Suzbijanje korova u krompiru
April mesec je period kada se obavlja sadnja krompira. Pravilan izbor
preparata za suzbijanje korovskih biljaka je jedan od osnovnih preduslova za
kvalitetan i dobar rod. Zbog toga Vam dajemo prikaz svih registrovanih
herbicida koji se mogu primeniti u krompiru za suzbijanje samoniklih biljaka.
 GALBENON (3-4 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova , tretiranjem
kada je grašak visine 8-10 cm a kada je korov u fazi 2-4 lista)
 GIRASOLIN (za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, posle
sadnje a pre nicanja useva, u količini 2-4 l/ha)
 PENDISTOP (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih
korova, posle setve, sadnje, a pre nicanja useva, u količini 4-6 l/ha).
 TARGA SUPER (za suzbijanje jednogodišnji i višegodišnjih uskolisnih
korova, , kada su korovi u fazi 3-6 listova, odnosno 10-30 cm visine, u
količini 0,5-4,0 l/ha)
 LORD 700-WDG (za suzbijanje širokolisnih korova, posle sadnje a pre
nicanja useva, u količini 0,75 kg/ha-1,5 kg/ha ili nakon nicanja useva u
količini 0,5 kg/ha do 0,75 kg/ha.
 GENIUS (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih i
dvogodišnjih
širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta posle
setve/sadnje, a pre nicanja, u količini 2-2,5 l/ha).
 BASAGRAN (za suzbijanje širokolisnih korova, kada je krompir visine
10-15 cm, u količini 2-3 l/ha).
 FRONTIER SUPER (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih
korova, poosle setve a pre nicanja useva, u količini1,0-1,4 l/ha)
 STOMP, ZANAT, AGROSTOMP (za kupus iz rasada, za suzbijanje
jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre
rasadjivanja, u količini 4-6 l/ha),
POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA - L E S K O V A C
Leskovac,april,2011
Download

Suzbijanje korova u krompiru - Poljoprivredna Savetodavna i