Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИБ11 Биогорива
РБ
1.
2.
3.
4.
Индекс
2014/3017
2014/3029
2014/3030
2014/3056
Презиме и име
Милашиновић Лазар
Наумовски Наташа
Бонин Милица
Тадић Јулијана
Поновно праћење
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 4
Страна 1 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИБ12 Молекуларна дијагностика
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3018
2014/3048
2014/3056
2014/3082
2014/3130
2014/3143
Презиме и име
Бешлић Никола
Танасијевић Гордана
Тадић Јулијана
Константиновић Огњен
Машуловић Александра
Светозаревић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 2 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИБ3 Фармацеутска биотехнологија
РБ Индекс
1. 2014/3130
Презиме и име
Машуловић Александра
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 3 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИП01 Микробиологија и микробиолошка аналитика хране
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Индекс
2014/3001
2014/3004
2014/3010
2014/3011
2014/3016
2014/3021
2014/3023
2014/3031
2014/3036
2014/3037
2014/3045
2014/3049
2014/3053
2014/3054
2014/3055
2014/3057
2014/3058
2014/3064
2014/3066
2014/3097
2014/3140
2014/3145
2014/3156
2014/3161
2014/3163
2014/3164
2014/3165
2014/3170
Презиме и име
Лозињак Александра
Симић Дуња
Бакурски Радмила
Милкић Петар
Петровић Сара
Радуловић Марина
Реџић Дуња
Јоковић Анђела
Жеравица Мирослав
Лешњаковић Александра
Живановић Марина
Ардељан Владимир
Велимировић Марина
Новаковић Сандра
Николић Неда
Станишић Милица
Радиновић-Лукић Јелена
Мајсторовић Милана
Баиловић Станислава
Милутиновић Ружица
Станић Александра
Шошкић Бојана
Брезовић Јасна
Јакшић Ана
Бољевић Ана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Станисављевић Јасмина
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 28
Страна 4 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИП10 Безбедност хране
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Индекс
2014/3001
2014/3004
2014/3010
2014/3011
2014/3016
2014/3031
2014/3036
2014/3037
2014/3045
2014/3053
2014/3054
2014/3055
2014/3064
2014/3066
2014/3097
2014/3145
2014/3156
2014/3161
2014/3163
2014/3164
2014/3165
2014/3170
Презиме и име
Лозињак Александра
Симић Дуња
Бакурски Радмила
Милкић Петар
Петровић Сара
Јоковић Анђела
Жеравица Мирослав
Лешњаковић Александра
Живановић Марина
Велимировић Марина
Новаковић Сандра
Николић Неда
Мајсторовић Милана
Баиловић Станислава
Милутиновић Ружица
Шошкић Бојана
Брезовић Јасна
Јакшић Ана
Бољевић Ана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Станисављевић Јасмина
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 22
Страна 5 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИП11 Примена ензима у прехрамбеној индустрији
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Индекс
2014/3010
2014/3011
2014/3021
2014/3023
2014/3031
2014/3049
2014/3055
2014/3066
2014/3120
2014/3131
2014/3156
2014/3161
2014/3163
Презиме и име
Бакурски Радмила
Милкић Петар
Радуловић Марина
Реџић Дуња
Јоковић Анђела
Ардељан Владимир
Николић Неда
Баиловић Станислава
Николић Ивана
Милетић Маријана
Брезовић Јасна
Јакшић Ана
Бољевић Ана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 13
Страна 6 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИП2 Технологија угљених хидрата
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Индекс
2014/3001
2014/3016
2014/3023
2014/3045
2014/3049
2014/3053
2014/3055
2014/3120
2014/3131
2014/3140
2014/3161
2014/3164
2014/3165
2014/3170
Презиме и име
Лозињак Александра
Петровић Сара
Реџић Дуња
Живановић Марина
Ардељан Владимир
Велимировић Марина
Николић Неда
Николић Ивана
Милетић Маријана
Станић Александра
Јакшић Ана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Станисављевић Јасмина
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 14
Страна 7 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИП7 Технологија пива
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Индекс
2014/3001
2014/3004
2014/3010
2014/3011
2014/3016
2014/3021
2014/3023
2014/3031
2014/3036
2014/3037
2014/3045
2014/3049
2014/3053
2014/3054
2014/3055
2014/3057
2014/3058
2014/3064
2014/3066
2014/3097
2014/3120
2014/3131
2014/3145
2014/3156
2014/3161
2014/3164
2014/3165
2014/3170
Презиме и име
Лозињак Александра
Симић Дуња
Бакурски Радмила
Милкић Петар
Петровић Сара
Радуловић Марина
Реџић Дуња
Јоковић Анђела
Жеравица Мирослав
Лешњаковић Александра
Живановић Марина
Ардељан Владимир
Велимировић Марина
Новаковић Сандра
Николић Неда
Станишић Милица
Радиновић-Лукић Јелена
Мајсторовић Милана
Баиловић Станислава
Милутиновић Ружица
Николић Ивана
Милетић Маријана
Шошкић Бојана
Брезовић Јасна
Јакшић Ана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Станисављевић Јасмина
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 28
Страна 8 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИП8 Процеси и опрема у прехрамбеној индустрији
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Индекс
2014/3004
2014/3016
2014/3054
2014/3057
2014/3058
2014/3066
2014/3097
2014/3163
2014/3164
2014/3165
Презиме и име
Симић Дуња
Петровић Сара
Новаковић Сандра
Станишић Милица
Радиновић-Лукић Јелена
Баиловић Станислава
Милутиновић Ружица
Бољевић Ана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 10
Страна 9 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МБИП9 Технологија паковања хране
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Индекс
2014/3004
2014/3036
2014/3037
2014/3057
2014/3058
2014/3097
2014/3140
2014/3145
2014/3164
2014/3165
Презиме и име
Симић Дуња
Жеравица Мирослав
Лешњаковић Александра
Станишић Милица
Радиновић-Лукић Јелена
Милутиновић Ружица
Станић Александра
Шошкић Бојана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 10
Страна 10 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МЕБ Електрохемијски биосензори
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3017
2014/3018
2014/3029
2014/3030
2014/3048
2014/3091
Презиме и име
Милашиновић Лазар
Бешлић Никола
Наумовски Наташа
Бонин Милица
Танасијевић Гордана
Бугарчић Младен
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 11 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МЕИП Енергетска интеграција процеса
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3019
2014/3024
2014/3123
Презиме и име
Радивојевић Јелена
Драгичевић Ана
Радовановић Јелена
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 12 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МЗМ5 Математичко моделовање и оптимизација програма
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3086
2014/3089
2014/3090
2014/3091
2014/3115
2014/3116
Презиме и име
Мандић Милош
Живковић Невена
Матић Невена
Бугарчић Младен
Гагић Дајана
Ћургуз Милош
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 13 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МЗМ6 Пројектовање хемијских реактора
РБ
1.
2.
3.
4.
Индекс
2014/3008
2014/3079
2014/3103
2014/3142
Презиме и име
Кнежевић Мина
Недовић Александра
Јокановић Марко
Божовић Стојан
Поновно праћење
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 4
Страна 14 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МЗХ10 Одабрана поглавља сепарационих процеса
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3122
2014/3133
2014/3134
Презиме и име
Јоксимовић Александра
Крсмановић Стефан
Деврња Ева
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 15 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МЗХ11 Одабрана поглавља физике материјала
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3125
2014/3127
2014/3136
Презиме и име
Млађеновић Угљеша
Ћоћић Андријана
Марјановић Марија
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 16 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МЗХ8 Вишефазни системи
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Индекс
2014/3019
2014/3069
2014/3074
2014/3104
2014/3110
2014/3118
2014/3119
Презиме и име
Радивојевић Јелена
Матовић Милена
Митровић Славиша
Гајовић Славица
Недељковић Милена
Алемпијевић Снежана
Михаиловић Иванка
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 7
Страна 17 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МЗХ9 Одабрана поглавља фармацеутске хемије и технологије
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Индекс
2014/3061
2014/3079
2014/3086
2014/3101
2014/3142
2014/3155
2014/3171
Презиме и име
Ћика Ивона
Недовић Александра
Мандић Милош
Тончев Ана
Божовић Стојан
Симовић Анђела
Стошић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 7
Страна 18 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИЗС01 Инжењерство заштите животне средине
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Индекс
2014/3003
2014/3005
2014/3006
2014/3007
2014/3009
2014/3012
2014/3014
2014/3015
2014/3020
2014/3022
2014/3024
2014/3027
2014/3028
2014/3032
2014/3033
2014/3039
2014/3040
2014/3041
2014/3043
2014/3044
2014/3046
2014/3047
2014/3050
2014/3051
2014/3059
2014/3060
2014/3072
2014/3123
2014/3128
2014/3146
2014/3147
2014/3148
2014/3150
2014/3151
2014/3152
2014/3153
2014/3154
2014/3157
Презиме и име
Зимоња Игор
Поповић Ана
Лазић Јована
Манић Љиљана
Бијелић Кристина
Матић Вук
Стојановић Ивана
Ивковић Драгана
Николић Александра
Стојадиновић Милица
Драгичевић Ана
Мирковић Немања
Бућић Данка
Станичић Бојана
Копрић Александра
Петровић Андриана
Митровић Божана
Ступар Стеван
Тачић Сања
Марковић Драган
Јовановић Невена
Богојев Марина
Главаш Тања
Тодоровић Сара
Томић Маја
Дрљача Јелена
Мађаревић Кристина
Радовановић Јелена
Ранитовић Марија
Стојићевић Лазар
Новаковић Александар
Јевтић Кристина
Патрашковић Јована
Ивљанин Дарко
Стаменковић Слободанка
Чучковић Ана
Шоботић Љубица
Чарапић Ана
Страна 19 од 142
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИЗС01 Инжењерство заштите животне средине
РБ
39.
40.
41.
Индекс
2014/3166
2014/3167
2014/3169
Презиме и име
Божовић Марија
Тошић Марија
Митровић Дана
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 41
Страна 20 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИЗС12 Напредне технике у пречишћавању отпадних вода
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Индекс
2014/3003
2014/3005
2014/3006
2014/3009
2014/3020
2014/3022
2014/3024
2014/3027
2014/3039
2014/3040
2014/3041
2014/3043
2014/3046
2014/3050
2014/3060
2014/3068
2014/3072
2014/3128
2014/3146
2014/3148
2014/3150
2014/3151
2014/3152
2014/3157
2014/3169
Презиме и име
Зимоња Игор
Поповић Ана
Лазић Јована
Бијелић Кристина
Николић Александра
Стојадиновић Милица
Драгичевић Ана
Мирковић Немања
Петровић Андриана
Митровић Божана
Ступар Стеван
Тачић Сања
Јовановић Невена
Главаш Тања
Дрљача Јелена
Маријански Миња
Мађаревић Кристина
Ранитовић Марија
Стојићевић Лазар
Јевтић Кристина
Патрашковић Јована
Ивљанин Дарко
Стаменковић Слободанка
Чарапић Ана
Митровић Дана
Укупно студената на предмету: 25
Страна 21 од 142
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИЗС5 Управљање чврстим и опасним отпадом
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Индекс
2014/3003
2014/3005
2014/3006
2014/3007
2014/3012
2014/3014
2014/3015
2014/3020
2014/3022
2014/3028
2014/3032
2014/3039
2014/3040
2014/3046
2014/3047
2014/3051
2014/3059
2014/3060
2014/3128
2014/3146
2014/3151
2014/3152
2014/3154
2014/3166
2014/3167
Презиме и име
Зимоња Игор
Поповић Ана
Лазић Јована
Манић Љиљана
Матић Вук
Стојановић Ивана
Ивковић Драгана
Николић Александра
Стојадиновић Милица
Бућић Данка
Станичић Бојана
Петровић Андриана
Митровић Божана
Јовановић Невена
Богојев Марина
Тодоровић Сара
Томић Маја
Дрљача Јелена
Ранитовић Марија
Стојићевић Лазар
Ивљанин Дарко
Стаменковић Слободанка
Шоботић Љубица
Божовић Марија
Тошић Марија
Укупно студената на предмету: 25
Страна 22 од 142
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМА4 Савремени амбалажни материјали
РБ Индекс
1. 2014/3127
Презиме и име
Ћоћић Андријана
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 23 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМА5 Системи паковања
РБ Индекс
1. 2014/3127
Презиме и име
Ћоћић Андријана
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 24 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМА6 Управљање бојом у индустрији амбалаже
РБ Индекс
1. 2014/3121
2. 2014/3127
Презиме и име
Сувајац Александра
Ћоћић Андријана
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 25 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМБМП Биомедицински полимерни материјали
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3067
2014/3073
2014/3098
2014/3106
2014/3109
2014/3112
Презиме и име
Милановић Милица
Мирковић Илинка
Милосављевић Марија
Ђурић Анђелија
Стаморан Андријана
Танасијевић Мирјана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 26 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМБПМ Биодеградабилни полимерни материјали
РБ
1.
2.
3.
4.
Индекс
2014/3067
2014/3073
2014/3096
2014/3106
Презиме и име
Милановић Милица
Мирковић Илинка
Костадиновић Јована
Ђурић Анђелија
Поновно праћење
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 4
Страна 27 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМКМ1 Еластомери
РБ Индекс
1. 2014/3102
Презиме и име
Шутановац Бојана
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 28 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМКМ3 Савремени грађевински материјали
РБ Индекс
1. 2014/3125
Презиме и име
Млађеновић Угљеша
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 29 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМКМ4 Механика композитних материјала
РБ Индекс
1. 2014/3125
Презиме и име
Млађеновић Угљеша
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 30 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМКМ5 Конструкциони композитни материјали
РБ Индекс
1. 2014/3121
2. 2014/3125
Презиме и име
Сувајац Александра
Млађеновић Угљеша
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 31 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМФ18 Електропроводни полимери
РБ Индекс
1. 2014/3102
Презиме и име
Шутановац Бојана
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 32 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМФ2 Функционални композитни материјали - виши курс
РБ Индекс
1. 2014/3125
2. 2014/3127
Презиме и име
Млађеновић Угљеша
Ћоћић Андријана
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 33 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМФ20 Примена оксидних и неоксидних керамичких материјала
РБ Индекс
1. 2014/3081
Презиме и име
Савић Никола
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 34 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМФ21 Функционализација граничних површина у композитним материјалима
РБ Индекс
1. 2014/3081
Презиме и име
Савић Никола
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 35 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МИМФ22 Материјали отпорни на хабање
РБ Индекс
1. 2014/3102
2. 2014/3136
Презиме и име
Шутановац Бојана
Марјановић Марија
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 36 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МККФИ Контрола квалитета у фармацеутској индустрији
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Индекс
2014/3061
2014/3062
2014/3065
2014/3069
2014/3070
2014/3071
2014/3079
2014/3083
2014/3084
2014/3085
2014/3088
2014/3093
2014/3099
2014/3101
2014/3122
2014/3142
2014/3149
2014/3159
2014/3171
Презиме и име
Ћика Ивона
Бојанић Драгана
Јанковић Милица
Матовић Милена
Васић Весна
Митровић Срећко
Недовић Александра
Николић Милица
Савчић Јелисавета
Кораћ Невена
Лужник Вања
Јевдосић Тамара
Теофиловић Јована
Тончев Ана
Јоксимовић Александра
Божовић Стојан
Здравковић Ана
Торбица Тања
Стошић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 19
Страна 37 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ03 Увод у металургију
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3013
2014/3052
2014/3139
Презиме и име
Живановић Катарина
Живановић Станислава
Богдановић Ирена
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 38 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ1 Структура металних материјала - одабрана поглавља
РБ Индекс
1. 2014/3013
2. 2014/3052
Презиме и име
Живановић Катарина
Живановић Станислава
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 39 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ10 Заваривање - одабрана поглавља
РБ
1.
2.
3.
4.
Индекс
2014/3002
2014/3038
2014/3052
2014/3139
Презиме и име
Вучковић Иван
Вујовић Горан
Живановић Станислава
Богдановић Ирена
Поновно праћење
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 4
Страна 40 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ16 Процеси рафинације метала
РБ Индекс
1. 2014/3139
Презиме и име
Богдановић Ирена
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 41 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ2 Теорија и процеси сагоревања
РБ Индекс
1. 2014/3013
Презиме и име
Живановић Катарина
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 42 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ20 Испитивање метала - контрола квалитета
РБ Индекс
1. 2014/3013
2. 2014/3052
Презиме и име
Живановић Катарина
Живановић Станислава
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 43 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ3 Механика и металургија обликовања метала
РБ Индекс
1. 2014/3002
2. 2014/3038
Презиме и име
Вучковић Иван
Вујовић Горан
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 44 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ4 Очвршћавање метала
РБ Индекс
1. 2014/3002
2. 2014/3038
Презиме и име
Вучковић Иван
Вујовић Горан
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 45 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ5 Металургија гвожђа и челика - одабрана поглавља
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3002
2014/3038
2014/3052
Презиме и име
Вучковић Иван
Вујовић Горан
Живановић Станислава
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 46 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14ММИ8 Металургија праха - одабрана поглавља
РБ Индекс
1. 2014/3139
Презиме и име
Богдановић Ирена
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 47 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МННТ Наноматеријали и нанотехнологије
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Индекс
2014/3063
2014/3076
2014/3087
2014/3094
2014/3095
2014/3113
2014/3114
2014/3115
2014/3116
2014/3117
2014/3138
2014/3159
Презиме и име
Милић Стефан
Живковић Анђела
Стаменић Тања
Пијовић Милена
Стевановић Милена
Касаловић Марија
Грујичић Ана
Гагић Дајана
Ћургуз Милош
Ћемаловић Дина
Tashla Tamer
Торбица Тања
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 12
Страна 48 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МОБТ Одабране биоаналитичке технике
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Индекс
2014/3017
2014/3018
2014/3029
2014/3030
2014/3048
2014/3056
2014/3082
2014/3086
2014/3143
Презиме и име
Милашиновић Лазар
Бешлић Никола
Наумовски Наташа
Бонин Милица
Танасијевић Гордана
Тадић Јулијана
Константиновић Огњен
Мандић Милош
Светозаревић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 9
Страна 49 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МТПВИ Технологије припреме воде у индустрији
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Индекс
2014/3007
2014/3014
2014/3015
2014/3020
2014/3027
2014/3028
2014/3032
2014/3041
2014/3047
2014/3051
2014/3059
2014/3068
2014/3072
2014/3128
2014/3148
2014/3150
2014/3153
2014/3169
Презиме и име
Манић Љиљана
Стојановић Ивана
Ивковић Драгана
Николић Александра
Мирковић Немања
Бућић Данка
Станичић Бојана
Ступар Стеван
Богојев Марина
Тодоровић Сара
Томић Маја
Маријански Миња
Мађаревић Кристина
Ранитовић Марија
Јевтић Кристина
Патрашковић Јована
Чучковић Ана
Митровић Дана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 18
Страна 50 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МУРП Увећање размера процеса
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Индекс
2014/3019
2014/3074
2014/3077
2014/3089
2014/3090
2014/3091
2014/3104
2014/3110
2014/3113
2014/3117
2014/3129
2014/3159
Презиме и име
Радивојевић Јелена
Митровић Славиша
Живковић Милица
Живковић Невена
Матић Невена
Бугарчић Младен
Гајовић Славица
Недељковић Милена
Касаловић Марија
Ћемаловић Дина
Нојевић Лидија
Торбица Тања
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 12
Страна 51 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МУФМЛ Увод у физику и механику лома
РБ Индекс
1. 2014/3013
2. 2014/3139
Презиме и име
Живановић Катарина
Богдановић Ирена
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 52 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХЕИ2 Неметалне превлаке - одабрана поглавља
РБ Индекс
1. 2014/3081
2. 2014/3160
Презиме и име
Савић Никола
Стојановић Срђан
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 53 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХЕИ3 Металне превлаке - одабрана поглавља
РБ Индекс
1. 2014/3160
Презиме и име
Стојановић Срђан
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 54 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХКК10 Мониторинг животне средине
РБ Индекс
1. 2014/3008
2. 2014/3111
Презиме и име
Кнежевић Мина
Димитријевић Дејана
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 55 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХКК11 Недеструктивна елементарна анализа
РБ Индекс
1. 2014/3158
Презиме и име
Митковић Дејан
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 56 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХКК9 Хемијски сензори у контроли квалитета
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Индекс
2014/3008
2014/3083
2014/3085
2014/3118
2014/3119
2014/3124
2014/3126
2014/3149
2014/3158
Презиме и име
Кнежевић Мина
Николић Милица
Кораћ Невена
Алемпијевић Снежана
Михаиловић Иванка
Јањић Андреа
Јањић Дорис
Здравковић Ана
Митковић Дејан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 9
Страна 57 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХНХ5 Технологија стакла
РБ Индекс
1. 2014/3138
Презиме и име
Tashla Tamer
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 58 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХНХ6 Технологија киселина, база и менералних ђубрива
РБ Индекс
1. 2014/3074
2. 2014/3168
Презиме и име
Митровић Славиша
Јевремовић Тамара
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 59 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХНХ9 Процеси сагоревања као извори загађења ваздуха
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Индекс
2014/3061
2014/3092
2014/3105
2014/3111
2014/3112
2014/3168
2014/3172
2014/3173
Презиме и име
Ћика Ивона
Џиновић Ана
Лазин Сандра
Димитријевић Дејана
Танасијевић Мирјана
Јевремовић Тамара
Гегић Мирела
Стефановић Стефан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 8
Страна 60 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХОХ8 Технологија нафтних и алтернативних моторних горива
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Индекс
2014/3075
2014/3089
2014/3090
2014/3091
2014/3100
2014/3103
2014/3104
2014/3116
2014/3155
Презиме и име
Ризнић Александар
Живковић Невена
Матић Невена
Бугарчић Младен
Чубрило Миљана
Јокановић Марко
Гајовић Славица
Ћургуз Милош
Симовић Анђела
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 9
Страна 61 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХОХ9 Основи хемије и технологије полимера
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3080
2014/3098
2014/3100
Презиме и име
Вујиновић Александар
Милосављевић Марија
Чубрило Миљана
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 62 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХПИ10 Функционални и наноструктурни полимери
РБ Индекс
1. 2014/3073
Презиме и име
Мирковић Илинка
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 63 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХПИ11 Полимери у козметичким производима
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
Индекс
2014/3069
2014/3098
2014/3099
2014/3101
2014/3159
Презиме и име
Матовић Милена
Милосављевић Марија
Теофиловић Јована
Тончев Ана
Торбица Тања
Поновно праћење
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 5
Страна 64 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХПИ12 Полимерни биоматеријали
РБ Индекс
1. 2014/3138
Презиме и име
Tashla Tamer
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 65 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХПИ7 Електропроводни полимери
РБ Индекс
1. 2014/3100
2. 2014/3116
Презиме и име
Чубрило Миљана
Ћургуз Милош
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 66 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХПП2 Пројектовање процеса 2
РБ Индекс
1. 2014/3075
2. 2014/3162
Презиме и име
Ризнић Александар
Јевремовић Душан
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 67 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХФИ8 Избор, конструкција и валидација опреме у фармацеутском инжењерству
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Индекс
2014/3062
2014/3065
2014/3071
2014/3079
2014/3084
2014/3088
2014/3092
2014/3093
2014/3105
2014/3107
2014/3108
2014/3113
2014/3114
2014/3115
2014/3122
2014/3142
Презиме и име
Бојанић Драгана
Јанковић Милица
Митровић Срећко
Недовић Александра
Савчић Јелисавета
Лужник Вања
Џиновић Ана
Јевдосић Тамара
Лазин Сандра
Богдановић Марија
Бјелаковић Јована
Касаловић Марија
Грујичић Ана
Гагић Дајана
Јоксимовић Александра
Божовић Стојан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 16
Страна 68 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХФИ9 Технолошки поступци у фармацеутском инжењерству
РБ Индекс
1. 2014/3142
Презиме и име
Божовић Стојан
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 69 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
14МХФР Фазна равнотежа у вишекомпонентним системима
РБ Индекс
1. 2014/3067
2. 2014/3106
Презиме и име
Милановић Милица
Ђурић Анђелија
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 70 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МБИБ01 Одабрана поглавља хемије природних органских једињења
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Индекс
2014/3017
2014/3018
2014/3029
2014/3030
2014/3048
2014/3056
2014/3082
2014/3130
2014/3143
Презиме и име
Милашиновић Лазар
Бешлић Никола
Наумовски Наташа
Бонин Милица
Танасијевић Гордана
Тадић Јулијана
Константиновић Огњен
Машуловић Александра
Светозаревић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 9
Страна 71 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МБИБ02 Одабрана поглавља биохемијског инжењерства
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Индекс
2014/3017
2014/3018
2014/3029
2014/3030
2014/3048
2014/3056
2014/3071
2014/3082
2014/3086
2014/3088
2014/3130
2014/3142
2014/3143
Презиме и име
Милашиновић Лазар
Бешлић Никола
Наумовски Наташа
Бонин Милица
Танасијевић Гордана
Тадић Јулијана
Митровић Срећко
Константиновић Огњен
Мандић Милош
Лужник Вања
Машуловић Александра
Божовић Стојан
Светозаревић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 13
Страна 72 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МБИБ5 Метаболичко и генетичко инжењерство
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Индекс
2014/3021
2014/3082
2014/3120
2014/3130
2014/3131
2014/3143
2014/3156
2014/3163
Презиме и име
Радуловић Марина
Константиновић Огњен
Николић Ивана
Машуловић Александра
Милетић Маријана
Светозаревић Милица
Брезовић Јасна
Бољевић Ана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 8
Страна 73 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МБИП02 Хемија хране
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Индекс
2014/3001
2014/3004
2014/3010
2014/3011
2014/3016
2014/3021
2014/3023
2014/3031
2014/3036
2014/3037
2014/3045
2014/3049
2014/3053
2014/3054
2014/3055
2014/3057
2014/3058
2014/3064
2014/3066
2014/3097
2014/3120
2014/3131
2014/3140
2014/3145
2014/3156
2014/3161
2014/3163
2014/3164
2014/3165
2014/3170
Презиме и име
Лозињак Александра
Симић Дуња
Бакурски Радмила
Милкић Петар
Петровић Сара
Радуловић Марина
Реџић Дуња
Јоковић Анђела
Жеравица Мирослав
Лешњаковић Александра
Живановић Марина
Ардељан Владимир
Велимировић Марина
Новаковић Сандра
Николић Неда
Станишић Милица
Радиновић-Лукић Јелена
Мајсторовић Милана
Баиловић Станислава
Милутиновић Ружица
Николић Ивана
Милетић Маријана
Станић Александра
Шошкић Бојана
Брезовић Јасна
Јакшић Ана
Бољевић Ана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Станисављевић Јасмина
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 30
Страна 74 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МБИП03 Аналитика прехрамбених производа
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Индекс
2014/3001
2014/3004
2014/3010
2014/3011
2014/3016
2014/3021
2014/3023
2014/3031
2014/3036
2014/3037
2014/3045
2014/3049
2014/3053
2014/3054
2014/3055
2014/3057
2014/3058
2014/3064
2014/3066
2014/3097
2014/3120
2014/3131
2014/3140
2014/3145
2014/3156
2014/3161
2014/3163
2014/3164
2014/3165
2014/3170
Презиме и име
Лозињак Александра
Симић Дуња
Бакурски Радмила
Милкић Петар
Петровић Сара
Радуловић Марина
Реџић Дуња
Јоковић Анђела
Жеравица Мирослав
Лешњаковић Александра
Живановић Марина
Ардељан Владимир
Велимировић Марина
Новаковић Сандра
Николић Неда
Станишић Милица
Радиновић-Лукић Јелена
Мајсторовић Милана
Баиловић Станислава
Милутиновић Ружица
Николић Ивана
Милетић Маријана
Станић Александра
Шошкић Бојана
Брезовић Јасна
Јакшић Ана
Бољевић Ана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Станисављевић Јасмина
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 30
Страна 75 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МБИП3 Технологија ферментисаних млечних производа
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Индекс
2014/3001
2014/3004
2014/3010
2014/3011
2014/3023
2014/3031
2014/3036
2014/3037
2014/3049
2014/3053
2014/3054
2014/3057
2014/3058
2014/3064
2014/3120
2014/3131
2014/3140
2014/3145
2014/3170
Презиме и име
Лозињак Александра
Симић Дуња
Бакурски Радмила
Милкић Петар
Реџић Дуња
Јоковић Анђела
Жеравица Мирослав
Лешњаковић Александра
Ардељан Владимир
Велимировић Марина
Новаковић Сандра
Станишић Милица
Радиновић-Лукић Јелена
Мајсторовић Милана
Николић Ивана
Милетић Маријана
Станић Александра
Шошкић Бојана
Станисављевић Јасмина
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 19
Страна 76 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МБИП4 Технологија уља и масти
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3021
2014/3045
2014/3064
2014/3140
2014/3164
2014/3165
Презиме и име
Радуловић Марина
Живановић Марина
Мајсторовић Милана
Станић Александра
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 77 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Индекс
2014/3001
2014/3002
2014/3003
2014/3004
2014/3005
2014/3006
2014/3007
2014/3009
2014/3010
2014/3011
2014/3012
2014/3013
2014/3014
2014/3015
2014/3016
2014/3017
2014/3018
2014/3019
2014/3020
2014/3021
2014/3022
2014/3023
2014/3024
2014/3027
2014/3028
2014/3029
2014/3030
2014/3031
2014/3032
2014/3033
2014/3036
2014/3037
2014/3038
2014/3039
2014/3040
2014/3041
2014/3043
2014/3044
Презиме и име
Лозињак Александра
Вучковић Иван
Зимоња Игор
Симић Дуња
Поповић Ана
Лазић Јована
Манић Љиљана
Бијелић Кристина
Бакурски Радмила
Милкић Петар
Матић Вук
Живановић Катарина
Стојановић Ивана
Ивковић Драгана
Петровић Сара
Милашиновић Лазар
Бешлић Никола
Радивојевић Јелена
Николић Александра
Радуловић Марина
Стојадиновић Милица
Реџић Дуња
Драгичевић Ана
Мирковић Немања
Бућић Данка
Наумовски Наташа
Бонин Милица
Јоковић Анђела
Станичић Бојана
Копрић Александра
Жеравица Мирослав
Лешњаковић Александра
Вујовић Горан
Петровић Андриана
Митровић Божана
Ступар Стеван
Тачић Сања
Марковић Драган
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Страна 78 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података
РБ
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Индекс
2014/3045
2014/3046
2014/3047
2014/3048
2014/3049
2014/3050
2014/3051
2014/3052
2014/3053
2014/3054
2014/3055
2014/3056
2014/3057
2014/3058
2014/3059
2014/3060
2014/3064
2014/3066
2014/3067
2014/3068
2014/3072
2014/3081
2014/3082
2014/3096
2014/3097
2014/3106
2014/3120
2014/3121
2014/3123
2014/3125
2014/3127
2014/3128
2014/3130
2014/3131
2014/3139
2014/3140
2014/3141
2014/3143
Презиме и име
Живановић Марина
Јовановић Невена
Богојев Марина
Танасијевић Гордана
Ардељан Владимир
Главаш Тања
Тодоровић Сара
Живановић Станислава
Велимировић Марина
Новаковић Сандра
Николић Неда
Тадић Јулијана
Станишић Милица
Радиновић-Лукић Јелена
Томић Маја
Дрљача Јелена
Мајсторовић Милана
Баиловић Станислава
Милановић Милица
Маријански Миња
Мађаревић Кристина
Савић Никола
Константиновић Огњен
Костадиновић Јована
Милутиновић Ружица
Ђурић Анђелија
Николић Ивана
Сувајац Александра
Радовановић Јелена
Млађеновић Угљеша
Ћоћић Андријана
Ранитовић Марија
Машуловић Александра
Милетић Маријана
Богдановић Ирена
Станић Александра
Ћировић Јелена
Светозаревић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Страна 79 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података
РБ
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Индекс
2014/3145
2014/3146
2014/3147
2014/3148
2014/3149
2014/3150
2014/3151
2014/3152
2014/3153
2014/3154
2014/3156
2014/3157
2014/3159
2014/3161
2014/3163
2014/3164
2014/3165
2014/3166
2014/3167
2014/3169
2014/3170
2014/3171
Презиме и име
Шошкић Бојана
Стојићевић Лазар
Новаковић Александар
Јевтић Кристина
Здравковић Ана
Патрашковић Јована
Ивљанин Дарко
Стаменковић Слободанка
Чучковић Ана
Шоботић Љубица
Брезовић Јасна
Чарапић Ана
Торбица Тања
Јакшић Ана
Бољевић Ана
Ранковић Милица
Коматина Ивана
Божовић Марија
Тошић Марија
Митровић Дана
Станисављевић Јасмина
Стошић Милица
Укупно студената на предмету: 98
Страна 80 од 142
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗМ2 Одабрана поглавља нумеричке анализе
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Индекс
2014/3042
2014/3062
2014/3065
2014/3069
2014/3070
2014/3077
2014/3078
2014/3087
2014/3093
2014/3098
2014/3099
2014/3100
2014/3101
2014/3102
2014/3104
2014/3107
2014/3108
2014/3111
2014/3113
2014/3114
2014/3117
2014/3122
2014/3124
2014/3126
2014/3129
2014/3133
2014/3134
2014/3138
2014/3144
2014/3155
2014/3158
2014/3160
2014/3162
2014/3168
2014/3172
2014/3173
Презиме и име
Миросављевић Јована
Бојанић Драгана
Јанковић Милица
Матовић Милена
Васић Весна
Живковић Милица
Ристић Тања
Стаменић Тања
Јевдосић Тамара
Милосављевић Марија
Теофиловић Јована
Чубрило Миљана
Тончев Ана
Шутановац Бојана
Гајовић Славица
Богдановић Марија
Бјелаковић Јована
Димитријевић Дејана
Касаловић Марија
Грујичић Ана
Ћемаловић Дина
Јоксимовић Александра
Јањић Андреа
Јањић Дорис
Нојевић Лидија
Крсмановић Стефан
Деврња Ева
Tashla Tamer
Ковљанић Јелена
Симовић Анђела
Митковић Дејан
Стојановић Срђан
Јевремовић Душан
Јевремовић Тамара
Гегић Мирела
Стефановић Стефан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 36
Страна 81 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗМ4 Одабрана поглавља математичке анализе
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Индекс
2014/3061
2014/3063
2014/3071
2014/3073
2014/3074
2014/3075
2014/3076
2014/3080
2014/3083
2014/3084
2014/3085
2014/3088
2014/3092
2014/3094
2014/3095
2014/3105
2014/3109
2014/3110
2014/3112
2014/3118
2014/3119
2014/3132
2014/3136
2014/3137
Презиме и име
Ћика Ивона
Милић Стефан
Митровић Срећко
Мирковић Илинка
Митровић Славиша
Ризнић Александар
Живковић Анђела
Вујиновић Александар
Николић Милица
Савчић Јелисавета
Кораћ Невена
Лужник Вања
Џиновић Ана
Пијовић Милена
Стевановић Милена
Лазин Сандра
Стаморан Андријана
Недељковић Милена
Танасијевић Мирјана
Алемпијевић Снежана
Михаиловић Иванка
Рајчић Емилиа
Марјановић Марија
Спајић Ана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 24
Страна 82 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗФ Феномени преноса
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Индекс
2014/3008
2014/3019
2014/3042
2014/3061
2014/3062
2014/3063
2014/3065
2014/3069
2014/3070
2014/3073
2014/3074
2014/3075
2014/3076
2014/3077
2014/3078
2014/3079
2014/3080
2014/3083
2014/3084
2014/3085
2014/3086
2014/3087
2014/3088
2014/3089
2014/3090
2014/3091
2014/3092
2014/3093
2014/3094
2014/3095
2014/3098
2014/3099
2014/3100
2014/3101
2014/3103
2014/3104
2014/3105
2014/3107
Презиме и име
Кнежевић Мина
Радивојевић Јелена
Миросављевић Јована
Ћика Ивона
Бојанић Драгана
Милић Стефан
Јанковић Милица
Матовић Милена
Васић Весна
Мирковић Илинка
Митровић Славиша
Ризнић Александар
Живковић Анђела
Живковић Милица
Ристић Тања
Недовић Александра
Вујиновић Александар
Николић Милица
Савчић Јелисавета
Кораћ Невена
Мандић Милош
Стаменић Тања
Лужник Вања
Живковић Невена
Матић Невена
Бугарчић Младен
Џиновић Ана
Јевдосић Тамара
Пијовић Милена
Стевановић Милена
Милосављевић Марија
Теофиловић Јована
Чубрило Миљана
Тончев Ана
Јокановић Марко
Гајовић Славица
Лазин Сандра
Богдановић Марија
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Страна 83 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗФ Феномени преноса
РБ
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Индекс
2014/3108
2014/3110
2014/3111
2014/3112
2014/3113
2014/3114
2014/3115
2014/3116
2014/3117
2014/3118
2014/3119
2014/3122
2014/3124
2014/3126
2014/3129
2014/3132
2014/3133
2014/3134
2014/3137
2014/3138
2014/3142
2014/3144
2014/3149
2014/3155
2014/3158
2014/3159
2014/3160
2014/3162
2014/3168
2014/3171
2014/3172
2014/3173
Презиме и име
Бјелаковић Јована
Недељковић Милена
Димитријевић Дејана
Танасијевић Мирјана
Касаловић Марија
Грујичић Ана
Гагић Дајана
Ћургуз Милош
Ћемаловић Дина
Алемпијевић Снежана
Михаиловић Иванка
Јоксимовић Александра
Јањић Андреа
Јањић Дорис
Нојевић Лидија
Рајчић Емилиа
Крсмановић Стефан
Деврња Ева
Спајић Ана
Tashla Tamer
Божовић Стојан
Ковљанић Јелена
Здравковић Ана
Симовић Анђела
Митковић Дејан
Торбица Тања
Стојановић Срђан
Јевремовић Душан
Јевремовић Тамара
Стошић Милица
Гегић Мирела
Стефановић Стефан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 70
Страна 84 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗФ1 Феномени преноса
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Индекс
2014/3017
2014/3018
2014/3029
2014/3030
2014/3048
2014/3056
2014/3071
2014/3082
2014/3130
2014/3135
2014/3141
2014/3143
Презиме и име
Милашиновић Лазар
Бешлић Никола
Наумовски Наташа
Бонин Милица
Танасијевић Гордана
Тадић Јулијана
Митровић Срећко
Константиновић Огњен
Машуловић Александра
Ђурић Стеван
Ћировић Јелена
Светозаревић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 12
Страна 85 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗФМ Феномени преноса у металуршким процесима-одабрана поглавља
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
Индекс
2014/3002
2014/3013
2014/3038
2014/3052
2014/3139
Презиме и име
Вучковић Иван
Живановић Катарина
Вујовић Горан
Живановић Станислава
Богдановић Ирена
Поновно праћење
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 5
Страна 86 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗХ1 Принципи органске синтезе
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Индекс
2012/3059
2014/3062
2014/3063
2014/3065
2014/3070
2014/3071
2014/3075
2014/3076
2014/3080
2014/3084
2014/3088
2014/3092
2014/3093
2014/3100
2014/3103
2014/3105
2014/3107
2014/3108
2014/3112
2014/3113
2014/3114
2014/3115
2014/3116
2014/3117
2014/3129
2014/3132
2014/3137
2014/3144
2014/3158
2014/3160
2014/3162
2014/3172
2014/3173
Презиме и име
Јовановић Милица
Бојанић Драгана
Милић Стефан
Јанковић Милица
Васић Весна
Митровић Срећко
Ризнић Александар
Живковић Анђела
Вујиновић Александар
Савчић Јелисавета
Лужник Вања
Џиновић Ана
Јевдосић Тамара
Чубрило Миљана
Јокановић Марко
Лазин Сандра
Богдановић Марија
Бјелаковић Јована
Танасијевић Мирјана
Касаловић Марија
Грујичић Ана
Гагић Дајана
Ћургуз Милош
Ћемаловић Дина
Нојевић Лидија
Рајчић Емилиа
Спајић Ана
Ковљанић Јелена
Митковић Дејан
Стојановић Срђан
Јевремовић Душан
Гегић Мирела
Стефановић Стефан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 33
Страна 87 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗХ10 Хемија чврстог стања
РБ Индекс
1. 2014/3081
2. 2014/3121
Презиме и име
Савић Никола
Сувајац Александра
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 88 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗХ12 Колоидна хемија
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3073
2014/3096
2014/3109
Презиме и име
Мирковић Илинка
Костадиновић Јована
Стаморан Андријана
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 89 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗХ2 Физичка хемија макромолекула
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3073
2014/3091
2014/3098
Презиме и име
Мирковић Илинка
Бугарчић Младен
Милосављевић Марија
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 90 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗХ3 Виши курс неорганске хемије
РБ
1.
2.
3.
Индекс
2014/3089
2014/3090
2014/3168
Презиме и име
Живковић Невена
Матић Невена
Јевремовић Тамара
Поновно праћење
не
не
не
Укупно студената на предмету: 3
Страна 91 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МЗХ6 Хемијске методе за контролу и праћење процеса
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Индекс
2014/3008
2014/3042
2014/3077
2014/3078
2014/3083
2014/3085
2014/3087
2014/3094
2014/3095
2014/3099
2014/3111
2014/3124
2014/3126
2014/3138
2014/3149
2014/3159
Презиме и име
Кнежевић Мина
Миросављевић Јована
Живковић Милица
Ристић Тања
Николић Милица
Кораћ Невена
Стаменић Тања
Пијовић Милена
Стевановић Милена
Теофиловић Јована
Димитријевић Дејана
Јањић Андреа
Јањић Дорис
Tashla Tamer
Здравковић Ана
Торбица Тања
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 16
Страна 92 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИЗС01 Инжењерство заштите животне средине
РБ Индекс
1. 2014/3068
Презиме и име
Маријански Миња
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 93 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИЗС02 Хемија животне средине
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Индекс
2014/3003
2014/3005
2014/3006
2014/3007
2014/3009
2014/3012
2014/3014
2014/3015
2014/3020
2014/3022
2014/3024
2014/3027
2014/3028
2014/3032
2014/3033
2014/3039
2014/3040
2014/3041
2014/3043
2014/3044
2014/3046
2014/3047
2014/3050
2014/3051
2014/3059
2014/3060
2014/3068
2014/3072
2014/3123
2014/3128
2014/3146
2014/3147
2014/3148
2014/3150
2014/3151
2014/3152
2014/3153
2014/3154
Презиме и име
Зимоња Игор
Поповић Ана
Лазић Јована
Манић Љиљана
Бијелић Кристина
Матић Вук
Стојановић Ивана
Ивковић Драгана
Николић Александра
Стојадиновић Милица
Драгичевић Ана
Мирковић Немања
Бућић Данка
Станичић Бојана
Копрић Александра
Петровић Андриана
Митровић Божана
Ступар Стеван
Тачић Сања
Марковић Драган
Јовановић Невена
Богојев Марина
Главаш Тања
Тодоровић Сара
Томић Маја
Дрљача Јелена
Маријански Миња
Мађаревић Кристина
Радовановић Јелена
Ранитовић Марија
Стојићевић Лазар
Новаковић Александар
Јевтић Кристина
Патрашковић Јована
Ивљанин Дарко
Стаменковић Слободанка
Чучковић Ана
Шоботић Љубица
Страна 94 од 142
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИЗС02 Хемија животне средине
РБ
39.
40.
41.
42.
Индекс
2014/3157
2014/3166
2014/3167
2014/3169
Презиме и име
Чарапић Ана
Божовић Марија
Тошић Марија
Митровић Дана
Поновно праћење
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 42
Страна 95 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИЗС1 Екотоксикологија
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Индекс
2014/3007
2014/3012
2014/3014
2014/3015
2014/3028
2014/3032
2014/3033
2014/3041
2014/3043
2014/3044
2014/3047
2014/3050
2014/3051
2014/3059
2014/3123
2014/3153
2014/3154
2014/3157
2014/3166
2014/3167
2014/3169
Презиме и име
Манић Љиљана
Матић Вук
Стојановић Ивана
Ивковић Драгана
Бућић Данка
Станичић Бојана
Копрић Александра
Ступар Стеван
Тачић Сања
Марковић Драган
Богојев Марина
Главаш Тања
Тодоровић Сара
Томић Маја
Радовановић Јелена
Чучковић Ана
Шоботић Љубица
Чарапић Ана
Божовић Марија
Тошић Марија
Митровић Дана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 21
Страна 96 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИЗС11 Управљање радиоактивним отпадом
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Индекс
2014/3024
2014/3033
2014/3044
2014/3060
2014/3123
2014/3147
2014/3154
2014/3166
2014/3167
Презиме и име
Драгичевић Ана
Копрић Александра
Марковић Драган
Дрљача Јелена
Радовановић Јелена
Новаковић Александар
Шоботић Љубица
Божовић Марија
Тошић Марија
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 9
Страна 97 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИЗС4 Мониторинг загађујућих материја у атмосфери
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Индекс
2014/3003
2014/3005
2014/3006
2014/3009
2014/3012
2014/3028
2014/3032
2014/3033
2014/3043
2014/3044
2014/3046
2014/3047
2014/3123
2014/3151
2014/3152
2014/3153
2014/3154
2014/3166
2014/3167
Презиме и име
Зимоња Игор
Поповић Ана
Лазић Јована
Бијелић Кристина
Матић Вук
Бућић Данка
Станичић Бојана
Копрић Александра
Тачић Сања
Марковић Драган
Јовановић Невена
Богојев Марина
Радовановић Јелена
Ивљанин Дарко
Стаменковић Слободанка
Чучковић Ана
Шоботић Љубица
Божовић Марија
Тошић Марија
Укупно студената на предмету: 19
Страна 98 од 142
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИЗС6 Економија и заштита животне средине
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Индекс
2014/3009
2014/3027
2014/3039
2014/3040
2014/3068
2014/3146
2014/3147
2014/3148
2014/3150
Презиме и име
Бијелић Кристина
Мирковић Немања
Петровић Андриана
Митровић Божана
Маријански Миња
Стојићевић Лазар
Новаковић Александар
Јевтић Кристина
Патрашковић Јована
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 9
Страна 99 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИЗС9 Загађујуће материје у намирницама
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3012
2014/3022
2014/3050
2014/3072
2014/3147
2014/3153
Презиме и име
Матић Вук
Стојадиновић Милица
Главаш Тања
Мађаревић Кристина
Новаковић Александар
Чучковић Ана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 100 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМ3 Наука о материјалима
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Индекс
2014/3067
2014/3081
2014/3096
2014/3102
2014/3106
2014/3109
2014/3121
2014/3125
2014/3127
2014/3136
Презиме и име
Милановић Милица
Савић Никола
Костадиновић Јована
Шутановац Бојана
Ђурић Анђелија
Стаморан Андријана
Сувајац Александра
Млађеновић Угљеша
Ћоћић Андријана
Марјановић Марија
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 10
Страна 101 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМБ3 Биокомпозитни материјали
РБ Индекс
1. 2014/3109
Презиме и име
Стаморан Андријана
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 102 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМБ6 Инжењерство ткива
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Индекс
2014/3069
2014/3084
2014/3086
2014/3096
2014/3101
2014/3109
2014/3114
2014/3115
Презиме и име
Матовић Милена
Савчић Јелисавета
Мандић Милош
Костадиновић Јована
Тончев Ана
Стаморан Андријана
Грујичић Ана
Гагић Дајана
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 8
Страна 103 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМП1 Реологија полимера
РБ Индекс
1. 2014/3102
Презиме и име
Шутановац Бојана
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 104 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМПЕ Полимери у електроници
РБ Индекс
1. 2014/3102
2. 2014/3136
Презиме и име
Шутановац Бојана
Марјановић Марија
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 105 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМФ1 Материјали за микро и оптоелектронику
РБ Индекс
1. 2014/3081
Презиме и име
Савић Никола
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 106 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМФ10 Неоргански порозни материјали
РБ Индекс
1. 2014/3121
Презиме и име
Сувајац Александра
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 107 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМФ11 Биоматеријали
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
Индекс
2014/3067
2014/3096
2014/3106
2014/3121
2014/3136
Презиме и име
Милановић Милица
Костадиновић Јована
Ђурић Анђелија
Сувајац Александра
Марјановић Марија
Поновно праћење
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 5
Страна 108 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МИМФ6 Материјали у електротехници
РБ Индекс
1. 2014/3136
Презиме и име
Марјановић Марија
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 109 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МКО Контролисано отпуштање
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Индекс
2014/3065
2014/3067
2014/3069
2014/3070
2014/3077
2014/3078
2014/3079
2014/3086
2014/3093
2014/3096
2014/3098
2014/3101
2014/3106
2014/3107
2014/3108
2014/3109
2014/3110
2014/3114
2014/3115
2014/3117
2014/3133
2014/3134
Презиме и име
Јанковић Милица
Милановић Милица
Матовић Милена
Васић Весна
Живковић Милица
Ристић Тања
Недовић Александра
Мандић Милош
Јевдосић Тамара
Костадиновић Јована
Милосављевић Марија
Тончев Ана
Ђурић Анђелија
Богдановић Марија
Бјелаковић Јована
Стаморан Андријана
Недељковић Милена
Грујичић Ана
Гагић Дајана
Ћемаловић Дина
Крсмановић Стефан
Деврња Ева
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 22
Страна 110 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
ММИ01 Одабрана поглавља физичке металургије
РБ Индекс
1. 2014/3002
2. 2014/3038
Презиме и име
Вучковић Иван
Вујовић Горан
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 111 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МТЕТ1 Наука о влакнима
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3025
2014/3026
2014/3034
2014/3035
2014/3135
2014/3141
Презиме и име
Карановић Јелена
Кркобабић Ана
Кнежевић Марина
Костић Маја
Ђурић Стеван
Ћировић Јелена
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 112 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МТЕТ11 Хемија природних органских једињења
РБ
1.
2.
3.
4.
Индекс
2014/3025
2014/3026
2014/3034
2014/3035
Презиме и име
Карановић Јелена
Кркобабић Ана
Кнежевић Марина
Костић Маја
Поновно праћење
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 4
Страна 113 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МТЕТ12 Материјали
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
Индекс
2014/3025
2014/3026
2014/3034
2014/3035
2014/3135
Презиме и име
Карановић Јелена
Кркобабић Ана
Кнежевић Марина
Костић Маја
Ђурић Стеван
Поновно праћење
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 5
Страна 114 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МТЕТ2 Интегрална контрола квалитета текстилних материјала и производа
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3025
2014/3026
2014/3034
2014/3035
2014/3135
2014/3141
Презиме и име
Карановић Јелена
Кркобабић Ана
Кнежевић Марина
Костић Маја
Ђурић Стеван
Ћировић Јелена
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 115 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МТЕТ3 Феномени процеса бојења и дораде текстилних материјала
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3025
2014/3026
2014/3034
2014/3035
2014/3135
2014/3141
Презиме и име
Карановић Јелена
Кркобабић Ана
Кнежевић Марина
Костић Маја
Ђурић Стеван
Ћировић Јелена
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 116 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХЕИ4 Заштитне превлаке
РБ Индекс
1. 2014/3160
Презиме и име
Стојановић Срђан
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 117 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХЕИ5 Алтернативни извори енергије
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Индекс
2014/3061
2014/3062
2014/3063
2014/3077
2014/3078
2014/3092
2014/3105
2014/3107
2014/3108
2014/3112
2014/3122
2014/3129
2014/3132
2014/3133
2014/3134
2014/3137
2014/3144
Презиме и име
Ћика Ивона
Бојанић Драгана
Милић Стефан
Живковић Милица
Ристић Тања
Џиновић Ана
Лазин Сандра
Богдановић Марија
Бјелаковић Јована
Танасијевић Мирјана
Јоксимовић Александра
Нојевић Лидија
Рајчић Емилиа
Крсмановић Стефан
Деврња Ева
Спајић Ана
Ковљанић Јелена
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 17
Страна 118 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХИП6 Биореактори
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Индекс
2014/3074
2014/3078
2014/3089
2014/3090
2014/3091
2014/3117
2014/3133
2014/3134
Презиме и име
Митровић Славиша
Ристић Тања
Живковић Невена
Матић Невена
Бугарчић Младен
Ћемаловић Дина
Крсмановић Стефан
Деврња Ева
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 8
Страна 119 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХИП7 Сушење у процесној индустрији
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
Индекс
2014/3019
2014/3074
2014/3090
2014/3110
2014/3129
Презиме и име
Радивојевић Јелена
Митровић Славиша
Матић Невена
Недељковић Милена
Нојевић Лидија
Поновно праћење
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 5
Страна 120 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХИП8 Интензификација процеса
РБ Индекс
1. 2014/3089
Презиме и име
Живковић Невена
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 121 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХКК1 Управљање квалитетом
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Индекс
2014/3008
2014/3042
2014/3061
2014/3083
2014/3085
2014/3099
2014/3113
2014/3118
2014/3119
2014/3124
2014/3126
2014/3144
2014/3171
Презиме и име
Кнежевић Мина
Миросављевић Јована
Ћика Ивона
Николић Милица
Кораћ Невена
Теофиловић Јована
Касаловић Марија
Алемпијевић Снежана
Михаиловић Иванка
Јањић Андреа
Јањић Дорис
Ковљанић Јелена
Стошић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 13
Страна 122 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХКК4 Контрола квалитета сировина и производа у неорганској хемијској технологији
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3042
2014/3118
2014/3119
2014/3124
2014/3126
2014/3158
Презиме и име
Миросављевић Јована
Алемпијевић Снежана
Михаиловић Иванка
Јањић Андреа
Јањић Дорис
Митковић Дејан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 123 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХКК5 Контрола квалитета сировина и производа у органској хемијској технологији
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Индекс
2014/3042
2014/3124
2014/3126
2014/3144
2014/3149
2014/3158
2014/3171
Презиме и име
Миросављевић Јована
Јањић Андреа
Јањић Дорис
Ковљанић Јелена
Здравковић Ана
Митковић Дејан
Стошић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 7
Страна 124 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХМС Масена спектрометрија
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Индекс
2014/3008
2014/3033
2014/3042
2014/3083
2014/3085
2014/3099
2014/3118
2014/3119
2014/3149
2014/3157
2014/3171
Презиме и име
Кнежевић Мина
Копрић Александра
Миросављевић Јована
Николић Милица
Кораћ Невена
Теофиловић Јована
Алемпијевић Снежана
Михаиловић Иванка
Здравковић Ана
Чарапић Ана
Стошић Милица
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 11
Страна 125 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХНХ1 Припрема воде за пиће
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3087
2014/3095
2014/3111
2014/3168
2014/3172
2014/3173
Презиме и име
Стаменић Тања
Стевановић Милена
Димитријевић Дејана
Јевремовић Тамара
Гегић Мирела
Стефановић Стефан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 126 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХНХ2 Припрема воде за потребе индустрије
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Индекс
2014/3087
2014/3094
2014/3095
2014/3111
2014/3168
2014/3172
2014/3173
Презиме и име
Стаменић Тања
Пијовић Милена
Стевановић Милена
Димитријевић Дејана
Јевремовић Тамара
Гегић Мирела
Стефановић Стефан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 7
Страна 127 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХНХ3 Технологија керамике
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3087
2014/3094
2014/3095
2014/3138
2014/3172
2014/3173
Презиме и име
Стаменић Тања
Пијовић Милена
Стевановић Милена
Tashla Tamer
Гегић Мирела
Стефановић Стефан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 128 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХНХ4 Технологија грађевинских материјала
РБ Индекс
1. 2014/3137
Презиме и име
Спајић Ана
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 129 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХНХ6 Технологија киселина, база и менералних ђубрива
РБ Индекс
1. 2014/3094
Презиме и име
Пијовић Милена
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 130 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХНХ8 Теорија процеса сагоревања
РБ Индекс
1. 2014/3075
Презиме и име
Ризнић Александар
Поновно праћење
не
Укупно студената на предмету: 1
Страна 131 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХОХ3 Сепарациони процеси под високим притисцима
РБ Индекс
1. 2014/3103
2. 2014/3162
Презиме и име
Јокановић Марко
Јевремовић Душан
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 132 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХОХ4 Боје и пигменти
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Индекс
2014/3063
2014/3070
2014/3076
2014/3080
2014/3132
2014/3155
2014/3160
2014/3162
Презиме и име
Милић Стефан
Васић Весна
Живковић Анђела
Вујиновић Александар
Рајчић Емилиа
Симовић Анђела
Стојановић Срђан
Јевремовић Душан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 8
Страна 133 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХОХ5 Органске везујуће супстанце
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Индекс
2014/3070
2014/3075
2014/3076
2014/3080
2014/3132
2014/3155
Презиме и име
Васић Весна
Ризнић Александар
Живковић Анђела
Вујиновић Александар
Рајчић Емилиа
Симовић Анђела
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 6
Страна 134 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХОХ6 Органски високоенергетски материјали
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Индекс
2014/3063
2014/3076
2014/3078
2014/3080
2014/3100
2014/3103
2014/3104
2014/3116
2014/3132
2014/3133
2014/3134
2014/3137
2014/3155
2014/3162
Презиме и име
Милић Стефан
Живковић Анђела
Ристић Тања
Вујиновић Александар
Чубрило Миљана
Јокановић Марко
Гајовић Славица
Ћургуз Милош
Рајчић Емилиа
Крсмановић Стефан
Деврња Ева
Спајић Ана
Симовић Анђела
Јевремовић Душан
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 14
Страна 135 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
1. година студија
МХСОПИ Сигурност опреме у процесној индустрији
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Индекс
2014/3019
2014/3062
2014/3065
2014/3071
2014/3077
2014/3079
2014/3084
2014/3088
2014/3092
2014/3093
2014/3103
2014/3104
2014/3105
2014/3107
2014/3108
2014/3110
2014/3112
2014/3122
2014/3129
2014/3137
2014/3144
Презиме и име
Радивојевић Јелена
Бојанић Драгана
Јанковић Милица
Митровић Срећко
Живковић Милица
Недовић Александра
Савчић Јелисавета
Лужник Вања
Џиновић Ана
Јевдосић Тамара
Јокановић Марко
Гајовић Славица
Лазин Сандра
Богдановић Марија
Бјелаковић Јована
Недељковић Милена
Танасијевић Мирјана
Јоксимовић Александра
Нојевић Лидија
Спајић Ана
Ковљанић Јелена
Поновно праћење
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Укупно студената на предмету: 21
Укупно студената на години студија: 1203
Страна 136 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
2. година студија
МТЕТ20 Карактерисање полимерних материјала
РБ Индекс
1. 2013/3116
2. 2013/3149
Презиме и име
Спасојевић Антеа
Хајнрих Теодора
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 137 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
2. година студија
МТЕТ21 Инструменталне методе
РБ Индекс
1. 2013/3116
2. 2013/3149
Презиме и име
Спасојевић Антеа
Хајнрих Теодора
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 138 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
2. година студија
МТЕТ211 Хемија и технологија целулозе и целулозних влакана
РБ Индекс
1. 2013/3116
2. 2013/3149
Презиме и име
Спасојевић Антеа
Хајнрих Теодора
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 139 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
2. година студија
МТЕТ24 Студија рада у индустрији одеће
РБ Индекс
1. 2013/3116
2. 2013/3149
Презиме и име
Спасојевић Антеа
Хајнрих Теодора
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 140 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
2. година студија
МТЕТ25 Контрола квалитета у индустрији одеће
РБ Индекс
1. 2013/3116
2. 2013/3149
Презиме и име
Спасојевић Антеа
Хајнрих Теодора
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Страна 141 од 142
Универзитет у Београду
30.10.2014 10:49
Технолошко-металуршки факултет
СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ
Тип студија: Мастер академске студије
2014/15 - зимски семестар
2. година студија
МТЕТ26 Биоактивна и медицинска влакна
РБ Индекс
1. 2013/3116
2. 2013/3149
Презиме и име
Спасојевић Антеа
Хајнрих Теодора
Поновно праћење
не
не
Укупно студената на предмету: 2
Укупно студената на години студија: 12
Мастер академске студије - Укупно студената: 1215
Укупно студената: 1215
Страна 142 од 142
Download

СПИСАК АКТИВНИХ СТУДЕНАТА НА ПРЕДМЕТУ