Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Journal homepage: www.jotags.org
ISSN: 2147-8775
2015
Volume 3
Issue 4
www.jotags.org
Contents
Trakya Bağ Rotasını Takip Eden Yerli Turistlerin Şarap Turizmi Deneyimleri
(Wine Tourism Experiences of Local Tourists Following Thrace Vineyard Route)
Gürkan AKDAĞ……………...………………………………………………………………….….3-11
Hüzün Turizmi: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkını Ziyaret Eden
Yabancı Turistlerin Deneyimleri (Dark Tourism: The Experiences of Foreign
Tourists Visiting the Gallipoli Peninsula Historical National Park)
Kemal BİRDİR, Ali DALGIÇ, Ozan GÜLER, Yusuf KAYAALP……………………………..12-23
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Etik Uygulamaların SWOT
Analizi İle Değerlendirilmesi (SWOT Analysis with Applications
in Food and Beverage Operations Evaluation of Ethics)
Murat DOĞDUBAY, İkrar KARAN…………………………………….………………….……24-32
Türk Mutfağı ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler
(Turkish Cuisine and an assessment on its Future)
Sibel ÖNÇEL……………………………………………………………………………………..33-44
Türkiye’de Kentler İçin Turizm Destinasyonu Değer Kıstaslarının
Belirlenmesi ve Destinasyon İmajı (Determination of Tourism Destination
Value Criteria for the Cities in Turkey and Destination Image)
Sabri ÇELİK, Mustafa SANDIKÇI…………………………..………………………………….45-57
ISSN: 2147-8775
Geleneksel Pişirme Yöntemlerinin Et Kalitesine Etkileri
(Effects on Quality Meats Traditional Cooking Methods)
Tarih Eren BABÜR, Yusuf KAYAALP…………………………..…………………………….58-64
ISSN: 2147-8775
Download

Contents - Journal of Tourism & Gastronomy Studies