ProdajneInformacije – Maj 07
Proizvod u fokusu – 05/2007
OKS 403
Specijalna vodootporna mast
Otporno mazivo za korišćenje u vodi ili pod vodom sa odličnom
zaštitom od korozije i otpornošću na visoke pritiske zahvaljujući
specijalnim EP aditivima.
OKS 403 Polja primene
 Pokretne mašine i fabričke komponente kao što su navojna vretena, pumpe, klizni i
valjni ležajevi, šarniri i vođice pod stalnim uticajem (morske) vode.
 Industrijska i poljoprivredna proizvodnja, uređaji u lukama, hidraulične i kanalske
građevine, bušotine na moru
OKS 403 Prednosti i korist





Potpuno vodootporno
Odlična zaštita od korozije
Dobra zaštita od habanja
Veoma adhezivno
Veoma ekonomično zbog kombinovanog
zaštitnog efekta
 Veoma pogodno za korišćenje u uslovima
slane (morske) vode
OKS 403 pakovanja i informacije o naručivanju





kertridž, 400 g
konzerva, 1 kg
kanta, 5 kg
kanta, 25 kg
bure, 180 kg
Br.art. 00403019
Br.art. 00403034
Br.art. 00403050
Br.art. 00403062
Br.art. 00403070
Specijalna maziva
Proizvodi za održavanje
Posetite naš vebsajt: www.eksino-oks.co.yu
Download

OKS 403 Specijalna vodootporna mast