RIVER
TR
Kullanım Kılavuzu
Çay Makinesi
GB
Instructions Manual
Tea Maker
İÇİNDEKİLER
TR
Genel......................................................................... 4
Kullanma talimatları hakkında bilgi ............................. 4
Sorumluluk................................................................. 4
Kullanma talimatları hakkında uyarılar........................ 4
Güvenlik.................................................................... 5
CE uygunluk deklarasyonu......................................... 5
Kullanım alanı ............................................................ 5
Yetkisiz kullanım ........................................................ 5
Güvenlik Önemlidir..................................................... 6
Güvenlik Uyarıları....................................................... 7
Genel Bakış .............................................................. 9
Teknik Özellikler......................................................... 9
Ürün Parçalarının Tanıtımı ......................................... 9
Kutuyu açma ............................................................ 10
Kulanım................................................................... 11
Çay hazırlama.......................................................... 11
Su ısıtma.................................................................. 12
Cihazın temizliği ve bakımı....................................... 12
Kullanım Sonrası.................................................... 13
Sorun Giderme......................................................... 13
Geri Dönüşüm.......................................................... 14
Sevk......................................................................... 14
3
TR
GENEL
Tercihinizi FAKIR River Çay Yapma Makinesi’nden
yana kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüz size
uzun süre sorunsuz hizmet vermek için tasarlanıp
üretilmiştir. Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve
güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir.
Kullanma talimatları
hakkında bilgi
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde
saklayınız.
Sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak
şekilde kullanım sonucunca ortaya çıkabilecek bir hasar
oluşması durumunda Fakir, sorumluluk kabul etmez.
Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir
yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi
durumunda Fakir, sorumluluk kabul etmez.
Kullanma talimatları
hakkında uyarılar
UYARI!
Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.
DİKKAT!
Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına
yol açabilecek tehlikeleri belirtir.
NOT!
Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.
4
GÜVENLİK
TR
CE Uygunluk deklerasyonu
Bu cihaz Avrupa Birliğinin 2004/108/EC Elektromanyetik
Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri’ne
tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE
işaretine sahiptir.
Kullanım alanı
Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve
sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile
üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili
servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.
Yetkisiz kullanım
• Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz
zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;
Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu
tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin
kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı
kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
• Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan
uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi mevcuttur!
5
TR
Güvenlik Önemlidir
GÜVENLİK
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde
saklayınız.
Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki
önlemler her zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik
çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için;
• Bu cihaz sadece ev ve ofis kullanımı için
tasarlanmıştır. Cihazı farklı bir amaç için kullanmak,
cihaza zarar verecektir.
• Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile
cihazın voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların
cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı
çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
• Ilk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı
kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar
var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi’ne
başvurunuz.
6
GÜVENLİK
Güvenlik Uyarıları
TR
Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik
önlemleri her zaman alınmalıdır;
• Cihazı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu
mutlaka okuyunuz.
• Cihazı çalıştırmadan önce şebeke voltajının
cihazınızın tip etiketinde gösterilenle aynı olduğunu
kontrol ediniz.
• Bu cihaz sadece evde kullanıma uygundur. Bu cihazı
dış mekânlarda, ticari amaçlı işlerde veya endüstriyel
amaçlarla kullanmayınız.
• Bu cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde
kullanıp, çocuklardan uzak tutunuz.
• Cihazınızın fişini arızası olmayan topraklanmış bir
prize takınız. Cihazınızı herhangi bir tehlikeye maruz
bırakmamak için uzatma kablosu kullanmamanızı
tavsiye etmekteyiz. Eğer uzatma kablosu
kullanırsanız, bağlayacağınız prizin topraklanmış
olmasına dikkat ediniz.
• Çay makinenizi ısınmış ocak, fırın v.b. gibi ısınmış
yüzeylerin yanına veya üstüne yerleştirmeyiniz.
• Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirmiş
olduğunuzdan emin olunuz. Masa veya tezgâh
köşelerine yerleştirmeyiniz. Cihaza vurmanız veya
çarpmanız, düşmesine neden olabilir. Cihazın sıcak
su ile dolu olabileceğini asla unutmayınız.
• Cihaz kablosunun maşa köşesinden sarkmasına
veya herhangi bir cihaza temas etmesine engel
olunuz.
• Cihazın fişine ve kablosuna zarara yol açabilecek
herhangi bir davranıştan kaçınınız. Cihazınızı asla
kablosundan tutarak taşımaya çalışmayınız. Cihazın
fişini prizden çekmek için, her zaman fişinden tutarak
çekiniz. Asla kablosundan tutup çekmeye
çalışmayınız.
• Cihazın temizlenmesi ve bakımı dışında cihaza
müdahalede bulunmayınız. Cihazınızı eğer kablosu,
fişi veya herhangi bir parçası arızalı ise kesinlikle
kullanmayınız. Cihazınızın kablosu, fişi veya parçaları
hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi için yetkili
bir Fakir servisi tarafından yerine yenisi ile
değiştirilmelidir.
• Cihazı tutarken her zaman tutma sapını kullanınız.
Cihazın yüzeyinden tutmayınız, zira kaynama
esnasında ısınacaktır.
• Cihazı kullanmadığınız zaman veya temizlemeden
önce mutlaka fişini prizden çekiniz. Temizlemeden
önce, soğuması için biraz bekleyiniz.
7
TR
Güvenlik Uyarıları
8
GÜVENLİK
• Cihazı yalnızca kendi güç tabanı üzerinde kullanınız.
Başka cihazlara ait olan güç tabanları üzerine cihazı
yerleştirmeyiniz.
• Su kaynarken demlikten çıkacak olan buhardan
kendinizi koruyunuz ve çocukların kesinlikle cihazla
oynamalarına engel olunuz.
• Cihazın su ısıtıcısı kullanılmadığı zaman veya içi
boş iken, açma kapama tuşu “0” da kalmalıdır.
• Sıcak tutma tuşu (5) açık iken, su ısıtıcı bölümünün
üzerinde demlik veya kapak mutlaka bulunmalıdır.
Aksi halde cihazın suyun kaynadığını algılayarak
enerji tasarrufuna geçmesi gecikecektir.
• Su ısıtıcısına konulan su miktarı maksimum ve
minimum seviye sınırları içerisinde olmalıdır. Bu
sınırlar su ısıtıcısı üzerinde işaretlenmiştir. Fazla su
konulduğunda kaynarken taşma yapabilir. Suyun
minimum seviye sınırının altına inmemesine de özen
gösteriniz, su azaldığında ilave ediniz.
• Cihaz su ısıtıcısını ve güç tabanını suya veya
herhangi bir sıvıya temas ettirmeyiniz. Bulaşık
makinesi içine koymayınız ve banyo gibi nem düzeyi
yüksek mekânlarda kullanmayınız.
• Cihazı su ile doldururken, güç tabanından alınız.
• Cihazın su ısıtıcına su dışında herhangi bir sıvı
koymayınız.
• Cihazın güç tabanını ve cihazınıza bağlanan elektrik
bağlantılarını nemli bir şekilde bırakmayınız. Eğer
ıslanmışsa, kurumadan önce cihaz fişini prizden
çekiniz ve cihaz tam olarak kurumadan kullanmaya
çalışmayınız.
• Bu cihaz küçük çocukların veya fiziksel, ruhsal,
beyinsel yetenekleri düşük veya deneyimi ve bilgi
düzeyi eksik kişilerin kendi güvenliklerinden sorumlu
olan bir kişi tarafından gözetilmedikçe kullanması
için yapılmadı. Küçük çocukların cihaza
ulaşmalarına engel olunuz.
• Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak
için yakın gözetim gereklidir.
• Çay yapma makineniz klasik siyah çay demlemek
için çok pratik bir cihazdır.
• Bu cihazı ayrıca su ısıtıcısı olarak da
kullanabilirsiniz.
TR
GENEL BAKIŞ
UYARI!
Su ısıtıcısı içinde su yoksa veya su seviyesi minimum
seviyeden az seviyede ise kesinlikle cihazı
çalıştırmayınız. Eğer su ısıtıcısı içindeki su tamamen
bitmişse, cihaz açma kapama tuşu “0” a getirilmelidir.
DİKKAT!
Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını
ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.
Teknik özellikler;
Güç
: 1600 Watt
Voltaj
: 220-240V~50-60 Hz
Koruma sınıfı
: II
Kullanım ömrü
: 7 yıl
Su ısıtıcısı max. kapasitesi: 1.75 litre
Su ısıtıcısı min. kapasitesi: 0.5 litre
Demlik kapasitesi: 1.1 litre
2
Ürün parçalarının tanıtımı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Demlik ağzı
Demlik kapağı
Su ısıtıcısı gövdesi
Gösterge ışığı
Sıcak tutma tuşu
Su ısıtıcısı tutma kulbu
Açma-kapama tuşu
Enerji iletim tabanı
Demlik tutma sapı
Su ısıtıcısı ağzı
Çay süzgeci
Demlik
1
9
5
10
11
3
4
6
7
8
9
TR
Kutuyu Açma
GENEL BAKIŞ
Ilk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan
çıkarınız hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda
herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız
ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.
UYARI!
Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayınız.
NOT!
Kutu ve paketleme elemanlarını ileride taşıma ihtimaline
karşı saklayınız.
Kutunun içindekiler
1. Demlik
2. Demlik kapağı
3. Su ısıtıcısı
4. Enerji iletim tabanı
5. Çay süzgeci
10
KULLANIM
Kullanım
TR
Enerji tasarrufu: Bu cihaz, çay demlemek için tasarlanmış
olup çok pratiktir. Çalıştırıldığında kısa zamanda suyu kaynatır
ve otomatik olarak enerji sarfiyatını ortalama %90 oranında
azaltarak sıcak tutma konumuna geçer. Bu konumda, suyu
minimum seviyede kaynatarak hem gereksiz buharlaşmayı
önler, hem de demlikteki çayın devamlı sıcak kalmasını ve
enerji tasarrufu sağlar. Isıtıcıya su ilave edildiğinde
kaynamanın kısa zamanda gerçekleşmesi için tekrar sıcak
tutma tuşu (5) açık konuma getirilir. Su kaynadığında, ısıtma
yine otomatik olarak minimum seviyeye inerek suyun kaynar
kalması sağlanır. Özet bir anlatımla ısıtıcıya su konulduktan
sonra açma-kapama tuşu (7) ile sıcak tutma tuşu (5) açılır ve
çay servisi bittiğinde açma-kapama tuşu (7) kapatılır. Aradaki
zamanda suyun kaynar, demliğin sıcak kalması ve minimum
enerji sarfiyatı için gereken işlem, cihaz tarafından otomatik
olarak yapılır. Su ısıtıcısında su olmadan veya minimum
sınırından az iken açma-kapama tuşu (7) açılmamalıdır. Su
bittiğinde de açma-kapama tuşu (7) kapatılmalıdır. Emniyet
bakımından böyle durumlar için cihaz iki adet termostat ile
korunmuş olup, susuz kaldığında bu sigortalar devreyi açar ve
su ilave edildiğinde tekrar çalışmaya başlar. Bu cihaz su
ısıtıcısı olarak da kullanılabilir. Bu durumda su ısıtıcı grubunun
üzeri demlik kapağı ile kapatılır. Enerji tasarrufu konumunda
suyu devamlı kaynar durumda muhafaza eden cihaz, mutfakta
çalışırken el altında devamlı olarak kaynar su bulunmasını
sağlar. Kaynar durumda beklerken ısıtma minimum
olduğundan, mevcut su buharlaşıp bitmeden uzun süre hazır
olarak bekleyebilmektedir.
Çay hazırlama: Cihazınızın enerji iletim tabanı (8) altına sarılı
bulunan şebeke kablosunu yeterli miktarda açarak topraklı bir
prize takınız. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda açma-kapama
tuşu (7) kapalı olmak şartı ile bu ünitenin mutfakta devamlı
olarak prize takılı kalması kolaylık sağlayacaktır.
Su ısıtıcısına (3) demlemek istediğiniz çay miktarına göre
maksimum ve minimum sınırları arasında su doldurunuz. Su
Isıtıcısını enerji iletim tabanına (8) yerleştiriniz. Demlik
kapağını açarak çay süzgecini (11) yerinden çıkarınız.
Süzgece yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su
geçirdikten sonra demliğe yerleştiriniz. Açma-kapama tuşu (7)i
(I), ve sıcak tutma tuşunu (5) da açık konumuna getiriniz.
Kırmızı pilot ışığı yanacak ve su ısınmaya başlayacaktır.
Konulan su miktarına bağlı olarak 3-10 dakika içerisinde su
kaynamaya başlayacak ve sıcak tutma tuşu (5) otomatik
olarak kapalı konuma geçerek suyu minimum seviyede kaynar
durumda tutmak ve enerji tasarrufu sağlamak üzere ısıtma
gücünü azaltacaktır. Pilot ışığı yeşil olacaktır.
11
TR
KULLANIM
Çayı, kaynamış su ile demleyerek demliği yerine koyunuz.
Gerekli ise su ısıtıcısına su ilave ediniz. Eğer su ilave
ederseniz tekrar sıcak tutma tuşunu (5) açık konuma getiriniz.
Su ısıtma: Mutfakta gerektiğinde su ısıtma ve kaynatma için
de kullanılabilmektedir. Bunun için çay hazırlamada olduğu
gibi su ısıtma gurubuna su doldurularak enerji iletim tabanına
yerleştirilir ve demlik kapağı (2) kapatılarak açma-kapama
tuşu (7) ve sıcak tutma tuşu (5) açılır. Cihaz çay hazırlamada
anlatıldığı gibi suyu kısa sürede kaynattıktan sonra kaynar
tutma konumuna geçer ve su ısıtıcı mutfakta iş yapıldığı
sürece bu şekilde açık bırakıldığında devamlı kaynar halde
hazır olur. Su ilave edildiğinde kısa zamanda kaynamayı
sağlamak için sıcak tutma tuşu (5) tekrar açık konumuna
getirilir.
Cihazın temizliği
ve bakımı
12
1- Çay servisi veya su ısıtma işlemi bittiğinde önce mutlaka
açma-kapama tuşu (7) “0” konumuna getirilerek
kapatılmalıdır.
2- Demlik ve filtre elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Su
ısıtıcısında bulunan su boşaltılır ve bu bölüm kuru veya nemli
bir bezle silinir, kesinlikle suya daldırılarak yıkanmaz.
3- Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı
tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir kat oluşturacak
ve ısıtıcının verimini düşürecektir. Bu durumda bir miktar su
kaynatıldıktan sonra şalter kapatılarak, piyasada satılan kireç
çözücüler veya bir miktar sirke maksimum kapasite su ile
birlikte kaynatılır ve bir süre bekledikten sonra çözülen kireç
çalkalanarak atılır. Tabanda birikmiş kireç temizlenmemiş ise
işlem tekrarlanır. Daha sonra temiz su ile iyice durulamayı
unutmamak gerekir.
KULLANIM SONRASI
Sorun Giderme
TR
Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir.
Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolayı çalışmaz ise,
Fakir Yetkili Servisi’ne başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.
Hata
Su kaynatmıyor
Muhtemel Sebebi
Çözüm
Isıtıcı, sıcak tutma tuşu (5),
açma-kapama tuşu (7) veya
enerji iletim kontakları
bozulmuş olabilir.
Yetkili servise başvurunuz
Sıcak tutma tuşu (5) ve
açma-kapama tuşu (7) "I"
açık konumda değil.
Sıcak tutma tuşu (5) ve
açma-kapama tuşu (7) "I"
konumuna getiriniz.
Susuz kaldığı için güvenlik
termostatı devreye girerek,
ürünü çalıştırmamaktadır.
Ürünün soğumasını
bekleyiniz veya içine soğuk
su koyarak soğutunuz.
Kapak veya demlik çaydanlık
üzerine konmamış
Su ısıtıcısının kapağını
kapatınız veya demliği su
ısıtıcısının üzerine
koyunuz.
Sıcak tutma tuşu (5) bozuk.
Yetkili servise başvurunuz.
Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç
birikmiş
Kullanma kılavuzunda
önerilen şekilde ürünün
içindeki kireci temizleyiniz.
Sıcak tutma tuşu (5)
kaynatma pozisyonuna
getirilmemiş
Açma-kapama tuşu (7) "I"
açık durumundayken, sıcak
tutma tuşunu (5) da
kaynatma pozisyonuna
getiriniz.
Su ısıtıcı tabanında aşırı
kireç birikmiş
Kullanma kılavuzunda
önerilen şekilde ürünün
içindeki kireci temizleyiniz.
Sürekli kaynatıyor
Geç ısıtıyor
Açma kapama tuşu
tutmuyor
13
TR
Geri Dönüşüm
KULLANIM SONRASI
Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik
kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar
için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.
Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.
Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına
atınız.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun
madde-lerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp
kutularına atınız.
Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE direktiflerine uygundur.
Sevk
14
Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek
için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.
TABLE OF CONTENTS
GB
General ...................................................................16
Information about the operating instructions .............16
Liability.....................................................................16
Notices in the operating instructions.........................16
Safety ......................................................................17
CE Declaration of Conformity ...................................17
Usage area ..............................................................17
Unauthorized use.....................................................17
Safety is Important ...................................................18
Important Safeguards...............................................19
Overview.................................................................21
Technical Specifications...........................................21
Unpacking and first use............................................22
Usage......................................................................23
Heating the water .....................................................24
Cleaning and maintenance of the appliance.............24
After Use.................................................................25
Trouble Shooting......................................................25
Waste Disposal ........................................................26
Dispatch...................................................................26
15
GB
GENERAL
Thank you for purchasing Fakir River Tea Maker. It was
developed and manufactured to work reliably for many
years.
These operating instructions are intended to enable the
safe and proper handling and operation of the appliance.
Information about the
operating instructions
Read these operating instructions carefully before using
the appliance for the first time.
Keep the operating instructions in a safe place. Include
these operating instructions when passing the appliance
on to another user.
Liability
We will accept no liability for damages resulting from
failure to comply with the operating instructions.
We cannot assume any liability in case the appliance is
used for other purposes than its intended use or handled,
repaired or serviced improperly.
Notices in the operating
instructions
WARNING!
Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in
jury or death.
ATTENTION!
Indicates notices of risks that can result in damage to the
appliance.
NOTICE!
Emphasizes tips and other useful information in the
operating instructions.
16
SAFETY
GB
CE Declaration of
Conformity
This appliance fulfills the requirements of the Appliance
and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives
The appliance bears the CE mark on the rating plate.
Usage area
This product designed for just household use. It is not
suitable for Business and industry type. Otherwise it will be
accepted as “out of warranty conditions” by our Authorized
Services.
Unauthorized use
The examples of unauthorized use listed here can result in
malfunctions, damage to the appliance or personal injury:
• This appliance is not designed to be used by persons
(including children) with limited physical, sensory or mental
capacities or by persons lacking in experience and/or
knowledge, unless they are supervised by someone who
is responsible for their safety or have received instructions
on how to use the appliance.
• Electric appliances are not toys for children! Therefore,
use and store the appliance away from the reach of
children. Children do not recognize the danger involved
with handling an electric appliance. Do not let the power
cord dangle from the appliance..
• Keep packaging films away from children - danger of
suffocation!
17
GB
Safety is Important
SAFETY
To ensure your safety and the safety of others,
please ensure you read the Safety Instructions
before you operate this product.
Keep this information in a safe place for future
reference.
When using an electric appliance, basic precautions
should always be followed, including the following:
To reduce the risk of fire, electric shock, or
injury:
• The device is only authorized for private, domestic
use only. Using it for any other purposes will harm
the device.
• Before using the device, check that your local
mains voltage coincides with the voltage of the mains
adapter.
• The devices is not a toy, therefore please be
particularly careful when children are around.
• Check the device and connections regularly for
visible damage. The device must not be used if the
housing is damaged or other damage is present. In
case of a damage please contact with Authorized
Fakir Service.
18
SAFETY
Important Safeguards
GB
When use electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed, including the
following;
• Before operating this appliance, please read the
instruction manual first.
• Before operating your appliance, make sure the
power rating of your appliance does in fact match
that of your electrical system.
• Your device is for household use only. Do not use
outdoors for commercial or industrial purposes.
• Keep your appliances away from and out of reach of
the children.
• Plug your device to a grounded socket without fail.
To prevent harming your appliance do not use
extension cords that supply insufficient current.
When using extension cords, make sure to use
grounded socket.
• Do not place tea maker over or near direct heat
sources such as stove, heating oven, etc.
• Ensure that the appliance is placed on a firm and flat
surface. Do not put it on the edge of a table or
bench. The least blow or knock may overturn it. Do
not forget that it may be full of hot water.
• Do not let cord hang over edge of table counter or
touch any other appliances.
• Avoid actions that may harm or damage the cord or
plug of your device. Do not carry your appliance by
holding from the cord. To unplug the tea maker, hold
the plug and never pull by the cord.
• Never interfere with your appliance except for the
purposes of cleaning and maintenance. Do not
operate any appliance with a damaged cord or plug
or after the appliance malfunctions or has been
damaged in any manner, such as by dropping down,
etc. Do not attempt to repair it by yourself. Call
immediately an authorized Fakir Service.
• Always hold your appliance by its handle, since its
other surfaces may be hot.
• Unplug from outlet when not in use and before
cleaning. Allow it to cool down before cleaning the
appliance.
• Use tea maker with its power base unit only. Do not
place it on those units belonging to any other
appliance.
• Avoid contact with steam to be ejected from spout
when the water is boiling, and do not let children use
the appliance.
19
GB
Important Safeguards
20
SAFETY
• The main switch must be in the position “0”, when
the kettle is empty or when not in use.
• When boiling / keep warm switched on, there should
be the teapot or teapot / kettle lid placed on the
kettle. Otherwise energy saying function will be
delayed.
• The water should be added in to the kettle between
maximum and minimum levels. These levels were
marked in the kettle. If the water level exceeds then
the water will flow. Make sure the water level does
not reduce under minimum level. If the water level
reduces in the kettle, please add some more water.
• Never immerse the kettle and power base unit in
water or other liquids, nor wash in a dishwasher, nor
use in bathroom or any other places with a high rate
of moisture.
• When filling with water remove the appliance from
its power unit base.
• Never put anything into the kettle other than water.
• Never leave the power base unit and electrical
connection ends of your device in a damp state. If
wetted, unplug before drying and not operate your
appliance before having it dried completely.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
• Your tea maker is a very practical appliance
designed to steep classical tea.
• You can also use this appliance as a kettle.
GB
OVERVIEW
WARNING!
Do not turn the switch on when the kettle is empty or the
water level is below the minimum level. The switch must
be turned off when the water contained in the kettle is
completely finished.
NOTE!
Please read all instructions and safety guards carefully.
Please keep this instruction manual for further usage.
Technical Specifications;
Power consumption
: 1600 Watt
Voltage
: 220-240V~50-60 Hz
Protection class
: II
Usage life
: 7 years
Kettle maximum capacity: 1.75 LT.
Kettle minimum capacity: 0.5 LT.
Teapot capacity: 1.1 LT.
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Teapot spout
Teapot lid
Kettle
Indication light
Keep warm switch
Kettle handle
Main switch
Power base
Teapot handle
Kettle spout
Tea strainer
Teapot
1
9
5
10
11
3
4
6
7
8
21
GB
Unpacking and first use
OVERVIEW
Unpack the device and check the content of the packaging
for completeness. Should you note any damage incurred
during transit, please contact your dealer immediately.
WARNING!
Never use a defective appliance.
NOTICE!
Keep the packaging for storage and future transports.
(e.g. for moves, service).
Content of the box;
1. Teapot
2. eapot lid
3. Kettle
4. Power base
5. ea strainer
22
USAGE
Usage
GB
Energy saving: This is a very practical appliance for steering
the tea. When starts operating, it boils the water in a short time
and automatically reduces the energy wastage to about %90
and keeps the water warm. In this case, the appliance boils the
water in min level and prevents overmuch evaporation, keeps
the tea warm in the teapot, keeps energy safe. When adding
the water into the kettle, for boiling the water quickly
boiling/keep warm switch (5) must be ON. After the water boils,
the heating becomes to min level and keeps the water warm.
In other meaning, after adding some water in to the kettle,
switch boiling / keep warm switch and main switch ON
position, after the tea service over, you need to switch OFF
only the main switch (5). After you pushed the keep warm /
boiling switch; the appliance automatically keeps the water and
tea warm.
• Please do not switch ON the main switch (5) without any water
in the kettle or if the water is under min level. If there is no
water left in the kettle, please turn off the main switch. In this
kind of situations, for the security reasons the appliance is
protected by 2 pcs of thermostat.
• This appliance is also can be used as a kettle. In this case, the
top part of the appliance can be covered by a teapot cover.
Because being in energy safe mode, the kettle keeps the
warm safe and helps you to find warm water in every period.
Preparing tea: Plug the appliance in to the wall socket. When
not using the appliance, please make sure that you switched
OFF the main switch.
• Pour the water between min and max levels depending to the
tea quantity that you want to steer. Place the kettle on to the
power base. Open the teapot lid, replace the tea filter. Put
some tea in to the filter and pour some water on the tea and
then place the filter into the teapot. Slide the main switch to (I)
and boiling / keep warm switch to ( ON ) position. The red pilot
light on the handle turns ON and the water starts to heat.
Depending to the water quantity, water start boiling in 3-10
minutes time and boiling / keep warm switch goes on ( OFF )
position and starts to keep the water and tea warm. After that,
the red light turns OFF and the green light turns ON. You could
steer the tea with boiled water and then place the teapot top of
the kettle. If necessary, you could add some water in to the
kettle. If you add some more water, you need to switch ON the
boiling / keep warm switch.
23
GB
USAGE
Heating water: This appliance is also used as kettle. Pour
some water in to the kettle and place it on to the power base
and then is covered by the kettle / teapot lid. Push the main
switch and boiling / keep warm switch. After the appliance boils
the water quickly, it starts to keep warm the water. If you add
some more water, you need to slide the boiling / keep warm
switch to ( ON ) position.
Cleaning and maintenance 1- After you steer the tea or boil the water, you should switch the
main switch OFF.
of the appliance:
2- You could clean the teapot and filter by hand or in the
dishwasher. Empty the water inside of the kettle and then
clean with dry or damp cloth. Never try to clean the kettle under
running water.
3- In a period of time, there might be some scale occurs on the
heating element and this reduces the performance of your
appliance. In this case, after boiling some water; you need to
switch the main and boiling / keep warm switch OFF. After that
boil the water with some vinegar in max capacity water level,
then pour the water. If the scale is not cleaned well, you need
to do this continuously. But you need to make sure that you
clean inside of the kettle well in every descale step.
24
AFTER USE
GB
Trouble Shooting
Problems
The appliance
does not
boil the water
It boils
continuously
It boils lately
ON-OFF switch
does not work
Possible reasons
Solutions
The heating element, boiling /
keep warm switch, main switch
or energy transmission
connectors might be broken.
Contact to an authorized
Fakir service.
Boiling / keep warm switch and
main switch is not ON position.
Boiling / keep warm switch
and main switch should be
ON position.
If there is no water in the
kettle, the safety thermostat
starts to operate and does not
allow appliance to operate.
Allow the appliance to get
cool or pour some cold
water into the kettle for
making it cool.
The lid or the teapot might not
be placed on to the
appliance.
Place the teapot lid and the
teapot on to the appliance.
Boiling / keeping warm switch
is broken.
Contact to an authorized
Fakir service.
There might be some scale
accumulated on the heating
element of kettle.
Descale the appliance
depending to the
instruction manual.
Boiling / keep warm switch is
not on boiling position.
When the main switch is
“ON” position, also slide
boiling / keep warm switch
to boiling position.
There might be some scale
accumulated on the heating
element of kettle.
Descale the appliance
depending to the
instruction manual
25
GB
Waste Disposal
AFTER USE
If the service life of the device has ended, in particular if
functional disturbances occur, make the worn-out device
unusable by cutting through the power cable.
Dispose of the device according to the environmental
regulations applicable in your country.
Electrical waste must not be disposed of together with
household waste. Bring the worn-out device to a collection
center.
The packaging of the device consists of recycling-capable
materials. Place these, sorted out according to material, in
the collectors provided, so that recycling can be carried out
on them.
For advice on recycling, refer to your local authority or your
dealer
This appliance is compatible with 2002/96/EC WEEE
directive.
Dispatch
26
Carry the appliance in the original package or a similar,
well-padded package to prevent damage to the appliance.
GB
27
İmalatçı / İthalatçı Firma:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42
Download

Kullanım Klavuzu