Prodor cevi
PROMASTOP® - UniCollar®
F 90
500.30
Tehnički podaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PROMASTOP®-cevna obujmica, UniCollar®
Stezaljka za pričvršćenje
Sredstvo za pričvršćenje, npr. kajla
Štap sa navojem M6, sa maticom
goriva cev (B1 odn. B2)
Izolacioni materijal za zvučno rasterećenje (opciono),
najmanje B2, d ≤ 5 mm
Masivni zid, d ≥ 100 mm
Masivna tavanica, d ≥ 150 mm
Laki pregradni zid F 90, d ≥ 100 mm
Malter MG III (npr. PROMASTOP®-protivpožarni malter MG III)
Natpisna pločica
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• svi potrebni delovi kompletno su upakovani u kartonsku kutiju
• jednostavno skladištenje - jedna kutija za sve prečnike cevi
• traka se iseca na potreban prečnik, nastavci mogući
• montaža pre ili posle malterisanja
• montaža i u otvore u lakim pregradnim zidovima
• po izboru, moguće zvučno rasterećenje
Opšte preporuke
Detalj A – Izvlačenje i skraćivanje trake obujmice
PROMASTOP®-UniCollar® se pakuje, zajedno sa pripadajućim priborom i
sredstvima za pričvršćivanje, u stabilnu, laganu kartonsku kutiju. Ukupna
dužina trake za izradu obujmica iznosi 2,25 m (150 segmenata). U zavisnosti od spoljnjeg prečnika cevi, obujmice se mogu nastavljati. Jedno pakovanje je dovoljno za, npr., pet obujmica za cevi spoljnjeg prečnika 110 mm.
Mogućnost isecanja značajno pojednostavljuje samo skladištenje. Dalje
navedena Tabela sadrži podatke o materijalima od kojih se izrađuju sevi,
spoljnim prečnicima cevi i debljinama zidova cevi (detalji se mogu dobiti
na zahtev):
Materijal cevi (*)
Spoljni Ø cevi
Debljina zida cevi
PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP 32 mm – 160 mm 1,8 mm – 12,3 mm
PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA,
PE-X, PB, mineralima
32 mm – 200 mm 1,9 mm – 14,6 mm
ojačane plastične mase
Svaki prodor cevi snabdeven je priloženom natpisnom pločicom / nalepnicom (11).
13 14 15 16 17
Detalj B – Pogled sa strane,
sa stezaljkom
13 14 15 16 17
Detalj A
Detalj C – Sistem dve cevi
Potrebna dužina trake, koja odgovara spoljnjem prečniku cevi, se odmeri
i odseče nožem. Potrebne dužine za najčešće prečnike cevi sadržane su u
tabeli na sledećoj strani.
Detalj B
Standardno se traka za obujmice zatvara, oko cevi, stezaljkom za pričvršćenje
(2) zatvoreno (I). Ove kao i ostale stezaljke (2) takođe služe za pričvršćenje
na zid ili tavanicu. Jedno pakovanje sadrži 15 stezaljki (2). Kod određenih
spoljnih prečnika cevi i debljina zida cevi (spoljni prečnik cevi > 110 mm, detalji na zahtev) dve obujmice se raspoređuju jedna iza druge. U tom slučaju
se primenjuju specijalne stezaljke, koje se mogu isporučiti na zahtev.
Detalj C
Ukoliko su cevi raspoređene kao međusobno tesno pribijene cevi, postavljene obujmice mogu da naležu jedna na drugu. Broj stezaljki za pričvršćenje
(2) dobija se iz tabele na sledećoj strani.
Detalj D – Prodor kroz zid
170
Prodor cevi
PROMASTOP® - UniCollar®
F 90
500.30
Detalj D
Kod prodora kroz zidove postavlja se po jedna cevna obujmica sa svake
strane zida. Za pričvršćivanje na betonske građevinske elemente primenjuju se u pakovanju sadržane kajle - umeci. Debljina zida mora da iznosi
najmanje 100 mm. Zona u zidu, oko cevi, se malteriše. Fuge između cevi i
masivnog zida širine (najviše) 15 mm mogu se, takođe, zatvoriti kamenom
vunom. Po izboru, oko cevi (u zoni zidnog otvora) se može postaviti izolacioni materijal za zvučno rasterećenje (6).
Kod cevi za trasport pošte po pravilu se nalazi, sa spoljne strane cevi, jedan
kabl za strujno napajanje. On se može obuhvatiti obujmicom, zajedno sa
cevi (predvideti odgovarajuću dužinu trake za obujmicu).
Detalj E
Kod provođenja kroz lake pregradne zidove preostali otvor između cevi
odn. Materijala za zvučno rasterećenje i zida (presek) u zoni otvora takođe
se zatvara, na način prikazan u Detalju D. Pričvršćivanje PROMASTOP®cevnih obujmica, UniCollar® vrši se pomoću štapova sa navojem i matica (4).
Detalj E – Ugradnja u laki pregradni zid F 90
Detalj F
Kao alternativa montaži obujmica ispred zida, one se do pola mogu uvući u
zid i malterisati. U tom slučaju se za zatvaranje trake obujmice koristi samo
jedna stezaljka za pričvršćenje (2), čiji se odlomljeni krak presavija i odstranjuje. Minimalno rastojanje između umalterisanih cevnih obujmica mora da
iznosi 100 mm.
Detalji G i H
Kod prodora kroz tavanice potrebna je samo jedna cevna obujmica, postavljena sa donje strane tavanice. Kao i kod ugradnje u zid, ugradnja se može
vršiti kao isturena (izvan tavanice) ili kao (delimično) uvučena - umalterisana obujmica. U slučaju delimično malterisanih obujmica primenjuje se,
ponovo, samo jedna stezaljka za pričvršćenje, čiji se izlomljeni krak direktno
savija.
Tabela: Dužine traka za spojnice i stezaljke za pričvršćivanje
Detalj F – Prodor kroz zid, alternativa
Naredna tabela sadrži sve podatke u pogledu broja potrebnih članaka
trake i stezaljki za pričvršćenje (po obujmici), kao i o iskoristivosti (obujmice
po pakovanju), sve u zavisnosti od spoljnjeg prečnika cevi. Kod određeni
spoljnih prečnika cevi i debljina zida cevi (spoljni prečnik cevi > 110 mm,
detalji na zahtev) jedna iza druge se raspoređuju dve obujmice. Podaci za
ovaj slučaj mogu se posebno dobiti - na zahtev (u tabeli označeno sa (*)).
Duge stezaljke za pričvršćenje su deo posebnog pribora.
Spoljni prečnik
cevi, Ø
1
2
Detalj G – Prodor kroz tavanicu
1
3
4
5
6
3
4
5
Stezaljke po
obujmici
32 mm
13
11
2
48 mm
16
9
2
17
8,5
2
50 mm
7
63 mm
75 mm
2
Broj članaka Obujmica po
po obujmici pakovanju
6 83 mm 7
90 mm
8 20 9
6,5
22
824
25
10 11 3 12 13
7,5
9
6
6
3
10 113 12 13
3
110 mm
29
5
3
125 mm
33
4,5 (* )
(* )
135 mm
35
4 (* )
(* )
140 mm
36
4 (* )
(* )
160 mm
40
3,5 (* )
(* )
49
3 (* )
(* )
200 mm
Detalj H – Prodor kroz tavanicu, alternativa
171
Download

Prodor cevi PROMASTOP® - UniCollar® F 90 500.30