BASIN BÜLTENİ
10 EYLÜL 2014
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İslam dünyasında yayılıyor
Kasım ayında İstanbul’da yapılacak olan uluslararası konferansta İslami
ekonomik modelde kurumsal sosyal sorumluluk tartışılacak
Şirketlerin günlük iş stratejilerinde çevresel, etik ve insan hakları alanlarında sosyal sorumluluklarını
yerine getirmesi olarak ifade edilen kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), artık sadece Batılı ülkelerde
değil, İslam dünyasında da yayılıyor. Peki İslami ekonomik modelde KSS nasıl olur?
Bu sorudan hareketle; Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Hollings Center for International
Dialogue ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 17 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da, İslam’da Kurumsal
Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility (CSR) in Islam) etkinliği düzenleyecek.
Kamuya açık düzenlenecek etkinlikle, İslami Ekonomik Model ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)
başlıklı bir panelin yanısıra “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri” etkinliği de hayata geçirilecek.
Şirketlerin farklı sosyal sorumluluk uygulamalarını kamuoyuna bire bir anlatma fırsat bulacağı
Pazaryerinde, yerel ve uluslararası firmalardan katılım bekleniliyor.
Konferans organizasyon komitesi, farklı ülkeler, kültürler ve dinler arasında güçlü bir iletişim ağı
oluşturarak, sürdürülebilir kalkınmada farklı bakış açılarının önünü açmayı hedefliyor.
İslam dünyasında iyi KSS uygulamaları olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler, etkinliğin hedefini şöyle belirtiyor: “KSS, bu ülkelerde hızla
yayılıyor ve eğer bu uygulamalar bu ülkeler arasında ve diğer bölgelerle paylaşılırsa daha yaratıcı ve
sürdürülebilir KSS uygulamalarının hayata geçebileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda İslam’da
Kurumsal Sosyal Sorumluluk konferansı, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta ve Doğu Asya, Avrupa ve
Amerika’dan iş dünyası, sivil toplum, akademisyenler, kamu, medya ve diğer kilit paydaşları bir araya
getirecek. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde kurumsal sosyal sorumluluk konusunun
tartışılmasını, iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılarak ülkeler arasında bir ağ oluşturulmasını
hedefliyoruz.”
Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye www.csrinislam.org adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgi için:
Sanem Güner
[email protected]
Feride Doğan
[email protected]
Download

Basın Bülteni - Kadir Has Üniversitesi