CURRICULUM
VITAE
LIČNI PODACI
Ime i prezime
Datum rođenja
Adresa
Broj telefona
E-mail
RADNO ISKUSTVO
Marija Nikolić
11.10.1989.
Kastrat bb, 18430 Kuršumlija
063/ 75 75 506
[email protected]
April ’12 – Jun ’12.
Naziv i adresa poslodavca: TON (Turistička organizacija Niš)
Vrsta posla ili sektor: Logističar
Zanimanje ili pozicija: Volonter
Oktobar ’12 – oktobar ’13.
Naziv i adresa poslodavca: PMF Niš
Vrsta posla ili sektor: Studentsko organizovanje
Zanimanje ili pozicija: Student prodekan
April 2013.
Naziv i adresa poslodavca: TON (Turistička organizacija Niš)
Vrsta posla ili sektor: Logističar
Zanimanje ili pozicija: Volonter
Od juna 2013. –
Naziv i adresa poslodavca: Udruženje „Srbija za mlade“
Vrsta posla ili sektor: Koordinator tima za Toplički i
Jablanički okrug
Zanimanje ili pozicija: Volonter
Februar ’14. –
Naziv i adresa poslodavca: Radan klaster (Turistički klaster
radanskog područja)
Vrsta posla ili sektor: Saradnik
Zanimanje ili pozicija: Volonter
OBRAZOVANJE
MATERNJI JEZIK

OSTALI JEZICI
 Čitanje
 Pisanje
Verbalna komunikacija
ORGANIZACIONE
SPOSOBNOSTI
2011-2013: Prirodno-matematički fakultet Niš
Stručni naziv: Master turizmolog
Uspeh: 9,57
2008-2011: Prirodno-matematički fakultet Niš
Stručni naziv: Geograf-turizmolog
Uspeh: 8,93
2004-2008: Gimnazija Kuršumlija
Srpski
Engleski (odlično), Francuski (osnovno), Ruski (dobro)
Engleski (odlično), Francuski (osnovno), Ruski (dobro)
Engleski (osnovno), Francuski (osnovno), Ruski (osnovno)
Dobar organizator, timski rad.
SOCIJALNE
SPOSOBNOSTI I
KOMPETENCIJE
Otvorena za saradnju, komunikativna, hobi su mi putovanja
i upoznavanje novih kultura.
TEHNIČKA ZNANJA I
SPOSOBNOSTI
Operativni sistemi: Windows 7 (odlično), Windows XP/Vista
(odlično),
Ostalo: Internet (odlično), MS Office (odlično)
DODACI



Priznanje za pomoć u organizaciji Međunarodnog
sajma turizma u Nišu 2012.
Sertifikat o učešću na Međunarodnom kongresu
studenata turizma i hotelijerstva u Budvi
„Turizmijada 2013“, pod temom: „Konkurentnost u
hotelijerstvu“.
Sertifikat o učešću na Međunarodnoj konferenciji
studenata ekonomije u Nišu, pod temom: „Uloga
marketinga u turizmu“.
Download

CV obrazac - Moja Referenca