CENOVNIK
BOSCH Grejna Tehnika
11070 Novi Beograd, Srbija
ČELIČNI KOTLOVI BOSCH 2000 B I 2000 H U KOMBINACIJI SA PELET GORIONIKOM PELET BRENN
Porudžbeni broj
Oznaka
Cena u RSD bez
PDV-a
Opis
Cena u RSD
sa PDV-om
Pelet sistemi
Snage: 27, 32 i 45 kW
P719000013
P719000014
P719000015
PELET SISTEM 27
Set čine:
BOSCH Solid 2000 B, SFU 27 HNS, Tropromajni čelični kotao 27 KW ;
PELET SISTEM - PRIBOR 27-32 : Gorionik za pelete PELET BRENN 14-34 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD
222,983.68
267,580.42
PELET SISTEM 32
Set čine:
BOSCH Solid 2000 B, SFU 32 HNS, Tropromajni čelični kotao 32 KW ;
PELET SISTEM - PRIBOR 27-32 : Gorionik za pelete PELET BRENN 14-34 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD
226,250.36
271,500.43
PELET SISTEM 45
Set čine:
BOSCH Solid 2000 B, K 45-1 S61, Tropromajni čelični kotao 45 KW ;
PELET SISTEM - PRIBOR 45 : Gorionik za pelete PELET BRENN 30-55 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD
275,519.78
330,623.74
Page 17 of 36
CENOVNIK
BOSCH Grejna Tehnika
11070 Novi Beograd, Srbija
ČELIČNI KOTLOVI BOSCH 2000 B U KOMBINACIJI SA PELET GORIONIKOM PELET BRENN - SPECIJAL VERZIJA (SAMO ZA PELET)
Porudžbeni broj
Oznaka
Opis
Cena u RSD bez
PDV-a
Cena u RSD
sa PDV-om
210,194.62
252,233.54
212,111.59
254,533.90
263,083.24
315,699.88
Pelet sistemi SPECIJAL! (SAMO PELET)
Snage: 27, 32 i 45 kW
P719000018
PELET SISTEM 27 SPECIJAL
P719000019
PELET SISTEM 32 SPECIJAL
P719000020
PELET SISTEM 45 SPECIJAL
Set čine:
HE SFU 27 SPECIAL G, Tropromajni čelični kotao 27 KW sa setom za pelete;
PELET SISTEM - PRIBOR 27-32 : Gorionik za pelete PELET BRENN 14-34 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
Napomena: kotlovi Specijal namenjeni su za rad na pelete. Za preradu za rad na ugalj, potrebno je ugraditi preradbeni set koji se
posebno naručuje.
NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD
Set čine:
HE SFU 32 SPECIAL G, Tropromajni čelični kotao 32 KW sa setom za pelete;
PELET SISTEM - PRIBOR 27-32 : Gorionik za pelete PELET BRENN 14-34 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
Napomena: kotlovi Specijal namenjeni su za rad na pelete. Za preradu za rad na ugalj, potrebno je ugraditi preradbeni set koji se
posebno naručuje.
NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD
Set čine:
HE K 45-1 SPECIAL G, Tropromajni čelični kotao 45 KW sa setom za pelete;
PELET SISTEM - PRIBOR 45 : Gorionik za pelete PELET BRENN 30-55 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
Napomena: kotlovi Specijal namenjeni su za rad na pelete. Za preradu za rad na ugalj, potrebno je ugraditi preradbeni set koji se
posebno naručuje.
NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD
Page 18 of 36
CENOVNIK
BOSCH Grejna Tehnika
11070 Novi Beograd, Srbija
PELET SISTEMI - PRIBOR
Porudžbeni broj
P719000016
P719000017
Oznaka
Opis
PELET SISTEM - PRIBOR 27-32 : Gorionik za pelete PELET BRENN 14-34 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
PELET SISTEM - PRIBOR 27-32 gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
NAPOMENA : Prilikom montaže pelet sistem pribora 27-32 na kotao BOSCH SOLID 2000B, kupac dovija besplatno puštanje u rad
celokupnog pelet sistema
PELET SISTEM - PRIBOR 45
PELET SISTEM - PRIBOR 45 : Gorionik za pelete PELET BRENN 30-55 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
NAPOMENA : Prilikom montaže pelet sistem pribora 45 na kotao BOSCH SOLID 2000B, kupac dovija besplatno puštanje u rad
celokupnog pelet sistema
Page 19 of 36
Cena u RSD bez
PDV-a
Cena u RSD
sa PDV-om
133,553.95
160,264.74
154,415.95
185,299.14
CENOVNIK
BOSCH Grejna Tehnika
11070 Novi Beograd, Srbija
GORIONICI ZA PELETE, OPREMA
Porudžbeni broj
Cena u RSD bez
PDV-a
Cena u RSD
sa PDV-om
Oznaka
Opis
PELET BRENN 14-34 NOVO !
Gorionik za pelete, snaga, 14-34 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim temperaturnim graničnikom za povećanu
sigurnost sistema grejanja, u opsegu isporuke dozator ( puž ), za pelete od drvane mase
86,608.75
103,930.50
P719000002
PELET BRENN 30-55 NOVO !
Gorionik za pelete, snaga, 30-55 kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim temperaturnim graničnikom za povećanu
sigurnost sistema grejanja, u opsegu isporuke dozator ( puž ), za pelete od drvane mase
104,144.55
124,973.46
P719000003
Pelet tank 190
Silos zapremine 140 kilograma / 190l | dimenzije : 500 x 950 x 750 mm |
19,527.59
23,433.11
P719000004
Pelet tank 350
Silos zapremine 260 kilograma / 350l | dimenzije : 600 x 940 x 950 mm |
31,567.12
37,880.54
P719000011
Vrata za pelete 14-34
Vrata za montažu gorionika PELET BRENN 14-34 na kotao BOSCH Solid 2000 B
14,338.44
17,206.13
P719000012
Vrata za pelete 30-55
Vrata za montažu gorionika PELET BRENN 30-55 na kotao BOSCH Solid 2000 B
17,069.57
20,483.49
30005983
FM 244
Funkcijski modul za regulaciju klasične solarne instalacije (sistem Logasol uz R2107)
12,547.60
15,057.12
Logamatic R 2107 NOVO !
Regulacioni uređaj Buderus Logamatic 2107. Za upravljanje kotlovima sa jednostepenim radom gorionika, sa sigurnosnim graničnikom
temperature 100 °C i prekidačem za ručni pogon. Regulacija prema spoljašnjoj temperaturi, vođenje jednog kruga grejanja bez mešnog
ventila I upravljanje pripremom tople vode u akumulacionom bojleru. Upravljanje pumpom grejanja I pumpom bojlera, prebacivanje
leto/zima, tasteri načina rada, funkcije nadzora. Integrisana funkcija zaštite hladnog kraja kotla. Za sisteme grejanja sa termostatskim
ventilima ili sa već ugrađenim sobnim termostatom. Mogućnost proširenja za solarni modul FM244. Kod pelet setova: za sisteme grejanja
sa termostatskim ventilima ili sa već ugrađenim sobnim termostatom.
44,444.92
53,333.90
Logamatic R 2107 M NOVO !
Regulacioni uređaj Buderus Logamatic 2107 M sa integrisanom modulom FM 241. Za upravljanje kotlovima sa jednostepenim radom
gorionika, sa sigurnosnim graničnikom temperature 100 °C i prekidačem za ručni pogon. Regulacija prema spoljašnjoj temperaturi,
vođenje 2 kruga grejanja (integrisan modul FM 241) jednog kruga bez mešnog ventila i jednog sa mešnim ventilom, i upravljanje
pripremom tople vode u akumulacionom bojleru. Upravljanje pumpom grejanja I pumpom bojlera, prebacivanje leto/zima, tasteri načina
rada, funkcije nadzora. Integrisana funkcija zaštite hladnog kraja kotla. Mogućnost proširenja za solarni modul FM244. Kod pelet setova:
za sisteme grejanja bez termostatskih ventila ili bez ugrađenog sobnog termostata.
47,020.48
56,424.58
NOVO !
P719000001
30005453
30005473
NOVO !
NOVO !
Page 20 of 36
Download

CENOVNIK Pelet sistemi Snage: 27, 32 i 45 kW