(c
)
C
ht
ig
yr
op
14
20
TC
H
va
at
io
n,
s
C
or
po
r
pr
av
a
za
dr
ža
na
Vaš telefon HTC Desire 200
Uputstvo za upotrebu
U ovom uputstvu za upotrebu koristimo sledeće simbole radi
označavanja korisnih i važnih informacija:
za
dr
ža
na
Oznake koje se koriste
u ovom uputstvu
va
pr
av
a
Ovo je napomena. Napomena često pruža dodatne
informacije, na primer šta će se dogoditi ako odlučite da
izvršite određenu radnju ili da odustanete od iste. Napomena
takođe pruža informacije koje se mogu odnositi samo na
određene situacije.
at
io
n,
s
Ovo je savet. Savet Vam pruža alternativne mogućnosti
kako izvesti određeni korak ili proceduru, ili Vas obaveštava
o mogućnosti koja se može pokazati korisna.
C
or
po
r
Ovo pokazuje važne informacije koje su Vam potrebne radi
izvođenja određenog zadatka ili osposobljavanja određene
funkcije.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
Ovo prikazuje sigurnosno upozorenje, tj. informaciju koja
Vam je potrebna radi izbegavanja potencijalnih problema.
Upoznavanje
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
za
dr
ža
na
HTC Desire 200
14
1. NAZAD
20
2. POČETNA
3. SKORAŠNJE APLIKACIJE
ht
4. JAČINA ZVUKA
yr
ig
5. Senzor približavanja
(c
)
C
op
6. NAPAJANJE
7. Konektor slušalica sa mikrofonom 3,5 mm
8. USB konektor
ƒƒ Ako želite da koristite zaštitu ekrana, ne pokrivajte i ne
blokirajte senzor približavanja. Za uređaj HTC Desire 200
može da se kupi specijalna zaštita ekrana, koja već ima
mali otvor za senzor.
pr
av
a
Ako želite da koristite zaštitu ekrana, ne pokrivajte i ne blokirajte
senzor približavanja. Za uređaj HTC Desire 200 može da se kupi
specijalna zaštita ekrana, koja već ima mali otvor za senzor.
za
dr
ža
na
ƒƒ HTC Desire 200 Vam pruža ugrađenu memoriju telefona,
kako biste mogli odmah da kreirate fotografije i video
snimke ili da kopirate datoteke direktno iz kutije. Za
povećanje memorije za medije i datoteke, morate da
kupite i ubacite memorijsku karticu.
Skidanje zadnjeg poklopca
at
io
n,
s
Zadnji poklopac
va
ƒƒ HTC Desire 200 Vam pruža ugrađenu memoriju telefona, kako
biste mogli odmah da kreirate fotografije i video snimke ili da
kopirate datoteke direktno iz kutije. Za povećanje memorije za
medije i datoteke, morate da kupite i ubacite memorijsku karticu.
C
or
po
r
1. Čvrsto uhvatite uređaj HTC Desire 200.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
2. Pritisnite sredinu zadnjeg poklopca i skinite poklopac sa donje
ivice.
Vraćanje zadnjeg poklopca
za
dr
ža
na
Ispod zadnjeg poklopca se nalaze antene Vašeg telefona.
Za osiguranje što boljeg signala za Vaše govore, veze za
podatke i GPS navigaciju, vodite računa da je zadnji poklopac
čvrsto osiguran uz telefon.
1. Poravnajte zadnji poklopac u gornjem delu uređaja HTC Desire 200.
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
2. Pritisnite bočne strane i donji deo zadnjeg poklopca uz HTC
Desire 200, kako bi se poklopac zaključao na svom mestu.
14
Poklopac će glasno škljocnuti kada se zaključa.
20
SIM-kartica
yr
ig
ht
SIM-kartica sadrži Vaš broj telefona, informacije o servisima i memoriju
za čuvanje kontakata iz telefonskog imenika i tekstualnih poruka.
(c
)
C
op
Ubacivanje SIM-kartice
HTC Desire 200 koristi standardnu SIM-karticu (miniSIM). Ako
imate microSIM karticu, ubacite je prvo u SIM adapter. Ne
stavljajte microSIM karticu direktno u telefon HTC Desire 200.
1. Skinite zadnji poklopac.
2. Izvadite bateriju.
3. Ubacite celu SIM-karticu pozlaćenim kontaktima prema dole i
isečenim ćoškom unutra u mesto za SIM-karticu.
za
dr
ža
na
pr
av
a
SIM
at
io
n,
s
va
Vađenje SIM-kartice
Pre vađenja SIM-kartice ne zaboravite da isključite uređaj HTC
Desire 200.
2. Izvadite bateriju.
C
or
po
r
1. Skinite zadnji poklopac.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
3. Pritisnite i držite malu izbočinu na prednjoj strani mesta za SIMkarticu. Nakon toga izbacite SIM-karticu sa druge strane mesta.
4. Izvucite SIM-karticu iz mesta za SIM-karticu.
Memorijska kartica
Memorijsku karticu koristite za čuvanje fotografija, video snimaka i muzike.
Ubacivanje memorijske kartice
1. Skinite zadnji poklopac.
2. Ubacite microSD™ karticu u mesto za memorijsku karticu
za
dr
ža
na
pozlaćenim kontaktima prema dole i pritisnite je dok ne upadne
na svoje mesto.
at
io
n,
s
Isključivanje memorijske kartice
va
pr
av
a
microSD
Ako želite da izvadite memorijsku karticu dok je uređaj HTC Desire 200
uključen, morate prvo da isključite memorijsku karticu, kako biste sprečili
uništenje ili oštećenje datoteka koje se nalaze na memorijskoj kartici.
C
or
po
r
1. Pomerite panel sa obaveštenjima i dodirnite stavku
2. Dodirnite Memorija > Isključi memorijsku karticu.
Vađenje memorijske kartice
TC
1. Skinite zadnji poklopac.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
2. 2. Izvucite memorijsku karticu iz njenog mesta.
microSD
.
Baterija
Vađenje baterije
1. Skinite zadnji poklopac.
C
or
po
r
Ubacivanje baterije
at
io
n,
s
va
pr
av
a
za
dr
ža
na
2. Prstom podignite bateriju iz prostora za bateriju.
TC
Koristite samo originalne baterije koje su isporučene uz
telefon ili kao rezervni delovi koje preporučujemo.
1. Skinite zadnji poklopac.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
2. Ubacite bateriju (bakarnim kontaktima napred) u prostor za
bateriju.
Punjenje baterije
za
dr
ža
na
Preporučujemo da napunite bateriju pre nego što uključite HTC Desire
200 i počnete da ga koristite.
ƒƒ Baterija je u HTC Desire 200 stavljena već pre isporuke.
Između baterije i prostora za bateriju je ubačena tanka
folija. Istu foliju morate ukloniti pre punjenja baterije.
ƒƒ Za punjenje telefona koristite isključivo isporučeni punjač
i USB kabel.
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
1. Priključite manji kraj USB kabla u USB konektor.
pr
av
a
ƒƒ Ne vadite bateriju iz telefona u toku punjenja pomoću
punjača za el. mrežu ili za vozilo.
14
2. Priključite drugi kraj USB kabla u punjač.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
3. Punjenje ćete pokrenuti priključenjem punjača u električnu
utičnicu.
Kao mera opreza, baterija će prekinuti punjenje ako se
pregreje.
Uključivanje i isključivanje telefona
Uključivanje telefona
Pritisnite taster NAPAJANJE.
Kada prvi put uključite HTC Desire 200, treba da zadate
podešavanja.
Isključivanje telefona
za
dr
ža
na
1. Ako je displej ugašen, pritisnite taster NAPAJANJE da bi se isti
upalio i otključajte ekran.
2. Pritisnite i držite taster NAPAJANJE nekoliko sekundi.
3. Kada se pojavi meni, dodirnite Isključi.
pr
av
a
Prva podešavanja HTC Desire 200
Kada prvi put uključite HTC Desire 200, možete uneti podešavanja
uređaja.
at
io
n,
s
va
Dovoljno je postupati u skladu sa uputstvima na ekranu i začas će Vam
sve raditi.
C
or
po
r
Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao što su servisi
prema mestu gde se nalazite ili automatska sinhronizacija
onlajn naloga, mogu prouzročiti dodatne naknade za prenos
podataka. Međutim, to ne mora da Vas brine. Iste stavke se
mogu uključiti ili isključiti i kasnije u podešavanjima.
TC
Kada se HTC Desire 200 prvi put pokrene, na nekim ekranima će
se prikazati Brzi saveti (na primer na Početnom ekranu), koji će Vas
provesti korišćenjem HTC Desire 200. Saveti za ekran neće se prikazati
ponovo nakon njihovog zatvaranja.
20
14
H
Ako budete želeli da se ponovo prikažu Brzi saveti, pomerite Panel sa
obaveštenjima radi njegovog otvaranja i dodirnite
> O telefonu >
Pomoć > Prikaži sve brze savete.
ig
ht
Treba Vam brza pomoć sa korišćenjem
svog telefona?
(c
)
C
op
yr
„Pokaži mi“ će Vam pomoći da u nekoliko sekundi dobijete što više
od HTC Desire 200.
ƒƒ Želite da odmah saznate kako da nešto uradite? Samo unesite
neke ključne reči i dobićete ažurirane odgovore direktno u HTC
Desire 200.
ƒƒ Ponekad Vam se čini da od svog telefona ne dobijate sve što
biste mogli? Za više informacija pogledajte teme uputa u Pokaži
mi. Teme variraju od uvodnih do naprednih, a vidžet Pokaži mi će
Vam čak preporučiti teme koje bi mogle da Vam se sviđaju.
Radi pokretanja Pokaži mi sa Početnog ekrana dodirnite
> Pokaži mi.
Ako još niste preuzeli sadržaj aplikacije Pokaži mi, ili ako ima dostupnih
ažuriranja, dodirnite link za preuzimanje istih.
Pretraga Pokaži mi
1. U Pokaži mi dodirnite
, i unesite reči koje želite da tražite.
za
dr
ža
na
Za promenu podešavanja sinhronizacije aplikacije Pokaži mi
dodirnite > Ažuriraj podešavanja.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
2. Dodirnite rezultat pretrage radi prelaska direktno na istu stavku.
za
dr
ža
na
Prva nedelja sa Vašim novim
telefonom
Funkcije koje ćete voleti na HTC Desire 200
Uređaj HTC Desire 200 Vam pruža zabavnu kameru, odličan zvuk i mnogo
više.
pr
av
a
Slikanje i deljenje je pitanje sekundi
Pošaljite fotografije na svoje omiljene društvene mreže odmah nakon
njihovog kreiranja.
at
io
n,
s
va
Isto tako možete napraviti fotografiju sa prethodno snimljenog video
zapisa.
Beats by Dr. Dre Audio™
C
or
po
r
Integracija Beats Audio™ Vam pruža bogat i jedinstven doživljaj zvuka
prilikom slušanja muzike.
Integracija servisa Dropbox sa HTC Sense
H
TC
Uvek imajte pristup svojim fotografijama, video snimcima i
dokumentima, čuvajući ih na Dropbox-u. Ako se na svoj Dropbox nalog
prijavite sa HTC Desire 200, možete čak besplatno dobiti dodatnih 23
GB slobodnog Dropbox prostora na dve godine.
14
Bogato i neisprekidano pregledanje
ig
ht
20
Uživajte u HTML5 i Flash® sadržaju dok ste u pokretu. I bez klizanja levo
desno. Funkcija uređenja teksta veb pregledača automatski podešava
tekst na širinu Vašeg ekrana. Ako želite da saznate više o korišćenju
veb pregledača, pogledajte.
(c
)
C
op
yr
Takođe možete da sačuvate kopiju stranica koje upravo pregledate,
kako biste ih mogli pogledati kasnije i bez povezivanja na Internet.
Pametno biranje broja
Funkcija pametnog biranja broja ubrzava i olakšava upućivanje poziva.
Samo unesite broj telefona ili prvih nekoliko slova imena kontakta.
Početni ekran
za
dr
ža
na
Početni ekran je mesto, gde HTC Desire 200 postaje zaista Vaš. Tu
možete da dodate svoje omiljene aplikacije, linkove, direktorijume i
vidžete, tako da Vam budu uvek pri ruci. Za više detalja pogledajte
poglavlje Prilagođavanje na strani 38.
Proširen Početni ekran
Kada počnete da koristite svoj HTC Desire 200 u razne svrhe, možda će
Vam se činiti da jedan Početni ekran nije dovoljan. Nema problema.
za vraćanje na glavni Početni ekran.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
Dodirnite
pr
av
a
Pomičite prstom horizontalno levo ili desno po ekranu i pokazaće Vam
se više mesta za dodavanje ikona, vidžeta i dr.
Gestovi prstiju
Ako želite da pišete pomoću tastature,
birate stavke na ekranu, kao što su ikone
aplikacija i podešavanja, ili pritiskate
tastere na ekranu, samo ih kratko dodirnite
prstom.
Dodir i držanje
Ako želite otvoriti dostupne mogućnosti
određene stavke (na primer nekog
kontakta ili linka veb stranice), samo
pritisnite i držite stavku.
Pomeranje ili klizanje
Pomeranje ili klizanje znači brzo vertikalno
ili horizontalno klizanje prstom po ekranu.
Povlačenje
Pre povlačenja dodirnite stavku i ostavite
prst pritisnut uz ekran. Prilikom povlačenja
ne podižite prst sve dok ne dođete na
ciljni položaj.
Brzi pokreti
Brzi pokret po ekranu sličan je klizanju,
međutim neophodno je pomerati prste
pomoću lakših i bržih pokreta. Ovaj gest
prstom uvek se izvodi u vertikalnom
smeru, npr. prilikom razgledanja imenika
ili liste poruka.
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
za
dr
ža
na
Dodir
Kod većine ekrana automatski se
može promeniti orijentacija sa režima
portreta (vertikalno) u režim pejzaža
(horizontalno), tako što ćete okrenuti HTC
Desire 200 na stranu. Prilikom unošenja
teksta možete okrenuti HTC Desire 200 na
stranu i tako dobiti veću tastaturu.
20
14
H
TC
Okretanje
(c
)
C
op
yr
ig
ht
Štipanje
Skrolovanje sa dva
prsta
U nekim aplikacijama, kao što su Galerija
ili veb pregledač, možete „uštinuti“ ekran
sa dva prsta (npr. palcem i kažiprstom) i
time približiti ili udaljiti sliku ili veb stranicu
prilikom pregledanja.
U određenim aplikacijama koje koriste
sortiranje, kao što je Pošta ili Ljudi, možete
koristiti dva prsta za skrolovanje ekrana.
Ekran će prikazati redosled sortiranja i
možete lako skrolovati na informaciju
koju želite.
Režim mirovanja
za
dr
ža
na
Režim mirovanja štedi energiju baterije tako, što prebacuje HTC Desire
200 na nisku potrošnju uz isključen displej. Istovremeno sprečava
slučajno pritiskanje tastera kada imate HTC Desire 200 u svojoj torbi.
Međutim, i tako možete da primate poruke i pozive, a propušteni govori
i poruke će se prikazati na zaključanom ekranu.
pr
av
a
Za isključivanje prikaza propuštenih govora i poruka na
zaključanom ekranu, pomerite Panel sa obaveštenjima radi
> Privatnost.
njegovog otvaranja i dodirnite
Uključivanje režima mirovanja
va
Kratko pritisnite taster NAPAJANJE radi isključivanja displeja i
prebacivanja telefona u režim mirovanja. Takođe, HTC Desire 200 će
automatski preći u režim mirovanja ako ga određeno vreme ne koristite.
C
or
po
r
Buđenje iz režima mirovanja
at
io
n,
s
Vreme, za koje će HTC Desire 200 preći u režim mirovanja, možete
podesiti u podešavanjima Ekran, pokreti i tasteri (ili Ekran i tasteri).
Ako želite da ručno probudite HTC Desire 200, pritisnite taster
NAPAJANJE. Nakon toga treba otključati ekran.
H
TC
HTC Desire 200 automatski će da se probudi u slučaju da
Vas neko zove.
14
Otključavanje ekrana
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
Povucite krug prema gore ako želite da otključate ekran.
Ako ste podesili podsetnik događaja ili alarm, možete povući
odnosno
u krug radi odgode odnosno isključenja događaja ili
budilnika.
Pokretanje aplikacije na zaključanom ekranu
za
dr
ža
na
Ako ste podesili zaključavanje ekrana, HTC Desire 200 će
zatražiti da se prijavite pre nego što se otključa.
pr
av
a
ƒƒ Ako je ekran zaključan, povucite ikonu aplikacije ili direktorijuma
u krug, nakon čega će se otključati ekran i direktno pokrenuti
aplikacija ili otvoriti direktorijum.
at
io
n,
s
va
Prečice na zaključanom ekranu iste su aplikacije kao na traci
prečica Početnog ekrana. Ako želite da promenite prečice
zaključanog ekrana, zamenite aplikacije ili direktorijume na
traci prečica.
C
or
po
r
ƒƒ Ako na zaključanom ekranu ima prikazanih obaveštenja ili
informacija, kao što je propušten poziv ili nova poruka, možete
da ih povučete u krug radi direktnog prikaza u odgovarajućoj
aplikaciji.
Kako preneti kontakte u HTC Desire 200
Postoji više načina za prenos kontakata u HTC Desire 200.
Možete da sinhronizujete kontakte iz Vašeg
starog telefona sa računarom i da koristite HTC
Sync ili HTC Sync Manager za sinhronizaciju
HTC Desire 200 sa kontaktima u Microsoft®
Outlook®-u, Outlook Express-u ili Windows®
kontaktima Vašeg računara.
ig
ht
20
Gmail™
14
H
TC
Sinhronizacija sa
računarom
Nalozi socijalnih
mreža
Prijavite se uz svoje omiljene socijalne mreže
radi preuzimanja kontaktnih informacija.
Kontakti u telefonu
Kontakte možete da kreirate i sačuvate direktno u HTC Desire 200, ili možete da prenesete
postojeće kontakte iz svog starog telefona.
SIM kartica
Kopirajte sve kontakte sa SIM kartice u HTC
Desire 200.
yr
op
C
(c
)
Google® kontakti se u HTC Desire 200 preuzimaju nakon što se prijavite uz svoj Google
nalog. Isto tako možete da kreirate Google
kontakte direktno iz HTC Desire 200.
HTC Desire 200 može da sinhronizuje Vaše
radne kontakte sa Microsoft Exchange ActiveSync serverom Vašeg radnog mesta.
Transfer
Pomoću aplikacije Transfer možete da prenesete ne samo svoje kontakte, već i događaje
kalendara i tekstualne poruke iz svog starog
telefona u HTC Desire 200.
za
dr
ža
na
Microsoft
Exchange
ActiveSync®
Prenos kontakata iz starog telefona
> Transfer.
va
1. Na Početnom ekranu dodirnite
pr
av
a
Jednostavno prenesite kontakte iz svog starog telefona u HTC Desire
200 pomoću tehnologije Bluetooth®. U zavisnosti na modelu Vašeg
starog telefona, u HTC Desire 200 možete da prenesete i druge vrste
podataka, kao što su događaji u kalendaru i tekstualne poruke.
at
io
n,
s
2. Dodirnite Dalje za pokretanje.
3. Odaberite naziv i model starog telefona.
4. Uključite Bluetooth na starom telefonu, podesite ga u vidljiv režim
i pratite uputstva na ekranu.
C
or
po
r
Upućivanje prvog poziva
1. Na Početnom ekranu dodirnite
.
2. Unesite broj telefona ili prvih nekoliko slova imena kontakta.
TC
3. U listi dodirnite kontakt koji želite da nazovete.
H
4. Kada budete hteli da prekinete, dodirnite Završi govor.
14
Slanje prve tekstualne poruke
20
1. Na Početnom ekranu dodirnite
ht
2. Dodirnite
, i odaberite primaoce, kojima želite da pošaljete poruku.
ig
3. Dodirnite
> Poruke.
.
(c
)
C
op
yr
4. Dodirnite polje u kojem piše Unesite tekst, i zadajte svoju poruku.
5. Dodirnite
za ubacivanje smeška ili dodavanje brzog teksta.
6. Dodirnite Pošalji.
Prenos fotografija, videa i muzike u ili iz
HTC Desire 200
Postoje dva načina kako da prenesete medije.
za
dr
ža
na
ƒƒ Povežite HTC Desire 200 sa Vašim računarom i odaberite režim
Disk jedinica. Vaše računar će prepoznati telefon kao bilo koju
USB memoriju i možete da kopirate medije između njih.
pr
av
a
ƒƒ Preuzmite i koristite naš HTC Sync Manager softver. Možete
jednostavno da ga podesite tako, da sinhronizuje direktorijume
koji sadrže medije i popise za reprodukciju na Vašem računaru sa
HTC Desire 200. HTC Sync Manager takođe može automatski da
prenosi fotografije i videa iz HTC Desire 200 u Vaš računar.
at
io
n,
s
va
Ako je dostupan, preuzmite i instalirajte HTC Sync Manager
sa naših veb stranica. U međuvremenu možete da preuzmete
i koristite zadnju verziju aplikacije HTC Sync za sinhronizaciju
svojih medija i podataka.
Kopiranje i deljenje teksta
C
or
po
r
U aplikacijama kao što su veb pregledač i Pošta možete da odaberete i
kopirate tekst i da ga nalepite ili podelite.
Izbor teksta
1. Pritisnite i držite reč.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
2. Povucite markere početka i kraja teksta radi označavanja okolnog
teksta koji želite da odaberete.
Radi kopiranja linka na veb stranicu pritisnite i držite link
i dodirnite Kopiraj URL link.
Kopiranje i lepljenje teksta
1. Nakon izbora teksta koji želite da kopirate dodirnite Kopiraj.
3. Dodirnite Nalepi.
Deljenje teksta
pr
av
a
1. Nakon izbora teksta koji želite da podelite dodirnite Podeli.
za
dr
ža
na
Odabrani tekst će se nakon toga kopirati u ostavu.
2. U polje za unos teksta (na primer prilikom kreiranja imejla),
pritisnite i držite tačku gde želite da nalepite tekst.
2. Odaberite gde želite da nalepite i podelite odabrani tekst, kao što
je imejl poruka ili ažuriranje statusa socijalne mreže.
va
Snimanje ekrana HTC Desire 200
at
io
n,
s
Želite da zabeležite rezultat svoje igre, napišete blog o funkcijama
HTC Desire 200, ili da objaviti ažuriranje statusa o pesmi koju upravo
slušate?
Jednostavno možete da slikate svoj ekran i podelite ga putem Galerije.
C
or
po
r
Pritisnite i držite taster NAPAJANJE i pritisnite
.
Snimak ekrana će se sačuvati u aplikaciji Galerija u odeljku Slike iz
fotoaparata.
TC
Prelaz između zadnjih pokrenutih aplikacija
H
Možete lako pristupiti aplikacijama koje ste nedavno pokretali.
.
14
1. Pritisnite
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
2. Pomaknite prst gore ili dole radi razgledanja zadnjih pokrenutih
aplikacija.
ƒƒ Ako želite da uklonite aplikaciju sa liste, povucite je levo ili desno.
ƒƒ Ako želite da pokrenete aplikaciju, samo je dodirnite.
Nedostaje Vam taster Meni?
za
dr
ža
na
Ne možete da nađete taster Meni?
Možete podesiti taster zadnjih pokrenutih aplikacija da otvara i Meni.
1. Pomerite Panel sa obaveštenjima radi njegovog otvaranja
.
i dodirnite
2. Dodirnite stavku Ekran, pokreti i tasteri (ili Ekran i tasteri).
pr
av
a
3. Dodirnite stavku Taster zadnjih aplikacija i odaberite kako želite
da se otvara Meni, pritiskom tastera ili pritiskom i držanjem
tastera.
at
io
n,
s
va
Obaveštenja
Informativne ikone
C
or
po
r
Informativne ikone u statusnoj traci olakšavaju pregled o porukama,
događajima u kalendaru i alarmima.
TC
Panel sa obaveštenjima
14
H
Kada dobijete novo obaveštenje, možete da otvorite Panel sa
obaveštenjima radi kontrole kakvo obaveštenje o događaju ili novu
informaciju ste dobili.
20
Panel sa obaveštenjima takođe omogućava brz pristup podešavanjima.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
1. Radi otvaranja Panela sa obaveštenjima pritisnite i držite statusnu
traku i klizite prstom dole.
za
dr
ža
na
pr
av
a
va
Ako imate više obaveštenja, skrolujte dole po ekranu da biste ih sve
pregledali.
at
io
n,
s
2. Radi zatvaranja Panela sa obaveštenjima pritisnite i držite donji
.
redak Panela i klizite prstom gore. Ili samo pritisnite
Pogledajte svoja podešavanja
C
or
po
r
Želite da promenite ton zvona, podesite Wi-Fi® povezivanje ili
prilagodite sjaj ekrana? Ovo i mnoge druge stvari možete učiniti
u Podešavanjima.
TC
Pomaknite Panel sa obaveštenjima radi njegovog otvaranja i dodirnite
. Ovo su neka od osnovnih podešavanja koje možete da promenite:
H
ƒƒ Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. pored stavki kao što je Wi-Fi za
uključivanje ili isključivanje iste stavke. Dodirnite samu stavku ako
želite da uredite njena podešavanja.
20
14
ƒƒ Dodirnite Zvuk ako želite da podesite ton zvona, odaberete
zvučni profil ili uredite zvučna podešavanja za dolazne pozive.
ig
ht
ƒƒ Dodirnite Ekran, pokreti i tasteri (ili Ekran i tasteri) ako želite da
promeniti sjaj ekrana ili da zadati kako dugo treba ekran da miruje
pre prelaska u režim mirovanja.
(c
)
C
op
yr
ƒƒ Dodirnite Bezbednost za sigurnosna podešavanja HTC Desire
200, na primer zaključavanje ekrana.
Kako produžiti trajanje baterije
Vreme do ponovnog punjenja baterije zavisi na tome kako koristite
svoj HTC Desire 200. Pomoću menadžmenta napajanja možete da
produžite trajanje baterije uređaja HTC Desire 200.
U slučajevima kada želite da još više produžite trajanje baterije,
isprobajte neke od sledećih saveta:
Provera upotrebe baterije
Upravljanje povezivanjem
ƒƒ Isključite bežične veze koje ne koristite.
za
dr
ža
na
Praćenje upotrebe baterije Vam može pomoći u utvrđivanju funkcija
koje najviše troše energiju i možete odabrati šta želite da uradite. Za
više detalja pogledajte
ƒƒ Uključite ili isključite veze kao što je mobilna mreža, Wi-Fi ili
Bluetooth.
Idite na Podešavanja i dodirnite odgovarajući prekidač Uklj./Isklj.
pr
av
a
ƒƒ Ako Vam ne treba veza za podatke, prebacite se na 2G.
ƒƒ Ako ste na mestu sa slabijim pokrićem, troši se više energije.
Privremenim isključenjem veze za podatke i prelaskom na režim
GSM mreže trošićete manje energije baterije.
va
Upravljanje ekranom
at
io
n,
s
Smanjenje osvetljenja ekrana, upotreba režima mirovanja kada ga ne
koristite i jednostavna pozadina takođe pomažu sa uštedom energije
baterije.
C
or
po
r
ƒƒ Koristite automatsko osvetljenje (zadano) ili ručno smanjite
osvetljenje.
ƒƒ Skratite vreme za automatsko gašenje ekrana.
ƒƒ Podesite veb pregledač da automatski smanji osvetljenje ekrana
dok se učitava veb stranica.
TC
Ograničenje podataka i sinhronizacije u pozadini
20
14
H
Podaci i sinhronizacija u pozadini mogu trošiti puno energije baterije,
ako imate puno aplikacija koje sinhronizuju podatke u pozadini.
Preporučuje se da ne dozvoljavate aplikacijama suviše čestu
sinhronizaciju podataka. Odredite kojim aplikacijama se može podesiti
manja frekvencija sinhronizacije ili ručna sinhronizacija.
Ostali saveti
ig
ht
Kako biste uštedeli još malo više energije, pokušajte sledeće:
(c
)
C
op
yr
ƒƒ Smanjite jačinu zvuka tona zvona i medija.
ƒƒ Minimizujte upotrebu povratnih vibracija i zvukova.
ƒƒ Proverite podešavanja aplikacija, pošto i tu možete naći više
mogućnosti za optimizaciju rada baterije.
Ažuriranje softvera na HTC Desire 200
HTC Desire 200 može da proveri da li ima novih ažuriranja softvera
i da Vas o tome obavesti. Takođe možete ručno da proverite da li nema
dostupnih ažuriranja softvera.
Instalacija ažuriranja softvera
Ako je uključena veza na Internet i ima ažuriranja softvera na
raspolaganju, u statusnoj traci će se prikazati ikona obaveštenja o
ažuriranju
.
za
dr
ža
na
Možda ćete hteti da koristite Wi-Fi vezu ili Internet vezu
Vašeg računara za preuzimanje ažuriranja softvera, kako biste
uštedeli za prenos podataka. Istu opciju možete da zadate u
Podešavanja > O telefonu > Ažuriranje softvera >
.
pr
av
a
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite obaveštenje
o ažuriranju.
2. Ako želite izbeći naplatu dodatnih troškova za prenos podataka,
odaberite Koristi samo Wi-Fi ili kabl.
va
3. Dodirnite OK.
at
io
n,
s
4. . Nakon završetka preuzimanja dodirnite Instaliraj i dodirnite OK.
Pričekajte dok se ažuriranje završi. HTC Desire 200 će se nakon toga
automatski isključiti i ponovo uključiti.
C
or
po
r
Instalacija ažuriranja aplikacija
Ako je uključena veza na Internet i ima na raspolaganju ažuriranja
za neku od Vaših aplikacija, u statusnoj traci će se prikazati ikona
obaveštenja o ažuriranju
.
TC
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite obaveštenje
o ažuriranju.
14
H
Pojaviće se Ekran ažuriranja sa listom ažuriranja aplikacija koja se mogu
instalirati.
.
20
2. Dodirnite stavku ako želite da pogledate detalje i dodirnite
3. Nakon završetka pregledanja ažuriranja dodirnite Instaliraj.
ig
ht
Ako je to potrebno, pojaviće se poziv da restartirate HTC Desire 200.
(c
)
C
op
yr
Ručna kontrola ažuriranja
1. Pomaknite Panel sa obaveštenjima radi njegovog otvaranja i dodirnite
.
2. Dodirnite O telefonu > Ažuriranje softvera > Proveri sada.
Sinhronizacija Vaših medija i podataka
pomoću HTC Sync Manager-a
S HTC Sync Manager-om možete uživati u istim raznolikim medijima
bilo da ste za svojim računarom ili u pokretu. Možete da ga koristite
i za čuvanje istih kontakata, važnih dokumenata i drugih podataka
istovremeno u HTC Desire 200 i u Vašem računaru.
HTC Sync Manager je nadoknada za HTC Sync, a nudi i mnogo više
funkcija. Možete:
ƒƒ Upravljati svojom zbirkom muzike, fotografija i videa u svom
računaru.
ƒƒ Prenositi muziku sa CD medija u svoj računar.
za
dr
ža
na
ƒƒ Puštati muziku i video koristeći ugrađen plejer. Takođe možete
puštati iTunes® i Windows Media® Player popise za reprodukciju.
pr
av
a
ƒƒ Sinhronizovati fotografije, videa, muziku, popise za reprodukciju
i albume između HTC Desire 200 i Vašeg računara.
ƒƒ Sinhronizovati informacije kao što su kontakti, kalendar,
dokumenti i veb knjižne oznake između HTC Desire 200 i Vašeg
računara.
at
io
n,
s
va
Za više informacija o tome kako instalirati i koristiti ovaj softver,
pogledajte Osnovne informacije o HTC Sync Manager-u na strani 138.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
Preuzmite i instalirajte HTC Sync Manager (ako je dostupan)
sa www.htc.com/help. U međuvremenu možete da
preuzmete i koristite zadnju verziju aplikacije HTC Sync
za sinhronizaciju svojih medija i podataka.
Fotoaparat
za
dr
ža
na
Osnovne informacije o fotoaparatu
Slikajte odmah, bez ikakvog zadržavanja.
Samo direktno pokrenite fotoaparat na zaključanom ekranu, čak i ako je
HTC Desire 200 zaštićen lozinkom.
1. Ako je ekran isključen, pritisnite NAPAJANJE.
pr
av
a
2. Povucite ikonu Fotoaparata na kružić zaključanog ekrana, tako da
odmah možete napraviti fotografiju ili snimati video.
va
Na Početnom ekranu možete takođe dodirnuti aplikaciju
Fotoaparat za pokretanje iste.
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
Na ekranu tražila možete naći kontrole za dodavanje efekata, zumiranje
i druge stavke.
ht
20
Ako je ekran zaključan, nakon korišćenja fotoaparata (ili ako
privremeno napustite ekran tražila) ipak morate da otključate
HTC Desire 200.
(c
)
C
op
yr
ig
Zumiranje
ƒƒ Pre kreiranja slike ili videa klizite prstom u traci zum-a za
približavanje ili udaljavanje objekata.
ƒƒ Kada snimate video, traka zum-a uvek je prikazana na ekranu.
Možete slobodno da približavate i udaljavate sliku u toku snimanja.
Odabir efekta
Koristite dostupne efekte fotoaparata da bi Vaše fotografije izgledale
kao da su kreirane pomoću specijalnih sočiva i filtara. Isto tako možete
da dodate određene efekte u videa.
1. Dodirnite
.
2. Prolazite kroz dostupne efekte i dodirnite taj koji Vam se sviđa.
Podešavanje rezolucije
.
za
dr
ža
na
1. Na ekranu tražila dodirnite
2. Dodirnite Rezolucija slika ili Kvalitet videa i odaberite rezoluciju.
Odabir načina rada blica
pr
av
a
Dodirnite taster blica radi izbora režima blica.
Kada koristite režim Blic ili Automatski blic, fotoaparat će inteligentno
podesiti najbolje svetlo blica za Vašu fotografiju.
va
Fotografisanje
at
io
n,
s
1. Na Početnom ekranu ili na ekranu zaključavanja otvorite aplikaciju
Fotoaparat.
2. Usmerite fotoaparat na to, šta želite slikati.
C
or
po
r
Fotoaparat će automatski da prilagodi fokus i neprekidno ponovo
fokusira dok budete pomerali fotoaparat.
3. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite
.
Snimanje videa
TC
1. Na Početnom ekranu ili na ekranu zaključavanja otvorite aplikaciju
Fotoaparat.
H
2. Ako ste spremni da pokrenete snimanje, dodirnite
.
14
3. U toku snimanja možete:
20
ƒƒ Slobodno približavati i udaljavati sliku.
ht
ƒƒ Menjati fokus na drugi objekat ili oblast jednostavnim dodirom
na Ekranu tražila.
ig
ƒƒ Dodirnuti taster blica radi paljenja ili gašenja svetla kamere.
(c
)
C
op
yr
4. Radi zaustavljanja snimanja dodirnite
.
Fotografisanje u toku snimanja videa
U toku snimanja videa pomoću glavnog fotoaparata dodirnite
za fotografisanje istog objekta.
Slikanje serije fotografija
Želite da slikate predmete u pokretu? Bilo da se radi o fudbalskoj utakmici
Vašeg deteta ili automobilskim utrkama, možete da snimite akciju.
Uverite se da je podešena scena Automatski kako biste mogli
da koristite ovu funkciju.
1. Na Ekranu tražila pritisnite i držite
.
za
dr
ža
na
Fotoaparat će napraviti do 20 snimaka objekta u nizu.
Želite da napravite mnogo više snimaka? Dodirnite
>
Neprekidno slikanje i poništite opciju Ograniči na 20 snimaka.
pr
av
a
2. Nakon slikanja odaberite fotografiju koja vam se najviše sviđa i
dodirnite Najbolji snimak. Ako želite da sačuvate više fotografija
iz istog skupa, samo obrišite one koje ne želite da čuvate.
Scene fotoaparata
at
io
n,
s
va
Scene pružaju jednostavnu mogućnost kako promeniti standardna
podešavanja fotoaparata, kako bi više odgovarala Vašim trenutnim
uslovima svetla i sredine. Koristite Automatski za prepuštanje
fotoaparatu da automatski podesi optimalne vrednosti, ili birajte
iz širokog izbora scena pre početka fotografisanja.
C
or
po
r
Unapređenje portreta
Ako želite da Vaša porodica ili prijatelji izgledaju najbolje na Vašim
fotografijama, koristite scenu Portret. Ista scena će izgladiti kožu osoba
na Vašim fotografijama.
TC
It smoothens the skin in your shots.
1. Na Ekranu tražila dodirnite
.
H
2. Dodirnite Portret.
.
20
14
3. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite
Korišćenje HDR-a
(c
)
C
op
yr
ig
ht
Ako slikate portrete na svetloj pozadini, koristite HDR za izradu jasnijih
fotografija.
HDR naglašava detalje kako na osvetljenim mestima, tako i u senkama,
čak i u slučaju visokog kontrasta svetla.
1. Na Ekranu tražila dodirnite
.
2. Dodirnite HDR.
3. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite
.
Fotoaparat će snimiti tri slike sa raznim nivoima ekspozicije i sastaviće
ih u jednu unapređenu fotografiju.
Prilagođavanje
Neka HTC Desire 200 izgleda i zvuči kako Vi želite.
za
dr
ža
na
Kako da HTC Desire 200 postane samo Vaš
Prilagodite ga pomoću Dodirniteete, maske, tona zvona i zvukova
upozorenja na događaje kao što su primljena poruka, imejl i podsetnik
kalendara.
pr
av
a
Prilagođavanje HTC Desire 200 pomoću
scena
va
Od HTC Desire 200 će postati nekoliko telefona u jednom kada koristite
scene.
at
io
n,
s
Scene su već podešeni rasporedi Početnog ekrana, koji se mogu brzo
upotrebiti. Menjanjem scena možete odmah pretvoriti HTC Desire 200
u perfektan telefon za vikend, za putovanje, za rad ili čisto za zabavu.
C
or
po
r
Svaki put kada nešto promenite na Početnom ekranu, HTC
Desire 200 će automatski sačuvati promene u scenu koja je
trenutno odabrana.
Prilagođavanje HTC Desire 200 pomoću scena
TC
Prilikom kreiranja nove scene krećete od praznog Početnog ekrana.
>
14
H
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
Prilagodi.
20
2. Na kartici Ekran dodirnite Scene.
3. Dodirnite
> Nova.
ht
4. Unesite naziv nove scene i dodirnite Završi.
(c
)
C
op
yr
ig
5. Prilagodite scenu dodajući vidžete i aplikacije, menjajući pozadinu
itd. Sve izmene koje ste izvršili automatski će se sačuvati na ovoj
sceni.
Promena naziva scene
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
Personalize.
>
2. Na kartici Ekran dodirnite Scene.
3. Klizite prstom po ekranu s desne na levu stranu radi izbora scene
kojoj želite da promenite naziv.
4. Pritisnite i držite minijaturni prikaz scene i dodirnite Rename.
5. Unesite novi naziv scene.
6. Dodirnite Završi.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
Prilagodi.
>
2. Na kartici Ekran dodirnite Scene.
3. Dodirnite
> Obriši.
za
dr
ža
na
Brisanje scene
va
5. Dodirnite Obriši.
Promena pozadinske slike
pr
av
a
4. Klizite prstom po ekranu sa desne na levu stranu radi listanja kroz
scene i dodirnite jednu ili više scena koje želite da obrišete.
at
io
n,
s
Podesite svoju omiljenu fotografiju kao pozadinu Početnog ekrana.
Odaberite neku od dostupnih pozadinskih slika ili upotrebite bilo koju
fotografiju koju ste snimili fotoaparatom.
C
or
po
r
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
> Prilagodi.
2. Na kartici Ekran dodirnite Pozadina.
3. Dodirnite jednu od sledećih mogućnosti:
Galerija
H
TC
Odaberite postojeću fotografiju i odsecite suvišne
krajeve.
Odaberite unapred učitanu pozadinsku sliku i
dodirnite Prikaži.
20
14
HTC pozadine
4. Dodirnite Sačuvaj ili Primeni.
ig
ht
Primena nove maske
(c
)
C
op
yr
Prilagodite i više od Početnog ekrana primenom nove maske.
Maske su podešene da daju drugačiji izgled i atmosferu većini tasteri
na ekranu, ekranima aplikacija, izbornicima i drugim stavkama.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
Prilagodi.
>
2. Na kartici Ekran dodirnite Maska.
3. Klizite prstom po ekranu sa desne na levu stranu radi izbora
maske koju želite.
4. Dodirnite Primeni.
Prilagođavanje Početnog ekrana pomoću
vidžeta
za
dr
ža
na
Vidžeti prikazuju kratak pregled važnih informacija i medijskog sadržaja
direktno na Vašem Početnom ekranu.
Određeni vidžeti su radi Vašeg komfora već dodati na Početni ekran.
Još više ih možete dodati izborom nekih od dostupnih vidžeta.
Dodavanje vidžeta na Početni ekran
2. Na kartici Vidžeti možete:
pr
av
a
1. Pritisnite i držite prazno mesto na Početnom ekranu.
ƒƒ Dodirnuti
za traženje određenih vidžeta.
at
io
n,
s
ƒƒ Dodirnuti Svi vidžeti za odabir iz menija.
va
ƒƒ Kliziti levo ili desno radi listanja kroz gotove komplete vidžeta.
Neki vidžeti su dostupni u različitim stilovima i veličinama.
C
or
po
r
3. Povucite vidžet na minijaturni prikaz početnog ekrana na koji ga
želite dodati.
Takođe možete dodati vidžete koji Vam omogućavaju da brzo uključite
ili isključite neka podešavanja, kao što su Wi-Fi ili Bluetooth. Dodirnite
Svi vidžeti > Podešavanja i dodirnite vidžet koji želite.
TC
Promena podešavanja vidžeta
14
H
Na Početnom ekranu možete promeniti osnovna podešavanja
određenih vidžeta (na primer vidžeta Ljudi i Pošta).
20
1. Pritisnite i držite vidžet na Početnom ekranu i povucite ga na
ig
ht
Nakon toga će se pojaviti odgovarajući ekran na kojem možete
promeniti određena podešavanja istog vidžeta.
(c
)
C
op
yr
2. Prilagodite podešavanja vidžeta.
.
Upućivanje poziva pomoću Pametnog
pozivanja
za
dr
ža
na
Telefonski pozivi
Možete ili direktno uneti broj ili iskoristiti funkciju Pametno pozivanje za
brzo upućivanje poziva. Pametno pozivanje traži i poziva kontakt koji je
sačuvan ili se nalazi u listi poziva.
.
pr
av
a
1. Na Početnom ekranu dodirnite
2. Unesite broj telefona ili prve znakove imena kontakta.
va
3. U prikazanoj listi dodirnite kontakt za njegovo pozivanje.
at
io
n,
s
Ako želite da pogledate druge brojeve telefona koji su
zabeleženi uz kontakt, dodirnite
pored imena kontakta.
4. Radi završavanja govora dodirnite Završi govor.
Korišćenje brzog poziva
C
or
po
r
Koristite Brze pozive za upućivanje poziva na jedan dodir.
TC
Na primer, ako telefonskom broju određenog kontakta dodelite taster broja
2, dovoljno je pritisnuti i držati broj 2 na tastaturi za upućivanje poziva.
14
H
Taster broja 1 sveopšte je rezervisan za govornu poštu.
Pritisnite i držite isti taster za upućivanje poziva govornoj
pošti i preslušavanje glasovnih poruka.
20
Dodela tastera za brzi poziv
ht
1. Na Početnom ekranu dodirnite
yr
ig
2. Dodirnite
(c
)
C
op
3. Dodirnite
.
> Brzi poziv.
i odaberite kontakt u listi.
4. Na ekranu Brzi poziv odaberite telefonski broj kontakta koji želite
da koristite i taster brzog poziva koji želite da mu dodelite.
5. Dodirnite Sačuvaj.
Pozivanje telefonskog broja iz tekstualne
poruke
1. Dodirnite telefonski broj u poruci.
2. Dodirnite Poziv.
Pozivanje telefonskog broja iz imejla
1. Dodirnite telefonski broj u telu poruke.
2. Dodirnite Poziv.
pr
av
a
Pozivanje telefonskog broja u događaju
kalendara
za
dr
ža
na
Ako želite da pozovete lice koje Vam je poslalo poruku,
dodirnite primljenu poruku i dodirnite Poziv u meniju.
1. Otvorite događaj u Kalendaru.
va
2. Na ekranu Detalji događaja dodirnite telefonski broj.
at
io
n,
s
3. Dodirnite Poziv.
4. Nakon prihvatanja poziva dodirnite
za pregledanje detalja
događaja kao što je identifikacija konferencijskog govora ili PIN
kod sastanka na ekranu sa tastaturom telefona.
C
or
po
r
Upućivanje poziva u nuždi
TC
U nekim regijama sa HTC Desire 200 možete da upućujete pozive u
nuždi iako nemate ubačenu SIM-karticu ili Vam je SIM-kartica blokirana.
H
Ako ne hvatate signal mreže, nećete moći da uputite poziv
u nuždi.
14
1. Na Početnom ekranu dodirnite
.
20
2. Pozovite međunarodni broj za pozive u nuždi koji važi u Vašoj
mreži i dodirnite Poziv.
ig
ht
Dolazni pozivi
(c
)
C
op
yr
Prilikom dolaznog poziva će se pojaviti ekran Dolazni poziv.
Za primanje govora možete da koristite mirno zvono ili
funkcije za telefon u džepu.
Prihvatanje poziva
Izvršite jednu od sledećih radnji:
ƒƒ Ako je prilikom dolaznog poziva zaključan ekran, povucite
kružić Zaključanog ekrana.
na
ƒƒ Ako je prilikom dolaznog poziva ekran otključan, dodirnite Prihvati.
ƒƒ Odbijanje poziva
ƒƒ Izvršite jednu od sledećih radnji:
za
dr
ža
na
ƒƒ Ako je prilikom dolaznog poziva zaključan ekran, povucite
na
kružić Zaključanog ekrana. Nakon toga povucite kružić na ikonu
Podseti me za kreiranje događaja ili na ikonu Pošalji poruku za
slanje tekstualne poruke pozivaocu.
ƒƒ Ako je prilikom dolaznog poziva ekran otključan, dodirnite Odbij.
ƒƒ Dvaput pritisnite taster NAPAJANJE za odbijanje poziva.
ƒƒ Isključivanje tona zvona bez odbijanja poziva
pr
av
a
ƒƒ Izvršite jednu od sledećih radnji:
ƒƒ Pritisnite taster Podizanje jačine zvuka ili Smanjenje jačine zvuka.
ƒƒ Pritisnite taster NAPAJANJE.
at
io
n,
s
va
ƒƒ Stavite HTC Desire 200 ekranom prema dole na ravnu podlogu.
Ako je HTC Desire 200 već okrenut ekranom dole, i
tako će zvoniti prilikom narednog dolaznog poziva
C
or
po
r
Prebacivanje sa jednog poziva na drugi
Ako već govorite i prihvatite drugi poziv, možete prebacivati sa jednog
poziva na drugi.
TC
1. Kada prihvatite drugi poziv, dodirnite Prihvati radi prihvatanja
drugog poziva i zadržavanja prvog poziva.
14
H
2. Radi prebacivanja sa jednog poziva na drugi dodirnite na ekranu
lice sa kojim želite da govorite.
20
3. Radi završetka trenutnog govora i vraćanje pozivu na čekanju
dodirnite Završi govor.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
Uključivanje glasnog govora u toku poziva
Radi smanjenja potencijalnog rizika oštećenja sluha ne držite
HTC Desire 200 uz uvo ako je uključen glasni govor.
Izvršite jednu od sledećih radnji:
ƒƒ U toku govora okrenite HTC Desire 200 ekranom dole (uverite se
da je uključena opcija Okreni za glasni govor u podešavanjima
Zvuk).
ƒƒ Na ekranu govora dodirnite
.
Ako je uključen glasni govor, u statusnoj traci će se pojaviti ikona
glasnog govora
.
Radi isključivanja glasnog govora samo ponovo okrenite HTC Desire
200 ekranom prema gore. Ili ponovo dodirnite
.
za
dr
ža
na
Isključivanje mikrofona u toku poziva
Na ekranu poziva dodirnite
radi prebacivanja između režima
uključenog i isključenog mikrofona.
pr
av
a
Kada je mikrofon isključen, u statusnoj traci će se pojaviti ikona
isključenog mikrofona
.
Završavanje poziva
va
Izvršite jednu od sledećih radnji:
at
io
n,
s
ƒƒ Na ekranu poziva dodirnite Završi govor.
ƒƒ Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
C
or
po
r
Ako telefonski broj lica sa kojim ste razgovarali nije u Vašoj listi kontakata,
nakon završetka govora možete odabrati da se broj sačuva u listu kontakata.
Uspostavljanje konferencijske veze
H
TC
Konferencijski poziv sa prijateljima, porodicom ili saradnicima veoma
je jednostavan. Uputite prvi poziv (ili prihvatite poziv) i jednostavno
uspostavite svaki naredni poziv i dodajte ga u konferenciju.
20
14
Uverite se da Vaša SIM-kartica omogućava usluge
konferencijske veze. Za više detalja kontaktirajte svog
mobilnog operatora.
1. Uputite poziv prvom učesniku konferencije.
ig
ht
2. Nakon uspostavljanja veze dodirnite > Dodaj poziv i uputite poziv
drugom učesniku. U međuvremenu će prvi učesnik biti na čekanju.
(c
)
C
op
yr
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, dodirnite
4. Radi dodavanja novog učesnika dodirnite
5. Nakon uspostavljanja veze, dodirnite
u konferencijsku vezu.
.
i pozovite broj kontakta
radi dodavanja učesnika
6. Ako želite da privatno razgovarate sa licem koje učestvuje
u konferencijskoj vezi, dodirnite i odaberite Privatni poziv.
Radi završavanja govora sa učesnikom dodirnite
ovaj govor.
i dodirnite Završi
Radi završavanja konferencijske veze dodirnite Završi govor.
Internet pozivi
za
dr
ža
na
Ako ste povezani sa Wi-Fi mrežom, možete upućivati i prihvatati pozive
putem naloga za internet pozive.
Dodavanje naloga za internet pozive
pr
av
a
Pre dodavanja naloga za internet pozive, uverite se da ste
registrirani za uslugu internet poziva koja podržava glasovne
pozive putem Session Initiation Protocol (SIP). Moguće je da
se za internet pozive na telefonski broj naplaćuju dodatne
naknade.
va
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
> Poziv.
3. Dodirnite Dodaj nalog.
4. Unesite detalje Vašeg naloga.
> Sačuvaj.
C
or
po
r
5. Dodirnite
at
io
n,
s
2. U Podešavanjima internet poziva dodirnite Nalozi.
TC
6. Za podešavanje telefona HTC Desire 200 za prihvatanje internet
poziva sa naloga koji ste dodali, označite kukicom polje Prihvati
dolazne pozive.
H
Upućivanje internet poziva
14
Uputite internet poziv ili na nalog za internet pozive Vašeg kontakta ili
na njegov telefonski broj.
ht
20
Nazovite bilo koje od sledećih:
op
yr
ig
Nalog za internet
pozive
ƒƒ U Istoriji poziva dodirnite zapis
o internet pozivu.
C
(c
)
ƒƒ U aplikaciji Ljudi dodirnite kontakt koji
ima nalog za internet pozive i dodirnite
Internet poziv.
Telefonski broj
Prvo omogućite internet pozivanje za
odlazne pozive. Pomerite i otvorite Panel
> Poziv.
sa obaveštenjima i dodirnite
Dodirnite Koristi internet pozive i odaberite
ili Za sve pozive ako je dostupna mreža za
podatke ili Pitaj prilikom svakog poziva.
Istorija poziva
Odgovor na propušten poziv
Ako imate propušten poziv, u statusnoj traci će se pojaviti ikona
propuštenog poziva
.
za
dr
ža
na
Koristite Istoriju poziva za razgledanje propuštenih, upućenih
i prihvaćenih poziva.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i pogledajte ko Vas
je zvao.
pr
av
a
2. Ako ga želite pozvati, dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu.
3. Dodirnite ime ili broj pozivaoca na ekranu Istorija poziva.
> Istorija poziva.
.
at
io
n,
s
1. Na Početnom ekranu dodirnite
2. Dodirnite
va
Pregledanje poziva u Istoriji poziva
3. Na ekranu Istorija poziva možete:
ƒƒ Dodirnuti ime ili broj u listi za upućivanje poziva.
C
or
po
r
ƒƒ Pritisnuti i držati ime ili broj u listi za prikazivanje menija sa opcijama.
ƒƒ Dodirnuti
za prikaz istorije poziva samo određene osobe. Ako
se radi o sačuvanom/sinhronizovanom kontaktu, videćete i zadnje
tekstualne i imejl poruke iste osobe.
TC
ƒƒ Dodirnuti > Prikaz radi prikazivanja samo određenih vrsta
poziva, kao što su propušteni ili upućeni pozivi.
14
H
Dodavanje novog broja telefona iz Istorije poziva
postojećem kontaktu
20
1. Na ekranu Istorija poziva pritisnite i držite broj telefona i dodirnite
Sačuvaj u Ljude.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
2. Odaberite da li želite da kreirate nov kontakt ili da sačuvate broj
uz postojeći kontakt.
Poruke
Ostanite u dodiru sa ljudima koji su za Vas najvažniji.
Koristite aplikaciju Poruke za pisanje i slanje tekstualnih i
multimedijalnih poruka.
za
dr
ža
na
O aplikaciji Poruke
Slanje tekstualne poruke (SMS)
> Poruke.
at
io
n,
s
.
va
1. Na Početnom ekranu dodirnite
2. Dodirnite
pr
av
a
Na ekranu Sve poruke sve su poruke koje ste poslali i primili pregledno
grupirane kao konverzacije prema imenima kontakata ili telefonskim
brojevima.
3. Unesite ime kontakta ili broj mobilnog telefona u polje Za.
C
or
po
r
Šaljete poruku grupi prijatelja? Dodirnite
i odaberite
kontakte kojima želite da pošaljete poruku.
ht
20
14
H
TC
4. Dodirnite polje u kojem piše Unesi tekst i zadajte svoju poruku.
radi čuvanja poruke kao radne
(c
)
C
op
yr
ig
5. Dodirnite Pošalji, ili pritisnite
verzije.
ƒƒ Broj znakova jedne tekstualne poruke je ograničen (prikazan je
iznad tastera Pošalji). Ako prekoračite isti broj, tekstualna poruka
će biti dostavljena kao jedna, međutim, biće Vam naplaćena kao
više od jedne poruke.
ƒƒ Tekstualna poruka će automatski postati multimedijalna poruka
ako unesete imejl adresu primaoca, ako zadate predmet poruke,
priključite prilog ili napišete veoma dugu poruku.
Slanje multimedijalne poruke (MMS)
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Poruke.
2. Dodirnite
.
Šaljete poruku grupi prijatelja? Dodirnite
i odaberite
kontakte, kojima želite da pošaljete poruku.
4. Ako želite da unesete predmet poruke, dodirnite
za
dr
ža
na
3. Unesite ime kontakta, broj mobilnog telefona ili imejl adresu u polje Za.
> Dodaj predmet.
5. Dodirnite polje u kojem piše Unesi tekst i zadajte svoju poruku.
6. Dodirnite
i odaberite tip priloga.
pr
av
a
7. Odaberite ili tražite stavku koju želite da priložite.
8. Kada dodate prilog, dodirnite
za pregled mogućnosti zamene,
razgledanja ili uklanjanja priloga.
va
Creating a slideshow
radi čuvanja poruke kao radne verzije.
at
io
n,
s
9. Dodirnite Pošalji ili pritisnite
1. Nakon dodavanja slike, video ili audio zapisa u multimedijalnu
poruku koju sastavljate, dodirnite multimedia message you’re
composing, Dodirnite
> Slajd.
C
or
po
r
2. Odaberite gde želite da ubacite naredni slajd.
3. Odmah nakon dodavanja slajda izvršite jednu od sledećih radnji:
ƒƒ Dodirnite
i odaberite fotografiju ili video koji želite da dodate.
ƒƒ Dodirnite
> Audio za dodavanje muzike ili zvučnog zapisa u slajd.
TC
ƒƒ Dodirnite Dodaj tekst i unesite naslov.
14
H
za pregled mogućnosti zamene, razgledanja ili
ƒƒ Dodirnite
uklanjanja priloga.
ht
20
4. Dodirnite > Prikaz. Jedanput dodirnite ekran prikaza za
prikazivanje kontrolnih tastera.
(c
)
C
op
yr
ig
Ako ne vidite Prikaz, skrolujte kroz meni
5. Kada završite, dodirnite Pošalji ili pritisnite
kao radne verzije.
radi čuvanja poruke
Ne možete naći imejl adrese kontakata u Porukama?
1. Ako se prilikom unosa imena kontakta pokazuju samo telefonski
brojevi, dodirnite .
2. Dodirnite
> Prikaži Imejl.
Ako želite da se imejl adrese prikazuju stalno, dodirnite na ekranu Sve
poruke i odaberite Podešavanja > Opće > Prikaži imejl adrese.
Korišćenje radne verzije poruke
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite
> Radne verzije.
2. Dodirnite poruku i nastavite da je uređujete.
Pregled poruka
za
dr
ža
na
3. Dodirnite Pošalji.
U zavisnosti na Vašim podešavanjima obaveštavanja, HTC Desire 200
će Vas u slučaju prijema nove poruke upozoriti zvukom, vibracijom ili
kratkim prikazom poruke u statusnoj traci.
.
pr
av
a
U statusnoj traci će se takođe pojaviti ikona nove poruke
Radi otvaranja i čitanja poruke možete:
at
io
n,
s
ƒƒ Preći u aplikaciju Poruke i otvoriti poruku.
va
ƒƒ Otvoriti Panel sa obaveštenjima i dodirnuti obaveštenje o novoj
poruci.
Razgledanje i čuvanje priloga iz multimedijalne poruke
C
or
po
r
ƒƒ Ako se u prilogu primljene poruke nalazi medijalni prilog, na
primer fotografija ili video, dodirnite ga za razgledanje njegovog
sadržaja.
ƒƒ Za čuvanje priloga dodirnite multimedijalnu poruku i odaberite
čuvanje u meniju sa opcijama.
H
TC
ƒƒ Ako je u prilogu kontakt (vCard), dodirnite ga za razgledanje
kontaktnih informacija i dodirnite Sačuvaj za dodavanje u svoje
kontakte.
20
14
ƒƒ Ako je u prilogu sastanak ili događaj (vCalendar), dodirnite ga
kako biste odabrali gde treba da se sačuva i dodirnite Uvezi.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
Ako Vas brine količina preuzimanih podataka, možete da
zadate da se pre preuzimanja multimedijalne poruke prvo
proveri njena veličina i predmet. Na ekranu Sve poruke
dodirnite > Podešavanja > Multimedijalne poruke (MMS).
Uklonite kukicu pored mogućnosti Preuzimaj automatski.
Čuvanje tekstualne poruke u aplikaciji Zadaci
Sačuvajte tekstualnu poruku u aplikaciju Zadaci, kako bi Vas podsetila
da treba da odgovorite.
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi
prikazivanja razmena poruka sa kontaktom.
2. Dodirnite poruku koju želite da sačuvate i dodirnite Sačuvaj kao
zadatak.
3. Unesite druge detalje ili promenite naslov zadatka.
4. Dodirnite Sačuvaj.
Odgovor na poruku
za
dr
ža
na
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi
prikazivanja razmena poruka sa kontaktom.
2. Dodirnite polje koje prikazuje Unesi tekst i zadajte svoju poruku..
3. Dodirnite Pošalji.
pr
av
a
Odgovor na drugi broj telefona osobe
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
Kada osoba ima više brojeva telefona sačuvanih u HTC Desire 200,
pokazaće se konkretni broj telefona koji je korišćen ispod imena osobe.
14
H
Imajte na umu da će se odgovor poslati na broj telefona sa kojeg je
pristigla zadnja poruka od istog kontakta.
20
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi
prikazivanja razmena poruka sa kontaktom.
ht
2. Dodirnite
i odaberite drugi broj telefona istog kontakta.
(c
)
C
op
yr
ig
3. Dodirnite polje koje prikazuje Unesi tekst i unesite svoj odgovor
na poruku.
4. Dodirnite Pošalji.
Prosleđivanje poruke
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi
prikazivanja razmena poruka sa kontaktom.
2. Dodirnite poruku i dodirnite Prosledi.
3. U polje Za unesite jednog ili više primalaca.
4. Dodirnite Pošalji.
WAP push poruke
WAP push poruke sadrže veb link.
za
dr
ža
na
Link se često tiče preuzimanja datoteke koju ste zahtevali od
provajdera usluga.
Kada primite WAP push poruku, u statusnoj traci će se pojaviti ikona
.
obaveštenja
Otvaranje i čitanje nove WAP push poruke
pr
av
a
1. Otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite obaveštenje o push
poruci.
> Poruke.
at
io
n,
s
1. Na Početnom ekranu dodirnite
2. Dodirnite
va
2. Dodirnite Poseti veb stranicu.
Pregled svih Vaših WAP push poruka
> Push poruke.
C
or
po
r
Ovu opciju možete videti samo ako ste prethodno primili
WAP push poruke.
Upravljanje konverzacijama
TC
Zaključavanje poruke
14
H
Možete zaključati poruku kako se ne bi mogla izbrisati ni u slučaju da
brišete druge poruke iste konverzacije.
20
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi
prikazivanja razmena poruka sa kontaktom.
ht
2. Dodirnite poruku koju želite da zaključate.
ig
3. Dodirnite Zaključaj poruku u meniju sa opcijama.
(c
)
C
op
yr
Pokazaće se ikona
.
Kopiranje tekstualne poruke na SIM-karticu
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi
prikazivanja razmena poruka sa kontaktom.
2. Dodirnite poruku i dodirnite Kopiraj na SIM.
Pokazaće se ikona SIM-kartice
.
Brisanje jedne poruke
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi
prikazivanja razmena poruka sa kontaktom.
2. Dodirnite poruku koju želite da uklonite.
za
dr
ža
na
3. Ako je poruka zaključana, dodirnite Otključaj poruku u meniju sa
opcijama i dodirnite poruku za ponovno prikazivanje menija sa opcijama.
4. Dodirnite Ukloni poruku i dodirnite OK.
Brisanje nekoliko poruka iz konverzacije
2. Dodirnite
pr
av
a
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi
prikazivanja razmena poruka sa kontaktom.
> Obriši.
at
io
n,
s
va
3. Dodirnite Obriši prema izboru ili Obriši prema broju telefona (ako
je kontakt koristio više brojeva telefona u toku konverzacije).
4. U Podešavanjima poruka dodirnite Opšte > Obriši
stare poruke za automatsko brisanje starih poruka u
konverzaciji.
C
or
po
r
Brisanje konverzacije
5. Na ekranu Sve poruke pritisnite i držite kontakt (ili broj telefona)
čije poruke želite obrisati i dodirnite Obriši.
H
TC
6. Dodirnite OK za brisanje cele konverzacije.
14
Zaključane poruke u konverzaciji neće biti obrisane, osim ako
označite kukicom polje Obriši zaključane poruke.
20
Brisanje nekoliko konverzacija
> Obriši.
ig
ht
1. Na ekranu Sve poruke dodirnite
yr
2. Odaberite konverzacije koje želite da uklonite.
(c
)
C
op
3. Dodirnite Obriši.
Zaključane poruke neće biti obrisane.
Rezervno kopiranje tekstualnih poruka
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Poruke.
2. Dodirnite > Rezervno kopiranje SMS poruka > Napravi rezervnu
kopiju SMS poruka.
3. Unesite naziv datoteke sa rezervnom kopijom i dodirnite OK.
Pretraživač i veb pregledač
Pretraživanje HTC Desire 200 i interneta
za
dr
ža
na
Možete tražiti informacije u HTC Desire 200 i na internetu pomoću
Google search.
Određene aplikacije, kao što su Ljudi ili Pošta, imaju svoje vlastite
funkcije pretrage, koje možete koristiti samo unutar istih aplikacija.
1. Na Početnom ekranu dodirnite
2. Dodirnite
pr
av
a
Podešavanje mogućnosti pretrage
.
> Podešavanja.
4. Kada završite, pritisnite
.
at
io
n,
s
va
3. Dodirnite Google Search i zadajte podešavanja pretrage po
vlastitom izboru.
5. Dodirnite Stavke za pretraživanje i odaberite koje stavke želite da
obuhvatite u pretragu.
C
or
po
r
Pretraga na internetu i u HTC Desire 200
1. Na Početnom ekranu dodirnite
.
2. U polje za pretragu unesite reči koje želite da tražite.
TC
U toku unosa, odgovarajuće stavke iz HTC Desire 200 i predlozi Google
veb pretrage će se prikazati u listi.
14
H
3. Ako se to što tražite nalazi u listi predloga, dodirnite istu stavku
u listi za otvaranje u odgovarajućoj aplikaciji.
ht
20
Dodirnite
za unos stavke u polje za pretragu. Pojaviće se
novi predlozi i možete uneti više teksta ili dodirnuti () pored
novog predloga za brzo filtriranje rezultata.
(c
)
C
op
yr
ig
Korišćenje veb pregledača
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Internet.
2. Dodirnite polje za unos adrese pri vrhu ekrana.
3. Unesite ključne reči za pretragu ili adresu veb stranice.
4. Na veb stranici možete:
ƒƒ Dodirnuti link radi otvaranja, ili pritisnuti i držati link za prikaz
više opcija.
ƒƒ Dodirnuti imejl adresu za slanje poruke na istu imejl adresu.
5. Maknite prstom dole po ekranu za brz prikaz URL polja i drugih opcija.
Prelaz u Režim čitanja
Želite čitati članak ili blog bez ometanja?
Dok čitate članak, dodirnite
režima čitanja.
(ako je dostupno) za uključivanje
Za isključenje režima čitanja dodirnite
Gledajući veb stranu, dodirnite
pr
av
a
Prikaz pune verzije veb strane
za
dr
ža
na
Režim čitanja uklanja menije, reklame i pozadinske slike sa veb stranice.
> Prikaži verziju za PC.
va
Otvaranje ili prelaz između prozora pregledača
at
io
n,
s
Otvorite više prozora pregledača radi lakšeg prelaza sa jedne veb
stranice na drugu.
1. Razgledajući veb stranicu, dodirnite Kartice.
2. Izvršite jednu od sledećih radnji:
C
or
po
r
ƒƒ Za otvaranje nove kartice dodirnite Nova kartica.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
ƒƒ Za prelaz na drugu karticu pregledača, klizite prstom po ekranu
dok se ne prikaže veb stranica koju želite da prikažete. Dodirnite
veb stranicu radi prikaza iste preko celog ekrana.
Dodirnite
to close a webpage.
Fotografije, video i muzika
za
dr
ža
na
Galerija
O aplikaciji Galerija
Podsetnik na dobra vremena.
Možete čak:
ƒƒ Dodavati fotografijama okvire i koristiti efekte.
va
ƒƒ Isecati svoje video zapise.
pr
av
a
Koristite Galeriju za prikazivanje fotografija i videa iz HTC Desire 200 ili
sa Vaših onlajn albuma.
at
io
n,
s
ƒƒ Deliti medije na svojim socijalnim mrežama, serverima za deljenje
fotografija i drugo.
Razgledanje fotografija i videa
> Galerija.
C
or
po
r
1. Na Početnom ekranu dodirnite
2. Dodirnite album fotografija ili videa.
3. Dodirnite fotografiju ili video za pregled preko celog ekrana.
14
H
TC
Dok razgledate fotografiju na celom ekranu, dodirnite ekran
i izaberite Više > Prikaži na karti za prikaz lokacije, gde ste
snimili fotografiju. (Prikaži na karti je dostupno samo ako ste
omogućili Geografske oznake fotografija u podešavanjima
fotoaparata.)
20
Puštanje niza slajdova
ht
1. Dodirnite album sa fotografijama.
ig
2. Dodirnite Pusti.
(c
)
C
op
yr
U toku prikazivanja niza slajdova možete dodirnuti ekran za prikaz kontrolnih
tastera. Dodirnite
za podešavanje opcija prikazivanja niza slajdova.
Gledanje videa
1. Dodirnite video album i dodirnite video.
2. Dodirnite kontrolne tastere na ekranu za zaustavljanje i puštanje
videa, podešavanje zvuka, slikanje fotografije u toku gledanja
videa i dr.
Gledajući video u Galeriji, dodirnite
za
dr
ža
na
pr
av
a
Slikanje fotografije u toku gledanja videa
ako želite slikati prikazanu scenu.
va
Uređivanje fotografija i videa
at
io
n,
s
Okretanje fotografije
1. Na ekranu sa albumima aplikacije Galerija dodirnite album.
Izrezivanje fotografije
C
or
po
r
2. Pritisnite i držite fotografiju i dodirnite Uredi > Okreni levo ili
Okreni desno.
1. Na ekranu sa albumima aplikacije Galerija dodirnite album.
2. Pritisnite i držite fotografiju i dodirnite Uredi > Iseci.
3. Možete:
TC
Oko fotografije će se pojaviti okvir za isecanje.
H
ƒƒ Povući okvir za isecanje na deo fotografije koji želite da isečete.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
ƒƒ Pritisnuti i držati ivicu okvira za isecanje. Kada se pojave strelice,
povucite prst prema unutra ili prema napolje za promenu veličine
okvira za isecanje.
4. Dodirnite Sačuvaj.
Izrezana fotografija će se sačuvati kao kopija. Originalna fotografija
ostaje bez promena.
Dodavanje efekata fotografijama
1. Na ekranu sa albumima aplikacije Galerija dodirnite album.
2. Pritisnite i držite fotografiju i dodirnite Uredi > Efekti.
3. Dodirnite efekat koji želite da primenite na fotografiju.
za
dr
ža
na
4. Dodirnite Sačuvaj.
Uređena fotografija će se sačuvati kao kopija. Originalna fotografija
ostaje bez promena.
Dodavanje vlastitih efekata fotografijama
pr
av
a
Postojeći foto-efekti nisu upravo to što tražite?
U Galeriji možete primeniti svoje vlastite efekte na fotografije.
at
io
n,
s
va
Efekte možete dodavati samo fotografijama koje su sačuvane
u telefonu.
1. Na ekranu sa albumima aplikacije Galerija dodirnite album.
2. Pritisnite i držite fotografiju i dodirnite Uredi > Efekti.
>
4. Dodirnite filtar.
.
C
or
po
r
3. Dodirnite
5. Povucite klizač radi postizanja efekta koji želite.
6. Možete izvesti bilo koju od sledećih radnji:
TC
ƒƒ Dodati više filtara za postizanje kompleksnog efekta.
14
H
ƒƒ Promeniti redosled filtara radi promene efekta. Pritisnite i držite
filtar koji želite da pomerite. Nakon toga ga povucite na novu
poziciju.
20
ƒƒ Ukloniti filtre. Pritisnite i držite filtar koji želite da uklonite. Nakon
toga ga povucite na Ukloni.
ƒƒ Dodirnite
za dodavanje okvira Vašoj fotografiji.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
ƒƒ Dodirnite Završi za primenu efekata na Vašu fotografiju.
Dodirnite Sačuvaj kao zadano radi čuvanja podešavanja
Vaših vlastitih efekata za dalje korišćenje.
7. Dodirnite Sačuvaj.
Isecanje videa
Uklonite scene koje Vam se ne sviđaju iz video zapisa koji ste snimili na
HTC Desire 200.
1. Na ekranu sa albumima aplikacije Galerija dodirnite album.
2. Pritisnite i držite video zapis koji želite da uredite i dodirnite Iseci.
3. Povucite dva klizača za isecanje na deo, gde želite da Vaše video
počinje i da se završava.
za
dr
ža
na
4. Dodirnite
za pregled Vašeg videa.
5. Dodirnite Završi.
pr
av
a
Dok budete povlačili klizač, pokazaće se oznaka vremena i scene
videa. Scena u sredini je početna ili završna.
at
io
n,
s
va
Isečeni video zapis će se sačuvati kao nova datoteka. Originalni snimak
ostaje bez promena.
Muzika
C
or
po
r
Slušanje muzike
Uživajte u svojim omiljenim pesmama na HTC Desire 200 koristeći
aplikaciju Muzika.
TC
1. Razgledajući svoju kolekciju muzike, dodirnite pesmu za puštanje
iste.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
2. Dodirnite ikone na ekranu za kontrolu reprodukcije, ponavljanje
pesama i drugo.
Pritisnite i povucite prst po traci progresa za prelazak
na bilo koji deo pesme.
za
dr
ža
na
Prikažite opcije za dodavanje pesme u popis za
reprodukciju, deljenje pesme i drugo.
Uključite ili isključite nasumičnu reprodukciju.
(Nasumična reprodukcija je isključena kada je taster siv.)
pr
av
a
Menjajte režime ponavljanja: ponavljaj sve pesme,
ponovi trenutnu pesmu, ne ponavljaj.
Traženje muzičkih videa na YouTube-u
Na YouTube-u možete lako tražiti video pesme koju upravo slušate.
> Traži > YouTube.
at
io
n,
s
Ažuriranje omota albuma
va
Na ekranu Reprodukuje se dodirnite
1. Na ekranu Reprodukcija dodirnite
> Ažuriraj dela na albumu.
C
or
po
r
2. Odaberite da li želite automatsko ili ručno ažuriranje svih omota
albuma ili ažuriranje samo pesme koja se trenutno reprodukuje na
ekranu Reprodukuje se.
Puštanje muzike sa zaključanog ekrana
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
Ako slušate muziku i ekran se ugasi, pritisnite taster NAPAJANJE za
uključivanje ekrana i upravljanje reprodukcijom direktno na zaključanom
ekranu.
Zaustaviti muziku možete i direktno na Panelu sa
obaveštenjima.
Kako poboljšati zvuk Vaše muzike
Kada priključite slušalice, HTC Desire 200 će automatski uključiti Beats
Audio profil kako bi Vam pružio bolji doživljaj zvuka.
za
dr
ža
na
Ako želite da uključite ili isključite Beats Audio profil, pomerite i otvorite
> Zvuk > Poboljšanje zvuka.
Panel sa obaveštenjima i dodirnite
Kreiranje popisa za reprodukciju
pr
av
a
Prilagodite svoj doživljaj muzike kreiranjem popisa numera za
reprodukciju.
Napravite popis za reprodukciju, koji će sadržati samo Vaše omiljene
pesme ili koji odgovara Vašem trenutnom raspoloženju. Možete
napraviti kolikogod želite popisa za reprodukciju.
> Muzika > Moj telefon.
va
1. Na Početnom ekranu dodirnite
3. Dodirnite
at
io
n,
s
2. Pustite pesmu koju želite dodati u nov popis za reprodukciju.
> Dodaj u popis za reprodukciju.
C
or
po
r
Ako nema postojećih popisa za reprodukciju, pojaviće se
poziv da unesete naziv novog popisa.
4. Na ekranu Izbor popisa za reprodukciju dodirnite
.
5. Unesite naziv popisa za reprodukciju.
H
TC
6. Dodirnite Sačuvaj.
20
14
U toku kreiranja novog popisa za reprodukciju možete
takođe dodati više pesama. Dodirnite > Dodaj numere za
dodavanje više pesama.
ht
Puštanje pesme sa popisa za reprodukciju
ig
1. Na Početnom ekranu dodirnite
(c
)
C
op
yr
2. Dodirnite
> Muzika > Moj telefon.
> Popisi za reprodukciju.
3. Dodirnite popis za reprodukciju i dodirnite pesmu koju želite
pustiti kao prvu.
Kada pustite pesmu sa popisa, ekran Reprodukuje se će se ažurirati
pesmama sa Vašeg popisa za reprodukciju.
Upravljanje popisima za reprodukciju
Nakon kreiranja popisa za reprodukciju možete u isti popis dodati više
pesama, promeniti njihov redosled i drugo.
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Muzika > Moj telefon.
2. Dodirnite
> Popisi za reprodukciju i dodirnite popis za
reprodukciju koji želite da uredite.
> Uredi popis za reprodukciju.
za
dr
ža
na
3. Dodirnite
1. Dodirnite > Dodaj numere.
2. Dodirnite
za izbor kategorije i
pogledajte pesme.
3. Odaberite pesme koje želite dodati u
popis za reprodukciju i dodirnite Dodaj.
Preuredi numere
Pritisnite i držite
pored naziva
pesme koju želite da pomerite i je
povucite na novo mesto.
Izbriši numere
Odaberite pesme koje želite da uklonite sa popisa za reprodukciju.
Preimenuj popis za
reprodukciju
Unesite novo ime popisa za reprodukciju u tekstualno polje za unos naziva.
C
or
po
r
4. Dodirnite Sačuvaj.
at
io
n,
s
va
pr
av
a
Dodaj numere
Brisanje popisa za reprodukciju
1. Na Početnom ekranu dodirnite
2. Dodirnite
TC
3. Možete:
> Muzika > Moj telefon.
> Popisi za reprodukciju.
14
H
ƒƒ Pritisnuti i držati popis za reprodukciju koji želite izbrisati
i dodirnite Izbriši popis za reprodukciju.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
ƒƒ Dodirnite
popisa.
> Izbriši popise za reprodukciju za uklanjanje više
Nalozi i sinhronizacija
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
i sinhronizacija.
2. Dodirnite
za
dr
ža
na
Dodavanje naloga socijalne mreže, imejla
i dr.
> Nalozi
.
pr
av
a
3. Dodirnite tip naloga koji želite da dodate.
4. Postupajte prema uputstvima na ekranu radi unošenja informacija
o nalogu.
va
Dodavanje jednog ili više Google naloga
at
io
n,
s
Prijavite se uz Vaš Google nalog za pristup Gmail-u, adresaru i
kalendaru i za korišćenje Google aplikacija na HTC Desire 200.
2. Dodirnite
.
3. Dodirnite Google.
> Nalozi
C
or
po
r
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
i sinhronizacija.
TC
4. Postupajte prema uputstvima na ekranu radi prijavljivanja uz
nalog ili kreiranje novog naloga.
14
H
Ako ste dodali više od jednog Google naloga, aplikacije kao
što je Gmail omogućavaju prelaz između naloga.
20
Zaboravili ste lozinku svog Google naloga?
ht
Ako ste zaboravili lozinku Google naloga, možete pokušati da je
obnovite putem veb stranica Google servisa.
yr
ig
1. U HTC Desire 200 ili na Vašem računaru pokrenite veb pregledač.
(c
)
C
op
2. Idite na www.google.com/accounts/recovery.
3. Odaberite način preuzimanja Vaše lozinke i unesite imejl adresu ili
korisničko ime koje koristite za prijavu uz Vaš Google nalog.
4. Kliknite na Nastavi.
5. Pratite uputstva na ekranu za resetiranje Vaše lozinke.
Ljudi
za
dr
ža
na
O aplikaciji Ljudi
Pomoću aplikacije Ljudi možete lako da upravljate svoju komunikaciju
sa kontaktima putem telefona, poruka, imejla i socijalnih mreža.
A ako imate isti kontakt iz više raznih izvora, možete spojiti njihove
kontaktne informacije, kako u adresaru ne bi bilo dupliciteta.
> Ljudi na Početnom ekranu.
pr
av
a
Za otvaranje aplikacije Ljudi dodirnite
Vaša lista kontakata
at
io
n,
s
va
Aplikacija Ljudi prikazuje listu svih kontakata koji se nalaze u HTC
Desire 200 i na onlajn nalozima uz koje ste prijavljeni.
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
Vaša lista kontakata takođe prikazuje kontakte koji se nalaze na SIMkartici (označeni su ).
yr
ig
Možete:
(c
)
C
op
ƒƒ Otvoriti svoj profil i uređivati vlastite kontaktne informacije.
ƒƒ Kreirati, uređivati i tražiti kontakte.
ƒƒ Videti ažuriranja statusa.
ƒƒ Dodirnuti ime radi prikaza sačuvanih podataka kontakta.
ƒƒ Videti informativnu ikonu ako Vam kontakt pošalje novu poruku
ili ako ima rođendan.
ƒƒ Proveriti ko je onlajn na Google Talk™. Ako ste prijavljeni uz
Google Talk, pokazaće se ikona onlajn statusa.
Filtriranje Vaše liste kontakata
Odaberite sa kojih naloga treba prikazivati kontakte.
1. Na kartici Ljudi dodirnite
u gornjoj traci.
3. Pritisnite
za
dr
ža
na
2. Odaberite onlajn naloge koji sadrže kontakte koje želite prikazati.
.
pr
av
a
Za podešavanje kriterijuma za sortiranje kontakata dodirnite
> Podešavanja.
Podešavanje opcija pretrage kontakata
> Podešavanja.
at
io
n,
s
1. Na kartici Ljudi dodirnite
va
Osim pretrage adresara prema imenu, možete tražiti i prema drugim
kriterijumima, kao što je naziv grupe ili firme.
2. Dodirnite Traži kontakte prema i odaberite vrste kriterijuma za
pretragu.
C
or
po
r
Podešavanje Vašeg profila
Sačuvajte Vaše lične kontaktne informacije kako biste ih lako mogli
poslati drugim ljudima.
1. Na kartici Ljudi dodirnite Moj profil.
TC
2. Dodirnite Uredi moju vizitkartu.
H
3. Unesite ili uredite svoje ime i kontaktne podatke.
14
4. Dodirnite
(ili aktualnu fotografiju) za promenu fotografije
svog profila.
20
5. Dodirnite Sačuvaj.
ht
Šta možete videti u svom profilu
(c
)
C
op
yr
ig
Kada dodirnete Moj profil, možete videti sledeće kartice:
Prikazuje Vaše vlastite kontaktne detalje. Takođe možete
videti svoje zadnje objave u socijalnim mrežama (ako ste
prijavljeni u socijalne mreže). Tu možete takođe da uredite
svoj profil ili da ga podelite sa drugima.
Prikazuje ažuriranja koje ste objavili u socijalnim mrežama.
Prikazuje Vaše albume i fotografije sa socijalnih mreža.
Unos novog kontakta
1. Na kartici Ljudi dodirnite
.
za
dr
ža
na
2. Dodirnite polje Ime i unesite ime kontakta.
Dodirnite
ako želite posebno uneti ime, srednje ime i
prezime kontakta. U zavisnosti na vrsti kontakta može biti
omogućen i unos titule ispred imena (kao Dr.), ili iza imena
(kao Ph.D.).
pr
av
a
3. Odaberite vrstu kontakta. Time se određuje i sa kojim nalogom
će se kontakt sinhronizovati.
va
Određena polja ne moraju biti dostupna ako dodajete
kontakte na SIM-karticu.
5. Dodirnite Sačuvaj.
at
io
n,
s
4. U odgovarajuća polja unesite kontaktne informacije.
Traženje ljudi koje poznajete u socijalnim mrežama
C
or
po
r
HTC Desire 200 će automatski tražiti ljude iz adresara na raznim
socijalnim mrežama uz koje ste prijavljeni.
TC
U zavisnosti na odgovarajućim imejl adresama i detaljima kontakta,
možete poslati zahtev svojim kontaktima da Vam se pridruže u
socijalnoj mreži.
20
14
H
Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije dodirnite > Podešavanja
na kartici Ljudi i označite ili ukinite oznaku pored opcije Nađi ljude koje
poznajem.
ig
ht
Za ručno osvežavanje liste sa predlozima ljudi dodirnite
> Upravljaj kontaktima > Povezani kontakti. Na kartici
Obaveštenja dodirnite > Osveži.
(c
)
C
op
yr
Slanje zahtjeva socijalnih mreža Vašim kontaktima
1. Dodirnite obaveštenje Ljudi koje poznajete (ako je dostupno na
kartici Ljudi).
2. Odaberite ljude koje želite da pratite ili kojima želite poslati
zahtev za prijateljstvo pomoću socijalnih mreža uz koje ste
prijavljeni.
Import ili kopiranje kontakata
Import kontakata sa SIM-kartice
1. Na kartici Ljudi dodirnite
> Upravljaj kontaktima.
za
dr
ža
na
2. Dodirnite Uvoz/Izvoz > Uvezi sa SIM-kartice.
3. Ako imate Google ili Exchange ActiveSync nalog, dodirnite vrstu
naloga za uvoz kontakata.
4. Odaberite kontakte koje želite da unesete.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
5. Dodirnite Sačuvaj.
Socijalne mreže
Kada se prijavite na svoj Facebook nalog iz podešavanja Nalozi
i sinhronizacija ili iz aplikacije Facebook (unapred instalirane ili
preuzete), automatski ćete se prijaviti uz Facebook za HTC Sense.
Možda će biti potrebna autorizacija Facebooka za HTC Sense za
uspostavljanje veze sa Vašim nalogom na Facebooku.
pr
av
a
Sa Facebookom za HTC Sense možete:
za
dr
ža
na
Facebook za HTC Sense
ƒƒ Videti sve svoje kontakte sa Facebooka i njihova trenutna
ažuriranja statusa u aplikaciji Ljudi.
va
ƒƒ Pogledati fotografije sa Facebooka u aplikaciji Galerija.
at
io
n,
s
ƒƒ Videti ažuriranja statusa svojih prijatelja na Facebooku u aplikaciji
Friend Stream™.
ƒƒ Pogledati svoje događaje na Facebooku i rođendane prijatelja
u aplikaciji Kalendar.
C
or
po
r
O aplikaciji Friend Stream
Sa aplikacijom Friend Stream možete deliti i preuzimati ažuriranja svojih
prijatelja u popularnim socijalnim mrežama u jednom izvoru.
> Friend Stream.
TC
Na Početnom ekranu dodirnite
H
Kada dodirnete nečije ažuriranje statusa, možete:
14
ƒƒ Objaviti komentar.
20
ƒƒ Označiti da Vam se sviđa nečiji komentar.
ƒƒ Pogledati nečiji album fotografija.
ht
Kada dodirnete nečiju fotografiju ili ime, možete:
yr
ig
ƒƒ Pogledati detalje profila iste osobe.
(c
)
C
op
ƒƒ Pogledati zid osobe na Facebook-u.
Dodirnite
radi prikazivanja objava samo sa određene socijalne mreže.
Pređite na druge kartice radi razgledanja drugih opcija. Možete dodirnuti
> Uredi kartice radi prilagođavanja kartica aplikacije Friend Stream.
Ažuriranje statusa u aplikaciji Friend Stream
1. Na kartici Sve dodirnite
.
2. Unesite svoje ažuriranje statusa.
3. Ako ne želite da podesite ažuriranje statusa na svim svojim
radi uklanjanja kukica
pored socijalnih mreža koje ne želite da ažurirate.
4. Dodirnite Završi.
5. Dodirnite
.
za
dr
ža
na
nalozima socijalnih mreža, dodirnite
pr
av
a
6. Odaberite šta želite da priložite svom ažuriranju statusa.
7. Dodirnite Objavi.
at
io
n,
s
va
Uživajte u Facebooku u aplikaciji Friend
Stream
Objavljujte svoja ažuriranja statusa, pišite poruke na zidove ili se
prijavljujte na mesta.
C
or
po
r
Objavljivanje poruke na Facebook zidu prijatelja
1. U aplikaciji Friend Stream dodirnite
2. Dodirnite
> Facebook.
> Moj zid.
3. Dodirnite prijatelja u listi.
TC
4. Unesite poruku.
H
5. Dodirnite Objavi.
14
Komentarisanje i lajkovanje na Facebooku
ht
20
Dodirnite nečije ažuriranje statusa na kartici Sve i izvršite bilo koju od
sledećih radnji:
(c
)
C
op
yr
ig
ƒƒ Dodirnite fotografiju ili naziv albuma prikazanog u ažuriranju
statusa radi razgledanja i komentarisanja fotografija u albumu
pomoću aplikacije Galerija.
ƒƒ Označite da Vam se sviđa ažuriranje statusa osobe.
ƒƒ Dodirnite polje za unos teksta i prokomentarišite ažuriranju
statusa osobe.
Prijava na mesto
Prijavite se na mesto, kako bi Vaši prijatelji sa Facebooka znali gde se
nalazite.
Za utvrđivanje Vaše lokacije potrebno je omogućiti izvore
lociranja u Podešavanja > Lokacija.
1. Idite na karticu Lokacije i dodirnite
.
za
dr
ža
na
2. Dodirnite mesto u listi.
3. Dodirnite Prijavi se.
4. Dodajte svoju statusnu poruku ili čak označite i prijatelje koji su
sa Vama.
5. Dodirnite Prijavi se.
pr
av
a
Čet na Google Talk
Google Talk je program Google-a za instant messaging. Omogućava
komunikaciju sa drugim ljudima koji takođe koriste Google Talk.
> Talk.
at
io
n,
s
va
Radi pokretanja Google Talk-a na Početnom ekranu dodirnite
Ako želite da saznate šta možete da radite u Google Talk, ili
ako Vam je potrebna pomoć, dodirnite > Pomoć.
C
or
po
r
Korišćenje Google+
S Google+™ možete pogledati ažuriranja svojih prijatelja, objavljivati
vlastita ažuriranja i razgovarati sa prijateljima u Vašim Google+
krugovima.
> Google+
H
TC
Radi pokretanja Google+ na Početnom ekranu dodirnite
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
Ako želite da saznate šta možete da radite u Google+, ili ako
Vam je potrebna pomoć, dodirnite > Pomoć.
Imejl
za
dr
ža
na
Gmail
Razgledanje primljenih poruka Gmail-a
Sve vaše primljene imejl poruke se dostavljaju u direktorijum Primljeno.
> Gmail.
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
Na Početnom ekranu dodirnite
20
14
H
Arhiviraj, obriši ili
označi višestruke
konverzacije
(c
)
C
op
yr
ig
ht
Prikaži radne verzije, upućene poruke i
druge direktorijume
Pređi na drugi Gmail
nalog
Dodirnite polje za označavanje ispred
imejla ili konverzacije. Nakon toga
dodirnite tastere u donjem dijelu ekrana radi izvođenja radnji sa odabranim
porukama ili konverzacijama.
Dodirnite Primljeno u gornjoj traci
i dodirnite drugi direktorijum (kao što
je Upućeno, Radne verzije ili Vaš vlastiti
direktorijum) radi razgledanja poruka
i konverzacija
Dodirnite Primljeno u gornjoj traci
i dodirnite drugi nalog na koji želite
preći.
Slanje imejl poruke u Gmail-u
1. U direktorijumu Primljeno Gmail naloga koji želite koristiti
dodirnite
.
2. Zadajte jednog ili više primalaca.
Želite poslati kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) imejl poruke
drugim primaocima? Dodirnite > Dodaj Cc/Bcc.
5. . Za slanje poruke dodirnite
> Priloži datoteku.
.
Odgovor ili prosleđivanje imejl poruke u Gmail-u
2. Ako želite odgovoriti pošiljaocu, dodirnite
i odaberite Odgovori svima ili Prosledi.
. Ili dodirnite
va
3. Izvršite jednu od sledećih radnji:
pr
av
a
1. U direktorijumu Primljeno Gmail-a, dodirnite imejl poruku ili
konverzaciju.
za
dr
ža
na
3. Unesite predmet imejla i napišite poruku.
4. Ako želite priložiti sliku, dodirnite
at
io
n,
s
ƒƒ Ako odgovarate pošiljaocu ili ste odabrali Odgovori svima,
napišite Vaš odgovor.
ƒƒ Ako ste odabrali Prosledi, odredite primaoce poruke.
C
or
po
r
Dodirnite Odgovori u poruci, ako želite spojiti Vašu poruku
sa primljenim imejlom. Međutim, to će ukloniti sve priloge
i formatiranja originalne poruke.
4. Za slanje dodirnite
.
TC
Pomoć
14
H
Ako želite da saznate više o korišćenju Gmail-a, u direktorijumu
Primljeno Gmail-a dodirnite > Pomoć.
20
Pošta
ig
ht
Dodavanje POP3/IMAP imejl naloga
(c
)
C
op
yr
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Pošta.
2. Izvršite jednu od sledećih radnji:
ƒƒ Ako je ovo prvi put kako unosite imejl nalog u Poštu, dodirnite
Drugo (POP3/IMAP) na ekranu Odaberi provajdera imejla.
ƒƒ Ako ste u Pošti već zadali neki imejl nalog, dodirnite
nalog > Drugo (POP3/IMAP.
> Nov
3. Unesite imejl adresu i lozinku svog imejl naloga i dodirnite Dalje.
Ako se pojavi poziv da zadate više podešavanja pošte,
zatražite pomoć od svog provajdera imejl usluga.
za
dr
ža
na
4. Unesite naziv naloga i Vaše ime i dodirnite Završi podešavanja.
Dodavanje Microsoft Exchange ActiveSync naloga
Možete sinhronizovati sa Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack
(SP2) ili novijim.
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Mail.
2. Izvršite jednu od sledećih radnji:
pr
av
a
ƒƒ Ako je ovo prvi put kako unosite imejl nalog u Poštu, dodirnite
Microsoft Exchange ActiveSync na ekranu Odaberi provajdera
imejla.
> Nov
va
ƒƒ Ako ste u Pošti već zadali neki imejl nalog, dodirnite
nalog > Microsoft Exchange ActiveSync.
at
io
n,
s
3. Unesite detalje Exchange ActiveSync naloga i dodirnite Dalje.
C
or
po
r
Ako Exchange Server Vaše firme ne podržava auto-detect,
treba da zadate podešavanja Exchange Servera. Pitajte svog
administratora Exchange Servera za detalje.
4. Odaberite opcije sinhronizacije i dodirnite Dalje.
5. Unesite naziv naloga i dodirnite Završi podešavanja.
TC
Razgledanje primljenih poruka u pošti
14
H
Kada otvorite aplikaciju Pošta, pokazaće se primljene imejl poruke
jednog od Vaših imejl naloga koji ste podesili u HTC Desire 200.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
Za prelaz između imejl naloga dodirnite redak koji prikazuje trenutni
imejl nalog i dodirnite drugi nalog.
za
dr
ža
na
pr
av
a
va
at
io
n,
s
Razgledanje jedinstvenog direktorijuma Primljeno svih Vaših imejl
naloga
C
or
po
r
Možete pogledati sve svoje imejl poruke sa svih naloga na jednom
mestu bez potrebe prelaženja između naloga.
Samo dodirnite redak koji prikazuje trenutni imejl nalog i dodirnite
Svi nalozi.
H
TC
Imejl poruke imaju razne boje, tako da možete lako prepoznati koja
poruka pripada kojem imejl nalogu.
20
14
U jedinstvenom direktorijumu Primljeno može se prikazati
maksimalno 15 imejl naloga.
Organizacija imejl poruka
ig
ht
Imate previše imejl poruka u direktorijumu Primljeno?
(c
)
C
op
yr
Organizirajte svoje imejl poruke u kartice, tako da možete brzo naći
poruke koje tražite.
1. Pređite na imejl nalog koji želite da koristite.
2. U direktorijumu primljeno dodirnite
> Uredi kartice.
3. Pritisnite i držite karticu i je povucite na donju traku kako biste
je dodali.
4. Pritisnite
i klizite prstom na dodatu karticu.
Ručno osvežavanje imejl naloga
Bez obzira koje podešavanja imate za automatsku sinhronizaciju,
u svakom trenutku možete ručno sinhronizovati poslane i primljene
imejle.
ƒƒ Gledajući imejl nalog, dodirnite
> Osveži.
za
dr
ža
na
ƒƒ Ako imate više imejl naloga, možete ih sve proveriti istovremeno.
Prvo idite u prijemni sandučić Svi nalozi i dodirnite > Osveži.
Sortiranje imejl poruka
Prilagodite sortiranje Vaših imejl poruka.
> Sortiraj i odaberite
pr
av
a
U direktorijumu Primljeno imejl naloga dodirnite
neku od mogućnosti sortiranja.
at
io
n,
s
va
Za brzo skrolovanje kroz listu poruka koja je sortirana po
Vašem izboru, pritisnite i držite dva prsta na bilo kojoj poruci
i povucite prste gore ili dole.
Slanje imejl poruke
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Pošta.
3. Dodirnite
.
C
or
po
r
2. Pređite na imejl nalog koji želite da koristite za slanje imejla.
TC
4. Unesite jednog ili više primalaca.
H
Želite poslati kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) imejl poruke
drugim primaocima? Dodirnite > Pokaži Cc/Bcc.
14
5. Unesite predmet imejla i napišite poruku.
20
6. Možete izvesti sledeće radnje:
ht
ƒƒ Dodati prilog. Dodirnite Priloži i odaberite šta želite učiniti.
> Podesi prioritet.
ig
ƒƒ Podesiti prioritet za važnu poruku. Dodirnite
(c
)
C
op
yr
7. Dodirnite Pošalji ili dodirnite Sačuvaj radi kasnijeg slanja.
Nastavljanje pisanja radne verzije imejl poruke
1. U direktorijumu Primljeno imejl naloga dodirnite
Radne verzije.
> Mapa >
2. Dodirnite poruku.
3. Kada završite sa uređivanjem poruke, dodirnite Pošalji.
Čitanje i odgovaranje na imejl poruku
1. Na početnom ekranu dodirnite
> Pošta.
2. Pređite na imejl nalog koji želite da koristite.
3. U direktorijumu Primljeno imejl naloga dodirnite imejl ili
konverzaciju koju želite da pročitate.
za
dr
ža
na
Ako želite da pročitate određenu poruku u imejl konverzaciji,
dodirnite
za prikaz konverzacije i dodirnite odabranu imejl
poruku.
4. Dodirnite Odgovori ili Odgovori svima.
za prikaz više akcija za imejl.
pr
av
a
Dodirnite
Gde su moje nepročitane imejl poruke?
at
io
n,
s
va
Nepročitane imejl poruke u Vašem direktorijumu Primljeno pojavljuju se
podebljanim slovima.
Ako gledate jedinstveni direktorijum Primljeno za sve imejl naloge,
trake u boji se pojavljuju pored nepročitanih poruka. Trake u boji takođe
pokazuju putem kojeg naloga je primljena imejl poruka.
C
or
po
r
Za grupiranje svih nepročitanih poruka dodajte u svoj direktorijum
Primljeno karticu Nepročitano.
1. Pređite na imejl nalog koji želite da koristite.
2. U direktorijumu Primljeno dodirnite
> Uredi kartice.
i dodirnite karticu Nepročitano..
14
H
4. Pritisnite
TC
3. Pritisnite i držite Nepročitano i povucite je na donji redak radi
dodavanja iste kartice.
Čuvanje imejla u aplikaciji Zadaci
ht
20
Sačuvajte imejl u listu zadataka, tako da Vas podseti da treba da
odgovorite.
(c
)
C
op
yr
ig
1. U direktorijumu Primljeno imejl naloga pritisnite i držite imejl
i dodirnite Sačuvaj kao zadatak.
2. Na ekranu Nov zadatak unesite detalje zadatka i dodirnite
Sačuvaj.
Pretraživanje imejl poruka
1. Dodirnite
.
2. Ako želite utanačiti ili filtrirati pretragu, dodirnite
odgovarajuće opcije i dodirnite OK.
, označite
Na primer, možete da fokusirate pretragu na deo imejla ili filtrirati
imejlove koji imaju prilog ili su označeni visokim prioritetom.
3. U polje za pretragu unesite ključne reči koje tražite.
Dodirnite rezultat radi otvaranja imejl poruke.
Pretraga imejl poruka od određenog kontakta
za
dr
ža
na
Sećate se pošiljaoca, međutim ne možete naći određeni imejl od tog
kontakta?
1. Pređite na imejl nalog koji želite da koristite.
2. Pritisnite i držite neki imejl od kontakta.
3. Dodirnite Traži imejl od pošiljaoca.
pr
av
a
Pokazaće se lista imejl poruka od istog kontakta.
Rad sa imejlom Exchange ActiveSync
va
Označavanje imejla zastavicom
at
io
n,
s
1. Pređite na svoj nalog Exchange ActiveSync.
2. U toku pregleda direktorijuma Primljeno dodirnite ikonu bele
zastavice koja se pojavljuje pored imejl poruke ili konverzacije.
C
or
po
r
Za označavanje imejl poruke unutar konverzacije, dodirnite
za pregled konverzacije, pa dodirnite ikonu zastavice
pored imejl poruke.
Podešavanje statusa „Izvan kancelarije“
TC
1. Pređite na svoj nalog Exchange ActiveSync.
> Izvan kancelarije.
H
2. Dodirnite
14
3. Dodirnite polje sa statusom U uredu i odaberite Izvan kancelarije.
20
4. Podesite datum i vreme.
5. Unesite automatski odgovor.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
6. Ako želite da se primaocima izvan Vaše firme šalju drugačiji
automatski odgovori, dodirnite opciju Pošalji poruku
automatskog odgovora vanjskom primaocu i unesite poruku
automatskog odgovora u polje koje se pojavilo.
7. Dodirnite Sačuvaj.
Slanje zahteva za sastanak
1. Pređite na svoj nalog Exchange ActiveSync.
2. Dodirnite
> Nov poziv na sastanak.
3. Unesite detalje sastanka.
4. Dodirnite Sačuvaj.
Upravljanje imejl porukama
Prebacivanje imejl poruka u drugi direktorijum
Radi izbora svih poruka, prvo dodirnite jednu poruku
i dodirnite > Odaberi sve.
1. Pređite se na imejl nalog koji želite da koristite.
pr
av
a
3. Dodirnite Prebaci u i odaberite direktorijum.
Brisanje imejl poruka
za
dr
ža
na
1. Pređite se na imejl nalog koji želite da koristite.
2. Odaberite imejl poruke koje želite da prebacite.
va
2. Označite polja pored imejl poruka koje želite da obrišete.
3. Dodirnite Obriši.
C
or
po
r
Prelaz u druge direktorijume pošte
at
io
n,
s
Radi izbora svih poruka, prvo dodirnite jednu poruku
i dodirnite > Odaberi sve.
1. U direktorijumu Primljeno imejl naloga dodirnite
> Direktorijum.
2. Dodirnite direktorijum koji sadrži poruke koje želite da pogledate.
TC
Promena podešavanja imejl naloga
H
Možete promeniti podešavanja obaveštenja o novoj poruci, dodati
potpis imejla, ukloniti nalog i drugo.
14
1. Pređite na imejl nalog čije podešavanja želite da promenite.
20
2. Dodirnite
> Podešavanja.
ig
ht
Smanjenje učestalosti sinhronizacije imejl naloga
(c
)
C
op
yr
Ako Vam nije potrebna česta sinhronizacija imejl naloga, na primer
kada gledate video ili upravljate vozilo, podesite Smart Sync na
automatsko produžavanje perioda sinhronizacije HTC Desire 200 sa
Vašim imejl nalogom.
Pametna sinhronizacija će Vam pomoći sa uštedom energije baterije.
1. Pređite na imejl nalog za koji želite da koristite Pametnu
sinhronizaciju.
2. Dodirnite
> Podešavanja > Sinhronizacija, slanje i primanje.
3. Dodirnite Sinhronizacija u vreme najvećeg opterećenja >
Pametna sinhronizacija.
4. Dodirnite Sinhronizacija u vreme manjeg opterećenja > Pametna
sinhronizacija.
5. Pritisnite
.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
za
dr
ža
na
Pametna sinhronizacija će nakon toga produžiti period sinhronizacije
dok ne istekne vreme za svaku automatsku sinhronizaciju i ne
pokrenete aplikaciju Pošta. Ako želite da sinhronizujete svoje imejl
poruke u bilo koje vreme, otvorite aplikaciju Pošta i proverite prijemno
sanduče.
Kalendar
Nikada više nemojte propustiti važan sastanak. Koristite aplikaciju
Kalendar za podsećanje na događaje, sastanke i susrete.
za
dr
ža
na
O kalendaru
Možete podesiti HTC Desire 200 za sinhronizaciju sa kalendarima
kao što je Google kalendar, Outlook kalendar i Microsoft Exchange
ActiveSync kalendar.
pr
av
a
Ako ste prijavljeni uz svoje naloge socijalnih mreža, odgovarajući
događaji će se pojaviti u Kalendaru.
va
Unos događaja
at
io
n,
s
Možete da kreirate događaje koji će se sinhronizovati sa vašim Google
ili Exchange ActiveSync kalendarima, kao i događaje u HTC Desire 200.
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Kalendar.
3. Dodirnite
C
or
po
r
2. Na bilo kojem prikazu Kalendara dodirnite
.
i odaberite kalendar u koji želite da upišete događaj.
4. Ako želite da pozovete ljude, dodirnite
da pozovete.
i izaberite koga želite
TC
5. Unesite i podesite detalje događaja.
6. Dodirnite Sačuvaj.
14
H
Prikaz Kalendara
1. Dodirnite karticu kalendara.
20
2. Izvršite bilo koju od sledećih radnji:
ig
ht
ƒƒ U bilo kojem prikazu kalendara možete da se vratite na trenutni
datum tako šta ćete dodirnuti Danas.
(c
)
C
op
yr
ƒƒ U Prikazu dana, nedelje i zadataka događaji su označeni bojom
koja odgovara njihovom nalogu ili vrsti kalendara u koji pripadaju.
Ako želite da utvrdite šta znače pojedine boje, dodirnite .
Ako ne vidite karticu kalendara, dodirnite > Uredi kartice,
pritisnite i držite karticu kalendara, pa je povucite na donji
redak.
Onlajn memorija i servisi
za
dr
ža
na
Dropbox
Korišćenje Dropbox-a u HTC Desire 200
pr
av
a
Ako koristite Dropbox, Vaše fotografije, videa i dokumenti uvek će
Vam biti pri ruci - u HTC Desire 200, u računaru ili u drugim mobilnim
uređajima koji mogu pristupiti Dropbox-u.
Ako aplikacija Dropbox nije prethodno instalirana, možete da
je preuzmete i instalirate pomoću servisa Google Play.
va
Prijavite se na HTC Desire 200 uz svoj Dropbox nalog, kako biste mogli:
at
io
n,
s
ƒƒ Koristiti dodatnih 23 GB memorije Dropbox besplatno u toku
dve godine.
ƒƒ Imati pristup fotografijama i video snimcima sačuvanim
u Dropbox-u direktno iz aplikacije Galerija.
C
or
po
r
ƒƒ Nema više velikih priloga prilikom deljenja imejlom. Jednostavno
pošaljite link na svoje datoteke u Dropbox-u.
ƒƒ Prikazivati i uređivati Office dokumente koji su sačuvani
u Dropbox-u.
ƒƒ Sačuvati dokumente, na primer imejl priloge, direktno u Dropbox.
TC
ƒƒ Bilo kada proveriti koliko Vam ostaje prostora u Dropbox-u.
14
H
ƒƒ Tražiti datoteke. Dovoljno je uključiti Dropbox u stavke za
pretragu u aplikaciji Google search.
20
Informacije o ponudi dodatne besplatne Dropbox memorije
ig
ht
Dodatna Dropbox memorija veličine 23 GB specijalna je ponuda koja je
na raspolaganju u HTC Desire 200 i drugim HTC uređajima sa sistemom
Android™ s HTC Sense™ 4.0.
(c
)
C
op
yr
Ova ponuda je na raspolaganju kako za nove, tako i za postojeće
Dropbox korisnike.
ƒƒ Ako želite dobiti dodatnu Dropbox memoriju veličine 23 GB
besplatno na dve godine, prijavite se uz svoj Dropbox nalog sa
uređaja HTC Desire 200 (ne sa računara ili drugih uređaja koji
nisu marke HTC) i pratite uputstva Get Started na veb stranici
Dropbox (www.dropbox.com/gs).
ƒƒ Ako još nemate Dropbox nalog, možete kreirati nov nalog sa
uređaja HTC Desire 200 ili sa računara na adresi www.dropbox.
com.
ƒƒ Ova dodatna besplatna memorija samo je jednokratna ponuda.
Ovu ponudu možete koristiti samo na jednom HTC uređaju.
Podešavanja Dropbox naloga
za
dr
ža
na
ƒƒ Ovu ponudu nećete moći ponovo iskoristiti ako na Dropbox
servisu kreirate drugi nalog ili se prijavite uz drugi nalog.
Ako želite dobiti dodatnu Dropbox memoriju veličine 23 GB besplatno
na dve godine, prijavite se uz svoj Dropbox nalog sa uređaja HTC Desire
200 i pratite uputstva Get Started na veb strani Dropbox.
2. Dodirnite
> Nalozi
pr
av
a
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
i sinhronizacija.
> Dropbox.
va
3. Postupajte prema uputstvima na ekranu za kreiranje naloga
ili prijavljivanje uz Vaš nalog.
at
io
n,
s
4. Pomoću veb pretraživača Vašeg računara pređite na veb
Dropbox (www.dropbox.com), prijavite se uz svoj nalog i pratite
uputstva za početak rada.
C
or
po
r
Na Početnom ekranu možete takođe dodirnuti
> Dropbox,
ako želite da podesite svoj nalog pomoću aplikacije Dropbox.
Deljenje fotografija i videa na Dropbox-u
TC
Koristite Galeriju za slanje svojih fotografija i videa u Dropbox.
H
Nakon toga možete podeliti link Dropbox-a tako da i Vaši prijatelji
mogu pogledati Vaše fotografije i videa.
14
Slanje Vaših fotografija i videa u Dropbox iz aplikacije Galerija
20
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Galerija.
ig
ht
2. Dodirnite album koji sadrži fotografije ili videa koje želite da
podelite.
(c
)
C
op
yr
3. Dodirnite Podeli > Dropbox.
4. Odaberite fotografije ili videa koje želite da pošaljete i dodirnite
Dalje.
5. Kreirajte ili odaberite mapu u Dropboxu i dodirnite Pošalji.
Za prikaz objavljenih stavki direktno u Galeriji stavite iste stavke u mapu
Photos u Dropbox-u. Ili kreirajte mapu unutar mape Photos i pošaljite
ih u tu mapu.
Automatsko slanje snimaka iz fotoaparata
Vaši novi snimci iz fotoaparata automatski će se poslati ako ste prilikom
podešavanja svog Dropbox naloga u HTC Desire 200 uključili funkciju
Slanje iz fotoaparata.
Ako istu funkciju još niste uključili, možete je omogućiti u
podešavanjima servisa Dropbox.
> Dropbox.
za
dr
ža
na
1. Na Početnom ekranu dodirnite
2. Dodirnite
> Podešavanja > Uključi slanje iz fotoaparata.
3. Odaberite tip povezivanja na Internet koji želite da koristite za
slanje snimljenih fotografija i videa u Dropbox.
SkyDrive
va
O aplikaciji SkyDrive za HTC Sense
pr
av
a
4. Dodirnite Uključi.
at
io
n,
s
Sa SkyDrive® onlajn memorijom možete sačuvati sve svoje fotografije
i dokumente na jednom mestu.
Možete im bilo kada pristupiti sa HTC Desire 200, računara ili drugih
mobilnih uređaja koji mogu pristupiti SkyDrive-u.
C
or
po
r
Možete:
ƒƒ Koristiti Galeriju za objavu svojih fotografija. Možete takođe
pristupiti svojim fotografijama koje su sačuvane u vašoj SkyDrive
memoriji.
TC
ƒƒ Nema više velikih priloga prilikom deljenja imejlom. Jednostavno
pošaljite link na svoje datoteke koje su sačuvane u SkyDrive-u.
14
H
ƒƒ Koristite Polaris Office za uređivanje svojih Office dokumenata
koji su sačuvani u SkyDrive-u.
20
ƒƒ Sačuvati dokumente iz HTC Desire 200 direktno u SkyDrive
memoriju.
ht
Prijava u SkyDrive
(c
)
C
op
yr
ig
Ako želite da koristite SkyDrive kao svoju onlajn memoriju, prijavite se
pomoću svog Windows Live® ID.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
i sinhronizacija.
2. Dodirnite
> Nalozi
> SkyDrive za HTC Sense.
3. Postupajte prema uputstvima na ekranu za prijavljivanje, ili za
kreiranje Windows Live ID, ako ga još nemate.
Slanje fotografija iz Galerije u SkyDrive
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Galerija > Albumi.
2. Dodirnite album koji sadrži fotografije koje tražite.
4. Odaberite jednu ili više fotografija koje želite da pošaljete
i dodirnite Dalje.
5. Odaberite mapu u SkyDrive i dodirnite Završi.
Slanje linkova SkyDrive datoteka putem imejla
za
dr
ža
na
3. Dodirnite Podeli > SkyDrive za HTC Sense.
pr
av
a
Ako želite podeliti datoteke koje su sačuvane u SkyDrive pomoću
imejla, ne morate ih preuzimati i prilagati uz poruku.
> Pošta.
at
io
n,
s
1. Na Početnom ekranu dodirnite
va
Pomoću aplikacije Pošta možete lako dodati linkove na svoje SkyDrive
datoteke i poslati ih imejlom.
2. Ako imate više imejl naloga, pređite na nalog koji želite da
koristite.
C
or
po
r
3. Kreirajte novu imejl poruku i zadajte primaoce, ili odgovorite na
imejl.
4. Možete:
ƒƒ Dodirnuti Priloži > Dokument i odabrati tip dokumenta.
TC
ƒƒ Dodirnuti Priloži > Datoteka, ako želite odabrati bilo koji tip
datoteke.
5. Dodirnite SkyDrive.
14
H
6. Otvorite mapu koja sadrži tražene datoteke i odaberite datoteke
koje želite da podelite.
20
7. Dodirnite Završi.
ht
Nakon toga će se linkovi odabranih datoteka pojaviti u Vašoj
imejl poruci.
(c
)
C
op
yr
ig
8. Dodirnite Pošalji.
Memorija dokumenata u SkyDrive-u
Čuvanje Office dokumenta u SkyDrive
Pomoću aplikacije Polaris Office možete da kreirate ili otvorite
dokument i da gasačuvate u onlajn memoriju SkyDrive.
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Polaris Office.
2. Kreirajte ili otvorite dokument.
3. Dodirnite
> Datoteka > Sačuvaj kao.
4. Unesite nov naziv datoteke.
5. Dodirnite polje ispod Lokacije i dodirnite SkyDrive.
Nakon otvaranja dokumenta možete takođe dodirnuti
> FDatoteka > Podeli > SkyDrive za HTC Sense za slanje
dokumenta u mapu SkyDrive.
Uređivanje Office dokumenta u SkyDrive
1. Na Početnom ekranu dodirnite
pr
av
a
Pomoću aplikacije Polaris Office možete pregledati ili uređivati
dokumenat koji je sačuvan u memoriji SkyDrive.
za
dr
ža
na
6. Dodirnite Sačuvaj.
> Polaris Office.
va
2. Dodirnite SkyDrive.
4. Dodirom otvorite dokumenat.
5. Za uređivanje dodirnite Uredi.
at
io
n,
s
3. Otvorite mapu koja sadrži dokumenat koji želite da pogledate
ili uredite.
C
or
po
r
6. Nakon uređivanja dokumenta dodirnite
> Datoteka.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
7. Sačuvajte dokumenat ili ga sačuvajte kao novu datoteku
u SkyDrive.
HTC Car
za
dr
ža
na
Na putu sa HTC Car
Sada možete prilikom vožnje jednostavno da koristite HTC Desire 200
za navigaciju prema cilju, za zabavu i za kontaktiranje ljudi do kojih
Vam je stalo.
Zahvaljujući HTC Car možete lako da pristupite muzici, kartama,
navigaciji i telefonskim govorima.
2. Na glavnom panelu aplikacije HTC Car možete:
pr
av
a
1. HTC Car će se odmah pokrenuti kada priključite HTC Desire 200
u HTC set za vozilo.
va
ƒƒ Kliziti prstom levo ili desno za prelazak na druge panele, kao što
je Muzika ili Ljudi.
at
io
n,
s
ƒƒ Na glavnom panelu dodirnite prečicu da biste odmah izveli neku
radnju. Na primer, dodirnite prečicu Muzika za puštanje zadnje
pesme koju ste slušali.
C
or
po
r
Prilikom korišćenja aplikacije HTC Car se možete vratiti na
glavni panel sa bilo kojeg ekrana tako što ćete dodirnuti
.
TC
HTC Car će Vam olakšati prebacivanje u standardan režim telefona.
Jednostavno izvadite HTC Desire 200 iz HTC seta za vozilo i HTC Car
će se automatski zatvoriti.
14
H
Aplikaciju HTC Car možete zatvoriti ručno tako, što ćete pritisnuti
na glavnom panelu.
20
Puštanje muzike u HTC Car
ht
1. Na početnom panelu klizite prstom levo dok se ne pokaže panel
Muzika.
(c
)
C
op
yr
ig
2. Klizite prstom od donjeg dijela ekrana prema gore i dodirnite
za pregledanje muzike po kategorijama ili za pretragu vaše zbirke.
3. Dodirnite album, pesmu ili popis za reprodukciju koji želite slušati.
4. Kada budete ponovo hteli da pustite istu muziku, možete:
ƒƒ Dodirnuti prečicu Muzika na glavnom panelu za puštanje zadnje
pesme koju ste slušali.
ƒƒ Kliziti prstom nazad na panel Muzika i dodirnuti bilo koji od
nedavnih albuma.
Slušanje Internet radija u aplikaciji TuneIn
Direktno u HTC Car možete da uživate u slušanju Internet radio stanica
pomoću aplikacije TuneIn.
za
dr
ža
na
1. Na početnom panelu klizite prstom levo dok se ne pokaže panel
aplikacije Muzika.
2. Dodirnite Internet radio. Nakon toga možete:
ƒƒ Pregledati dostupne stanice po kategorijama.
3. Dodirnite stanicu koju želite da slušate.
Nađite put pomoću HTC Car
pr
av
a
za unos i pretragu stanica prema ključnim rečima
ƒƒ Dodirnite
kao što su ime izvođača ili tema.
va
HTC Car će vam pomoći da nađete put do svog odredišta.
C
or
po
r
Pretražite šta je oko Vas
at
io
n,
s
Jednostavno pristupite kartama i nađite svoj trenutni položaj. Tražite
obližnje atrakcije u toku vikenda. HTC Car će Vam pružiti informacije
koje Vam trebaju, tako da se nećete izgubiti.
Spremni ste za doživljaj?
Dovoljno je nekoliko dodira da brzo nađete zanimljiva mesta u okolini.
TC
1. Klizite prstom desno dok se ne prikaže panel Navigacije, pa
dodirnite
.
H
2. Dodirnite kategoriju ili unesite vlastite ključne reči za pretragu.
20
14
Utvrđivanje trase u HTC Car
(c
)
C
op
yr
ig
ht
U standardnim podešavanjima aplikacija HTC Car koristi
Google Maps™ kao aplikaciju za navigaciju. U zemljama, gde
Mape Google ne podržavaju detaljnu navigaciju, možete
podesiti aplikaciju HTC Car tako, da koristi aplikaciju HTC
Locations.
1. Klizite prstom desno dok se ne prikaže panel Navigacije.
2. Možete:
Tražiti novo mestow
Dodirnite
.
Potražiti prethodno traženo mesto
Dodirnite
.
Dobiti uputstva za put iz nadolazećeg
događaja u Kalendaru
Dodirnite
.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
4. Dodirnite Pokreni navigaciju kako biste dobili uputstva.
za
dr
ža
na
3. Dodirnite stavku za prikaz početne i krajnje tačke u mapi.
Putovanja i mape
za
dr
ža
na
Podešavanje položaja
Uključivanje servisa za položaj
Da biste u HTC Desire 200 mogli utvrditi svoj položaj, potrebno je da
omogućite izvore položaja.
pr
av
a
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i izaberite
Podešavanja > Položaj.
2. Izaberite jednu ili obadve mogućnosti:
Korišćenje Wi-Fi mreže ili Vaše mobilne
veze za podatke za utvrđivanje Vašeg
približnog položaja.
GPS sateliti
Utvrđuje Vaš GPS položaj. To zahteva
nesmetan pogled na nebo i više energije
u bateriji.
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
Google location
servis
Položaji
O Položajima
H
TC
Tražite zanimljiva mesta, tražite trasu do mesta koja želite da posetite
i upravljajte vozilo koristeći detaljnu GPS navigaciju sa Položajima.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
Položaj je savršen saputnik, bez obzira da li putujete u zemlji ili u
inostranstvu. Sa Položajima možete da pre putovanja preuzmete mape,
tako da nećete morati brinuti da li će na putu biti veza na Internet i da li
nećete platiti visoke naknade za roming podataka u inostranstvu.
Ako ste na mestu okruženom velikim brojem zgrada, Položaji
mogu imati problema sa tačnim utvrđivanjem Vašeg položaja.
Utvrđivanje Vašeg položaja i šta je u okolini
1. Na Početnom ekranu odaberit
> Položaji.
2. Ako ne vidite svoj trenutni položaj u mapi, dodirnite
3. Dodirnite Brzi linkovi > U blizini.
.
4. Odaberite kategoriju koja Vas zanima da biste pogledali mesta
koja su u blizini.
za
dr
ža
na
Traženje Vaših prijatelja pomoću Google Latitude
(dostupno prema zemlji)
Google Latitude® servis za utvrđivanje položaja korisnika omogućuje da
podelite lokaciju i statusne poruke sa svojim prijateljima.
Takođe Vam omogućuje da nabavite uputstva kako doći na lokaciju
Vaših prijatelja, slanje detalja o Vašoj lokaciji putem imejl poruke
i drugo.
va
pr
av
a
Vaš položaj se ne deli automatski. Morate se prijaviti u Latitude
i pozvati svoje prijatelje da pogledaju Vašu lokaciju ili prihvatiti njihove
pozivnice. Samo prijatelji koje ste izričito pozvali ili prihvatili mogu
videti Vaš položaj.
at
io
n,
s
Pokretanje i prijava u Latitude
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Mape.
2. U toku razgledanja mape dodirnite
> Prijavi u Latitude.
ƒƒ Dodirnite
C
or
po
r
3. Nakon pristupa u Latitude i zatvaranja aplikacije možete izvesti
bilo koju od sledećih radnji za otvaranje aplikacije sa Početnog
ekrana:
> Latitude.
ƒƒ Otvorite Mape i dodirnite
TC
Pomoć
> Latitude.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
Ako Vam treba pomoć ili imate pitanja koja se tiču aplikacija Mape ili
Latitude, dodirnite () > Pomoć (ili Više > Pomoć).
Važne aplikacije
O vidžetu HTC Sat
Koristite vidžet HTC Sat za prikaz trenutnog datuma, vremena i
položaja.
Promena položaja u vidžetu Sat
at
io
n,
s
va
pr
av
a
Sat možete da koristite i za prikaz vremena u drugom gradu.
za
dr
ža
na
Korišćenje sata
Standardno vidžet Sat pokazuje Vašu trenutnu prognozu vremena.
C
or
po
r
Na Početnoj strani možete prilagoditi vidžet Sat tako, da prikazuje
prognozu vremena na drugom mestu.
1. Pritisnite i držite vidžet Sat i povucite ga na taster Uredi.
2. Odaberite grad.
radi traženja i dodavanja
14
H
TC
Ako ne vidite grad koji tražite, dodirnite
grada.
20
Na prošireni Početni ekran možete dodati više od jednog
vidžeta Sat.
ig
ht
Podešavanje alarma
(c
)
C
op
yr
Možete podesiti jedan ili više alarma.
1. Na kartici Alarmi označite kukicom neki od alarma i dodirnite
isti alarm.
2. Na ekranu Podesi alarm povucite prst gore ili dole po točkićima
za okretanje brojki na satu i podesite vreme alarma.
3. Ako želite da alarm zvoni više puta, dodirnite Ponovi i odaberite
kada treba alarm da zvoni.
4. Dodirnite Završi.
ƒƒ Za isključivanje alarma uklonite kukicu pored odgovarajućeg
alarma.
ƒƒ Ako želite da podesite više od tri alarma, dodirnite
.
Brisanje alarma
.
2. Odaberite alarme koje želite da obrišete i dodirnite Obriši.
Prognoza vremena
za
dr
ža
na
1. Na kartici Alarmi dodirnite
Koristite aplikaciju i vidžet Prognoza vremena za kontrolu trenutnog
vremena i prognoze vremena za nekoliko narednih dana.
1. Na Početnom ekranu dodirnite
pr
av
a
Dodatno uz svoj trenutni položaj možete prikazivati i prognozu
vremena za druge gradove širom sveta.
> Prognoza vremena.
at
io
n,
s
va
Pokazaće se prognoza vremena za trenutni dan i za četiri
naredna dana.
2. Razgledajući prognozu možete:
ƒƒ Pomaći prst gore ili dole po ekranu ako želite da pogledate vreme
u drugim gradovima.
radi ažuriranja informacija o vremenu.
C
or
po
r
ƒƒ Kadgod dodirnuti
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
Vaša podešavanja u aplikaciji Prognoza vremena važe i za informacije
o vremenu koje se prikazuju na Satu i u kalendaru.
Google Play i druge aplikacije
za
dr
ža
na
Preuzimanje aplikacija sa Google Play
Google Play je mesto gde možete naći nove aplikacije za HTC Desire
200.
Birajte iz široke ponude besplatnih i plaćenih aplikacija, od aplikacija za
poboljšanje produktivnosti do aplikacija za zabavu i igara.
pr
av
a
ƒƒ Za kupovinu plaćenih aplikacija potreban je Google Wallet™ servis
za plaćanje. Prilikom kupovine aplikacije ćete biti pozvani da
potvrdite metodu plaćanja.
ƒƒ Naziv aplikacije Play Store može biti drugačiji, zavisno na Vašoj regiji.
va
Traženje i instalacija aplikacije
at
io
n,
s
Ako instalirate aplikacije i koristite ih u HTC Desire 200, iste mogu
zahtevati pristup Vašim ličnim podacima ili određenim funkcijama
i podešavanjima.
C
or
po
r
Preuzimajte i instalirajte samo aplikacije u koje imate poverenja.
TC
Budite oprezni prilikom preuzimanja aplikacija koje imaju
pristup funkcijama ili značajnoj količini podataka u HTC
Desire 200. Vi ste odgovorni za posledice korišćenja
preuzetih aplikacija.
H
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Play Store.
14
2. Pregledajte aplikacije ili tražite aplikaciju.
20
3. Kada nađete aplikaciju koja Vam se sviđa, dodirnite je i pročitajte
njen opis i komentare korisnika.
ig
ht
4. Za preuzimanje ili kupovinu aplikacije dodirnite Preuzmi (za
besplatne aplikacije) ili taster sa cenom (za plaćene aplikacije).
(c
)
C
op
yr
5. Dodirnite Prihvati i preuzmi ili Prihvati i kupi.
na Početnom ekranu. Na ekranu
Za otvaranje aplikacije dodirnite
Sve aplikacije dodirnite odgovarajuću aplikaciju.
Za više opcija ili podešavanja pritisnite i držite
na glavnom ekranu aplikacije.
i dodirnite
Gledanje videa na YouTube-u
Pomoću aplikacije YouTube možete proveriti šta je popularno na ovim
onlajn stranicama za deljenje videa.
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> YouTube.
2. Skrolujte kroz listu video zapisa i dodirnite video koji želite da
pogledate.
za
dr
ža
na
3. Prilikom gledanja video zapisa možete:
ƒƒ Dodirnite ekran za video zapisom za pauzu, nastavak gledanja,
ili možete povući klizač radi prelaska na drugi deo video zapisa.
Dodirnite ikonu YouTube za povratak na glavni ekran.
va
Slušanje FM radija
pr
av
a
ƒƒ Dodirnite karticu ako želite da saznate više o videu, da pogledate
povezane video snimke ili da pročitate mišljenja drugih gledalaca.
Takođe možete da klizite prstom po karticama da biste utvrdili da
li nema više dostupnih stavki.
at
io
n,
s
Aplikacija FM Radio će Vam omogućiti da pronađete i slušate omiljene
radio stanice.
C
or
po
r
Ako želite da koristite FM Radio, morate prvo da priključite
slušalice u zvučni konektor telefona HTC Desire 200. FM
Radio koristi stereo slušalice kao antenu.
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> FM Radio.
H
2. Možete:
TC
Kada prvi put pokrenete aplikaciju FM Radio, pustiće prvu FM
stanicu koju nađe.
ƒƒ Dodirnuti
za prelazak na narednu ili prethodnu stanicu.
14
ili
20
ƒƒ Povući klizač za određivanje frekvencije u FM pojasud.
za fino podešavanje radio frekvencije gore ili
ht
ili
ƒƒ Dodirnuti
dole po 0.1 MHz.
(c
)
C
op
yr
ig
ƒƒ Dodirnite za izbor zadanih stanica, davanje imena stanici koju
trenutno slušate, novo traženje stanica i drugo.
Zatvaranje ili isključivanje FM radija
ƒƒ Pritisnite
aplikacije.
za nastavak slušanja radija dok koristite druge
ƒƒ Ako želite potpuno da isključite FM radio, dodirnite
.
Deljenje igara i aplikacija
Zabavljate se igrama ili aplikacijama koje ste našli u servisu Google
Play?
za
dr
ža
na
Odmah podelite svoje omiljene igre i aplikacije sa svojim prijateljima.
Da bi Vaši prijatelji mogli da preuzmu link aplikacije i da
preuzmu aplikaciju sa Google Play, moraju koristiti uređaj sa
sistemom Android.
2. Dodirnite
.
pr
av
a
1. Na Početnom ekranu dodirnite
> Podeli.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
3. Dodirnite aplikaciju i odaberite na koji način želite da je podelite.
Vaš telefon i računar
za
dr
ža
na
Gde se čuvaju aplikacije, podaci i datoteke
HTC Desire 200 koristi sledeće vrste memorije:
U ovu memoriju se instaliraju aplikacije,
a u podešavanjima telefona je označena kao
Interna memorija. Takođe čuva podatke, kao što
su Vaše tekstualne poruke, kontakti koje ste kreirali ili sinhronizovali sa telefonom, podešavanja
naloga i dr. Ovu memoriju upravlja i brižljivo štiti
Vaš telefon, pošto sadrži Vaše privatne informacije. Kada povežete svoj telefon sa računarom,
ova memorija nije dostupna iz računara.
Sadržaj memorije će se obrisati u slučaju obnove
fabričkih podešavanja. Uverite se da ste napravili
rezervnu kopiju svojih podataka pre obnavljanja
fabričkih podešavanja. Neke aplikacije, na primer
Ljudi, omogućuju rezervno kopiranje na memorijsku karticu.
Memorijska
kartica
Na ovu dodatnu memoriju možete sačuvati svoje
datoteke, ako što su fotografije, muzika i video.
Kada povežete svoj telefon sa računarom, ova
memorija je dostupna i možete između njih
kopirati datoteke.
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
Memorija za
aplikacije i
podatke
H
Povezivanje HTC Desire 200 sa računarom
20
14
Prilikom povezivanja HTC Desire 200 sa računarom putem USB kabla,
pokazaće se ekran Izbor vrste veze, gde možete da odaberete vrstu
USB veze.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
Odaberite jednu od sledećih mogućnosti:
Samo punjenje
Odaberite ovu mogućnost ako želite samo da
napunite bateriju dok je uspostavljena veza sa
računarom.
Ovaj režim je dostupan samo ako je u HTC Desire
200 ubačena memorijska kartica. Odaberite ovaj
režim ako želite da kopirate datoteke između
HTC Desire 200 i računara.
Ako je prilikom povezivanja HTC Desire 200 sa
računarom odabran režim disk jedinice, u HTC
Desire 200 nećete moći da koristite aplikacije
koje pristupaju memorijskoj kartici.
HTC Sync
Manager
Odaberite ovu mogućnost radi sinhronizacije
medija i Vaših podataka, kao što su kontakti,
kalendar, obeleživači i druge informacije, između
računara i HTC Desire 200.
Ako je dostupan, preuzmite i instalirajte
HTC Sync Manager sa naših veb stranica.
U međuvremenu možete preuzeti i koristiti zadnju verziju aplikacije HTC Sync za sinhronizaciju
svojih medija i podataka.
USB tethering
Ako u svom računaru nemate Internet vezu,
možete odabrati ovaj režim i podeliti Internet
vezu telefona HTC Desire 200 sa računarom.
Prenos
Interneta
Ako nemate plaćenu vezu za podatke ili nemate
pristup Wi-Fi mreži, možete odabrati ovaj režim
i podeliti Internet vezu Vašeg računara sa HTC
Desire 200.
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
za
dr
ža
na
Disk jedinica
TC
Kopiranje datoteka na ili sa memorijske
kartice
14
H
Možete da kopirate svoju muziku, fotografije i druge datoteke na
memorijsku karticu.
20
1. Povežite HTC Desire 200 sa računarom pomoću isporučenog
USB kabla.
ht
2. Na ekranu Izbor tipa veze odaberite Disk jedinica.
ig
U računaru će se memorijska kartica pokazati kao disk jedinica.
(c
)
C
op
yr
3. Pređite na disk i otvorite ga.
4. Izvršite jednu od sledećih radnji:
ƒƒ Kopirajte datoteke iz računara u glavni direktorijum memorijske
kartice.
ƒƒ Kopirajte datoteke sa memorijske kartice u direktorijum računara.
5. Nakon kopiranja datoteka isključite disk jedinicu (tj. povezani
HTC Desire 200) u skladu sa zahtevima korišćenog operativnog
sistema računara za sigurno prekidanje veze sa telefonom.
6. Izvršite jednu od sledećih radnji:
ƒƒ Prekinite vezu HTC Desire 200 sa računarom.
ƒƒ Ako želite da HTC Desire 200 ostane u vezi sa računarom,
međutim želite da ima pristup svojoj memorijskoj kartici, otvorite
Panel sa obaveštenjima, dodirnite Disk jedinica i izaberite neku od
mogućnosti, osim Disk jedinica.
za
dr
ža
na
Osnovne informacije o HTC Sync
Manager-u
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
Ako je dostupan, preuzmite i instalirajte HTC Sync Manager
sa naših veb stranica. U međuvremenu možete da preuzmete
i koristite zadnju verziju aplikacije HTC Sync za sinhronizaciju
svojih medija i podataka.
Povezivanje na Internet
za
dr
ža
na
Veza za podatke
Kada prvi put uključite HTC Desire 200, trebao bi automatski da se
podesi za korišćenje veze za podatke operatora mobilne mreže (ako je
ubačena SIM-kartica).
Kontrola veze za podatke koju koristite
.
pr
av
a
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
2. Dodirnite Mobilna mreža > Operatori mreža ili Nazivi pristupnih
tačaka.
va
Uključivanje i isključivanje veze za podatke
at
io
n,
s
Isključenjem veze za podatke možete produžiti trajanje baterije
i uštedeti novac za prenos podataka.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
C
or
po
r
2. Dodirnite prekidač Mobilne mreže Uklj./Isklj. radi uključivanja ili
isključivanja prenosa podataka.
H
TC
Ukoliko nemate uključene prenose podataka a niste povezani
ni u Wi-Fi mrežu, ne možete primati automatska ažuriranja
imejla, naloga socijalnih mreža i druge informacije koje se
sinhronizuju.
20
14
Dodavanje nove pristupne tačke
yr
ig
ht
Pre dodavanja nove veze za podatke, nabavite od svog
mobilnog operatora naziv i podešavanja pristupne tačke
(uključujući korisničko ime i lozinku, ako je potrebno).
(c
)
C
op
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
2. Dodirnite Mobilna mreža > Nazivi pristupnih tačaka.
3. Na ekranu APN dodirnite
> Nov APN.
4. Na ekranu Uredi pristupnu tačku unesite podešavanja APN-a.
Dodirnite stavku APN-a ako želite da je promenite.
5. Dodirnite
> Sačuvaj.
Omogućavanje rominga podataka
Korišćenje usluga prenosa podataka u romingu može biti
skupo. Proverite tarife rominga podataka svog mobilnog
operatora pre korišćenja rominga podataka.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
pr
av
a
2. Dodirnite Mobilne mreže i označite kukicom polje Roming
podataka.
za
dr
ža
na
Povežite se s mrežom i pristupnim servisima za prenos podataka svog
mobilnog operatora i kada ste izvan oblasti pokrića njegovim signalom.
va
Označite kukicom Zvuk rominga podataka, ako želite da Vas HTC
Desire 200 pomoću zvuka uvek obavesti da se povezuje sa mrežom
u romingu.
at
io
n,
s
Wi‑Fi
C
or
po
r
Ako želite da koristite Wi-Fi, morate imati pristup bežičnoj pristupnoj
tački ili „hotspot-u“.
Dostupnost i jačina Wi-Fi signala će varirati u zavisnosti na
objektima (kao što su zgrade ili zid između prostorija) kroz
koje Wi-Fi signal mora da prođe.
TC
Uključite Wi-Fi i povežite se sa bežičnom mrežom
H
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
14
2. Dodirnite prekidač Wi-Fi Uklj./Isklj. radi uključivanja ili isključivanja
Wi-Fi veze.
20
3. Dodirnite Wi-Fi.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
Pokazaće se lista pronađenih Wi-Fi mreža.
Ako bežične mreže uz koju želite da se povežete nema u listi,
dodirnite > Dodaj mrežu radi ručnog dodavanja.
4. Dodirnite Wi-Fi mrežu uz koju želite da se povežete.
Ako ste odabrali zaštićenu mrežu, bićete pozvani da unesete
ključ mreže ili lozinku.
5. Dodirnite Poveži.
Kada se HTC Desire 200 poveže sa bežičnom mrežom, u statusnoj traci
će se pojaviti ikona Wi-Fi
koja prikazuje približnu jačinu signala.
za
dr
ža
na
Sledeći put kada se HTC Desire 200 bude povezivao sa zaštićenom
bežičnom mrežom sa kojom se već ranije povezivao, neće Vas ponovo
pitati za unos ključa ili drugih sigurnosnih podešavanja, osim ako ste
u međuvremenu obnovili fabrička podešavanja telefona.
Prekid veze sa povezanom bežičnom mrežom
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
2. Dodirnite Wi-Fi.
pr
av
a
3. Možete:
ƒƒ Dodirnuti bežičnu mrežu sa kojom je HTC Desire 200 upravo
povezan i dodirnuti Prekini vezu.
at
io
n,
s
va
ƒƒ Ako želite da uklonite podešavanja ove mreže, pritisnite i držite
naziv mreže i dodirnite Zaboravi mrežu.
Povezivanje sa drugom Wi-Fi mrežom
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
2. Dodirnite Wi-Fi.
.
C
or
po
r
Pokazaće se pronađene Wi-Fi mreže
>
TC
Za ručno traženje dostupnih Wi-Fi mreža dodirnite
Skeniraj.
H
3. Dodirnite Wi-Fi mrežu uz koju želite da se povežete.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom koja koristi poboljšanu
bezbednost
Možda će biti potrebno da instalirate mrežni sertifikat (*.p12)
u HTC Desire 200 pre povezivanja sa Wi-Fi mrežom koja
koristi protokol za autorizaciju EAP-TLS.
1. Sačuvajte datoteku sa sertifikatom u glavni direktorijum
memorijske kartice.
2. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
Bezbednost.
>
3. Dodirnite Instaliraj sa memorijske kartice.
4. Odaberite mrežni sertifikat koji je potreban za povezivanje sa
EAP-TLS mrežom.
5. Uključite Wi-Fi i povežite se sa bežičnom mrežom.
Povezivanje u virtual private network (VPN)
Dodajte virtualne privatne mreže (VPN), tako da se možete povezivati
i pristupati izvorima unutar zaštićenih lokalnih mreža, kao što je mreža
Vaše firme.
za
dr
ža
na
U zavisnosti na tipu VPN-a koji koristite na poslu, možda ćete biti
upitani za unos podataka za prijavu i instalaciju sigurnosnih sertifikata
pre povezivanja u lokalnu mrežu Vaše firme. Iste informacije možete
dobiti od Vašeg administratora mreže.
pr
av
a
HTC Desire 200 mora takođe prvo da uspostavi Wi-Fi vezu ili vezu za
podatke pre nego što budete mogli da pokrenete VPN vezu.
Dodavanje VPN veze
at
io
n,
s
va
Pre korišćenja osigurane memorije podataka za prijavu i
podešavanja VPN-a, prvo morate podesiti PIN ili lozinku
zaključavanja ekrana.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
2. Pod Bežične opcije i Mreže dodirnite Više.
C
or
po
r
3. Dodirnite VPN > Dodaj VPN mrežu.
4. Zadajte VPN podešavanja i uredite ih u skladu sa sigurnosnim
detaljima koje Vam je pružio Vaš administrator mreže.
5. Dodirnite Sačuvaj.
H
TC
VPN će se nakon toga dodati u VPN odeljak na ekranu VPN
podešavanja.
14
Povezivanje sa VPN-om
20
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
ht
2. UPod Bežične opcije i mreže dodirnite Više.
ig
3. Dodirnite VPN.
(c
)
C
op
yr
4. . Dodirnite VPN sa kojim se želite povezati.
5. Unesite svoje podatke za prijavu i dodirnite Poveži.
Nakon povezivanja, u oblasti za obaveštenja naslovne trake će se
pojaviti ikona VPN povezano
.
Nakon toga možete pokrenuti pregledač radi pristupa izvorima kao što
je intranet mreža Vaše firme.
Prekid veze sa VPN-om
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima.
2. Dodirnite VPN vezu za povratak na ekran Podešavanja VPN-a
i dodirnite VPN vezu radi prekida iste.
za
dr
ža
na
Korišćenje HTC Desire 200 kao bežičnog
rutera
Podelite vezu za podatke sa drugim uređajima tako, što ćete pretvoriti
HTC Desire 200 u bežični ruter.
ƒƒ Uverite se da je veza za podatke uključena.
pr
av
a
ƒƒ Za korišćenje ove usluge morate da imate odobren plan prenosa
podataka, koji je od strane provajdera mobilnih usluga povezan
sa Vašim nalogom.
2. Pod Bežične opcije i mreže dodirnite Više.
3. Dodirnite Prenosni hotspot i tethering.
.
va
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
at
io
n,
s
4. Dodirnite Podešavanja prenosnog Wi-Fi hotspot-a.
5. Unesite naziv rutera ili koristite prethodno podešeni naziv rutera.
C
or
po
r
6. Odaberite vrstu zaštite i podesite lozinku (ključ) za bežični ruter.
Ako u podešavanjima Sigurnosti odaberete Nema, ne morate da
unosite lozinku.
TC
Lozinka je ključ koji drugi trebaju da unesu u svoje uređaje
kako bi mogli da se povežu i da koriste HTC Desire 200 kao
bežični ruter.
H
7. Odaberite opciju Prenosni Wi-Fi hotspot kako biste uključili
bežični ruter.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
HTC Desire 200 je spreman za korišćenje kao bežični ruter kada se
u statusnoj traci pojavi
.
Bluetooth
Uključivanje i isključivanje Bluetooth-a
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
pr
av
a
2. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. za uključivanje ili isključivanje
Bluetooth-a.
za
dr
ža
na
Osnovne informacije o Bluetooth-u
at
io
n,
s
Promena naziva uređaja
va
Isključite Bluetooth ako ga ne koristite radi uštede energije
baterije, ili na mestima gde je zabranjeno korišćenje bežičnih
uređaja, kao što su palube aviona i bolnice.
Naziv uređaja prikazuje HTC Desire 200 drugim uređajima.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
C
or
po
r
2. Ako je Bluetooth isključen, dodirnite prekidač Uklj./Isklj. radi
uključivanja Bluetooth-a.
3. Dodirnite Bluetooth.
TC
Otvoriće se ekran Bluetooth.
4. Dodirnite
i dodirnite Preimenuj telefon.
14
H
5. U dijaloškom okviru unesite novi naziv za HTC Desire 200 i
dodirnite Preimenuj.
ht
20
Povezivanje Bluetooth slušalica sa
mikrofonom ili hands-free seta
(c
)
C
op
yr
ig
Možete slušati muziku pomoću Bluetooth stereo slušalica ili možete
upućivati pozive pomoću Bluetooth slušalica sa mikrofonom ili handsfree seta za vozilo.
ƒƒ Ako želite da slušate muziku pomoću slušalica ili hands-free seta,
slušalice ili hands-free set moraju da podržavaju A2DP Bluetooth
profil.
ƒƒ Pre povezivanja slušalica morate da ih podesite u vidljiv režim,
kako bi ih HTC Desire 200 mogao pronaći. Kako izvesti istu radnju
možete naći u uputstvu za upotrebu slušalica.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
2. Ako je Bluetooth isključen, dodirnite prekidač Uklj./Isklj. radi
uključivanja Bluetooth-a.
3. Dodirnite Bluetooth.
Otvoriće se ekran Bluetooth.
i dodirnite
za
dr
ža
na
4. Ako u prikazanoj listi nema Vaših slušalica, dodirnite
Traži uređaje radi obnavljanja liste.
5. Kada se naziv Vaših slušalica pojavi u odeljku Dostupni uređaji,
dodirnite ga.
6. HTC Desire 200 će automatski pokušati pariranje sa slušalicama.
pr
av
a
7. Ako automatsko pariranje ne uspe, unesite šifru koja je
isporučena uz slušalice.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
Pariranje i status veze prikazani su ispod naziva bežičnih slušalica ili
hands-free seta u odeljku Bluetooth uređaji. Kada su Bluetooth slušalice
ili hands-free set povezani sa HTC Desire 200, ikona Bluetooth-a
će
se pojaviti u statusnoj traci.
Podešavanja i bezbednost
Prebacivanje u režim GSM mreže
za
dr
ža
na
Više načina kako produžiti trajanje baterije
Pređite u režim GSM mreže ako ne koristite vezu za podatke za pristup
Internetu.
pr
av
a
Povezivanje u režimu GSM mreže ima manju potrošnju energije.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
2. Dodirnite Mobilna mreža > Režim mreže.
at
io
n,
s
va
3. Dodirnite Samo GSM.
Kontrola potrošnje baterije
.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
2. Dodirnite Napajanje > Korišćenje baterije.
C
or
po
r
3. Ako želite da pogledate detalje, dodirnite grafikon ili funkcije koje
koriste energiju baterije.
H
TC
Ako prilikom razgledanja ekrana Detalji korišćenja vidite
tastere, možete ih dodirnuti za promenu podešavanja koja
utiču na potrošnju energije baterije ili isključiti funkcije koje
troše energiju.
14
Rezervno kopiranje podešavanja na Google
ht
20
Možete odabrati automatsko rezervno kopiranje određenih
podešavanja, kao što su Wi-Fi i obeleživači, na Google servere pomoću
Vašeg Google naloga, tako da ih možete obnoviti ako je potrebno.
ig
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
(c
)
C
op
yr
2. Dodirnite Privatnost i odaberite opciju Napravi rezervnu kopiju
mojih podešavanja.
Podešavanja pristupačnosti
Koristite ove podešavanja ako ste preuzeli i instalirali alatku za
pristupačnost, kao što je čitač ekrana koji pruža glasovne reakcije.
Možete uključiti i isključiti funkcije i servise pristupačnosti.
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
2. Dodirnite Pristupačnost i odaberite podešavanja koje želite.
Ostale važne informacije
za
dr
ža
na
Statusne ikone
pr
av
a
Jačina signala
GPRS je povezano
3G je povezano
3G se koristi
C
or
po
r
EDGE se koristi
TC
HSDPA je povezano
H
HSDPA se koristi
20
14
Roming
ht
Nema signala
(c
)
C
op
yr
ig
SIM.kartica nije ubačena
Veza sa Wi-Fi mrežom
Sinhronizacija podataka
Baterija je puna
Baterija se puni
at
io
n,
s
EDGE je povezano
va
GPRS se koristi
Baterija ima malo energije (preostaje 20%)
Baterija je skoro prazna
(preostaje 8% ili manje)
za
dr
ža
na
Tihi režim
Režim vibracija
Mikrofon je isključen
pr
av
a
Glasni govor je uključen
Slušalice sa mikrofonom
su povezane
Režim „avion“
C
or
po
r
Veza sa Bluetooth
uređajem
at
io
n,
s
Bluetooth je uključen
va
Slušalice su povezane
GPS je uključeno
H
TC
Alarm je uključen
14
Restart HTC Desire 200
ht
20
Ako HTC Desire 200 radi spore nego što je normalno, neka od
aplikacija ne radi pravilno, ili HTC Desire 200 ne reaguje na komande,
pokušajte da ga restartujete, pošto to može rešiti problem.
(c
)
C
op
yr
ig
1. Ako je displej isključen, pritisnite taster NAPAJANJE radi
njegovog paljenja.
2. Otključajte ekran.
3. Pritisnite i držite taster NAPAJANJE i dodirnite Restart.
4. Nakon pojave upita za potvrdu, dodirnite Restart.
Ako ovi koraci ne pomažu, možete izvaditi i vratiti bateriju
i ponovo uključiti HTC Desire 200 kako bi se restartirao.
HTC Desire 200 ne reaguje?
Pritisnite i držite taster NAPAJANJE minimalno 10 sekundi, pa ga
pustite.
HTC Desire 200 će se restartirati.
Resetiranje HTC Desire 200
za
dr
ža
na
Ako HTC Desire 200 ne reaguje na dodir ekrana ili pritisak tastera, i
tako ga možete restartirati.
va
pr
av
a
Ako želite da predate HTC Desire 200 nekom drugom ili ima nekih
problema koji se nikako ne mogu rešiti, možete da obnovite fabrička
podešavanja telefona (tzv. hard reset).
at
io
n,
s
Obnovom fabričkih podešavanja ćete trajno izbrisati sve
podatke i prilagođena podešavanja i uklonićete sve aplikacije
koje ste preuzeli ili instalirali. Uverite se da ste pre obnove
fabričkih podešavanja napravili rezervnu kopiju svih podataka
i datoteka koje želite da sačuvate.
C
or
po
r
Resetiranje telefona posredstvom podešavanja
1. Pomerite i otvorite Panel sa obaveštenjima i dodirnite
.
2. Dodirnite Memorija > Obnova fabričkih podešavanja.
TC
3. Dodirnite Resetiraj telefon i dodirnite Obriši sve.
H
Resetiranje telefona pomoću tastera na telefonu
20
14
Ako ne možete uključiti HTC Desire 200, ili ne možete pristupiti
podešavanjima, još uvek možete da izvedete resetiranje pomoću
tastera na telefonu HTC Desire 200.
ht
1. Izvadite bateriju, sačekajte nekoliko sekundi i vratite bateriju.
(c
)
C
op
yr
ig
2. Pritisnite i držite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA i pritisnite
i držite taster NAPAJANJE.
3. Sačekajte da ekran prikaže tri slike Androida i oslobodite tastere
NAPAJANJE i SMANJENJE JAČINE ZVUKA.
4. Pritisnite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA, izaberite FABRIČKI
RESET i pritisnite taster NAPAJANJE.
Žigovi i autorska prava
©2012 HTC Corporation. Sva prava pridržana.
za
dr
ža
na
HTC, HTC logo, HTC quietly brilliant logo, HTC Desire, Friend Stream,
HTC Footprints i HTC Sense su robni ili uslužni žigovi HTC Corporation.
pr
av
a
Google, Google logo, Android, Android logo, Android Market, Google
Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google
Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail,
Picasa i YouTube su žigovi Google Inc.
va
Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive,
Windows Media i Windows Vista su ili registrovani žigovi ili žigovi
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim
zemljama.
at
io
n,
s
Bluetooth® zaštitna reč i logotipi su registrovani žigovi Bluetooth SIG,
Inc.,
C
or
po
r
Adobe i Flash su ili registrovani žigovi ili žigovi Adobe Systems
Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim
zemljama.
Wi-Fi® je registrovani žig Wireless Fidelity Alliance, Inc.
microSD je žig SD-3C LLC.
TC
Beats, BeatsAudio i b logo su žigovi Beats Electronics, LLC.
H
Facebook je žig Facebook, Inc.
14
FLICKR i FLICKR Dots logo su žigovi i/ili registrovani žigovi Yahoo! Inc.
20
iTunes i Mac su žigovi Apple Computer, Inc.
ht
Polaris Office je žig Infraware, Inc.
(c
)
C
op
yr
ig
Svi drugi gore navedeni nazivi firmi, proizvoda i servisa su robni žigovi,
registrovani robni žigovi ili uslužni žigovi njihovih vlasnika.
Softver HTC Sync Manager se može koristiti sa materijalima koji su
zaštićeni žigovima, koji materijali su Vaše vlasništvo ili imate ovlašćenje
za njihovo korišćenje i/ili kopiranje. Neovlašteno korišćenje i/ili
kopiranje zaštićenog materijala može biti povreda autorskih zakona
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama/regijama.
Povredom američkih i međunarodnih autorskih prava se možete izložiti
teškoj kazni u civilnom i/ili kaznenom postupku. HTC Corporation ne
snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke (direktne ili
indirektne) koji mogu nastati usled korišćenja ovog softvera.
Prikazi ekrana, koji su ovde sadržani, su simulirani. HTC ne odgovara
za
dr
ža
na
za tehničke niti izdavačke greške ili propuste koji su ovde sadržani,
niti slučajne ili posledične štete koje proizlaze iz otpremanja ovog
materijala. Informacije se pružaju „kako jesu“, bez garancije bilo koje
vrste, i mogu se promeniti bez prethodnog upozorenja. HTC takođe
zadržava pravo da bilo kada izmeni sadržaj ovog dokumenta bez
prethodnog upozorenja.
(c
)
C
op
yr
ig
ht
20
14
H
TC
C
or
po
r
at
io
n,
s
va
pr
av
a
Niti jedan deo ovog dokumenta ne može se kopirati ili prenositi u bilo
kojem obliku ili na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući
fotokopiranje, snimanje i čuvanje u arhivskom sistemu, ili prevod na bilo
koji jezik u bilo kojem obliku bez prethodne pismene saglasnosti od
strane HTC-a.
Download

Preuzmi PDF