ISSN: 2147-8775
2015
Volume 3
Issue 1
www.jotags.org
Contents
Girit Yemek Kültürü ve Sürdürülebilirliği (Cretan Food Culture and It’s Sustainability)
Oya Berkay KARACA, Oya YILDIRIM, A. Celil ÇAKICI………...……………….………………..3-13
Gastronomi Turizmi: Ayvalık’ta Yerli Turistler Üzerinde Görgül Bir
Araştırma (Gastronomy Tourism: An Empirical Study on Domestic Tourists in Ayvalık)
Ayhan GÖKDENİZ, Barış ERDEM, Yakup DİNÇ, Sabriye ÇELİK UĞUZ........................................14-29
Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Sürdürülebilir Turizm Olgusunun
Kavramsal Analizi: Ürgüp Örneği (Conceptual Analysis of Sustainable Tourism
Phenomenon by Means of Word Association Test: Ürgüp Sample)
Emrah KESKİN, Emrah ÖRGÜN………………………….…………………….…………….….30-40
Mezopotamya’dan Günümüze Mutfak Kültürü (Culinary Culture from
Mesopotamia to the Present)
Ertuğrul DÜZGÜN, Fügen DURLU ÖZKAYA………………………………………….……….41-47
İstanbul’da Yiyecek İçecek Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerin
Türk Mutfağı Uygulamaları (Turkish Cuisine Applications of Enterprises
Serving in Food and Beverage Sector in Istanbul)
Ümit SORMAZ……………………………………………………………………………………48-54
ISSN: 2147-8775
Sağlıklı Beslenme ve Geleneksel Gıdalar (Healthy Nutrition and Traditional Foods)
Demet KOCATEPE, Alpay TIRIL……………….………………..........................................................55-63
Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada
Destinasyonu Örneği (The Approach of Local People to Earth Market in Cittaslow
Cities: The Case of Imbros Destination)
Bekir EŞİTTİ, Damla DEMİR HARPUTLUOĞLU………...…………………….…………….….64-71
Öğrencilerin Yiyecek İçecek İşletmesini Tercih Sebeplerinin Belirlenmesi
(Identifying the Student Preferences of Food and Beverage Companies)
Tuğba BEYAZKAYA, Menekşe CÖMERT…………………………………………….………….72-79
ISSN: 2147-8775
Download

Cretan Food Culture and