Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
ранг
07.11.2014.
Ранг листа студената - девојке
Презиме (име родитеља) име
Бр.
досијеа
Степен/трајање
студија
Година уписа
I године
Студијска
година
Укупно
ЕСПБ
Број година
студирања
Просечна
оцена
Бодови
по успеху
Бодови
по приходу
Укупно
бодова
2011
четврта
прва
180
300
3
5
10
9,88
98
97,4
1
0
100
99,4
прва
300
5
9,55
95,75
1
98,75
прва
240
4
9,71
96,55
0
98,55
прва
300
5
9,5
95,5
1
98,5
четврта
четврта
трећа
прва
180
180
120
300
3
3
2
5
9,64
9,5
9,63
9,1
96,2
95,5
96,15
93,5
1
1
0
1
98,2
97,5
97,15
96,5
прва
300
5
8,94
92,7
1
95,7
друга
прва
60
240
1
4
9,33
8,82
94,65
92,1
1
1
95,65
95,1
четврта
прва
180
240
3
4
9
8,71
93
91,55
1
1
95
94,55
четврта
друга
прва
180
60
300
3
1
5
9
9
8,59
93
93
90,95
0
1
1
94
94
93,95
четврта
прва
180
240
3
4
8,78
8,57
91,9
90,85
1
1
93,9
93,85
прва
254
4
8,52
90,6
1
93,6
друга
прва
60
240
1
4
8,92
8,51
92,6
90,55
1
1
93,6
93,55
прва
255
4
8,48
90,4
1
93,4
прва
240
4
8,45
90,25
1
93,25
1.
2.
Алексић (Звонимир) Снежана
Живанић (Иван) Љиљана
2011/0072
2014/4002
1/4
3/3
3.
Милановић (Сима) Милица
2014/3067
2/1
4.
Ивковић (Петар) Драгана
2014/3015
2/1
5.
Димитријевић (Милун) Дијана
2014/4003
3/3
6.
7.
8.
9.
Димитријевић (Небојша) Александра
Леонтијевић (Томислав) Весна
Марић (Симо) Емилија
Рељић (Милун) Снежана
2011/0173
2011/0101
2012/0041
2014/4006
1/4
1/4
1/4
3/3
10.
Костадиновић (Владан) Јована
2014/3096
2/1
11.
12.
Караћ (Младен) Сузана
Матић (Небојша) Невена
2013/0037
2014/3090
1/4
2/1
13.
14.
Васиљевић (Сретко) Драгана
Живковић (Милан) Невена
2011/0194
2014/3089
1/4
2/1
15.
16.
17.
Димитријевић (Андрија) Дуња
Ристовић (Миленко) Марија
Живановић (Славко) Катарина
2011/0065
2013/0009
2014/3013
1/4
1/4
2/1
18.
19.
Бојић (Живко) Оливера
Милосављевић (Драгомир) Марија
2011/0160
2014/3098
1/4
2/1
20.
Стојановић (Милоња) Ивана
2014/3014
2/1
21.
22.
Станојевић (Бобан) Наташа
Радуловић (Мирољуб) Марина
2013/0078
2014/3021
1/4
2/1
23.
Тодоровић (Боро) Сара
2014/3051
2/1
24.
Чубрило (Неђо) Миљана
2014/3100
2/1
2009
2013
2014
2009
2014
2010
2014
2009
2013
2014
2011
2011
2012
2009
2013
2014
2009
2014
2013
2010
2014
2011
2010
2014
2011
2013
2009
2014
2011
2010
2014
2010
2014
2013
2010
2014
2010
2014
2010
2014
Страна 1 од 4
Референт за студентски Стандард
Оверава секретар
М.П.
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
ранг
07.11.2014.
Ранг листа студената - девојке
Презиме (име родитеља) име
Бр.
досијеа
Степен/трајање
студија
Година уписа
I године
Студијска
година
Укупно
ЕСПБ
Број година
студирања
Просечна
оцена
Бодови
по успеху
Бодови
по приходу
Укупно
бодова
2010
2014
2013
2013
2013
2011
2011
2011
2013
2013
2011
прва
240
4
8,44
90,2
1
93,2
друга
друга
друга
четврта
четврта
четврта
друга
друга
четврта
прва
60
60
60
180
180
180
60
60
175
240
1
1
1
3
3
3
1
1
3
4
8,83
8,83
8,75
8,51
8,5
8,47
8,67
8,58
8,83
8,36
92,15
92,15
91,75
90,55
90,5
90,35
91,35
90,9
90,82
89,8
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
93,15
93,15
92,75
92,55
92,5
92,35
92,35
91,9
91,82
91,8
прва
240
4
8,14
88,7
1
91,7
четврта
четврта
друга
друга
друга
прва
180
175
60
60
60
240
3
3
1
1
1
4
8,28
8,69
8,42
8,42
8,42
8
89,4
90,12
90,1
90,1
90,1
88
1
0
1
1
1
1
91,4
91,12
91,1
91,1
91,1
91
четврта
четврта
прва
180
180
363
3
3
7
8,17
8,36
9,26
88,85
89,8
87,79
1
0
1
90,85
90,8
90,79
прва
240
4
7,94
87,7
1
90,7
друга
друга
друга
прва
60
60
60
240
1
1
1
4
8,33
8,5
8,17
7,73
89,65
90,5
88,85
86,65
1
0
1
1
90,65
90,5
89,85
89,65
четврта
друга
трећа
трећа
180
60
120
109
3
1
2
2
7,92
8
7,76
8,77
87,6
88
86,8
87,45
1
1
1
1
89,6
89
88,8
88,45
25.
Савчић (Миломир) Јелисавета
2014/3084
2/1
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Вуксановић (Пера) Драгана
Тановић (Гостимир) Валерија
Бугарин (Срђан) Јована
Јањић (Богосав) Драгица
Крповић (Драган) Сара
Антић (Добривоје) Милена
Легетић (Јован) Тамара
Андрејевић (Љубиша) Милица
Ловрић (Снежана) Милица
Димитријевић (Сретен) Дејана
2013/0015
2013/0033
2013/0069
2011/0170
2011/0185
2011/0029
2013/0031
2013/0019
2011/0125
2014/3111
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/1
36.
Радивојевић (Драгољуб) Јелена
2014/3019
2/1
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Самарџић (Бранко) Марија
Ковачевић (Јован) Тијана
Јосиповић (Александар) Јелена
Божић (Верица) Катарина
Павловић (Владимир) Марина
Алемпијевић (Срђан) Снежана
2011/0184
2011/0058
2013/0160
2013/0005
2013/0032
2014/3118
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/1
43.
44.
45.
Крунић (Славко) Снежана
Петровић (Драган) Сања
Егерић (Слободан) Марија
2011/0067
2011/0202
2014/4001
1/4
1/4
3/3
46.
Кораћ (Милош) Невена
2014/3085
2/1
47.
48.
49.
50.
Митровић (Ненад) Јелена
Коврлија (Мирко) Илијана
Ђокић (Радован) Ана
Николић (Драгиша) Александра
2013/0018
2013/0127
2013/0187
2014/3020
1/4
1/4
1/4
2/1
51.
52.
53.
54.
Радоњић (Миљојко) Катарина
Милојевић (Верољуб) Марија
Јовановић (Зоран) Невена
Петровић (Душица) Тијана
2011/0176
2013/0292
2012/0174
2012/0088
1/4
1/4
1/4
1/4
2010
2014
2010
2014
2011
2011
2013
2013
2013
2010
2014
2011
2011
2006
2013
2014
2010
2014
2013
2013
2013
2010
2014
2011
2013
2012
2012
Страна 2 од 4
Референт за студентски Стандард
Оверава секретар
М.П.
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
ранг
07.11.2014.
Ранг листа студената - девојке
Презиме (име родитеља) име
Бр.
досијеа
Степен/трајање
студија
Година уписа
I године
Студијска
година
Укупно
ЕСПБ
Број година
студирања
Просечна
оцена
Бодови
по успеху
Бодови
по приходу
Укупно
бодова
2011
2013
2013
2013
2011
2010
2011
2010
2012
2011
2011
2010
2010
2013
2011
2010
2013
2011
четврта
друга
друга
друга
четврта
четврта
четврта
четврта
трећа
четврта
четврта
четврта
четврта
друга
четврта
четврта
друга
четврта
прва
173
60
54
60
166
213
164
219
109
164
161
222
214
53
157
210
53
167
240
3
1
1
1
3
4
3
4
2
3
3
4
4
1
3
4
1
3
5
7,95
7,67
8,55
7,58
8,11
8,39
8,12
7,85
8,09
7,7
7,83
7,49
7,81
8,09
7,97
7,91
7,91
7,26
8,25
85,88
86,35
85,95
85,9
84,82
84,55
84,33
83,05
84,05
82,23
82,08
81,85
81,85
82,85
81,72
81,55
81,95
80,83
79,65
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
87,88
87,35
86,95
86,9
86,82
86,55
85,33
85,05
85,05
84,23
84,08
83,85
83,85
83,85
83,72
83,55
82,95
82,83
82,65
друга
друга
четврта
друга
трећа
прва
53
53
211
48
109
240
1
1
4
1
2
5
8
7,73
7,53
8,4
7,32
7,94
82,4
81,05
79,85
80,4
80,2
78,1
0
1
1
1
1
1
82,4
82,05
81,85
81,4
81,2
81,1
трећа
четврта
прва
156
155
240
3
3
5
7,47
7,5
7,87
78,95
78,83
77,75
1
1
1
80,95
80,83
80,75
четврта
друга
друга
друга
четврта
152
53
48
48
145
3
1
1
1
3
7,63
7,45
8,2
8,1
7,65
78,68
79,65
79,4
78,9
76,92
1
1
1
1
1
80,68
80,65
80,4
79,9
78,92
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Миленковић (Весна) Тијана
Пауновић (Драган) Милица
Савић (Петко) Катарина
Ђурић (Милојко) Аница
Јевтић (Јован) Марија
Алексић (Властимир) Јана
Даничић (Дарко) Дуња
Јовичић (Радо) Милкица
Поповић (Слободан) Наташа
Петровић (Драган) Марија
Вељовић (Миладин) Кристина
Марковић (Ненад) Јелена
Батинић (Мијодраг) Јелена
Југовић (Зоран) Софија
Вучићевић (Никола) Милица
Стјепановић (Милан) Бранислава
Дамњановић (Љиљана) Вања
Нешовић (Бобан) Марија
Матовић (Зоран) Милена
2011/0133
2013/0298
2013/0027
2013/0283
2011/0158
2010/0180
2011/0130
2010/0177
2012/0083
2011/0234
2011/0193
2010/0005
2010/0197
2013/0059
2011/0237
2010/0139
2013/0165
2011/0066
2014/3069
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/1
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Пауновић (Драган) Милена
Матић (Владан) Мирјана
Ћирић (Милорад) Милица
Ђурић (Миленко) Кристина
Илић (Никола) Светлана
Јевдосић (Мирољуб) Тамара
2013/0072
2013/0034
2010/0173
2013/0105
2012/0221
2014/3093
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/1
80.
81.
82.
Нешић (Милан) Милица
Рашковић (Светислав) Александра
Милутиновић (Божин) Ружица
2011/0152
2011/0155
2014/3097
1/4
1/4
2/1
83.
84.
85.
86.
87.
Деврња (Никола) Данијела
Мајкић (Здравко) Маја
Лукић (Драгомир) Јелена
Милићевић (Бојан) Марина
Станић (Драгица) Бојана
2011/0124
2013/0164
2013/0107
2013/0051
2011/0094
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2009
2014
2013
2013
2010
2013
2012
2009
2014
2011
2011
2009
2014
2011
2013
2013
2013
2011
Страна 3 од 4
Референт за студентски Стандард
Оверава секретар
М.П.
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
ранг
07.11.2014.
Ранг листа студената - девојке
Презиме (име родитеља) име
Бр.
досијеа
Степен/трајање
студија
Година уписа
I године
Студијска
година
Укупно
ЕСПБ
Број година
студирања
Просечна
оцена
Бодови
по успеху
Бодови
по приходу
Укупно
бодова
2011
2012
2012
2010
2011
четврта
трећа
трећа
четврта
трећа
прва
147
101
102
162
133
240
3
2
2
4
3
6
7,45
7,36
7
8,56
7,37
7,52
76,45
77,2
75,8
75,2
72,32
69,6
1
1
1
0
1
1
78,45
78,2
76,8
76,2
74,32
72,6
прва
240
7
8,27
68,78
1
71,78
трећа
четврта
трећа
трећа
трећа
123
162
119
119
103
3
4
3
3
3
7,29
7,32
7,13
7
7,05
69,25
69
67,38
66,73
62,72
1
1
1
1
1
71,25
71
68,38
67,73
63,72
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Вранић (Милун) Невена
Димитријевић (Верољуб) Сања
Стевић (Зоран) Даница
Пешић (Зоран) Маријана
Перић (Радислав) Андријана
Бојанић (Душко) Драгана
2011/0190
2012/0180
2012/0046
2010/0104
2011/0044
2014/3062
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/1
94.
Џиновић (Милан) Ана
2014/3092
2/1
95.
96.
97.
98.
99.
Лакић (Зоран) Христина
Кнежевић (Милан) Јелена
Мехеш (Јанош) Рената
Курћубић (Весна) Сања
Туцић (Милан) Радмила
2011/0307
2010/0189
2011/0047
2011/0053
2011/0137
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2008
2014
2007
2014
2011
2010
2011
2011
2011
Страна 4 од 4
Референт за студентски Стандард
Оверава секретар
М.П.
Download

Ранг листа студената