ЛИСТА КВАЛИФИКОВАНИХ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА КАПИТАЛА
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
1
Александар
Рајчић
Београд
2
Александар
Маливук
Сомбор
3
Александар
Милутиновић
Београд
4
Александар
Наглић
Нови Сад
5
Александар
Вучковић
Панчево
6
Александар
Синђелић
Београд
7
Александар
Радивојевић
Београд
8
Александар
Комненовић
Београд
9
Андреја
Попов
Београд
10
Бесалет
Хајдарпашић
Београд
11
Бобан
Стоиљковић
Ниш
12
Богољуб
Бајић
13
Бојан
Радовић
Београд
14
Бојан
Ђуровић
Нови Сад
15
Борис
Јевтић
16
Борис
Павловић
Пожаревац
17
Борислав
Томазовић
Београд
18
Божидар
Миловановић
Београд
19
Божидар
Глишић
20
Божидар
Тадић
21
Бранислав
Гавранић
Нови Сад
Стара Пазова
Смедеревска Паланка
Београд
Зрењанин
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
22
Бранислав
Вукасовић
Београд
23
Бранислав
Костадиновић
Нови Сад
24
Бранислав
Краљ
Зрењанин
25
Бранислава
Марковић
Београд
26
Бранка
Секуловић
Београд
27
Бранко
Паљевић
Београд
28
Бранко
Зорић
Нови Сад
29
Бранко
Перић
Јагодина
30
Бранко
Глушац
Нови Сад
31
Бранко
Трифуновић
32
Бранко
Мијанац
Београд
33
Данка
Филиповић
Београд
34
Дарко
Кузмановић
Блаце
35
Дарко
Мишљеновић
36
Дејан
Звекић
37
Дејан
Ивашковић
38
Дејан
Лотина
39
Дејан
Миљковић
40
Дејан
Марин
Београд
41
Дејан
Манић
Лесковац
42
Добрица
Пантовић
Београд
43
Добромир
Јовановић
Ниш
44
Донко
Рајковић
Панчево
45
Ђорђе
Остојић
Нови Сад
46
Ђорђе
Косановић
Краљево
47
Ђорђе
Рајачић
Београд
Аранђеловац
Београд
Суботица
Бор
Нови Сад
Ниш
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
48
Ђорђије
Поповић
Врбас
49
Драган
Станковић
50
Драган
Недић
51
Драган
Бачванин
Рума
52
Драган
Гутић
Шид
53
Драган
Мирковић
Мали Зворник
54
Драган
Мутавџић
Крушевац
55
Драган
Маринковић
56
Драган
Игић
57
Драган
Попадић
Краљево
58
Драган
Божић
Зрењанин
59
Драган
Килибарда
Београд
60
Драган
Ђурђевић
Београд
61
Драган
Цвејић
Београд
62
Драган
Исаков
Зрењанин
63
Драган
Ивановић
64
Драган
Стевановић
Врњачка Бања
65
Драган
Малешевић
Књажевац
66
Драган
Милошевић
Ниш
67
Драган
Мирковић
Лесковац
68
Драганa
Тодоровић
Бор
69
Драгица
Јокић
70
Драго
Тривић
Нови Сад
71
Драгоје
Видић
Ужице
72
Драгомир
Субић
Зрењанин
73
Драгомир
Ристић
Београд
Смедеревска Паланка
Београд
Параћин
Ниш
Лештане
Београд
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
74
Драгош
Вучковић
Београд
75
Душан
Младеновић
Зрењанин
76
Душан
Јовановић
Крагујевац
77
Душан
Петровић
Нови Сад
78
Душан
Ћосовић
Ужице
79
Горан
Џафић
Београд
80
Горан
Томић
Нови Сад
81
Горан
Каписода
Београд
82
Горан
Пауновић
Пирот
83
Горан
Шаренац
Београд
84
Горан
Вукашиновић
Београд
85
Горан
Кнежевић
86
Горан
Лабан
87
Гордана
Радовановић
Обреновац
88
Гордана
Гвозденовић
Лозница
89
Гордана
Јовановић
90
Градимир
Пекић
91
Иштван
Бацскулин
92
Иван
Тривановић
93
Иван
Глишовић
94
Иван
Артуков
Сремска Митровица
95
Ивана
Матић
Сремска Митровица
96
Ивана
Зељковић
97
Ивица
Радосављевић
98
Јелена
Јовановић
Београд
99
Кристијан
Шестак
Кикинда
Врњачка Бања
Београд
Ниш
Београд
Суботица
Шид
Крагујевац
Београд
Алексинац
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
100
Лазар
Маринковић
Нови Сад
101
Лазар
Дорошков
Зрењанин
102
Љиљана
Стевановић
103
Љиљана
Клачар
104
Љубинко
Јанковић
105
Љубиша
Марић
106
Љубиша
Ранчић
Лесковац
107
Љубомир
Костић
Ниш
108
Максим
Андрић
Београд
109
Марија
Стевановић
110
Марина
Протић
Београд
111
Марина
Несторовић
Београд
112
Марина
Глигоријевић
113
Маринко
Марјановић
114
Марко
Јаневски
Београд
115
Михаило
Бојичић
Београд
116
Мика
Момчиловић
117
Милан
Мишчевић
Суботица
118
Милан
Рацић
Нови Сад
119
Милан
Плећаш
Нови Сад
120
Милан
Рогановић
121
Милан
Митић
122
Милан
Милосављевић
123
Милан
Јешић
Београд
124
Миленко
Андрић
Београд
125
Милић
Јанковић
Београд
Врбас
Крагујевац
Мионица (варошица)
Свилајнац
Ниш
Нови Сад
Велика Плана
Београд
Пожаревац
Ниш
Чачак
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
126
Милица
Богуновић
Зрењанин
127
Милица
Радивојевић
Ивањица
128
Милојко
Пантић
Ваљево
129
Милорад
Ћук
130
Милорад
Вујачић
131
Милорад
Стојковић
132
Милош
Ћорић
Београд
133
Милутин
Котур
Београд
134
Миодраг
Јовановић
Београд
135
Миодраг
Станковић
Лесковац
136
Миодраг
Петровић
Београд
137
Миодраг
Ћосић
Ваљево
138
Миодраг
Ковиљац
139
Мира
Ковачевић
Београд
140
Мирко
Брборић
Београд
141
Мирко
Павловић
Прибој
142
Мирко
Пајић
Нови Сад
143
Мирољуб
Божиновић
Књажевац
144
Мирослав
Лемић
Нови Сад
145
Мирослав
Веселиновић
Краљево
146
Мирослав
Балаћ
Нови Сад
147
Мирослав
Лазовић
148
Мирослав
Дуњић
149
Мирослав
Јаковљевић
Параћин
150
Мирослав
Војиновић
Београд
151
Мирослав
Грнчарски
Београд
Банатски Карловац
Нови Сад
Смедерево
Нови Сад
Београд
Чачак
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
152
Мирослав
Јовић
Нишка Бања
153
Мирославка
Тешовић
154
Миша
Крстић
Београд
155
Нада
Гаврић
Ковин
156
Наташа
Џелебџић
Ниш
157
Небојша
Горановић
Београд
158
Небојша
Николић
Београд
159
Небојша
Раденковић
Крушевац
160
Небојша
Стојановић
Београд
161
Небојша
Бркић
Нови Сад
162
Недељко
Игњић
Београд
163
Ненад
Мудринић
164
Ненад
Хафнер
165
Ненад
Митровић
Београд
166
Ненад
Ненадић
Београд
167
Невена
Стефановић Илић
168
Никола
Трбојевић
169
Никола
Шумар
170
Никола
Шофранац
171
Његош
Брајовић
172
Нофе
Илле
Београд
173
Павле
Грос
Суботица
174
Павле
Зелић
175
Павле
Ковачевић
Београд
176
Предраг
Кринуловић
Београд
177
Предраг
Петровић
Београд
Ужице
Нови Сад
Ниш
Вршац
Нови Сад
Футог
Београд
Пиносава
Бачко Градиште
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
178
Радиша
Ракић
Београд
179
Радиша
Милошевић
180
Радмила
Кнежевић
181
Радојица
Џарић
182
Радош
Пауновић
Чачак
183
Радош
Бранковић
Смедеревска Паланка
184
Радосав
Танасковић
Пожега
185
Радослав
Клиска
Вршац
186
Радован
Обрадовић
187
Радован
Пејчић
Бела Паланка
188
Радован
Јакшић
Београд
189
Раица
Милићевић
190
Рајко
Бојчић
Нови Сад
191
Раско
Коматина
Ивањица
192
Ратко
Микић
193
Родољуб
Београд
194
Сања
195
Саша
Тодоровић
Анђелковић
Раденковић
Алексић
196
Саша
Димитријевић
Београд
197
Синиша
Филиповић
Београд
198
Слађан
Ђокић
Београд
199
Славица
Трифуновић
Крагујевац
200
Славиша
Лепојевић
Прокупље
201
Славко
Николчић
Београд
202
Славко
Прошић
Београд
203
Славољуб
Милић
Пожаревац
Врбас
Нови Сад
Зрењанин
Ниш
Пожаревац
Београд
Београд
Смедеревска Паланка
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
204
Слободан
Зеленовић
Ковин
205
Слободан
Дамњановић
Шабац
206
Слободан
Унковић
Београд
207
Слободан
Џамић
Београд
208
Слободан
Станојевић
Београд
209
Слободан
Михаиловић
Београд
210
Снежана
Пешић
Београд
211
Снежана
Шарић
Ниш
212
Соња
Веселиновић
213
Соња
Симић
214
Споменка
Јаковљевић
Куршумлија
215
Срђан
Милановић
Равна река, Деспотовац
216
Срећко
Угрин
Београд
217
Стана
Радовић
Београд
218
Станислав
Здравковић
Јагодина
219
Станислав
Завишин
Кикинда
220
Стефан
Гелевајчук
221
Стевица
Чукић
Београд
222
Стојан
Миладиновић
Београд
223
Сузана
Ђокић
Зајечар
224
Сузана
Стојковић
Лесковац
225
Светлана
Манић
Београд
226
Светлана
Бјелица
Врбас
227
Светозар
Терзић
Смедеревска Паланка
228
Светозар
Миљковић
Лесковац
229
Светозар
Јовановић
Лесковац
Јагодина
Ужице
Кула
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
230
Татјана
Хаџи Лазаревић
Београд
231
Татјана
Ајтић
Београд
232
Тихомир
Хрњак
Београд
233
Тихомир
Шугић
Панчево
234
Тихомир
Николић
Ниш
235
Томислав
Милановић
Ниш
236
Хранислав
Јанковић
Београд
237
Васа
Алваџин
Нови Сад
238
Василије
Радосављевић
239
Василије
Лазић
Београд
240
Васо
Ристић
Београд
241
Верица
Ђорђевић Урошевић
242
Вероника
Бараћ
Београд
243
Весна
Костић
Пирот
244
Весна
Вуковић
Београд
245
Весна
Радивојевић
Београд
246
Видосава
Рајковић
Београд
247
Виолета
Јорданов
Богосављевић
Пожаревац
248
Виорика
Блажин
Зрењанин
249
Владан
Радовић
Крагујевац
250
Владимир
Боровац
Београд
251
Владимир
Ивановић
Београд
252
Владимир
Петровић
Београд
253
Владимир
Богићевић
Београд
254
Владислав
Несторовић
Сремска Митровица
Пожаревац
Крушевац
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
255
Владо
Богићевић
Београд
256
Војин
Тркуља
Зрењанин
257
Војислав
Бањанин
Нови Сад
258
Војкан
Петровић
Ниш
259
Вук
Делибашић
260
Жарко
Путник
Нови Сад
261
Здравко
Драгаш
Београд
262
Жељко
Пешут
Београд
263
Жељко
Угљешић
Панчево
264
Жељко
Милинковић
Београд
265
Жељко
Мијушковић
Смедеревска Паланка
266
Живко
Михољчић
Београд
267
Животије
Ристић
Крушевац
268
Злата
Ђукић
Сремска Митровица
269
Златомир
Поповић
270
Зоран
Богдановић
271
Зоран
Секулић
Бачка Топола
272
Зоран
Баћина
Бачка Паланка
273
Зоран
Симић
Куршумлија
274
Зоран
Дробњак
Београд
275
Зоран
Голубовић
Зајечар
276
Зоран
Воштинић
Књажевац
277
Зоран
Симоновић
Ниш
278
Зоран
Ђорђевић
Ниш
279
Зоран
Мартиновић
Ниш
280
Зоран
Јарчевић
Београд
Пожаревац
Лебане
Пријепоље
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
281
Зоран
Димитријевић
Бујановац
282
Зоран
Јованић
Зрењанин
283
Звонимир
Синадиновић
Лесковац
284
Биљана
Вујовић
Београд
285
Весна
Ковач
Сомбор
286
Владимир
Васин
Нови Сад
287
Владимир
Столовић
Београд
288
Горан
Пузовић
Лозница
289
Горана
Бијелић
Београд
290
Даниел
Пантић
Београд
291
Даца
Енвер
Нови Пазар
292
Драган
Миленковић
Пожаревац
293
Душан
Константиновић
Ковин
294
Жељко
Каришић
Врбас
295
Жељко
Штефановић
296
Зоран
Савић
297
Зоран
Урошевић
Осечина
298
Љиљана
Копрић
Београд
299
Љубомир
Шубара
Београд
300
Милић
Спасојевић
Ивањица
301
Милош
Батало
Краљево
302
Милутин
Вицо
303
Милутин
Гаврилов
Кикинда
304
Миљан
Миљковић
Лесковац
305
Миодраг
Радовић
Београд
306
Мирослав
Бијелић
Београд
Сремска Митровица
Ниш
Ада
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
307
Мирослав
Чучковић
Београд
308
Небојша
Јаковљевић
Сомбор
309
Небојша
Мандић
Београд
310
Небојша
Спасеновић
311
Невенко
Пајић
Сечањ
312
Нестор
Бабин
Сента
313
Никола
Кукољ
Београд
314
Новица
Илић
Крушевац
315
Нуна
Чичак
Београд
316
Оливера
Јелкић
Сремска Митровица
317
Предраг
Љубовић
318
Предраг
Миливојевић
Ужице
319
Радмила
Маливук
Оџаци
320
Радомир
Бубања
Београд
321
Саша
Јаначковић
Ниш
322
Славица
Марковић
Ниш
323
Томислав
Стојановић
Нишка Бања
324
Ненад
Гргуровић
Београд
325
Божа
Бузеић
Обреновац
326
Милован
Вуковић
Шабац
327
Борис
Бегенишић
Београд
328
Драгана
Максимовић
Београд
329
Ђорђе
Јовановић
Београд
330
Бобан
Томић
331
Тања
Татомировић
332
Драган
Отовић
Мали Зворник
Сомбор
Бајина Башта
Панчево
Крушевац
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
333
Мирољуб
Милојевић
Крушевац
334
Славко
Шкобић
Београд
335
Гојко
Марјановић
Лебане
336
Гордана
Хаџић
337
Бојана
Стојановић
Нови Сад
338
Снежана
Благојевић
Нови Београд
339
Жељко
Ђукановић
Београд
340
Владимир
Становић
Нови Сад
341
Радован
Анђелић
Београд
342
Зоран
Шебез
Београд
343
Мирослав
Тодоровић
Београд
344
Дијана
Видовић
Београд
345
Вељко
Димитријевић
Београд
346
Вељко
Ћаласан
Нови Сад
347
Марија
Савковић
Краљево
348
Снежана
Вишекрунић
Сомбор
349
Владимир
Бубања
Београд
350
Радомир
Ерић
Крагујевац
351
Горан
Спасић
Крагујевац
352
Раде
Шевић
Београд
353
Зоран
Маричић
Краљево
354
Бојан
Бојанић
Београд
355
Иван
Лујановић
Београд
356
Марија
Петровић
Београд
357
Владимир
Минић
Крушевац
358
Бранимир
Гајић
Београд
Горњи Милановац
Редни
број
Име
Презиме
Место пребивалишта
359
Весна
Минић
Крушевац
360
Светлана
Крстић
Београд
361
Срђан
Бишевац
Београд
362
Јасмина
Јеринић
Обреновац
363
Љубомир
Ђуровић
Београд
364
Драгана
Ђорђевић
Београд
365
Драган
Пејчиновић
Крагујевац
366
Слободан
Милић
367
Милосава
Вићковић Станишић
368
Никола
Вуловић
Београд
Срмска Митровица
Београд
Download

Lista kvalifikovanih kandidata za PZK - za sajt