CENOVNIK
BOSCH Grejna Tehnika
11070 Novi Beograd, Srbija
CENE U CENOVNIKU IZRAŽENE SU U DINARIMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA.
Cenovnik validan od 16.12.2014. godine
KONVENCIONALNI KOTLOVI - ZA POSTAVLJANJE NA ZID
Porudžbeni broj
Oznaka
Opis
EAN kod
7713231536
OW 18-1 LH AE 23
BOSCH Gaz 3000 W1, kombinovani, fasada, 18 kW;
7713230150
OW 23-1 LH KE 23
BOSCH Gaz 3000 W1, kombinovani, dimnjak, 23 kW;
7713231537
OW 23-1 LH AE 23
BOSCH Gaz 3000 W1, kombinovani, fasadni, 23 kW;
7713231533
ZW 11-2 DH AE23
BOSCH Gaz 3000 W, kombinovani, fasadni, LCD display, 11 kW
4047416210230
7712231433
ZS 24-2 DH AE 23
BOSCH Gaz 3000 W, grejanje, spreman za akumulacioni bojler, fasadni, LCD display, 24 kW
4047416210186
7713231534
ZW 18-2 DH AE 23
BOSCH Gaz 3000 W, kombinovani, fasadni, LCD display, 18 kW
4047416210209
7713230151
ZW 18-2 DH KE 23
BOSCH Gaz 3000 W, kombinovani, dimnjak, LCD display, 18 kW
4047416210193
7713231535
ZW 24-2 DH AE 23
BOSCH Gaz 3000 W, kombinovani, fasadni, LCD display, 24 kW
4047416210247
7713230152
ZW 24-2 DH KE 23
BOSCH Gaz 3000 W, kombinovani, dimnjak, LCD display, 24 kW
4047416210223
7713231532
ZW 30-2 DH AE 23
BOSCH Gaz 3000 W, kombinovani, fasadni, LCD display, 30 kW
7716010527
ZWE 24-5 MFA 23
BOSCH Gaz 5000 W, kombinovani, fasadni, BOSCH Heatronic III elektronika, bitermički izmenjivač, LCD display, 24 kW
4047416149202
7716010529
ZWE 28-5 MFA 23
BOSCH Gaz 5000 W, kombinovani, fasadni, BOSCH Heatronic III elektronika, bitermički izmenjivač, LCD display, 28 kW
4047416149219
7736900364
WBN6000 -24C RN S6000
BOSCH Gaz 6000 W, kombinovani, fasadni, Nova generacija elektronike sa open-therm interfejsom, LCD display, 24 KW
7736900365
WBN6000 -28C RN S6000
BOSCH Gaz 6000 W, kombinovani, fasadni, Nova generacija elektronike sa open-therm interfejsom, LCD display, 28 KW
7716010531
ZWC 24-3 MFA 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, kombinovani, fasadni, LCD display, 24 kW
7716010532
ZWC 24-3 MFK 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, kombinovani, dimnjak, LCD display, 24 kW
7716010533
ZWC 28-3 MFA 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, kombinovani, fasadni, LCD display, 28 kW
7716010534
ZWC 28-3 MFK 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, kombinovani, dimnjak, LCD display, 28 kW
7716010535
ZWC 35-3 MFA 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, kombinovani, fasadni, LCD display, 35 kW
7716010536
ZSC 24-3 MFA 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, grejanje, spreman za aku. bojler, fasadni, LCD display, 24 kW
7716010537
ZSC 24-3 MFK 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, grejanje, spreman za aku. bojler, dimnjak, LCD display, 24 kW
7716010538
ZSC 28-3 MFA 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, grejanje, spreman za aku. bojler, fasadni, LCD display, 28 kW
7716010539
ZSC 28-3 MFK 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, grejanje, spreman za aku. bojler, dimnjak, LCD display, 28 kW
7716010540
ZSC 35-3 MFA 23
BOSCH Gaz 7000 W, BOSCH Heatronic III elektronika, grejanje, spreman za aku. bojler, fasadni, LCD display, 35 kW
Cena u RSD bez
PDV-a
Cena u RSD
sa PDV-om
GAZ 3000 W1
64,262.00
60,960.00
66,040.00
77,114.40
73,152.00
79,248.00
92,371.05
96,418.01
92,455.81
84,744.08
92,879.51
84,744.08
92,456.00
110,845.26
115,701.61
110,946.97
101,692.90
111,455.42
101,692.90
110,947.20
110,286.80
118,211.60
132,344.16
141,853.92
67,183.00
79,375.00
80,619.60
95,250.00
103,550.72
93,116.40
118,475.76
105,664.00
122,702.32
97,739.20
86,380.32
105,664.00
90,738.96
110,947.20
124,260.86
111,739.68
142,170.91
126,796.80
147,242.78
117,287.04
103,656.38
126,796.80
108,886.75
133,136.64
GAZ 3000 W
GAZ 5000 W
GAZ 6000 W
GAZ 7000 W
Page 2 of 36
Download

CENOVNIK - Termovent