“Purite” je lider u proizvodnji sistema za prečišćavanje i tretman voda.
Proizvode sisteme za :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analitičku instrumentalnu analizu
Industriju hrane i pića
Generalnu aplikaciju
Zdravstvo
Jonsku hromatografiju
Laboratoriju
Pripremu podloga
Industriju
Farmaciju i biotehnologiju
AAS
HPLC
Hemijsku industriju
Forenziku
IVF
Molekularnu bilogiju
Kulturu tkiva
DEJONIZATORI LABWATER
Jednostavni i pristupačni aparati za proizvodnju manjih kapaciteta 1-10 Us/cm prečišćene vode.
Kertridži su jednostavni za zamenu, sadrže specijalno dizajniranu smolu čija se boja menja tokom rada. Kada
smola postane braon kertridž se jednostavno zameni novim.
Ova jedinica je dostupna u dve verzije, nudeći protok od 30 ili 60 litara na sat i isporučuje se u kompletu sa
držačima za zid, montiranim i rezervnim kertridžom, smolom, venitlilma, konektorima i cevima neophodnim
za normalan rad.
Tehnička specifikacija
Labwater 1
Labwater 2
0.5-5
0.5-5
Max. protok / l/satu
30
60
Izlazni kapacitet, litri
64
56
Max. pritisak kod punjenja/ bar
•
50 mg/ l TDS, meka
640
1280
•
200 mg/l TDS, srednje tvrda
160
320
•
300 mg/l TDS, tvrda
106
212
neutral
neutral
1-10 uS/cm
1-10 uS/cm
pH
Konduktivitet
SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE VODE
SELECT
Dostupna su 4 standardna modela koji daju širok izbor
spram kvallitete vode i željenog izlaznog kapaciteta.
Descale - povoljan sistem za zadovoljenje primarne
potrebe za čistom vodom - za centralizovane sisteme
Analyst - idealan za svakodnevni laboratorijske zadatke –
ispiranje staklenog posudja, za pripremu boja i puferskih
rastvora, proizvodnju reagenasa i ostalih medija.
HP - model koji omogućava snabdevanje čistom vodom
ekstra kvalliteta čineći ga dobrim izborom za HPLC, IC, AAS
i upotrebu kod kliničkih analajzera.
Bio -sistem dizajniran za aplikacije koje zahtevaju čistu
vodu visokog kvaliteta kakva se zahteva u mikrobiologiji, kod analize tkiva, IVF, life science, molekularnoj
biologiji.
kapacitet
40
80
160
320
*10°C (l/h)
3.6
7.2
14.4
30
* 25°C (l/h)
6
12
24
48
Descale
Analyst
HP
Bio
>99% odbačeno
1-10 MΏ.cm
14-18 MΏ.cm
14-18 MΏ.cm
>99% odbačeno
>99% odbačeno
<1 cfu/ml
<0.1 cfu/ml
tipično <100²
<50⁴
<20
<10
kvalitet tretirane vode
neorganskih materija
pH
bakterije
organ. TOC (ppb)
5-7
neutral
čestice
<0.1 um
endotoksini
ultrafiltracija
<0.001 EU/ml
Dnases
<4 pg/ul
Rnases
<0.01 ng/ml
skladište čiste vode
opciono 20 lit, mogućnost isporuke 50 & 100 lit tanka
displej
LCD color touch ekran
kertridž za pre-tretman
√
√
√
√
reversna osmoza
√
√
√
Aut. RO
kertridž za dejonizaciju
√
√
√
√
elektro dejonizacija
x
opciono
x
opciono
interna filtracija
x
x
0.1 um
ultrafiltracija
tačka korišćenja
x
x
0.2 um
0.2 um
UV lampa
x
opciono
x
√
recirkulišuća pumpa
x
x
√
√
Opcioni dodaci za sve SELECT tipove uredjaja uključuju eksterne rezervoare sa UV i 0.2 um filterima ,
potisne pumpe i širok izbor instalacionih metoda.
Takodje su dostupna 3 specijalizovana modela:
Purewater 300
neorganskih materija
1-10 MΏ.cm
neutralno
pH
PureWater 300 – dizajniran za upotrebu kod mašina za
pranje laboratorijskog posudja,
>99% odbačeno
bakterije
oranics TOC, ppb
<50
20 lit ( 50 i 100 lit
opciono)
skladište čiste vode
LCD color touch ekran
displej
kertridž za pre-tretman
√
reversna osmoza
√
kertridž za dejonizaciju
√
izlaz na 25°C
48 l/h
izlaz na 10°C
30 l/h
Zatim Fusion - izradjen za aplikalcije u analitičkoj i life science aplikacijama sa malim dnevnim potrebama ,
i Neptun - najdelikatniji modeli sa verzijama low TOC za analitičku primenu, low bacteria /endotoxin za
RNA/DNA.
REVERSNA OSMOZA – Uredjaj INTEGRA L
INTEGRA L je jedinica koja koristi dokazanu tehnologiju reversne osmoze u saradnji sa aktivnim ugljem i
filtracijom čestica kao prve faze u prečišćavanju vode.
Da bi održala mikrobiološku čistoću, voda koja cirkuliše se
konstantno tretira UV lampom i membranski filtrira.
INTEGRA L
neorganskih materija
pH
<30uS/cm
5-7
bakterije
>99% odbačeno
oranics
>99% odbačeno
čestice
0.2 um
endotoksini
kertridž za pre-tretman
reversna osmoza
skladište čiste vode
dejonizacija
redukcija TOC
UV lampa
interna filtracija
recirkulacija
displej
distribucija čiste vode
0.25 EU/ml
5 um filter
√
do 250 lit
opciono
opciono
opciono 254 nm
opciono 0.2um
varijabilna brzina
LCD
do 3000 l/h
Download

dejonizatori labwater