DRUŠTVO ZA ZAŠTITU BILJA SRBIJE
X SAVETOVANJE O ZAŠTITI BILJA
- Drugo obaveštenje i Program -
Zlatibor, 29. novembar - 3. decembar 2010. godine
SADRŽAJ
X SAVETOVANJE O ZAŠTITI BILJA, ZLATIBOR, 2010.
SREDA, 1.12.2010. - AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE U RATARSTVU
(REFERATI PO POZIVU, USMENA SAOPŠTENJA I PRIKAZ POSTERA)
12
REKLAMNO PREDAVANJE GALENIKE
13
RAZGLEDANJE POSTERA IZ OBLASTI INTEGRALNE ZAŠTITE (55 - 70)
13
PREZENTACIJE SPONZORA
13
ODBORI
4
SPONZORI
5
PORUKA UČESNICIMA
6
ČETVRTAK, 02.12.2010. - INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA (REFERATI PO
POZIVU, USMENA SAOPŠTENJA I PRIKAZ POSTERA)
14
NEDELJA, 28.11.2010. - AKREDITACIJA UČESNIKA ,
POSTAVLJANJE POSTERA I PREDAJA PREZENTACIJA
8
REKLAMNO PREDAVANJE AGROMARKETA
15
PONEDELJAK , 29.11.2010. - SVEČANO OTVARANJE
SAVETOVANJA
8
PREZENTACIJE SPONZORA
15
PETAK , 03.12.2010. - OKRUGLI STOLOVI
16
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE VOĆA I VINOVE LOZE (REFERATI PO
POZIVU)
8
OTVARANJE SAJMA SPONZORA I KOKTEL ORGANIZATORA
8
RAZGLEDANJE POSTERA IZ OBLASTI ZAŠTITE VOĆA I VINOVE LOZE
(1 - 14)
9
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE VOĆA I VINOVE LOZE
9
OKRUGLI STOLOVI:
I.
NOVI MODEL ORGANIZOVANJA IZVEŠTAJNO-PROGNOZNE SLUŽBE U
BILJNOJ PROIZVODNJI
II.
UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
16
III. AKTUELNOSTI U IZVOZU SVEŽIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,
AKTIVNOSTI UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U NAREDNOM PERIODU ZAKONSKA REGULATIVA
(USMENA SAOPŠTENJA I PRIKAZ POSTERA)
PROMOCIJA KNJIGA
ZAVRŠNI RAD SKUPA
17
SVEČANA VEČERA
17
POSTERI (1 - 70)
18
OBAVEŠTENJA (SMEŠTAJ, SVEČANA VEČERA, ČLANARINA,
KOTIZACIJA, UPUTSTVA AUTORIMA USMENIH I SAOPŠTENJA NA
POSTERIMA, POSTAVLJANJE, RAZGLEDANJE I SKIDANJE POSTERA,
DODATNE INFORMACIJE, ADRESA ORGANIZATORA, POSEBNE NAPOMENE I
VAŽNI DATUMI)
25
9
UTORAK , 30.11.2010. - RAZGLEDANJE POSTERA IZ OBLASTI ZAŠTITE
ŠUMSKOG I UKRASNOG BILJA (15 - 21) I POVRTARSTVA (22 - 31)
10
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE ŠUMSKOG I UKRASNOG BILJA
(REFERATI PO POZIVU, USMENA SAOPŠTENJA I PRIKAZ POSTERA)
10
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE U POVRTARSTVU (USMENA
SAOPŠTENJA I PRIKAZ POSTERA)
11
PREZENTACIJA SPONZORA
11
2
3
ODBORI
Stručni odbor
• dr Goran Aleksić, predsednik
• dr Nenad Filajdić
• doc. dr Draga Graora
• dr Dragica Janković
• prof.dr Tatjana Kereši
• dr Petar Kljajić
• dipl.inž. Vladimir Ljubičić
• prof.dr Čedomir Marković
• dr Danijela Pavlović
• prof.dr Sava Vrbničanin
Organizacioni odbor
• doc.dr Goran Delibašić, predsednik
• prof.dr Radmila Almaši
• dipl.inž. Zorica Đurić
• dipl.inž. Siniša Ilinčić
• mr Darko Jevremović
• doc.dr Nedeljko Latinović
• dipl.inž. Aleksandar Jotov
• dipl.inž. Miodrag Savić
• doc.dr Bojan Stojnić
• dipl.inž. Dijana Zečević
SPONZORI
Glavni sponzori:
à GALENIKA - FITOFARMACIJA AD, Beograd
à AGROMARKET d.o.o., Kragujevac
à BASF SRBIJA d.o.o., Beograd
Sponzori:
à VST TREND d.o.o., Novi Sad
à DELTA AGRAR d.o.o., Beograd
à AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o., Subotica
à HEMOVET d.o.o., Novi Sad
Sponzori učesnici:
à DOW AGROSCIENCE, Beograd
à LUXEMBOURG d.o.o., Novi Sad
à BAYER d.o.o., Beograd
à CHEMICAL AGROSAVA d.o.o., Beograd
à STOCKTON d.o.o. Beograd
Napomena: Spisak sponzora nije konačan. Moguće je i dalje
prijavljivanje za sve kategorije do početka Savetovanja, ali
Organizator nije u mogućnosti da nudi sve pogodnosti koje
iz toga proizilaze.
Sekretar odbora: Ivanka Kraus
4
5
PORUKA UČESNICIMA
Poštovane koleginice i kolege,
U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, u
Kongresnom centru SRBIJA HTT PALISAD na Zlatiboru, u
periodu od 29. novembra do 3. decembra 2010. godine biće
održano Deseto savetovanje o zaštiti bilja.
Na redovnim godišnjim skupovima koje Društvo organizuje
učesnicima se omogućuje da kroz proces permanentnog
obrazovanja inoviraju svoja znanja iz struke, da se upoznaju sa
najaktuelnijim problemima iz oblasti zaštite bilja sa kojima se
susreću kolege u Srbiji, ali i u našem okruženju (Crna Gora,
Makedonija, Slovenija, BiH), čuju njihova iskustva, preporuke
naših eksperata, kao i preporuke eksperata iz firmi koje se bave
prodajom i plasmanom sredstava za zaštitu i ishranu bilja.
Na ovogodišnjem skupu, po izboru Stručnog odbora,
programom je obuhvaćeno 9 predavanja (referata po pozivu), 21
usmeno saopštenje i 70 poster prezentacija radova. Predviđeno
je i više od 5 sati diskusije po obrađenim temama na Skupu, što
daje nadu da će svako postavljeno pitanje dobiti i odgovarajući
odgovor.
Na tri okrugla stola uzeće učešće i kolege iz Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, kolege iz
Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Ministarstva za
poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Crne Gore.
U skladu sa dosadašnjom praksom, obezneđeni su termini
za prezentaciju i druge aktivnosti pomažućih članova Društva
(sponzora). Na Savetovanju će biti promovisana najnovija
izdanja knjiga iz oblasti zaštite bilja, od kojih posebno izdvajamo,
16-to izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige, PESTICIDI U
POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U SRBIJI 2010, u izdanju
Društva za zaštitu bilja Srbije.
Polazeći od činjenice da je ekonomska situacija u Zemlji
veoma teška i da je neophodno uložiti maksimalne napore da se
obezbedi kontinuitet u radu, Organizator i hotel "Palisad" nisu
povećali cene svojih usluga u odnosu na prošlu godinu.
6
Organizator je prinuđen da sprovodi rigorozniju kontrolu u
sprečavanju zloupotreba identifikacionih kartica.
Posebno obaveštavamo studente i penzionere da je
Glavni odbor doneo odluku da se izvrši ukidanje totalnih
povlastica koje su važile za penzionisane kolege i redovne
studente, i da se uvede redovno plaćanje članarine i kotizacije u
simboličnom iznosu. Odlučeno je da članarina za penzionere za
2011.godinu bude 500 dinara, odnosno 17% iznosa koji plaćaju
redovni članovi Društva. Istim iznosom studenti će participirati u
plaćanju kotizacije.
Uz dobrodošlicu svim učesnicima, onima koji se spremaju
da po prvi put uzmu učešća u radu Skupa, želimo da postanu
redovni učesnici u procesu permanentnog obrazovanja stručnjaka
u oblasti zaštite bilja, neophodnom za profesionalno obavljanje
posla kojim se bave. Organizator će se potruditi da svim
učesnicima sa uredno plaćenom kotizacijom izda odgovarajući
certifikat o učešću na Skupu.
Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno najave
svoje učešće u radu Savetovanja, prijavljivanjem preko sajta
www.plantprs.org.rs ili na neki od telefona Društva. Organizator
je spreman da i onima koji se u poslednjem trenutku odluče da
učestvuju na Skupu, ili dolaze iz okruženja sa kojima platni promet
otežano funkcinše, omogući da obave neophodna plaćanja
članarine i kotizacije na licu mesta.
Organizator
7
NEDELJA 28. 12. 2010. GODINE
1600 - 2200 Akreditacija učesnika
1600 - 2000 Postavljanje postera i probe prezentacija
Napomena:
Posteri moraju biti postavljeni pre početka
Savetovanja, odnosno najkasnije do 10 časova u
ponedeljak, 29.11.2010.godine i moraju biti dostupni
za razgledanje za sve vreme trajanja Skupa.
PONEDELJAK 29. 11. 2010. GODINE - PRE PODNE
Predsedavajući:
à Bojan Stojnić, predsednik Društva za zaštitu bilja Srbije
à Goran Aleksić, predsednik Stručnog odbora
à Goran Delibašić, predsednik Organizacionog odbora
1000 - 1100 Otvaranje Savetovanja i pozdravne reči
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE VOĆA I VINOVE LOZE
Predsedavajući: Gavrilović Veljko, Inđić Dušanka, Graora Draga
1100 - 1130 Miletić Novica, Tamaš Nenad: AKTUELNI
INSEKTICIDI U ZAŠTITI VOĆA OD
NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA
1130 - 1200 Tanović Brankica, Ivanović Mirko, Tanasković
Snežana, Vrbničanin Sava: ZAŠTITA SITNOG VOĆA
00
30
Diskusija po uvodnim referatima
30
00
Pauza
00
00
Koktel Organizatora i Otvaranje Sajma sponzora u
hotelu PALISAD
12 - 12
12 - 13
13 - 14
1400 - 1600 Pauza za ručak
8
PONEDELJAK 29. 11. 2010. GODINE - POSLE PODNE
1600 - 1700 Razgledanje postera pod brojevima 1 - 14.
Napomena: U vreme predviđeno za razgledanje
postera najmanje jedan autor je dužan da bude
prisutan kod postera.
1700 - 1715 Vukašinović Dragana, Petrović Obradović Olivera,
Vučetić Anđa, Jović Jelena: PRISUSTVO Aphis
spiraecola Patch U ZASADIMA JABUKE U SRBIJI:
MORFOLOŠKA I MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA
VRSTE
1715 - 1730 Jovanović Gordana, Gavrilović Veljko, Milenković
Ljubiša, Todorović Dragan: ETIOLOŠKA
PROUČAVANJA NEKROZE CVETNIH PUPOLJAKA
KRUŠKE U JABLANIČKOM OKRUGU U 2010. GODINI
1730 - 1745 Ivanović Milan, Kuzmanović Nemanja, Prokić Ljiljana,
Gašić Katarina, Ćalić Anđelka, Obradović Aleksa:
OCENA RAZLIČITIH METODA DETEKCIJE Erwinia
amylovora U OKVIRU MEĐUNARODNOG RING
TESTA
1745 - 1800 Latinović Nedeljko: ESKA OBOLJENJE I
NEKALEMLJENA VINOVA LOZA
1800 - 1815 Diskusija po usmenim saopštenjima
1815 - 1845 Starović Mira: Prikaz prezentiranih postera (1-14)
1845 - 1900 Diskusija po posterima
1900 - 1915 P a u z a
1915 - 2000 Okrugli sto:
Perspektive obrazovnog procesa fitomedicine Harmonizacija sa zemljama u okruženju i EU
(International joint Master degree in Plant Medicine,
Project number 58875-TEMPUS S-1-IT-TEMPUS-JPCR)
Moderatori: Radmila Petanović, Ferenc Bagi.
Olivera Petrović-Obradović,
9
UTORAK 30. 11. 2010. GODINE - PRE PODNE
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE ŠUMSKOG
I UKRASNOG BILJA
00
9 - 10
00
Vreme rezervisano za razgledanje postera pod
brojevima 15 - 21 i 22 - 31.
Napomena: U vreme predviđeno za razgledanje
postera najmanje jedan autor je dužan da bude
prisutan kod postera.
Predsedavajući: Marković Čedomir, Šimunovački Đorđe,
Drekić Milan
1000 - 1030 Poljaković Pajnik Leopold, Vasić Verica, Drekić Milan,
Orlović Saša, Pap Predrag, Tomović Zoran,
Šimunovački Đorđe, Jovanović Vidosava, Jančić
Gordana: PRIMENA PESTICIDA U
SERTIFIKOVANIM ŠUMAMA
1030 - 1100 Vasić Verica, Konstantinović Branko, Poljaković Pajnik
Leopold, Drekić Milan, Galić Zoran: PRIMENA
HERBICIDA U ŠUMARSTVU
1100 - 1130 Diskusija po uvodnim referatima
30
11 - 11
45
Graora Draga, Spasić Radoslava: PRILOG
POZNAVANJU Physokermes piceae (Schrank)
(Hemiptera:Coccidae), ŠTETOČINE SMRČE
1145 - 1200 Ristić Danijela, Stanković Ivana, Vučurović Ana, Lekić
Boško, Nikolić Dušan, Adamović Dušan, Miličević
Tihomir, Krstić Branka, Bulajić Aleksandra: GLJIVE IZ
RODA Alternaria KAO PATOGENI NEVENA
(Calendula officinalis L.)
1200 - 1215 Diskusija po usmenim saopštenjima
1215 - 1230 Graora Draga: Prikaz postera (15 - 21)
1230 - 1245 Diskusija po posterima
1245 - 1300 Pauza
10
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE U POVRTARSTVU
Predsedavajući: Obradović Aleksa, Vajgand Dragan,
Kljajić Petar
1300 - 1315 Bagi Ferenc, Gvozdanović Varga Jelica, Budakov
Dragana, Stojšin Vera, Janićijević Milana, Šantić
Marinela, Jasnić Stevan: ZARAŽENOST BELOG LUKA
VIRUSOM ŽUTE PATULJAVOSTI LUKA (OYDV) I
VIRUSOM ŽUTE PRUGAVOSTI PRAZILUKA (LYMV)
1315 - 1330 Vučurović Ana, Bulajić Aleksandra, Stanković Ivana,
Ristić Danijela, Berenji Janoš, Jović Jelena, Krstić
Branka: ZASTUPLJENOST, MOLEKULARNA
DETEKCIJA I IDENTIFIKACIJA VIRUSA MOZAIKA
KRASTAVCA U USEVIMA TIKAVA U SRBIJI
1330 - 1345 Diskusija po usmenim saopštenjima
1345 - 1400 Popović Tatjana: Prikaz postera (22 - 31)
1400 - 1415 Diskusija po posterima
1415 - 1600 Pauza za ručak
UTORAK, 30. 11. 2010. GODINE - POSLE PODNE
1600 - 1700 Vreme rezervisano za razgledanje postera pod
brojevima 32 - 54.
Napomena: U vreme predviđeno za razgledanje
postera najmanje jedan autor je dužan da bude
prisutan kod postera.
Predsedavajući: Dolovac Nenad, Stević Milan
1700 - 1740
1740 - 1800
1800 - 1810
1810 - 1850
1850 - 1900
1900 - 1910
1910 - 1920
Prezentacija kompanije GALENIKA
FITOFARMACIJA
Prezentacija kompanije VST TREND
Prezentacija kompanije CHEMICAL AGROSAVA
BASF prezentacija
11
1130 - 1145 Maširević Stevan, Medić-Pap Slađana, Živanov
Dalibor, Škorić Dragan: UTICAJ GENOTIPA,
LOKALITETA, POJAVE BELE TRULEŽI (Sclerotinia
scelotiorum) i VOLOVODA (Orobanche cumana) NA
PRINOS SUNCOKRETA
1920 - 1930
1930 - 1940
1940 - 1950
1950 - 2000
SREDA 1. 12. 2010. GODINE - PRE PODNE
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE U RATARSTVU
Predsedavajući: Pavlović Danijela, Delibašić Goran,
Kereši Tatjana
900 - 930
30
9 - 10
Radivojević Ljiljana, Marčić Dejan, Rekanović Emil:
PROCES REEVALUACIJE PESTICIDA (DIREKTIVA
91/414) I MOGUĆNOSTI ZAŠTITE RATARSKIH I
POVRTARSKIH USEVA
00
Janković Dragica, Babić Mira, Gabor Jasmina,
Mišković Senka: TRULEŽ KORENA ŠEĆERNE REPE
1000 - 1015 Stojšin Vera, Budakov Dragana, Bagi Ferenc, Marinković
B. , Janićijević Milana, Marinkov R.: TRULEŽ KORENA
ŠEČERNE REPE U EKSTREMNIM AGROEKOLOŠKIM
USLOVIMA
1015 - 1045 Diskusija po uvodnim referatima i usmenom
saopštenju
45
00
Pauza
00
15
Brankov Milan, Božić Dragana, Sarić Marija,
Vrbničanin Sava: REAKCIJE HIBRIDA SUMO 1 PR I
KAZANOVA NA TRIBENURON - METIL
10 - 11
11 - 11
15
11 - 11
30
Bulajić Aleksandra, Vučurović Ana, Stanković Ivana,
Ristić Danijela, Ivanović Mirko, Krstić Branka:
RAZVIJANJE METODE ZA ODREĐIVANJE
UČESTALOSTI ZARAZE VIRUSOM MOZAIKA
LUCERKE U USEVU SEMENSKE LUCERKE
1145 - 1200 Radanović Zoran, Veljković Branislav: PROBLEMI
PRIMENE HERBICIDA U SUNCOKRETU NA
TERENU SEVERNE BAČKE U PROLEĆE 2010.
GODINE
1200 - 1215 Rajković Miloš, Malidža Goran, Vrbničanin Sava:
SUZBIJANJE KOROVA PLAMENOM U USEVU SOJE
1215 - 1245 Diskusija po usmenim saopštenjima
1245 - 1315 P a u z a
1315 - 1325 Matić Luka, Dakić Piljo, Šešić Janko: SUZBIJANJE
KOROVA U SOJI PREPARATIMA OKVIR, GALOLIN
MONO I RAFAL 120 (reklamno predavanje Galenike)
1325 - 1355 Bulajić Aleksandra: Prikaz postera (32 - 54)
1355 - 1410 Diskusija po posterima
1410 - 1420 Reklamno predavanje: PROPONIT 720 EC idealno
rešenje za suzbijanje korova u soji i suncokretu iskustva iz Severne Bačke
1410 - 1600 Pauza za ručak
SREDA 1. 12. 2010. GODINE - POSLE PODNE
1600-1700
Predsedavajući: Tanović Brankica, Vučetić Anđa
1700 - 1740
1740 - 1750
12
Vreme rezervisano za razgledanje postera pod
brojevima 55 - 70.
Napomena: U vreme predviđeno za razgledanje
postera najmanje jedan autor je dužan da bude
prisutan kod postera.
AGROMARKET - Noviteti u zaštiti kukuruza
Prezentacija programa i firme LUXEMBOURG
13
1750 - 1800
1800 - 1810
1810 - 1830
1830 - 1850
1850 - 1900
1900 - 1910
1910 - 1920
1920 - 1930
1930 - 1940
1940 - 1950
1950 - 2000
BAYER: Prednosti primene novih rešenja u zaštiti
kukuruza i pšenice
DOW AGROSCIENCE na tržištu Srbije u 2011.godini
DELTA AGRAR prezentacija
HEMOVET prezentacija
1200 - 1215 Stanković Slavica, Lević Jelena, Dodik Dejan, Krnjaja
Vesna: KONTAMINACIJA ZRNA JEČMA
FUMONIZINOM B1 I DEOKSINIVALENOLOM U SRBIJI
1215 - 1230 Disakusija po usmenim saopštenjima
1230 - 1300 P a u z a
1300 - 1310 Agromarket: Aktuelnosti u zaštiti voćarskih kultura
1310 - 1340 Rekanović Emil: Prikaz postera (55 - 70)
1340 - 1355 Disakusija po posterima
1355 - 1405 Vreme rezervisano za reklamno predavanje
1405 - 1600 Pauza za ručak
ČETVRTAK 2. 12. 2010. GODINE - PRE PODNE
INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA
ČETVRTAK 2. 12. 2010. GODINE - POSLE PODNE
Predsedavajući: Trkulja Nenad, Ivanović Milan
Predsedavajući: Vukša Petar, Lazić Sanja, Tanasković
Snežana
1700 - 1730
1000 - 1030 Kotar Franc, Lučić Damir, Babić Rađenović Slađana,
Babić Subotić Sanja: STANDARDIZOVANI
POSTUPCI APLIKACIJE FITOFARMACEUTSKIH
SREDSTAVA (FFS) U VOĆARSTVU - JEDAN OD
NAJZNAČAJNIJIH ČINILACA ZAŠTITE VOĆAKA OD
BOLESTI I ŠTETOČINA
1730 - 1750
1030 - 1100 Vukša Marina, Radonić Katarina: PROBLEMI I
MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA GLODARA U POLJU
1100 - 1130 Diskusija po uvodnim referatima
1130 - 1145 Špirović Bojana, Milak Majda, Mojašević Milica, Karan
Vesela: KVALITET PRIMENE I DEPOZIT
HLORPIRIFOSA U ZASADIMA JABUKE
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet RADMILOVAC prezentacija
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS prezentacija
Predsedavajući: Vrbničanin Sava, Almaši Radmila
1750 - 1835 Prezentacija knjiga
1) Društvo za zaštitu bilja Srbije: PESTICIDI U
POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U SRBIJI 2010
Promoter: Prof.dr Slavoljub Vitorović
2) mr Dragan Vajgand: PRIRUČNIK O SOVICAMA
(Noctuidae, Lepidoptera) NA SVETLOSNOJ KLOPCI
Promoter: Milovac Željko, dipl.inž.
1145 - 1200 Pražić Golić Marijana, Andrić Goran, Kljajić Petar:
EFEKTI ABAMEKTINA I SPINOSADA NA
PIRINČANOG ŽIŠKA U TRETIRANOJ PŠENICI U
ZRNU
14
15
PETAK 3. 12. 2010. GODINE - PRE PODNE
OKRUGLI STOLOVI
I. NOVI MODEL ORGANIZOVANJA IZVEŠTAJNO
PROGNOZNE SLUŽBE (IPS) U BILJNOJ PROIZVODNJI
Moderatori: Jevtić Radivoje,Miletić Novica, Latinović Nedeljko
900 - 930
Janković Dragica, Jovičić Svetlana:
USPOSTAVLJANJE SISTEMA PROGNOZNO
IZVEŠTAJNE SLUŽBE NA PODRUČJU
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
930 - 945
Radunović Dragana, Kontić Slavica: ZNAČAJ I
ULOGA SAVJETODAVNE SLUŽBE U BILJNOJ
PROIZVODNJI U REFORMAMA CRNOGORSKE
POLJOPRIVREDE
1200 - 1215 Diskusija
1215 - 1245 Savčić Petrić Snežana i Lukić Slađana: AKTIVNOSTI
UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U NAREDNOM
PERIODU - ZAKONSKA REGULATIVA
1245 - 1315
1315 - 1320
ZAVRŠNI RAD SKUPA
Predsedavajući:
à Bojan Stojnić, predsednik Društva za zaštitu bilja Srbije
à Goran Aleksić, predsednik Stručnog odbora
à Goran Delibašić, predsednik Organizacionog odbora
1320 - 1400 Izveštaji o radu Savetovanja
Gavriloviić Veljko: AKTUELNOSTI U OBLASTI
ZAŠTITE VOĆA I VINOVE LOZE
Marković Čedomir: AKTUELNOSTI U OBLASTI
ZAŠTITE ŠUMSKOG I UKRASNOG BILJA
Pavlović Danijela: AKTUELNOSTI U OBLASTI
ZAŠTITE U RATARSTVU I POVRTARSTVU
Vukša Petar: INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA
Jevtić Radivoje: OKRUGLI STOLOVI
Osvrt predsednika Stručnog odbora
Osvrt predsednika Organizacionog odbora
945 - 1015 Diskusija
II. UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM SREDSTAVA
ZA ZAŠTITU BILJA
Moderatori: Ljubičić Vladimir, Sekulić Dragan, Brkić Dragica
1015 - 1045 Ivanović Miroslav, Denić Ivana, Ljubičić Vladimir,
Radojević Dušan, Jovičić Dragan, Dimitrijević
Dragana: UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM
SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
1045 - 1115 Diskusija
15
11 - 11
45
Diskusija
P a u z a za promenu predsedništva
1400 - 1415 Predlozi za zaključke
Pauza
1415
III. AKTUELNOSTI U IZVOZU SVEŽIH POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA, AKTIVNOSTI UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA
U NAREDNOM PERIODU - ZAKONSKA REGULATIVA
Moderatori: Janjić Vaskrsija, Boćanski Jan, Filajdić Nenad,
Kuzmanović Slobodan
ZATVARANJE SAVETOVANJA
PETAK 3. 12. 2010. GODINE - POSLE PODNE
2100
SVEČANA VEČERA
1145 - 1200 Miletić Novica: AKTUELNOSTI U IZVOZU SVEŽIH
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
16
17
POSTERI
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE VOĆA I VINOVE LOZE
1. Stević Milan Tamaš, Nenad, Rekanović Emil, Vukša Petar:
EFIKASNOST FUNGICIDA U SUZBIJANJU Venturia
inaequalis U USLOVIMA JAKOG INTENZITETA OBOLJENJA
2. Tešanović Dejana: KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA
ANALIZA ŠTETNIH INSEKATA JABUKE NA PODRUČJU
ISTOČNOG SARAJEVA
3. Živković Svetlana, Popović Tatjana, Aleksić Goran, Trkulja
Nenad, Dolovac Nenad, Starović Mira, Gavrilović Veljko:
EFIKASNOST NOVOG PREPARATA NA BAZI KAPTANA I
KALIJUM-FOSFITA U SUZBIJANJU Venturia inaequalis U
JABUCI
4. Grahovac Mila, Tanović Brankica, Hrustić Jovana, Inđić
Dušanka, Vuković Slavica: PATOGENI IZ RODA
Colletotrichum NA USKLADIŠTENIM PLODOVIMA JABUKE
5. Hrustić Jovana, Tanović Brankica, Grahovac Mila, Delibašić
Goran: MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA Monilinia spp.,
PROUZROKOVAČA TRULEŽI PLODA DUNJE
6. Tanasković Snežana: INTENZITET NAPADA Lasioptera rubi
(Diptera: Cecidomiiydae) U KOLEKCIONOM ZASADU
MALINE
7. Perić Sanja, Živić Jelica, Milić Vojinović, Jovanović Gordana:
EPIFITOTIČNA POJAVA Monilinia laxa (Ader. I Ruhl.) NA
PODRUČJU JUŽNE SRBIJE
8. Perić Sanja, Živić Jelica, Milić Vojinović: Monilinia laxa I
Blumeriella jaapii OGRANIČAVAJUĆI FAKTORI
PROIZVODNJE VIŠNJE
9. Stamenković Svetomir, Ilić Novica, Perić Pantelija, Marčić
Dejan: FENOLOGIJA LETA TREŠNJINE MUVE (Rhagoletis
cerasi L.) I MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA U NEKIM
REJONIMA SRBIJE
10. Ćalić Anđelka, Gašić Katarina, Ivanović Milan, Kuzmanović
Nemanja, Obradović Aleksa: PONOVNA POJAVA
BAKTERIOZNE PLAMENJAČE LESKE
18
11. Dolovac Nenad, Aleksić Goran, Trkulja Nenad: ISPITIVANJE
EFIKASNOSTI FUNGICIDA RAZLIČITOG MEHANIZMA
DELOVANJA ZA SUZBIJANJE Plasmopara viticola (Berk. &
Curt.)
12. Gudžić Slaviša, Jovanović Zoran, Nikolić Katerina, Aksić
Miroljub: EFIKASNOST FUNGICIDA U SUZBIJANJU SIVE
TRULEŽI NA VINOVOJ LOZI
13. Zindović Jelena, Višček Marn Mojca, Mavrič Pleško Irena,
Miladinović Zoran, Tiodorović Jelka: PRISUSTVO I
RASPROSTRANJENOST VIRUSA VINOVE LOZE U CRNOJ
GORI
14. Jovanović Gordana, Todorović Dragan, Ljubiša Milenković:
SVE ČEŠĆA POJAVA FITOPLAZMI NA VINOVOJ LOZI U
LESKOVCU
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE ŠUMSKOG I UKRASNOG
BILJA
15. Marković Čedomir, Stojanović Aleksandar: PRILOG
POZNAVANJU FAUNE SIPACA (Coleoptera, Scolytidae)
BORA (Pinus spp.) U SRBIJI
16. Kereši Tatjana, Erić Danijela, Čobanski Maja: POJAVA
MREŽASTE STENICE I MINERA PLATANA U NOVOM
SADU TOKOM PROLEĆA 2008-2009. GODINE
17. Drekić Milan, Poljaković Pajnik Leopold, Vasić Verica,
Kovačević Branislav: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI
NEONIKOTINOIDA U SUZBIJANJU IMAGA VELIKE
TOPOLINE BUBE LISTARE
18. Gajinov Spasenija, Kereši Tatjana: DINAMIKA POJAVE
KESTENOVOG MINERA (Cameraria ochridella Deschka &
Dimić) U NOVOM SADU 2009. GODINE
19. Gvozdenac Sonja, Inđić Dušanka, Tabaković Tošić Mara,
Vuković Slavica, Grahovac Mila: AFINITET GUSENICA
GUBARA (Lymantria dispar L.) PREMA PRIMARNIM I
POTENCIJALNIM DOMAĆINIMA
20. Marković Miroslav, Orlović Saša, Drekić Milan, Pekeč Saša,
Galić Zoran, Vasić Verica: MAKROGLJIVE NA DIVLJOJ
TREŠNJI (Prunus avium L.)
19
21. Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Mihić Jelena, Kovačić Dragana:
Pseudomonas marginalis - NOV PATOGEN UKRASNE
JAGORČEVINE U BOSNI I HERCEGOVINI
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE U POVRTARSTVU
22. Stojnić Bojan, Milošević Drago: ŠTETE NA KROMPIRU OD
LUZITANSKOG GOLAĆA, Arion lusitanicus Mabille
23. Krnjaić Đorđe, Poštić Dobrivoj, Broćić Zoran, Bogdanović
Zorica: REZULTATI DVOGODISNJEG ISPITIVANJA
OTPORNOSTI NOVIH SORTI KROMPIRA PREMA
Globodera rostochiensis Patotip Ro1
24. Šević Milan, Gašić Katarina, Mijatović Mirjana, Obradović
Aleksa: PROUČAVANJE EFIKASNOSTI NEKIH
BAKTERICIDA U SUZBIJANJU PROUZROKOVAČA
BAKTERIOZNE PEGAVOSTI PAPRIKE
25. Gašić Katarina, Ignjatov Maja, Ivanović Milan, Ćalić Anđelka,
Kuzmanović Nemanja, Obradović Aleksa: BAKTERIOFAGI
KAO BIOLOŠKI AGENSI U KONTROLI BAKTERIOZNE
PEGAVOSTI PAPRIKE
26. Petrović Dragana, Bulajić Aleksandra, Stanković Ivana,
Ignjatov Maja, Vujaković Milka, Krstić Branka:
RASPROSTRANJENOST VIRUSA PAPRIKE U SRBIJI
27. Tiodorović Jelka, Radunović Dragana, Zindović Jelena:
EPIDEMIJSKA POJAVA Sclerotinia sclerotiorum TOKOM
2009. I 2010. GODINE NA POVRTARSKIM KULTURAMA U
CENTRALNOM DELU CRNE GORE
28. Jovanović Gordana, Todorović Dragan: NAJČEŠĆE BOLESTI
PARADAJZA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U LESKOVCU
29. Trkulja Nenad, Aleksić Goran, Dolovac Nenad, Gavrilović
Veljko: EFIKASNOST FUNGICIDA NA BAZI
AZOKSISTROBINA I HLOROTALONILA ZA SUZBIJANJE
Fulvia fulva Cooke U USEVU PARADAJZA
30. Živić Jelica, Perić Sanja, Vojinović Milić: PRIMENA Encarsia
formosa G. U ZAŠTITI PARADAJZA OD Trialeurodes
vaporariorum Westwood
31. Pavlović Snežana, Mitrović Jelena, Duduk Bojan: PRVI
NALAZ STOLBUR FITOPLAZMI NA PERŠUNU I
VALERIJANI U SRBIJI
20
AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE U RATARSTVU
32. Onć Jovanović Eleonora, Božić Dragana, Gavrilović Zlata:
KONKURENTSKI ODNOSI USEVA KUKURUZA I
KOROVSKE VRSTE Abutilon theophrasti Medik.
33. Stepanović V.Strahinja, Ulloa M.Santiago, Datta Avishek,
Bruening Chris, Gogos George, Knezević Z.Stevan:
SPALJIVANJE KOROVA PLAMENOM SA KULTIVIRANJEM
U ORGANSKOM KUKURUZU
34. Vrbničanin Sava, Jovanović Radovanov Katarina, Elezović
Ibrahim: EFIKASNOST NOVE KOMBINACIJE HERBICIDA U
SUZBIJANJU KOROVA U USEVU KUKURUZA
35. Balaž Ferenc, Bodroža Marija, Bagi Ferenc: OČUVANJE
PRINOSA I TEHNOLOŠKOG KVALITETA PŠENICE U 2010.
GODINI PRIMENOM HEMIJSKE ZAŠTITE U FAZI
PRECVETAVANJA BILJAKA
36. Balaž Ferenc: Alternaria spp. ZNAČAJAN PATOGEN
SEMENA PŠENICE I MOGUĆNOSTI HEMIJSKE ZAŠTITE
37. Mihajlović Milica, Rekanović Emil, Potočnik Ivana, Lević
Jelena: OSETLJIVOST IZOLATA Fusarium graminearum NA
DIFENOKONAZOL I PROTIOKONAZOL U KULTURI IN
VITRO
38. Jevtić Radivoje, Telečki Mirjana, Malesević Miroslav,
Mladenov Novica, Hristov Nikola: FUZARIOZE STRNIH ŽITA
U 2010. GODINI-STANJE I PROGNOZA
39. Telečki Mirjana, Jevtić Radivoje: SUZBIJANJE PATOGENA
STRNIH ŽITA BIOPREPARATIMA NA BAZI Bacillus subtilis
40. Lević Jelena, Stankоvić Slavica, Krnjaja Vesna, Dodik G.,
Stanković G., Ivanović Dragica, Kandić V.: MIKOBIOTA
ZRNA RAZLIČITIH GENOTIPOVA JEČMA
41. Radivojević Milan, Labudović Tanja: NOVI NALAZ Globodera
rostochiensis
42. Stojnić Bojan, Jokić Goran, Vukša Marina, Dželebdžić Ivana:
ISPITIVANJE MOLUSKOCIDNIH SVOJSTAVA
RODENTICIDA NA BAZI CELULOZE ZA Arion lusitanicus
Mabille
21
43. Sarić Marija, Vrbničanin Sava, Božić Dragana, Radošević
Radenko: UTICAJ VILINE KOSICE (Cuscuta spp. L.) NA
ANATOMSKU GRAĐU LUCERKE (Medicago sativa L.) U
USLOVIMA SA I BEZ PRIMENE HERBICIDA
44. Vojinović Milić, Perić Sanja, Živić Jelica, Vojinović Ljiljana:
EFIKASNOST HERBICIDA U SUZBIJANJU Ambrosia
artemisiifolia L. U NIŠAVSKOM OKRUGU
45. Pavlović Danijela, Vrbničanin Sava, Elezović Ibrahim, Pfaf
Dolovac E., Marisavljević Dragana: REAKCIJE KOROVSKE
VRSTE Conyza canadensis (L.) Cronq. NA GLIFOSAT
TRIMEZIJUM - SULFOSAT
46. Dedić Boško, Maširević Stevan, Tančić Sonja, Lačok Nada,
Miladinović Dragana, Dušanić Nenad, Miklič Vladimir:
OPTIMIZACIJA METODA ZA DOBIJANJE APOTECIJA
GLJIVE Sclerotinia sclerotiorum
47. Knežević Stevan, Malidža Goran, Vrbničanin Sava, Elezović
Igor, Simić Milena, Glamočlija Đorđe: KRITIČNI MOMENAT
ZA POČETAK SUZBIJANJA KOROVA U SUNCOKRETU
48. Tančić Sonja, Dedić Boško, Jocić Siniša, Balalić Igor, Lačok
Nada, Miladinović Dragana, Miklič Vladimir: POJAVA BELE
TRULEŽI KORENA SUNCOKRETA U VOJVODINI U
PERIODU OD 2007 - 2009. GODINE
49. Budakov Dragana, Nagl Nevena, Taški-Ajduković Ksenija,
Stojšin Vera, Bagi Ferenc: EFIKASNOST RAZLIČITIH
METODA IZOLACIJE DNK IZ MICELIJE Cercospora beticola
Sacc.
50. Milovac Željko, Mitrović Petar, Kereši Tatjana, Marinković
Radovan, Marjanović Jeromela Ana: EFIKASNOST
INSEKTICIDA U SUZBIJANJU REPIČINIH PIPA
(Ceuthorrhynchus spp.)
51. Popović Tatjana, Trkulja Nenad, Aleksić Goran, Dolovac
Nenad, Kuzmanović Slobodan, Stojanović Saša, Gavrilović
Veljko: EFIKASNOST PREPARATA NA BAZI
HLOROTALONILA I I KALIJUM-FOSFITA U SUZBIJANJU
Cercospora beticola U USEVU ŠEĆERNE REPE
22
52. Radivojević Stevan, Filipović Vlada, Glamočlija Đorđe:
GRANIČNE VREDNOSTI POKAZATELJA TEHNOLOŠKOG
KVALITETA ŠEĆERNE REPE ZARAŽENE RIZOMANIJOM,
RIZOKTONIJOM I DRUGIM OBOLJENJIMA
53. Inđić Dušanka, Jovičić Dušica, Vuković Slavica, Grahovac
Mila, Popov Milutin, Vuković LJubica, Popović Dušica:
UTICAJ PREPARATA ZA TRETIRANJE SEMENA NA
KLIJAVOST SEMENA ULJANE REPICE
54. Petrović Kristina, Vidić Miloš: RASPROSTRANJENOST
PARAZITA SEMENA SOJE U SRBIJI
INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA
55. Andrić Goran, Kljajić Petar, Pražić Golić Marijana:
EFIKASNOST ABAMEKTINA ZA ADULTE KESTENJASTOG
BRAŠNARA IZ RAZLIČITIH POPULACIJA NA ZRNU
PŠENICE
56. Jankov Dušan, Inđić Dušanka, Kljajić Petar, Almaši Radmila,
Andrić Goran, Vuković Slavica, Grahovac Mila, Marković
Mirjana: UTICAJ PRIRODE TRETIRANE POVRŠINE I
FORMULACIJE PREPARATA NA INICIJALNU TOKSIČNOST
MALATIONA, PIRIMIFOS-METILA I LAMBDA CIHALOTRINA
ZA PIRINČANOG ŽIŠKA, Sitophilus oryzae (L.)
57. Jankov Dušan, Inđić Dušanka, Kljajić Petar, Almaši Radmila,
Andrić Goran, Vuković Slavica, Grahovac Mila, Marković
Mirjana: REZIDUALNI EFEKTI MALATIONA, PIRIMIFOSMETILA I LAMBDA CIHALOTRINA NA PIRINČANOG ŽIŠKA,
Sitophilus oryzae (L.) U ZAVISNOSTI OD PRIRODE
TRETIRANE POVRŠINE I FORMULACIJE PREPARATA
58. Kljajić Petar, Pražić Golić Marijana, Andrić Goran: EFEKTI
TEMPERATURE 5°C NA PIRINČANOG ŽIŠKA
59. Poslončec Danijela, Almaši Radmila: VISINA
PROUZROKOVANIH GUBITAKA U ZAVISNOSTI OD
GUSTINE POPULACIJE BAKRENASTOG MOLJCA, Plodia
interpunctella Hbn.
60. Đedović Suzana, Draganić Mirko, Vukša Marina, Stojnić
Bojan, Jokić Goran: EFIKASNOST PREPARATA NA BAZI
BROMADIOLONA U ZAVISNOSTI OD VRSTE
ATRAKTANATA
23
61. Jokić Goran, Vukša Marina, Ibrahim Elezović, Stojnić Bojan,
Đedović Suzana: ZAŠTITA USKLADIŠTENOG ŽITA OD
ŠTETNIH GLODARA PRIMENOM HLOROFACINONA
62. Oro Violeta: ONTOGENIJA CISTE Globodera VRSTA - NOVI
PRISTUP
63. Vajgand Dragan: DINAMIKA LETA LEPTIRA NA
SVETLOSNOJ KLOPCI U SOMBORU TOKOM 2010.
GODINE
64. Vajgand Dragan: ELEMENTI PROGNOZE POJAVE
EKONOMSKI ZNAČAJNIH LEPTIRA ZA LOKALITET
ČELAREVO
65. Tanasković Snežana, Thalji Ragheb, Marković Goran:
POJAVA Harmonia axyridis Palas, 1773 (Coleoptera:
Coccinellidae) NA PODRUČJU ZAPADNE SRBIJE
66. Jović Vesna, Radovanović Ljubimaja, Stojanović Marković
Nadica: TROGODIŠNJE ISKUSTVO U SUZBIJANJU
AMBROZIJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA I U
RASADNICIMA JKP ’’ZELENILA- BEOGRAD’’
67. Ugrenović Vladan, Filipović Vladimir, Kostić Miroslav,
Jevđović Radosav: UPOTREBA VIŠEGODIŠNJEG MORAČA
(Foeniculum vulgare P. Mill.) U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
68. Mojašević Milica: AKREDITACIJA LABORATORIJA ZA
ISPITIVANJE OSTATAKA PESTICIDA U SRBIJI Đurović
Rada, Đorđević Tijana: METODA TEČNO-ČVRSTE
EKSTRAKCIJE U ODREĐIVANJU PESTICIDA U UZORCIMA
ZEMLJIŠTA
69. Grahovac Nada, Sekulić Petar, Zeremski Škorić Tijana: HPLC
METODA ZA ODREÐIVANJE SULFONILUREA
70. Lazić Sanja, Šunjka Dragana, Bursić Vojislava, Vuković
Slavica: ODREĐIVANJE OSTATAKA NEKIH
SULFONILUREA HERBICIDA U VODI
24
OBAVEŠTENJA
Mesto održavanja Savetovanja: Skup se realizuje u
jednom od najpoznatijih planinskih turističkih centara Srbije, oko
250 km udaljenog od Beograda gde je najjednostavnije stići
drumskim putem (autobusom ili kolima). Rad se odvija u sali
Kongresnog centra "Srbija" HTT "Palisad" (jedna plenarna i dve
poster sale). Akreditacija učesnika, sajamski prostor i pokretni
šalter banke, nalaziće se u holu hotela "Palisad“.
Adresa: X Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, HTT
"Palisad". Telefon: (031) 841-161. Fax: (031) 841-734.
Rezervacija smeštaja: Vrši se isključivo preko HTP
“Palisad”, na priloženom obrascu (LIST ZA REZERVACIJU
SMEŠTAJA), koji treba dostaviti hotelu faksom ili e-mailom. Po
prijemu rezervacije, hotel će učesniku poslati predračun na
osnovu koga se vrši plaćanje smeštaja. Po ugovoru sa
organizatorom, zagarantovan je smeštaj u navedenim hotelima
ukoliko se rezervacija izvrši najkasnije do 12.novembra, a uplata
aranžmana do 20.11.2010.g.
Učesnicima Skupa iz inostranstva Organizator će pomoći
da rezervišu smeštaj ukoliko se jave do 1. novembra 2010. i
naznače kakav smeštaj im je potreban.
Plaćanje smeštaja se može obaviti bezgotovinski (po
predračunu koji se dobije iz hotela "Palisad" (što preporučujemo
svim učesnicima bez obzira da li se plaćanje obavlja u okviru
Srbije ili iz Inostranstva) ili na licu mesta na recepciji hotela
"Palisad" na Zlatiboru.
Smeštaj: Smeštaj za učesnike Savetovanja je predviđen u
objektima "Palisad", "Ratko Mitrović" i "Čigota". Centarlna
recepcija je u hotelu "Palisad". Dnevne cene punog pansiona po
osobi prikazane su u tabeli. Navedene cene važe za boravak od
tri i više dana. Za boravak kraći od tri dana cena se uvećava za
20%.
25
Soba
"A" deo "Palisad"-a "B" deo "Palisad"-a i
i "Čigota"
"Ratko Mitrović"
1/1
3.810,00 din.
1/2
3.310,00 din.
3.810,00 din.
1/2F i 1/3
3.110,00 din.
3.510,00 din.
1/A-2
4.310,00 din.
1/A-4
5.110,00 din.
Depadansi
"Palisad"
2.790,00 din.
2.290,00 din.
1.990,00 din.
Veće apartmane mogu koristiti najmanje 2 osobe, a
ukoliko ih koriste 3 ili 4 osobe, primenjuje se cena manjeg
apartmana. Ukoliko apartman koristi samo jedna osoba, cena se
uvećava 50%. Ukoliko mali apartman ili dvokrevetnu sobu u "B"
delu koristi jedna osoba cena se uvećava za 1.000 dinara dnevno
po osobi.
Cene navedene u tabeli odnose se na troškove pansiona,
koji uključuje „švedski sto” za sva tri obroka i važiće do iznosa
1EUR = 107 dinara. Preko lista za rezervaciju smeštaja sa
centralnom recepcijom u hotelu "Palisad" se može dogovoriti
korišćenje polupansiona, i tada se cena pansiona umanjuje za
400,00 dinara dnevno po osobi, a cena noćenja sa doručkom je
700,00 dinara niža u odnosu na pansionsku.
Svečana večera: Za sve učesnike Savetovanja,
predviđena je mogućnost učešća na zajedničkoj, Svečanoj večeri
u hotelu "Palisad", u petak, 3. decembra 2010.godine. Doplata za
Svečanu večeru za goste na pansionu smeštene preko Centralne
recepcije "Palisada" košta 1.600,00 dinara i biće uključena u cenu
aranžmana gostima koji to naznače u prijavnom listu. Svečane
večere za goste smeštene mimo Organizatora košta 2.000,00
dinara i može se platiti na recepciji hotela "Palisad”.
Transfer od Beograda do Zlatibora i nazad:
Organizovanog prevoza, u organizaciji Društva, neće biti. Prema
informacijama koje smo dobili od autobuske stanice u Beogradu
postoje svakodnevni redovni polasci ka Zlatiboru počev od 6 pa
do 23 časa.
Članarina za narednu godinu je obavezna za sve članove
Društva i iznosi 3.000,00 dinara. Za penzionere je Glavni odbor
26
odobrio značajan popust i ona iznosi 500,00 dinara, ali je
neophodno da dokumentuju svoj status Organizatoru čekom od
penzije. Isto važi i za one članove koji ne dolaze na Zlatibor.
Plaćanjem članarine za narednu godinu, stiče se pravo na
popust kod plaćanja Kotizacije za učešće na Skupu, pravo na rad
u Odborima, Skupštini, Komisijama i dr., pravo na predstavljanja
Društva na mestima gde za tim postoji potreba, kao i pravo na
dobijanje materijala iz aktivnosti Društva u 2010. godini (izdanja,
potpun pristup sajtu, informacijama, pozivi i dr). Penzioneri koji
plate članarinu za narednu godinu, oslobođeni su plaćanja
kotizacije.
Redovni studenti završnih godina poljoprivrednog i
šumarskog fakulteta (osnovnih i master studija) plaćaju 500,00
dinara na ime participacije u troškovima kotizacije, ali je
neophodno da indeksom dokumentuju svoj status Organizatoru.
Studenti doktorskih studija i stipendisti Ministarstva,
za učešće na naučnim skupovima imaju mogućnost namenskog
korišćenja predvidjenih sredstava, nisu oslobođeni plaćanja
članarine odnosno Kotizacije, a od Organizatora mogu dobiti
odgovarajuću potvrdu radi konkurisanja kod Ministarstva ukoliko
se prijave na e-mail adresu Društva ([email protected]).
Kotizacija za učešće na Savetovanju: Svi učesnici
Savetovanja (osim redovnih studenara i penzionera) obavezni su
da plate Kotizaciju za učešće na Skupu u okviru jedne od sledećih
kategorija u zavisnosti od toga da li a) žele da budu članovi
Društva za zaštitu bilja u 2010.godini i b) smešteni su preko
Centralne recepcije u hotelu "Palisad" ispred Organizatora. To
znači da se plaćanje kotizacije realizuje kroz četiri varijante i to:
I. Za učesnike koji plaćaju članarinu za 2011.godinu (3.000,00
dinara) i smešteni su preko Organizatora, kotizacija je 2.640,00
dinara + 18% PDV (3115,20 din.) tj.3000 + 3115,20 = 6.115,20
dinara;
II. Za učesnike koji uplate članarinu za 2011.godinu (3.000,00
dinara), a smešteni su mino Organizatora, kotizacija je 4.560,00
dinara + 18%PDV (5380,80 din.) tj. 3000 + 5380,80 = 8.380,80
dinara;
27
III. Za učesnike koji ne žele da budu članovi Društva (ne plaćaju
članarinu za 2010.godinu), a smešteni su preko Organizatora,
kotizacija je 7.800,00 dinara + 18% PDV , tj. 9.204,00 din.;
IV. Za učesnike koji ne žele da budu članovi Društva i nisu
smešteni preko Organizatora, kotizacija je 8.400,00 dinara +
18%PDV, tj.9.912,00 din.
Kotizacija obezbeđuje paket radnog materijala (sa
Zbornikom rezimea radova) i ID karticu sa kojom se može ući u
sve sale u kojima se odvijaju aktivnosti Skupa.
Organizator vam preporučuje da se prijavljivanje za
učešće na Savetovanju vrši preko sajta ili direktno u Društvu, a
plaćanje na osnovu profakture kako bi izbegli nepravilnosti kod
plaćanja. (PDV za članarinu se ne zaračunava, a za kotizaciju
iznosi 18%.)
Novinari koji skupu prisustvuju po pozivu Organizatora,
kao i studenti i penzioneri,
ID karticu regulišu prilikom
akreditacije, direktno na desku organizatora. Takođe, neophodno
je da zainteresovane TV kuće koje žele da snime rad
Savetovanja, na vreme kontaktiraju organizatora radi dogovora u
vezi satnice i mesta snimanja. Na osnovu toga, dobiće posebne
ID kartice, kao i pratioca od strane organizatora. Prijavu treba
podneti do 20.11.2010.godine preko e-mail adrese Drustva
([email protected]).
Pomažućim članovima Društva – sponzorima po tom
osnovu ne pripada učesnički (radni) paket sa ID karticom, već
samo jednokratne ID kartice za goste na njihovim prezentacijama
u poslepodnevnim terminima. Reklamna predavanja u
prepodnevnim terminima su deo redovnog progrma Skupa i njima
mogu prisustvovati samo učesnici Skupa sa plaćenom
kotizacijom.
Uplata članarine i/ili kotizacije: Predračun za pravna lica
se može naručiti prijavom učešća preko sajta Društva (www:
plantprs.org.rs) ili telefonom. Pravna lica i pojedinci, članarinu
mogu uplatiti i bez predračuna, na račun Društva broj: 160315327-39, jer se na članarinu ne zaračunava PDV.
Iznos uplate članarine i kotizacije mora odgovarati
odabranoj varijanti učešća na Skupu. U svakom slučaju plaćanja
28
mora se prepoznatljivo naznačiti za koju osobu (osobe) je uplata
izvršena. Dokaz o tome mora se dati na uvid prilikom akreditacije
na Zlatiboru.
Organizator će, kao i do sada, za sva potrebna plaćanja
na licu mesta nastojati da obezbedi pokretni šalter banke u holu
Hotela "Palisad" za vreme trajanja Skupa.
Usmena saopštenja: Autori su dužni da pripreme
kompjutersku prezentaciju za „video bim” i da je isprobaju sa
operaterima u sali bar dan ranije pre termina za prezentaciju. Uz
to, referenti se moraju pridržavati vremena naznačenog u
programu. Rad mogu saopštavati najviše dva autora po radu.
Priprema postera: Poster mora biti veličine: 90 cm širina i
95 cm dužine. U gornjem desnom uglu treba napisati redni broj
rada (iz Programa). Ispod toga treba napisati naslov, ispod njega
imena autora, a potom ostali sadržaj postera sa prepoznatljivim
delovima (uvod, metode ...), što se posebno odnosi na rezultate.
Postavljanje postera: Svi poseri moraju biti postavljeni
pre zvaničnog otvaranja Savetovanja, odnosno najkasnije do 10
časova u ponedeljak, 29.11.2010.godine, na mestu sa
numeracijom koju je postavio Organizator i moraju biti dostupni
za razgledanje učesnicima za sve vreme trajanja Skupa.
Čuvanje i skidanje postera autora koji moraju da odu
ranije, obaveza su Organizatora ukoliko mu se to prijavi. Posteri
koje skine Organizator mogu se podići u prostorijama Društva.
Ukoliko autor iz bilo kog razloga ne postavi poster (ili ga skine
ranije bez dozvole organiuzatora), rad će se smatrati
nesaopštenim na Savetovanju.
Nesaopšteni radovi će biti izbačeni iz elektronske verzije
Zbornika koja se trajno postavlja na sajt Društva
(www.plantprs.org.rs) i biće oglašeno da se smatraju
nesaopštenim. Autori čiji su radovi uvršteni u zvanički Program
Skupa i odštampani u Zborniku, a smatraju se nesaopštenima,
biće na odgovarajući način sankcionisani.
Razgledanje postera: Sale sa posterima biće otvorene
svakog radnog dana Skupa od 830 do 20 časova. U to vreme je
moguće razgledanje postera i mimo programom predviđenih
29
termina. Razgovor sa autorima pred posterima moguć je u vreme
naznačeno u programu.
Dodatne informacije: Sva dodatna obaveštenja u vezi sa
Savetovanjem, mogu se dobiti kod Organizatora telefonom ili
elektronskom poštom.
Adresa: Društvo za zaštitu bilja Srbije,
11080 Beograd 80, Nemanjina 6; p.fah 123
Tel/fax: 381 (0)11 3160-630; 381 (0)11 3160-991
E-mail: [email protected]
Internet: www.plantprs.org.rs
POSEBNE NAPOMENE I VAŽNI DATUMI
O B A V E Š T E NJ E
o prodaji 16. izmenjenog i dopunjenog izdanja knjige "PESTICIDI
U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U SRBIJI 2010" u pretplati
Odlukom Glavnog odbora Društva, do 30.oktobra
2010.godine moguće je kupiti knjigu "PESTICIDI U
POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U SRBIJI 2010" po ceni od
3300 dinara + PDV + pripadajući deo troškova dostave kurirskom
službom ukoliko knjigu ne preuzimate lično u prostorijama
Društva.
Nakon izlaska iz štampe, cena knjige će biti 4125 dinara +
PDV + pripadajući deo troškova dostave kurirskom skužbom
ukoliko knjigu ne preuzimate lično u prostorijama Društva.
Naručivanje knjiga je moguće izvršiti preko sajta Društva:
www.plantprs.org.rs; e-maila: [email protected] ili telefona.
Posebne napomene: Organizator je preuzeo obaveze
prema onima koji su svoj boravak na Zlatiboru korektno regulisali i
koji se pridržavaju naznačenog programa i insistira da se
ispoštuje sledeće:
• Svi učesnici Skupa su dužni da na vidnom mestu nose ID
karticu Društva.
• Bez ID kartice ne može se ući niti boraviti u Kongresnom
centru. Lica koja se zateknu bez ID kartice biće zamoljena
da napuste Kongresni centar.
• Za vreme trajanja Savetovanja nisu mogući nikakvi oblici
promotivnog nastupa firmi i pojedinaca iz njih ukoliko se ne
nalaze na spisku sponzora Skupa.
• U vreme predviđeno za razgovor sa autorima ispred
postera i u vreme diskusije po naznačenim posterima
obavezno je prisustvo najmanje jednog autora rada ispred
postera i u plenarnoj sali.
• Prijavljivanje sponzora za učešće na Skupu i korišćenje
pripadajućih prava moguće je do 15. septembra. Posle
tog roka Organizator može obezbediti samo one
pogodnosti za koje nije kasno po dinamici rada.
30
31
Download

Drugo obaveštenje i Program skupa