LELY TIGO
PR i XR prikolice za silažu/kombinovane prikolice
www.lely.com
innovators in agriculture
Jednostavno
rukovanje, potpuno
opremljeno
Jednostavno podešavanje
pritiska zbijanja
Možete izabrati jednu od dve
opcije stepena zbijanja putem
kontrolne jedinice, u zavisnosti od
letine. Iskošavanje napred smanjuje
pritisak dok ga iskošavanje unazad
povećava. Senzori na hidrauličnim
cilindrima pregradnog zida
automatski aktiviraju podne lance.
2
Dobar protok letine za optimalni
kapacitet utovara
Rotori za prikupljanje i sečenje su
postavljeni blizu jedan drugom
i njihove brzine su usklađene. Stoga,
pik-ap ne zahteva veliku brzinu
rotacije radi premošćavanja razdaljine
do rotora, što doprinosi brzem unosu
letine kao i dugotrajnosti.
LELY TIGO
Jedinstveni paralelni rad
Jedinstveno za kompaniju Lely je
paralelno korišćenje ISOBUS-a, čije
se funkcije mogu koristiti i prikazati
istovremeno na Tigo jedinici i terminalu
na traktoru.
Brza obrada velike
količine silaže
Siliranje stočne hrane koja je previše
vlažna može dovesti do stvaranja
buterne kiseline. Sa druge strane,
letina koja je previše suva ne može da
se sabije. Kod presa sa neadekvatnim
zbijanjem, postoji povećani rizik od
pojave gljivica i buterne kiseline; kada
se koristi stočna hrana iz prese, može
doći do lakše penetracije vazduha
a time i pregrevanja. Stoga, vreme
i kapacitet su važni za obezbeđivanje
kvalitetno upresovane silaže.
Pogon sa maksimalnom snagom
Zahvaljujući visoko efikasnom
rotoru za seckanje sa vilama širine
25 mm i ukupnom površinom od
preko 1 m², dobija se krmno bolje
pogodno za stoku, i prikolica koja
je u potpunosti natovarena do
maksimalnog kapaciteta.
Sistem za dopremanje letine rotorom
tretira istu vrlo nežno. Sistemi
su opremljeni najširim mogućim
prstima,koji su postavljeni blizu
jedan drugom,tako da je pokrivena
široka povrsina. To obezbeđuje da
se utovarna prikolica pravilno puni
dok se u potpunosti iskorišćava njen
kapacitet, bez ugrožavanja kvaliteta
stočne hrane usled „pulpiranja“ na
rotoru. Tigo utovarne prikolice daju
maksimalne rezultate žetve.
Izvanredna pogonska linija sa
dugačkim radnim vekom
Lely Tigo utovarne prikolice se direktno
pogone putem robusnih zupčanika.
Integracija pogona u šasiju je inovativni
koncept; on doprinosi dugom radnom
veku ali i smanjenu težine.
3
Čime hranite,
to i dobijate!
Harvest results
Milioni krava dnevno se muzu koristeći Lely robotske sisteme za mužu ali nije samo
Astronaut taj koji robotske sisteme za mužu čini tako uspešnim. To je znanje i iskustvo
naših zaposlenih koji pomažu farmerima da postignu najbolje rezultate sa svojim kravama.
Zato mi znamo - više od bilo koga - da je kabasta hrana dobrog kvaliteta osnova vašeg
uspeha. Ona obezbeđuje dobro zdravlje životinja, maksimalni unos krmnog bilja
i omogućava izbegavanje dodatnih troškova za koncentrate i aditive...
Žetva stočne hrane je početak dobre i efikasne proizvodnje mleka i mesa.
4
LELY TIGO
5
100 posto utovarna prikolica
Utovarna prikolica i prikolica za transport stocne hrane, sve u jednom
Kada se višefunkcijski pregradni zid nakosi napred u položaj za transport stočne hrane, Tigo PR i XR su spremni
za utovar bez dodatnih podešavanja. Zbog inteligentne konstrukcije nadgradnje sa nagibom napred, vozač uvek
ima dobar pogled u jedinicu za utovar. Prednji unakrsni stubovi nadgradnje su direktno povezani sa profilima
gornje ivice na stranicama na svojim navišim tačkama radi garancije optimalne stabilnosti.
6
LELY TIGO
100 posto prikolica za transport silaže
Čvrsta nadgradnja
Čvrstu čeličnu sasiju karakterišu blisko postavljeni stubovi koji su pričvršćeni zavrtnjima za ram šasije,
što omogućava maksimalnu stabilnost. Struktura nema šuplje lukove ili zateznu užad, što je čini idealno
opremljenom za utovar sa gornje strane koristeći silažni kombajn. Sva vozila su standardno opremljena bočnim
ulaznim vratima. Unutrašnjosti prikolice se jednostavno može pristupiti koristeći merdevine.
7
Jedinica pik-ap bez korišćenja prstiju za efikasniji
utovar
Efikasnost utovarne prikolice umnogome zavisi od kapaceiteta pik-apa. Pik-ap bez
ekscentra na prikolicama Lely Tigo PR i Tigo XR je jedinstvena po tome što ima sedam
grupa vila. Ove karakteristike modela omogućavaju bolje, brže i efikasnije performanse
u poređenju sa drugim modelima prikolica za utovar.
8
LELY TIGO
Savršeno prikupljanje letine
koristeći sedam dodatno širokih
grupa vila
Veće rastojanje od podloge
Novi pik-ap bez ekscentra modela Tigo XR je široka
kako bi se osiguralo da postoji dovoljno rastojanje
200 cm (190 cm na modelima Tigo PR), i opremljena
od podloge u položaju za transport. Položaj pik-apa
je sa sedam redova vila postavljenih blizu jedan
kada je podignuta je takođe viši. Ova dva faktora
drugom (na samo 54 mm razdaljine). Brzina obrtanja
omogućavaju dodatno rastojanje od podloge od
rotora i pik-apa su savršeno usklađene kako bi se
približno 10 cm, visina koja pravi veliku razliku kada
osigurao izvanredan protok letine i ogroman
se radi poljima kukuruza ili na neravnom zemljištu.
Nakon utovara, hidraulično zapregnuta ruda za vuču
automatski vraća prikolicu u horizontalan položaj
kapacitet prikupljanja.
Pik-ap bez ekscentra, kod kog
nema habanja i održavanja
Od kada je dizajniran novi pik-ap bez ekcentra, postoji
manje pokretnih delova. Ovaj dizajn je pouzdaniji,
manje osetljiv na habanje, tiši i ne zahteva održavanje.
Pored toga, prsti su ojačanji i svi delovi su toplo
pocinkovani da bi se dodatno zaštitili od elemenata
i korozivnih sokova letine. Rezultati govore za sebe:
niži troškovi održavanja i veća vrednost!
Roler za letinu i pokretni točak za upravljanje na
jedinici za prikupljanje
Udarna ploča sa rolerom za letinu omogućava još bolje
prikupljanje letine dok pokretni točkići za upravljanje na
jedinici za prikupljanje, čija se visina može podešavati,
smanjuju teret na jedinici za prikupljanje prilikom okretanja.
Valjak za praćenje na jedinici za prikupljanje
(opciono)
Nalazi se na centru putanje traktora i omogućava
pouzrano praćenje putanje u najtežim uslovima
zemljišta.
Prolaznost letine
Rotori za prikupljanje i sečenje su postavljeni
blizu jedan drugom.
Hidraulično oslobađanje pik-apa (opciono)
Osigurava neprekidno prilagođavanje podlozi radi zaštite
jedinice za prikupljanje.
Pik-ap bez ekscentra
Sedam redova prstiju bez upravljanja sa međusobnim
rastojanjem od samo 54 mm obezbeđuje izuzetno
čisto prikupljanje letine.
Veće rastojanje od podloge
Rastojanje od podloge do 80 cm se može
postići podizanjem hidraulično zapregnute
rude za vuču.
9
Efikasan rotor za seckanje čini razliku
U srcu modela utovarnih prikolica Lely Tigo PR i XR leže izuzetno pouzdani rotori bez
ekscentra za prikupljanje i seckanje visokih performansi. Dokazani i pouzdani dizajn
prstiju, sa sedam spiralno oblikovanih redova, obezbeđuje neprekidan protok letine
i visoke performanse prikupljanja. Rotor sprovodi letinu glatko, snažno i izrazito nežno
preko površine od 1 m² u prokolicu, čak i pri teskim uslovima rada.
10
LELY TIGO
Gladak rad za maksimalan protok
Zamenljivi prsti
Prsti rotora se mogu promeniti bez skidanja
rotora.
Rotori za prikupljanje i sečenje sa ekstremno visokim preformansama
i prečnikom od 800 mm sa širinom kanala za dopremanje od 1.630 mm na
modelu Tigo PR i 1.810 mm na modelu Tigo XR, obezbeđuju izuzetno visok
protok. Postoje sedam redova ojačanih izbočina na rotoru postavljenih
u spiralnom obliku; ove izbočine su široke 25 mm, i garantuju gladak
i precizan rez uz minimalnu dužinu sečenja od 37 mm. Rezultat je visoko
kvalitetna, idealno predsabijena stočna hrana za preživare i prikolica
savršeno napunjena do maksimalnog kapaciteta.
Ojačani prsti na rotoru sa jednostavnom zamenom
Ojačani prsti na rotoru su ekstremno otporni na habanje a dodaci
u obliku slova T ih čine izuzetno stabilnim. Prsti rotora se mogu promeniti
bez skidanja rotora. Svaki pristen se sastoji od tri segmenata izbočina
zetegnutih u prstenastom kućištu. Prsteni se mogu pojedinačno zameniti.
Samoravnajući valjkasti ležajevi većih
dimenzija
Rotor je opremljen širokim
samoporavnjavajućim valjkastim
ležajevima na oba kraja.
Povećan potisak uz nižu snagu
Prsti na rotoru imaju ravnu ivicu širine
25 mm, što omogućava poboljšani
potisak uz male zahteve za snagom.
11
Jedinica za sečenje visokih performansi za
precizno kratko sečenje
Glavni cilj kompanije Lely je maksimalni kvalitet stočne hrane, i zato su svi Tigo modeli
vodeći u svojoj oblasti kada je reč o kvalitetu rukovanja i sečenja letine - dobri rezultati
sečenja podrazumevaju bolju fermentaciju i unos stočne hrane. Nova jedinica za sečenje
sa 45 noževa i bočnim okretanjem seče letinu na dužinu od čak 37 mm. Vile na rotoru
širine 25 mm između noževa omogućavaju razdaljinu sečenja od samo 3 mm i obezbeđuju
glatko i ekonomično sečenje, kao i najbolji kvalitet silaže.
12
LELY TIGO
Zaštita sečiva
Trimatic sistem za zaštitu sečiva štiti sečiva
i rotor od oštećenja.
Dužina sečenja sa jednostavnom
promenom
Jedinica za sečenje je podeljena u dve
grupe, što je pojednostavjuje promenu
između sečenja na 37 mm, sečenja na
74 mm ili na opcije bez sečenja.
Maksimalna snaga sečenja
Svih 40 noževa na modelima Tigo PR i 45 noževa na modelima Tigo XR su
precizno postavljeni u red na čvrstom ramu jedinice za sečenje. Dugački,
nazubljeni noževi su izrađeni od ojačanog čelika sa slabim habanjem i njihov
oblik osigurava jednaku akciju sečenja. Stočna hrana se seče jednako i precizno.
Razdaljina između sečiva i prsta na rotoru je samo 3 mm što obezbeđuje glatko
i ekonomično sečenje. Dužina isečenog dela od 37 mm ili 74 mm se može
podesiti putem poluge za sečiva putem koje se izabira željeni broj sečiva.
Pouzdana zaštita od stranih predmeta
Svako sečivo je pojedinačno zaštićeno od stranih predmeta Trimatic sistemom
za zaštitu sečiva. Ako strani predmet uđe u jedinicu za sečenje, rotor ga
pritiska o sečivo. Opruga za otpuštanje se savija, trenutno smanjujući silu
koja se primenjuje na sečiva time sprečavajući oštećenje rotora i sečiva. Kada
37 mm
strani predmet prođe, sečiva se ponovo vraćaju u svoj operativni položaj. Ova
jedinstvena konstrukcija funkcioniše u potpunosti bez dodatnih poluga ili
pritisnih valjaka i apsolutno je pouzdana, čak i u najtežim radnim uslovima. Još
jedna prednost je da se opruga za otpuštanje ne savija trajno, već je izložena
opretećenju samo kada je strani predmet prisutan u jedinici.
Optimalna jednostavnost održavanja, centralno
otključavanje jedinice za sečenje
Nova jedinica za sečenje se može hidraulično kontrolisati ili putem terminala
u traktoru ili koristeći dva tastera na levoj strani prikolice. Jedinica za sečenje
se može otključati i okrenuti na stranu bez potrebe za korišćenjem alata. Novi
25 mm
centralni sistem za otključavanje sečiva otključava sva sečiva istovremeno. Ona se
jednostavno mogu ukloniti, bez upotrebe bilo kakvih alata. Integrisani uređaj za
držanje na zadnjoj strani sečiva unapređuje praktičnost prilikom izmene sečiva.
Zamena sečiva bez upotrebe alata
Dugačka, čvrsta sečiva, reckasta na jednoj
strani, obezbeđuju optimalne rezultate
seckanja i mogu se zameniti bez upotrebe
alata.
13
Jedinstvena konstrukcija pogona
Pogonska jedinica modela Tigo PR i XR snagu dobija putem menjača sa niskim
habanjem koji ne zahteva održavanje a koji poseduje snažne cilindrične zupčanike
potopljene u ulje. Kućište menjača je integrisano u šasiju, čime postaje strukturna
komponenta. Ovakva konstrukcija donosi veći kvalitet od kućišta menjača od
izlivenog gvožđa ili pogona sa lancima.
14
LELY TIGO
Menjač potopljen u ulje koji ne
zahteva održavanje
Maksimalna bezbednost tokom
rada
Što je pogonska linija efikasnija, više snage stoji na
Sve okretne tačke na strani pogona su opremljene
raspolaganju za prikupljanje, sečenje i tovarenje.
širokim samoporavnjavajućim valjkastim ležajevima.
Osnovni uslov za to je pogonska tehnologija visokih
Lely je jedina kompanija koja nudi ovu jedinstvenu
performansi: pogonska jedinica je opremljena
opciju, koju karakteriše dugačak radni vek. Bezbednost
menjačem potopljenim u ulje sa jednostavnim
tokom rada je naveći prioritet za Lely. Zato su svi
održavanjem i malim habanjem. Snaga se prenosi
delovi koji prenose snagu čvrsto spojeni zavrtnjima.
putem cilindričnih zupčanika koji su opremljeni
Eliminisanje zavarenih spojeva omogućava bolju
izdržljivim spiralnim žlebovima od osovine do
dimenzionu preciznost, bezbedan rad i izuzetno
zupčastih točkova na rotoru za sečenje. Rad bez
dugačak radni vek.
zastoja mašine je naročito prijatan tokom dugog
radnog dana.
Snažni pogonski elementi
Pogon rotora za sečenje je takođe vrhunskog kvaliteta.
Pogonska osovina visoke čvrstoće može da podnese
različita opterećenja. Veze sa rotorom za sečenje
uspostavljene zavrtnjima obezbeđuju maksimalnu
preciznost tokom sastavljanja kao i precizan rad.
Šasija
Ležajevi
Zupčanici
Rotor za sečenje
Osovine
15
Višefunkcijski pregradni zid sa mogućnošću
iskošenja
Još jedna potpuno jedinstvena karakteristika Tigo PR silažnih i XR kombinovanih prikolica
je nadgradnja nakošena napred sa pregradnim zidom sa mogućnošću hidrauličnog
iskošenja. Ovo omogućava dodatni kapacitet utovara od 6 m³ iznad jedinice za utovar.
Takođe poboljšava opterećenje na rudi za vuču omogućavajući apsolutnu stabilnost, čak
i kada se prenose ogromne količine letine. Pored toga, pritisak sabijanja se jednostavno
može podešavati pomeranjem zida napred ili nazad, a prikolica se jednostavno i čisto
može isprazniti.
16
LELY TIGO
100 XR Combi
Višefunkcijski pregradni zid
Apsolutno jedinstvena je konstrukcija pregradnog zida na modelima
Tigo XR. Pregradni zid sa mogućnošću hidrauličnog podešavanja se
može iskositi napred i nazad za približno 80 stepeni radi ispunjavanja
različitih funkcija: automatski sistem istovara i sistem za sabijanje za
različito sabijanje mase letine u prikolici, i pomoć pri pražnjenju radi
celokupnog istovara prikolice. Kada se pregradni zid nakosi napred za
oko 65 stepeni, time se oslobađa dodatnan prostor za utovar za 6 m³
(DIN). Pametni softver prikolice automatski podešava različite položaje
za utovar i istovar.
Velika zapremina, i dalje u kompaktnoj veličini
100 XR Combi
Kada je prikolica puna, Tigo XR ima svog aduta: pregradni zid se
iskošava napred u dve faze do položaja za transport, donoseći još 6 m³
dodatnog prostora za utovar. Rezultat: usled dodatne zapremine,
prikolica može biti kraća je jedan metar sa podignutom zapreminom
utovara. Distribucija težine takođe predstavlja značajno veću prednost.
Tokom žetve, prednji zid je uvek nagnut napred da bi omogućio jasan
pogled na prikolicu.
Jednostavno podešavanje pritiska zbijanja
Kada se sistem za automatski utovar aktivira, višefunkcijski pregradni
zid se automatski prebacuje u vertikalan položaj (položaj za utovar).
Možete izabrati jednu od dve opcije stepena zbijanja putem kontrolne
jedinice, u zavisnosti od letine. Iskošavanje napred smanjuje pritisak
100 XR Combi
dok ga iskošavanje unazad povećava. Senzori na hidrauličnim
cilindrima pregradnog zida mere stepen sabijanja i automatski
aktiviraju podne lance.
17
Bezbedan pocetak pražnjenja
Još jedna od prednosti modela Tigo PR/XR je sistem za pražnjenje Kada se pokrene
automatsko pražnjenje, višefunkcijski pregradni zid i podni lanci se aktiviraju istovremeno.
Ova jedinstvena dodatna funkcija garantuje da se masa letine bezbedno pokreće.
Pregradni zid nežno gura stočnu hranu, time smanjujući teren na podnim lancima.
Optimalno pražnjenje
Tokom pražnjenja, višefunkcijski pregradni zid se automatski naginje nazad do ugla
idealnog za nežno guranje stočne hrane preko poda koji se pokreće hidraulično.
Rezultat: glatko i efikasno praženjenje i čista ispražnjena prikolica.
100 XR Combi
Optimalno pražnjenje
Tokom pražnjenja, višefunkcijski pregradni zid
se automatski naginje nazad do ugla idealnog
za glatko i efikasno guranje stočne hrane preko
poda koji se pokreće hidraulično. Rezultat je
čista ispražnjena prikolica.
18
LELY TIGO
Toplo pocinkovani čelični pod
Modeli Tigo XR 75 i Tigo XR 100 su opremljeni
toplo pocinkovanim čeličnim podom i poseduju
četiri reda ravnih lanaca visoke klase izrađenih od
ojačanog čelika (ukupno opterećenje do pucanja
je 60 tona), što nudi najbolju zaštitu od korozije
i trajnost, posebno kod transporta kukuruzne
silaže. Model Tigo XR 65 je standardno opremljen
pritiskom impregniranim drvenim podom, četiri
lanca od ojačanog čelika a opciono se može
opremiti čeličnim podom i ravnim lancima.
Čvrsta konstrukcija rama, niži pod
Izuzetna istrajnost, bezbedan transport teških tereta, kompaktna
i visokokvalitetna konstrukcija rama: ovo su kriterijumi za profesionalna
preduzeća koje novi modeli tigo PR i XR u potpunosti ispunjavaju. Oni su
dizajnirani za maksimalan kapacitet tovara. Novorazvijeni ram je izgrađen
od veoma čvrstih čelični C profila a pod koji se kontroliše hidrauličnim
putem je na prednjoj strani spušten za 250 mm.
Jednostavan utovar
Usled optimalnog rasporeda elemenata za dopremanje i spuštenog poda
koji se kontroliše hidrauličnim putem za 250 mm, sistem nema potrebu za
kanalom za dopremanje preko rotora. Zbog rezultujućeg nižeg stepena
sabijanja, to smanjuje količinu snage potrebnu za utovar.
Optimalno pražnjenje
Hidraulični podni lanci, sa dvostrukom brzinom dopremanja u kombinaciji
Čvrsta konstrukcija poda
Serija Tigo PR je opremljena pritisno otpornim
drvenim podom. Četiri lanca od čvrstog čelika
(ukupne snage pucanja od 50 tona) sa balansiranim
nosačima postavljenim na kratkim razdaljinama su
izuzetno izdržljivi i otporni na habanje.
sa spuštenim podom koji se kontroliše hidrauličnim putem garantuju
bezbedno i efikasno pražnjenje. D modeli su takođe opremljeni povratnim
podnim lancem.
Dvostrani pogon za podne lance na modelima
Tigo XR
Modeli Tigo XR 75 i XR 100 su standardno opremljeni dvostranim
pogonom za podne lance. Menjač za hidraulični pod na modelima
serije XR ima cilindrične zupčanike i standardno je opremljen dvofaznim
hidrauličnim motorom sa dodatnim brzim menjačem. Bezbedno i efikasno
pražnjenje je garantovano.
19
Šasija visokih performansi do 31 tonu
Veći tereti i veće brzine vožnje – šasija utovarne prikolice je podložna visokim zahtevima.
Bogi i tandemska ili tridemska šasija sa hidro-pneumatskim vešanjem i zadnjim ili prisilnim
upravljanjem: Lely ima pravu šasiju za svaki posao, jer nam je bezbednost na prvom mestu.
20
LELY TIGO
Bogi-tandem šasija
Serija Tigo PR i modeli Tigo XR 65 su standardno opremljeni bogi-tandamskom
osovinom za 20 tona. Opcioni sistem prisilnog upravljanja je takođe dostupan.
Izuzetno veliki opseg njihanja obezbeđuje jednaku distribuciju tereta i optimalno
kopiranje podloge, čak i kod teških i neravnih terena. Velike gume pružaju
ogromnu površinu oslanjanja i smanjuju oštećenje zemlje. Modeli PR 60 i PR 70,
kao i Tigo XR 65, se takođe opciono mogu opremiti hidro-pneumatskim vešanjem
sa automatskim podešavanjem nivoa.
Hidro-pneumatska tandem jedinica sa automatskim
podešavanjem nivoa
Hidro-pneumatsko vešanje sa tandem osovinom i automatskim podešavanjem
nivoa nudi visok stepen stabilnosti prilikom njihanja. Velika putanja vešanja
obezbeđuje optimalno ravnanje sa podlogom. Potpuno istezanje opruge je
uvek dostupno, bez obzira na stepen opterećenja. Automatsko podešavanje
nivoa obezbeđuje da vozilo stoji paralelno sa kosinom. Unakrsan raspored
suspenzionih cilindara stabiliše vozilo od njihanja. To omogućava brže skretanje.
Ova šasija je standardna na modelima Tigo XR 75 i XR 100.
Hidro-pneumatska tridem jedinica sa automatskim
podešavanjem nivoa
Tridem šasija jednako distribuira teške terete, time smanjujući oštećenje podloge.
Hidro-pneumatsko vešanje sa automatskom kontrolom nivoa nudi najveću
udobnost upravljanja. Prednja i zadnja osovina imaju prisilno upravljanje na obe
strane. U kombinaciji sa niskim priključkom rude za vuču i kuglastim spojnicama
sa ležajevima, vozilo se može voziti uz dozvoljenu težinu od 31 tone. Ova šasija
je standardna na modelu Tigo XR 75; model Tigo XR 100 je standardno opremljen
tridem šasijom.
Bez automatskog
podešavanja nivoa
U zavisnosti pod kosine terena,
prikolica za utovar će se
automatski podesiti na osnovu
optimalnog nivoa. Prilikom
kretanja u krivinama, prikolica
se naginje na stranu pri većim
brzinama, i kod punog tovara
rezultat je opterećenje opruga
uz gubljenje delotvornosti
vešanja.
ww
w.lel
y.com
ww
w.lel
y.com
www.
lely.c
om
www.
lely.c
om
Sa automatskim podešavanjem nivoa
Usled automatskog podešavana nivoa,
vozilo uvek stoji paralelno sa kosinom.
Bez obzira na stepen opterećenja, vozilo
se neprekidno prilagođava u smeru
optimalne visine šasije, tako da se
potpuni hod njihanja i opruga održava
neprekidno.
70 XR Combi
70 XR Combi
21
22
LELY TIGO
ISOBUS - maksimalna jednostavnost
korišćenja
Novorazvijeni ISOBUS računar je sada deo standardne opreme na svim
modelima Tigo PR i Tigo XR. Prikolice za utovar se mogu kontrolisati
preko terminala u traktoru ili preko ISOBUS kontrolne jedinice koja
se isporučuje uz prikolicu. Raspored funkcija prikolice utovarivača
na džojstiku traktora omogućava maksimalnu udobnost tokom
korišćenja. ISOBUS kontrola vozaču nudi dodatne funkcije kao što su:
• Zaključavanje upravljačke osovine u zavisnosti od brzine.
• Kontrola nivoa sa hidro-pneumatskim vešanjem.
• Merni sistem (opciono).
• Indikator statusa tovara (opciono).
• Integrisani dijagnostički sistem.
Prikaz funkcija
Zahvaljujući inteligentnim i pažljivo raspoređenim
LED indikatorima, korisnik može da vidi tačno koje su
funkcije aktivirane.
Meni za utovar
• Automatski sistem za utovar.
• Jedinica za sečenje.
• Savijajuća ruda za vuču.
• Prikupljanje.
Opšta podešavanja
• Hidro-pneumatska šasija.
• Radni farovi.
Meni za istovar
• Brzina podnih lanaca.
• Podni lanci sa kretanjem unapred/unazad.
• Unakrsna transportna traka.
• Poklopac utovarnog prostora.
• Valjci za pražnjenje.
• Zadnja vrata.
• Automatski sistem za istovar.
Meni brojača
• Brojač tovara.
• Brojač sati.
• Indikator statusa tovara.
Jedinstveni paralelni rad
Jedinstveno za kompaniju Lely je paralelno
korišćenje ISOBUS-a, čije se funkcije mogu
koristiti i prikazati istovremeno na Tigo
jedinici i terminalu na traktoru, što korisniku
omogućava da jednostavno pristupi
funkcijama za upravljanje i kontrolu.
E-link Pro terminal
Lely E-link Pro ISOBUS terminal sa korisnički prilagođenim
ekranom u boji i interfejsom za kameru.
23
24
LELY TIGO
25
26
LELY TIGO
Lely Tigo
Lely Tigo PR
Modeli Tigo PR: prikolica za transport silaže za poljoprivredna preduzeća. Pik-ap
bez ekscentra sa sedam redova vila jedinstvena za kompaniju Lely. Rotor visokih
performansi prečinka 800 mm je opremljen sa sedam spiralnih redova vila. Četrdeset
sečiva za sečenje omogućava najmanju dužinu sečenja od 37 mm. Prikolice za utovar
imaju veliki kapacitet za tovar i automatski sistem za utovar obezbeđuje optimalno
punjenje prikolice.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PR
TIGO PR
Zapremina (DIN 11741) (m³)
Kapacitet (srednje zbijanje)* (m³)
Maksimalna dozvoljena težina (kg)
Jedinica za dopremanje
Minimalna dužina sečenja (mm)
Radna širina prikupljanja (DIN) (m)
45 (D)
50 (D)
60 (D)
70 (D)
31
31
36
41
(29/32**)
(29/32**)
(34/37**)
(39/42**)
45
50
60
70
17.500/
20.000/
20.000/
20.000/
18.500
22.000
24.000
24.000
Rotor
Rotor
Rotor
Rotor
37
37
37
37
1,90
1,90
1,90
1,90
Lely Tigo XR
Modeli XR, pored svoje upotrebe kao prikolice za utovar, predstavljaju savršeno
rešenje za transport silaže. Vozilo se brzo i jednostavno može pretvoriti iz prikolice
za utovar u prikolicu za transport silaže. Čvrsta šasija, u kombinaciji sa čvrstom
nadgradnjom ove prikolice čine je sposobnom za izdržavanje tereta kao sto je silaža.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
XR
TIGO XR
Zapremina (DIN 11741) (m³)
Kapacitet (srednje zbijanje)* (m³)
Maksimalna dozvoljena težina (kg)
Jedinica za dopremanje
Minimalna dužina sečenja (mm)
Radna širina prikupljanja (DIN) (m)
65 (D)
75 (D)
100 (D)
38 (36/38**)
44 (42/44**)
54 (52/54**)
65
75
100
22.000/24.000
24.000/31.000
31.000
Rotor
Rotor
Rotor
37
37
37
2,00
2,00
2,00
* U zavisnosti od stanja letine / ** Bez postavljenih ispusnih valjkova
27
Lely Tigo PR
Različita primena i maksimalna fleksibilnost upotrebe danas predstavljaju glavne faktore
za maksimalnu ekonomičnu efikasnost. Putem novorazvijene serije Lely Tigo PR, kompanija
Lely nudi prikolicu za utovar i transport silaže za velika preduzeća iz klase prokolica za
transport silaže. Izvrsno izgrađena čelična konstrukacija rama omogućava maksimalnu
stabilnost i čini je najkompaktnijom prikolicom u klasi, što kompaniji Lely omogućava da
korisniku ponudi još dodatnih opcija.
28
LELY TIGO
Optimalan unos sa sedmo-rednim pik-apom
Pik-ap bez ekscentra na prikolicama Tigo PR ima sedam redova vila
sa međusobnim rastojanjem od 54 mm. To osugurava čisto i efikasno
prikupljanje letine. Brzina obrtanja rotora i jedinice za prikupljanje su
savršeno usklađene kako bi se osigurao izvanredan protok letine.
Savršen kvalitet sečenja
Tigo PR jedinica za sečenje se može koristiti u dve grupe i opremljena
je sa četrdeset noževa. To rezultuje najmanjom dužinom sečenja od
37 mm. Sedam redova širine 25 mm na rotoru i razdaljina od 3 mm
uzmeđu sečiva i rotora obezbeđuje visokoprecizno sečenje. Svako sečivo
Zamena sečiva bez upotrebe alata
Dugačka, čvrsta sečiva, reckasta na jednoj strani,
obezbeđuju optimalne rezultate seckanja i mogu se
zameniti bez upotrebe alata.
je pojedinačno zaštićeno Tirmatic sistemom za zaštitu sečiva.
Pogon rotora potopljen u ulje
Rotor se direktno pokreće putem pogona potopljenog u ulje. Direktan
pogon označava optimalni prenos snage sa traktora na utovarnu
prikolicu. Kvačilo slično bregu štiti pogonsku liniju od preopterećenja.
Ovaj pogon koji ne zahteva održavanje obezbeđuje mnogo godina rada
uz minimalne troškove.
Obrtna jedinica za sečenje
Praktičnija zamena sečiva putem bočno okretne
jedinice za sečenje.
29
Lely Tigo PR sa zadnjim vratima sa širokim
otvaranjem
Zadnja vrata na modelima Tigo PR sa velikim uglom
otvaranja obezbeđuju jednostavan istovar, čak i kod
većih količina stočne hrane.
Čvrsta nadgradnja
Automatski sistem za istovar
Vertikalna čelična nadgradnja sa blizu postavljenim
Svi modeli Tigo PR su opremljeni praktičnim
stubovima koji su usrafljeni je spojena sa ramom
automatskim sistemom za istovar. Kada se pokrene
šasije oblim profilima koji obezbeđuju maksimalnu
automatski sistem za istovar, otvaraju se zadnja vrata
stabilnost. Gornji deo konstrukcije se može
(na D modelima pokreću se valjci za pražnjenje);
jednostavno rasformirati u svrhe transporta
potom se istovremeno aktiviraju višefunkcijski
i skladištenja. Struktura nema šuplje lukove ili
pregradni zid i podni lanci. Ova jedinstvena dodatna
zateznu užad, što je čini idealno opremljenom za
funkcija osigurava da se masa letine bezbedno
utovar sa gornje strane koristeći silažni kombajn.
pokreće, i garantuje se efikasno pražnjenje.
Sva vozila su standardno opremljena bočnim ulaznim
vratima. Unutrašnjosti prikolice se jednostavno može
pristupiti koristeći merdevine.
30
LELY TIGO
Lely Tigo PR D – savršeno pražnjenje
Bočna traka za pražnjenje
Sva tigo PR D vozila su standardno opremljena sa dva
Ako je neophodno, prikolica Tigo PR D se takođe
valjka za pražnjenje (opciono tri). Tri snažna
može opremiti hidrauličnom trakom za bočno
i zatvorena valjka za pražnjenje šire i kukuruznu
praženjenje. Ona se može postaviti na levoj ili desnoj
i travnatu silažu precizno i obezbeđuju jednaku
strani, a širina trake od 700 mm uvek obezbeđuje
distribuciju letine. Valjci za pražnjenje se brzo
optimalan prenos do mesta za ishranu ili ograde.
i jednostavno mogu ukloniti sa zadnje strane mašine.
Pogon valjaka za pražnjenje
sa automatskim isključivanje
podnih lanaca
Pogon valjaka za pražnjenje se pokreće putem
snažnog ugaonog menjača sa integrisanim
prekidačem za uključivanje/isključivanje; veliki
pogonski lanci omogućavaju snažan pogon valjaka
za pražnjenje. Senzor pokretan a nižem valjku za
pražnjenje automatski zaustavlja podne lance kada
je prikolica puna. Kvačilo slično bregu štiti pogon
valjaka za pražnjenje od preopterećenja.
31
Lely Tigo XR
Efikasnost zbog dvostruke primenljivosti i maksimalna upotrebljivost mašine su odlučujući
faktori za kombinovanu prikolicu. Serija Tigo XR je potpuno nov i jedinstven koncept koji
je razvila kompanija Lely, i može se koristiti i kao prikolica za utovar i prikolica za transport
silaže. Inovativna nadgradnja prikolice sa integrisanim višenamenskim pregradnim zidom
sa hidrauličnom kontrolom omogućavaju dodatni prostor za utovar iznad jedinice za
dopremanje. To podrazumeva povećan kapacitet tovara ali i kraću prikolicu. Nova serija
Tigo XR kompanije Lely postavlja nove standarde u oblasti kombinovanih prikolica.
32
LELY TIGO
Veoma široko prikupljanje
Pik up bez ekscentra modela prikolice Tigo XR je široka 200 cm
i opremljena je sa sedam redova vila postavljenih blizu jedan drugom
(na samo 54 mm razdaljine). To osugurava čisto i efikasno prikupljanje
letine. Brzina obrtanja rotora i jedinice za prikupljanje su savršeno
usklađene kako bi se osigurao izvanredan protok letine.
Maksimalna snaga sečenja
Svih 45 noževa na modelima Tigo XR su precizno postavljeni u red na
čvrstom ramu jedinice za sečenje. Dugački, nazubljeni noževi su izrađeni
od ojačanog čelika sa slabim habanjem i njihov oblik osigurava jednaku
akciju sečenja. Stočna hrana se seče jednako i precizno. Razdaljina
između sečiva i vile na rotoru je samo 3 mm. Dužina isečenog dela od
37 mm ili 74 mm se može podesiti putem poluge za sečiva putem koje se
izabira željeni broj sečiva.
Novorazvijena linija pogona visokih performansi
Revolucionarna linija pogona serije Tigo XR je dizajnirana da zadovolji
najviše zahteve po pitanju performansi. Glavni pogon se pokreće
putem zatvorenog menjača potopljenog u ulje sa malim habanjem
i bez potrebe za održavanjem. Snaga se prenosi putem cilindričnih
zupčanika koji su opremljeni izdržljivim spiralnim žlebovima od osovine
do zupčastih točkova na rotoru za sečenje. Jednosmerni ležaj sa zaštitom
obrtnog momenta od 2.500 Nm obezbeđuje optimalni prenos snage
i štiti pogonsku liniju od preopterećenja.
33
Vrhunske performanse istovara
Podesiva zadnja vrata
Svi modeli Tigo XR su opremljeni praktičnim
Ugao otvaranja zadnjih vrata na modelima Tigo XR je
automatskim sistemom za istovar. Kada se pokrene
podesiv kako bi obezbedio optimalno pražnjenje, kao
automatski sistem za istovar, otvaraju se zadnja vrata
u vetrovitim uslovima. Cilindri sa dvostrukom akcijom
(na D modelima pokreću se valjci za pražnjenje);
koji se nalaze na obe strane omogućavaju bezbedno
potom se istovremeno aktiviraju višefunkcijski
otvaranje i zatvaranje izuzetno čvrstih zadnjih vrata.
pregradni zid i podni lanci. Ova jedinstvena dodatna
funkcija osigurava da se masa letine bezbedno
pokreće, i garantuje se efikasno pražnjenje. Podni
lanac sa svojim dvofaznim hidrauličnim motorom je
standardna karakteristika i obezbeđuje brzine slanja
od 25 m po minutu.
34
LELY TIGO
Precizno pražnjenje - jednostavno
uklonjivi valjci za pražnjenje
Sve prikolice Tigo XR su dostupne kao D modeli.
Pogon valjaka za pražnjenje
sa automatskim isključivanjem
podnih lanaca
D modeli imaju tri valjka za pražnjenje u okviru
Pogon valjaka za pražnjenje se pokreće putem
standardne opreme. Snažni, zatvoreni valjci za
snažnog ugaonog menjača sa integrisanim
pražnjenje prazne i kukuruznu i travnatu silažu
prekidačem za uključivanje/isključivanje; veliki
precizno i obezbeđuju jednak istovar. Valjci za
pogonski lanci omogućavaju snažan pogon valjaka
pražnjenje se brzo i jednostavno mogu ukloniti
za pražnjenje. Senzor pokretan a nižem valjku za
sa zadnje strane mašine i nude dodatni kapacitet
pražnjenje automatski zaustavlja podne lance kada
utovara.
je prikolica puna. Kvačilo slično bregu štiti pogon
valjaka za pražnjenje od preopterećenja.
35
Praktičan pristup
Svi Lely Tigo R i XR modeli imaju široka
pristupna vrata. Prilikom održavanja
i čišćenja, jednostavno možete da
pristupite prostoru za utovar putem
sklopljivih merdevina.
Utovarna prikolica i prikolica za transport stočne
hrane, sve u jednom
Kada se višefunkcijski pregradni zid nakosi napred u položaj
za transport stočne hrane, prikolice su spremne za tovarenje
bez dodatnih podešavanja. Zbog jedinstvenog dizajna
nadgradnje nadgradnje sa nagibom napred, vozač uvek ima
dobar pogled u jedinicu za utovar. Prednji unakrsni stubovi
nadgradnje su direktno povezani sa profilima gornje ivice
na stranicama na svojim navišim tačkama radi garancije
optimalne stabilnosti.
Poklopac za kanal gde su lanci
Poklopac kanala gde su lanci se moze postaviti brzo
i jednostavno bez upotrebe alata Poklopcu kanala gde su lanci
se moze pristupiti jednostavno putem vrata na strani prikolice.
36
LELY TIGO
Spojnica na modelima Lely Tigo PR
Serija Tigo PR je standardno opremljena rudom za vuču za gornje
spajanje (opterećenje rude za vuču: 2 tone). Može se izabrati ruda za
vuču sa donjim spajanjem i K80 kuglastim spojnicama (opterećenje rude
za vuču: 4 tone). Takođe opciono je hidraulično vešanje rude za vuču.
Lely Tigo XR sa rudom za vuču od 4 tone kao
standard
Svi modeli Tigo XR su standardno opremljeni rudama za vuču sa niskim
priklljučivanjem i hidrauličnim vešanjem kao i K80 kuglastim spojnicama.
Inteligentan dizajn ruda za vuču dozvoljava maksimalne uglove
upravljanja, čak i kod traktora sa širokim gazom, i dizajnirane su za
opterećenje od 4 tone.
Prisilno upravljanje
Prisilno upravljanje je dostupno kao opcija na svim vozilima. Sistem
sa hidrauličnim zatvaranjem omogućava vožnju unazad bez potrebe
za kočenjem, i obezbeđuje maksimalnu stabilnost na kosinama.
Inteligentan i uzan dizajn ruda za vuču omogućava ugao upravljanja
do 60 stepeni, čak i tokom operacija prisilnog upravljanja.
Flotation +
600/55-22.5
710/45-22.5
Flotation Pro
650/50 R22.5
710/40 R22.5
710/50 R26.5
800/45 R26.5
Flotation Trac
710/45 R22.5
750/45 R26.5
Alliance 380
750/45 R26.5
Cargo XBIB
560/60-22.5
600/50-26.5
710/45-22.5
37
41
PR 70 D
XR 65
39/
42***
38
XR 65 D
XR 75
38/
36***
44
XR 75 D
XR 100
44/
42***
54
XR 100 D
54/
52***
60
70
70
65
65
75
75
20.000/
22.000
20.000/
24.000
20.000/
24.000
20.000/
24.000
20.000/
24.000
22.000/
24.000
22.000/
24.000
24.000/
31.000
24.000/
31.000
Rastojanje između podloge kod jedinice za priku-
Rastojanje između vila na jedinici za prikupljanje
2,52
-
8,38
2,52
–
7,75
2,52
–
8,38
2,52
–
8,75
2,52
–
9,38
2,52
–
9,75
2,52
–
10,38
4.000
2,55
2,95
8,75
9.700
4.000
2,55
2,95
8,75
0,40 – 0,80
10.200
4.000
2,55
2,95
9,75
54
0,40 – 0,80
10.700
4.000
2,55
2,95
9,75
37
190
7
54
0,40 – 0,70
6.650
7
40
37
190
7
54
0,40 - 0,70
7.050
7
40
37
190
7
54
0,40 – 0,70
7.100
7
40
37
190
7
54
0,40 – 0,70
7.550
7
40
37
190
7
54
0,40 – 0,70
7.600
7
40
37
190
7
54
0,40 – 0,70
8.050
7
40
37
190
7
54
0,40 – 0,70
8.100
7
40
37
190
7
54
0,40 – 0,70
8.550
7
45
37
200
7
54
0,40 – 0,80
9.200
7
45
37
200
7
54
0,40 – 0,80
7
45
37
200
7
54
7
45
37
200
7
pljanje (m)
40
Dozvoljena težina na rudi za vuču (kg)
7,75
Neopterećena težina (približno) (kg)
–
7
(mm)
Maksimalna dozvoljena težina (kg)
22.000
Transportna dužina (m)
PR 70
34/
37***
20.000/
Spoljašnja širina guma (standardne gume) (m)
PR 60 D
60
18.500
Transportna širina (m)
36
50
17.500/
2,52
Broj vila ja jedinici za prikupljanje
PR 60
29/
32***
50
18.500
Radna širina prikupljanja (DIN) (cm)
32***
45
17.500/
Minimalna dužina sečenja (mm)
29/
31
PR 50 D
38
45
Maksimalan broj sečiva
PR 50
31
Broj vila po rotoru
PR 45 D
Kapacitet (zapremina kod srednjeg zbijanja)* (m³)
PR 45
Zapremina (DIN 11741) (m³)
Tehničke specifikacije
2.000/
3.000
2.000/
3.000
2.000/
4.000
2.000/
4.000
2.000/
4.000
2.000/
4.000
2.000/
4.000
2.000/
4.000
100
31.000
7
45
37
200
7
54
0,40 – 0,80
12.300
4.000
2,55
2,95
11,75
100
31.000
7
45
37
200
7
54
0,40 – 0,80
12.800
4.000
2,55
2,95
11,75
S = Standardno / O = Opcija / X = Nije dostupno na ovom vozilu
Širina područja za utovar (m)
Dužina područja za utovar (m)
Širina gaza (m)
Maksimalna brzina (km/h)
Broj valjaka za pražnjenje
Hidraulične kočnice
Dvofazni hidraulični motor za dve brzine poda
Merni sistem
bogi tandem šasija 22,50 od 18,5 tone
bogi tandem šasija 22,50 od 22 tone
bogi tandem šasija 26,50 od 24 tone
Standardne gume 500/55-20 12PR
Standardne gume 550/60-22.5
Standardne gume 710/45-22.5
Standardne gume 710/50 R26.5
3,85
2,16
5,00
1,95
40/60
–
S
O
O
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
3,85
2,16
5,00
1,95
40/60
2
S
O
O
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
3,92
2,16
5,00
2,00
40/60
–
S
O
O
X
X
S
X
X
X
X
S
O
X
3,92
2,16
5,00
2,00
40/60
2
S
O
O
X
X
S
X
X
X
X
S
O
X
3,92
2,16
6,00
2,00
40/60
–
S
O
O
O
X
S
O
O
X
X
S
O
O
3,92
2,16
5,00
2,00
40/60
2
S
O
O
O
X
S
O
O
X
X
S
O
O
3,92
2,16
5,00
2,00
40/60
–
S
O
O
O
X
S
O
O
X
X
S
O
O
3,92
2,16
6,00
2,00
40/60
2
S
O
O
O
X
S
O
O
X
X
S
O
O
3,92
2,36
6,10
2,05
40/60
–
S
O
S
O
X
S
O
O
X
X
X
S
O
3,92
2,36
6,10
2,05
40/60
3
S
O
S
O
X
S
O
O
X
X
X
S
O
4,00
2,36
7,10
2,05
40/60
–
S
O
S
O
X
X
X
S
O
X
X
X
S
4,00
2,36
7,10
2,05
40/60
3
S
O
S
O
X
X
X
S
O
X
X
X
S
4,00
2,36
9,10
2,05
40/60
–
S
O
S
O
X
X
X
X
S
X
X
X
S
4,00
2,36
9,10
2,05
40/60
3
S
O
S
O
X
X
X
X
S
X
X
X
S
* U zavisnosti od stanja letine / ** Sa standardnim gumama / *** Bez postavljenih valjaka za praznjenje
vešanje sa automatskom kontrolom nivoa
tandem šasija od 31 tone, hidro-pneumatsko
vešanje sa automatskom kontrolom nivoa 26,50
tandem šasija od 24 tone, hidro-pneumatsko
opretećenja
Automatske vazdušne kočnice koje zavise od
Transportna visina** (m)
LELY TIGO
39
Jako
interesovanje za
vođenje farme
Kompanija Lely ima dugu i bogatu istoriju kada je u pitanju
prepoznavanje potreba modernih farmera. Naši proizvodi su
razvijeni prema potrebama krave koja predstavlja našu polaznu
tačku. Težimo ka tome da joj omogućimo da ponudi najbolje
od sebe i zato farmerima i ugovaračima nudimo širok asortiman
proizvoda za žetvu stočne hrane, ishranu, smeštaj, brigu, mužu
i snabdevanje energijom. Pored toga, ponosni smo na stručno
znanje i iskustvo koje smo stekli u pomaganju farmerima da
dobiju najbolje rezultate korišćenjem svoje opreme. Kao takvo,
naše svekoliko znanje o kompletnom ciklusu farme – od paše do
čaše – nema premca u oblasti poljoprivrednog poslovanja.
Mi težimo održivoj, profitabilnoj i zadovoljavajućoj
budućnosti u vođenju farmi.
LHQ.B05114.SR.B
Lely zaista brine o okolini.
Vaš Lely distributer
Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble,
InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway
i Welger su registrovani žigovi grupe Lely Group. Pravo ekskluzivnog korišćenja pripada kompanijama grupe Lely Group. Sva prava zadržana. Informacije navedene u ovoj
publikaciji služe samo u informativne svrhe i ne predstavljaju prodajnu ponudu. Određeni proizvodi možda nisu dostupni u pojedinim zemljama i dostavljeni proizvodi se
mogu razlikovati od proizvoda na ilustracijama. Nijedan deo ove publikacije se ne sme kopirati niti objaviti u štampanom, fotokopiranom obliku ili u obliku mikrofilma
niti bilo kojim drugim putem bez prethodnog napismenog odobrenja od kompanije Lely  Holding S.à r.l. Bez obzira na činjenicu da je sadržaj ove publikacije sastavljen uz
dužnu pažnju, kompanija Lely ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu, odnosno oštećenje nastalo usled grešaka ili izostavljanja informacija u ovoj publikaciji.
www.lely.com
Live Life Lely
Download

LELY TIGO