Jesenji festival zdravlja 2013.
Velika sala 21.septembar
10.30-11.00 Jutarnji Qi gong, Vlada Vidovid, Wellness Edu Centar
11.30-12.00 Obeležavanje Svetskog dana srca - Tribina „Beograd zdrav grad”, moderator Jelena Petrovid, urednik RTV
Studio B: prof. dr Slavica Đukid-Dejanovid, ministarka zdravlja, prim. dr Dragan Ilid, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije
„Dr Milan Jovanovid Batut”, dr Vera Dražid, gradska sekretarka za zdravstvo, dr Dane Korica, generalni sekretar Sportskog
saveza Srbije, dr Nataša Mickovski, Institut „Batut”
12.00-13.00 Panel diskusija „Korak za srce”, moderator dr Ivana Božovid, novinarka RTS-a: prof. dr Slavica Đukid-Dejanovid,
ministarka zdravlja; prof. dr Dragan Simid, načelnik interventne kardiologije KCS, dr Slavica Radovanovid, načelnik
kardiologije KBC „Bežanijska kosa”, Maja Gedošev, koordinator akcije „Korak za srce”
13.00-14.00 Tribina RTS-a„Svetski dan Alchajmerove bolesti”.moderator Ana Stamenkovid, novinar urednik: učestuju prof.
dr Slavica Đukid-Dejanovid, ministarka zdravlja i Prof. Dr Vladimir Janjid, KBC Kragujevac
14.00-15.00 Tribina Republičkog zavoda za sport „Fizička aktivnost dece”: moderator doc. dr Sanja Mazid:” Fizička
aktivnost dece, kada i šta”,Vesna Dujid Repid, dr. sci,”Kako pravilno dozirati fizičku aktivnost”,Dr Slavica Djordjevid Šaranovid,
mr.sci,”Fizička aktivnost kao lek”, dr Sead Malidevid, mr.sci
15.00-16.00 Tribina „Zdravlje u tanjiru” lista „Politika”, moderator Danijela Davidov-Kesar, novinarka „Politike”: „Ishrana
obolelih od šederne bolesti i prevencija ateroskleroze”, prof. dr Vesna Dimitrijevid-Sredkovid, Klinika za endokrinologiju,
dijabetes i bolesti metabolizma KCS; „Niskokalorijski zaslađivači – bezbednost i korisni efekti”, prof. dr Gordana Ristid,
Medicinski fakultet; Ishrana kardiovaskularnih bolesnika – da srce kuca kao sat”, Milka Raičevid, nutricionista DZ „Palilula”
16,00-17,00
16.30-17.00 Tribina Centra za mikrohirurgiju oka „Laserfokus”,moderator Nemanja Velikid, novinar TV Pink: „Savremene
operacije katarakte i uklanjanje dioptrije”, dr Tina Mrakovid
17.00-18.00 Tribina „Lisa bez granica” magazina „Lisa”, moderator novinarka Vesna Stanimirovid: „Feng šui”, Sandra Drinčid,
medjunarodni QI Mag Feng Shui stručnjak i predavač; „Tumačenje snova”, Slobodan Nikolid, lic.tumač snova; „Tajna broja
13”, Saša Radomirovid, majanski astrolog
18.00-20.00 Tribina „Blic žena” i „Alternativna medicina” - moderator Katarina Sretenovid, urednica u „Blic ženi” „Vremeplov Blic žene”: prof. dr Momčilo B. Đorđevid, neurohirurg, publicista i pisac; Aleksandra Paladin, odgovorna urednica
muzičkog programa prvog programa Radio Beograda; dr Predrag Mitrovid, kardiolog KCS; prof. dr Zoran Radovanovid,
epidemiolog i pisac; dr Nina Nikolovski-Sinicki, specijalista ORL, Poliklinika „As medikus”; Bojana Nikolid, etnomuzikolog,
folklorna grupa
Mala sala 21. septembar
10.00-11.00 Tribina „Adolescentna medicina”, moderator Biljana Vasid,
Farmaceutsko biohemijska škola Beograd: „Jutro posle”, mr ph Biljana Vasid, profesor ; „Mentalno zdravlje mladih i
asertivnost”, dr Jasminka Kuprešanin, DZ „Stari grad” - Savetovalište za mlade
11.30-12.30 Tribina lista „Dental tribune”, moderator dr Anita Brzakovid: „Prevencija povreda zuba i vilica kod dece, prof. dr
Mira Ivanovid, Stomatološki fakultet; „Paradontopatije kao rizik za nastanak sistemskih oboljenja”, asis. dr Nataša NikolidJakoba, Stomatološki fakultet; „Estetska protetika i protetsko zbrinjavanje bezubih vilica, dr Milan Kuljača, privatna
ordinacija „Kuljača”
12.30-13.00 „Uloga farmaceuta u brizi o pacijentu“,Tatjana Šipetid, član UO Zdravstvena ustanova Apoteka Lilly drogeria
13.00-14.00 Tribina Kliničkog centra Srbije “Mentalno zdravlje mladih”, moderator Zorica Markovid, šef Kancelarije za
informisanje KCS: „Mentalno zdravlje mladih”, dr Biljana Šaula-Marojevid; „Osamostaljivanje mladih, psihološki i socijalni
problemi”, dr Ivan Ilid
14.00-15.00 Tribina portala “Meta RS” „Multipla skleroza, o prirodi bolesti, terapiji konvencionalnom medicinom,
apiterapijom i joga vežbama”, moderator Radmila Briza, odgovorna urednica portala „META.RS”: „O multiploj skerozi”,
prof. dr Jelena Drulovid, KCS; „Tretman MS ubodom pčela”, Žarko Stepanovid, hemičar, Udruženje apiterapeuta Srbije,”Joga u
tretmanu MS”, Ljiljana lazid, joga praktičar
15.00-16.00 Tribina Udruženja NORBS “O retkim bolestima”, moderator Ana Stamenkovid, novinar-urednik RTS: dr Periša
Simonovid, Ministarstvo zdravlja; dr Maja Đorđevid, Institut za majku i dete „Dr Vukan Čupid”; Marija Joldid, Udruženje
roditelja dece obolele od Hanterovog sindroma
16.00-16.20 „Kako da sačuvate zdravlje kostiju”, dr Tatjana Davidovid, „Galenika”
16.20-17.00 „Neverbalna komunikacija i govor tela”, Ana Gvozdid i Ivana Paunovid, OLI psihoterapeuti
17.00-17.20 „Pitajte nutricionistu sve o zdravoj ishrani i popularnim dijetama”, dipl. ing Boba Vujnovid, nutricionista
17.20-17.40 „Peptidi novo oružje kozmetičke industrije”, dipl. ing. Marija Stamenid, „Lipokomentika”
17.40-18.00 “Bezbednost lekova”, Marko Erid,dipl ph., Agencija za lekove i medicinska sredstva
18.00-18.30 „Bioptron, medicinski aparat, lečenje, prevencija, lepota”, dr Marija Živkovid, „Zepter”
18.30-19.00 Adžibadem „Gama nož” – zlatni standard u neurohirurgiji, Adžibadem u Srbiji”, moderator Ana Stamenkovid,
novinar-urednik RTS: dr Vojislav Bogosavljevid, Klinika za neurohirurgiju KCS; Snežana Aydin, Adžibadem; Oya Aktunc,
Adžibadem; predstavnik pacijenata i kancelarije u Beogradu
19.00-20.00 Tribina „Preporod rađanja i roditeljstva”, moderator Divna Miljkovid, udruženje babica Srbije: „Porođaj kod
kude, hipno porođaj i nega beba bez pelena”, Divna Miljkovid, babica, Jelena Terrhar, hipnoterapeut, Blaga Lazid, prevodilac
knjige „Bezpelenaštvo”
Tribinska sala 19 h, ulaz iz Makedoske ulice
Tribina bioetičkog društva : Izazovi transplantacije organa kod nas i u svetu”, prof.dr Dušan Šdepanovid
Velika sala 22. septembar
10.00-10.30 Jutarnji Qi gong, Vlada Vidovid, učitelj Qi gonga, Wellness Edu Centar
10,30-12.00 Tribina Udruženja privatnih lekara Srbije „Prevencija kardiovaskularnih bolesti”, moderator prof.dr Višeslav
Hadži Tanovid: „Značaj porodičnog lekara u prevenciji KVB,” Prim.dr Nada Dubljanin, „Kako živeti są šedernom bolesti”,prof
Dr Milka Drezgid, ”Bol u grudima-infarkt ili ne”,prof Dr Višeslav Hadži Tanovid, „Kako sprečiti moždani udar”Dr Aleksandra
Milidevid,”Značaj ishrane i fizičke aktivnosti u prevenciji KVB”,Prim.Dr Snežana Pavlovid,”10 zlatnih pravila kako da ne dobijes
infarkt”,prof Dr. Višeslav Hadži Tanovid,”
12.00-13.30 Tribina „Politike” i RTS-a „Lekari savetuju”, moderator dr Ivana Božovid RTS: „Groznica Zapadnog Nila – kako se
bolest prepoznaje i koje su mere prevencije”, lekari Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS; „Prednosti i mane snimanja na
magnetnoj rezonanci, skeneru i ultrazvuku”, prof. dr Gradimir Dragutinovid, KCS; „Karcinomi kože – prevencija i lečenje”, doc.
dr Milan Jovanovid, Klinika za opekotine, plasticnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS; „Prevencija karcinoma grla”, prim. dr
Milan Vukašinovid, Klinika za ORL KCS;”Kakav je život obolelih od psorijaze” dr Predrag Majcan, KBC „Zvezdara”
13.30-14.30 Tribina prim. dr Nade Macure i Zavoda za hitnu medicinsku pomod: „Vrtoglavice”, dr Nasuf Maznukar, Gradski
zavod za hitnu medicinsku pomod; „Bronhijalna astma – dijagnostika i lečenje u ambulantnim uslovima”, dr Jelena
Obrenovid, GZZHMP; „Alergijske reakcije”, dr Andrea Živkovid, GZZHMP; „Alergije”, dr Ivana Filipovid, predavač na privatnom
Medicinskom fakultetu
14.30-16.00 Tribina„Hedonizam jača organizam”, moderator prim. dr Gorana Isailovid, Medical Spa asocijacija Srbije sa
gostima Terme „Jezerčica“ i Planinarski savez Srbije: „Srpski wellness, šumadijski i šumski hamam, gospodari
Durmitora;Odmor u termama Jezerčica”;”Prva ženska anavturistička trka na Suvoj planini”, Aleksandra Marinkovid,
alpinistički klub „ALTI”
16.00-17.00 Tribina „Vidya joga” škole, moderator Dr Mirjana Midovid: „Meditacijom do spoznaje sebe”, Dragan Lončar,
učitelj joge
17.00-18.00 Tribina „Joga studio Hipokrat”, Novi Sad, moderator Zoran Zrnid: „Heal Your Life – promenite misli, izlečite
život po principima filozofije Lujze Hej”, Ksenija Mijatovid, licencirani trener programa; „Mod misli u ostvarivanju želja”, dr
Zorica Karanovid, sociolog; „Delovanje muzike na ljudski organizam”, Tatjana Karajanov, homeopata, i Branislav Micid,
dizajner zvuka
18.00-19.00 Tribina magazina „Sensa”, moderator glavna urednica Jasmina Stojanovid: „Sreda je u nama”, Dragana
Jovanovid, life coach
19.00-20.00 Tribina Sky TV „Balet i zdravlje”, moderator novinarka Drina Pešid: Milka raičevid, nutricionista, Đorđe
Makarevid, koreograf, Nela Antonovid, tvorac programa „Mimarta”
Mala sala 22. septembar
10.00-10.40 Tribina emisije “Beograd, zdrav grad” i RZJZ “Batutt”, moderator Jelena Petrovid, novinar, urednik:„Prevencija,
zaštita, vakcinacija”, dr Goranka Lončarevid i dr Milena Kanazir, Institut za javno zdravlje Srbije „Batut”
10.40-11.00 “Hronična opstruktivna bolest pluda”, dr Dusica Milidevid, VMC
11.00-12.00 Tribina VMA, moderator Danijela Davidov-Kesar: „Ishrana i lekovi”, prof. dr Mirjana Antunovid”; „Trn u peti”,
asis. dr Srđan Starčevid; „Trovanje kudnim i poljskim biljkama”, prof. dr farm. Vesna Kilibarda
12.00-12.30 “Razvoj galenske laboratorije”, Mirjana Vaskovid šef galenske laboratorije ZU apoteka Lilly drogerija
12.30-13.00 „Dermatokozmetika –mogudnosti”, prim. dr Aleksandar Adamovid, Gradski zavod za kožne i venerične bolesti
13.00-14.00 Tribina lista „Mama”: „Značaj psihofizičke pripreme za trudnodu”, moderator urednica Dragana Aleksid:
„Značaj psihofizčke pripreme u trudnodi”, Snežana Milanovid, visoki strukovni terapeut; „Priprema karlice za trudnodu” dr
Sanja Gošovid; „Kako prevazidi strahove u trudnodi”, Jelena Holcer,pedagog
14.00-14-20 „O nezi beba iz Halo bebe”, Anđelka Kotevid, šef odseka „Halo beba”, Grdaski zavod za javno zdravlje
14.20-14.50 „EFT”, Jasmina Kovačev, energetski psiholog, Novi Zeland
14.50-15.20 Tribina lista „Dr Kurir”, “Matične delije”, moderator novinarka Tamara Marid: učesnik dr Mima Fazlagid,
ginekolog
15.20-15.50 “Omega i Magnezijum 300 Direkt: uloga EPA i DHA masnih kiselina i minerala Mg u prevencji
kardiovaskularnih bolesti,Nevena Nikolid, OTC product manager,Pharmanova
15.50-16.20 “Velika pomod zdravlju, homeopatski lekovi u apotekama”, mr ph. Marija Krivačid, „Alpen Pharma”„
16.20-16.40 „Qi gong usne duplje”, dr Dejan Glendža, Qi gong učitelj
16.40-17.00 „Koloidno srebro u kozmetici”, Zoran Rapajid, „Max lab”
17.00-17.30 „Nameštanje prvog pršljena”, Predrag Đorđevid, Atlas profilaks
17.30-19,00 „Tretman obolele kičme, posebno krive kičme i diskus hernije po metodi profesora Dzambazovskog ” ,
Akademik prof. Dr Angel Dzambazovski, Institut za primenjenu kineziologiju-intenzivnu rehabilitaciju są fizioterapijom,
Skopje, Makedonija
Download

Jesenji festival zdravlja 2013. Velika sala 21.septembar Mala sala