Općinski sud u Sarajevu
Oпћински суд у Сарајеву
The Municipal court in Sarajevo
Juli 2011.
Izdanje br. 20
~
*
–‘—’”˜‹Šæ‡•–Œ‡•‡…‹ʹͲͳͳǤ‰‘†‹‡—’©‹•‘•—†——ƒ”ƒŒ‡˜—
œƒ’”‹ŽŒ‡‘ͳͲ͹ǤͶͻͳ’”‡†‡–ƒǡ•ƒ˜Žƒ†ƒ‘’Ž‡–ƒ’”‹Ž‹˜ǡƒ”‹Œ‡æ‡‘
ͳͳʹǤ͹ʹͳ’”‡†‡–ƒǡ–‡•ƒŒ‡œƒ‘•–ƒ–ƒœƒͷʹ͵Ͳ’”‡†‡–Ǥ
ʹʹͷǡͳ͸ΨǤ
Udruženje sudskih izvršitelja u Bosni i Hercegovini
Udruga sudskih ovršitelja u Bosni i Hercegovini
Удружење судских извршитеља у Босни и Херцеговини
U
Tesliću je 26. februara (u hotelu
“Kardijal”) osnovano Udruženje
sudskih izvršitelja u Bosni i
Hercegovini. Osnovni ciljevi Udruženja
su: unaprijediti efikasnost rada sudskih
izvršitelja u sudovima, osigurati napredak
i popraviti položaj sudskih izvršitelja u
sudovima širom BiH, humanizirati uvjete
za rad sudskih izvršitelja, vršiti stalnu
edukaciju, postići uvažavanje građana
BiH kvalitetnim i profesionalnim radom
sudskih izvršitelja, razmjena iskustava
sa sličnim udruženjima u zemlji i šire
te
pridruživanje
Međunarodnom
udruženju sudskih službenika –
izvršitelja (UIHJ).
Osnivači Udruženja su:
1. ZORNIĆ ELVIS –
OPĆINSKI SUD SARAJEVO
2. HADŽOVIĆ ISMIR –
OPĆINSKI SUD SARAJEVO
3. ĐULANČIĆ MUJO –
OPĆINSKI SUD SARAJEVO
4. MALAGIĆ RIZAH –
OPĆINSKI SUD SARAJEVO
Sjedište Udruženja sudskih izvršitelja
u Bosni i Hercegovini je: OPĆINSKI
SUD SARAJEVO, Šenoina br. 1, 71000
Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Za predsjednika Udruženja sudskih
izvršitelja u Bosni i Hercegovini,
izabran je: ZORNIĆ ELVIS – OPĆINSKI
SUD SARAJEVO.
Za potpredsjednika, izabran je:
BRACO TOPIĆ – OSNOVNI SUD PRNJAVOR.
Osnivanje Udruženja podržali su
predstavnici Projekta za reformu
izvršnog prava u zemljama zapadnog
Balkana (BERP), kao i predstavnici
Otvorenog regionalnog fonda za
Jugoistočnu Evropu (GIZ), sudije
Izvršnog referata Općinskog suda u
Sarajevu, kao i predsjednik Općinskog
suda u Sarajevu gospodin Goran
Salihović. Obezbijeđena je kancelarija
koju će koristiti Udruženje, u zgradi
Općinskog suda Sarajevo.
Osnivanje ovog Udruženja podržalo je
preko 40 sudova iz cijele BiH, a svoje
članstvo u Udruženje najavilo je preko
100 izvršitelja.
Jos Uitdehaag, stručnjak BERP projekta, Vernesa Smajkan, GIZ koordinator za BiH, Elvis Zornić, sudski izvršitelj Općinski sud Sarajevo i
Zoran Jovanović, sudski izvršitelj Općinski sud Tuzla
02
www.oss.ba
Održana press-konferencija povodom izvještaja o
radu Općinskog suda u Sarajevu za 2010. godinu
U
Općinskom sudu u Sarajevu
dana 02.03.2011. godine održana
je press-konferencija na kojoj
je predstavljen godišnji izvještaj o
radu Suda i sudskih odjeljenja. Goran
Salihović, predsjednik Općinskog suda
u Sarajevu, ovom prilikom pohvalio je
rad svih odjeljenja i istakao da je Sud
ostvario značajne rezultate tokom 2010.
godine.
Na konferenciji je prisustvovao veliki
broj novinara, koji su bili naročito
zainteresirani
za
rad
Krivičnog
odjeljenja Suda, s posebnim osvrtom na
izvršenje krivičnih sankcija te problem
nedostataka smještajnih kapaciteta u
zatvorima u Federaciji BiH. Aktuelno
pitanje bilo je i rješavanje komunalnih
predmeta u Kantonu Sarajevo.
Konferenciji su prisustvovali sljedeći
predstavnici medija: DNEVNI AVAZ,
HAYAT TV, FTV, TV1, BHT 1, TVSA, PINK
Detalji sa održane press konferecije
BH, ONASA, FENA, OSLOBOĐENJE,
MAGAZIN START BIH, INFO BIRO,
Dr. Frank Schwarzbeck i
Reinhard Luke posjetili
Općinski sud u Sarajevu
D
ana
14.03.2011.
godine
predsjednik Općinskog suda
u Sarajevu Goran Salihović
primio je u posjetu Reinhard Luke,
GIZ rukovodilac Projekta zemljišne
administracije u BiH i Dr. Frank
NEZAVISNE NOVINE, RADIO FEDERACIJE,
RADIO SLOBODNA EVROPA.
Schwarzbeck, predstavnik Federalnog
ministarstva za ekonomsku saradnju i
razvoj.
Prisutnu delegaciju predsjednik Suda
Goran Salihović upoznao je s procesom
elektronskog
vođenja
predmeta,
jedinstvenog
sistema
registracije
preduzeća, te jedinstvenog sistema
vođenja zemljišnih knjiga.
Ovom prilikom naglašen je zavidan
kvalitet u radu, postignut prevashodno
velikim zalaganjem uposlenih u Sudu
te je zaključeno da je u budućnosti
potrebno posebnu pažnju usmjeriti na
usklađivanje Zemljišnoknjižnog ureda i
katastra.
Na kraju ovog sastanka predsjednik
Suda iskoristio je priliku da iskaže
zahvalnost GTZ-u na velikoj i
kontinuiranoj pomoći kao i nadu da
će buduća saradnja doprinijeti još
uspješnijem poslovanju, a sve u cilju
očuvanja napretka na nivou cijelog
Suda.
Detalji sa sastanka
www.oss.ba
03
Održan sastanak s pripravnicima-volonterima
Općinskog suda u Sarajevu
U
multimedijalnoj sali Općinskog
suda u Sarajevu dana 21.03.2011.
godine održan je sastanak s
pripravnicima-volonterima ovog suda
na kojem su se prisutnima obratili:
Mirzet Sudžuka, šef kabineta
predsjednika suda;
Muris Lončarević, šef pisarnica;
Alema Gačanović; Elvedina Omerhodžić
i Amra Ibreljić, viši stručni saradnici za
radne odnose i opće poslove.
Cilj sastanka bio je ukazivanje na ulogu
i važnost obavljanja pripravničke
prakse u ovom sudu, kao i činjenica
da pripravnici-volonteri svojim radom
i zalaganjem utječu na cjelokupnu
efikasnost rada suda.
Prisutnim pripravnicima-volonterima još
jednom je naglašeno da se za vrijeme
obavljanja pripravničkog staža u ovom
sudu pripravnik, kroz praktičan rad na
odgovarajućim poslovima i zadacima,
uz stručnu pomoć sudija i sudskog
osoblja, osposobljava za samostalno
Pripravnici/volonteri – tim za skeniranje zemljišnih knjiga
04
www.oss.ba
Pripravnici/volonteri na Izvršnom odjeljenju po vjerodostojnoj ispravi
vršenje poslova i zadataka. Između
ostalog, ukazano im je na činjenicu da
se pri obavljanju prakse pridržavaju
Etičkog kodeksa za uposlenike ovog
suda, te odredbi Programa za obavljanje
pripravničkog staža u Općinskom
sudu u Sarajevu. Shodno naznačenom
Programu, pripravnicima-volonterima
ovog suda omogućeno je da obave
pripravničku praksu u svim sudskim
odjeljenjima i pisarnama, te da na taj
način u potpunosti budu osposobljeni.
Opća sjednica uposlenika
Općinskog suda u Sarajevu
U
velikoj sudnici Općinskog suda u
Sarajevu dana 29.03. i 12.07.2011.
godine, u skladu s tradicijom,
počev od 2005. godine, održana je
Opća sjednica uposlenika Općinskog
suda u Sarajevu, na kojoj je predstavljen
Godišnji izvještaj o radu za 2010. godinu
i prvo polugodište 2011. godine.
Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu Goran Salihović, sekretar Općinskog suda u Sarajevu Babić Aziz i
predsjednici sudskih odjeljenja
Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu
Goran Salihović obratio se prisutnima
te istakao da je ovaj sud u 2010. godini
i prvom polugodištu 2011. godine
ostvario zavidne rezultate i tom
prilikom se zahvalio svim sudijama
i
administrativnom
osoblju
na
postignutim rezultatima.
Prisutni su upoznati sa planovima i
ciljevima Općinskog suda u Sarajevu
za 2011. godinu. U budućem radu
posebna pažnja će se obratiti i usmjeriti
na rad u pravcu smanjenja broja starih
i zaostalih predmeta. Predsjednik suda
je istakao da je i pored zavidnog nivoa
profesionalnosti u radu sa strankama i
dalje potrebno raditi na usavršavanju
i stručnom osposobljavanju sudske
administracije.
Prisutni su upoznati i s Planom
rekonstrukcije
zgrade
sudskog
odjeljenja na Ilidži, u okviru kojeg će biti
smješteni MAL i MALS referati, što će
umnogome doprinijeti ažuriranju rada
na predmetima male vrijednosti.
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu na Općoj sjednici dana 29.03.2011. godine
Na kraju Opće sjednice prezentirani
su filmovi VSTV BiH i GTZ-a, posvećeni
Općinskom sudu u Sarajevu.
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu na Općoj sjednici dana 12.07.2011. godine
www.oss.ba
05
Pohvale za rad Općinskog suda u Sarajevu za
2010. godinu
D
ana
11.05.2011.
godine
predsjednik Općinskog suda u
Sarajevu Goran Salihović je u
06
www.oss.ba
prostorijama VSTV-a BiH podnio Izvještaj
o radu Suda za 2010. godinu. S tim u
vezi, Općinski sud u Sarajevu ocijenjen
je visokom ocjenom, kako za postignute
rezultate, tako i za samu prezentaciju
Izvještaja.
Posjeta Timoty Batesa Općinskom sudu Sarajevo
TIMOTY BATES – PISMO IMPRESIJE
Dragi Gorane Salihoviću,
Prije pet godina bio sam dio tima koji je započeo stvaranje onoga što danas znamo kao CMS. U to vrijeme radio je naš
projektni tim, zajedno s vodstvom suda, kao i vaša vizija da sud bude u službi građana Bosne i Hercegovine. 2006. napustio
sam projekt i otišao na rad sa sudovima u drugim zemljama i započeo isti proces koji je započeo u Bosni.
Od odlaska iz Bosne sam bio uključen u sudski proces reforme u Sjedinjenim Američkim Državama, Ukrajini, Abu Dabiju,
Švedskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Iako su sudovi u tim zemljama napravili napredak u provedbi procesa promjena u njihovom sudu
vjerujem da nitko od njih nije postigao razinu uspjeha sudova Bosne. Vaš sud i drugi sudovi u Bosni mogu biti model za proces
reforme za sve sudove u svijetu.
Impresioniran sam razinom učinkovitosti Općinskog suda u Sarajevu. Pregledavanje registracije je najimpresivnije područje
za mene. Prije pet godina bili su dugi redovi ljudi koji stoje u prepunoj i mračnoj prostoriji, prisiljeni čekati duže vremena za
uslugu koja ponekad ne zadovoljava njihove potrebe. Danas građani dobijaju brzu uslugu u dobro osvijetljenim i učinkovitim
prostorijama. Informacije su dostupne osoblju, što ih čini učinkovitim u pružanju informacija i usluga za građane.
Ono što me najviše impresionira je osjećaj ponosa koji pokazuju vaši zaposlenici. Osmijesi su zamijenili namrgođena lica. Cilj
da se samo završi posao zamijenjen je željom da se pomogne građanima.
Čestitamo Vama i Vašem osoblju na velikom poslu. Ja rado iščekujem buduće posjete jer sam siguran da ću vidjeti još više
inovacija i novih usluga.
Topli pozdrav,
Timothy Bates
www.oss.ba
07
Predstavnici tima za upravljanje promjenama
Osnovnog suda u Podgorici posjetili Općinski
sud u Sarajevu
Delegacija Osnovnog suda u Podgorici u posjeti Općinskom sudu u Sarajevu
U
organizaciji USAID-a – Programa
efikasnog upravljanja u Crnoj
Gori, a u saradnji sa VSTV-om
BiH, predstavnici tima za upravljanje
promjenama Osnovnog suda u
Podgorici, na čelu s predsjednikom
suda Zoranom Radovićem, posjetili su
Općinski sud u Sarajevu.
Na
sastanku
s
predsjednikom
Općinskog suda u Sarajevu Goranom
Salihovićem gosti iz Podgorice upoznati
su s organizacijom Općinskog suda
u Sarajevu, reformom pravosudnog
sistema, implementiranim projektima
u Sudu i njihovim rezultatima, kao i s
problemima rješavanja komunalnih
predmeta, koje je ovaj sud imao prije
uvođenja KODIFEL projekta.
Na sastanku je razgovarano i o
provođenju zakonskih rješenja koja
predviđaju sporazum o priznanju
krivice, kao i o načinu izvršenja krivičnih
sankcija.
Također, predstavnici Osnovnog suda u
Podgorici pozvani su da se u budućnosti
pridruže sastancima koji se periodično
održavaju između timova za upravljanje
promjenama Općinskog suda u Sarajevu
i Osnovnog suda u Banja Luci, u cilju
razmjene iskustava i rješavanja problema
s kojima se ovi sudovi susreću.
Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu i Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici
08
www.oss.ba
Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu i Huan Pablo Yusto predstavnik Zemljišnoknjižne komore Kraljevine Španije
Kraljevina Španija donirala ovom sudu program
CLIO kojim se skeniraju zemljišne knjige
D
ana
30.05.2011.
godine
delegacija iz Kraljevine Španije
posjetila je Općinski sud u
Sarajevu. Ova posjeta rezultat je
dogovora iz novembra 2010. godine,
u cilju uvođenja programa CLIO radi
skeniranja starih zemljišnih knjiga u
Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog
suda u Sarajevu. Program CLIO je
donacija španske Zemljišnoknjižne
komore Općinskom sudu u Sarajevu.
Inače, Kraljevina Španija je u proteklih
15 godina u BiH uložila preko 500
miliona eura za realizaciju mnogih
projekata. Radi se o najsavremenijem
sistemu digitalizacije zemljišnih knjiga
u cijeloj Evropi, kojim će se skenirati sve
zemljišne knjige u Sudu.
obučiti za rad u programu. Planirano
je da se prvo skeniraju knjige iz K.O.
Sarajevo Mahala, s obzirom na to da su
iste najstarije i najsloženije, kako bi se
odmah na početku upoznali i prevazišli
eventualni problemi koji se mogu javljati
prilikom skeniranja zemljišnih knjiga.
Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu
gospodin Goran Salihović namjerava,
nakon implementacije ovog projekta,
program CLIO pokloniti Visokom
sudskom i tužilačkom vijeću BiH, radi
uvođenja istog u svim sudovima u BiH.
Zemljišna knjiga
Delegaciju Zemljišnoknjižne komore
Španije predstavljali su: Huan Pablo
Yusto, Porha Rodriguez i Huan Ramon
Valleho, koji su ostali u Sarajevu
dvije sedmice radi uvođenja Projekta
skeniranja starih zemljišnih knjiga.
Na sastanku je dogovoreno da će se
odmah pristupiti instaliranju programa
za skeniranje, koji je donacija španske
Zemljišnoknjižne komore, te da se do
kraja sedmice počne s testiranjem istog,
da bi se nakon toga, sljedeće sedmice
počelo s obukom zemljišnoknjižnih
referenata, te će se, za početak, nekoliko
radnika iz Zemljišnoknjižnog ureda
Delegacija Kraljevine Španije u Zemljišnoknjižnom uredu
www.oss.ba
09
Andre Labier, savjetnik za sigurnost pri
Međunarodnom programu u kriminalističkoj
obuci (ICITAP) posjetio Općinski sud u Sarajevu
G
oran
Salihović,
predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu,
05.05.2011.
godine
primio
je u posjetu gospodina Andrea
LaBier,
savjetnika
za
sigurnost
pri Međunarodnom programu u
kriminalističkoj obuci (ICITAP). Sastanku
je prisustvovao i gospodin Esad Solak,
zapovjednik odjeljenja sudske policije
sudova u Kantonu Sarajevo.
Prilikom ove posjete gospodin LaBier
predstavio je aktivnosti u okviru
projekta koji realizira u saradnji sa
sudskom policijom u vidu opremanja
i obuke policajaca, s ciljem jačanja
sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija
u sudovima i tužilaštvima u Bosni i
Hercegovini. Predsjednik Salihović
pozdravio je podršku ICITAP programa
i nastojanja gospodina LaBiera da ojača
sigurnost pravosudnih institucija u Bosni
i Hercegovini, ističući značaj jačanja
kapaciteta sudske policije. Govoreći
Detalji sa sastanka
o sigurnosnim prilikama, predsjednik
je iskoristio priliku da prisutnima
ukratko predstavi problem nedostatka
smještajnih kapaciteta u zatvorima
u Federaciji Bosne i Hercegovine,
naglasivši važnost prijedloga Izmjena
i dopuna Zakona o izvršenju krivične
sankcije u kontekstu uvođenja kućnog
zatvora s elektronskim nadzorom,
tražeći od gospodina LaBier pomoć i
podršku kod usvajanja ovog prijedloga
kao i kod buduće implementacije.
predsjednika najvećeg prvostepenog
suda u BiH, stanjem u pravosuđu, kao i
iskustvima predsjednika Salihovića koja
je stekao radeći u okviru radne grupe
VSTV BiH na ustanovljavanju optimalnih i
predvidivih rokova za rješavanje predmeta
u sudovima i tužilaštvima u BiH, a koja je
ustanovljena na osnovu Plana rada PRSP II
usaglašenog s Vijećem. Pored navedenog,
Goran Salihović, predsjednik Suda istakao
je značaj podrške USAID-a u organizaciji i
radu Općinskog suda u Sarajevu.
Predstavnici USAID-a u posjeti Kabinetu predsjednika Općinskog suda u Sarajevu
Predstavnici USAID-a posjetili
Općinski sud u Sarajevu
D
ana
01.06.2011.
godine
predstavnici USAID-a posjetili
su Općinski sud u Sarajevu. U
delegaciji USAID-a bili su prisutni Gerry
Meyerman – šef Projekta razvoja sektora
10
www.oss.ba
pravosuđa II (PRSP II) i Nicolas Mansfield
– direktor pravnih programa East West
Management Instituta (EWMI). Cilj
posjete bio je upoznavanje novog šefa
projekta USAID-a s iskustvima u radu
Istom prilikom informirao je navedenu
delegaciju o trenutnim aktivnostima u
sudu, o pravosudnoj reformi, ostvarenim
rezultatima rada, ali i problemima koji
uveliko usporavaju rad suda. U svom
izlaganju predsjednik Salihović istakao je
veliki značaj partnerskog odnosa između
Općinskog suda u Sarajevu i Osnovnog
suda u Banja Luci. Značaj i doprinos ove
suradnje u reformi pravosuđa prepoznata
je od strane dr. Valentina Inzka, visokog
predstavnika Evropske Unije za BiH; Raffija
Gregoriana, prvog zamjenika visokog
predstavnika i supervizora za Brčko Distrikt,
kao i Milorada Novkovića, predsjednika
Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
Huremović, šeficom Zemljišnoknjižnog
ureda i gospođom Galibom Katicom,
sudijom Odjeljenja za upis u registar
pravnih lica.
Delagacija Svjetske banke u posjeti Općinskom sudu u Sarajevu
Općinski sud u Sarajevu
posjetili predstavnici Svjetske
banke
D
elegacija
Međunarodne
finansijske korporacije, Grupa
Svjetske banke (IFC), u sastavu:
gospođica Valentina Saltane, zadužena
za jedinicu finansijskog biznisa i
potpredsjednica za razvoj finansijskog i
privatnog sektora i gospođica Anastasia
Shegay, zadužena za razvoj finansijskog
i privatnog sektora, posjetile su Općinski
sud u Sarajevu dana 14.06.2011. godine.
Tom prilikom upriličen je susret s
gospodinom Goranom Salihovićem,
predsjednikom
Općinskog
suda
u Sarajevu, gospođom Ismetom
Predsjednik Salihović upoznao je
prisutne s radom i organizacijom
suda, s postignutim rezultatima u
prethodnoj godini, s posebnim osvrtom
na Zemljišnoknjižni ured i Odjeljenje za
upis u registar pravnih lica. Istaknuto je
da Odjeljenje za upis u sudski registar
vrši upis pravnih lica za tri dana, a
Zemljišnoknjižni ured uknjižbu prava
vlasništva i izdavanje zemljišnoknjižnih
izvadaka za jedan dan, što je u okvirima
evropskih standarda.
Također, predsjednik Suda upoznao je
prisutne da je Općinski sud u Sarajevu,
Zemljišnoknjižni ured, član Udruženja
zemljišnoknjižnih ureda Evrope –
ELRA. Samo članstvo na najbolji način
potvrđuje efikasnost rada i postignuti
kvalitet u radu ovog suda.
Prisutne predstavnice delegacije istakle
su da će ostvareni rezultati rada ovog
suda umnogome utjecati na rangiranje
Bosne i Hercegovine na listi Svjetske
banke.
X jubilarni sastanak TZUP-a Općinskog suda u
Sarajevu i Osnovnog suda u Banja Luci
U
Neumu je dana 22.06.2011.
i 23.06.2011. godine održan
deseti, jubilarni, sastanak timova
za upravljanje promjenama Općinskog
suda u Sarajevu i Osnovnog suda u
Banja Luci. Sastanku su prisustvovali
predsjednici sudova i sudskih odjeljenja
oba suda, rukovodioci sudske uprave,
predstavnici Visokog
sudskog
i
tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine te
predstavnici međunarodnih organizacija
i donatora pravosudnog sistema BiH.
Predsjednici
sudskih
odjeljenja
sarajevskog i banjalučkog suda
prezentirali su izvještaje o radu sudova
za 2010. godinu i za prvih pet mjeseci
tekuće godine, te iste analizirali u cilju
unapređenja sudske prakse i iznalaženja
najboljih rješenja za probleme s kojima
se sudovi susreću u svakodnevnom radu.
Sastanci
timova
za
upravljanje
promjenama Općinskog suda u Sarajevu
Sastanak sarajevskog i banjalučkog Tima za upravljanje promjenama u Neumu
www.oss.ba
11
Predstavnici Timova za upravljanje promjenama Općinskog suda u Sarajevu i Osnovnog suda u Banja Luci
i Osnovnog suda u Banja Luci, kao
najvećih sudova u Bosni i Hercegovini
i kao sudova partnera, redovno se
održavaju i od velike su važnosti za
oba suda i pravosuđe BiH. Postali su
tradicija koju je Valentin Inzko, visoki
predstavnik za Bosnu i Hercegovinu
okarakterizirao kao izuzetno pozitivnu
saradnju, te naglasio: “Odnosi koji su
ova dva suda uspostavila predstavljaju
priču o uspjehu, što treba iskreno
pohvaliti i shvatiti kao primjer u sektoru
Detalji sa sastanka
12
www.oss.ba
pravde, što također indirektno utječe i
na druge sektore u Bosni i Hercegovini,
od državnog pa sve do općinskog
nivoa.
Općinski sud u Sarajevu i
Osnovni sud u Banja Luci uspostavljaju
standard i pokazuju kako teritorijalna
podjela nadležnosti zahtijeva saradnju
u aktivnostima, razmjeni iskustava i
informacija.”
Razmatrajući trenutno stanje reformskih
procesa u Bosni i Hercegovini sudovi
podržavaju aktivnosti reforme pravosuđa
u kontekstu evropskih integracija BiH,
naglašavajući da su jedino evropski
standardi pozitivan kriterij kojem se
teži, te ističući stalno opredjeljenje za
očuvanje nezavisnosti i profesionalnosti
pravosudnih institucija kroz instituciju
Visokog sudskog i tužilačkog vijeća
Bosne i Hercegovine kao ključnog
garanta potpune nezavisnosti.
Medijacijom do rješenja komunalnih predmeta
Dana 06.07.2011. godine u prostorijama
Općinskog suda u Sarajevu održan
je sastanak u cilju implementacije
saradnje na polju rješavanja komunalnih
sporova putem medijacije. Sastanku
su prisustvovali: Smiljka Gavrić, izvršna
direktorica Udruženja; Džemaludin
Mutapčić, član Upravnog odbora
Udruženja;
Mensur
Hadžimusić,
pomoćnik direktora ureda Vlade FBiH za
zakonodavstvo i usklađenost s propisima
Evropske Unije; Simone Ginzburg i Ana
Bilić ispred Visokog sudskog i tužilačkog
vijeća BiH, kao i predsjednik Općinskog
suda u Sarajevu Goran Salihović, sudije
Mirna Pejčinović i Alisa Numić te stručni
saradnik Elvis Zorlak.
Nakon
razmatranja
zakonskih
odredbi i mogućnosti primjene istih u
predmetima male vrijednosti putem
medijacije, zaključeno je sljedeće:
–– inicirati rješavanje putem medijacije
predmeta u fazi kada je izvršenik
izjavio prigovor na rješenje o
izvršenju, te je predmet dostavljen
na dalje postupanje Odjeljenju za
sporove male vrijednosti,
–– inicirati postupak medijacije u
Detalji sa sastanka
predmetima gdje je tužitelj neki od
Upravitelja,
postojeće
zakonske
–– primijeniti
mogućnosti tako da se stranke prije
podnošenja prijedloga za izvršenje
ili tužbe Sudu obrate Udruženju
medijatora radi rješavanja spora
vansudskim putem,
medijatora
BiH
–– Udruženju
obezbijediti
jednu
prostoriju
u Odjeljenju za sporove male
vrijednosti na Ilidži radi efikasnosti u
radu,
–– prilagoditi, smanjiti naknade za
rad medijatora u okviru trenutnog
finansijskog okruženja a u cilju
rješavanja većeg broja sporova
medijacijom.
Promovirene Brošure Misija, vizija i principi
sudskog i tužilačkog sistema u BiH i Vodič kroz
vanparnični postupak
U
Općinskom sudu u Sarajevu dana
11.07.2011. godine održana je
promocija dvije publikacije pod
nazivom Misija, vizija i principi sudskog
i tužilačkog sistema u BiH i Vodič kroz
vanparnični postupak.
i zakonskim procedurama koji će
građanima olakšati pristup pravdi. One
za cilj imaju da im pruže informacije koje
su im potrebne da zaštite svoja prava.
Obje publikacije su rezultat saradnje
između VSTV BiH i UNDP-a te imaju
za cilj povećavanje informiranosti i
približavanje pravosudnih institucija
građanima.
Brošure Misija, vizija i principi sudskog
i tužilačkog sistema u BiH i Vodič kroz
vanparnični postupak su namjenjene
građanima koji su korisnici sudskih i
tužilačkih usluga.
One sadrže veoma precizne podatke
o sudskim postupcima, zakonima
Detalji sa promocije
www.oss.ba
13
U Biblioteci
i Razvojnoedukativnom
centru...
B
iblioteka Kantonalnog i Općinskog
suda u Sarajevu je specijalna
pravna biblioteka namijenjena
uposlenicima najvećeg prvostepenog i
drugostepenog suda u BiH.
Osiguran besplatan pristup on-line
bazama podataka EBSCO host
Na putu ostvarenja svoje vizije da bude
inovativan, pouzdan i funkcionalan centar prikupljanja, organiziranja i dijeljenja
stručnih i naučnih informacija i znanja
u oblasti pravosuđa i pravnih nauka,
biblioteka ova dva suda je do sada ostvarila značajne rezultate. Od svečanog
otvaranja Biblioteke u januaru 2010. godine do danas, popunjavanjem fondova,
kupovinom i poklonom, formiran je
bibliotečki fond od oko 700 monografskih publikacija iz oblasti prava koje su
svakodnevno dostupne svim korisnicima. Ispunjavajući osnovnu misliju biblioteke da pruži informacijsku podršku i
obezbijedi visokoprofesionalnu uslugu,
zadovoljavajući informacijske potrebe
uposlenih u sudovima, biblioteka je korisnicima osigurala besplatan pristup
on-line bazama podataka EBSCO host.
Na ovaj je način biblioteka osigurala pristup više od stotinu pojedinačnih baza
podataka različitih sadržaja, hiljadama
Biblioteka Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
naučnih časopisa i novina, milionima
tekstova u vidu apstrakta i u punoj formi.
Međubibliotekarska saradnja
U cilju osiguravanja kvalitetnije usluge
svojim korisnicima biblioteka Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu bila
je domaćin i organizator prvog sastanka voditelja sudskih biblioteka koji se
održao dana 15.02.2011. godine. Ovim
je začeta međubibliotečka saradnja s
ciljem podizanja uloge i značaja sudskih biblioteka u organima pravosuđa i
pružanja što bolje informacijske podrške
sudijama i drugim uposlenicima. Pored
Jasmine Lončarević-Tucak, koja vodi biblioteku Kantonalnog i Općinskog suda u
Sarajevu, na sastanku su prisustvovali i
Arijana Džanović (Biblioteka Ustavnog
suda BiH), Mirela Mehić i Sanja Golijanin (ranije Biblioteka Suda i Tužilaštva
BiH), Jasenko Barudanović (Biblioteka
Vrhovnog suda FBiH), gdje su doneseni
i konkretni zaključci, a ostvarena saradnja će posebno doprinositi kvalitetnijoj i
bržoj podršci korisnicima svih biblioteka
u pravosuđu.
Uspješno završen I stepen kursa
engleskog jezika
S početkom kolektivnog godišnjeg
odmora završava se i prvi dio programa
učenja engleskog jezika za sudije, koji
je započet u septembru prošle godine.
Potrebu i interesovanje za znanjem
engleskog jezika učesnici kursa su
potvrdili velikim odazivom, redovnim
prisustvom na časovima te uspješnim
usvajanjem znanja. Goran Salihović,
predsjednik Općinskog suda u Sarajevu,
koji je pokrenuo ovaj vid edukacije,
planira formiranje još jedne početne
grupe, koja će, pored sada već napredne
grupe, početi s radom od septembra
tekuće godine.
Simulacija
RecOSS-a
suđenja
u
prostoru
Adisa Zahiragić, sudija Kantonalnog
suda u Sarajevu i predsjednica Udruženja
žena sudija u BiH je u prostoru Centra
organizirala simulaciju suđenja u
krivičnom predmetu – nasilje u porodici,
a sve u okviru posebnog projekta koje
je ovo Udruženje predstavilo Centru
za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. U
simulaciji suđenja su kao tužilački tim
i tim odbrane učestvovali studenti
Pravnog fakulteta u Sarajevu, kao
žrtve – studenti Akademije scenskih
umjetnosti te Edin Šaćirović, stručni
saradnik Općinskog suda u Visokom kao
moderator.
Šalter sala Općinskog suda u Sarajevu
14
www.oss.ba
Pripremila: Jasmina Lončarević-Tucak
Ilustrovani priručnik za dostavljanje sudskih
pisama putem sudskih dostavljača i javnih
poštanskih operatera u BiH s objašnjenjima i
primjerima za praktičnu primjenu
U
okviru aktivnosti projekta za
smanjenje broja neriješenih/
zaostalih predmeta u sudovima
u BiH, Visokog sudskog i tužilačkog
vijeća Bosne i Hercegovine, objavljen
je ilustrovani priručnik za edukaciju
sudskih i poštanskih dostavljača.
Autor Priručnika je Elvis Zorlak, stručni
saradnik Općinskog suda u Sarajevu.
Ovim priručnikom obrađuje se oblast
prenosa i uručenja pismena poslanih
od strane sudova i tužilaštava u Bosni i
Hercegovini putem sudskih dostavljača,
kao i preporučenom pismenonosnom
pošiljkom s dostavnicom putem pošte.
Pripremljeni materijal nastao je kao
rezultat nastojanja da se dostavljačima
približi oblast dostave sudskih pismena.
Dostavljači su suočeni s ozbiljnim
problemom nedostatka adekvatne
literature iz ove oblasti. Snažan je motiv
da se, u oblasti dostavljanja pismena
koje šalju pravosudni organi u BiH, u
momentu nedostatka odgovarajuće
literature, pruži makar elementaran
kurs iz ove oblasti u formi priručnika s
nužnim napomenama koje se odnose
na svakodnevne konkretne životne
situacije.
Tokom pripreme ovog priručnika autor
je nastojao da on bude što jednostavniji
za primjenu, s namjerom da korisnicima
postane svakodnevna literatura. Ovaj
priručnik će biti korisno sredstvo u
pogledu praktične obuke, kao i resurs
za sudske dostavljače koji će doprinijeti
uspješnijoj
realizaciji
dostavljanja
sudskih pismena.
Njegova primjena trebala bi pomoći
sudskim dostavljačima i pružiti im
osnovna znanja i vještine, koje su
neophodne za ostvarivanje uredne
dostave.
Cilj ovog priručnika je da se dostavljači
upoznaju s ovom problematikom
i da im se objasni koncept dostave
sudskih
pismena
s
posebnim
fokusom na praktični aspekt dostave,
način postupanja i njihov značaj u
svakodnevnim aktivnostima.
Kroz primjere se ne može prikazati sva
složenost životnih i pravnih situacija koje
dostavljač može zateći prilikom vršenja
dostave sudskih pismena. Iz obilja
materijala, za ovakav priručnik, teško
je bilo izdvojiti primjere koje bi trebalo
objasniti i koji bi dostavljaču trebali
pružiti dodatnu i važnu informaciju, te
mu pomoći da pronađe pravi pristup za
postupanje u određenoj situaciji.
U tom smislu, u priručnik su uvršteni
primjeri za koje sudska praksa
pokazuje da se često pojavljuju i unose
nepotrebne dileme u postupanju.
Odlukom VSTV-a BiH, recenziju
priručnika uradile su Anabela BogdanKrstović, sudija Općinskog suda u
Sarajevu i Nedeljka Eror, sudija u
Osnovnom sudu Prijedor.
Zorlak Elvis, stručni saradnik Općinskog suda u Sarajevu
www.oss.ba
15
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
RADU OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU
U toku prvih šest mjeseci 2011. godine u Općinskom sudu u Sarajevu
zaprimljeno 107.491 predmeta, savladan kompletan priliv, a riješeno
112.721 predmeta, te smanjen zaostatak za 5230 predmet.
OSTVARENA NORMA 225,16%.
IZVJEŠTAJ O RADU
SUDSKIH ODJELJENJA
Parnično i Radno odjeljenje
Ostvarena norma 119,63%
U Parničnom i Radnom odjeljenju
Općinskog suda Sarajevo, u toku
izvještajnog perioda radio je 31 sudija.
Zbog povećanog broja radnih sporova
u toku marta 2011. godine, došlo je do
formiranja samostalnog odjeljenja za
radne sporove, koji broji 11 sudija.
Na kraju 2010. godine, broj neriješenih
predmeta iz građansko-pravne oblasti
iznosio je 4.676 predmeta, iz radnopravne oblasti 3.928, te 34 porodična
predmeta. U toku prvog polugodišta
2011. godine primljen je 2.551 predmet,
koji se odnose na građansko-pravne
sporove, i 1.486 predmeta iz oblasti
radno-pravnih sporova, tako da je
ukupan broj predmeta u radu iznosio
12.675 predmeta, od toga je riješeno
2.519 parnica iz građansko-pravne
oblasti i 1.609 iz oblasti radnih sporova.
Ukupno je ostalo neriješeno 4.708
predmeta iz građansko-pravne oblasti
i 3.805 predmeta iz oblasti radnih
sporova. Ukupno ostvarena norma
oba odjeljenja iznosi 119,63%. Iz gore
navedenih podataka vidljivo je da se
zaostaci u broju neriješenih predmeta
kontinuirano smanjuju. Posebna pažnja
posvećena je radu na starim i zaostalim
predmetima. Prema preporuci Visokog
sudskog i tužilačkog vijeća sve sudije
su početkom godine sačinile vlastite
planove za rješavanje ove kategorije
predmeta. Realizacija planova razmatra
se na redovnim sastancima odjeljenja,
kao i Kolegiju sudija.
Analizirajući podatke koje pruža CMS
za 12 mjeseci 2011. godine, može se
utvrditi da je prema planovima oba
odjeljenja predviđeno da sudije riješe
2.048 predmeta koji su stariji od godinu
dana i više. Do 30.06.2011. godine
od planiranih 2.657 riješeno je 1.177
predmeta ili 44,29 %.
Na sastancima parničnog odjeljenja
redovno se analiziraju tekući problemi i
rezultati odjeljenja, te aktuelna sudska
praksa viših sudskih instanci.
U proteklih šest mjeseci s Kantonalnog suda
je, po žalbama stranaka na odluke ovog
sudskog odjeljenja, vraćeno 2.048 predmeta,
od čega 71 ukinuta odluka ili 3,46 %.
Gorušanović-Butigan Sanela, sudija Parničnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu
16
www.oss.ba
Porodično odjeljenje
Ostvarena norma 123,96%
Tokom prvih šest mjeseci 2011. godine
u Porodičnom odjeljenju ovog suda
ukupno je zaprimljeno 506 predmeta, a,
kako je u ranijem periodu 823 predmeta
ostalo neriješeno, ukupno je u radu bilo
1.329 predmeta.
U izvještajnom periodu riješeno je
537 predmeta, iz čega proizlazi da je
savladan veći broj predmeta od priliva i
da je smanjen broj neriješenih predmeta,
pa je ostalo neriješeno 792 predmeta.
Na ovom odjeljenju raspoređeno je pet
sudija, a ostvarena norma Porodičnog
odjeljenja iznosi 123,96 %.
Treba istaći da je Porodično odjeljenje
nadležno da sudi u postupcima: razvoda
braka, poništenja braka, utvrđivanja
da brak postoji ili ne postoji, kao i u
postupcima povjere djece, izdržavanja
djece, bračnih, odnosno vanbračnih
partnera, uređivanja ličnih kontakata
roditelja i malodobne djece, utvrđivanje
odnosno osporavanje očinstva /
materinstva/, imovinski odnosi bračnih
/vanbračnih/ drugova, te određivanje
mjera osiguranja kao i privremenih
mjera osiguranja, a, shodno odredbama
Porodičnog zakona FBiH, navedeni
postupci su hitne prirode, s kratkim
rokovima za postupanje, što zahtijeva
maksimalnu angažiranost postupajućih
sudija.
Pored navedenih postupaka u referatu
sudija raspoređenih na Porodično
odjeljenje, nalazi se i manji broj
predmeta iz oblasti radnih sporova,
privrednih sporova, kao i drugih vrsta
parničnih predmeta, a koje predmete
su sudije prenijele iz drugih referata
prilikom formiranja ovog odjeljenja, ali
je broj tih predmeta neznatan, jer su ih
sudije prioritetno rješavale radi potpune
specijalizacije ovog odjeljenja.
postupku su zakazani.
U toku izvještajnog perioda dat je
akcenat na rješavanje starih predmeta,
tako da je broj starih neriješenih
predmeta veoma smanjen.
Gledajući
pokazatelje
neriješenih
predmeta na početku i na kraju
polugodišta, broj Ps-predmeta smanjio
se za 311.
Broj predmeta likvidacije povećao se
zbog povećanog priliva, pa je iz tog
razloga jedan broj predmeta zadužio
drugi sudija, kako bi se i na ovom
referatu uspjelo umanjiti broj predmeta
i ovladati prilivom.
Predsjednik Privrednog odjeljenja, sudija Zajmović Hakija i Viši referent sudski asistent daktilograf Goro Zuhra
Kako svako odjeljenje suda ima svoje
specifičnosti, tako i Porodično odjeljenje
pored hitnosti u postupanju zahtijeva
i neprestanu saradnju sa službama
socijalne zaštite na području Kantona
Sarajevo, koje na osnovu odredbi
Porodičnog zakona FBiH učestvuju u
postupcima kao organ starateljstva i
neposrednim kontaktom sa strankama,
a potom i aktivnim učešćem u sudskim
postupcima daju sudu neophodne
informacije za donošenje pravilnih i
na zakonu zasnovanih odluka, te je u
vezi s tim ostvarena kvalitetna saradnja
cjelokupnog odjeljenja sa svim službama
socijalne zaštite.
Privredno odjeljenje
Ostvarena norma 126,46%
U privrednom odjeljenju ovog suda
radi deset sudija. Osam sudija sudi
privredne sporove (Ps), a dvoje sudija
vodi postupke stečaja i likvidacije (St, L).
Sudije koje sude privredne sporove u
svojim referatima su u toku izvještajnog
perioda imali i predmeta sporova male
vrijednosti (Mals).
U cjelini gledajući, referat je potpuno
ažuran.
–– L – 95;
u izvještajnom periodu od 01.01.2011.
do 30.06.2011. godine riješeno je:
–– Ps – 1.192;
–– St – 11;
–– L – 86;
na dan 30.06.2011. godine
neriješenih predmeta je sljedeći:
–– Ps – 2.053;
–– St – 51;
–– L – 360.
broj
Krivično odjeljenje
Ostvarena norma 296,98%
Krivično odjeljenje Općinskog suda
u Sarajevu je u izvještajnom periodu
radilo sa 14 sudija. U izvještajnom
periodu i predsjednik suda radio je
kao sudija u krivičnom odjeljenju radi
pomoći odjeljenju u rješavanju krivičnih
predmeta.
Ukupna norma na nivou odjeljenja je
126,46 %.
U
krivičnom
odjeljenju
postoji
specijalizacija u pogledu postupaka,
tako da troje sudija radi u KPS-u i isti
rješavaju predmete gdje su se optuženi
izjasnili “KRIV SAM”, a jedan sudija radi
na kaznenim nalozima. Ostale sudije
rade na čistim “K” predmetima (glavni
pretres).
Prema izvještajima postupajućih sudija,
svi predmeti koje je bilo moguće zakazati
u skladu sa Zakonom o parničnom
Krivično odjeljenje je u početku 2011.
godine imalo ukupno 2.239 neriješenih
predmeta. Tokom izvještajnog perioda
Pored navedenog u toku izvještajnog
perioda, sudije ovog odjeljenja riješili su
i 155 predmeta sporova male vrijednosti
(Mals).
Radi jasnijeg i lakšeg prikaza rezultata
rada ovog odjeljenja iznijet ćemo
brojčano stanje protoka predmeta u
izvještajnom periodu.
Na dan 01.01.2011. godine, prema
podacima u pisarni, stanje broja
neriješenih predmeta bilo je:
–– Ps – 2.364;
–– St – 46;
–– L – 351;
u periodu od 01.01.2011. do 30.06.2011.
godine zaprimljeno je predmeta:
–– Ps – 881;
–– St – 16;
Merima Kurtović-Bilić, sudija Krivičnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu
www.oss.ba
17
Predsjednik Izvršnog odjeljenja, sudija Jovanović Janja
priliv je iznosio 3.826 predmeta te je
ukupno bilo u radu 6.065 predmeta. Od
tog broja riješeno je 4.066 predmeta
tako da je na kraju prvog polugodišta
2011. godine ostalo neriješeno 1.999
predmeta.
U čistom “K” referatu na početku
2011. godine bilo je 1.518 neriješenih
predmeta, u toku godine primljeno je
1.268 predmeta tako da je ukupno u radu
2.786 predmeta. U prvom polugodištu
ukupno je riješeno 1.472 predmeta, a
ostalo je neriješeno 1.314 predmeta.
Prosjek predmeta po sudiji je 143, ali
sve sudije imaju u referatu oko 500
predmeta, a “višak” predmeta odnosi se
na “mrtve predmete”, tj. predmete koji su
pravosnažno okončani, ali na njima je još
potrebno raditi (pratiti izvršenje kazne,
naplatiti novčanu kaznu i troškove
postupka, brisati uslovne osude, itd.).
Ovi predmeti oduzimaju dosta vremena
sudijama u krivičnom odjeljenu pa smo
mišljenja da bi rad oko ovih predmeta
trebalo izuzeti od sudija.
Također je riješeno i 990 predmeta
gdje je podnosilac prijedloga RTV FBiH.
Ostvarena norma Odjeljenja za 6 mjeseci
je 147,10 %.
Na kraju izvještajnog perioda u ovom
odjeljenju neriješeno je ostalo 16.060
strukturnih predmeta i 5.404 predmeta
RTV FBiH.
U ovom odjeljenju u prvom polugodištu
2011. godine radilo je 19 sudija.
Na osnovu brojčanih pokazatelja može
se zaključiti da su sudije u Izvršnom
odjeljenju riješile zaprimljene predmete,
tj. savladan je priliv, a riješeno je i 1.754
predmeta iz ranijih godina.
U odjeljenju je u mjesecu januaru radio
jedan sudija samo predmete gdje je
tražilac izvršenja RTV Federacije BiH. S
obzirom na to da je sudija premješten
na drugu poziciju ti predmeti se
trenutno ne rade, ali će na taj referat
biti raspoređen sudija od 01. septembra
tekuće godine. Prema izvještaju CMS-a
ostalo je neriješenih 5.404 predmeta
koji nisu iskazani završeni, za koje
su prijedlozi podneseni u toku 2006.
godine. Pored navedenih predmeta, u
Izvršnom odjeljenju bilo je evidentirano
iz 2002, 2003. i iz 2004. godine oko
11.473 predmeta, gdje su određena
izvršenja i predmeti iskazani završenim,
a ista nisu provedena i nije naplaćeno
određeno novčano potraživanje. Sudija
Izvršnog odjeljenja je uz pomoć stručnih
saradnika okončao postupak u 5.298
predmeta u izvještajnom periodu tako
da je predmeta RTV FBiH koji su iskazani
završenim, a izvršenje nije provedeno
ostalo oko 6.175. Ocijenjeno je da bi
jedan sudija za godinu dana mogao
okončati sve predmete gdje je tražilac
izvršenja RTV FBiH.
U Izvršnom odjeljenju sudije rade na
rješavanju “l” predmeta, a to su predmeti
gdje se postupak vodi između dva
fizička lica ili između fizičkog i pravnog
lica. Zbog velikog priliva predmeta
sudije su i dalje zadužene s većim
brojem predmeta tako da u prosjeku
sudije imaju od 600 do 1.295 strukturnih
predmeta u referatu. Mora se istaći da
je primijećeno da tuženi, bez obzira na
to što je pravomoćno utvrđeno da je
dužan namiriti određeno potraživanje ili
da izvrši određenu radnju dobrovoljno,
ne postupaju u paricionom roku nego
se isto provodi prinudnim putem u
izvršnom postupku, tako da se podnese
prijedloga za izvršenje onoliko koliko
se i pravomoćno okonča parničnih
i privrednih postupaka, uvećano za
prijedloge koji se podnose po drugim
izvršnim ispravama, tj. odlukama
Izvršno odjeljenje
Ostvarena norma 147,10%
I.
U Izvršnom odjeljenju Općinskog
suda Sarajevo – “I Odjeljenju” u toku
prvog polugodiša
2011. godine
zaprimljeno je 4.536 predmeta, dok je
ostalo neriješenih 16.060 predmeta tako
da je ukupno u postupku riješavanja bilo
22.225 strukturnih predmeta kao i 6.394
predmeta gdje je prijedlog podnesen od
strane RTV FBiH.
U izvještajnom periodu ukupno je
riješeno 6.165 strukturnih predmeta.
18
www.oss.ba
Predsjednik Izvršnog odjeljenja u predmetima pravnih lica, sudija Pejčinović Mirna
donesenim u upravnom postupku
ili po osnovu protestirane mjenice
kao sredstva osiguranja određenog
novčanog potraživanja. Također se
mora napomenuti da je platežna
sposobnost izvršenika veoma loša
tako da se nikada postupak ne okonča
pljenidbom novčanih sredstava nego
se mijenja predmet i sredstvo izvršenja
radi namirenja istog ili preostalog
potraživanja po istom pravnom osnovu.
Izvršenici na sve moguće načine
izbjegavaju izvršiti utvrđenu obavezu
i na sve moguće načine nastoje da se
izvršni postupak odugovlači, što dovodi
do toga da postupak, da bi se tražilac
izvršenja namirio u cijelosti, traje dosta
dugo.
Pored navedenog, vidljivo je da je priliv
predmeta enorman, da je i dalje u ovom
odjeljenju, bez obzira na uložene napore
i ostvarenu visoku normu, veliki broj
neriješenih predmeta, na što utječu
naprijed navedeni razlozi. Postupak
dugo traje, a mora, shodno Zakonu o
izvršnom postupku, biti brz i efikasan.
Konstatovano je da sudije u okviru
zakonom utvrđenog roka određuju
izvršenje, ali provođenje izvršenja
traje dosta dugo, na što u mnogim
slučajevima ne može utjecati sud.
Izvršno odjeljenje u
predmetima pravnih lica
Ostvarena norma 125,72%
Izvršno odjeljenje u predmetima
pravnih lica (skraćeno: IP odjeljenje)
osnovano je odlukom predsjednika
Suda od 25.10.2010. godine i isto je
počelo s radom 01.11.2010. godine.
IP odjeljenje je nadležno za rješavanje
izvršnih predmeta u kojima se kao
stranke u postupku pojavljuju pravna
lica. Odjeljenje čine četiri sudije koje
su zadržale postojeće predmete te su
nakon 01.11.2010. godine u prilivu novih
predmeta dobivale samo IP predmete.
U ovom odjeljenju na početku 2011.
godine bilo je ukupno 3.625 neriješenih
predmeta. U periodu od januara do juna
2011. godine primljeno je 896 predmeta
te je ukupno u radu bilo 4.521 neriješen
predmet. Na kraju ovog izvještajnog
perioda ukupan broj neriješenih
predmeta iznosi 3.264. S obzirom na
izloženo savladan je kompletan priliv
i smanjeni zaostaci za 361 predmet.
Ostvarena norma ovog odjeljenja je
125,72 %.
Predsjednik Vanparničnog odjeljenja, sudija Jusić Esma i stručni saradnici Vanparničnog odjeljenja
Shodno odluci VSTV-a, a u saradnji s
Odjeljenjem sudskih izvršitelja ovog
suda, posebna pažnja posvećena je radu
na starim predmetima koji su prioritetno
uzeti u rad.
Osim
prisustvovanja seminarima
u organizaciji Centra za edukaciju
sudija i tužioca, sudije ovog odjeljenja
prisustvovale su seminaru na temu
Iskustva i praksa u primjeni Zakona o
izvršnom postupku i postupanje sudskih
izvršitelja, koji se održao u Neumu 31.05.
i 01.06. 11. godine u organizaciji BERP-a.
Vanparnično odjeljenje
Ostvarena norma 147,16 %
Na
vanparničnom
odjeljenju
raspoređeno je troje sudija i osam
stručnih saradnika, od kojih je jedno
izabrano za sudiju ovog suda.
Na ovom odjeljenju, na početku
2011. godine bilo je 4.385 neriješenih
predmeta, od čega 439 V predmeta i
3.918 O predmeta i 28 Pom predmeta.
Tokom šest mjeseci 2011. godine
primljeno je 3.413 novih predmeta i to
611 V predmeta, 2.795 O predmeta i
7 Pom predmeta; tako da je ukupno u
radu bilo 7.798 predmeta, od čega 1.050
V predmeta, 6.713 O predmeta i 35 Pom
predmeta.
Od ukupnog broja predmeta, za prvih
šest mjeseci ove godine riješeno je 5.110
predmeta, i to 685 V predmeta, 4.392
O predmeta i 33 Pom predmeta; tako
je na kraju izvještajnog perioda ostalo
neriješeno 2.688 predmeta, od čega 365
V predmeta, 2.321 O predmeta i 2 Pom
predmeta.
Ukupna
norma
odjeljenja
za
posmatranih šest mjeseci iznosi 147,16%
što je izvrstan rezultat odjeljenja i pored
činjenice da su u odjeljenje raspoređeni
novi stručni saradnici.
Jedan
od
prioritetnih
zadataka
vanparničnog odjeljenja u ovom
periodu bio je rješavanje starih zaostalih
predmeta od kojih je veliki procenat
u prekidu; vrši se pojedinačna analiza
svakog starog predmeta radi završetka
istog. Ova vrsta predmeta rađena je
na osnovu plana rješavanja starih
predmeta u čiju su se svrhu održavali i
održavaju sastanci stručnih saradnika
na odjeljenju, petkom, s predsjednikom
odjeljenja, a sve u svrhu rješavanja
zaostalih starih predmeta.
U 2011. godini za prvih šest mjeseci je
primljeno 3.413 predmeta, a očekivati je,
prema prosjeku iz ranijih godina, da će
doći do znatnog povećanja priliva novih
predmeta. I pored ovog podatka, kao
naprijed navedenog, i raspoređenosti
novih stručnih saradnika rezultati
rada, odnosno ostvarena norma ovog
odjeljenja je u 2011. godini za prvih šest
mjeseci odlična, uz napomenu da je
kvalitet rada ovog odjeljenja izvanredan.
Prekršajno odjeljenje
Ostvarena norma 139,21%
U prvoj polovini 2011. godine prekršajna
odjeljenja ovog suda imala su u radu
12.938 predmeta, te je od tog broja
riješeno 6.266 predmeta, a u radu je
ostalo ukupno 6.672 predmeta.
Ostvarena je prosječna sudijska norma u
iznosu od 139,21%.
U radu je učestvovalo ukupno 18 sudija,
a značajno je napomenuti da je priliv
predmeta u ovom izvještajnom periodu
uveliko savladan (priliv 3.738 predmeta).
www.oss.ba
19
S drugostepenog suda vraćeno je
316 žalbi, a od toga broja potvrđeno i
pozitivno preinačeno 303 predmeta (263
potvrđeno i 40 pozitivno preinačeno)
dok je 13 predmeta ukinuto, iz čega
proizlazi da je udio potvrđenih odluka
izražen u procentima 95,88%, što
nedvosmisleno dovodi do zaključka da
se radilo o izuzetno visokom kvalitetu
rada sudija u proteklom izvještajnom
periodu.
U ovom izvještajnom periodu naplaćeno
je ukupno 882.770,00 KM na ime
izrečenih novčanih kazni, od toga je
73.335,00 KM prihod Kantona, 73.845,00
KM je prihod Federacije BiH i 735.597,00
KM je prihod države BiH, dok je na ime
troškova prekršajnog postupka ukupno
uplaćeno 142.321,00 KM, kao prihod
Kantona i 6.400,00 KM kao prihod
Federacije.
Ukupno je oduzeto imovinske koristi
putem izrečenih zaštitnih mjera za
prekršaje iz oblasti carina u iznosu oko
197.330,00 KM i to u 46 predmeta, te su
oduzeti predmeti predati na prodaju i
uništenje nadležnim organima UPRAVE
ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE –
ODSJEK ZA CARINE REGIONALNI CENTAR
SARAJEVO.
Predsjednik Prekršajnog odjeljenja za prekršaje iz opće nadležnosti, sudija Terzić Ilonka
ovom su uloženi vanredni napori sudija i
administrativnog osoblja, jer bez takvog
zalaganja ne bi se mogla ostvariti norma
od 200,30%, koja je postignuta na ovom
odjeljenju.
Odjeljenje registra za
upis pravnih lica
Ostvarena norma 200,30%
Za upis osnivanja po urednim prijavama,
u odnosu na isti izvještajni period iz 2010.
godine, upisano je 114 subjekata, i isti su
registrovani u roku kraćem od zakonom
propisanog, odnosno, računajući u
taj rok trajanje registracije u poreskoj
upravi od 1,08 dana, rok registracije
iznosio je 2,66 dana. Međutim, usljed
povećanog priliva predmeta povećan je
rok za registraciju subjekata upisa i upisa
promjena kod neurednih prijava i to na
28,86 dana.
Na dan 01.01.2011. godine, kao
početku izvještajnog perioda, bio je 361
nezavršen predmet, što je s prilivom za
prvih šest mjeseci od 2.247 predmeta
ukupno u radu iznosilo 2.608 predmeta,
od čega je riješeno 2.252, tako da je
ostalo 356 nezavršenih predmeta. Na
U okviru ukupnog broja riješenih
predmeta bilo je i 4 predmeta upisa
političkih stranaka koji se vodi u upisniku
pod oznakom F1, od čega jedan predmet
nije riješen i u istom se čeka postupanje
podnosioca prijave po zaključku Suda
radi otklanjanja nedostataka u prijavi.
Uspjeh je primijetan i u radu ovog
odjeljenja u segmentu izdavanja
izvoda, potvrda i uvjerenja, od strane
rada pisarnice, u kojem referatu pod
nadzorom rukovodioca Službe je
također došlo do smanjenja zaostataka
i skraćenja roka za izdavanje istih, na
šta ukazuju statistički podaci na RegZreferatu, gdje je na početku izvještajnog
perioda bilo 85 predmeta, u toku
perioda primljeno je 3.535 predmeta, što
je ukupno u radu bilo 3.620 predmeta,
od kojih je riješeno 3.537, tako da je
ostalo neriješeno 83 predmeta čime
su zaostaci smanjeni za 2 predmeta.
Imajući u vidu činjenicu da je u odnosu
na prvo polugodište 2010. godine priliv
u ovom periodu veći za 231 predmet, to
praktično ukazuje da je u ovom periodu
riješeno više predmeta, tačnije za 203
predmeta (više od 3 mjesečne norme).
U pogledu kvaliteta rada od ukupno 23
predmeta vraćenih po rješavanju po
žalbi, potvrđeno je 17, a ukinuto 6 odluka
Suda, tako da je procenat ukinutih odluka
26,1%, dok je za isti izvještajni period
2010. godine procenat ukinutih odluka
iznosio 50% pa je evidentno poboljšanje
u kvalitetu rada jer je smanjen broj
ukinutih odluka za 24%.
U skladu s naprijed navedenim značajno
je istaći da je ostvaren i prebačaj u
ostvarivanju plana rješavanja starih
predmeta (starijih od 6 mjeseci) jer je
broj takvih neriješenih predmeta 48, što
je manje za 4 predmeta u odnosu na
izvještajni period na kraju 2010. godine,
kada je bilo 52 takva predmeta.
Predsjednik Odjeljenja za upis u registar pravnih lica, sudija Daupović Asaf
20
www.oss.ba
I u ovom izvještajnom periodu kao
posljedica
zalaganja
rješavanja
povećanog priliva predmeta došlo je
do povećanja norme u odnosu na isti
izvještajni period iz 2010. godine za 27%.
Prijemna kancelarija Odjeljenja za upis u registar pravnih lica
Prema statističkim podacima Glavne
knjige registra u elektronskom obliku
od ukupno 8.359 zaprimljenih prijava
na ovom sudu zaprimljeno je 3.995,
što je gotovo polovina od ukupno
zaprimljenih prijava u svim registarskim
sudovima na području Federacije BiH.
U Federaciji BiH registrovano je ukupno
756 poslovnih subjekata, od čega kod
ovog suda 289, odnosno 38,22% od
ukupno registrovanih subjekata.
Potrebno je istaći i činjenicu da je od
ovog odjeljenja ukupno sudske takse
naplaćeno u iznosu od 506.000 KM za
ovaj izvještajni period.
Zemljišnoknjižno odjeljenje
Ostvarena norma 109,67%
Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda
u Sarajevu u 2011. godini zaprimio je
14.533 predmeta, te je sa zaostatkom
od prethodne godine od 327 predmeta
ukupno u radu bilo 14.860 predmeta. Od
tog broja urađeno je 14.620 predmeta,
tako da je sa 01.07.2011. godine ostalo
neurađenih 240 predmeta.
s klijentima te se iskazuje duboka
zahvalnost svima koji su bili uključeni
u tehničku, materijalnu ili pak stručnu
pomoć pri njenoj obnovi. Također se
mora istaći da su nezadovoljavajući
uvjeti rada ovog odjeljenja sada
zasigurno stvar prošlosti i ovo je
svakako značajan korak naprijed ka
osiguravanju optimalnih uvjeta za rad
zaposlenih u ovom odjeljenju kao i
usluga za građanstvo, odnosno klijente
Zemljišnoknjižnog ureda u Sarajevu.
Svakako treba istaći i zasluge projekta
registracije zemljišta, finansiranog od
strane Svjetske banke i projekta zemljišne
administracije u BiH finansiranog od
strane GTZ/SIDA/ADA, te se i njima treba
zahvaliti na pomoći koju su pružali i još
pružaju ovom Sudu.
Općinski sud u Sarajevu je svojim
građanima omogućio on-line uvid u
zemljišnoknjižne podatke C-teretnog
lista koji do sada nisu bili dostupni
javnosti.
U prijemnoj kancelariji zk. ureda
postavljen je touch screen, kojim je
data mogućnost strankama za uvid
u zemljišnu knjigu kao i pribavljanje
nezvaničnog zk. izvatka. Na ovaj
način je skraćeno vrijeme čekanja u
Zemljišnoknjižnom uredu, jer više nije
potrebno popunjavanje obrasca za svaki
pojedinačni zemljišnoknjižni izvadak,
bez obzira na povjerljivost tražene
informacije. Zajedno s poboljšanom
politikom plaćanja sudske takse, sada
se može reći da se usluge pružaju na
pravedan, isplativ i pouzdan način. Nova
transparentnost u upravljanju podacima
također čini bitan preduvjet za pravnu
sigurnost i samim tim podržava tržište
nekretnina u Bosni i Hercegovini.
LARIS ne koriste samo zemljišnoknjižni
referenti;
notarima,
advokatima,
bankarima i drugim akterima iz
privatnog sektora je sada mnogo lakše
da izvrše uvid u zemljišnoknjižne upise.
VAŽNO
Posjeta španske delegacije iz novembra
prošle godine rezultirala je donacijom
ove države našem zk. uredu specijalnog
računarskog programa koji će nam
omogućiti skeniranje stanja u starim
zemljišnim knjigama.
Rad na skeniranju zemljišnih knjiga kao
i zbirke isprava zvanično je započeo
13.06. 2011. godine, tako da će se podaci
iz istih objediniti sa stanjem koje je
preuzeto u postojeći program LARIS, te
tako omogućiti referentima i građanima
uvid u historijat svakog zk. uloška, što će
u velikoj mjeri olakšati naš rad.
Zk. ured ima 37 stalno uposlenih i to:
–– predsjednik zk. odjeljenja
U istom periodu izdato je 37.714
zemljišnoknjižnih
izvadaka,
2.064
izvatka sa historijatom i 3.240 raznih
zamolnica.
Rekonstrukcijom
zgrade
suda
i
izmještanjem zk. ureda u posebni
dio zgrade, te izgradnjom savremene
prijemne kancelarije, građanima je
uveliko olakšan pristup informacijama
kao i rad službenicima zk. ureda.
Direktan utjecaj ovih aktivnosti je prije
svega od važnosti za stranke koje se
obraćaju Zemljišnoknjižnom uredu.
Treba posebno naglasiti da je prijemna
kancelarija sada optimalna za rad
Šef Zemljišnoknjižnog odjeljenja, Huremović Ismeta
www.oss.ba
21
U sklopu odjeljenja na Ilidži u toku je
adaptacija zgrade, koju je na korištenje
ovom sudu dala Vlada FBiH na period od
10 godina, a za istu je finansijska sredstva
obezbijedilo Visoko sudsko i tužilačko
vijeće. Završetak radova predviđen je za
15.08.2011. godine.
Izvršno odjeljenje za rješavanje
po vjerodostojnoj ispravi
Ostvarena norma 849,42%
Prijemna kancelarija Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu
Odjeljenje za sporove
male vrijednosti
Ostvarena norma 222,78%
ostalo je neriješeno 7.176 predmeta, iz
tog podatka je vidljivo stalno smanjenje
broja predmeta na ovom referatu.
Na početku izvještajnog perioda broj
neriješenih predmeta na Mal odjeljenju
iznosio je 126.368 predmeta, u toku
izvještajnog perioda primljeno je 11.125
predmeta, a u istom je riješeno 6.455
predmeta. Na kraju izvještajnog perioda
ostalo je neriješeno 131.038 predmeta.
Značajno je istaći da je od ukupnog
broja neriješenih Mal predmeta 10.000
strukturnih predmeta, što je 7,6%, dok
su ostalo komunalni predmeti.
Odjeljenje za sporove male vrijednosti
sastoji se od Mal i Mals odjeljenja na
kojem je trenutno raspoređeno 14
stručnih saradnika, od toga 6 na Mals
odjeljenju, a 8 na Mal odjeljenju.
Ukupno ostvarena norma ovog
odjeljenja za prvih 6 mjeseci 2011.
godine iznosi 222,78%, te se može
smatrati da su rezultati odjeljenja veoma
dobri.
Na početku izvještajnog perioda broj
neriješenih predmeta na Mals odjeljenju
iznosio je 7.765 predmeta, u toku
izvještajnog perioda primljeno je 2.117
predmeta, u istom je riješeno 2.706
predmeta. Na kraju izvještajnog perioda
Na redovnim sastancima odjeljenja
razmatraju se tekuća pitanja u radu
odjeljenja, analizira se izvještaj rada
pojedinačno za svaki mjesec, kao i
periodično.
––
––
––
––
––
šef zk. odjeljenja
33 zk. referenta
2 referenta za arhivu i otpremu pošte
2 daktilografa i
3 volontera
Šest referenata radi u prijemnoj
kancelariji na prijemu zahtjeva, pošte
i izdavanja zk. izvadaka svaki dan od
08:30 do 16:00 h.
Mal predmeti na Ilidži
22
www.oss.ba
Veliki pomak ostvaren je u ovom
odjeljenju u izvještajnom periodu, a
prednje je rezultiralo uvjetima rada
u novom prostoru, kao i dobrom
organizacijom posla u pisarni. Trenutno
je u sastavu izvršnog odjeljenja po
vjerodostojnoj ispravi raspoređeno 5
stručnih saradnika, 15 radnika u pisarni
i 15 volontera. U okviru Službe sudskih
izvršitelja ovom odjeljenju je dodijeljeno
11 sudskih izvršitelja koji ulažu velike
napore s obzirom na broj rješenja o
izvršenju koja im se svakodnevno
dostavljaju na provođenje.
U periodu od 01.01 2011. godine do
30.06.2011. godine bilo je:
–– neriješenih predmeta na početku
izvještajnog perioda 652.193
–– primljenih predmeta (koji su
zavedeni) 55.288
–– ukupno bilo u radu 707.481
–– ukupno riješenih predmeta 56.652
–– ostalo neriješeno na dan 31.12.2008.
godine 650.829
Stručni saradnici su raspoređeni na
referate Iv, It, Ir, Ip i Ik i u ovom periodu
su završili 56.652 predmeta, odnosno
pokazali izuzetan rezultat koji se ogleda
u prebačaju izvršenja predložene norme
od 849,42%.
Imajući u vidu broj komunalnih
predmeta, kako starih tako i
novozaprimljenih
evidentna
je
efikasnost Izvršnog odjeljenja po
vjerodostojnoj ispravi kroz automatsko
procesuiranje predmeta u sitemu
KODIFEL. Ovakav pristup će u konačnici
dovesti do prestanka gomilanja
komunalnih predmeta, zaustaviti priliv
predmeta, a samim tim dovesti do
povjerenja građana u instituciju suda jer
je postalo evidentno da će se, ukoliko ne
izmiruju svoje obaveze, iste prinudno
naplatiti uz sudske troškove.
Arhiva pisarnice za izvršenje po vjerodostojnoj ispravi
Pisarnica za izvršenja po vjerodostojnoj ispravi
www.oss.ba
23
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Tabela I - Protok predmeta - VI mjeseci 2011. godine
Vrste predmeta
Broj neriješenih
predmeta na
početku perioda
Broj primljenih
predmet tokom
izvještajnog
perioda
Ukupan broj svih
predmeta u radu
Broj predmeta
koji su riješeni
u izvještajnom
periodu
Broj neriješenih
predmeta
Period potreban
za eliminaciju
nerješenih
predmeta
I
II
III = I+II
IV
V = III+IV
VI = V/IV
Parnično odjeljenje - (31 sudija) - prosjek 276 predmeta po referatu - bilo 3.000
4.676
3.928
34
8.638
P
Radni
Porodični
Ukupno:
2.551
1.486
0
4.037
7.227
5.414
34
12.675
2.519
1.609
0
4.128
4.708
3.805
34
8.547
1,87
2,36
2,07
0
4
533
537
6
50
736
792
12,50
1,38
1,47
1.192
86
11
1.289
2.053
360
51
2.464
1,72
4,19
4,64
1,91
Porodično odjeljenje - (5 sudija) - prosjek 158,4 predmeta po referatu bilo 2.974
6
53
764
823
P
Radni
Porodični
Ukupno:
0
1
505
506
6
54
1.269
1.329
Privredno odjeljenje - (10 sudija) - prosjek 246,4 predmeta po referatu - bilo 3.122
2.364
351
46
2.761
Ps
L
St
Ukupno:
881
95
16
992
3.245
446
62
3.753
Krivično odjeljenje - (14 sudija) - prosjek 142,8 predmeta po referatu - bilo 545
K
Kpp
Kps
Kr
Km
Kv
Kp
Ukupno:
Iks
1.518
82
358
0
187
94
0
2.239
1.268
810
720
0
98
930
0
3.826
2.786
892
1.078
0
285
1.024
0
6.065
1.472
776
750
0
117
951
0
4.066
1.314
116
328
0
168
73
0
1.999
0,89
0,15
0,44
1,44
0,08
0,49
283
237
520
228
292
1,28
6.299
1.115
8
990
8.412
16.561
2.741
22
5.404
24.728
2,63
2,46
2,94
685
4.392
33
5.110
365
2.321
2
2.688
0,53
0,53
0,06
0,53
12.938
12.938
6.266
6.266
6.672
6.672
1,06
1,06
2.608
2.252
356
0,16
Izvršno odjeljenje - Struktura - (22 sudija) - prosjek 1.124 pred./ref.- bilo 60.000
18.315
2.970
29
6.394
27.708
I
Ip
POM
RTV
Ukupno:
4.545
886
1
0
5.432
22.860
3.856
30
6.394
33.140
Vanparnično odjeljenje - (3 sudija V ref.) - prosjek 121,6 pred./ref. - bilo 3.008
439
3.918
28
4.385
V
O
Ostalo*
Ukupno:
611
2.795
7
3.413
1.050
6.713
35
7.798
Prekršajno odjeljenje - (18 sudija) - prosjek 370,6 pred./ref.- bilo 4.000
9.200
9.200
Pr-Ips
Ukupno:
3.738
3.738
Registar - (4 sudija) - prosjek 89 predmeta po referatu - bilo 562
Registracija poslovnih
subjekata
24
361
www.oss.ba
2.247
Vrste predmeta
Broj neriješenih
predmeta na
početku perioda
Broj primljenih
predmet tokom
izvještajnog
perioda
Ukupan broj svih
predmeta u radu
Broj predmeta
koji su riješeni
u izvještajnom
periodu
Broj neriješenih
predmeta
Period potreban
za eliminaciju
nerješenih
predmeta
I
II
III = I+II
IV
V = III+IV
VI = V/IV
ZK referat - (26 referenata) - prosjek 9,2 predmeta po referatu - bilo 4.200
327
ZK predmeti
14.533
14.860
14.620
240
0,02
6.455
2.706
0
0
0
9.161
131.038
7.176
280
16
0
138.510
20,30
2,65
15,12
Odjeljenje za sporove male vrijednosti - (14 str.sar.) - prosjek 9.893 /ref
126.368
7.765
280
16
0
134.429
Mal
Mals
PL
PLP
POM
Ukupno:
11.125
2.117
0
0
0
13.242
137.493
9.882
280
16
0
147.671
Izvršno odjeljenje po vjerodostojnim ispravama (6 str. sar.) prosjek 108.471 /ref.
631.648
20.545
652.193
55.202
86
55.288
686.850
20.631
707.481
56.652
0
56.652
630.198
20.631
650.829
11,12
11,49
843.347
107.491
950.838
112.721
838.117
7,44
I
Ip
Ukupno:
Ukupno:
VI mjeseci 2011. godine
OD UKUPNO 838.117 NERIJEŠENIH PREDMETA,
789.339 ILI 94,18% ČINE KOMUNALNI PREDMETI
DOK JE 48.778 ILI 5,82% STRUKTURNIH PREDMETA.
48.778 Struktura
2010. godina
OD UKUPNO 843.347 NERIJEŠENIH PREDMETA,
786.622 ILI 93,27% ČINE KOMUNALNI PREDMETI
DOK JE 56.725 ILI 6,73% STRUKTURNIH PREDMETA.
56.725 Struktura
-24.728 Izvršni - struktura
-6.672 Prekršaji
-27.708 Izvršni - struktura
-9.200 Prekršaji
-240 ZK
-327 ZK
-356 Registar
-361 Registar
-292 Iks - referat
-283 Iks - referat
16.490 1,97%
parnica i krivica
18.846 2,23%
parnica i krivica
www.oss.ba
25
Odsjek računovodstva Općinskog suda u Sarajevu
Ostvarena norma po odjeljenjima
Norma
Parnično odjeljenje
119,63%
Porodično odjeljenje
123,96%
Privredno odjeljenje
126,46%
Krivično odjeljenje
296,98%
Izvršno odjeljenje-struktura
141,17%
Vanparnično odjeljenje
147,16%
Prekršajno odjeljenje
139,21%
Odjeljenje registra za poslovne subjekte
200,30%
Odjeljenje za rješavanje sporova male vrijednosti
222,78%
Izvršno odjeljenje za rješavanje po vjerodostojnim ispravama
849,42%
ZK odjeljenje
109,67%
OSTVARENI PROSJEK GODIŠNJE NORME SUDA:
225,16%
IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU PO ZAHTJEVIMA O ČINJENICAMA IZ SUDSKE EVIDENCIJE
Vrsta zahtjeva
Broj neriješenih
predmeta na
početku perioda
Broj primljenih
predmeta tokom
izvještajnog
perioda
Ukupan broj svih
predmeta u radu
Broj predmeta
koji su riješeni
u izvještajnom
periodu
Broj neriješenih
predmeta
Su
0
0
0
0
0
Su-M
0
0
0
0
0
Registar privrednih
društava - RF
85
3.535
3.620
3.537
83
Prekršajno odjeljenje (uvjerenja)
0
7.901
7.901
7.901
0
Krivično odjeljenje
0
1.519
1.519
1.519
0
Stečaj likvidacija
0
1.554
1.554
1.554
0
ZK - izvodci
0
30.613
30.613
30.613
0
ZK - RZ
0
3.922
3.922
3.922
0
Apostile
0
0
0
0
0
Ostalo (“P”, rod. i
posl. sposob)
0
91
91
83
8
85
49.135
49.220
49.129
91
Ukupno:
26
www.oss.ba
Odjeljenje sudskih izvršitelja
Kako to drugi rade, pozitivne prakse:
Kada je u pitanju ovaj vid komunikacije u
većini zapadnih zemalja, bez obzira da li
se radi o privatnim sudskim ili državnim
izvršiteljima, jedan od vrlo važnih organizacionih jedinica su CALL CENTRI,
putem kojih se stranke informiraju o svojim dugovanjima i ujedno se pozivaju da
izmire potraživanje (izvještaj, studijsko
putovanje u Škotsku). Švedski pravosudni sistem, također, ovakvom vidu komunikacije daje veliki značaj.
Sudski izvršitelji Općinskog suda u Sarajevu
S
lužba sudskih izvršitelja broji 25
izvršilaca koji su podijeljeni u dvije
grupe; prva grupa postupa po nalozima na osnovu vjerodostojne isprave,
a druga po izvršnim ispravama.
Zaključci na osnovu vjerodostojne isprave dostavljaju se izvršiteljima elektronskim putem kroz KODIFEL sistem,
što je umnogome olakšalo komunikaciju
s izvršnim sudijama.
Služba je u prvih šest mjeseci 2011. godine značajno smanjila broj strukturnih
predmeta; pored toga, u potpunosti
je savladan priliv. Služba je trenutno
zadužena sa 4.735 strukturnih predmeta, što je za 1.776 predmeta manje u
odnosu na početak 2011. godine.
Jedan od značajnih uspjeha u radu
Službe u prvom polugodištu 2011.
godine je 1.174 održana ročišta o javnoj prodaji na pokretnim stvarima
i naplaćeno je 758.849,30 KM te je
izvršeno 446 popisa i pljenidbi.
U okviru Službe formiran je posebni odjel
koji je zadužen za direktnu komunikaciju
sa strankama u komunalnim predmetima putem telefona, pod nazivom CENTAR ZA INFORMACIJE I PODRŠKU.
Ideja za osnivanje CIP-a
Imajući u vidu da je KODIFEL sistem profunkcionirao u punom kapacitetu i da se
dnevno dostavi ogroman broj rješenja o
izvršenju strankama (izvršenicima); s tim
se povećao i interes stranaka za izmirenje dugovanja u ovim predmetima.
Stranke vrlo često nakon što zaprime
rješenje o izvršenju putem telefona ili
dolaskom u sud traže dodatne infor-
način smanjiti broj predmeta na pokretnim stvarima.
Ciljevi CIP-a:
–– brzina u rješavanju predmeta
–– smanjenje troškova suda (upotreba
službenih automobila od strane
izvršitelja)
–– smanjenje broja predmeta u kojima
nije potrebno prisilno provođenje
macije o načinu izmirenja dugovanja,
odnosno o ukupnom broju predmeta
koji su pokrenuti protiv njih.
KODIFEL sistem pruža tu mogućnost da
se izlistaju svi komunalni predmeti koji
su pokrenuti protiv iste osobe. Ukoliko
se stranka odazove na poziv izvršitelja
istoj se saopćava ukupan broj postupaka
koji su pokrenuti protiv iste, te se odmah
poziva da izmiri sva potraživanja ili se
pristupa popisu i pljenidbi.
U praksi izvršitelji vrlo često putem telefona pozivaju stranke, koje se prethodno
nisu zatekle kod kuće da pristupe u sud
radi izmirenja duga, što se pokazalo vrlo
efikasno.
Kratak izvještaj iz Švedske
Pri Uredu postoji pozivni centar (Call
center) u kojem se mogu dobiti informacije o dužniku. Centar godišnje
zaprimi oko 950.000 poziva od kojih se
polovina odnosi na upite o postupku
izvršenja. Centar godišnje odgovori na
oko 55.000 pisama i 75.000 mailova.
Postojanje pozivnog centra rad Ureda
učinio je još efikasnijim.
Svi pokrenuti postupci prolaze kroz
CALL CENTAR izvršenici se obavještavaju
i pozivaju da izmire potraživanje. Ovaj
vid komunikacije sa izvršenicima dao je
izvanredne rezultate i u velikoj mjeri skratio izvršni postupak.
Šta je CIP?
Prije svega, zamisao ovog projekta je da
se strankama u komunalnim predmetima pruže informacije o predmetima i
dugovanjima koji su dostavljeni sudskom izvršitelju na provođenje, kao i o
predmetima koji su u fazi određivanja.
Trenutne aktivnosti u CIP-u
Trenutno
na
ovim
poslovima
raspoređeno je 5 osoba (volontera) u
prvih 6 mjeseci 2011. godine. Putem
ovog centra završeno je 1824 predmeta i
naplaćeno je 226.750,37 KM.
U okviru Službe sudskih izvršitelja uvedena je posebna telefonska linija putem
koje se zaprimaju pozivi stranaka koje
žele da izmire dugovanja. Pored ovih
informacija izvršenici se informiraju o
mjerama koje poduzimaju izvršitelji usljed neplaćanja.
Na web-stranici našeg suda bit će objavljen kontakt-telefon CIP-a kao i lista informacija koje se mogu dobiti.
Predmeti u kojima se dođe do informacije da izvršenik ostvaruje penziju, platu
invalidninu, itd. Služba će takve informacije proslijediti tražiocu izvršenja radi
promjene sredstva izvršenja i na ovaj
Biber Suada, Viši referent sudski izvršitelj
www.oss.ba
27
Odjeljenje
sudskih
dostavljača
O
djeljenje sudskih dostavljača u
Općinskom sudu u Sarajevu broji
17 dostavljača, koji su u periodu
od januara do jula 2011. godine uradili
64.808 pismena.
Odjeljenje za sporove male vrijednosti
na Ilidži sastoji se od Mal i Mals.
U Odjeljenju je za proteklih 6 mjeseci
tekuće godine završeno ukupno 9.400
pismena.
Sudski dostavljači Općinskog suda u Sarajevu
Izvršno odjeljenje po vjerodostojnoj
ispravi Novo Sarajevo na Grbavici
trenutno ima 31 uposlenog sudskog
dostavljača, a radi na komunalnim
predmetima. Za proteklih 6 mjeseci
tekuće godine završeno je ukupno
115.270 pismena.
Ovakvom
organizacijom
sudskih
dostavljača, Općinski sud u Sarajevu i
dalje ostvaruje značajne uštede i podiže
kvalitet rada sudskih dostavljača.
Odsjek za prepis-Daktilobiro
Međunarodna pravna pomoć i
informisanje
U
periodu od 04.01.2011. do
30.06.2011. godine Općinski
sud u Sarajevu primio je 317
predmeta koji se odnose na pružanje
međunarodne pravne pomoći (SUM
predmeti).
novo sjedište nije poznato i u takvoj
situaciji, stručni savjetnik za informisanje
i međunarodnu pravnu pomoć,
primjenjuje na odgovarajući način
odredbe članova 348. stav 3 do 7 Zakona
o parničnom postupku.
U tom periodu završena su 222
predmeta. I pored nastojanja da završi
veći broj predmeta, zbog situacija koje su
van moći djelovanja stručnog savjetnika
za informisanje i međunarodnu pravnu
pomoć, isti ne može blagovremeno ili ne
može uopšte udovoljiti zamolnici.
Kada su predmet uručenja pismena
koja se odnose na fizička lica, ista se u
znatnom broju slučajeva ne odazivaju
na poziv suda za preuzimanje pismena,
pa se u tim slučajevima primjenjuju
odredbe člana 346. Zakona o parničnom
postupku.
Na primjer, jedan broj pravnih lica ne
nalazi se na adresi koja je u registar
upisana kao njihovo sjedište, a njihovo
28
www.oss.ba
Banda Umija, Stručni savjetnik za međunarodnu pravnu
pomoć i informisanje
Stručni saradnici
G
oran
Salihović,
predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu,
održao je 07.07.2011. godine
sastanak sa stručnim saradnicima
imenovanim od strane Visokog sudskog
i tužilačkog vijeća BiH koji u svom radu
samostalno donose sudske odluke i
ostvaruju veoma dobre rezultate.
Na sastanku je razgovarano o planovima
za reorganizaciju rada u odjeljenjima
MAL i MALS, koji će biti objedinjeni
tako da će odjeljenje za sporove male
vrijednosti na Ilidži pokrivati čitav
Kanton. S tim u vezi, Predsjednik je
prisutne obavijestio da je rekonstrukcija
zgrade suda na Ilidži u završnoj fazi te da
će uvjeti rada biti znatno bolji nego što
je to bilo ranije.
Na sastanku je bilo riječi o ulozi i položaju
stručnih saradnika u pravosudnom
sistemu Bosne i Hercegovine, gdje
je istaknuto da stručni saradnici nisu
adekvatno nagrađeni za svoj rad, što
proizlazi iz činjenice da je nakon reforme
pravosuđa 2003. godine njihovo
zakonsko pravo na 80% sudijske plaće
smanjeno na 50%, a pri tome je povećana
njihova odgovornost. Omogućeno im je
korištenje godišnjeg odmora u trajanju
od 20 dana, što iznosi samo 2 dana više
od minimalno propisanog Zakonom o
radu FBiH, te su uskraćeni za naknadu za
topli obrok i naknadu za prijevoz.
Na kraju je zaključeno da položaj stručnih
saradnika nije nimalo zavidan te da je
potrebno što hitnije poduzeti aktivnosti
na poboljšanju njihovog statusa, a što
će sasvim sigurno dodatno motivirati
njihov rad, kvalitet i efikasnost.
U Općinskom sudu u Sarajevu u
sporovima male vrijednosti, ostavinskim
predmetima i izvršnim predmetima na
osnovu vjerodostojne isprave postupa
29 stručnih saradnika.
Stručni saradnici Općinskog suda u Sarajevu
www.oss.ba
29
Izvještaj o korištenju sudnica Općinskog i
Kantonalnog suda 1. januar - 1. juli 2011. god.
Tabelarni i grafički prikaz zakazivanja suđenja u sudnicama
Mjesec
Zakazano OS
Januar
Kantonalni sudodržana suđenja
Održano OS
Ukupno oba
suda-održano
719
697
50
747
1.006
972
46
1.018
Mart
928
898
56
954
April
795
750
74
824
Maj
815
788
86
874
Juni
916
892
79
971
5.179
4.997
391
5.388
Februar
UKUPNO:
Mjesec
Mjesečno
održano
Dnevno
održano
(prosjek)
Januar
697
38,72
Februar
972
46,28
Mart
898
40,81
April
750
37,50
Maj
788
39,40
Juni
892
38,70
832,83
40,23
Prosjek:
Rekonstrukcijom
Palate
pravde
Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu
dobili su na korištenje 15 sudnica. Sudije
oba suda maksimalno iskorištavaju
pogodnosti sudnica, tako da su sudije
Općinskog suda u proteklih 6 mjeseci
(u periodu od 3. januara do 1. jula 2011.
godine) 4.997 puta proveli ročišta u
sudnicama. Sudije Kantonalnog suda
za proteklih šest mjeseci održali 391
Tatlić Amir, Viši referent za raspored sudnica i suđenja
30
www.oss.ba
suđenje u sudnici, tako da su oba suda
u ovom periodu ukupno održali 5388
suđenja.
U prosjeku u sudnicama je mjesečno
50 sudija u 832 predmeta sa krivičnog,
parničnog, porodičnog, privrednog i
prekršajnog odjeljenja, dok se dnevno u
prosjeku održavalo 40 ročišta.
Bezdrob Ekrem i Selimović Pašaga, Viši samostalni referenti za izvršenje krivičnih sankcija
Izvršenje krivične sankcije
U
izvještajnom periodu na izvršenju
krivičnih sankcija radila su dva
refernta za izvršenje. Na početku
izvještajnog perioda bilo je 283 predmeta.
Zaprimljeno je 237 predmeta te je nakon
riješenih 228 na kraju izvještajnog
perioda u referatu ostalo 292 predmata.
Od ukupno 228 riješenih predmeta u
zatvor je upućeno 174 lica koji izdržavaju
ukupno 248 godina, 4 mjeseca i 2 dana
izrečene kazne zatvora. Pored KPZ Mostar,
Tuzla i Bihać gdje je na izdržavanje kazne
zatvora upućen manji broj osuđenih
lica, u KPZ Sarajevo, u prvih šest mjeseci
tekuće godine, na izdržavanje je stupio 51
osuđenik, a 100 osuđenika je započelo sa
izdržavanjem kazne zatvora u KPZ Zenica.
Od preostalih 292 neriješena predmeta,
195 osuđenika čeka na izdržavanje kazne
zatvora do 1 godine, 61 osuđenik do 5
godina, dok 11 osuđenika imaju izrečenu
kaznu zatvora preko 5 godina. Kod ostalih
predmeta radi se o izvršenju izrečenih
mjera sigurnosti.
–– Polovinom prošle godine usvojena je
izmjena člana 43. Krivičnog zakona
FBiH koja je omogućila da se izrečena
kazna zatvora u trajanju do jedne
godine može na zahtjev osuđenika
zamijeniti novčanom kaznom (1 dan –
100 KM). U prvih 6 meseci ove godine
ukupno 13 predmeta je završeno
primjenom ovog člana te je po ovom
osnovu u budžet Federacije uplaćeno
171.700 KM.
–– Polovinom juna 2011. godine
usvojene su izmjene i dopune
Krivičnog zakona i Zakona o
izvršenju krivične sankcije FBiH koji
će omogućiti licima osuđenim na
kaznu zatvora do godinu dana da tu
kaznu izvršavaju kao kućni zatvor sa
elektronskim nadzorom.
www.oss.ba
31
Drugi o nama...
Maja Pejić
Naša najmlađa sudinica
Visoko sudsko i tužilačko vijeće izabralo je pravnicu Maju Pejić za sudinicu Općinskog suda u Sarajevu. Ništa
neobično, reklo bi se. Ali ova djevojka,
osim diplome i znanja, ima tek 29 godina, što joj je uz titulu dalo i epitet
najmlađe sudinice u ovoj kući pravde.
Napisala: Živana Jovančić
Snimio: Nikola Blagojević
Decembra prošle godine Maja Pejić
doživjela je najljepši trenutak u karijeri
dugoj svega šest godina. Saznavši da
je postala sudinica Općinskog suda u
Sarajevu obuzela ju je neopisiva sreća.
Čin imenovanja doživjela je kao potvrdu
znanja, rada i truda; bio je to trenutak
kad je shvatila da se pred njom otvorila
budućnost. Bila je jednako uzbuđena i
prvog radnog dana na novom poslu. Nakon oficijelnog upoznavanja s vodećim
sudskim rukovodiocima konačno se
našla u svojoj kancelariji.
“Sjedila sam sama u sudnici. Nije bilo
ni saradnika daktilografa. Ništa nisam
radila tog dana. Sjedila sam i gledala
kancelariju, divila se svom uspjehu: relativno sam mlada, a već sudinica”, iskrena
je Maja.
U vatri posla
Šest godina radila je u advokaturi, napredovala od pripravnice, preko advokatskog stručnog saradnika, do advokata, a
istovremeno položila dva stručna ispita:
pravosudni i advokatski. Kada se prisjeti
prvog zaposlenja Maja će reći da je imala
sreću da posao dobije ubrzo nakon što
je diplomirala 2004. godine, a s druge
strane, puno joj znači iskustvo stečeno u
advokatskoj kancelariji nedavno preminulog advokata Avde Škaljića. Tu je trasirala profesionalni put i riješila dilemu
koja je do tada opsjedala: kolebala se
između pravosuđa i advokature. Advokatska kancelarija Škaljić bila je poznata
po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, u koju je “zaronila” i Maja te shvatila
da je za nju pravosuđe pravi izbor.
“Odmah sam bačena u vatru. Moj principal Škaljić dao mi je slobodu u radu,
od početka sam zastupala klijente na
ročištima, i uvijek smo se konsultovali
o svemu. Iz dana u dan stjecala sam
iskustv o ,
32
www.oss.ba
Pejić Maja, sudija Porodičnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu
vještinu komunikacije s klijentima, upoznavala propise, a posebice pravila
parničnog postupka. Sve je to bilo zanimljivo i dinamično, mada je bilo doza
straha jer sam razmišljala o svakom
urađenom detalju”, povjerava sudinica
i kaže da joj je advokatska praksa bila
stimulans da se sve više trudi i usavršava.
Pamti dane kad je zbog nekih stranki
emotivno doživljavala sudske sporove,
pa klijente koji su sumnjali u njenu
stručnost zbog mladosti, sudarala se
s njihovom arogancijom i hirovitim
ponašanjem. Priča da ju je Škaljić naučio
kako da se pripremi psihološki i samouvjereno reagira kad su u pitanju nezgodne sutuacije i stranke, a otkrio joj je
i druge bitne tajne esnafa.
Pozdrav “ćao” je nestao
Nakon nekoliko mjeseci rada na Sudu,
Maja se navikla na novu sredinu i vjeruje
da će profesionalnu budućnost graditi
u pravosuđu. Na prvi uspon u karijeri
ponosna je i ona i porodica, a posebno
majka, veli Maja, koja to doživljava kao
osobni uspjeh. Primijetila je da je i kolege više poštuju, na Sudu je sada pozdravljaju s “dobar dan”, a ne s “ćao”, kao
prije. Priča da ima puno posla i, mada se
kući vraća umorna, ipak se osjeća sretnom. A kako pored svakodnevnog posla
izgleda njen privatni život?
“Po prirodi sam osoba vedrog duha.
Volim putovanja, prirodu, šetnje, volim
čitati beletristiku, povijesne romane, volim muziku i modu. Nisam više u fazonu
noćnih izlazaka, imam momka, volim
druženje uz dnevne kafe s prijateljima.”
www.oss.ba
33
Osnovne informacije o Općinskom sudu u Sarajevu:
Općinski sud u Sarajevu formiran je 15.12.2003. godine spajanjem sarajevskog Općinskog suda I i II te spajanjem devet općinskih
sudova za prekršaje. Najveći je sud u Bosni i Hercegovini koji ima:
––
––
––
––
––
––
––
111 sudija
30 stručnih saradnika
1 rukovodeći državni službenik – sekretar suda
49 državnih službenika
344 namještenika
15 pripravnika
50 volontera
U Općinskom sudu u Sarajevu radi ukupno 600 uposlenih.
Sud čini slijedeća sudska odjeljenja (Krivično, Parnično, Privredno, Registar, Vanparnično, Izvršno, Zemljišnoknjižno, Radno,
tri Prekršajna odjeljenja, Parnično odjeljenje za sporove male vrijednosti i Izvršno odjeljenje za rješavanje po vjerodostojnim
ispravama. Od 01.02.2008. godine sa radom je počelo i Porodično odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu. Odjeljenje u predmetima
pravnih lica forimirano je od 01.11.2010. godine. Od 01.05.2011. godine formirano je Odjeljenje za radne sporove.
U sudu su smještena slijedeća Udruženja građana:
–– Udruženje sudija BiH
–– Udruženje žena sudija BiH
–– Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH
–– Udruženje Medijatora BiH
–– Udruženje sudskih izvršitelja BiH
Dugoročni ciljevi Općinskog suda u Sarajevu:
Efikasna, efektivna dostupnost pravde. Uspjeh Općinskog suda u Sarajevu je uspjeh ukupne pravosudne i ekonomske reforme
u Bosni i Hercegovini.
Općinski sud u Sarajevu u svojoj nadležnosti ima 9 političkih i 20 katastarskih općina. Broj stanovnika u nadležnosti Općinskog
suda u Sarajevu pokriva 13% od ukupnog broja stanovnika u BiH. Ovaj sud ostvaruje dobru saradnju sa svojim donatorima koji
mu pomažu u realizaciji mnogih projekata:
GTZ/SIDA/ADA
Zemljišna administracija
Web: www.zkk.ba
IFC
Projekat medijacije
Web: www.ifc.org/pepse
USAID JSDP
web: www.jsdp.ewmi.ba
Evropska unija
Kanada - BiH Projekat pravosudne reforme (JRP)
www.canada-bih-jrp.org
IRZ Foundation
Web: www.irz.de
Download

odr~an x jubilarni sastanak timova za upravljanje promjenama op