DEKORATIVNE BOJE
RINASCIMENTO
- MILLICOLOR C (pokrivanje jednom rukom)
- MILLICOLOR T (termoizolant)
Za ove proizvode ne treba nanositi posebne podloge, nisu zapaljivi i imaju sertifikat klase 1, potpuno su
bez mirisa, daju zidu potpunu prozračnost, otporni su na česta pranja sa alkoholom i običnim
deterdžentima. Millicolor T je ujedno termoizolant, antikondezivan i deluje protiv mema.
Primena
Ciklus primene: Nanose se jednim slojem sa krajnom lakoćom, špricem pritiska 2,5 do 3 atmosfere.
Dizne šprica trebaju biti širine 2,5 mm. lzgled može varirati u zavisnosti od pritiska i dizne. Špricati sa
udaljenosti od 30-50 cm sve do pokrivanja čitave površine radeći prvo u horizontalnom, a onda u vertikalnom smeru. Kvalitet Mlillicolora T biće izraženiji u funkciji količine proizvoda koji je utrošen. Sav2
etuje se nanošenje u više slojeva (ukupna količina od 1 Lt./2,5 m ) osiguravši da se proizvod osuši
nakon nanošenja pojedinog sloja. Ova primedba je takodje rezervisana i za Millicolor C, naročito kada
je ton podloge bitno različit od izabranog Millicolora C. U tom slučaju pričekati dok se prvi nanos potpuno osuši (1 sat), a onda nastaviti. Millicolor je odlična zamena tapetama.
Karakteristike
Razredjivanje: Spreman za upotrebu.
Boje: Dobijaju se boje kao na katalogu. Sve boje se mogu mešati medjusobno tako da postoji
neograničen broj varijanti.
2
2
Utrošak: Millicolor C 1Lt /3,5 m Millicolor T 1Lt./5 m
Specifična težina: 1,0
Sušenje: Dva sata pri temperaturi od 200C. Nakon 8 sati može se dodirivati, a potpuno je suv nakon
nekoliko dana.
Pogodne podloge: Primenjuje se na različitim podlogama: glatki malter, cement, cigla, drvene ploče,
gips, iverica, Iake legure i staklo. Za svaku površinu savetuje se adekvatna priprema podlege, gletovanje i brušenje. Očistiti dobro podlogu i nastaviti sa nanošenjem Millicolora T. Podloge od metala
dobro očistiti i naneti jedan sloj antikorozivne boje dobrog kvaliteta. Za lake legure i staklo odmastiti
površine i naneti podlogu Gummiflex.
Praktični saveti: Promešati dobro proizvod pre njegove primene. Opremu očistiti najpre vodom, a
potom sa razredjivačem. Eventualne kapljice na neželjenim mestima odmah očistiti krpom natopljenom razređivačem.
Pakovanje: Millicolor C i T punjeni su u kante od 5 Iitara. čuvati na temperaturi ne manjoj od 5°C i ne
0
Većoj od 30 C. Radove izvoditi na temperaturi većoj od 50C.
Rok trajanja: 8 meseci, ako su gore navedeni saveti ispunjeni.
Oprema za špricanje: Sve šprice koje se nalaze u prodaji sa dovoljnom snagom (isključujući AIRLESS).
Napomene
-Pre naručivanja potrebno je tačno izmeriti površine na koje se materijal nanosi. Potrebno je naručiti dovoljne
količine materijala u skladu sa izmerenim površinama. Nijanse gotovog materijala mogu neznatno varirati od
kataloga zbog štampe i serije proizvoda, te se ne može garantovati savršeno ponavljanje nijansi. Savetujemo da
se ponovo rađena nijansa prvo proba na malom delu zida. Sve eventualne neznatne razlike u serijama mogu se
izbeći tako što će se sav materijal usuti i pomešati u jednu veliku posudu, pre nanošenja. Savetujemo da se
započeti zid završi u istom danu. Gore navedeni podaci su tačni i precizni i rezultat su istraživanja i iskustva
proizvođača VALPAINT SPA.
- Ukoliko način primene materijala nije prema navedenim standardima i uslovi izvođenja radova su van kontrole
proizvođača i distributera isti ne snose odgovornost za neadekvatno izvođenje radova.
Download

RINASCIMENTO pdf, 101KB