NOVO !!!
Grejna Tehnika BOSCH
Pelet gorionik u kombinaciji sa
čeličnim kotlom BOSCH 2000 B ili 2000 H
Mladen Kuparić, dipl. ing
Sales manager BOSCH Grejna Tehnika
1
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
1. Pelet gorionik:
PELET BRENN 14-34
PELET BRENN 30-55
Snaga: 14-34 kW / 30-55 kW
Za ugradnju na čelične kotlove
BOSCH Solid 2000 B
2
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
1. Pelet gorionik PELET BRENN u kombinaciji sa kotlom
na čvrsto gorivo BOSCH Solid 2000B/H
3

Visok stepen korisnosti – kombinacija BOSCH
kotla visokog stepena korisnosi sa pelet gorionikom

Komforan način grejanja – rezervoar zapremine
195 litara (140 kg) omogućuje grejanje ca. 3-5
dana bez dodavanja goriva (kuća ca. 100m2,
srednje izolovana)

Jednostavno podešavanje,rukovanje i čišćenje

USP: mogućnost priključivanja sobnog termostata

Raspoložive snage kotla 24, 27, 32 i 45 kW

Najkomforniji način grejanja na čvrsto gorivo, tj.
na drvo (peleti)
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
1. Pelet gorionik PELET BRENN u kombinaciji sa kotlom
na čvrsto gorivo BOSCH Solid 2000B/H

Set za grejanje na pelete čini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
Čelični kotao BOSCH
Gorionik za pellete
Rezervoar
Puž
Automatika
Vrata za montažu pelet gorionika
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
1. Pelet gorionik PELET BRENN u kombinaciji sa kotlom
na čvrsto gorivo BOSCH Solid 2000B/H
1.1 Čelični kotao BOSCH

Solid 2000 B: 27, 32 i 45 kW
Tropromajni kotao za najviši stepen korisnosti

Solid 2000 H: 24, 32 kW (do isteka količina)
Dvopromajni kotao za kuće sa manjim dimnjakom

Visoko efikasne vertikalne promaje
Lako čišćenje sa gornje strane
Bogata oprema kotla



5
Kotlovski čelični lim prema standardima EU
(EN10025-1 S235JRG2), debljina 4-5mm
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
1. Pelet gorionik PELET BRENN u kombinaciji sa kotlom
na čvrsto gorivo BOSCH Solid 2000B/H
1.2 Gorionik za pelete
6

Podesiva snaga gorionika
Pelet Brenn 14-34, snaga 14 - 34 kW
Pelet Brenn 30-55, snaga 30 - 55 kW

Laka i brza montaža na modifikovana vrata

Integrisana automatika sa vremenskim i
temperaturskim programom

Mogućnost podešavanja snage gorionika u
zavisnosti od veličine objekta, odnosno
potrebne snage sisteme za grejanje

Stabilno sagorevanje na plamenoj glavi za
sve tipove peleta
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
1. Pelet gorionik PELET BRENN u kombinaciji sa kotlom
na čvrsto gorivo BOSCH Solid 2000B/H
1.3 Rezervoar
7

Kapacitet 195 litara / 140 kilograma

Jedno punjenje rezervoara dovoljno je za
grejanje srednje izolovane kuće kvadrature
ca. 100 m2 za 3-4 dana

Usisnu cev puža montirati na dno rezervoara

Izbegavati kompletno praženjenje rezervoara
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
1. Pelet gorionik PELET BRENN u kombinaciji sa kotlom
na čvrsto gorivo BOSCH Solid 2000B/H
1.4 Puž
8

Automatsko voĎenje početnog punjenja

Podesiva količina transportovanog peleta u
zavisnosti od podešene snage gorionika

Kapacitet 2.9-7.2 kg/h (odgovara snagama
od 14 do 34 kW)

Promenjiva dužina fleksibilne cevi – cev
skratiti tako da pelet ima slobodan i
nesmetan pad od vrha puža do gorionika

Laka montaža
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
1. Pelet gorionik PELET BRENN u kombinaciji sa kotlom
na čvrsto gorivo BOSCH Solid 2000B/H
1.5 Automatika
9

Automatika integrisana na gorioniku

VoĎenje preko NTC senzora i/ili sobnog termostata

Prikaz kodova grešaka

Podešavanje:
- snaga kotla
- maksimalna temperatura polaznog voda
- način voĎenja (NTC i/ili ST)
- brzina ventilatora
- korak puža
- nedeljni vremenski program
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
Montaža &
Podešavanje
10

Snaga kotla

Kvalitet peleta

Brzina puža

Korak puža

Vremenski program
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
Napomene:
11

Obratiti pažnju na kvalitet peleta!
U slučaju korištenja peleta lošeg
kvaliteta moguće su smetnje u radu

Preporuke za odabir seta:
a) snaga za grejanje do 20 kW: kotlovi 20 ili 27 kW (preporuka 27 kW)
b) snaga za grejanje do 25 kW: kotlovi 27 ili 32 kW (preporuka 32 kW)
c) snaga za grejanje do 34 kW: kotlovi 32 ili 45 kW (preporuka 45 kW)
d) snaga za grejanje do 45 kW: kotao 45 kW

Puštanje u rad i podešavanje sistema može da izvrši samo ovlašteni serviser
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
Kotao na čvrsto gorivo, čelični
Solid 2000 B, SFU 20/24/27/32 HNS
Mladen Kuparić, dipl. ing
Sales manager BOSCH Grejna Tehnika
12
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
2. Čelični kotao Solid 2000 B, unapreĎena verzija
Oznaka: SFU ... HNS, snage 20, 24, 27 i 32 kW
13

UnapreĎena verzija, najviši
stepen korisnosti u klasi:
Klasa 3 prema EN 303-5
za mrki ugalj!

Snage 20, 24, 27 i 32 kW
Isporuka od 15. Feb

Model 45D, snage 45 kW:
Isporuka od Maja 2012

Dvopromajni kotlovi u ponudi
do isteka zaliha
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
2. Čelični kotao Solid 2000 B, unapreĎena verzija
Oznaka: SFU ... HNS, snage 20, 24, 27 i 32 kW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Raspon snaga : 20, 24, 27, 32, kasnije 45D
Osnovno gorivo: Mrki ugalj, crni ugalj, drvo (45 kW)
Trajnožareći kotao – stabilna temperatura
Tri promaje – visok stepen iskorištenja
Regulator loženja / promaje u opsegu isporuke
Punjenje odozgo
Kosa pokretna rešetka - ručica za čišćenje
Klapna za potpaljivanje - olakšan start kotla
Lak pristup ložištu – kotao se otvara sa
gornje strane u 2 stepena
IzraĎen od kotlovskog čeličnog lima
Najviši stepen korisnosti – klasa 3 prema EN 303-5
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
2. Čelični kotao Solid 2000 B, unapreĎena verzija
Oznaka: SFU ... HNS, snage 20, 24, 27 i 32 kW
•
15
Mogućnost rada na pelete,
u kombinaciji sa pelet
gorionicima PELET BRENN
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Grejna Tehnika BOSCH
2. Čelični kotao Solid 2000 B, unapreĎena verzija
Oznaka: SFU ... HNS, snage 20, 24, 27 i 32 kW
Izmene u odnosu na stari model:
•
•
•
•
•
16
Stepen korisnosti ca. 78%
(najviše klasa 3 prema EN 303-5)
Polazni i povratni vod:
navoj umesto flanšni
Model bez poklopca
Moderan dizajn
UnapreĎena montaža izolacije
Depa rtment | 25/01/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, a lso regarding any disposa l, exploitation, reproduction, editing,
distribution, a s well a s in the event of applications for industrial property rights.
Download

BOSCH 2012 - Pelet setovi i gorionici