PRIVREDNE KARAKTERISTIKE KALINJINGRADSKE OBLASTI
Ekonomski pokazatelji za 2011. godinu
Kalinjingradska oblast je 2011. godine obeležila značajan ekonomski porast, razvoj industrijske proizvodnje
i smanjenje procenta nezaposlenih. Najvažniji privredni sektori su prerađivačka industrija i trgovina, sa
posebnim osvrtom na industriju automobila, televizijskih prijemnika i železničku industriju. Grane koje su
prema svim podacima zabeležile najveći porast u 2011. godini su prehrambena i hemijska industrija. Iste
godine ova oblast je od strane SAD-a dobila na ime investicija 310 miliona dolara, što je u odnosu na 2010.
godinu predstavljalo povećanje od 150,3%. Strana ulaganja su uglavnom dolazila od strane raznih
evropskih država (Kipar, Poljska, Litvanija, Švajcarska) а broj novih preduzeća u oblasti industrijske
proizvodnje, građevinarstva i ugostiteljske delatnosti neprestano raste.
Kalinjingradksa oblast je razradila poseban program finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima u
svom programu ''Osnovni pravci u razvoju malog i srednjeg preduzetništva u Kalinjingradskoj oblasti 20092013. godine'' a poseban akcenat se baca na brodogradnju, proizvodnju građevinskih materijala, turizam,
poljoprivredu, šumarstvo i proizvodnju nameštaja.
Jedinstvene investicione mogućnosti
Zahvaljujući svom geografskom položaju, pozicijom na tržištu i povlasticama koje su joj dodeljene na ime
formiranja nove ekonomske Zone, preduzeća Kalinjingradske oblasti se aktivno šire i razvijaju.
Osmišljena strategija predviđa sledeće prioritne ciljeve ka kojima bi ekonomija ovog regiona trebalo da se
razvija:





Razvoj industrije automobila
Razvoj obrade ćilibara
Razvoj poljoprivrede i industrije za obradu ribe
Razvoj turizma
Razvoj sektora novih tehnologija i inovacija
Telekomunikacije
Perspektiva razvoja ovog sektora je povezana sa projektom na teritoriji grada Guseva (''Tehnolpolis
Gusev'') a čitav koncept je sadržan u ideji da se stvori centar u kome bi se proučavale i unapređivale
nanotehnologije sa tendencijom širenja na domaće i strano tržište.
Brodogradnja
Uzimajući u obzir činjenicu da Kalinjingradska oblast poseduje jedino pristanište na Baltičkom moru koje se
zimi ne zamrzava, neposrednu blizinu ostalih evropskih luka i vekovima negovanu tradiciju u domenu
brodogradnje, dolazimo do zakljkučka da je ovo pogodna teritorija za uspešan razvoj ove industrijske
grane. Na teritoriji Kalinjingradske oblasti trenutno postoji fabrika (OAD ''PSZ Jantar'') koja za državne
potrebe proizvodi vojne brodove.
Proizvodnja automobila
Perspektiva ove proizvodne delatnosti se bazira na razvojnim strategijama i poslovnom misijom kompanije
''AVTOTOR'', koja podrazumeva proizvodni volumen od 350.000 automobila godišnje, ostvarenu
zajedničkim naporom svih preduzeća za proizvodnju automobila i kompatibilnih rezervnih delova u ovoj
oblasti.
Obrada ćilibara
Na teritoriji Kalinjingradske oblasti postoji preko 300 preduzeća i samostalnih preduzetnika koji se bave
obradom ćilibara. Važno je znati da je preko 90 procenata svetske proizvodnje ćilibara smešteno upravo u
ovom regionu. Na osnovu ovakvih podataka u planu je stvaranje ''Državne strategije za razvoj i
unapređenje razvoja'' ove privredne grane.
Proizvodnja nameštaja
Približno 200 fabrika na teritoriji Kalinjingradske oblasti kao svoju delatnost deklariše proizvodnju
nameštaja i zapošljava preko 10.000 ljudi. Uvođenje novih tehnologija, unapređenje starih i šabloni
preuzeti od stranih dizajnerskih kompanija rezultiraju dobrom konkurentnom pozicijom na tržištu.
Transport
Transport tradicionalno predstavlja osnovnu granu ekonomije Kalinjingradske oblasti a moćna transportna
infrastruktura i logistika podkrepljuju ove tvrdnje i uvek ostavljaju prostora za dalji napredak. Glavna
transportna čvorišta ove oblasti čine železnica, pomorski i drumski saobraćaj dok je vazdušni saobraćaj u
konstantnom razvoju. Najveći aerodrom ove oblasti je Hrabrovo (udaljen 24km od Kaljinijingrada). Kroz
teritoriju ovog regiona prolaze koridori od izuzetnog značaja ne samo za ovu oblast već i za Rusiju (Via
Ganzeatika i Via Baltika).
Poljoprivreda i ribolov
Poljoprivredno zemljište zauzima oko 81.700 ha obradivih površina, međutim, smatra se da ovaj prirodni
potenciljal nije dovoljno iskorišćen. Pogodni klimatski uslovi, izuzetna vlažnost i kvalitetne biljne kulture
čine dobru osnovu za uspešan razvoj poljoprivrede. Glavne kulture koje se gaje na ovim prostorima su
pšenica, krompir, krmno bilje. Stočarstvo je, takođe, od izuzetne važnosti za razvoj poljoprivrednog sektora
kao i ribolov i uzgoj krznašica. Prema statističkim podacima, polovina proizvodnje kuninog krzna i trećina
proizvoda od krzna koji su pozicionirani na ruskom tržištu vodi poreklo iz ovih obasti.
Unapređenje poljoprivrede predstavlja prioritet u planu razvoja ove oblasti a regionalna politika je
usmerena na privlačenje stranih investitora, modernizaciju proizvodnog potencijala i aktiviranje seoskih
domaćinstava.
Kompanije koje svakako zaslužuju svoje mesto na listi najperspektivnijih pogona za prehrambenu
proizvodnju su svakako ''Udruženje Soja'' (najveće postrojenje RF za preradu soje i pšenice) i grupa
''Miratorg'', koja izvozi na teritoriju SAD-a meso i mesne prerađevine.
Ono što bismo posebno izdvojili je status koji industrija za preradu ribe ima u ovom regionu i u okviru
Ruske Federacije. Naime, sam geografski položaj i morski resursi obezbeđuju dovoljne količine plodova
mora za zadovoljavanje potreba kako domaćeg, tako i stranog tržišta. Svaka četvrta konzerva ribe
proizvedena u Rusiji, potiče zapravo iz nekog od kombinata za preradu ribe, aktivnog u ovoj oblasti.
Uzgoj konja se može takođe uvrstiti kao jedna od unosnih delatnosti. Najveći zavod za uzgoj konja
''Georgenburg'' (grad Černjahovsk) poseduje prostor od 310 mesta za grla, konjsku stazu i ugostiteljski
kompleks koji se sastoji od hotela i restorana.
Sektor energetike
Veoma bitan segment nesumnjivo predstavlja i sfera energetike, koja se unapređuje primenom dugog niza
mera upravljenih ka obezbeđivanju elektroenergetske bezbednosti u čitavom regionu. Glavna elektrana u
Kalinjingradskoj oblasti sada može proizvesti 900 MVT električne energije. Sledeći ovaj plan, Kalinjingradska
oblast ima mogućnosti da zadovolji potrebe svojih potrošača.
Turizam
Kalinjingradska oblast je region bogat prirodnim, istorijskim i kulturnim znamenitostima, te je turizam
jedan od najperspektivnijih grana privrede na čijem se razvoju neprestano radi. Glavni turistički centri na
obali Baltičkog mora su Svetlogordsk i Zelenogradsk. Nacionalni park ''Kurska prevlaka'' dodatno
oplemenjuje ovaj predeo i čini turističku ponudu atraktivnijom.
Poslednjih godina, sektor turizma beleži značajan porast (10-12% poslednjih godina) i bezuslovno se nalazi
na listi prioriteta za dalje unapređenje i modernizaciju. Neprestano obnavljanje, otvaranje novih
ugostiteljskih objekata i proširivanje smeštajnih kapaciteta svedoče o velikom stepenu zainteresovanosti
stranih gostiju i potrebi da se stalno radi na unapređenju ovog sektora.
Posebno bismo istakli da je Kalinjingrad jedan od domaćina Svetskog fudbalskog prvenstva 2018. godine i u
vezi sa tim, predviđena je izgradnja novih sportskih kompleksa, kongres centara i ostalih srodnih objekata.
Oblast ''Yantarnaya''
Posle izglasanog Zakona koji propisuje pravila o otvaranju centara za igre na sreću, Kalinjingradska oblast se
nalazi u centru pažnje mnogih evropskih turista. U planu je i izgradnja velikog broja ugostiteljskih objekata,
zabavnih centara i parkova. Približno 50% hotela će u svom sklopu imati poseban sektor za zabavu i
rekreaciju, a ostali će posedovati lečilišta.
Nove tehnologije i inovacije
Kada govorimo o centrima za razvoj novih tehnologija, moramo spomenuti grad Gusev u kome je otvoreno
nekoliko objekata za ispitivanje i razradu planova za unapređenje nauke i tehnike. Datom projektu su
priključeni mnogi univerziteti zahvaljujući državnom Zakonu o saradnji između naučnih instituta, fakulteta i
novih preduzeća.
Treba napomenuti da je prva kompanija u oblasti informacionih sistema i programiranja platformi
kompjuterskih igrica, otvorena upravo u Kalinjingradskoj oblasti 1992. godine.
Download

privredne karakteristike kalinjingradske oblasti