ИЗБОРНА КОМИСИЈА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
„ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ КРАЉЕВО
Број: 364
Датум: 31.12.2012.
ОДБОРУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
„ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ КРАЉЕВО
На основу члана 15. ст.1. тач.11. Правила за избор чланова Одбора Синдикалне организације
„Електросрбија“ Краљево и чланова Одбора Синдикалних организација делова ( у даљем тексту
Изборна правила), Изборна комисија подноси
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА
1. На јединственим изборима одржаним 28.12.2012. године за избор чланова Одбора Синдикалне
организације „Електросрбија“ Краљево и чланове Одбора Синдикалних организација делова
изашло је и право гласа остварило 2806 бирача. У бирачки списак је било уписано 3577 бирача
тако да је на изборе изашло 78,45 % бирача.
2. Од 2806 гласачка листића, 2262 глсачка листића су била важећа, а 544 неважећа.
3. На јединственим изборима је учествовала само једна синдикална изборна листа и то: Синдикална
изборна листа БРАНКО ТОМИЋ - МИЛОРАД СРНИЋ.
4. Синдикална изборна листа БРАНКО ТОМИЋ - МИЛОРАД СРНИЋ је добила 2262 гласа, тако да је
сходно чл. 40. ст. 1. Изборних правила ова синдикална изборна листа остварила предвиђену већину од
50% + 1 бирач од укупног броја бирача коју су гласали.
5. За чланове Одбора Синдикалне организације „Електросрбија“ Краљево и и чланове Одбора
Синдикалних организација делова, изабрани су СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТИ:
2.
ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ЕЛЕКТРСОРБИЈА“ КРАЉЕВО
Р.бр
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презима
ЈМБГ
Бранко Томић – носилац
0101965773623
1903965721812
1802966770018
1509980770048
1506955785619
0304951722269
1905971722238
1306955780014
0402963780029
0910962781051
3003974781018
1609960710205
0809968773627
1708979783910
1305974723211
0404970780827
1702964784513
2009964721623
2009972782054
0804965722817
1702964782812
2010974783413
2410949780016
2609956785016
2801967790028
0902962791011
0906966792212
0510978880036
2712973772039
1408956780031
Александар Миливојевић
Божидар Новаковић
Дејан Лукић
Слађана Лазић
Томислав Величковић
Александар Рашић
Томислав Страхинић
Милан Илић
Горан Радовановић
Владимир Рилак
Драган Јанковић
Драган Ђокић
Рамиз Ахметовић
Драган Јовановић
Драган Илић
Елмаз Скалоњић
Драган Радојковић
Миодраг Спасојевић
Дејан Лукић
Мирко Симеуновић
Драгослав Вулићевић
Милорад Срнић
Славица Стевановић
Предраг Секулић
Милан Павловић
Вељко Поповић
Дејан Дамјановић
Драган Степановић
Драган Вучковић
Организациони
део
ЕД Лозница
ЕД Аранђеловац
ЕД Ваљево
ЕД Ваљево
ЕД Врњачка Бања
ЕД Јагодина
ЕД Јагодина
ЕД Краљево
ЕД Краљево
ЕД Крушевац
ЕД Крушевац
ЕД Лазаревац
ЕД Лозница
ЕД Нови Пазар
ЕД Параћин
ЕД Рашка
ЕД Сјеница
ЕД Топола
ЕД Трстеник
ЕД Ћуприја
ЕД Чачак
ЕД Чачак
Управа Друштва
Управа Друштва
ЕД Ужице
ЕД Ужице
ЕД Ужице
ЕД Шабац
ЕД Шабац
Електромонтажа
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД АРАНЂЕЛОВАЦ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презима
Александар Миливојевић
Зоран Грујичић
Бранка Павловић
Жељко Милојевић
Јасмина Јовановић
ЈМБГ
1903965721812
0106971721815
0501959726816
1001973721828
0210967726820
Мат.бр.
1500
1690
1160
1930
1980
Мат.бр.
404
1500
255
445
81
562
1590
133
197
361
585
300
474
100802
129
123
29
1540
086
035
10565
20086
15
14
70316
10033
40144
1087
1190
499
3.
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ВАЉЕВО
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Име и презима
Божидар Новаковић
Дејан Лукић
Зорица Глишић
Марко Тешић
Владан Николић
Драган Ненадовић
Предраг Рашевић
Милан Штулић
Јасмина Миловановић
Зоран Поповић
Живојин Спасојевић
Александар Илић
ЈМБГ
1802966770018
1509980770048
0109968775016
2707983770014
1102963770015
2901972770013
2101962770019
0509971770031
1412960775031
0607974770034
1407980770016
1205980770022
Мат.бр.
255
445
89
557
149
413
422
550
13
528
527
553
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ВРЊАЧКА БАЊА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презима
Слађана Лазић
Душан Прибаковић
Владанка Дедић
Боривоје Дражовић
Иван Бошковић
ЈМБГ
1506955785619
1210966780612
1810969135006
2510954780010
1508981780016
Мат.бр.
81
12
94
50
106
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ЈАГОДИНА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Име и презима
Томислав Величковић
Александар Рашић
Дејан Бранковић
Војкан Недељковић
Срђан Миљковић
Дејан Кошанин
Саша Ракић
Мирослав Матејић
Зоран Степановић
Видосава Милојевић
ЈМБГ
0304951722269
1905971722238
3107969722216
0812976722218
2207966722224
0705975722221
1712971722219
0909966724127
2204965723910
1609973727212
Мат.бр.
562
1590
1605
1606
1611
650
654
1043
1519
1638
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД КРАЉЕВО
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Име и презима
Томислав Страхинић
Милан Илић
Верица Радосављевић
Милица Живановић
Миладин Угреновић
Урош Ђоковоћ
Дејан Живановић
ЈМБГ
1306955780014
0402963780029
1506974785018
0604988785078
2301953780035
0309957780017
1501971780021
Мат.бр.
133
197
169
355
60
150
42
4.
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД КРУШЕВАЦ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Име и презима
Горан Радовановић
Владимир Рилак
Славиша Обрадовић
Драгица Вељић Симић
Алекса Бацић
Драган Марковић
Горан Раденковић
Дарко Андрејић
Александар Загорац
Радомир Јотић
Сузана Белојица
Драган Арсић
Сретен Рилак
Радомир Кркић
Горан Вукојевић
ЈМБГ
0910962781051
3003974781018
3112968781026
2406964786058
1503964781015
1009967781062
0301977781019
1902974781015
0505969781039
0803975782412
1210977279001
0906972782415
1012967782612
1308953781628
1804966781012
Мат.бр.
361
585
515
568
358
415
592
613
553
626
673
638
496
105
438
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ЛАЗАРЕВАЦ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Име и презима
Драган Јанковић
Срећко Ђорђевић
Смиља Бошковић
Горан Васић
Драган Ђорђевић
Александар Огризовић
Слободан Мукић
Видан Биљић
Срђан Поповић
ЈМБГ
1609960710205
2711971710242
2402968715109
0310972771413
3012971771215
2802962714001
1607985770048
1009968771419
2907972710086
Мат.бр.
300
644
882
626
682
322
999
537
948
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ЛОЗНИЦА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Име и презима
Бранко Томић
ЈМБГ
0101965773623
Мат.бр.
404
Драган Ђокић
Светлана Михаиловић
Небојша Којић
Саво Танасић
Милан Лукић
Владан Илић
Владан Нешић
Милан Цветојевић
Бранислав Симић
Драгутин Катић
Станко Михаиловић
0809968773627
1607960778656
2811962774119
1712970774517
1609970773612
2001971773638
2107974773623
2602970774510
2609972774113
1508961773633
1904972774510
474
592
389
540
471
533
534
607
512
339
472
5.
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД НОВИ ПАЗАР
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Име и презима
Рамиз Ахметовић
Небојша Гвозденовић
Хедија Хајдарпашић
Мелвин Чапрић
Муамер Незовић
Реџеп Реџепефендић
ЈМБГ
Мат.бр.
1708979783910
1108970783910
2504956788957
0610971783934
2806974784329
1106963783910
100802
100769
100351
200763
200735
200595
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ПАРАЋИН
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Име и презима
Драган Јовановић
Славиша Николић
Мирјана Урошевић
Александар Алексић
Саша Шаренац
Саша Манојловић
ЈМБГ
1305974723211
0711979723214
1210954728216
1411974723216
2303962723217
1701974723214
Мат.бр.
129
164
151
165
118
141
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД РАШКА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презима
Драган Илић
Радомир Божоћ
Милица Грашић
Верољуб Милосављевић
Милинко Јеленковић
ЈМБГ
0404970780827
2011976780816
2710960785813
2609967780849
0801967780815
Мат.бр.
123
150
22
116
102
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД СЈЕНИЦА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
Име и презима
Елмаз Скалоњић
Никола Средојевић
Мелека Машовић
Владан Попадић
ЈМБГ
1702964784513
0906973784519
2010983789512
0207963784523
Мат.бр.
29
30
55
21
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ТОПОЛА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презима
Драган Радојковић
Јован Николић
Радмила Јакшић
Дијана Милованчевић
Бојан Тодоровић
ЈМБГ
2009964721623
0207968721618
1911971355405
1506967726618
1111979720033
Мат.бр.
1540
1800
2500
1710
3200
6.
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ТРСТЕНИК
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презима
Миодраг Спасојевић
Предраг Јевремовић
Нада Радовић
Славиша Лукић
Саша Радивојевић
ЈМБГ
2009972782054
1807972782038
1703956787011
0710974782038
2701968782016
Мат.бр.
086
089
057
090
127
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ЋУПРИЈА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Име и презима
Дејан Лукић
Саша Вујчић
Даница Младеновић
Новица Димитријевић
Владан Милев
Горан Томовић
Александар Скопљак
Мирјана Антић
Ивица Милановић
ЈМБГ
0804965722817
1501966722811
1909967727816
2602966722816
1203972722814
0101966722828
1011971722210
1905975728710
2502975723723
Мат.бр.
035
016
164
185
148
114
172
161
194
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ЧАЧАК
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Име и презима
Мирко Симеуновић
Драгослав Вулићевић
Биљана Николић
Милош Савићевић
Саша Матијашевић
Бранко Божанић
Драган Зорнић
Милијанко Драмићанин
Зоран Васовић
Драган Ђоковић
Веселин Јовановић
Никола Милошевић
ЈМБГ
1702964782812
2010974783413
0911966787832
3103963782823
3012964783712
1007964783711
0301971792620
2104966792636
1801964782810
1508962783411
0610965782845
0507976782841
Мат.бр.
10565
20086
10368
10234
30040
30036
40014
40012
10326
20065
10222
10343
7.
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА УПРАВА ДРУШТВА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Име и презима
Милорад Срнић
Милош Угреновић
Славица Стевановић
Драган Миладиновић
Јелена Арсовић
Светлана Петровић
Александра Ђоковић
Милорад Миловановић
Оливера Трнинић
ЈМБГ
2410949780016
0806965780038
2609956785016
1908956780042
0909968785026
0804956785024
0402976785038
0906952780017
0803963785017
Мат.бр.
15
197
14
42
143
183
260
177
294
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД УЖИЦЕ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Име и презима
Предраг Секулић
Милан Павловић
Вељко Поповић
Слободан Јездимировић
Радован Драгутиновић
Милан Томашевић
Предраг Дилпарић
Владимир Алексић
Будиша Милекић
Славиша Кршљановић
ЈМБГ
2801967790028
0902962791011
0906966792212
1611967790039
2801963793413
1011974793913
1511968794416
2912973791415
0110969793024
2705975790011
Мат.бр.
70316
10033
40144
70311
50028
60092
30003
40171
70377
40221
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕД ШАБАЦ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Име и презима
Дејан Дамјановић
Драган Степановић
Зорица Станић
Јанко Шимон
Александар Новаковић
Раде Мирковић
Владимир Ристић
Јокић Верољуб
Драган Ивановић
Бранислав Крајчиновић
Зоран Маровић
Зоран Станисављевић
Славица Огњеновић
Владан Матић
Саша Андријевић
ЈМБГ
0510978880036
2712973772039
1010960777068
2105963227710
1610974772015
2004968773413
3107981772059
1105967773417
1212976772033
3010969772015
1608968772033
0611951870021
2311973177179
1010970772206
2001968772035
Мат.бр.
1087
1190
755
710
1464
940
1363
943
1071
1029
833
1015
1043
998
1361
8.
ОДБОР СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА ЕЛЕКТРОМОНТАЖА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Име и презима
Драган Вучковић
Предраг Попић
Горан Главчић
Стево Митровић
Павле Јовановић
Јелица Николић
Владица Марковић
Срећко Дугалић
Иван Тимотијевић
ЈМБГ
1408956780031
0711964911219
1905966780823
1811967780024
1205976780021
0411967785067
2305976780046
0810971780012
2512964780046
Мат.бр.
499
666
428
435
574
316
473
494
571
6. Избори су одржани у складу са Изборним правилима и од стране бирачких одбора није било
примедби.
7. За спровођење избора је било одштампано 3699 гласачких листића и 49 контролних листића које је
Изборна комисија доставила бирачким одборима за спровођење избора. Од стране бирачких
одбора је враћено 893 неупотребљена гласачка листића .
8. Изборни материјал са свих бирачких места (Изводи из бирачког списка, важећи гласачки
листићи, неважећи гласачки листићи, неупотребљени гласачки листићи, контролни листови и
записници о пријему изборног материјала) који су бирачки одбори доставили Изборној комисији,
предат је и архивиран у Синдикалној организацији дана 29.12.2012. године.
У Краљеву 31.12.2012. године.
Download

IZVESTAJ o radu.pdf - Sindikat ED Kruševac