CURRICULUM VITAE
SANDIĆ ALEKSANDAR
LIČNI PODACI
Ime
Adresa
Kontakt telefon
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
ALEKSANDAR SANDIĆ
VIŠEGRADSKA 4, 11 000 BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
+381 69 777 1 999 / +381 11 362 09 19
[email protected]
REPUBLIKE SRBIJE
16. MAJ 1990. GODINE
OBRAZOVANJE
• Period
• Institucija
(2005-2006)
Treća beogradska gimnazija
• Period
• Institucija
(2006 - 2008)
Conserve School (High School, Land O Lakes, Wisconsin State)
• Period
• Institucija
• Diploma
• Smer
(2008 – 2009)
Treća beogradska gimnazija
Diploma srednjeg obrazovanja
Društveno jezički
• Period
• Institucija
• Diploma
•Smer
(2009-2014)
Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu
Diplomirani pravnik
Poslovno pravni
VEŠTINE I ZNANJA
• Jezici
• Kursevi
• Poznavanje rada na računaru
• Ostalo
Engleski- napredni nivo
Nemački- osnovni nivo
Kurs “Paragraf lex” na Pravnom fakultetu u Beogradu
Kurs “Timski rad” u okviru Nedelje socijaldemokratije, predavači Nacionalnog
demokratskog instituta
Kurs “Javni nastup” u okviru Nedelje socijaldemokratije, predavači Nacionalnog
demokratskog instituta
Microsoft office paket
Internet
Paragraf lex baza podataka
Vozačka dozvola B kategorije
RADNO ISKUSTVO
• Period
• Institucija
• Zvanje
(2013 -2014 )
JP "Ada Ciganlija"
Saradnik u pravnom timu
ČLANSTVO U
ORGANIZACIJAMA
• Period
• Institucija
(2009- 2012)
Studentski parlament Pravnog fakulteta
OSOBINE I
INTERESOVANJA
• Profesionalna
interesovanja
• Licne osobine
• Hobi
Kompanijsko pravo; Poresko pravo; Međunarodna trgovina; Međunarodni odnosi;
Pouzdan i odgovoran
Komunikativan
Timski igrač
Dobro organizovan
Ambiciozan
Istrajan u radu
Bavljenje sportom, član sportskog društva “Victoria” na Pravnom fakultetu, putovanja,
čitanje
STIPENDIJE
• Institucija
Conserve School ( Private Boarding School, Sports Scholarship)
Download

Sandić Aleksandar biografija