Brodska parna postrojenja - lista pitanja
Obrazovni profil: brodomašinski tehničar
Razred: 4 (četvrti)
1. Pojam i namena parnog kotlova
2. Podela parnih kotlova
3. Stvaranje vodene pare u parnom kotlu
4. Prostiranje toplote: sprovođenjem, strujanjem i zračenjem
5. Prostiranje toplote u parnom kotlu
6. Cirkulacija vode kod parnog kotla: prirodna, prinudna
7. Goriva za parne kotlove: pojam, potrebne osobine, podela
8. Postupci dobijanja veštačkih goriva
9. Opšte karakteristike goriva: hemijska i tehnička analiza goriva
10. Sastojci goriva
11. Sagorevanje goriva: potpuno, nepotpuno, temperatura paljenja
12. Goriva za brodske kotlove
13. Voda za napajanje parnog kotla: zahtevi, primese, stepen tvrdoće
14. Prečišćavanje vode za napajanje parnog kotla: postupci udaljavanja mehaničkih primesa
15. Prečišćavanje vode za napajanje parnog kotla: postupci odstranjivanja koloidnih i rastvorljivih
primesa
16. Promaja kod parnog kotla: pojam, prirodna, veštačka
17. Brodsko parno energetsko postrojenje: glavni delovi i opis rada
18. Osnovni sastavni delovi parnog kotla
19. Kotlovska oprema (armatura): pojam, sigurnosna, pogonska
20. Osnovne karakteristične veličine parnog kotla: ogrevna površina, kapacitet, pritisak pare,
temperatura pare
21. Osnovne karakteristične veličine parnog kotla: zapremina ložišta i vodenog prostora, gubici toplote,
koeficijent korisnog dejstva
22. Vodocevni parni kotlovi
23. Vatrocevni parni kotlovi
24. Ložišta za tečna goriva
25. Delovi kotlovskog agregata: grejač napojne vode, grejač vazduha, pregrejač pare
26. Delovi i opis rada parnih kotlova sa prirodnom cirkulacijom vode
27. Delovi i opis rada parnih kotlova sa prinudnom cirkulacijom vode
28. Delovi i opis rada parnih kotlova sa dvostranom prirodnom cirkulacijom (dvopritisni)
29. Kotlovi utilizatori, kombinovani kotlovi
30. Nuklearno pogonsko postrojenje: delovi i princip rada
31. Puštanje kotla u rad. Kontrola i praćenje rada brodskog kotla
32. Karakteristične neispravnosti u radu parnog kotla
33. Parne turbine: pojam, karakteristke, primena na brodu
34. Akcijsko i reakcijsko dejstvo vodene pare
35. Stepen akcijske i reakcijske turbine. Promena pritiska i brzine
36. Princip rada akcijskih turbina: jednostepene, višestepene
37. Princip rada reakcijskih turbina
38. Gubici u parnoj turbini
39. Regulisanje i regulatori parnih turbina
40. Priprema za puštanje turbine u rad. Zaustavljanje turbine
41. Kvarovi parnih turbina
42. Konstruktivni elementi parnih turbina: rotor, stator, mlaznik, vratilo, ...
LITERATURA:
B. Ćurčić, J. Smiljanić "Toplotne mašine";
M. Jakovljević, D. Milošević "Parna postrojenja";
V. Ivanović "Brodski parni kotlovi";
V. Ozretić "Brodske pomoćne mašine i uređaji"
Download

ovde