Specijalistička ordinacija “ MATEJIĆ M”
Ugrinovačka 202, Zemun
Tel: 011/316-88-71, 063/431-034
Tekući račun:180118182003746032
www.ordinacijamatejic.co.rs
CENOVNIK
1.SPECIJALISTICKI PREGLED
2.KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED
3.SPEC.PREGLED U KUĆNIM USLOVIMA
4.FIZ. TERAPIJA-MIX (3 AGENSA)
5.FIZIKALNA TERAPIJA-MIX U KUĆNIM USLOVIMA
6.LASER
7.MAGNETI
8.MAGNETI U KUĆNIM USLOVIMA
9.ULTRAZVUK
10.ELEKTROTERAPIJA
11.IFS SA VACUSAK ELEKTRODAMA
12.KINEZITERAPIJA
13.KINEZITERAPIJA U KUĆNIM USLOVIMA
14.PARCIJALNA MASAŽA
15.MASAŽA CELOG TELA
16.LIMFNA DRENAŽA
17.LIMFNI PNEUMATSKI DRENAŽER
18.ANTICELULIT MASAŽA
19.ANTICELULIT MIX TRETMAN
20.ELEKTROSTIMULACIJA
21.PREVIJANJE
22.PREVIJANJE SA MEDIC.TUBULCUS
ORTOZOM
23.DAVANJE INJEKCIJE (IM)
24.DAVANJE INFILTRACIJA (BLOKADA)
25.FIZ.TH -2 AGENSA
26.FIZ. TH -4 AGENSA
27.KONSULTATIVNI SPEC. PREGLED
28.GRUPNE VEŽBE 3X NEDELJNO
29.GRUPNE VEŽBE 2X NEDELJNO
30. KIROPRAKSA
31.DAVANJE INJEKCIJE I.M. U KUCNIM USLOVIMA
2500.00 din
2000.00 din
4500.00 din
1500.00 din
3000.00 din
800.00 din
800.00 din
1200.00 din
600.00 din
600,00 din
600.00 din
1500.00 din
2500.00 din
1500.00 din
2500.00 din
3000.00 din
1500.00 din
1500.00 din
2500.00 din
1200.00 din
700.00 din
8600.00 din
700.00 din
5000.00 din
1200.00 din
1700.00 din
3500.00 din
4000.00 din
3000.00 din
3000.00 din
1400.00 din
32.DAVANJE INJEKCIJA I.V.
33.HOMEOPATIJA
34.KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA
35.KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA
36.KOLOR DOPLER ARTERIJA I VENA NOGU
37.KOLOR DOPLER ARTERIJA I VENA RUKU
38.ULTRAZVUK STOMAKA
39.ULTRAZVUK DOJKE
40.ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE
41.ULTRAZVUK MEKIH TKIVA
42.PAKET OD 5 DIJAGNOSTIČKIH GORE NAVEDENIH
PROCEDURA PO VAŠEM IZBORU –UKUPNO
43.PAKET X FIZIKALNIH TERAPIJA-3 AGENSA
+SPECIJALISTIČI PREGLED -UKUPNO
44.KINEZIOTAPYNG
45.AKUPUNKTURA PAKET X
46.ULTRAZVUK UROTRAKTA
47.PAKET V FIZ. TH-3 AGENSA+SPEC. PREGLED
48.PAKET X FIZ. TH-4 AGENSA+ SPEC.PREGLED
49. PAKET SPEC. PREGLED+CDS KS DE
50.UZ STOMAKA I UROTRAKTA
51.UZ VRATA
U Zemunu,04.01.2014 god.
1500.00 din
4500.00 din
2000.00 din
2000.00 din
2500.00 din
2500.00 din
2000.00 din
2000.00 din
2000.00 din
2000.00 din
8000.00 din
15 000.00 din
1 500.00 din
23 000.00 din
1 800.00 din
8 000.00 din
17 000.00 din
4 000.00 din.
3 500.00 din.
3 000.00 din
Download

cenovnik usluga specijalističke ordinacije “Matejić M”