Milan Drekic
To 'Zorica Subasic'Me
Today at 11:04 AM
Poštovana,
u pravu ste, učinjene su greške u konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku broj
112/2014 na stranama 15 i 17 koje će biti ispravljene i konkursna dokumentacija sa
ispravkama u najkraćem roku objavljena na sajtu uprave za javne nabavke i sajtu
Instituta.
S poštovanjem ,
Milan Drekić
Download

Одговор-2014ЈН 112/2014