KONGRE PROGRAMI
CONGRESS PROGRAMME
SAVAŞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI ULUSLARARASI KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON WAR HISTORY STUDIES
“I. DÜNYA SAVAŞI VE MİRASI / THE FIRST WORLD WAR AND ITS HERITAGE”
ÇANAKKALE, 6–8 KASIM / 6-8 NOVEMBER 2014
Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezi / Terzioğlu Campus Troia Cultural Center
GENELKURMAY
BAŞKANLIĞI
ÇANAKKALE
BELEDİYESİ
TÜRK TARİH
KURUMU
KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA
ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ
Perşembe, 6 Kasım 2014 / Thursday, 6 November 2014
09.00-10.00
Sevim Buluç Oditoryumu / Sevim Buluç Auditorium
KAYIT
REGISTER
AÇILIŞ TÖRENİ
OPENING CEREMONY
10.00-11.00
Açılış Konuşmaları
Opening Addresses
AÇILIŞ DERSLERİ
KEYNOTE SPEECHES
***
Jenny MACLEOD
11.00-12.00
“Those Heroes That Shed Their Blood… You Are Now Lying in the Soil af a Friendly Country”: Friends and Enemies, and the Commemoration of the
Gallipoli Campaign
Mehmet SARAY
Batılıların I. Dünya Savaşı’nı Başlatma Nedenleri Üzerine
12.30-14.00
Öğle Yemeği / Lunch
Perşembe, 6 Kasım 2014 / Thursday, 6 November 2014
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Prof. Dr. Ü. Serdaroğlu
Doç. Dr. M. Aksoy
B
C
Savaşa Dair Teoriler ve Stratejiler
Çanakkale Cephesi:
Hazırlıklar
Türk Edebiyatında Savaş-I
Remembering Gallipoli and
Interpreting the War
Halil Ersin AVCI
Bülent DURGUN
Ramazan GÜLENDAM
Azer Banu KEMALOĞLU
I. Dünya Savaşında İngilizler için Büyük Ermenistan
Niçin Gerekliydi?
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk-Alman
Askeri İlişkileri ve Liman Von Sanders Heyetinin
Görevlendirilmesi
I. Dünya Savaşı’nın Burhan Cahit Morkaya’nın
Romanlarına Yansımması
Representations Of Gallipoli in British,
Australian and New Zealand Fiction
Burak Samih GÜLBOY
14.00-15.30
İngiltere ile Almanya Arasındaki Donanma
Rekabeti ve Büyük Güç Olma Paradoksu
Yüksel NİZAMOĞLU
1918 Yılında 3. Ordu’nun Kafkas Cephesi’ndeki
İleri Harekâtı ve Sonuçları
Ayşe ERYAMAN
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin
Bulgaristan’ı Müttefik Olarak Kendi Safına Çekme
Girişimleri
15.30-16.00
Burhan SAYILIR
Necmi UYANIK
Çanakkale Savaşı’nda İtilaf Devletlerinin
Yürüttüğü Psikolojik Harekât Faaliyetleri ile İlgili
Bazı Analiz ve Tespitler
Felaket Çağında Savaş Köprüsünden Geçen Yeni
Beşeriyet: Celal Nuri’nin Kaleminden Birinci
Dünya Savaşı ve Türkiye
Ahmet OĞUZ
Veysel ERGİN
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Çanakkale ve
İstanbul Boğazlarının Savunması için Yapılan
Çalışmalar (1878-1915)
Haşim Nahit’in Eserlerinde Birinci Dünya Savaşı
İzlenimleri
Savaş KURT
Sabri Tevfik HAMMAM
Karargâh-I Umumî İstihbarat Şubesi
Müdürlüğü’nden Bir Tezkere ve Çanakkale
Cephesine Bakış
Çanakkale Savaşı’nın Cumhuriyet Dönemi Türk
Şiirine Yansıması
Kahve Arası /Coffee Break
Brad WEST
Gallipoli, Tourism and Australian Nationalism
Jennifer KEENE
What Did It All Mean? The Legacy of World
War I in the United States
Perşembe, 6 Kasım 2014 / Thursday, 6 November 2014
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Prof. Dr. Ü. Serdaroğlu
Doç. Dr. M. Aksoy
B
C
Farklı Kaynaklardan Çanakkale
Cephesi’ne Bakış
Darülmuallimin’den Darülfünun’a
Savaşta Osmanlı Eğitimi
Ömer ÇAKIR
Bir Arap Heyetinin Çanakkale Cephesi’ne Kardeşlik
Yolculuğu: Suriye ve Filistin Edebiyat Heyeti’nin
Çanakkale Cephesi’ni Ziyareti ve İzlenimleri
Feyza KURNAZ ŞAHİN
16.00-17.30
Afrika Basınında Çanakkale Savaşları
Cavide MEMMEDOVA
Azerbaycan Edebiyatında Birinci Dünya Savaşı
ve Osmanlı Devleti
İsmail SABAH
Çanakkale Savaşı’nın Öğrenciler Üzerindeki
Etkiler
Mehmet YILMAZ
Haydi Çocuklar Silâh Altına: Konya
Darülmuallimini
Mustafa SELÇUK
Darülfünun Örneğinde Çanakkale
Muharebelerinin Osmanlı Eğitimine Etkileri
Türk Edebiyatında Savaş-II
War in the Balkans
Yunus YILDIRIM
Miloš VUKANOVIĆ
Sarıkamış Harekâtının İsmail Bilgin’in
Sarıkamış Beyaz Hüzün İsimli Romanına
Yansıması
The Defeated Victor; Faith of Kingdom of
Montenegro During and After WW I
Tamara SCHEER
Nurhan AYDIN-Zekiye TUNÇ
Sarıkamış Hareketi’nin Edebiyata Yansıması
Habsburg’s Occupation Policy Towards
Montenegrin and Serbian Muslims and Turks
in Sanjak During the First World War
Ensar KESEBİR
Danko LEOVAC
Birinci Dünya Savaşı ve Ruslar: Türk
Hikâyesinde Rus İmajı
Everyday Life During World War I – Example
of Occupied Serbia (1916–1918)
Emily R. GIOIELLI
Abide DOĞAN-Gökçe ULUS
Mustafa ARIKAN
Bora YILMAZ
I. Dünya Savaşı Yıllarında Talebe Defteri Dergisinin
Üstlendiği Rol
Ağabey ve Kardeşi: Hayat Çizgisi Savaştan
Geçen İki Medreseli
Gazel-i Hümayun Hakkında Bazı Mülahazalar
Sexualized Violence in the “Hungarian
Siberia”: Gender, Violence, And Internment
in Hungary’s “Long” World War I
Akşam Yemeği / Dinner / 19.00-20.30
Konser – Harp Türküleri / Concert – Songs on War / Süleyman Demirel Konferans Salonu / Anafartalar Kampüsü / 20:30
Cuma, 7 Kasım 2014 / Friday, 7 November 2014
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Prof. Dr. Ü. Serdaroğlu
Doç. Dr. M. Aksoy
B
C
Balkanlar’da Savaş
Komutanlar, Subaylar ve
Askerler
Esirler, Gaziler ve Şehitler
Vladan VİRİYEVİÇ
Mehmet TÜTÜNCÜ
Malta Türk Şehitliği
Mithat AYDIN
“Meçhule Yolculuk” – Sırp Ordusunun
Arnavutluk’tan Çekilmesi (1915 Yılının
Sonbaharı- 1916 Yılının Kışı)
Birinci Dünya Savaşında Filistin-Suriye
Cephesinde Mustafa Kemal (Atatürk)
Mithat ATABAY
09.00-10.30
Galiçya Cephesi’nde Türk Askeri ve Türk
Şehitlikleri
Ahmet YURTTAKAL
Çanakkale Muharebeleri'nde Gazilerin Vatan
Sevgisi (Yakınları ile Mülakatlar)
Cafer ULU
I. Dünya Savaşı Sürecinde Savaş Esirleri ve
Onların Mektupları Meselesi
10.30-11.00
War on the Shores of
Mediterranean and Britain
Bill NASSON
The Union of South Africa, a Greater South
Africa, and Turkey in the Great War
Bülent YILDIRIM
Suat ZEYREK
Jacopo LORENZINI
I. Dünya Savaşı’nda Bulgaristan’daki Ermeni
Propagandası
Kafkas Cephesi’nde Fevzi Çakmak’ın Rolü
The Italian Officer Corps and the World War
Redžep ŠKRIJELJ (RECEP ŞÜKRIYEL)
Osmanlı Ordusuna Sancak’tan Boşnak
(‘’Curumliye’’) Gönüllü Katılımları (19161918)
Ahmet ESENKAYA
Jonathan SCHMITT
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı
Cephelerindeki Subayların Memleket
Profilleri
The Necessity of Lament: The Manufacture of
Nationalism in the Early Twentieth Century
Balkans and the Inter-War Levant
Ramazan BALCI
Kuruluşundan Cihan Harbine Hamidiye
Alayları
Kahve Arası / Coffee Break
Azer Banu KEMALOĞLU-Nurcan ŞEN
A Gallipoli Story From Anzac Perspective
Cuma, 7 Kasım 2014 / Friday, 7 November 2014
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Prof. Dr. Ü. Serdaroğlu
Doç. Dr. M. Aksoy
B
Bitmeyen Senfoni: Savaş Diplomasisi
Doğuda Savaş Pratiği-I
Murat JANE- Barış ÖZDAL
Birinci Dünya Savaşı’nın Diplomaside Yarattığı
Değişimlerin Yapısal Analizi
Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde Türk Askeri
Barış ÖZDAL- Uğur ERMİŞ
Zübeyir AKÇE
The Manchester Guardian Gazetesi’nin Sayfalarından Birinci
Dünya Savaşı’nın Son Silah Bırakışması: Anadolu Cephesi ve
Mudanya Mütarekesi
Bediüzzaman Said Nursi’nin Birinci Dünya Savaşındaki
Faaliyetleri
Hakan BACANLI
11.00-12.30
Orhan AVCI
Osmanlı Devleti için Savaşın Sonu: Ateşkes Süreci ve Mondros
Mütarekesi
Süleyman BEYOĞLU
Şerif Hüseyin İsyanı Öncesine Dair Bazı Belgeler
The Globalization of War in the Ottoman
Empire 1914-1918
Isa BLUMI
Mobilizing the Local to Reconsider Ottoman Arabia’s Legacy in
World War I
Mogens PELT
Supplying the Ottoman Army: The Experience of an Official
Contractor in Cilicia
Steven HYLAND
Syrian Ottoman Activism in Argentina During World War I
Joachim BÜRGSCHWENTNER
Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
İbrahim ÖZCOŞAR
Bitemeyen Senfoni: Birinci Dünya Savaşı’nda Münferit Sulh
Arayışları ve Türkiye
12.30-14.00
Şehir ve Savaş: Birinci Dünya Savaşında Diyarbekir
Yemek / Lunch
‘Augusterlebnis’, ‘Propaganda’ and ‘War Cultures’ – The
Mobilisation of the Austrian Home Front During the First
World War
Cuma, 7 Kasım 2014 / Friday, 7 November 2014
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Prof. Dr. Ü. Serdaroğlu
Doç. Dr. M. Aksoy
B
C
Savaşın Acı Yüzü: Esirler-I
Zairova HANIM
Birinci Dünya Savaşı Zamanı Almanya’nın
Doğu Siyaseti ve Müslüman Askeri Esirler
Nurhan AYDIN
14.00-15.30
Sarıkamış Harekatı’ndan Sonra Nargin Adası’nda Türk
Esirleri ve Yaşadıkları
Savaşta Birey ve Toplum
Doğuda Savaş Pratiği-II
Halil BAL
Gunda BARTH-SCHALMANI
I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya'da Türk İngiliz
Mücadelesi
Female Labour in Agriculture during the
War
Mustafa DEMİR, Havanur ŞAHİN
Osmanlı Yetimhanesi "Darüleytam"
Ergün AKGEDİK
Tahir ÖZKAN
Öksüz Yurtları Mecmuası Işığında I. Dünya
Savaşı Sonunda Öksüz Kalan Çocukların
Eğitimi
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Orta
Asya’da Uyguladığı Askere Alma Siyaseti
Ali ARSLAN
Ahmet ALTINTAŞ
Nova ROBINSON
Adopting “Arab”: World War I and the
Development of Women’s Pan-Arab
Activism
Matthias EGGER
I. Dünya Savaşı Öncesinde Dünya'da
Dengeler ve Devletlerin Stratejileri
Osmanlı Esir Kampları ve Çanakkale Savaş Esirleri ile
İlgili Bazı Tespitler
Women and Prisoners of
War
Muhammet ERAT
Filistin’de Türk Hâkimiyetinin Sona Ermesi
Humanitarian Duty or Political
Calculation? The Habsburg Empire’s
Relief Effort for its Prisoners of War in
Russia and Italy 1914-1918
Semih ÇELİK
Lokman ERDEMİR
Belari Esir Kampı’nda Bir Türk Subayı: Mehmet Kadri
(AKOVA) Efendi
15.30-16.00
Yurdal DEMİREL
Birinci Dünya Savaşı’nda Gönüllü Bir
Kahraman: Musrumlu Kahraman Sabri
Yazıcı
Naim ÜRKMEZ
I. Dünya Savaşı’nda İskenderun’un Stratejik Konumu
ve İşgali
Kahve Arası / Coffee Break
Another War, between Barbarism and
Humanitarianism: Ottoman Discourses
on Prisoners of War during WWI
Cuma, 7 Kasım 2014 / Friday, 7 November 2014
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Salon / Room:
Prof. Dr. Ü. Serdaroğlu
Doç. Dr. M. Aksoy
B
C
Edebiyat, Savaş ve Esaret
Ticaret, Sağlık ve Din
Abdullah Taha İMAMOĞLU
16.00-17.00
Hümmet KANAL
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı Sırasında
Müttefik ve Rakip Devletlerle Olan Ticari
İlişkilerini Düzenlemeye Yönelik Faaliyetleri
Ulvi KESER
Mustafa ŞAHİN
İrfan KARAKOÇ
Büyük Savaşa Doğru Çifte Değerli Bir
Müphemiyet: Batılılaşan “Ulus”un Edebiyatı
ve Estetik Kaygılar
Sanattan Politikaya
Hakan DALOĞLU
Gürsoy ŞAHİN
I. Dünya Savaşına Bibliyografik Bir Katkı:
Osmanlı’da Cihad Risaleleri
Kıbrıs’ta Çanakkale'nin Bilinmeyen
Kahramanları; Karakol (Caraolos) Esir Kampı
ve Türk Savaş Esirleri
Savaşta Kaybeden Hukuk
Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış Harekâtı
Sonrası Tifüs Salgını ve Erzurum Valisi Hasan
Tahsin (Uzer) Bey’in Bu Kapsamdaki
Çalışmaları
Çanakkale Cephesi’nde Savaş Hukuku
H. Bayram SOY
Mehmet Şükrü GÜZEL - İkbal VURUCU
Ateşkes Antlaşması ile İşlenen Savaş Suçu –
Almanya’ya Gıda Ablukasının Sürdürülmesi
Ebülfez EZİMLİ
Ayşe YANARDAĞ
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinde Dini
Kurumlar ve Hizmetleri
Modern Sanayileşmiş Savaşta Sanatın
Politik Dışavurumu: 1905-1917 Rus
Devrimlerinin Felsefi Ve Politik
Etkilerinin Ekspresyonist Ve Dadaist
Sanattaki Rolü
Dünyanın Boğazında Çanakkale’nin Harp
Vahşetleri ve Türk Askerinin Zafer Tağlari
17.30-18.00
KAPANIŞ TÖRENİ / CLOSING CEREMONY
KAPANIŞ OTURUMU / CLOSING SESSION
19.00-20.30
Akşam Yemeği / Diner
Cumartesi, 8 Kasım 2014 / Saturday, 8 November 2014
Gelibolu Gezisi / Gallipoli Trip (08.00-17.00)
Birinci Dünya Savaşı Osmanlı
Devleti’ni Parçalamak İçin mi
Yapıldı? Savaşın Çıkış
Sebeplerine Osmanlı Devleti
Bağlamında Yeniden Bir Bakış
Ferdi DAŞDEMIR
I. Dünya Savaşı’nda Erzurum’dan
Müslüman Halkın Göçü
Download

kongre programı