Epidemiologija glavobolja
Prevalencija
Glavobolje su najprevalentnija neurološka oboljenja i među najčešćim simptomima, koji se viđaju u opštoj praksi.
• 50% opšte populacije ima glavobolju godišnje, a više od 90% imaju anamnezu glavobolje tokom života.
• Prosečna prevalencija migrene je 18%, a procenjena prosečna prevalencija u prošloj godini je 13%.
• Prevalencija migrene u dece i adolescenata je 7.7%.
• Tenzioni tip glavobolje je češći nego migrena sa prevalencijom od oko 52%. Međutim, samo česte ili hronične
tenzione glavobolje su onesposobljavajuće.
• 3% od opšte populacije imaju hroničnu glavobolju, tj. glavobolju ≥15 dana mesečno. Oni su najviše onesposobljeni.
Polni Dimorfizam
•
•
•
Distribucija migrene u odnosu na pol je stabilna i konzistentno 2-3 puta češća kod žena, nego kod muškaraca u svim
zemljama.
Ženska predispozicija za glavobolje započinje u pubertetu, sa 1.5-puta većim rizikom od glavobolja i 1.7-puta većim
rizikom od migrene kod ženske, nego kod muške populacije, dece i adolescenata.
Tenzioni tip glavobolje je jednako zastupljen među polovima
Nasleđe
•
•
•
Porodična anamneza migrene je jedan od najpotentnijih i najkonzistentnijih faktora rizika .
Rezultati studija na blizancima ukazuju da genetički faktori uplivišu na približno jednu trećinu familijarnih migrena.
U familijarnih hemiplegičnih migrena, mutacije u pojedinim genima uzrokuju bolest.
Najčešći oblici migrene sa ili bez aure su kompleksna genetička oboljenja gde multipli genetički polimorfizmi određuju
“prag za migrenu”.
Komorbiditet
•
•
•
•
Migrena je jako povezana sa anksioznošću, poremećajima raspoloženja, alergijama, hroničnim bolnim stanjima i
epilepsijom.
Migrena sa aurom, a ne i migrena bez aure, faktor je rizika za ishemijski inzult i tihe moždane lezije potvrđene na
MRI, naročito u žena sa čestim atacima.
Anksioznost u detinjstvu povezana je sa češćim razvojem glavobolje u mlađih adolescenata.
Ciklično povraćanje, somnambulizam i bolest vožnje u detinjstvu smatraju se “migrenskim ekvivalentima” i mogu
usloviti razvoj migrene kasnije u životu.
Tok i prognoza
•
•
•
•
Žestina migrene je različita: 25% pacijenata sa migrenom ima ≥4 jaka ataka mesečno, 48% imaju 1–4 jaka ataka, a
38% imaju ≤1 jakih ataka mesečno.
Tok migrene takođe varira: remisija u 30% slučajeva, perzistentnost u 45%, a transformacija u druge tipove
glavobolje u 25% slučajeva.
Uopšte, prevalencija migrene smanjuje se posle 50 godina starosti i u žena posle menopauze, osim ako se daje
estrogena supstituciona terapija.
Početak u ranom starosnom dobu, psihosocijalni stresori i psihijatrijski komorbiditet, mogu biti povezani sa manje
povoljnim ishodom.
Impakt migrene
•
•
•
•
90% pacijenata sa migrenom imaju neku onesposobljenost, koja je povezana sa glavoboljom, a približno polovina su
jako onesposobljeni i zahtevaju ležanje u krevetu.
Brojni dokazi ukazuju da migrena smanjuje kvalitet života više nego osteoartritis ili diabetes.
Deo onesposobljenosti među pacijentima sa glavoboljom može biti izazvan komorbidnim stanjima, koja zahtevaju
adekvatno zbrinjavanje.
Finansijski troškovi glavobolje nastaju delom zbog direktnih troškova lečenja, ali mnogo više zbog gubitka radne
produktivnosti i bolovanja. Godišnji US medicinski troškovi kod migrene procenjuju se na $1 bilion in 1999. U EC
(2004, 15 zemalja evaluirano), totalni troškovi migrene procenjeni su na €25 biliona godišnje, najviši sledeći posle
demencije među neurološkim oboljenjima.
Literatura
[1] Abu-Arafeh I, Razak S, Sivaraman B, Graham C. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic
review of population-based studies. Dev Med Child Neurol 2010;52:1088–97.
[2] Berg J, Stovner LJ. Cost of migraine and other headaches in Europe. Eur J Neurol 2005;12(Suppl 1):59–62.
[3] International Headache Society. Available at: www.i-h-s.org.
[4] Jensen R, Stovner LJ. Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol 2008;7:354–61.
[5] Lifting the Burden: The Global Campaign against Headache. Available at: www.l-t-b.org.
[6] Lipton R, Stewart W, Diamond S, Diamond M, Reed M. Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the
American Migraine Study II. Headache 2001;41:646–57.
[7] Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jorgensen T, Jensen R. Prognosis of migraine and tension-type headache: a population-based
follow-up study. Neurology 2005;65:580–5.
[8] Merikangas KR, Lateef T. Epidemiology and quality of life of migraine. In: Fernández-de-las-Peñas C, Chaitow L, Schoenen J,
editors. Multidisciplinary management of migraine: pharmacological, manual and other therapies. Sudbury, MA: Jones & Bartlett
Learning; 2011.
Copyright © 2012 International Association for the Study of Pain
Download

Epidemiologija glavobolja - International Association for the Study of