Fen Bilimleri Dergisi
Fen Bilimleri Dergisi
Muş Alparslan University
Journal of Science
Muş Alparslan University
Journal of Science
ISSN: 2147-7930
Ömer KILIÇ
Kanada'da Yetişen iki Thuja L. (Cupressaceae)
Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu / Essential Oil Composition of two Thuja L. (Cupressaceae)
Species From Canada
195-199
Ali Bilgin YILMAZ, Yalçın DİCLE, Abdulalim AYDIN, Yaşar GÖZ
Hakkâri İli Akçalı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı /
Distribution of Intestinal Parasites Between Students in the Akçalı Boarding School in Hakkâri
201-205
Gizem Hazan ÇAĞLAYAN, Nilüfer Nacar KOÇER
Muş İli'nde Hayvan Potansiyelinin Değerlendirilerek Biyogaz Üretiminin Araştırılması /
Investigation of Animal Potential and Biogas Producing in Muş
215-220
Yusuf ALAN, Ekrem ATALAN, Nurcan ERBİL, Orhan BAKIR, Zümrete ORMAN, Pelda KANİK
Muş ve Bitlis Yöresinde Toplanan Bal ve Propolisin
Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması /
Antimicrobial Activity of Honey and Propolis Collected in Muş and Bitlis Region
221-229
Hakan USLU, İlknur Akyol SALMAN, Mehmet Veysel COŞKUN, Can Lokman PINAR, Önder AKKAŞ
Oestrus Ovis (sheep Bot Fly), Eksternal Oftalmomiyazis: Bir Olgu Sunumu /
Oestrus Ovis (sheep Bot Fly), Ophtalmomyiasis Eksterna: A Case Report
231 - 235
Muş Alparslan University Journal of Science
Hasan YENER, Abdülmecit CANBOLAT, Eser BİLEN, Sinan YAŞAR
Yüksek Enerjili Elektron Demetleri Ölçümlerinde İki Farklı İyon Odasının Karşılaştırılması /
Comparison of two Different Ionization Chamber for Measurement of High Energy Electron Beams
207-213
ISSN: 2147-7930
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İÇİNDEKİLER/CONTENTS
Cilt:2 Sayı:1 Haziran 2014
2147- 7930
w w w. a l p a r s l a n . e d u . t r
Y
Muş Alparslan Üniversitesi
Y
Muş Alparslan Üniversitesi
Vol:2 Issue:1 June 2014
Download

Fen Bilimleri Dergisi - Muş Alparslan Üniversitesi