07.11.2014
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı
11.Hafta ( 24-28 / 11 / 2014 )
RİSKLİ GEBELİK ve HEMŞİRELİK BAKIMI
1.)GEBELİK ÖNCESİ RİSK FAKTÖRLERİ
2.)GEBELİKTE ORTAYA ÇIKAN RİSK FAKTÖRLERİ
Slayt No: 13
RİSKLİ GEBELİK
ve
HEMŞİRELİK
BAKIMI
2
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
İÇİNDEKİLER
1.) Gebelik Öncesi Risk Faktörleri
2.) Gebelikte Ortaya Çıkan Risk Faktörleri
3
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
1.)) Kronik Hastalıklar ve Gebelik
,Gebelikte Kalp Hastalıkları
,Gebelikte Diyabet
,Gebelikte Hipertansiyon
,Gebelikte Nörolojik Bozukluklar
,Gebelikte Böbrek Hastalıkları
,Gebelikte Tiroid Hastalıkları
5
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
1.) GEBELİK ÖNCESİ RİSK FAKTÖRLERİ
1.) Kronik Hastalıklar ve Gebelik
2.) Adölesan ve İleri Yaş Gebeliği
3.) Rh Uyuşmazlığı
4
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
2.)) Adölesan ve İleri Yaş Gebeliği
Adölesan ve ileri yaş gebeliğin görülme sıklığı : aile
aile yapısı, evlenme yaşı, ekonomik durum,
aile planlaması hizmetlerinden yararlanma ve
geleneksel yapıya bağlı olarak değişmektedir.
6
1
07.11.2014
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
. Adölesan Gebelik
Adölesan gebelik, 10-19 yaş arasındaki kadınların
gebeliği anlamına gelmektedir.
Adölesan anneler ile adölesan annelerden doğan
bebekler ölüm ya da hastalık riski taşımalarından
dolayı önemli sağlık sorunu oluşturmaktadır.
7
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
8
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
. İleri Yaş Gebeliği
35 yaş ve üzeri gebelikler ileri yaş gebelikler olarak
adlandırılmakta ve yüksek riskli
gebelik grubunda değerlendirilmektedir.
9
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
3.)) Rh Uyuşmazlığı
Kan uyuşmazlığı gebe anne ile bebeği arasındaki Rh
uygunsuzluğudur. Rh uyuşmazlığı, annenin Rh ( -),
babanın ise Rh (+) olduğu durumlara verilen isimdir.
Anne karnındaki bebeğin uyuşmazlıktan
etkilenebilmesi için bebeğin kan grubu Rh (+) ile
anneninkinin uyumsuz olması, bebeğin kanının anne
kanı ile temas etmesi ve annenin
bağışıklık sisteminin bu duruma cevap olarak antikor
üretmesi gerekir. Bu durumda ilk
bebek antikor cevabından etkilenmez.
11
10
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Kan uyuşmazlığının teşhisi için hem anne hem de baba
adayının kan grubu bilinmelidir.
Anne Rh (+) ise babanın kan grubu önemini yitirir.
Gebelik takibi esnasında annenin kanında
normalde olmaması gereken anti-Rh aranır. Bu teste
indirekt coombs adı verilir.
Doğum sonrası bebekte anneden geçen antikorların
aranmasına ise direkt coombs testi adı verilir.
Bebeğin kan uyuşmazlığından etkilenip
etkilenmediğini anlamak için ayrıca
kordosentez de yapılabilir.
12
2
07.11.2014
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Gebelik döneminde Rh uyumsuzluğu tanısı alan
gebelere Rh (-) annede 20. gebelik
haftasında indirekt coombs testi (IDC) (-) ise 28. ve 34.
haftalarda anti D globülin
yapılmalıdır. Ayrıca amniosentez, antepartum kanama,
doğum, diletasyon ve kürtaj
sonrasında da anti D globülin yapılmalıdır.
13
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
2.)
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
2.) GEBELİKTE ORTAYA ÇIKAN RİSK
FAKTÖRLERİ
1.) Gebeliğe Bağlı Ortaya Çıkan Hastalıklar
a.)Hipotansiyon sendromu
b.) Hipertansiyon sendromu
c.) Şeker
d.) Damar hastalıkları
e.) Anemi
f.)Amnion sıvısı hastalıkları
g.) Bulantı-kusma
14
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Doğum Öncesi Kanamalar
a.) Plasenta Previa
b.) Ablasyo Plasenta
15
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
16
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Plasenta Previa : hamileliğin son dönemlerinde
kanamaya neden olabilen, hem anne
hem de bebeğin hayatını tehlikeye atabilen riskli bir
gebelik durumdur. İleri gebe yaşı,
multiparite, çoğul gebelik, önceki sezaryen öyküsü ve
sigara kullanımı görülme sıklığını
arttıran faktörlerdir.
17
18
3
07.11.2014
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Ablasyo Plasenta ; Bebeğin doğumundan önce
plasentanın rahim duvarından ayrılmasıdır. Ablatio
plasentaya dekolman plasenta da denir. Yaklaşık 200
doğumda bir görülür ve oluştuğunda
anne ve bebek açısından hayati riskler taşır.
Geçirilmiş ablasyo öyküsü, düşük doğum ağırlığı,
kronik hipertansiyon, sigara
kullanımı, ileri yaş gebeliği, çoğul gebelikler ve
preeklampsi ablasyo pesanta görülme riskini
arttıran faktörlerdir.
19
20
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
3.) Dış Gebelik
Dış gebelik, ilk trimesterde maternal morbidite ve
mortalitenin en önemli sebebidir
Erken dönem normal gebelik bulgularını taklit eder.
Âdet gecikmesi, gebelik testlerinin pozitif olması,
bulantı, kusmalar, memelerde hassasiyet normal
gebelikte olduğu gibi dış gebelikte de görülür.
Tüplere yerleşen gebelik büyümeye başlar ve belirli bir
noktaya geldikten sonra tüpleri germesi neticesinde
burada bir yırtılmaya ve kanamaya neden olur. Bu
durum fark edilmez ve tedavi edilmezse, iç kanama
sonucu anne ölümü ile sonlanabilir.
22
21
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
23
24
4
Download

RİSKLİ GEBELİK ve HEMŞİRELİK BAKIMI