1
1MBNFOJL[BQFMFUF
Gorionik za pelete
PELET BRENN 14-34
PELET BRENN 30-55
)3#*) 6QVUTUWP[BVQPSBCVQPTUBWMKBOKFJPESäBWBOKF
43#$(6QVUTUWP[BVQPUSFCVNPOUBäVJPESäBWBOKF
HR, BIH
Opća upozorenja, upute za uporabu
2
2.2 Ploča komandi
1. Opća upozorenja
Prikaz na zaslonu
1.1 Sigurnosna uputstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pročitajte i pomno se pridržavajte upozorenja navedenih u
ovim uputama za uporabu.
Nakon postavljanja kotla uputite korisnika u njegov rad i predajte mu ovaj priručnik, koji predstavlja sastavni i osnovni dio
proizvoda te ga treba brižljivo čuvati radi budućih potreba.
Postupke postavljanja i održavanja uređaja valja povjeriti
stručnom osoblju, izvoditi u skladu s važećim propisima i
slijedeći uputstva proizvođača. Zabranjuje se bilo kakva intervencija na zapečaćenim napravama za podešavanje.
Nepropisno postavljanje ili nepravilno održavanje može
prouzročiti štete osobama, životinjama ili stvarima. Proizvođač
otklanja bilo kakvu odgovornost za štetu uzro- kovanu nepravilnim postavljanjem ili uporabom, kao i nepridržavanjem
uputa.
Prije vršenja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, iskopčajte
uređaj iz električne mreže pritiskom na prekidač sustava i/ili
pomoću odgovarajućih naprava za isključivanje.
U slučaju kvara i/ili nepravilnog rada uređaja, isključite ga
izbjegavajući bilo kakav pokušaj popravljanja. Obratite se
isključivo kvalificiranom stručnom osoblju. Mogući popravak,
odnosno zamjenu proizvoda smije izvršiti jedino profesionalno, kvalificirano osoblje i to koristeći isključivo originalne
pričuvne dijelove. Nepoštivanje gore navedenog može ugroziti sigurnost uređaja.
Ovaj se uređaj smije koristiti jedino u svhu za koju je izričito
predviđen. Svaka druga
uporaba smatra se pogrešnom i stoga opasnom.
Nemojte ostavljati dijelove ambalaže na dohvat ruke djeci, jer
predstavljaju mogući izvor opasnosti.
Slike u ovom priručniku daju pojednostavljeni prikaz proizvoda. Na prikazu mogu postojati male, beznačajne razlike u
odnosu na dostavljeni proizvod.
2. Upotreba uređaja
2.1 Uput za uporabu
Poštovani korisniče,
Zahvaljujemo na odabiru PELET BRENN, plamenika naprednog
dizajna, avangardne tehnologije, visoke pouzdanosti i kvalitete
izrade.
PELET BRENN je plamenik na pelete, a njegova visoka kompaktnost i originalni dizajn čine ga prikladnim za korištenje na većini
kotlova za kruto gorivo koji su danas prisutni na tržištu. Pažnja
posvećena dizajnu i industrijskoj proizvodnji omogućila je izradu
dobro balansiranog uređaja s niskom razinom ispuštanja CO i
NOx te vrlo tihim izgaranjem plamena.
Zaslon prikazuje razne informacije ovisno o postavljenoj metodi
rada. Postoje 3 metode rada:
• A = Upravljanje plamenikom (početne postavke)
• B = Upravljanje plamenikom (drugi unutrašnji sat ili kontakt)
• C = Upravljanje plamenikom (drugi unutrašnji sat i kontakt)
Ref.
fig. 1
Metoda A
Metoda B i C
1
Tipka za postavljanje dana/sata
2
Tipka za odabir načian rada
3
Tipka Override
4
Tipka
5
Tipka za programiranje
6
Tipka +
7
Zaslon
8
Simbol automatskog rada
9
Simbol izbornika programiranja
10
Simbol zahtjeva za paljenjem plamenika
11
Ne koristi se
12
Višenamjenski simbol:
•u automatskom radu, pokazuje kada se sat za
programiranje nalazi u željenoj traci
•ako nije odabran automatski rad, pokazuje da je
ručno uključeno (On)
13
Simbol Override
14
Simbol neaktivan
Simbol Dan
15
Simbol neaktivan
Simbol Postavljanje
16
Temperatura senzora
grijanja
Točan sat
17
Simbol °C
Točni minute
18
Trenutna snaga plamenika
1 = Minimalna
5 = Maksimalna
O/FH = Tijekom
predventiliranja/Nakon
ventiliranja
(post-ventilacija)
6 = Tijekom postventilacije2
Dan u tjednu
19
Pokazatelj upaljenog plamenika
Pokazatelji tijekom rada
Zaslon
1
2
3
8
9
10
11 12
13
14
15
4
5
6
7
sl. 1 - Ploča komandi
16
17
18
19
sl. 2 - Metoda A
sl. 3 - Metoda B i C
Zahtjev za paljenjem (koji proizvodi zatvaranje kontakta na spojnicama 7-8 (vidi fig. 17), u uvjetima početnih postavki) prikazuje
se aktivacijom simbola radijatora (detalj 10 - fig. 1).
HR, BIH
Izmjena tjednog programa (samo metoda B i C)
2.3 Uključivanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sl. 4 - Metoda A
sl. 5 - Metoda B i C
•
Priključite uređaj na električno napajanje:
•
•
•
3
Upute za uporabu
•
Tijekom prvih 10 sekundi zaslon prikazuje: verziju softvera
korisničkog sučelja i upravljačke jedinice (samo metoda A) “nOCU” (samo metoda B i C)
Plamenik obavlja predventiliranje komore izgaranja.
Na kraju tog vremena, plamenik će biti spreman za rad.
•
•
2.4 Reguliranja
Postavljanje sata (samo metoda B i C)
1.
2.
Pritisnite tipku za postavljanje dana/sata (detalj 1 - fig. 1).
Na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), ikone SAT i DAN trepću: postavite trenutni dan u tjednu tipkama + i - (detalj 4 i 6 - fig. 1),
vodeći računa da je 1= ponedjeljak, 7= nedjelja. Potvrdite
dan pritiskom na tipku za postavljanje dana/sata (detalj 1
- fig. 1).
3. Na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), dvije znamenke TOČNOG SATA
i ikona SATA trepću: postavite točan sat tipkama + i - (detalj
4 i 6 - fig. 1), od 00 do 23. Potvrdite sat pritiskom na tipku
za postavljanje dana/sata (detalj 1 - fig. 1).
4. Na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), dvije znamenke TOČNIH MINUTA i ikona SATA trepću: postavite točne minute tipkama
+ i - (detalj 4 i 6 - fig. 1), od 00 do 59. Potvrdite minute
pritiskom na tipku za postavljanje dana/sata (detalj 1 - fig.
1). Rad automatskog grijanja, ručno uključeno (On), ručno
isključeno (Off)
Pritiskom na tipku za odabir načina rada (detalj 2 - fig. 1) moguće
je postaviti:
1. U automatskom radu, na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), prikazana
je ikona SAT. Zahtjev za aktivaciju i deaktivaciju plamenika
ovisi o postavljenom tjednom programu. U željenoj vremenskoj traci, na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), prikazana je također
ikona ON.
2. U radu ručno uključeno, na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), prikazana je samo ikona ON. Plamenik je uvijek u zahtjevu A
Postavljeni tjedni program je premošten.
3. U radu ručno isključeno, na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), nije
prikazana ikona ON niti ikona SAT. Plamenik je ugašen A
Postavljeni tjedni program je premošten.
Prethodno postavljen tjedni program
06:30
08:30
12:00
12:00
16:30
22:30
Tjedni program je prethodno postavljen s 3 vremenske trake
ON i 3 vremenske trake OFF: jednake za svaki dan u tjednu. U
željenoj vremenskoj traci, na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), prikazana
je ikona ON.
A Upozorenje: provjerite metodu rada plamenika (vidi sez. 4.1)
•
•
•
•
1. Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1)
2. Odaberite dan koji želite programirati tipkama + i - (detalj
4 i 6 - fig. 1):
Day 1 i radijator trepću: programiranje grijanja za ponedjeljak
Day 2 i radijator trepću: programiranje grijanja za utorak
Day 3 i radijator trepću: programiranje grijanja za srijedu
Day 4 i radijator trepću: programiranje grijanja za četvrtak
Day 5 i radijator trepću: programiranje grijanja za petak
Day 6 i radijator trepću: programiranje grijanja za subotu
Day 7 i radijator trepću: programiranje grijanja za nedjelju
Day 15 i radijator trepću: programiranje grijanja od
ponedjeljka do petka
Day 67 i radijator trepću: programiranje grijanja od subote
do nedjelje
Day 16 i radijator trepću: programiranje grijanja od
ponedjeljka do subote
Day 17 i radijator trepću: programiranje grijanja od
ponedjeljka do nedjelje
Day 17 i radijator trepću: ne koristi se
3. Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1):
4. 06:30 i radijator trepću, ON, 1
Tipkama + i - (detalj 4 i 6 fig. 1) izmijenite početak 1. vremenske trake ON; primjer 06:00 Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1)
5. 08:30 i radijator trepću, 2
Tipkama + i - (detalj 4 i 6 fig. 1) izmijenite početak 1. vremenske trake OFF; primjer 09:00 Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1)
6. 12:00 i radijator trepću, ON, 3
Tipkama + i - (detalj 4 i 6 fig. 1) izmijenite početak 2. vremenske trake ON; primjer 12:30 Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1)
7. 12:00 i radijator trepću, 4
Tipkama + i - (detalj 4 i 6 fig. 1) izmijenite početak 2. vremenske trake OFF; primjer 14:00 Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1)
8. 16:30 i radijator trepću, ON, 5
Tipkama + i - (detalj 4 i 6 fig. 1) izmijenite početak 3. vremenske trake ON; primjer 16:00 Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1)
9. 22:30 i radijator trepću, 6
Tipkama + i - (detalj 4 i 6 fig. 1) izmijenite početak 3. vremenske trake OFF; primjer 23:30 Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1)
10. Ponavljanjem upravo opisanog postupka moguće je programirati 4. vremensku traku ON i 4. vremensku traku OFF.
11. Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1) tijekom 3 sekunde, izlazite iz programiranja.
Izbornik parametara
Pristup izborniku parametara vrši se pritiskom na tipku za programiranje “M” (detalj 2 - fig. 1) tijekom 5 sekundi. Prikazuje se
parametar “u01”: označen natpisom SET 01. Pri- tiskom na tipku
“P” (detalj 5 - fig. 1) moguće je pregledati popis parametara.
Za izmjenu vrijednosti jednog parametra bit će dovoljno pritisnuti tipke + i - (detalj 4 i 6 - fig. 1): izmjena se automatski pohranjuje. Nakon što je izmijenjen parametar, potrebno je pričekati 3
sekunde: podatak trepće i pohranjuje se.
Tabela 1
Parametri
Opis
Raspon
PELET BRENN
u01
Podešavanje potrebne
vrijednosti polaznog voda
30 - 80 °C
80 °C
u02
Maksimalna snaga plamenika
1-5
3
u03
Metoda rada plamenika (visi 3.1)
0-2
0
Za izlaz iz izbornika, pritisnite tipku za “odabir načina rada - M”
(detalj 2 – fig. 1) tijekom 5 sekundi.
HR, BIH
4
Upute za uporabu
Izbornik parametara
Servis
Pristup izborniku parametara vrši se pritiskom na tipku za programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1) tijekom 10 sekundi. Prikazuje se
parametar “t01”: označen natpisom SET 01. Pri- tiskom na tipku
“P” (detalj 5 - fig. 1) moguće je pregledati popis parametara.
Za izmjenu vrijednosti jednog parametra bit će dovoljno pritisnuti tipke + i - (detalj 4 i 6 – fig. 1): izmjena se automatski pohranjuje. Nakon što je izmijenjen parametar, potrebno je pričekati 3
sekunde: podatak trepće i pohranjuje se.
Tabela 2
Parametri
Opis
Početna postavka PELET
BRENN 14-34
Raspon
PELET BRENN
30-55
t01
Funkcija punjenja peletima
0=Isključena, 1=Uključena
0=Isključena
0=Isključena
t02
Sonda polaznog voda
0=Isključena, 1=Uključena
1=Uključena
1=Uključena
t03
Potrebna vrijednost ventilatora u paljenju
0-200 Pa
51 Pa
51 Pa
t04
Vrijeme aktiviranja puža u paljenju
0-100 (1=4 sekundi)
8
8
t05
Tajmer za izračun regulacije (Samo kod rada
plamenika s Modularnom sondom polaznog voda)
0-100 sekundi
5 sekundi
5 sekundi
t06
Tajmer funkcije Rampa
0-100 sekundi
100 sekundi
100 sekundi
t07
Razdoblje (Vrijeme aktiviranja+deaktiviranja)
normalnog rada puža (od Snage 1 do Snage 5)
0-50 sekundi
15 sekundi
12 sekundi
t08
Potrebna vrijednost ventilatora u Snazi 1
0-200 Pa
51 Pa
51 Pa
t09
Vrijeme aktiviranja puža pri Snazi 1
0-100 (100=10 sekundi)
28
38
t10
Potrebna vrijednost ventilatora u Snazi 2
0-200 Pa
74 Pa
70 Pa
t11
Vrijeme aktiviranja puža pri Snazi 2
0-100 (100=10 sekundi)
38
40
t12
Potrebna vrijednost ventilatora u Snazi 3
0-200 Pa
120 Pa
100 Pa
t13
Vrijeme aktiviranja puža pri Snazi 3
0-100 (100=10 sekundi)
46
45
t14
Potrebna vrijednost ventilatora u Snazi 4
0-200 Pa
150 Pa
120 Pa
t15
Vrijeme aktiviranja puža pri Snazi 4
0-100 (100=10 sekundi)
53
60
t16
Potrebna vrijednost ventilatora u Snazi 5
0-200 Pa
170 Pa
155 Pa
t17
Vrijeme aktiviranja puža pri Snazi 5
0-100 (100=10 sekundi)
56
65
t18
Odabir rada plamenika (samo sa Sondom
polaznog voda)
0=Uključeno/Isključeno,
1=Modularno
0=Uključeno/ Isključeno
0=Uključeno/
Isključeno
t19
Vrijeme Post-ventilacije2
0-100 (100=10 sekundi)
99
99
t20
Napon fotoćelije
0-30 (50 = 5Vdc)
--
--
Za izlaz iz izbornika, pritisnite tipku za programiranje “P” (detalj
5 - fig. 1) tijekom 10 sekundi.
2.5 Upute za rad
Rad ispravno postavljenog i reguliranog plamenika radi na potpuno automatski način i ne zahtjeva nikakav nadzor od strane
korisnika. U slučaju nedostatka goriva ili nepravilnosti, plamenik
se isključuje i blokira. Savjetujemo vam da dolijete gorivo prije
nego se potpuno potroši da biste izbjegli neispravni rad plamenika.
Pazite da u prostoriji u kojoj je postavljen plamenik ne bude zapaljivih predmeta ili mate- rijala, korozivnih plinova ili hlapljivih
supstanci te da soba nije prašnjava. Naime, prašina koju usisava ventilator lijepi se za rotorske lopatice i smanjuje unos
zraka, ili pak uzrokuje začepljenje diska koji stabilizira plamen
ugrožavajući njegovu učinkovitost.
Nemojte dozvoliti da plamenik prepravljaju nestručne osobe
ili djeca.
Vrijednost parametra
PELET BRENN 14 -34 kW
1
14
30
2
20
36
3
25
41
4
30
48
5
34
55
PELET BRENN 30-55 kW
HR, BIH
Postavljanje
5
3. Postavljanje
3.1 Opšte upute
Ovaj se uređaj mora koristiti samo u svrhu za koju je izričito
namijenjen.
Ovaj se uređaj, u skladu s karakteristikama, radnim učinkom i
toplinskim kapacitetom, može postavljati na generatore topline
na kruta goriva. Svaka druga uporaba smatra se nepropisnom
i stoga opasnom. Nije dozvoljeno rasklapati ni prepravljati sastavne dijelove uređaja, osim dijelova obuhvaćenih u postupcima održavanja, kao ni prepravljati uređaj radi preinake radnih
učinaka ili namjene.
Ako je plamenik opremljen dodatnim napravama, dodatnim paketima opreme ili dijelovima, moraju se koristiti samo originalni
proizvodi.
Postavljanje i baždarenje plamenika treba povjeriti
isključivo kvalificiranom stručnom osoblju, poštujući sve
savjete navedene u ovim tehničkim uputama, važeće zakonske odredbe, državne i eventualne lokalne norme, kao i opća
tehnička pravila
3.2 Postavljanje na kotao
Mjesto postavljanja
Prostorija u kojoj su postavljeni kotao i plamenik mora imati otvore za prozračivanje prema vani u skladu s važećim zakonskim
odredbama. Ako se u istoj prostoriji nalazi više plamenika ili usisnih uređaja koji rade istovremeno, otvori za prozračivanje moraju
biti dovoljno veliki za istovremeni rad svih uređaja.
Na mjestu za postavljanje plamenika ne smije biti zapaljivih predmeta ili materijala, korozivnih plinova, praškastih ili hlapljivih supstanci, koje ako ih ventilator usisa, mogu uzrokovati začepljenje
unutrašnjih vodova ili glave plamenika. Prostorija mora biti suha
i ne smije biti izložena kiši, snijegu ili ledu.
Pričvrstite plamenik za vrata. Izvršite električne spojeve kao što
je opisano u cap. 5 (električna shema). Umetnite temperaturnu
sondu koja se nalazi u kompletu u omotač na tijelu kotla od lijevanog željeza i izvršite odgovarajuće električne spojeve.
sl. 6
Stavite motoriziranu dovodnu cijev “Y” u spremnik peleta “X” i
izvršite spoj puž-plamenik tako da se savitljiva cijev “W” ne deformira niti nabire. Potrebno je pridržavati se kvote naznačene
u fig. 11.
Regulirajte plamenik kao što je predviđeno u priručniku s uputama, pazeći da postavite parametar u02 na upravljačkoj jedinici
plamenika kao što je navedeno u tablici.
Model
K 25-1 S 62
K 32-1 S 62
K 45-1 S 61
Nazivni toplinski
kapacitet
kW
27
32
45
Parametar
u02
2-3
3-4
5
Plamenik je predviđen za rad na generatoru topline s komorom izgaranja u podtlaku.
Spremnik peleta mora biti pozicioniran tako da se savitljiva cijev koja spaja puž/plamenik ne deformira niti nabire.
Upute za montažu plamenika PELET BRENN na kotlove BOSCH
Solid 2000 B/H
Montažu plamenika PELET BRENN na kotao Bosch Solid 2000
B/H sme izvršiti samo ovlašteno stručno lice (instalater/serviser) koji je prošao obuku BOSCH za pelet gorionike, a prema
uputstvu koje je dobijeno na obuci.
Nakon montaže vrata za pelete na kotao montirajte plamenik.
Pričvrstite kljun “L” vijcima “M” i plamenik maticom “N”. Spojite kabel “E” na spojnice 11 i 12, a kabel “T” na senzor “V”.
Pričvrstite kućište “P” na tijelo plamenika vijcima “R” i element
“S” na plamenik.
sl. 7
HR, BIH
Postavljanje
sl. 8
6
sl. 11
3.3 Električni priključci
Plamenik je opremljen multipolarnom spojnom pločom za
električne priključke; vidi električnu shemu u poglavlju “4
Tehničke karakteristike i podaci” za spojeve. Instalater se mora
pobrinuti za slijedeće priključke:
•
•
•
•
linija napajanja
kontakt za zahtjev
spajanja motor puž
spoj sonda temperatura
Dužina priključnih kablova mora omogućavati otvaranje plamenika i eventualno otvaranje vrata kotla. U slučaju kvara na
priključnom kablu plamenika, njegovu zamjenu mora izvršiti
kvalificirani tehničar.
Plamenik se mora spojiti na jednofaznu električnu struju, 230
V – 50 Hz.
sl. 9
Pobrinite se da stručno osoblje provjeri učinkovitost i
primjerenost uzemljenja, proizvođač nije odgovoran za
eventualne štete do kojih je došlo zbog neuzemljenja
uređaja. Također provjerite odgovara li električna instalacija
maksimalnoj snazi uređaja, navedenoj na pločici s tehničkim podacima kotla.
Važno je poštivati polove (FAZA: smeđa žica / NULA: plava žica /
UZEMLJENJE: žuto-zelena žica) kod priključivanja na električnu
liniju.
3.4 Napajanje gorivom
Opšte upute
sl. 10
Plamenik treba napajati gorivom za koji je namijenjen, kako
je navedeno na pločici postavljenoj na uređaju i u tablici s
tehničkim podacima koja se nalazi u sez. 5.3 ovog priručnika.
Korisniku preporučujemo uporabu peleta dobre kvalitete jer
peleti loše kvalitete imaju niski toplinski učinak, visoki sadržaj
pepela i stoga je potrebno češće čistiti, moguće je prijevremeno habanje komponenti plamenika koje su izložene vatri,
začepljenje puža i plamenika zbog prekomjerne količine slobodne piljevine, blokade rada zbog sedimentacije materijala
koji nije zapaljiv unutar plamenika.
Prepoznat ćete pelet dobre kvalitete po sljedećem:
•
Mora se sastojati od cilindara jednolikog promjera te glatke
i sjajne površine.
•
Provjerite jesu li na deklaraciji navedeni podaci o certifikatu kvalitete
HR, BIH
•
Provjerite jesu li ambalaže neoštećene kako bi štitile pelete
od vlage.
Servisiranje i održavanje
7
potrebno je pričekati 3 sekunde: podatak trepće i
pohranjuje se. Za izlaz iz izbornika, pritisnite tipku za odabir
načina rada “M” (detalj 2 - fig. 1) tijekom 5 sekundi.
Punjenje peletima
Moguće je aktivirati punjenje peletima u roku od 40 minuta
nakon što ste električno punili plamenik. Unutar tog vremena,
sustav stavlja na raspolaganje 3 pokušaja od 5 minuta, tijekom
kojih se samo aktivira puž.
Tijekom punjenja peletima nije moguće upaliti plamenik. Slijed
postupaka:
1. Priključite plamenik na električno napajanje.
2. Pričekajte kraj faze predventiliranja.
3. Pritisnite tipku Programiranje “P” (detalj 5 - fig. 1) tijekom 5 sekunde.
- Prikazuje se parametar “tě1”: označen natpisom SET 01.
- Postavite parametar na 1 za pokretanje prvog pokušaja s
5 minuta. U bilo kojem trenutku moguće ga je okončati tako
da stavite parametar 0.
- U slučaju kada prvi pokušaj nije dovoljan, ponovite prethodni slijed postupaka tako da stavite parametar na 0 i zatim na 1: za drugi i za treći pokušaj punjenja.
4. Za izvršavanje sljedećih 3 pokušaja, otpojite i ponovo spojite električno napajanje uređaju.
4. Servisiranje i održavanje
4.2 Puštanje u rad
Provjere koje je potrebno izvršiti prilikom prvog paljenja i nakon
svakog postupka održavanja koji zahtjeva iskopčavanje sustava
ili intervenciju na sigurnosnim napravama ili dijelovima kotla:
Prije paljenja plamenika
•
Provjerite je li plamenik pravilno pričvršćen na kotao i je li preliminarna kalibracija obavljena na prethodno opisani način.
•
Provjerite jesu li kotao i sustav napunjeni vodom ili
diatermičkim uljem, jesu li ventili u hidrauličnom krugu otvoreni i je li cjevovod za ispušne plinove slobodan i pravilno
dimenzioniran.
•
Provjeriti jesu li vrata kotla zatvorena kako bi se plamen
stvarao samo unutar komore izgaranja.
•
Provjerite jesu li puž i savitljiva cijev koja spaja plamenik u
ispravnom položaju.
•
Napunite spremnik peletima.
•
Provjerite je li sonda temperature u ispravnom položaju i je
li ispravno spojena.
Provjerite je li rešetka (detalj 1 fig. 12) čista.
Paljenje plamenika
•
Sve postupke reguliranja, puštanja u rad i održavanja mora
izvršavati kvalificirano stručno osoblje u skladu s važećim propisima. Osoblje naše lokalne prodajne mreže kao i ser- visne mreže
za podršku kupcima stoje Vam na raspolaganju za sve daljnje
informacije.
FERROLI se odriče svake odgovornosti za štete prouzročene osobama i/ili stvarima, a koje su uvjetovana nepravilnim rukovanjem uređajem od strane nekvalificiranih i neovlaštenih osoba.
4.1 Metodologija rada plamenika
Za upravljanje radom plamenika predviđene su 3 metodologije:
A - Upravljanje plamenikom (početne postavke)
Zahtjev za paljenjem plamenika isključivo se aktivira prilikom zatvaranja kontakata na spojnicama 7-8 (vidi fig. 17)
Sat i postavljeni tjedni program su premošćeni: nije potrebno
postaviti točan sat.
B - Upravljanje plamenikom (drugi unutrašnji sat ili kontakt)
Zahtjev za paljenjem plamenika može se aktivirati sa sata (tijekom rada automatskog grijanja u traci ON ili tijekom uključenog
rada ručnog grijanja) O prilikom zatvaranja kontakta na spojnicama 7-8 (vidi fig. 17).
Potrebno je postaviti sat i eventualno izmijeniti tjedni program
koji je podešen u početnim postavkama.
C - Upravljanje plamenikom (drugi unutrašnji sat i kontakt)
Zahtjev za paljenjem plamenika aktivira se sa sata (tijekom
rada automatskog grijanja u traci ON ili tijekom uključenog rada
ručnog grijanja) i ako je zatvoren kontakt na spojnicama 7-8 (vidi
fig. 17).
Potrebno je postaviti sat i eventualno izmijeniti tjedni program
koji je podešen u početnim postavkama.
Odabir A, B ili C vrši se s korisničkog izbornika sata.
Pritisnite tipku za odabir načina rada “M” (detalj 2 - fig. 1) tijekom 5 sekundi. Pritisnite 2 puta tipku za programiranje “P”
(detalj 5 - fig. 1).
Prikazuje se parametar br. 3: označen natpisom SET 03.
Postavite na 00 u načinu A, 01 u načinu B, 02 u načinu C tipkama
+ i - (detalji 4 i 6 - fig. 1). Nakon što ste odabrali metodologiju,
•
•
Priključite električno napajanje zatvaranjem
prekidača koji se nalazi iznad plamenika.
Za punjenje puža peletima vidi sez. 3.4.
Zatvorite termostatsku liniju (kotao/prostorija).
glavnog
Baždarenje plamenika
1. Spojite analizator izgaranja na izlaz kotla i pustite plamenik da
normalno radi 30 minuta; u međuvremenu provjerite prohodnost
vodova za ispušne plinove.
2. UVJERITE SE DA JE KOMORA IZGARANJA U PODTLAKU
3. Provjerite izgaranje na maksimalnoj snazi plamenika (reguliranoj prema nazivnoj snazi kotla).
4. Parametri izgaranja:
- O2 između 5% i 9%
- CO između 150 i 1000 ppm
Za kalibraciju plamenika izmijenite postavnu vrijednost ventilatora tako da izmijenite odgovarajući parametar (vidi stavak “Izbornik parametara service” i tablica 2 u cap. 2.4).
Na vrijednost CO utječe kvaliteta peleta, količina prljavštine na
glavi izgaranja i vučenje kotla.
Ko želite da plameni radi u MODULIRAJUĆEM načinu rada,
potrebno je izmijeniti parametar “T18” i zatim postupiti po dolje
navedenim točkama 5 i 6.
5. Provjerite druge korake plamenika tako da smanjite vrijednost
parametra u02 do 1 (vidi stavak “Izbornik parametara service” i
tablicu 1 u cap. 2.4).
6. Vratite parametar u02 na ispravnu vrijednost.
4.3 Održavanje
Redovito provjeravajte jesu li dijelovi plamenika čisti jer se
prljaju ovisno o kvaliteti peleta ili zbog loše reguliranog plamenika.
Plamenik zahtjeva redovito održavanje, barem jednom
godišnje, koje treba povjeriti stručnom osoblju.
Osnovni postupci koje valja provesti su sljedeći:
•
provjera i čišćenje unutrašnjih dijelova plamenika i kotla
kao što je opisano u narednim stavcima;
•
kompletna analiza izgaranja (nakon najmanje 10 minuta
normalnog rada) i provjera ispravnosti kalibracija;
HR, BIH
Servisiranje i održavanje
8
Otvaranje kućišta i demontiranje glave plamenika
1. Spojite analizator izgaranja na izlaz kotla i pustite plamenik da
normalno radi 30 minuta; u međuvremenu provjerite prohodnost
vodova za ispušne plinove.
2. UVJERITE SE DA JE KOMORA IZGARANJA U PODTLAKU
3. Provjerite izgaranje na maksimalnoj snazi plamenika (reguliranoj prema nazivnoj snazi kotla).
4. Parametri izgaranja:
- O2 između 5% i 9%
- CO između 150 i 1000 ppm
Za kalibraciju plamenika izmijenite postavnu vrijednost ventilatora tako da izmijenite odgovarajući parametar (vidi stavak “Izbornik parametara service” i tablica 2 u cap. 2.4).
Na vrijednost CO utječe kvaliteta peleta, količina prljavštine na
glavi izgaranja i vučenje kotla.
Ko želite da plameni radi u MODULIRAJUćEM načinu rada,
potrebno je izmijeniti parametar “T18” i zatim postupiti po dolje
navedenim točkama 5 i 6.
5. Provjerite druge korake plamenika tako da smanjite vrijednost
parametra u02 do 1 (vidi stavak “Izbornik parametara service” i
tablicu 1 u cap. 2.4).
6. Vratite parametar u02 na ispravnu vrijednost.
Prije bilo kojeg postupka čišćenja ili provjere unutrašnjosti
plamenika, iskopčajte plamenik iz električne napojne mreže
pomoću glavnog prekidača sustava.
Za otvaranje:
Odvijte vijke(A) i skinite kućište (B). Unutrašnji sastavni dijelovi,
motor, zaklopka, itd. sada su izravno dostupni.
Za demontiranje:
Odvijte vijke (A) i skinite kućište (B), odvijte maticu (C) i odvojite
tijelo, odvijte pričvrsne vijke (D) i izvadite kljun (E).
sl. 13
Kontrolni radovi na dijelovima i komponentama
Ventilator
- Provjerite da se unutar ventilatora i na rotorskim lopaticama
nije nakupila prašina:
smanjuje protok zraka te uzrokuje zagađivanje pri izgaranju.
Glava izgaranja
- Provjerite jesu li svi dijelovi glave izgaranja neoštećeni, da
nisu deformirani uslijed visoke temperature, da nema vanjskih
nečistoća te da su ispravno postavljeni.
Fotoćelija
- Očistite staklo od eventualnih naslaga prašine. Fotoćelija je
utisnuta pod tlakom u ležište, povucite je prema vani kako biste
je izvukli.
1
sl. 12- Rešetka plamenika
HR, BIH
Servisiranje i održavanje
9
4.4 Rješavanje problema
Plamenik ima napredni sustav autodijagnostike. U slučaju neispravnosti plamenika, zaslon (detalj 7 - fig. 1) trepće i pokazuje
šifru neispravnosti.
Neke neispravnosti uzrokuju trajno blokiranje (označene slovom
“A”): za povratak u normalno stanje dovoljno je pritisnuti tipku
“P” (detalj 5 - fig. 1) tijekom 1 sekunde; ako se plamenik više ne
pali, potrebno je prvo riješiti neispravnost.
Ostale neispravnosti privremeno blokiraju rad (označene slovom
“F”) i automatski se rješavaju čim se vrijednost vrati u okvire
normalnog rada plamenika.
Tabela 3 - Popis neispravnosti
Šifra
A01
Neispravnost
Blokada - ne pali se
F02
Uklanjanje parazitskog plamena
A02
Blokada zbog parazitskog
plamena
A04
F05
Blokada sigurnosnog termostata
Neispravnost podešenosti tlaka
voda
F06
Neispravnost pretvornika tlaka
(otpojen)
F10
Neispravnost sonde tijela kotla
(ako je osposobljena)
Uzrok
Rješenje
Spremnik peleta prazan
Napunite spremnik peletima
Kabel puža prekinut ili otpojen
Ponovo uspostavite spoj
Otpornik upaljača u kvaru
Zamijenite i ispraznite glavu od peleta
Prljava glava plamenika
Ispraznite je i očistite
Dovod peleta začepljen
Odčepite ga, provjerite da glava
plamenika nije začepljena i ispraznite je
Zahtjev za grijanjem je završio, ali plamenik
otkriva plamen
Čekati završetak post-ventilacije
Kratki spoj na fotoćeliji
Zamijenite fotoćeliju
Vanjsko svjetlo dolazi na fotoćeliju
Uklonite izvor svjetla
Neispravni parametri za paljenje
Provjerite transparentne parametre
03=51 i 04=12
Kotao pod tlakom
Očistite ga i provjerite minimalno
ispravno provetravanje dimnjaka (10 Pa)
Sigurnosni termostat u kvaru
Zamijenite ga
Cjevčica za povezivanje senzora tlaka je
prignječena
Zamijenite ga
Motor ventilatora je oštećen
Zamijenite ga
Prljavi ventilator
Očistite ga
Ožičenje prekinuto
Proverite ožičenje ili zamijenite senzor
Oštećen senzor
Kratki spoj na ožičenju
Proverite ožičenje ili zamijenite senzor
Ožičenje prekinuto
A03
Neispravnost na ožibenju
Premosnica spojnica 13-14 nije spojena
Proverite ožičenje
HR, BIH
Tehničke karakteristike
5. Tehničke karakteristike i podaci
10
5.2 Opći pregled i glavni sastavni dijelovi
5.1 Dimenzije
8
9
9
280
12
7
210
6
6
1
5
4
315
13
218
2
10
226
253
Tumač znakova:
490
60
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ø 168
Ø
11
3
Ø225
Pretvornik tlaka
Upravljačka jedinica
Tijelo plamenika
Spojna ploča
Korisničko sučelje
Otpornik
Fotoćelija
Termostat 85°
Cijev za punjenje plamenika
Motor
Ventilator
Kljun
Rešetka
sl. 14 - Dimenzije PELET BRENN 14-34
5.3 Tablica tehničkih podataka
288
162
218
315
Vrijednost
parametra
253
Ø190
60
Ø 139
Ø
454
sl. 15 - Dimenzije PELET BRENN 30-55
Jedinica
PELET BRENN
14 -34
PELET BRENN
30-55
Toplinski kapacitet
- max
kW
34,1
55,0
(Q)
Toplinski kapacitet
- min
kW
13,7
30,0
(Q)
Protok goriva - max
kg/h
7,2
11,6
Protok goriva - min
kg/h
2,9
6,3
Indeks električne
zaštite
IP
X0D
X0D
Mrežni napon/
frekvencija
V/Hz
230/50
230/50
Električna snaga
W
100
100
Električna snaga
upaljača
W
300
300
Težina na prazno
kg
11
13,5
Kapacitet spremnika
litara
195
323
Sadržaj spremnika
kg
140
226
Dimenzije peleta
(promjer/dužina - max)
mm
6/35
6/35
Podtlak komore
izgaranja
mbar
-0,2
-0,2
HR, BIH
Električna shema
5.4 Električna shema
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
3.15 A
L
A
N
X1
1 2 3 4
FR
1
4
L
2
5
N
X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OUT
297 +15V
GND
7
4
DBM13
B
6
3
C
8
5
9
6
10
7
11
E
D
34
12
X7
6
5
4
3
2
1
X2
239
16
218
sl. 17 - Električna shema sa spojnom pločom 12 polova
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
3.15 A
L
A
N
X1
1 2 3 4
FR
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
297
OUT
+15V
GND
1
4
L
2
5
N
X3
7
4
DBM13
8
5
9
6
10
7
11
12
13
14
X7
6
5
4
3
2
1
X2
239
16
218
sl. 18 - Električna shema sa spojnom pločom 14 polova
Tumač znakova:
FR
16
34
218
239
297
A
B
C
D
Fotoćelija
Ventilator
Senzor temperature grijanja
Termostat sigurnosti peleta
Upaljač
Pretvornik tlaka zraka
Električno napajanje
Puž motora
Kontakt za zahtjev
Signaliziranje blokade
B
6
3
C
E
D
34
11
SRB, CG
Opšte napomene, uputstvo za upotrebu
12
2.2 Komandna tabla
1. Opšte napomene
Prikaz na displeju
1.1 Sigurnosna uputstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pročitati pažljivo napomene koje su date u ovom Uputstvu za
upotrebu.
Posle montaže kotla, obavestite korisnika o funkcionisanju i predajte mu Uputstvo za upotrebu koje čini sastavni
i suštinski deo proizvoda, i treba da ga brižljivo sačuva za
buduće konsultovanje.
Montaža i održavanje treba da se obave u skladu sa važećim
standardima, prema uputstvima proizvođača, i treba da ih
obavi profesionalno kvalifikovano osoblje. Zabranjena je svaka intervencija na plombiranim regulacionim organima.
Pogrešna montaža ili loše održavanje, mogu da prouzrokuju
štetu osobama, životinjama i stvarima. Isključena je svaka
odgovornost proizvođača za štetu koja je prouzrokovana
greškama kod montaže i upotrebe, i u svakom slučaju zbog
nepridržavanja uputstava.
Pre izvođenja bilo koje operacije čišćenja ili održavanja,
isključiti aparat iz električne mreže za napajanje, delujući na
prekidač instalacije i/ili preko odgovarajućih organa za odvajanje od mreže.
U slučaju kvara i/ili lošeg rada aparata, deaktivirati ga,
uzdržavajući se od svakog pokušaja popravke ili direktne intervencije. Obratiti se isključivo profesionalnom kvalifikovanom osoblju. Eventualnu popravku/zamenu proizvoda treba
da obavi samo profesionalno kvalifikovano osoblje, koristeći
isključivo originalne rezervne delove. Nepoštovanje onoga što
je navedeno gore, može da ugrozi sigurnost aparata.
Napomena ovog aparata treba da bude samo za upotrebu, za
koju je izričito predviđen. Svaka drugačija upotreba se mora
smatrati nepropisnom, i stoga opasnom.
Delovi ambalaže se ne smeju ostavljati na dohvat dece zbog
potencijalnih izvora opasnosti.
Slike koje su date u ovom Uputstvu predstavljaju uprošćeni
prikaz proizvoda. U ovom prikazu mogu da postoje male i
beznačajne razlike u odnosu na isporučeni proizvod.
2. Upotreba uređaja
Displej prikazuje razne informacije u zavisnosti od načina rada.
Postoje 3 metode rada:
• A = Upravljanje gorionikom (početne postavke)
• B = Upravljanje gorionikom (drugi unutrašnji sat ili kontakt)
• C = Upravljanje gorionikom (drugi unutrašnji sat i kontakt)
Ref.
fig. 1
Metoda B i C
1
Taster za podešavanje
2
Taster za izbor režima
3
Taster Override
4
Taster
5
Taster za programiranje
6
Taster
7
Displej
8
Simbol za automatski rad
9
Simbol menija za programiranje
10
Simbol zahteva za paljenjem gorionika
11
Ne koristi se
12
Višefunkcijski simbol:
•u automatskom radu, pokazuje kada se sat
programator nalazi u traci zahteva
•ako nije izabran automatski rad, pokazuje se da je
uključen ručni
13
Simbol Override
14
Simbol neaktivan
Simbol Dan
15
Simbol neaktivan
Simbol Podešavanje
16
Temperatura senzora
grejanja
Tačan sat
17
Simbol °C
Tačni minuti
18
Trenutna snaga gorionika
1 = Minimalna
5 = Maksimalna
O/FH = Tokom
predventiliranja/Nakon
ventiliranja
(post-ventilacija)
6 = Tokom postventilacije2
Dan u nedelji
2.1 Uputstvo za upotrebu
Poštovani korisniče,
Zahvaljujemo na odabiru PELET BRENN, gorionika naprednog
dizajna, avangardne tehnologije, visoke pouzdanosti i kvalitetne
izrade.
PELET BRENN je gorionik na pelete, čija ga visoka kompaktnost i
originalna konstrukcija čini pogodnim za upotrebu na većini kotlova na čvrsta goriva, koji su danas prisutni na tržištu. Pažnja
posvećena dizajnu i industrijskoj proizvodnji omogućila je izradu
dobro balansiranog uređaja s niskim emisijama ispuštanja CO i
NOx i sa veoma tihim izgaranjem plamena.
Metoda A
19
Indikacija uključenog gorionika
Indikacije za vreme rada
Prikaz na displeju
1
2
3
8
9
10
11 12
13
14
15
sl. 2 - Metoda A
4
5
6 7
sl. 1 - Komandna tabla
16
17
18
19
sl. 3 - Metoda B i C
Zahtev za paljenjem (generisan po zatvaranju kontakta na
steznim priključcima 7-8 (vidite fig. 14), u uslovima podrazumevane podešenosti) prikazuje se aktiviranjem simbola radijatora
(poz. 10 - fig. 1).
SRB, CG
Opšte napomene, uputstvo za upotrebu
Izmena nedeljnog programa (samo metoda B i C)
2.3 Uključivanje
sl. 4 - Metoda A
sl. 5 - Metoda B i C
Priključite uređaj na električno napajanje:
•
•
•
13
Tokom prvih 10 sekundi displej vizuelno prikazuje “NO CU”
Ako se otkrije prisustvo plamena, gorionik obavlja predventilaciju komore za sagorevanje.
Na kraju tog vremena, gorionik će biti spreman za rad.
2.4 Podešavanja
Postavljanje sata (samo metoda B i C)
1.
2.
Pritisnuti taster za podešavanje dana/sata (poz. 1 - fig. 1).
Na displeju trepću (poz. 7 - fig. 1), ikone SATA i DAN: podesite trenutni dan u nedelji pomoću tastera + i - (poz. 4
i 6 - fig. 1), vodeći računa o tome da je 1= ponedjeljak, 7=
nedjelja. Potvrdite dan pritiskom na taster za podešavanje
dana/sata (poz. 1 - fig. 1).
3. Na displeju trepću (poz. 7 - fig. 1), dve brojke TAČNOG SATA
i ikona SATA: podesite tačan sat tasterima + i - (poz. 4 i 6 fig. 1), od 00 do 23. Potvrdite sat pri- tiskom na taster za
podešavanje dana/sata (poz. 1 - fig. 1).
4. Na displeju trepću (poz. 7 - fig. 1), dve brojke TAČNIH MINUTA i ikona SAT: podesite tačne minute tasterima + i – (poz.
4 i 6 - fig. 1), od 00 do 59. Potvrdite tačne minute pritiskom
na taster za podešavanje dana/sata (poz. 1 - fig. 1). Rad automatskog grejanja, ručno uključeno (On), ručno isključeno
(Off)
Pritiskom na taster za izbor režima rada (poz. 2 - fig. 1) moguće
je podesiti:
1. U automatskom režimu rada, na displeju se (poz. 7 - fig.
1), prikazuje ikona SAT. Zahtev za aktiviranje i deaktiviranje
gorionika zavisi od podešenog nedeljnog programa. U vremenskoj trci zahteva, na displeju se (poz. 7 – fig. 1), prikazuje ikona ON
2. U radu ručno uključeno, na zaslonu (detalj 7 - fig. 1), prikazana je samo ikona ON. Plamenik je uvijek u zahtjevu A
Postavljeni tjedni program je premošten.
3. U ručnom režimu rada, na displeju se (poz. 7 - fig. 1), prikazuje samo ikona ON. Gorionik se nalazi uvek u funkciji
zahtevaPodešeni nedeljni program je premošćen.
Prethodno postavljen nedeljni program
1. Pritisnuti taster za programiranje “P” (poz. 5 - fig. 1)
2. Izabrati dan za programiranje pomoću tastera + i – (poz.
4 i 6 - fig. 1):
•Simboli Dan 1 i Radijator trepću: programiranje grejanja za
ponedeljak
•Simboli Dan 2 i Radijator trepću: programiranje grejanja za
utorak
•Simboli Dan 3 i Radijator trepću: programiranje grejanja za
sredu
•Simboli Dan 4 i Radijator trepću: programiranje grejanja za
četvrtak
•Simboli Dan 5 i Radijator trepću: programiranje grejanja za
petak
•Simboli Dan 6 i Radijator trepću: programiranje grejanja za
subotu
•Simboli Dan 7 i Radijator trepću: programiranje grejanja za
nedelju
•Simboli Dan 15 i Radijator trepću: programiranje grejanja od
ponedeljka do petka
•Simboli Dan 67 i Radijator trepću: programiranje grejanja od
subote do nedelje
•Simboli Dan 16 i Radijator trepću: programiranje grejanja od
ponedeljka do subote
•Simboli Dan 17 i Radijator trepću: programiranje grejanja od
ponedeljka do nedelje
•Simboli Dan 17 i Radijator trepću: ne koristi se
3. Pritisnuti taster za programiranje “P” (poz. 5 - fig. 1):
4. 06:30 i radijator trepću, ON, 1
•Pomoću tastera + i - (poz. 4 i 6 fig. 1) izmenite početak 1.
vremenske trake ON; primer 06:00 Pritisnuti taster za programiranje “P” (poz. 5 - fig. 1)
5. 08:30 i radijator trepću, 2
•Pomoću tastera + i - (poz. 4 i 6 fig. 1) izmenite početak 1.
vremenske trake OFF; primer 09:00 Pritisnuti taster za programiranje “P” (poz. 5 - fig. 1)
Meni parametara
Pristup meniju parametara vrši se pritiskom na taster za programiranje “M” (poz. 2 - fig. 1) tokom 5 sekundi. Prikazuje se
parametar “u01”: označen natpisom SET 01. Pri- tiskom na taster “P” (poz. 5 - fig. 1) moguće je pregledati listu parametara.
Za promenu vrednosti jednog parametra biće dovoljno pritisnuti
tastere + i - (poz. 4 i 6 - fig. 1): promena se automatski memoriše.
Pošto je parametar promenjen, potrebno je sačekati 3 sekunde:
podatak trepće i memoriše se.
Tabela 1
Parametri
Opis
Raspon
PELET BRENN
u01
Podešavanje potrebne
vrednosti polaznog voda
30 - 80 °C
80 °C
u02
Maksimalna snaga gorionika
1-5
3
u03
Metoda rada gorionika (visi 3.1)
0-2
0
Da biste izasli iz menija, pritisnite taster za “izbor režima rada M” (poz. 2 – fig. 1) u toku 5 sekundi.
06:30
08:30
12:00
12:00
16:30
22:30
Nedeljni program je prethodno podešen sa 3 vremenske trake
ON i 3 vremenske trake OFF: jednake za svaki dan u nedelji. U
vremenskoj traci zahteva, na displeju se (poz. 7 – fig. 1), prikazuje ikona ON.
Pažnja: proverite metodologiju rada gorionika (vidite sez. 4.1)
SRB, CG
14
Uputstvo za upotrebu
Meni parametara
Servis
Pristup meniju parametara vrši se pritiskom na taster za programiranje “P” (poz. 5 - fig. 1) tokom 10 sekundi. Prikazuje se
parametar “t01”: označen natpisom SET 01. Pri- tiskom na taster
“P” (poz. 5 - fig. 1) moguće je pregledati listu parametara.
Za promenu vrednosti jednog parametra biće dovoljno pritisnuti
tastere + i - (poz. 4 i 6 – fig. 1): izmena se automatski memoriše.
Pošto je parametar promenjen, potrebno je sačekati 3 sekunde:
podatak trepće i memoriše se.
Tabela 2
Parametri
Opis
Početna postavka PELET
BRENN 14-34
Opseg
PELET BRENN
30-55
t01
Funkcija punjenja peletima
0=Isključena, 1=Uključena
0=Isključena
0=Isključena
t02
Sonda na potisnoj strani
0=Isključena, 1=Uključena
1=Uključena
1=Uključena
t03
Zadata vrednost ventilatora u paljenu
0-200 Pa
51 Pa
51 Pa
t04
Vreme aktiviranja puža u paljenju
0-100 (1=4 sekundi)
8
8
t05
Tajmer za proračun regulacije (Samo kod rada
gorionika s Modulacionom sondom na potisnoj strani)
0-100 sekundi
5 sekundi
5 sekundi
t06
Tajmer funkcije Rampa
0-100 sekundi
100 sekundi
100 sekundi
t07
Period (Vreme aktiviranja+deaktiviranja) normalnog
rada puža (od Snage 1 do Snage 5)
0-50 sekundi
15 sekundi
12 sekundi
t08
Zadata vrednost ventilatora pri Snazi 1
0-200 Pa
51 Pa
51 Pa
t09
Vreme aktiviranja puža pri Snazi 1
0-100 (100=10 sekundi)
28
38
t10
Zadata vrednost ventilatora u Snazi 2
0-200 Pa
74 Pa
70 Pa
t11
Vreme aktiviranja puža pri Snazi 2
0-100 (100=10 sekundi)
38
40
t12
Zadata vrednost ventilatora u Snazi 3
0-200 Pa
120 Pa
100 Pa
t13
Vreme aktiviranja puža pri Snazi 3
0-100 (100=10 sekundi)
46
45
t14
Zadata vrednost ventilatora pri Snazi 4
0-200 Pa
150 Pa
120 Pa
t15
Vreme aktiviranja puža pri Snazi 4
0-100 (100=10 sekundi)
53
60
t16
Zadata vrednost ventilatora u Snazi 5
0-200 Pa
170 Pa
155 Pa
t17
Vreme aktiviranja puža pri Snazi 5
0-100 (100=10 sekundi)
56
65
t18
Izbor rada gorionika (samo kod rada sa Sondom
na potisnoj strani)
0=Uključeno/Isključeno,
1=Modularno
0=Uključeno/ Isključeno
0=Uključeno/
Isključeno
t19
Vreme Postventilacije2
0-100 (100=10 sekundi)
99
99
t20
Napon fotoćelije
0-30 (50 = 5Vdc)
--
--
Da biste izašli iz menija, pritisnite taster za programiranje “P”
(poz. 5 - fig. 1) u toku 10 sekundi.
2.5 Uputstva za rad
Rad ispravno montiranog i podešenog gorionika odvija se na
potpuno automatski način i ne zahteva nikakvo rukovanje od
strane korisnika. U slučaju nedostatka goriva ili nepravilnosti,
gorionik se isključuje i blokira. Savetujemo Vam da dolijete gorivo pre nego što se potpuno potroši da biste izbegli nepravilan
rad gorionika.
Obratite pažnju na to da prostorija u kojoj je instaliran gorionik,
bude bez prisustva prašine, zapaljivih predmeta ili materijala,
korozivnih gasova ili isparljivih materija. Naime, prašina koju
usisava ventilator lepi se za lopatice rotora i smanjuje protok
vazduha, ili pak uzrokuje začepljenje diska koji stabilizuje plamen ugožavajući njegovu efikasnost.
Nemojte dozvoliti da gorionik diraju nestručne osobe ili
deca.
Vrednost parametra
PELET BRENN 14 -34 kW
1
14
30
2
20
36
3
25
41
4
30
48
5
34
55
PELET BRENN 30-55 kW
SRB, CG
Montiranje
15
3. Montiranje
3.1 Opšte odredbe
Ovaj se aparat, u skladu sa njegovim karakteristikama i performansama, i njegovoj termičkoj snazi može postavljati na generatore toplote na čvrsta goriva. Svaka drugačija upotreba se mora
smatrati nepropisnom, i stoga opasnom. Nije dozvoljeno ni otvaranje ili diranje sastavnih delova aparata, sa izuzetkom samo
onih delova koji su obuhvaćeni održavanjem, niti je dozvoljeno
vršiti izmene na aparatu kako bi se promenile performanse ili
namena upotrebe.
Ako je gorionik opremljen dodatnim uređajima, garniturama ili
priborom, moraju se koristiti samo originalni proizvodi.
Montažu i kalibrisanje gorionika treba da obavi samo
stručno osoblje pouzdane osposobljenosti, pridržavajući
se svih instrukcija koje su navedene u ovom tehničkom
priručniku, kao i svih važećih zakonskih odredaba, nacionalnih i eventualnih lokalnih propisa prema pravilima dobre
tehnike.
3.2 Montiranje na kotao
Mesto montiranja
Kotao i gorionik treba da se montiraju u odgovarajućoj prostoriji
sa ventilacionim otvorima prema spolja, kako je to propisano
važećim standardima. Ukoliko u istoj prostoriji ima više gorionika ili odsisnih ventilatora koji mogu da rade zajedno, onda
ventilacioni otvori treba da budu dimenzionisani za istovremeno
funkcionisanje svih aparata.
Mesto montiranja mora da bude bez zapaljivih predmeta ili materijala, korozivnih gasova, prašine ili isparljivih materija, koji
kada ih ventilator privuče mogu da zaguše unutršnje cevi gorionika ili glavu gorionika. Prostorija treba da bude suva i ne sme
da bude izložena kiši, snegu ili mrazu.
Pričvrstite gorionik za vrata. Obaviti električna priključivanja
kako je to dato u cap. 5 (električna šema). Uložite sondu temperature koja sa nalazi u kompletu u omotač na telu kotla od
livenog gvožđa i obavite električna priključivanja.
sl. 6
Ubaciti dovodnu cev sa motornim pogonom “Y” u sud za sakupljanje peleta “X” i obavite povezivanje puža/gorionika tako da
savitljiva cev “W” ne bude izložena deformacijama i/ili savijanju.
Potrebno je poštovati kvotu koja je navedena u fig. 11.
Podesiti gorionik pre svega kako je to predviđeno u odgovarajućem
uputstvu, postaviti parametar u02 na upravljačkoj jedinici gorionika kako je to dato na tabeli.
Model
K 25-1 S 62
K 32-1 S 62
K 45-1 S 61
Nazivni toplotni
kapacitet
kW
27
32
45
Parametar
u02
2-3
3-4
5
Gorionik je predviđen za rad na generatoru toplote sa
komorom sagorevanja sa sniženim pritiskom. rezervoar
za pelete mora da se pozicionira tako da se savitljiva cev
koja spaja puž/gorionik ne deformiše niti nabire.
Uputstvo za montažu gorionika PELET BRENN na kotlove
BOSCH Solid 2000 B/H
Montažu gorionika PELET BRENN na kotao Bosch Solid 2000
B/H sme izvršiti samo ovlašteno stručno lice (instalater/serviser) koji je prošao obuku BOSCH za pelet gorionike, a prema
uputstvu koje je dobijeno na obuci.
Po završetku montaže kompleta u kotao, montirati gorionik.
Pričvrstiti cev gorionika “L” zavrtnjima “M” a gorionik navrtkom
“N”. Povezati kabl “E” na stezne priključke 11 i 12, i kabll “T” na
senzor “V”. Pričvrstite kućište “P” na telo gorionika zavrtnjima
“R” i element “S” na gorionik.
sl. 7
SRB, CG
Montiranje
sl. 8
16
sl. 11
3.3 Električni priključci
Gorionik je opremljen višepolnom letvicom za električne
priključke; vidite električnu šemu u odeljku “4 karakteristike i
tehnički podaci” za priključivanja. Instalater se mora pobrinuti
za sedeće priključke:
•
•
•
•
Linija za napajanje
Kontakt za postavljanje zahteva
Priključivanje motora puža
Priključivanje sonde temperatura
Dužina priključnih kablova mora da omogući otvaranje gorionika
i eventualno otva- ranje vrata kotla. U slučaju oštećenja kabla za
napajanje gorionika, njegovu zamenu treba da obavi samo kvalifikovani tehničar.
Gorionik se priključuje na monofaznu električnu liniju, 230 V –
50 Hz.
sl. 9
Efikasnost i adekvatnost instalacije za uzemljenje treba da
proveri profesionalno kvalifikovano osoblje, a proizvođač
nije odgovoran za štetu, koja je prouzrokovana usled
odsutnosti uzemljenja instalacije. Osim toga, proveriti
da li je električna instalacija odgovarajuća za maksimalnu primljenu snagu aparata, koja je navedena na pločici sa tehničkim
podacima na kotlu.
Važno je obratiti pažnju na polaritet (FAZA: smeđi kabl / NULA:
plavi kabl / UZEMLJENJE: žuto-zeleni kabl) u priključcima za
povezivanje na električnu mrežu.
3.4 Napajanje gorivom
Opšte odredbe
sl. 10
Gorionik treba da se napaja gorivom za koji je namenjen, kako
je navedeno na pločici postavljenoj na uređaju i u tabeli sa
tehničkim podacima koja se nalazi u sez. 5.3 ovog priručnika.
Korisniku preporučujemo upotrebu peleta dobrog kvaliteta,
pošto peleti lošeg kvaliteta imaju niski toplotni učinak, visoki sadržaj pepela i zato su potrebni češći intervali čišćenja,
moguće je zatim privremeno habanje komponenti gorionika koje
su izložene vatri, začepljenje puža i gorionika zbog prekomerne
količine slobodne strugotine, kao i blokade rada zbog taloženja
materijala koji nije sagorljiv unutar gorionika.
Prepoznaćete pelete dobrog kvaliteta po sledećim karakteristikama:
SRB, CG
•
•
•
Mora se sastojati od cilindara identičnog prečnika, glatke
i sjajne površine.
Proverite da li su na deklaraciji navedeni podaci o sertifikatu kvaliteta.
Proverite da li su ambalaže neoštećene kako bi štitile pelete od vlage.
Punjenje peletima
Moguće je aktivirati punjenje peletima u roku od 40 minuta
pošto ste gorionik punili električnim putem.
Unutar tog vremena, sistem stavlja na raspolaganje 3 pokušaja
od 5 minuta, tokom
kojih se aktivira samo puž.
Za vreme punjenja peletima nije moguće upaliti gorionik.
Redosled:
1. Priključite gorionik na električno napajanje.
2. Sačekati završetak faze predventilacije.
3. Pritisnite taster za programiranje “P” (poz. 5 - fig. 1) u toku
5 sekundi.
- Prikazuje se parametar “t01”: označen natpisom SET 01.
- Postavite parametar na 1 za pokretanje prvog pokušaja
od 5 minuta. U bilo kojem trenutku moguće je da se okonča
postavljanjem parametra 0.
- U slučaju kada prvi pokušaj nije dovoljan, ponovite prethodni redosled postupaka postavljanjem parametra na 0
a zatim na 1: bilo za drugi, bilo za treći pokušaj punjenja.
4. Da biste mogli da uzvršite sledeća 3 pokušaja, prekinite i
ponovo
4. Servis i održavanje
Sve operacije na podešavanju, puštanja u rad i održavanju, treba
da obavi kvalifikovano stručno osoblje u skladu sa važećim propisima. Osoblje naše Prodajne organizcije i Tehinčkog servisa za
pružanje usluga kupcima stoje Vam na raspolaganju za sve šire
informacije.
FERROLI odbija svaku odgovornost za štetu prouzrokovanu osobama i/ili stvarima, koja je nastala usled oštećenja aparata od
strane nekvalifikovanih i neovlašćenih osoba.
4.1 Metodologija rada gorionika
Za upravljanje radom gorionika predviđene su 3 metodologije:
A - Upravljanje gorionikom (početne postavke)
Zahtev za paljenjem gorionika aktivira se isključivo prilikom zatvaranja kontakata na spojnicama 7-8 (vidi fig. 17)
Sat i podešeni nedeljni program su premošćeni: nije potrebno
postaviti tačan sat.
B - Upravljanje gorionikom (drugi unutrašnji sat ili kontakt)
Zahtev za paljenjem gorionika aktivira SAT (za vreme automatskog režima grejanja u traci ON ili tokom ručnog režima grejanja) O
prilikom zatvaranja kontakta na priključcima 7-8 (vidite fig. 17).
Potrebno je postaviti sat i eventualno promeniti nedeljni program koji je podešen u početnim postavkama.
Servis i održavanje
17
tastera + i - (poz. 4 i 6 – fig. 1). Nakon što ste odabrali metodologiju, potrebno je sačekati 3 sekunde: podatak trepće i
memoriše se. Da biste izašli iz menija, pritisnite taster za izbor
režima rada “M” (poz. 2 - fig. 1) u toku 5 sekundi.
4.2 Puštanje u rad
Provere koje treba obaviti pre prvog puštanja u rad, i posle svih
radova na održavanju, koji su obuhvatili odvajanje od instalacije,
ili posle intervencija na sigurnosnim uređajima ili na delovima
gorionika.
Pre uključivanja gorionika
•
•
•
•
•
•
•
Proveriti da li je gorionik pravilno pričvršćen na kotao i da
li su preliminarne kalibracije obavljene na prethodno opisani
način.
Proveriti da li su kotao i instalacija napunjeni vodom ili
dijatermičkim uljem, da li su ventili u sistemu grejanja otvoreni i da li je dimovod za izduvne gasove slobodan i pravilno
dimenzionisan.
Proveriti da li su vrata kotla zatvorena kako bi se plamen
stvarao samo unutar komore za sagorevanje.
Proveriti da li su puž i savitljiva cev koja spaja gorionik u ispravnom položaju.
Napunite rezervoar sa peletima.
Proverite da li je sonda temperature u ispravnom položaju i
da li je pravilno spojena.
Proverite da li je rešetka (detalj 1 fig. 12) čista.
Paljenje gorionika
•
•
•
Priključite električno napajanje zatvaranjem
prekidača koji se nalazi iznad gorionika.
Za punjenje puža peletima vidite sez. 3.4.
Zatvorite liniju termostata (kotao/prostorija).
glavnog
Kalibrisanje gorionika
Priključite analizator sagorevanja na izlaz dimnih gasova kotla
i pustite gorionik da normalno radi 30 minuta; u međuvremenu
proverite ispravnost voda za odvod dimnih gasova.
2. UVERITE SE DA JE KOMORA ZA SAGOREVANJE U POTPRITISKU
3. Proverite sagorevanje pri maksimalnoj snazi gorionika
(podešenoj prema nominalnoj snazi kotla).
4. Parametri sagorevanja:
- O2 između 5% i 9%
- CO između 150 i 1000 ppm
Za kalibraciju gorionika promenite zadatu vrednost ventilatora
menjajući odgovarajući parametar (vidite odeljak “Meni parametara Servis” i tabelu 2 u cap. 2.4).
Na vrednost CO utičee kvalitet peleta, količina prljavštine koja je
prisutna u glavi gorionika i strujanje vazduha u kotlu.
Ukoliko želite da pustite gorionik da radi u MODULACIONOM
režimu, potrebno je da promenite parametar “T18” a zatim da
sledite tačke 5 i 6 koje su navedene dole.
5. Proverite druge korake gorionika smanjujući vrednost parametra u02 do 1 (vidite odeljak “Meni parametara Servis” i tabelu 1
u cap. 2.4).
6. Vratite parametar u02 na propisnu vrednost.
C - Upravljanje gorionikom (drugi unutrašnji sat i kontakt)
Zahtev za paljenjem gorionika aktivira SAT (za vreme automatskog režima grejanja u traci ON ili tokom ručnog režima grejanja) i
ako je zatvoren kontakt na priključcima 7-8 (vidite fig. 17).
Potrebno je podesiti sat i eventualno promeniti nedeljni program koji je podešen u početnim postavkama.
Izbor A, B ili C vrši se sa korisničkog menija sata.
Pritisnite taster za izbor režima rada “M” (poz. 2 - fig. 1) u toku
5 sekundi. Pritisnite 2 puta taster za programiranje “P” (poz.
5 - fig. 1).
Prikazuje se parametar br. 3: označen natpisom SET 03.
Postavite na 00 za režim A, 01 za režim B, 02 za režim C pomoću
4.3 Održavanje
Proverite periodično čistoću delova gorionika koji su skloni
prljanju u zavisnosti od kvaliteta peleta ili usled lošeg
podešavanja gorionika.
Gorionik zahteva periodično održavanje, najmanje jednom
godišnje, koje treba da obavi stručno osoblje.
Osnovne operacije koje treba obaviti su:
•
kontrola i čišćenje unutrašnjih delova gorionika i kotla,
kako je to opisano u sledećim odeljcima;
•
kompletna analiza sagorevanja (posle najmanje 10 minuta
normalnog rada) i provera
SRB, CG
•
Servis i održavanje
18
ispravnosti kalibracija;
Otvaranje kućišta i demontiranje gorionika
Pre izvođenja bilo koje operacije čišćenja ili kontrole unutar
gorionika, prekinuti napajanje električnom strujom na gorioniku,
delujući na glavni prekidač instalacije.
Za otvaranje
Odvrnuti zavrtnje (A) i skinuti kućište (B). Unutrašnji sastavni
delovi, motor, prigušna klapna, itd. sada su direktno dostupni.
Za demontažu
Odvrnuti zavrtnje (A) i skinute kućište (B), odvrnuti navrtku (C)
i odvojiti telo, odvrnuti zavrtnje za pričvršćivanje (D) i izvaditi
mlaznik (E).
Odvijte vijke(A) i skinite kućište (B). Unutrašnji sastavni dijelovi,
motor, zaklopka, itd. sada su izravno dostupni.
Za demontiranje:
Odvijte vijke (A) i skinite kućište (B), odvijte maticu (C) i odvojite
tijelo, odvijte pričvrsne vijke (D) i izvadite kljun (E).
sl. 13
Provere na delovima i komponentama
Ventilator
1
Proverite da se unutar ventilatora i na lopaticama rotora nije
sakupila prašina:
smanjuje protok vazduha i uzrokuje zagađivanje pri sagorevanju.
Glava gorionika
Proverite da li su svi delovi glave gorionika neoštećeni, da nisu
deformisani usled visoke temperature, da nemaju nečistoću koja
dolazi od spolja i da li su propisno postavljeni.
Fotoćelija
Očistite staklo od eventualnih naslaga prašine. Fotoćelija je
utisnuta pod pritiskom u ležište, da biste je izvadili povucite ga
prema spolja.
sl. 12- Rešetka gorionika
SRB, CG
Servis i održavanje
19
4.4 Rešavanje problema
Gorionik je snabdeven usavršenim sistemom za autodijagnostiku. U slučaju neispravnosti na gorioniku, displej (poz. 7 - fig.
1) će treptati prikazujući šifru neispravnosti.
Neke neispravnosti uzrokuju trajno blokiranje (označene slovom
“A”): za povratak u nor- malno stanje dovoljno je pritisnuti taster
“P” (detalj 5 - fig. 1) u toku 1 sekunde; ako se gorionik više ne
pali, potrebno je prvo rešiti neispravnost.
Drugi nedostaci uzrokuju privremena blokiranja (označeni slovom “F”) koja se automatski resetuju čim vrednost ponovo uđe
u normalno radno područje gorionika
Tabela 3 - Lista neispravnosti
Šifra
A01
Neispravnost
Blokada - nema paljenja
F02
Uklanjanje parazitnog plamena
A02
Blokadiranje parazitnog plamena
A04
F05
Blokada sigurnosnog termostata
puža
Neispravnost podešenosti pritiska
voda
F06
Neispravnost senzora pritiska
(prekinuta veza)
F10
Neispravnost sonde tela kotla
(ako je aktivirana)
Uzrok
Rešenje
Rezervoar za pelete prazan
Napunite rezervoar za pelete
Kabl puža prekinut ili otkačen
Ponovo obavite povezivanje
Otpornik upaljača u kvaru
Zamenite i ispraznite glavu od peleta
Glava gorionika zaprljana
Ispraznit je i očistiti
Dovod peleta začepljen
Oslobodite je, proverite da glava
gorionika nije začepljena i eventualno je
ispraznite
Zahtev za toplotom je završen, ali gorionik
detektuje plamen
Sačekati završetak predventilacije
Fotoćelija u kratkom spoju
Zamenite fotoćeliju
Spoljašnja svetlost pada na fotoćeliju
Uklonite izvor svetlosti
Neispravni parametri za paljenje
Proveriti transparentne parametre 03=51
i 04=12
Kotao pod pritiskom
Očistite ga i proveriti minimalnu ispravnu
promaju dimnjaka (10 Pa)
Sigurnosni termostat u kvaru
Zameniti ga
Cevčica za povezivanje senzora pritiska je
prignječena
Zameniti ga
Motor ventilatora oštećen
Zameniti ga
Zaprljana lopatica
Očistite je
Prekid u kabliranju
Proveriti kabliranje ili zameniti senzor
Senzor u kratkom spoju
Kabliranje u kratkom spoju
Proveriti kabliranje ili zameniti senzor
Prekid u kabliranju
A03
Neispravnost prilikom kabliranja
Kolektori 13-14 nisu premošćeni
Proverite kabliranje
SRB, CG
Karakteristike i tehnički podaci
5. Karakteristike i tehnički podaci
20
5.2 Opšti izgled i glavni sastavni delovi
5.1 Dimenzije
8
9
9
280
12
7
210
6
6
1
5
13
315
4
218
2
10
226
253
Legenda:
490
60
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ø 168
Ø
11
3
Ø225
Davač pritiska
Upravljačka jedinica
Telo gorionika
Priključna letvica
Korisnički interfejs
Otpornik
Fotoćelija
Termostat 85°
Cev za punjenje gorionika
Motor
Ventilator
Mlaznik
Rešetka
sl. 14 - Dimenzije PELET BRENN 14-34
5.3 Tabela tehničkih podataka
288
162
Jedinica
PELET BRENN
14 -34
PELET BRENN
30-55
Maksimalna
proizvodnost toplote
kW
34,1
55,0
(Q)
Minimalna
proizvodnost toplote
kW
13,7
30,0
(Q)
Maksimalan protok
goriva
kg/h
7,2
11,6
Minimalan protok
goriva
kg/h
2,9
6,3
Stepen električne
zaštite
IP
X0D
X0D
Napon napajanja/
frekvencija
V/Hz
230/50
230/50
Primljena električna
snaga
W
100
100
Električna snaga
upaljača
W
300
300
Težina praznog kotla
kg
11
13,5
Zapremina rezervoara
litara
195
323
Sadržaj rezervoara
kg
140
226
Dimenzije peleta
(prečnik/dužina - max)
mm
6/35
6/35
Sniženi pritisak
komore za sagorevanje
mbar
-0,2
-0,2
218
315
Podaci
253
Ø190
60
Ø 139
Ø
454
sl. 15 - Dimenzije PELET BRENN 30-55
SRB, CG
Električna šema
5.4 Električna šema
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
3.15 A
L
A
N
X1
1 2 3 4
FR
1
4
L
2
5
N
X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OUT
297 +15V
GND
7
4
DBM13
B
6
3
C
8
5
9
6
10
7
11
E
D
34
12
X7
6
5
4
3
2
1
X2
239
16
218
sl. 17 - Električna šema sa spojnom pločom 12 polova
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
3.15 A
L
A
N
X1
1 2 3 4
FR
1
4
L
2
5
N
X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
297
OUT
+15V
GND
7
4
DBM13
8
5
9
6
10
7
11
12
13
14
X7
6
5
4
3
2
1
X2
239
16
218
sl. 18 - Električna šema sa spojnom pločom 14 polova
Legenda:
FR
16
34
218
239
297
A
B
C
D
E
Fotoćelija
Ventilator
Senzor za temperaturu grejanja
Sigurnosni termostat za pelete
Upaljač
Davač pritiska vazduha
Napajanje električnom strujom
Puž motora
Kontakt za postavljanje zahteva
Signalizacija blokiranja
Deblokiranje gorionika
B
6
3
C
E
D
34
21
Napomene
22
Napomene
23
Robert Bosch doo
Odeljenje Grejne Tehnike
Bulevar Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija
Robert Bosch doo
Odjel toplinske tehnike
Kneza Branimira 22
11040 Zagreb - Dubrava
Hrvatska
Tel.: (+381) 11 2052 373
Fax: (+381) 11 2052 377
Telefon: (01) 295 80 81
Telefax: (01) 295 80 80
www.bosch-climate.rs
[email protected]
www.bosch-climate.com.hr
Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.
Download

PELET BRENN 14-34 PELET BRENN 30-55