OTVOREN PRVI POGON ZA RECIKLAŢU VIŠESLOJNE KARTONSKE AMBALAŢE
U SRBIJI
Prvo postrojenje za kompletnu reciklaţu višeslojne ambalaţe za napitke na Balkanu svečano je
otvoreno u prisustvu predsednika Srbije Borisa Tadića na sam početak proleća u sredu, 21. marta,
u Brzanu, u opštini Batočina. Otvaranju su prisustvovali i ministar ţivotne sredine, rudarstva i
prostornog planiranja Oliver Dulić, ambasador Kraljevine Švedske Krister Asp i brojne zvanice.
Izgradnja prvog reciklaţnog postrojenja je partnerski projekat kompanija Tetra Pak i Brzan Plast
čija vrednost iznosi 2,5 miliona evra. Krajnji cilj ovog projekta je stvaranje centra za reciklaţu koji
će imati kapacitete da zadovolji potrebe regiona tamo gde trenutno nema uslova za reciklaţu.
Trenutni kapacitet reciklažnog postrojenja iznosi 7.500 tona, sa mogućnošću jednostavnog proširenja
kapaciteta do 15.000 tona godišnje. Rad nove reciklažne fabrike omogućava razvoj prikupljačke mreže i
sortirnih stanica čime se otvara mogućnost zapošljavanja stotina radnika.
Prilikom svečanog otvaranja na dan kada čovečanstvo obeležava Svetski dan šuma, generalni direktor
kompanije Tetra Pak za Balkan, Brajan MekGinis (Brian McGuinness) istakao je da je ovaj projekat u
tehničkom smislu jedinstven u svetu, čime je Srbija dospela na mapu lidera u reciklažnim inovacijama.
-Osnovni cilj ovog projekta je da se sve tri komponente višeslojne ambalaže za napitke – papir,
aluminijum i polimer, vrate u industrijsku proizvodnju kao bazični materijali – ukazao je MekGinis.
Vlasnik kompanije Brzan Plast Rade Simić istakao je da je izgradnjom ovog reciklažnog postrojenja
stvorena prilika za dalja ulaganja i razvijanje reciklažnog sektora u našoj zemlji.
Tokom promotivnog perioda, kompanija Brzan Plast će za svaki kilogram ove ambalaže ponuditi posebno
pogodne otkupne uslove. Prerađivanjem i ponovnim korišćenjem materijala u značajnoj meri biće
smanjena potrošnja prirodnih resursa i redukovana količina otpada koja se svakodnevno odlaže. Krajnji
rezultat reciklažnog procesa je zdravija životna sredina.
Tetra Pak je svetski lider u oblasti rešenja za preradu i pakovanje hrane koji gotovo 60 godina sa
uspehom posluje u preko 150 zemalja sveta dok je u Srbiji prisutan gotovo 50 godina.
Preduzeće Brzan Plast iz Batočine je višestruko nagrađivana kompanija koja se u Srbiji sa velikim
uspehom bavi reciklažom ambalažne plastike od 1993. godine. Ovim projektom Tetra Pak i Brzan Plast
započinju novu stranicu društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Njihovo partnerstvo ima za cilj
povećanje upotrebe recikliranih sirovina, podizanje svesti u javnosti i poslovnim organizacijama o
važnosti zaštite životne sredine, kao i i približavanje naše zemlje ekološkim standardima Evropske unije.
Download

OTVOREN PRVI POGON ZA RECIKLAŢU VIŠESLOJNE