Nacionalni komitet za proslavu Međunarodne godine svetlosti u saradnji sa
Institutom za nuklearne nauke Vinča i
Institutom za fotonične tehnologije Aston pri
Aston Univerzitetu iz Birmingema u Velikoj Britaniji
raspisuju konkurs na temu
UPUSTVO
za prijavu na konkurs
SVETLOSNI EKSPERIMENTI
Konkursna prijava treba da sadrži:
Ime i prezime autora:
Radno mesto/fakultet:
Kontakt:
Opis eksperimenta
Naziv eksperimenta:
Ideja i cilj eksperimenta:
Opis metoda i aparature:
Rezultati i zaključci:
Prilog: Video snimak ili prezentacija koji pokazuje aparaturu i tok eksperimenta
Opis eksperimenta treba da bude na nivou razumljivom nestručnim licima.
Eksperimentalna postavka treba da stane na radni sto (80 h 120 cm), da bude pogodna za prenos i
sklapanje na izložbenom štandu.
Prijavu na konkurs poslati dr. Jovani Petrović na adresu [email protected] do 26.04.2015.
Rezultati konkursa biće poznati 4.05.2015.
Nacionalni komitet za proslavu Međunarodne godine svetlosti u saradnji sa
raspisuju konkurs na temu.
Download

UPUSTVO SVETLOSNI EKSPERIMENTI(2)