Glavobolja u detinjstvu i adolescenciji
Glavobolja u detinjstvu i adolescenciji: dokazi
•
•
•
•
Deca i adolescenti mogu da pate od raznih tipova primarnih i sekundarnih glavobolja. Naročito su migrene i
glavobolje tenzionog tipa (GTT) česte u ovom uzrastu.
Spektar sekundarnih glavobolja se ponešto razlikuje kod dece i adolescenata, sa većom prevalencijom
inflamatornih glavobolja i manjom prevalencijom strukturalnih glavobolja. Retke primarne glavobolje kao što je
trigeminalna autonomna glavobolja su još ređe u ovoj starosnoj grupi.
Istraživanja o specifičnim patofiziološkim mehanizmima glavobolje kod dece i adolescenata je retko, ali pokazuje
da se kod mladih pacijenata javljaju isti mehanizmi kao i kod odraslih.
Ipak, lečenje glavobolje kod dece i adolescenata je drugačije, nego kod odraslih. Stoga se preporučuje lečenje
kod specijaliste, bar kod obolelih pacijenata sa težim oblikom bolesti.
Dijagnostikovanje glavobolje u detinjstvu i adolescenciji
•
•
•
Kriterijumi Međunarodnog udruženja za glavobolje takođe se odnose na decu i adolescente.
Mora se pažljivo uzeti istorija bolesti, izveštaji roditelja i dnevnik glavobolje
Opšte i neurološke preglede bi trebalo da obavi pedijatar. U slučaju abnormalnog fizikalnog pregleda, moraju se
uraditi pregledi magnetnom rezonancom i druge analize.
Migrena kod dece i adolescenata
•
•
•
•
•
Do puberteta migrena pokazuje prevalencu od 3 do 5% sa približnom raspoređenošću među polovima. Od
puberteta pa nadalje, prevalencija kod žena se povećava, dok se kod muškaraca pomalo smanjuje.
Simptomatologija migrene kod dece i adolescenata može u izvesnoj meri da se poredi sa onom kod odraslih:
mladi pacijenti imaju više gastrointestinalnih simptoma, bilateralnih glavobolja, manje pulsirajućih glavobolja, i
kraće vremensko trajanje glavobolje. U detinjstvu mogu da se pojave veoma kompleksne migrenozne aure.
Takođe postoje sindromi, koji se smatraju prethodnicima migrene, kao što je ciklično povraćanje, abdominalna
migrena, paroksizmalni tortikolis i sindrom Alise u zemlji čuda.
Deca i adolescenti veoma dobro reaguju na nemedikamentno lečenje, a tu spadaju edukacija, relaksaciona
terapija, fizioterapija i biofidbek. Iskustva pokazuju da je bihejvioralna grupna terapija dala najbolje rezultate.
Što se tiče lekova, do puberteta ibuprofen (10mg/kg telesne mase) i acetaminofen/paracetamol (1mg/kg telesne
mase) preporučuju se kao prvi izbor. Lekovi drugog izbora su triptani (napr. Sumatriptan 10mg nazalni sprej,
oralni zolmitriptan 2,5mg ili oralni rizatriptan), za veoma teške atake, mogu se dati i drugi lekovi u specijalizovanim
centrima.
U nekim slučajevima, medikamentozna pofilaksa može da bude neophodna da bi se popravio kvalitet života dece
i adolescenat, koji pate od migrene. Mogu se isprobati dve grupe lekova. U jednu grupu spadaju magnezijum,
ekstrakt korena repuha (Petadoleks) i koenzim Q10, koji svi imaju nizak nivo dokaza, ali se dobro podnose. Drugu
grupu sačinjavaju flunarizin 5mg, propranolol 20 do 80 mg i topiramat do 100mg, sa većom efikasnošću, ali i sa
više kontraindikacija.
Glabovolja tenzionog tipa kod dece i adolescenata
•
•
•
•
Prevalencija epizodične GTT povećava se linearno sa starošću sve do 30% u pubertetu. Hronična GTT je veoma
retka kod dece i adolescenata, ali se javlja. Devojčice od oko 14 godina starosti sa nekim oblikom GTT
predstavljaju posebnu podgrupu.
Kao i kod migrene, nemedikamentozno lečenje je naročito korisno kod dece i adolescenata sa GTT.
Akutna terapija trebalo bi da se primenjuje samo onim danima kada je bol jak; preporučuju se
acetaminofen/paracetaol i flupirtin.
Samo kod ozbiljnijih hroničnih slučajeva GTT, trebalo bi da se u obzir uzme profilaktička medikamentozna
terapija. Amitriptilin u veoma malim dozama od 10mg se takođe preporučuje za ovu starosnu grupu.
Glavobolja usled prekomerne upotrebe lekova
•
•
Glavobolja usled prekomerne upotrebe lekova je hronična glavobolja, koja se javlja pri uzimanju analgetika ili
drugih medikamenata za akutne migrene više od 10 do 15 dana mesečno. Ovo stanje se takođe javlja kod dece i
adolescenata.
Terapija odvikavanja je jedini način da se ove glavobolje ublaže. Deci i adolescentima je potreban struktuisan
edukacioni program, koji podrazumeva neakutne medikamente za 14 dana i odgovarajuću profilaktičku terapiju.
Šta je potrebno uraditi?
•
•
•
Potrebno je mnogo bolje upoznati određene sindrome kod dece i adolescenata, kao što su sindromi koji prethode
ataku migrene.
Više specijalista, koji se bave bolom i glavoboljama trebalo bi da se obrazuje i bolje upozna sa terapijom dece i
adolescenata.
Potrebno je mnogo više kliničkih provera medikamentoznih i nemedikamentoznih terapija.
Literatura
[1] Abu-Arafeh I, Razak S, Sivaraman B, Graham C. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic
review of population-based studies. Dev Med Child Neurol 2010;52:1088–97.
[2] Dooley JM, Pearlman EM. The clinical spectrum of migraine in children. Pediatr Ann 2010;39:408–15.
[3] Hershey AD, Kabbouche MA, Powers SW. Treatment of pediatric and adolescent migraine. Pediatr Ann 2010;39:416–23.
[4] Verhagen AP, Damen L, Berger MY, Passchier J, Merlijn V, Koes BW. Conservative treatments of children with episodic tensiontype headache: a systematic review. J Neurol 2005;252:1147–54.
Copyright © 2012 International Association for the Study of Pain
Download

Glavobolja u detinjstvu i adolescenciji