- URBINO RENESENSNI GRAD UNIVERZITET
umetnosti i kulture
Urbino prevedeno sa latinskog Urbs bina – znači dvostruki grad, odnosno prostire se
na dva brda iznad Metauro i Foglia dolina.
Prostor na kome je zasnovan grad sigurno je bio naseljen i u doba preistorije, da bi ga u
raznim istorijskim periodima naseljavali italski narodi. U antičko doba bio je važan
centar, ostaci iz tog perioda čuvaju se u Duždevoj palati.
Posle pada rimskog carstva došao je pod vlast Lombarda. Tokom srednjeg veka Urbino
je prokraljevski grad, da bi oko 1155. godine potpisom Frederika Barbarosse bio
dodeljen familiji Montefeltro. Tokom kratkog perioda bio je i pod papskom vlašću, da bi
1508. ponovo došao u posed familije Montefeltro.
Tokom perioda renesanse Urbino nije utvrdio svoju poziciju samo u vojnom i političkom
smislu, proširujući tertoriju kojom je vladao, nego još više u ekonomskoj i umetničokoj
sferi, pretvarajući mali grad u Renesansni dvor sa velikim prestižom, kulturom i
značajem.
Dužd Federico di Montefeltro 1444-1482 najzaslužniji je za izgradnju i značaj Urbina,
koji je u doba njeogve vladavine bio umetničko i kulturno središte.
Posetocu grad se prikazuje kao ponosit i ozbiljan ali i koherentan u svojoj pojavi,
okružen i zatvoren zidinama, koje su artikulisane serijom bastiona. Vizuelna pojava
Urbina opravdava atribut Grad – Palata.
Portreti Federica da Montefeltro i njegove žene Beatriče Sforza, naslikani 1466. godine
od Pier della Francesca. Originali se nalaze u Uffizi Gallery u Firenci.
Urbino se razvijao oko svojih značajnih spomenika,
potencirajući kulturne i umetničke vrednosti.
Iako su mnoga vremena ostavila trag u razvoju
grada, najznačanjiji period svakako je renesansa. Ta
civilizacija 15. veka je harmonizovala i ujedinila
prošlost Urbina. Kontinuirani razvoj grada do
današnjih dana nije narušio renesansni izgled i
atmosferu.
Urbino ostaje jedan od
najznačajnijih i
najfantastičnijih gradova sa
istoijskog, umetničkog i
kulturnog stanovišta, to je
zato što je kolevka sjajne
renesansne civilizacije, koja
je imala svoj centar u dvoru
vladajuće familije Montefeltro
i Duždeve palate, u kojoj su
stvarali mnogi slikari,
arhitekte i pisci iz čitave
Italije.
Rafaelo je rođen u samom
gradu, Bramante u
neposrednoj okolini.
Najznačajniji arhitektonski element
palate su dva tornja sa kojih se
pruža veličanstven pogrled ka
Apeninima, između kojih su
smeštene najreprezentativnije
unutrašnje prostorije palate.
Lučano Lurana je jedan od
arhitekata koji je gradio Duždevu
palatu. Zaslužan je za organizaciju
dvorišta, grandioznog stepeništa,
kao i najznačajnijeg identiteta
palate fasade sa dva tornja Facciata dei Torrincini.
Glavni trg Piazza della Repubblica
sa gradskom kućom i crkvom koja
svojim uglom izlazi na otvoreni
prostor.
Crkveni trg zimi i leti.
Najzanačajniji otvoreni prostor grada svakako je Piazza Duca Federico, ispred Palate.
Izgradnja palate počela je u 15. veku, potpuno je različita od svih iz tog perioda koje su
uvek bile u formi tvrđave. Nasuprot tome Duždeva palata u Urbinu trebala je da
odslikava eleganciju, urbanitet i mirnoću. Kompleks se sastoji od mnogih arhitektonskih
elemenata, koji su adekvatno izbalansirani i uravnoteženi, zbog čega se smatra da je da
je prva prava renesansna palata u čitavoj Italiji,
Dva trga, Piazza Duca Federico ispred
ulaza u palatu – pravougaoni
reprezentativni, i trg Piazza Rinascimento
- linearni prostor za različite programe na
kome stoji i egipatski obelisk sa
hieroglifima. Donirao ga je kardinal
Albano gradu u 18. veku, a nekada je
stajao ispred Panteona u Rimu.
Enterijeri palate prava su umetnička dela.
Originalna slika Idealni grad Lučana Lurane nalazi se u jednoj od
svečanih sala za prijeme.
Ugrađene crkve u tkivo grada.
Nove strukture univerziteta na okolnim uzvišenjima simbolički asociraju na strukturu i
pziciju starog grada.
Download

URBINO – GRAD UNIVERZITET