KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Erkan TOPAL
Ünvan
Mühendis
Dahili
282
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1980- Gönen
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni ABD / 2009
Lisans
Üniversite Adı
Süleyman Demirel Üniversitesi
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
Ziraat Fakültesi / Zootekni / 2006
Diğer Eğitimleri
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğiticileri
Eğitimi
Avrupa Birliği Tarımsal İstatistik, Çiftlik Kayıt ve
İdari Kayıtların Kullanımı
Zeytin Ağaçlarında Budama ve Kültürel
Uygulamalar (Budama ağırlıklı)
Challenges of the Balkan Animal Industry and The
Role Of Science and Cooperation
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müd. (1 gün)
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. Antalya (5 gün)
Zeytincilik Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü,
Edremit (5 gün)
TrakiaUniversity, Bulgaria (3 gün)
Kiraz Yetiştiriciliği
Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Ens. Eğirdir (3 gün)
Organik Tarım
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (1 gün)
Yağ Asitleri Kompozisyonu
İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü (2 gün)
Gıdalarda Aflatoksin Analizleri
İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü (5 gün)
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih / Unvan / Kurum)
2000-2002 / Teknisyen / Bolu İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
2002-2009 / Tekniker
/ Isparta İl kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
2009-2013 / Mühendis / Kemalpaşa Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü/İzmir
2013- --- / Mühendis / Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
GÖREV ALDIĞI PROJELER
Kiraz Tozlaşmasında Mevcut Tozlaşmaya Ek Olarak Bal (Apis mellifera L.) ve Bombus Arılarının (B. terrestris)
Kullanılmasının Verim ve Kaliteye Etkisinin Belirlenmesi. (Proje Lideri) TAGEM.(2015-2016).
Türkiye’de Paket Arıcılık Olanaklarının Araştırılması. (Yardımcı Araştırmacı). TAGEM. (2015-2017).
Bal Arılarında (ApismelliferaL.) ‘’Varroa destructor’’ Mücadelesinde Farklı Organik, Kimyasal (flumetrin) ve
Kültürel Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması. (Yardımcı Araştırmacı). TAGEM.(2015-2017).
Batı Ege Bölgesi Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Hijyenik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bu Özellik
Bakımından Populasyonların Geliştirilmesi. (Yardımcı Araştırmacı). TAGEM.
İzmir Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Saf Hat Oluşturma Çalışmaları. (Yardımcı Araştırmacı). TAGEM.
MAKALELER & BİLDİRİLER & YAYINLAR
SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınlar
Özdoğan, M., Topal, E., Paksuz, E P., Kırkan, Ş. 2014. Effect of different levels of crude glycerol on the
morphology and some pathogenic bacteria of the small intestine in male broilers. Animal: an international journal
of animal bioscience: 8(1) 36-42.
Topal, E., Özdoğan, M. 2013. Effects of Glycerol on the Growth Performance, İnternal Organ Weights and
Drumstick Muscle of Broilers. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 22 No. 1: 146-151.
Hakemli
Topal, E., Yücel, B., Kösoğlu, M. 2013. Propolisin Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojisinde Kullanımı. Hasad
Hayvancılık Dergisi.341: 58-65.
Topal, E., Arda, E., Karaca, Ü., Kuşoğlu, P. 2013. Bal Arılarının Tozlaşmaya Katkıları. Hasad Bitkisel Üretim
Dergisi. 339: 90-93.
Topal, E., Özdoğan, M. 2010. Süt ve Besi Sığırlarında Enerji Kaynağı Olarak Gliserol. Yem Magazin.57:37-39.
Diğer
Topal, E., Turanlı, M., Kösoğlu, M. 2013. Çam Balı ve Çam Pamuklu Koşnili. Tarım Türk Bitkisel Üretim
Dergisi: Sayı (42):141-143.
Topal, E. 2013. Meyvecilikte Arıların Rolü. 2. Kemalpaşa Tarım Sempozyumu.25-28 Kasım Sayfa:79-83.
Karaca, Ü.,Kösoğlu, M., Yıldızdal, İ., Topal, E. 2013. Balda Kalıntı Sorunu. Arıcılık Araştırma Dergisi. Sayı (9):
35-37.
Topal, E. 2013. İzmir İli Arıcılığına Genel Bakış. Tarım Türk Hayvancılık Dergisi. Sayı (41) : 91-92.
Topal, E., Bal, A. 2013. Ege Bölgesi Hayvancılığının Ülke Hayvancılığındaki Yeri. Tarım Türk Hayvancılık
Dergisi. Sayı (41): 50-56.
Topal, E. 2012.İlçemiz Arıcılığının Genel Durumu. Kemalpaşa Tarım Sempozyumu. 27-30 Kasım. Sayfa:1-7.
Uluslararası Bildiriler
Topal, E., Karaca, Ü., Yıldızdal, İ. 2014. Possible Contributions Of Apiculture Products To Poultry Industry.5th
Apimedica ve 4th Apiquality Forum of Apimondia. Erzurum. (Poster).
Topal, E., Yücel, B., Kösoğlu, M., Karaca, Ü. 2014. General Aspect For Beekeeping in Turkey 12. Asian
Apricultural Association Conference ‘save the bees world wide’. 24-27 Nisan 2014. Antalya- Turkey. (Poster).
Özdoğan, M., Topal, E. 2009. The Use Possibilities of Glycerol at Animal Nutrition. IV. Balkan Conference Of
Animal Science Balnimalcon, 273–277. Bulgaria. (Poster).
Download

Uzm. ​Erkan TOPAL