B L A C K B E R R Y
Q 5
Da biste pogledali izjavu o usaglašenosti koja je objavljena u skladu sa direktivom 1999/5/EC (HG
br. 88/2003), idite na adresu www.blackberry.com/go/declarationofconformity.
Koristite samo BlackBerry® dodatnu opremu koju je odobrila kompanija RIM. Ova dokumentacija je
data „onakva kakva je“, a kompanija Research In Motion Limited i njoj pridružene kompanije ne
daju nikakve uslove, podršku, garancije niti izjave te se od njih izričito odriču do maksimalne mere
koja je dozvoljena važećim zakonima u vašoj nadležnosti.
© 2013. BlackBerry. Sva prava zadržana. BlackBerry® i odgovarajući zaštićeni žigovi, nazivi i
logotipi predstavljaju vlasništvo kompanije Research In Motion Limited i registrovani su i/ili se
koriste u SAD-u i drugim zemljama širom sveta. Angry Birds je zaštićeni žig kompanije Rovio
Entertainment Ltd. Bluetooth je zaštićeni žig kompanije Bluetooth SIG. Facebook je zaštićeni žig
kompanije Facebook, Inc. Kindle je zaštićeni žig kompanije Amazon.com, Inc. LinkedIn je zaštićeni
žig LinkedIn Corporation. Twitter je zaštićeni žig kompanije Twitter, Inc. Wi-Fi je zaštićeni žig
kompanije Wi-Fi Alliance. Svi ostali zaštićeni znakovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
MAT-54991-035 PRINTSPEC-140
SWD-20130529133750314 | SQR100-1 (RFR101LW)
SQR100-2 (RFS121LW) SQR100-3 (RFT81UW)
S M A R T P H O N E
Korisničko uputstvo: Započni ovde
DOBRO DOŠLI U NOVI BLACKBERRY!
Stvoren za život u pokretu.
1
Ubacivanje micro SIM kartice i
medijske kartice
1.
Otvorite vratanca sa leve strane pametnog telefona.
2.
Umetnite micro SIM karticu.
3.
Umetnite memorijsku karticu ako je imate.
4.
Zatvorite vratanca.
Baterija je već ubačena. Ne može da se izvadi.
2
Podešavanje pametnog telefona
1.
Pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje da biste uključili pametni telefon.
2.
Pratite uputstva na ekranu.
Prijavite se koristeći BlackBerry ID ili napravite BlackBerry ID ako ga nemate. BlackBerry ID
olakšava sinhronizaciju informacija (na primer, kontakata) između pametnog telefona i
računara. On takođe upravlja vašim aplikacijama i uslugama, što vam omogućava da
prenesete informacije kada promenite pametni telefon.
Nakon početnog podešavanja dodirnite Setup (Podešavanje) na početnom ekranu da biste
podesili naloge za e-poštu, društvene mreže i BBM.
Više informacija o podešavanju pametnog telefona potražite na adresi
www.blackberry.com/startq5setup.
3
Prenos informacija na pametni
telefon
BlackBerry Link vam omogućava da prenesete kontakte, slike, muziku, neke aplikacije i još
mnogo toga sa starog na novi pametni telefon. Informacije o aplikaciji BlackBerry Link možete
pronaći na adresi www.blackberry.com/startswitch.
BBM Video +
Screen Share
Delite i neka vas vide uz BBM Video. Pređite sa
BBM ćaskanja na BBM Video razgovor pomoću
funkcije Screen Share (Deljenje ekrana) kako biste
razgovarali licem u lice i delili ono što vam je na
ekranu.*
*Neophodna je Wi-Fi, 4G ili HSPA+ veza.
BlackBerry
pregledač
Novi BlackBerry pregledač – moćan,
reaktivan i neverovatno brz.
Režim Time Shift
Pronađite i podesite tačne trenutke
slike da biste napravili savršeni
snimak. Koristite BlackBerry Story Maker da biste
spojili ove trenutke i napravili film.
BlackBerry World
Otkrijte i delite omiljene aplikacije,
muziku i video snimke. Lakše je nego
ikad.
1
BlackBerry Hub
Povucite udesno za poruke
Povucite ulevo za aplikacije
U bilo kojoj aplikaciji budite blizu onoga što je bitno jednim brzim i tečnim pokretom. Samo
povucite udesno da biste provirili u BlackBerry Hub, što vam omogućava da klizite kroz
poruke i razgovore. Ako povučete ulevo sve aplikacije će vam biti na dohvat prstiju.
Ako povučete ulevo sve aplikacije će vam biti na dohvat prstiju.
2
Aktivni okviri
Kada budete spremni da
izađete iz aplikacije, možete da je
smanjite ili zatvorite.
1.
2.
Da biste smanjili aplikaciju,
povucite nagore sa dna ekrana do
sredine. Aplikacija se smanjuje i
prikazuje kao jedan od aktivnih
okvira.
Ako želite da potpuno zatvorite
aplikaciju, dodirnite .
4
3
puta.
Povucite nagore sa dna ekrana i podignite prst na pola
Da biste prebacili pametni telefon u režim mirovanja, pritisnite
dugme za zaključavanje ekrana.
Radi dodatne bezbednosti, možete podesiti lozinku koju ćete
unositi da biste pristupili pametnom telefonu. Na početnom
ekranu povucite nadole sa vrha ekrana i dodirnite
Settings
(Podešavanja) > Security and Privacy (Bezbednost i privatnost) >
Device Password (Lozinka uređaja).
Prikazivanje menija i još radnji
U nekoj aplikaciji, na dnu
ekrana dodirnite ikonu ili . Ili
dodirnite i držite stavku na ekranu.
Aktiviranje pametnog telefona
5
Provera obaveštenja i poruka
Na početnom ekranu ili u
aplikaciji povucite prstom nagore sa
dna ekrana i zastanite. Obaveštenja se
prikazuju sa leve strane.
Da biste provirili u BlackBerry Hub i
proverili poruke, povucite prstom
udesno.
Da biste ostali u aplikaciji, povucite
prstom ka dnu ekrana.
6
Promena podešavanja
7
Na početnom ekranu ili u
aplikacijama povucite nadole sa vrha
ekrana. Dodirnite
Settings
(Podešavanja).
Treba vam dodatna pomoć?
Isprobajte aplikaciju Help (Pomoć) na pametnom telefonu u kojoj možete pročitati
savete, trikove i strategije za to kako da maksimalno iskoristite svoj pametni telefon. Dodatnu
podršku možete pronaći na ovim veb-sajtovima:
Početni koraci: www.blackberry.com/startq5
Video snimci: www.blackberry.com/startvideos
Potpuni vodič: www.blackberry.com/startq5docs
Pronalaženje informacija pomoću
pretrage
Možete da na pametnom telefonu pretražujete datoteke, poruke, kontakte, podešavanja,
pomoć i još mnogo toga sa jedne lokacije. Možete i proširiti pretragu na izvore na Internetu.
Želite li da saznate više o BlackBerry ID ili režimu Time Shift? Pretraga vam može pomoći.
1.
Samo ukucajte termin za pretragu na početnom ekranu.
2.
Dodirnite
da biste pretragu usmerili na određenu oblast.
Bezbednosne informacije
VEOMA JE VAŽNO DA PROČITATE BROŠURU SA BEZBEDNOSNIM INFORMACIJAMA I
PODACIMA O PROIZVODU (PRILOŽENA) PRE KORIŠĆENJA PAMETNOG TELEFONA
BLACKBERRY. Ona sadrži veoma važne bezbednosne informacije u vezi sa vašim pametnim
telefonom.
Dodatna oprema
Pošto je sada vaš pametni telefon podešen, možete da ga zaštitite raznim futrolama,
torbicama za nošenje i maskama. Potražite autentičnu BlackBerry dodatnu opremu kod
lokalnog prodavca ili kupujte na mreži na adresi www.blackberry.com/startq5accessories.
Download

Ubacivanje micro SIM kartice i medijske kartice