Програм научно-стручног скупа са међународним учешћем
„НАСИЉЕ У СРБИЈИ – узроци, облици, последице и друштвене реакције“
АГЕНДА
20–22. мај 2014. године
Тара, хотел «Оморика»
УТОРАК, 20. мај
до 12:00: Долазак, смештај и регистрација учесника
13.00-13.30: Свечано Отварање скупа:
– модератор: проф. др Драгана Коларић, Криминалистичко-полицијска академија
Поздравна реч:
 проф. др Горан Милошевић, декан Криминалистичко-полицијске академије
 Луц Кобер, руководилац Пројекта Ханс Зајдел Фондације за Србију и Црну Гору
 др Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова
 Никола Селаковић, министар правде
13.30 – 14.30: Уводна излагања
1. проф. др Зоран Стојановић, Правни факултет Универзитета у Београду: Сила и претња
као радња извршења кривичног дела
2. проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука у Београду: Политичко насиље
у савременој Србији – узроци, облици и перспективе
3. проф. др Станко Бејатовић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу: Ефикасност
кривичног поступка као инструменат превенције насилничког криминалитета
4. проф. др Милан Жарковић, Криминалистичко-полицијска академија: Специфичности
криминалистичког и кривичнопроцесног поступања у случајевима насиља у породици
14.30-15.30
Ручак
16.00 – 17.30 Уводна излагања - наставак:
- модератори: проф. др Милан Шкулић, проф. др Илија Бабић
1. проф. др Милан Шкулић, Правни факултет Универзитета у Београду: Насиље у породици
- неки проблеми законске инкриминације и судске праксе
2. проф. др Јован Ћирић, Институт за упоредно право, Београд: Спорт и насиље
3. проф. др Илија Бабић, Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад: Насиље
у породици и мере заштите
1
4. проф. др Ђорђе Ђорђевић, Криминалистичко-полицијска академија: Кривичноправна
заштита од насиља у породици
5. проф. др Наташа Мрвић-Петровић, Институт за упоредно право, Београд: Спречавање
насиља изрицањем мере забране окривљеном да приступи оштећеном у прекршајном
поступку
6. проф. др Драгана Коларић, Криминалистичко-полицијска академија: Убиство при
безобзирном насилничком понашању
7. Axelle Reiter, PhD, European University Institute: The Vicious Circle of War and Penalisation:
Causes of Wartime Criminality and Consequences of the International Punishment of Individuals
for Acts of Systemic Violence
8. Kristina Pokupčić, PhD, Lecturer, Police Academy, Croatia, Josip Pavliček, PhD, Senior
Lecturer of Criminalistics. Police College, Croatia, Želimir Radmilović, univ. spec. crim.,
Head of Police Academy, Police Academy, Croatia : Bloodstains as the Source of Information in
Criminal Investigation of Violent Crimes
9. доц. др Драгана Батић, Факултет безбедности - Скопље: Убиство мужа/партнера као
одбрана од породичног насиља: синдром злостављане жене
10. проф. др. Горазд Мешко, Факултет за безбедносне студије, Универзитет у Марибору,
Словенија, проф. др Биљана Симеуновић-Патић,
Криминалистичко-полицијска
академија: Превенција насиља младих: резултати европских истраживања и поуке за
Србију
11. проф. др Цане Мојаноски, Факултет безбедности - Скопље: Изборно насиље и улога
полиције у изборном процесу
12. Snezana Nikodinovska - Stefanovska, PhD, Full professor, Faculty of Security – Skopje:
Gender-Based Violence: Unated Nations Response
19:00 Вечера
СРЕДА, 21. мај
09:00 Доручак
10:00-11:45 - модератори: проф. др Ђорђе Ђорђевић, проф. др Биљана Симеуновић Патић
Излагања:
1. проф. др Божидар Бановић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Вељко
Турањанин, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Мирко Воштинић, Више јавно
тужилаштво у Краљеву: Насиље у породици – кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти
2. мр Зоран Милановић, Криминалистичко-полицијска академија, проф. др Радован
Радовановић, Криминалистичко-полицијска академија: Менаџмент ризиком као
проактивна подршка информационој безбедности
3. доц. др Александар Бошковић, Криминалистичко-полицијска академија, доц. др Радосав
Рисимовић, Криминалистичко-полицијска академија: Анализа казнене политике судова за
сексуалне деликте са елементима насиља и злоупотребе положаја
4. проф. др Радослав Гаћиновић, Институт за политичке студије, Београд, проф. др Младен
Бајагић, Криминалистичко-полицијска академија: Појмовно одређење моћи, силе, и насиља
5. мр Божидар Оташевић, Министарство унутрашњих послова
Републике Србије:
Фудбалски навијачи у Србији и њихов однос према клубу
6. Небојша Златић, Министарство унутрашњих послова Републике Србије , Гордана ЈекићБрадајић, Апелационо јавно тужилаштво Републике Србије, Славица Радовановић,
2
Министарство унутрашњих послова Републике Србије: Насиље у породици са освртом на
природу односа између извршиоца и жртве
7. Jozef Meteňko, PhD, Associate Professor, Academy of Police Force in Bratislava, Slovakia: The
Private Security Services in Slovakia to Ensure Municipal and State Public Order
8. Krunoslav Antoliš, PhD, Assistant Professor, Ministry of the Interior of the Republic of
Croatia, Police Academy, Police College: Insurgencies and Potential Impacts on SEE Security
9. проф. др Обрад Стевановић, Криминалистичко-полицијска академија, проф. др Саша
Мијалковић, Криминалистичко-полицијска академија: Терористичка обележја насиља
албанских екстремиста на Косову и Метохији
10. Армил Мушић, струч. спец. инг. сиг., ПУ Загребачка, МУП Републике Хрватске, проф.
др Горан Рибичић, Висока полицијска школа Загреб: Угрожавања националне
инфраструктуре новим феноменом тероризма - “глобални џихад”
11. др Горан Амиџић, Управа за полицијско образовање, Република Српска, Милан
Саламадија, Управа за полицијско образовање, Република Српска: Тероризам као претња
Босни и Херцеговини
12. Nikola Dujovski, PhD, Assistant Professor, Faculty of Security – Skopje, Jure Rejec, MSc,
Researcher, University of Leicester, UK: To What Extent Can Enhanced Risk Communication
Between Institutions and Pupils Influence the Reduction of Violence in the Secondary Schools In
The Republic Of Macedonia?
13. Ивана Радовић, АСТРА, Београд, проф. др Дарко Маринковић, Криминалистичкополицијска академија: Анализа пресуда за кривично дело посредовања у вршењу
проституције у Републици Србији
14. Војин Пејин, Факултет за право, јавну управу и безбедност, Универзитет Мегатренд,
Београд: Насиље у виду злоупотребе у поступку против НАТО-а због бомбардовања СРЈ
11:45-12:15
Пауза за кафу
12:15-14:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- модератори: проф. др Слађана Јовановић и проф. др Зоран Ђурђевић
Излагања:
проф. др Зоран Илић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у
Београду, Марија Маљковић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитета у Београду: „Насиље над насилницима“ као елемент друштвене реакције на
криминалитет“
Зоран Голубовић, Министарство унутрашњих послова Републике Србије: Ограничења
ефикасне полицијске интервенције на насиље у породици
проф. др Слађана Јовановић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду:
Проблеми кривичноправне реакције на насиље у породици
др Бојан Јанковић, Криминалистичко-полицијска академија, проф. др Саша Милојевић,
Криминалистичко-полицијска академија, проф. др Бобан Милојковић, Криминалистичкополицијска академија: Едукација навијача и припадника полиције у циљу супротстављања
фудбалском хулиганизму
проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет Универзитета у Београду: Преглед
међународно правне регулативе у области спречавања насиља у породици
проф. др Зоран Ђурђевић, Криминалистичко-полицијска академија, проф. др Ненад
Радовић, Криминалистичко-полицијска академија, Славиша Совтић, Служба за борбу
против организованог криминала, МУП Републике Србије: Убиства извршена од стране
организованих криминалних група
3
7. Snezana Mojsoska, PhD, Assistant Professor, Faculty of Security – Skopje: Violence in Schools
and Economic Impact
8. проф. др Зоран Павловић, Правни факултет Универзитета Привредна академија, Нови
Сад: Кривичноправно реаговање на сексуално насиље над децом
9. проф. др Марјан Николовски, Факултет безбедности - Скопље, проф. др Фросина
Ташевска Ременски, Факултет безбедности- Скопље, мр Борче Петревски, МВР на Р
Македонија: Грађанин - жртва коруптивног система
10. Vesna Trajkovska, PhD, Assistant Professor, Faculty of Security – Skopje: Collocations with
the Noun “Violence” in English and Their Translational Equivalents in Macedonian
11. Ivona Shushak, MA, Teaching Assistant, Faculty of Security – Skopje, Kostadina
Kleckaroska, MA, Faculty of Security – Skopje: Violence in the Minors in the Republic of
Macedonia
12. др Мирела Јокић, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за
полицијско образовање, ВШУП, мр Дарко Јокић, МУП Републике Српске, Јединица за
професионалне стандарде: Насиље у спорту и могући начини његовог сузбијања
13. Весна Анђелић Николенџић, Криминалистичко-полицијска академија: Вербално насиље
као део језичког понашања у студентској популацији
14. Горан Протић, Министарство одбране Републике Србије, Иван Жарковић, Министарство
унутрашњих послова Републике Србије, Чолаковић Радомир, Филозофски факултет Пале,
Универзитет Источно Сарајево: Насиље у породицама са избегличким статусом
15. доц. др Дарко Димовски, Правни факултет Универзитета у Нишу, Јелена Станојевић,
MA, Природно-математички факултет Универзитета у Нишу: Улога државе у пружању
помоћи жртвама насиља у породици
14:30
Ручак
- модератори: Ана Боровић, др Жарко Синђелић
Излагања:
проф. др Жељко Никач, Криминалистичко-полицијска академија мр Бобан Симић,
Криминалистичко-полицијска академија: Рад полиције у заједници као одговор на насиље у
друштву
доц. др Тијана Шурлан, Криминалистичко-полицијска академија: Заштита жена од
насиља – универзални међународноправни акти
др Жарко Синђелић, ПУ за Град Београд, Министарство унутрашњих послова Републике
Србије: Насиље коришћењем средстава електронске комуникације и проблеми у његовом
откривању и отклањању
Вишња Милекић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу: Појам, облици и правно
регулисање насиља над женама у Републици Србији
доц. др Марија Ђорић, Факултет за европске правно политичке студије, Универзитет
Едуцонс, Нови Сад: Хулиганизам као облик социјалног насиља у Србији
Ана Боровић, Основно јавно тужилаштво у Панчеву, заменик јавног тужиоца Наташа
Павлица, Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Мате Жарковић, ПУ за Град
Београд, Министарство унутрашњих послова Републике Србије: Жртве насиља у породици
као привилеговани сведоци
Saše Gerasimoski, PhD, Assistant Professor, Faculty of Security, Skopje, Republic of
Macedonia, Arsiola Dyrmishi, MA, PhD Candidate, Faculty of Public Law, Tirana, Republic of
Albania: Violence among Youth in Post-Transitional Countries: Comparative Experiences of
Republic of Macedonia and Republic of Albania
Tatjana Gerginova, PhD, Faculty of Security, Skopje, Republic of Macedonia: Peer Violence –
Preventative Prevention of Violence among Children and Youngsters
16:00-18:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
9. Blagojce Petrevski, MSc, PhD Student at the Faculty of Security, Skopje, Republic of
Macedonia: Violence on Sport Fields as the Most Used Weapon for National and Religious
“Conflicts”: The Yugoslavian Myth
10. Angelina Stanojoska, MSc PhD Candidate at the Faculty of Security - Skopje and a Teaching
Fellow at the Faculty of Law - Kicevo, Republic of Macedonija, Ivan Ristov, MSc PhD
Candidate at the Faculty of Security – Skopje: Trafficking in Human Beings and Violence: Balkan
Peninsula and the Violent Entrepreneur Model
11. мр Бранко Мандић, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, мр Гога
Давидовић, Министарство унутрашњих послова Републике Српске: Превенција насиља,
злостављања и занемаривања дјеце у Републици Српској
12. доц. др Далибор Кекић, Криминалистичко-полицијска академија, Ивана Радовановић
Криминалистичко-полицијска академија,
Марта Томић,
МА Криминалистичкополицијска академија: Вршњачко насиље у школама Србије
13. Александар Лазић, Министарство унутрањих послова Републике Српске, Управа за
полицијско образовање, Драган Божичковић, Министарство унутрањих послова
Републике Српске, Управа за полицијско образовање: Насиље на спортским приредбама у
Републици Српској
14. мр Драгана Вујић, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, Република Српска:
Кривичноправни аспекти рецидивизма са посебним освртом на кривично дјело насиља у
породици
15. др Драган Танчић, Институт за српску културу, др Невенка Јефтић Шарчевић,
Институт за међународну политику и привреду: Насиље и сила према схватањима
Слободана Јовановића
20:00
Свечана вечера у ресторану Депаданса „Јавор“
ЧЕТВРТАК, 22. мај
09:00
Доручак
10:00-12:00
1.
2.
3.
4.
5.
- модератори: мр Божидар Оташевић, доц. др Снежана Мојсоска
Излагања:
проф. др Владан Јолџић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања,
Београд, Вера Батањски, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд:
Еколошко насиље, узроци, облици, последице и потреба друштвене реакције
др Синиша Достић, Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку,
Министарство Републике Србије, Саша Госић, Управа граничне полиције, Министарство
Републике Србије: Мониторинг примене Конвенције Савета Европе о борби против
трговине људима у Републици Србији
др Жељко Нинчић, Министарство унутрашњих послова Републике Србије: Насиље као
„образац“ понашања у Србији
др Биљана Стојковић, Управа за стратегијско планирање, Сектор за политику одбране,
Министарство одбране Републике Србије: Заштита жена од насиља у сектору
безбедности
доц др. Бранислав Радновић, Универзитет EDUCONS, Нови Сад, Сремска Каменица,
Јована Нинковић, Немања Радовић, Центар за основну полицијску обуку, Нови Сад,
Сремска Каменица: Маркетинг анализа нивоа упознатости ученика основних и средњих
школа са појавним облицима и превентивним акцијама на спречавању насиља у школама
5
6. Ана Човић, Институт за упоредно право, Београд: Насиље над децом – појавни облици и
мере заштите
7. Иван Илић, Правни факултет Универзитета у Нишу: Пракса Европског суда за људска
права у случајевима насиља у породици
8. спец. Ивана Бодрожић, Криминалистичко-полицијска академија: Насилничко понашање
као радња извршења и квалификаторна околност у КЗС
9. Катарина Ђокић, МА, Београдски центар за безбедносну политику: Acceptability of
violence in Serbia
10. мр Саша Марковић, ПУ Ваљево, Министарство унутрашњих послова Републике Србије:
Поступање полиције приликом спречавања насиља у породици на локалном подручју
11. Јелена Миленковић Вуковић, Основни суд Ниш, Мирко Живковић, Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске: Сексуално насиље у породици: неки од
криминолошких и кривичнопрваних аспеката
12. Александра Спасојевић, Центар за социјални рад „Колубара“ , Ваљево: Последице насиља
над женама и сексуална виктимизација
12:00-13:00
Дискусија
14:00
Ручак
15:00
Завршетак скупа и одлазак учесника
6
Download

Програм научно-стручног скупа са међународним учешћем