REVERZNA OSMOZA - MEMBRANA
Koja membrana?
Većina korisnika reverzne osmoze zapravo i ne zna koju membranu ima ili u kakvom je stanju. Najčešće je filter za vodu kupljen
na prezentaciji, a klijent se nije ni interesovao za komponente ili tehničke karakteristike. Osmotska membrana je najskuplji deo
aparata za vodu, a od njenog kvaliteta najviše zavisi kvalitet vode odnosno funkcionisanje uređaja za prečišćavanje vode.
Reverzna osmoza - brendovi membrana dostupni u okruženju:
•
DOW FILMTEC - HYDROLUX PREPORUKA - Komponente sa oznakom FILMTEC se smatraju najkvalitetnijim u industriji, sa
najdužim vekom trajanja. Često se na tržištu mogu naći falsifikati, poreklom uglavnom sa Tajvana (u Kini je falsifikovanje najstrože
zabranjeno).
•
GE OSMONICS (General Electric USA) - Jeftinije membrane solidnog kvaliteta i osrednjeg veka trajanja.
•
CSM (Saehan Industries) - Jeftinije membrane solidnog kvaliteta i osrednjeg veka trajanja. CSM je deo Coway grupe (Južna
Koreja), njihove membrane nisu namenjene za sve tipove vode.
•
Ostale: Na tržištu postoji dosta proizvođača osmotskih membrana, generalno sve su OK dok sama membrana ima NSF/
FDA/ANSI sertifikate. Apelujemo da NE KUPUJETE nesertifikovane osmotske membrane jer postoji opravdan rizik za vaše zdravlje
odnosno pravilno funkcionisanje aparata. Neki od “lošijih brendova”: Hidrotek, Aquafilter (takođe Hidrotek), Moses, No Name
membrane sa “made by DOW-FILMTEC material/media” oznakom, Pure-Pro, Vontron..
Indikatori za zamenu membrane ((ulazni TDS - finalni TDS) / ulazni TDS ) * 100 = x% Rejection Rate
Reverzna osmoza - životni vek membrane direktno zavisi od nekoliko faktora koji se konstantno menjaju, kao što su: temperatura
vode, zamućenost, TDS (ukupne rastvorene materije u vodi/elektroprovodljivost), količina hlora u dolaznoj vodi, tvrdoće vode , pH
vrednost ulazne vode, pritisak vode, salinitet (mineralne soli), hemijski sastav vode, prisustvo bakterija i period korišćenja. Kako
je nemoguće konstantno meriti i preračunavati sve pomenute karakteristike, nemoguće je i predvideti rok trajanja membrane tj.
termin zamene. Generalno možemo reći da osmotska membrana traje od 2 do 5 godina u zavisnosti od navedenih faktora. Da bi
znali kada je vreme za zamenu membrane, najbolje je izračunati TDS rejaction rate (indeks prečišćavanja % ). Normalan index za
novu membranu počinje oko 95% a posle nekog vremena raste do 98%. Korišćena membrana je još uvek upotrebljiva dok je indeks
viši od 90%. Sve ispod 89% je pokazatelj da je membrana stara i da neće još dugo trajati.
VAŽNO!
Osmotska membrana i dalje prečišćava vodu kada je index ispod 89%. Međutim, smanjuje se količina vode koja ide u rezervoar ili
raste TDS. Često se povećava pritisak u kućištu membrane, pa u nekim slučajevima, kada pritisak pređe prag tolerancije, kućište
“puca” i počinje da curi.
Sa druge strane, u zavisnosti od namene same aplikacije, možete da koristite membranu znatno duže. Treba znati da uređaji za
prečišćavanje vode sa membranom reverzne osmoze obično ne proizvode vodu elektroprovodljivosti manje od 10 ppm. Ovo je
zbog ugljen-dioksida u vodi koga membrana ne može da odbaci osim ako pH nije iznad 8.5. Ako na primer ulazna voda ima 50
ppm-a, membrana je i dalje savršeno dobra sa kvalitetom od 10 ppm-a izlazne vode, iako je index samo 80%, što bi u normalnom
slučaju bila indikacija na lošu membranu.
Temperaturne korekcije
OSNOVE : Kako se voda hladi postaje gušća i protok kroz membranu se smanjuje. Dok se voda greje postaje ređa pa se protok iz
membrane povećava. Sve membrane su fabrički testirane i deklarisane na temperaturi vode od 25ºC . Kako se menja temperatura,
menja se i protok pa može biti nekonzistentan sa deklaracijom.
Za svaki 1ºC niže temperature gubite oko 1,3% protoka, a za svaki 1ºC više temperature dobijate isti procenat protoka vode kroz
membranu.
www.hydrolux.info
Hydrolux Sistem doo Beograd, Aleksandra Dubčeka 7, 11080, Zemun, PIB 104160092, 011-3160187/3160078/3160817
Download

Reverzna osmoza - membrana / trajanje-zamena