AYLIK AB BÜLTENİ
MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
SİYASİ GELİŞMELER
Avrupa
Parlamentosu
Seçimleri
sonuçlandı.
Avrupa Parlamentosu Seçimleri’nde Aşırı Sağın Yükselişi
2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde tüm Avrupa Birliği üye
ülkelerinde gerçekleştirildi. Oy kullanma hakkına sahip AB vatandaşlarının seçimlere katılım
oranı %43 oldu.
Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe (Front National) Partisi 2009’da %6.3 oy alırken, 2014
AP seçimlerinde %24.9 oranında oy aldı ve 1. parti oldu. İngiltere’de Bağımsız Parti (UK
Independence Party) 2009’da aldığı %16.09 oy oranını, 2014 AP seçimlerinde %26.77’e
taşıyarak ülke genelinde birinci sıraya yükseldi.
Almanya’da ise ilk defa AP seçimlerine katılan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi
(AfD) yüzde 7 oy oranıyla 7 sandalye kazandı.
AB ile Ukrayna
arasındaki vize
serbestliği
sürecinin ikinci
aşamasına
yaklaşıldı.
AB ile Ukrayna Arasındaki Vize Serbestliği Süreci İlerliyor
Avrupa Komisyonu 23 Mayıs 2014 tarihinde Ukrayna ile Vize Serbestisi Eylem Planı’nın
uygulanmasına yönelik dördüncü raporunu kabul etti. Söz konusu raporda, Ukrayna’nın
yasal, politik ve kurumsal çerçevenin oluşturulması için gereken koşulları ile vize
diyaloğunun birinci aşama şartlarını yerine getirdiği belirtiliyor.
Bu gelişmeleri takiben, Avrupa Komisyonu’nun, söz konusu yasal, politik ve kurumsal
çerçeveye ilişkin kuralların uygulanmasını takip edeceği vize serbestliği sürecinin ikinci
aşaması başlamış olacak.
AB ile Japonya
arasındaki STA
müzakereleri
hızla devam
ediyor.
Avrupa Komisyonu, Japonya ile STA Müzakerelerinin Devam Etmesini Destekliyor
Mayıs 2011’de düzenlenen AB-Japonya Zirvesi’nde, AB ve Japonya arasında bir serbest
ticaret anlaşması (STA) için hazırlıkların başlatılması kararı alınması üzerine, STA
müzakereleri Nisan 2013’te başlamıştı. Avrupa Komisyonu, AB’nin Japonya ile yürüttüğü
STA müzakerelerinin devam etmesini desteklediğinin sinyallerini verdi.
Konuya ilişkin resmi kararının Haziran ayında AB üye ülkelerine danıştıktan sonra
açıklanması bekleniliyor. Ancak, AB’nin dört üye ülkesi (Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya)
demiryolu sektörüne ilişkin kamu alımlarında Japonya’nın yeterince ilerleme kaydetmediği
konusunda endişelerini dile getirdiler.
Haziran 2014
Sayfa 1/4
AYLIK AB BÜLTENİ
EKONOMİK GELİŞMELER
Türkiye, Horizon
2020 Araştırma
ve Yenilik
Programına
Katılan 3. AB
Ortağı Ülke Oldu
Türkiye, Horizon 2020 Programına Katıldı
Türkiye, 4 Haziran’da imzalanan anlaşma ile AB’nin yeni ve bugüne kadar uygulanan en
büyük AB Araştırma ve Yenilikçilik programı olan Horizon 2020’ye katılan üçüncü ortak ülke
oldu.
Avrupa Komisyonu açıklamasına göre, Türkiye 2003 yılından beri AB araştırma
programlarında yer alıyor ve 2007-13 yılları arasındaki program kapsamında, 6 yılda 950
projeden 200 milyon euro tutarında AB kaynağı sağladı.
7. Çerçeve Programının devamı olan, özellikle iş imkânları ve rekabetçiliği artırmaya yönelik
yaklaşık 80 milyar Euro bütçeli Horizon 2020 Programı’ndan (2014-2020) Türk araştırmacılar
ve araştırma kuruluşları da faydalanabilecek.
Bankaların
Merkez
Bankalarında
tuttukları
mevduata negatif
faiz uygulaması
yakın zamanda
Danimarka ve
İsveç’te
uygulandı.
Avrupa Merkez Bankası, İlk Kez Negatif Faiz Uygulamaya Başladı
Deflasyon riskiyle mücadele etmeye ve Euro Bölgesi ekonomisine ivme kazandırmaya
çalışan Avrupa Merkez Bankası (ECB), kapsamlı bir genişleme paketi hazırladı. Paket
temelinde 3 unsur içeriyor: Bunlardan ilki daha destekleyici parasal koşullar, ikincisi parasal
aktarım mekanizmasını güçlendirme amaçlı firmalara yönelik kredi tahsisine koşullandırılmış
uzun vadeli kredi kolaylığı ve son olarak eğer gerekirse geleneksel olmayan para politikası
enstümanlarının kullanılması.
ECB’nin aldığı en önemli karar, kredi kanalına gidecek bir mekanizma ile uzun vadeli
biçimde 400 milyar euro para verecek olması. Bu kapsamda ECB, ilk kez negatif faiz
uygulamaya başladı. ECB, 5 Haziran’da piyasaya verdiği paranın faizini yüzde 0.10’luk
indirimle yüzde 0.15’e çekerken, bankaların kendisinde tuttuğu mevduatların faizini de yüzde
-0.10’a indirdi. Yani bankalar, Avrupa Merkez Bankası’ndaki hesaplarında para tutarlarsa
üste faiz ödeyecekler.
Avrupa Merkez Bankası’nın negatif faiz uygulaması, bankaların ellerindeki likidite fazlasını
kredi kanalına yönlendirmek için zorlayıcı bir etken olarak kullanılmaya çalışılıyor.
AB’den 65 Milyon
Euro’luk Kaynak
AB, Sel Felaketi Nedeniyle Sırbistan ve Bosna-Hersek’e Yönelik 65 Milyon Euro’luk
Kaynak Tahsis Ediyor
Avrupa Komisyonu, Sırbistan ve Bosna Hersek'i vuran şiddetli sel dolayısıyla ortaya çıkan
olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik 65 milyon Euro'luk ek bir kaynak tahsis etti. Bu
yardımın 3 milyon Euro’luk kısmının insani yardım şeklinde yapılacağı, 62 milyon Euro’luk
kısmının ise afetten etkilenen bölgelerdeki kısa ve orta vadeli yeniden inşa ve yardım
gereksinimlerinin karşılanması için harekete geçirildiği açıklandı. Katılım Öncesi Mali Yardım
(IPA) programı kapsamındaki fonlar, Haziran ayı sonu itibariyle kullanılabilir hale gelecektir.
Haziran 2014
Sayfa 2/4
AYLIK AB BÜLTENİ
İŞ DÜNYASINA YÖNELİK GELİŞMELER
TTIP
Müzakerelerinin
5. Turu
Virginia’da
gerçekleştirildi.
Dünya Bankası,
Türkiye Ülke
Ekonomik
Raporu 5
Mayıs’ta
yayınlandı.
ABD ve AB Arasındaki TTIP Müzakerelerinin 5. Turu ABD’de Gerçekleştirildi.
AB ve ABD arasındaki ticaret ve yatırım ortaklık anlaşması müzakelerinin (TTIP) 5. turu,
19-23 Mayıs tarihlerinde Virginia-ABD’de gerçekleştirildi. Görüşmeler kapsamında gümrük
tarifeleri, hizmetler, yatırım, kamu alımları alanlarında pazara girişin kapsamının
genişletilmesi için müzakereler gerçekleştirilmiş, standartlar ve yasal çerçeve geniş kapsamlı
olarak ele alındı. Tekstille ilgili ABD ve AB’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve uygulanan
yasal çerçeve (etiketlendirme zorunluluğu vs.) incelenmiştir. Ayrıca otomotiv alanında
güvenlik kıstaslarının aynı olması amacıyla çalışmalar gerçekleşmiştir. TTIP müzakerelerinin
6. turunun Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Dünya Bankası, “Yüksek Gelir Statüsüne Geçişte Dış Ticaretin Rolü” Başlıklı Raporu
Yayınladı
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde hazırlanan, Dünya
Bankası’nın 5 Mayıs 2014 tarihli Türkiye Ülke Ekonomik Raporu’nda, Türk ihracatının
rekabet gücünün arttığı vurgulandı ancak bundan sonra sonraki süreçte üretkenlik odaklı bir
politika ile değer zincirinde daha yüksek katma değerli faaliyetlere geçişin önemine dikkat
çekildi. Şekil 1’de yer aldığı üzere, Mudabi (2008), değer zincirlerinde değer yaratmanın
genellikle şekilde verildiği gibi Ar-Ge, tasarım, satış sonrası hizmetler ve uzmanlaşmış
lojistikte, yani üretim öncesinde ya da sonrasında bulunduğunu vurgulamaktadır. Değer
zincirinin-imalatın ve standart hizmetlerin bulunduğu orta kısımda, uçlara kıyasla çok az bilgi
üretimi vardır. Bu anlamda Türkiye’nin büyük ihracat hedeflerini gerçekleştirebilmesi için,
değer zincirinde sınıf atlamasının gerekliliği vurgulanmaktadır.
Şekil 1: U-Biçimli Değer Zinciri
Haziran 2014
Sayfa 3/4
AYLIK AB BÜLTENİ
İSTATİSTİK
AB Ülkelerinde İşsizlik Oranı ( Mevsimsellikten arındırılmış, %)
Ülke
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cum.
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
AB 18
AB 28
Nis.13
5.3
4.9
8.4
13.0
7.1
7.0
8.8
8.1
10.3
16.8
6.5
7.8
13.7
26.3
8.3
12.0
15.6
12.7
12.3
5.7
10.6
6.2
10.6
17.3
7.3
14.2
10.7
26.7
12.0
10.9
Oca.14
5.2
5.0
8.5
13.1
6.7
7.0
8.2
8.4
10.3
17.4
7.1
6.7
12.1
25.4
8.2
12.7
16.2
11.5
11.4
6.1
8.2
6.9
10.0
15.0
7.3
14.0
9.8
26.6
11.8
10.6
Şub.14
5.2
4.9
8.5
13.0
6.6
6.9
7.8
8.4
10.4
17.4
7.3
6.6
12.1
25.3
8.1
12.7
16.4
11.5
11.7
6.1
7.9
6.9
9.9
14.9
7.2
14.0
9.7
26.5
11.8
10.5
Mar.14
5.2
4.9
8.5
13.0
6.6
6.6
7.7
8.4
10.4
17.2
7.2
12.0
25.2
8.1
12.6
16.9
11.5
11.9
6.1
7.8
6.9
9.8
14.8
7.2
14.0
9.6
11.8
10.5
Nis.14
5.2
4.9
8.5
12.8
6.5
6.5
8.5
10.4
16.8
7.2
11.9
25.1
8.2
12.6
16.4
11.2
6.1
6.8
9.7
14.6
7.1
14.0
9.6
11.7
10.4
Kaynak: Eurostat
Haziran 2014
Sayfa 4/4
Download

aylık ab bülteni