CENÍK
2012/2013
RAS RESIDENTIAL
P R O B Y T Y, R O D I N N É D O M Y A KA N C E L Á Ř E
R AV L I G H T C O M M E R C I A L
P R O KA N C E L Á Ř E , O B C H O DY A T E C H N I C K É A P L I KA C E
D OP ORU Č EN É CE N Y BE Z DP H P R O K O N CO V É HO UŽ IV A T ELE V ČR . DA T UM VYDÁ N Í 1 . DUBN A 2 0 1 2 . CEN Y S K L A D PR A H A , PR O CLEN O .
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
R A S R E SIDE N T I A L - S PLIT S Y S TÉM Y
výkon
zařízení
Super
Daiseikai 6,5
Super
Daiseikai 6
Invertorové jednotky
Suzumi
Plus
Suzumi
Plus
AvAnt
Inverter
FixSpeed jednotky
Nástěnné
2,5 kW
10
RAS-B10 N3KVP-E
RAS-10 N3AVP-E
RAS-10 SKVP2-E
RAS-10 SAVP2-E
RAS-10 SKV2-E
RAS-10 SAV2-E
RAS-B10UFV-E
RAS-10SAV2-E
RAS-107SKV-E3
RAS-107SAV-E3
RAS-10 SKHP-ES
RAS-10 S2AH-ES
3,5 kW
13
RAS-B13 N3KVP-E
RAS-13 N3AVP-E
RAS-13 SKVP2-E
RAS-13 SAVP2-E
RAS-13 SKV2-E
RAS-13 SAV2-E
RAS-B13UFV-E
RAS-13SAV2-E
RAS-137SKV-E3
RAS-137SAV-E3
RAS-13 SKHP-ES
RAS-13 S2AH-ES
4,5 kW
16
RAS-B16 N3KVP-E
RAS-16 N3AVP-E
RAS-16 SKVP2-E
RAS-16 SAVP2-E
RAS-16 SKV2-E
RAS-16 SAV2-E
------
RAS-167SKV-E3
RAS-167SAV-E3
------
5,0 kW
18
------
------
RAS-18 SKV2-E
RAS-18 SAV2-E
RAS-B18UFV-E
RAS-18SAV2-E
------
RAS-18 SKHP-ES
RAS-18 S2AH-ES
6,3 kW
24
------
------
RAS-22 SKV2-E
RAS-22 SAV2-E
------
------
RAS-24 SKHP-ES
RAS-24 S2AH-ES
RA S RE SI D E N TI A L - V N ITŘN Í M U LTISPL ITOVÉ J EDNOTKY
tepelné
čerpadlo
10
13
16
18
2,7 / 3,2 kW
3,7 / 4,2 kW
4,5 / 5,5 kW
5,0 / 5,5 kW
Super Daiseikai 6,5
N3KVP
Super Daiseikai V
PKVP
Suzumi Plus
SKV
Suzumi Plus
UFV
Kazetové 60x60
SMUV
Mezistropní
GDV
RAS-B10 N3KVP-E
RAS-B13 N3KVP-E
RAS-B16 N3KVP-E
------
RAS-M10 PKVP-E
RAS-M13 PKVP-E
-----------
RAS-M10 SKV-E
RAS-M13 SKV-E
RAS-M16 SKV-E
------
RAS-B10 UFV-E
RAS-B13 UFV-E
-----RAS-B18 UFV-E
RAS-M10 SMUV-E
RAS-M13 SMUV-E
RAS-M16 SMUV-E
------
RAS-M10 GDV-E
RAS-M13 GDV-E
RAS-M16 GDV-E
------
R AV L I GHT C OMME RCIAL - S plit systémy DI / B IG -DI / S -DI
DIGITAL INVERTER
SUPER DI
BIG DI
3 FÁZOVÉ PROVEDENÍ
SUPER DI
1 FÁZOVÉ PROVEDENÍ
Nástěnné
Jednotky
KRT-E
Kazetové
60x60
MUT-E
Kazetové
jednotky
UT-E
Podstropní
jednotky
CT-E
Mezistropní
nízké
SDT-E
Mezistropní
standardní
BT-E
Flexi
jednotky
XT-E
5,0 kW
(1,5 - 5,6)
7,0 kW
(2,2 - 8,0)
10,0 kW
(2,2 - 11,0)
12,0 kW
(3,0 - 13,2)
14,0 kW
(3,0 - 16,0)
RAV-SM564(6) KRT-E* RAV-SM564 MUT-E
RAV-SM563 AT-E
RAV-SM563 AT-E
RAV-SM804(6) KRT-E*
RAV-SM803 AT-E
RAV-SM564 UT-E
RAV-SM563 AT-E
RAV-SM804 UT-E
RAV-SM803 AT-E
RAV-SM1104 UT-E
RAV-SM1103 AT-E
RAV-SM1404 UT-E
RAV-SM1403 AT-E
RAV-SM1604 UT-E
RAV-SM1603 AT-E
RAV-SM564 CT-E
RAV-SM563 AT-E
RAV-SM804 CT-E
RAV-SM803 AT-E
RAV-SM1104 CT-E
RAV-SM1103 AT-E
RAV-SM1404 CT-E
RAV-SM1403 AT-E
RAV-SM564 SDT-E RAV-SM564(6) BT-E*
RAV-SM563 AT-E
RAV-SM563 AT-E
RAV-SM804(6) BT-E*
RAV-SM803 AT-E
RAV-SM1104(6) BT-E*
RAV-SM1103 AT-E
RAV-SM1404(6) BT-E*
RAV-SM1403 AT-E
RAV-SM1606 BT-E
RAV-SM1603 AT-E
RAV-SM562 XT-E
RAV-SM563 AT-E
RAV-SM802 XT-E
RAV-SM803 AT-E
5,0 kW
(1,2 - 5,6)
7,0 kW
(2,2 - 8,0)
10,0 kW
(3,0 - 12,0)
RAV-SM564(6) KRT-E* RAV-SM564 MUT-E
RAV-SP564 AT-E
RAV-SP564 AT-E
RAV-SM804(6) KRT-E*
RAV-SP804 AT-E
RAV-SM564 UT-E
RAV-SP564 AT-E
RAV-SM804 UT-E
RAV-SP804 AT-E
RAV-SM1104 UT-E
RAV-SP1104 AT-E
RAV-SM564 CT-E
RAV-SP564 AT-E
RAV-SM804 CT-E
RAV-SP804 AT-E
RAV-SM1104 CT-E
RAV-SP1104 AT-E
RAV-SM564 SDT-E RAV-SM564(6) BT-E*
RAV-SP564 AT-E
RAV-SP564 AT-E
RAV-SM804(6) BT-E*
RAV-SP804 AT-E
RAV-SM1104(6) BT-E*
RAV-SP1104 AT-E
RAV-SM562 XT-E
RAV-SP564 AT-E
RAV-SM802 XT-E
RAV-SP804 AT-E
12,0 kW
(3,0 - 14,0)
RAV-SM1404 UT-E
RAV-SP1404 AT-E
RAV-SM1404 CT-E
RAV-SP1404 AT-E
RAV-SM1404(6) BT-E*
RAV-SP1404 AT-E
10,0 kW
(3,0 - 12,0)
RAV-SM1104 UT-E
RAV-SP1104 AT8-E
RAV-SM1104 CT-E
RAV-SP1104 AT8-E
RAV-SM1104(6) BT-E*
RAV-SP1104 AT8-E
12,0 kW
(3,0 - 14,0)
RAV-SM1404 UT-E
RAV-SP1404 AT8-E
RAV-SM1404 CT-E
RAV-SP1404 AT8-E
RAV-SM1404(6) BT-E*
RAV-SP1404 AT8-E
14,0 kW
(3,0 - 16,0)
RAV-SM1604 UT-E
RAV-SP1604 AT8-E
Mezistropní
vysokotlaké
DT-E
RAV-SM1606 BT-E
RAV-SP1604 AT8-E
RAV-SM2242 DT-E
RAV-SM2204 AT8-E
RAV-SM2802 DT-E
RAV-SM2804 AT8-E
20,0 kW
23,0 kW
* Vnitřní jednotky RAV Serie 4 budou v průběhu roku 2012 nahrazeny jednotkami Serie 6, jejichž typová specifikace se téměř neliší (příklad: RAV SM564 KRT-E -> RAV SM566 KRT)
R AV L I GHT C OMME RCIAL - K o mbinac e vnitřních j ed n ot ek DI / B IG -DI / S -DI *
BIG
Quatro (W-twin)
1x velký T-kus + 2x malý T-kus
S-DI
DI
Multikombinace
Twin
Triple
1x T-kus
Triple kit (E-rozdělovač)
Venkovní jednotky
5,0 kW + 5,0 kW
10,0 kW
chlad.
7,0 kW + 7,0 kW
12,0 kW
chlad.
7,0 kW + 7,0 kW
5,0 kW + 5,0 kW + 5,0 kW
14,0 kW
chlad.
10,0 kW + 10,0 kW
7,0 kW + 7,0 kW + 7,0 kW
20,0 kW
chlad.
12,0 kW + 12,0 kW
7,0 kW + 7,0 kW + 7,0 kW
23,0 kW
chlad.
* U kombinací Twin, Triple nebo Quatro musí být vždy použity vniřní jednotky výhradně stejného typu, provedení a výkonu.
5,0 kW + 5,0 kW + 5,0 kW + 5,0 kW
7,0 kW + 7,0 kW + 7,0 kW + 7,0 kW
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
OBSAH
RAS SUPER DAISEIKAI 6,5 ................................................................str. 4
RAS SUPER DAISEIKAI 6 ...................................................................str. 5
RAS SUZUMI PLUS ............................................................................str. 6
RAS SUZUMI PARAPETNÍ (CONSOLE)...............................................str. 7
RAS AVANT INVERTER
RAS FIX SPEED ..................................................................................str. 8
RAS - PŘEHLED FUNKCÍ A VYBAVENÍ ...............................................str. 9
RAS/RAV - FILTRAČNÍ SADY
RAS MULTI INVERTER .......................................................................str. 10
Venkovní jednotky
Vnitřní jednotky
RAV LIGHT COMMERCIAL ..................................................................str. 12
RAV Nástěnné jednotky ............................................................. str. 13
RAV Podstropní jednotky
RAV Kazetové 60x60 kompaktní jednotky .................................. str. 14
RAV Kazetové 4-cestné jednotky
RAV Mezistropní jednotky standardní ......................................... str. 15
RAV Mezistropní jednotky nízké ................................................ str. 16
RAV Flexi jednotky
RAV BIG DIGITAL INVERTER ............................................................ str. 16
RAV Mezistropní vysokotlaké jednotky
RAV DX-KIT PŘÍMÝ VÝPAR PRO VZT ................................................ str. 17
RAV MULTIKOMBINACE .................................................................... str. 18
Twin, Triple a Quatro systém
VN VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ ............................................str. 19
RAV PŘÍSLUŠENSTVÍ ........................................................................ str. 20
Konektory pro PCboard vnitřní jednotky
Moduly pro hlášení provozu a poruchy, provozní záloha
Moduly vnitřní jednotky
Moduly pro venkovní jednotky
RAV OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM TCC-LINK .....................................str. 21
Ovladače kabelové a příslušenství
Ovladače IR bezdrátové a příslušenství
Smart manager
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY .................................................str. 22
CENÍK - 2. ČÁST
MINI S-MMS - MINI MODULAR MULTI SYSTEM
S-MMSI - SUPER MODULAR MULTI SYSTEM INTELIGENCE
S-HRM - SUPER HEAT RECOVERY MODULAR MULTI SYSTEM
CENÍK - 3. ČÁST
ESTIA - TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA
4 5
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
R AS INV E R T E R
RAS SUPER DAISEIKAI 6,5
… sny se staly skutečností. Právě ted´!
Zařízení třídy HighTech Top Class
Nejúspornější invertorová technologie
Nr.1 na trhu v úspornosti provozu
Nová generace invertorového kompresoru VCM
Aktivní filtrační PLASMA FILTR SYSTÉM s ionizací
Účinná čistička vzduchu a klimatizace v jednom
Základní filtry s antibakteriálním činidlem
Velkoplošný design s posuvně-výklopným panelem
Hladký panel zamezuje usazování nečistot
Možnost stříbrného krycího panelu (příslušenství)
Automatický restart, servisní diagnostika
Samočistící funkce SelfCleaning
Výrobní závod Japonsko
Typ
zařízení
Tepelné čerpadlo
Chlazení
(kW)
Topení
(kW)
Vzduch. výkon
(m3/h)
Energ.třída
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
Cena
jednotková
Kč bez DPH
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
dostupné od srpna 2012 (předběžné technické údaje a parametry)
RAS-B10 N3KVP-E
2,5
3,0
670
295/790/205
43/27
0,49 / 2,42
RAS-10 N3AVP-E
(0,3-3,5)
(0,3-5,8)
A/A
630/800/300
48
230
RAS-B13 N3KVP-E
3,5
4,0
700
295/790/205
45/27
0,84 / 3,84
RAS-13 N3AVP-E
(0,3-4,5)
(0,3-6,1)
A/A
630/800/300
50
230
RAS-B16 N3KVP-E
4,5
5,5
740
295/790/205
47/30
1,34 / 6,06
RAS-16 N3AVP-E
(0,3-5,0)
(0,3-6,5)
A/A
630/800/300
50
230
Ceny budou upřesněny
(předběžné parametry)
Speciální příslušenství
XXXX XXX
Stříbrný krycí panel
Cena bude upřesněna
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAS SUPER DAISEIKAI 6
…dokonalost par excellance
Zařízení třídy Top Class
Aktivní filtr PLASMA AIR PURIFIER
Ionizátor vzduchu pro vytváření ozonu
Účinná čistička vzduchu a klimatizace v jednom
Deodorizuje vzduch, eliminuje a odstraňuje bakterie
Nové provedení ovladače s podsvícením displeje
Odnímatelný plochý krycí panel bez mřížky
Elegantní kombinace měsíční bílé barvy a hliníku
Povrch panelu zamezuje usazování nečistot na povrchu
Automatický restart, servisní diagnostika
Samočistící funkce SelfCleaning s ozonizací
Výrobní závod Thajsko
,1
až 5vitém
P
CO eno
u
jm
při výkon
Až o 40% nižší spotřeba než standardní Inverter třídy A
Špičková hybridní invertorová technologie TOSHIBA
Možnost omezení spotřeby zařízení 50%-75%-100%
Nízká spotřeba energie, hodnota COP až 5,1
Chlazení
(kW)
Topení
(kW)
Vzduch. výkon
(m3/h)
Energ.třída
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
Cena
jednotková
Kč bez DPH
RAS-10SKVP2-E
2,5
3,2
630
275/790/205
42/27
0,49 / 2,42
9 240,-
RAS-10SAVP2-E
(0,5-3,5)
(0,5-6,5)
A/A
630/800/300
46
230
23 320,-
RAS-13SKVP2-E
3,5
4,2
642
275/790/205
43/27
0,84 / 3,84
9 900,-
RAS-13SAVP2-E
(0,6-4,5)
(0,5-7,7)
A/A
630/800/300
48
230
26 400,-
RAS-16SKVP2-E
4,5
5,5
738
275/790/205
45/29
1,34 / 6,06
11 000,-
RAS-16SAVP2-E
(0,8-5,0)
(0,7-8,0)
A/A
630/800/300
49
230
34 320,-
Typ
zařízení
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
Tepelné čerpadlo
32 560,36 300,45 320,-
6 7
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
R AS INV E R T E R
RAS SUZUMI PLUS
…brilantní úprava vzduchu!
Až o 40% nižší spotřeba než řada Fix-Speed třídy A
Úsporná invertorová technologie
Plynulé invertorové řízení výkonu kompresoru
Velmi nízká spotřeba energie
Automatický restart, servisní diagnostika
Splňuje ekologickou směrnici ROHS
Výrobní závod Thajsko
,27
až 4 vitém
P
CO meno u
j
při výkon
Elegantní nenápadný krycí panel
Plošný design bez mřížek sání jednotky
Odnímatelný panel pro snadnou údržbu
Zamezuje usazování nečistot na povrchu
Chlazení
(kW)
Topení
(kW)
Vzduch. výkon
(m3/h)
Energ.třída
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
RAS-10 SKV2-E
2,5
3,2
516
275/790/205
38/26
0,75 / 3,67
7 040,-
RAS-10 SAV2-E
(1,1-3,1)
(0,9-4,8)
A/A
550/780/290
46
230
16 170,-
RAS-13 SKV2-E
3,5
4,2
540
275/790/205
39/26
1,08 / 5,30
7 260,-
RAS-13 SAV2-E
(0,8-4,1)
(0,9-5,6)
A/A
550/780/290
48
230
19 800,-
RAS-16 SKV2-E
4,5
5,5
684
275/790/205
45/30
1,52 / 7,07
7 480,-
RAS-16 SAV2-E
(0,8-5,0)
(0,9-6,9)
A/A
550/780/290
49
230
24 640,-
RAS-18 SKV2-E
5,0
5,8
942
320/1050/228
44/32
1,56 / 7,28
9 900,-
RAS-18 SAV2-E
(1,1-6,0)
(0,8-6,3)
A/A
550/780/290
49
230
28 160,-
RAS-22 SKV2-E
6,0
7,0
1062
320/1050/228
47/35
1,99 / 9,56
10 120,-
RAS-22 SAV2-E
(1,2-6,7)
(1,0-7,5)
B/B
550/780/290
52
230
32 780,-
Typ
zařízení
Cena
jednotková
Kč bez DPH
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
Tepelné čerpadlo
23 210,27 060,32 120,38 060,42 900,-
RAS SUZUMI PLUS 2012
Tepelné čerpadlo
RAS-B10 N3KV-E
RAS-10 N3AV2-E
RAS-B13 N3KV-E
RAS-13 N3AV2-E
RAS-B16 N3KV-E
RAS-16 N3AV2-E
RAS-B18 N3KV-E*
RAS-18 N3AV2-E*
RAS-B22 N3KV-E
RAS-22 N3AV2-E
dostupné od července 2012
2,5
(1,1-3,1)
3,5
(0,8-4,1)
4,5
(0,8-5,0)
5,0
(1,1-6,0)
6,0
(1,2-6,7)
3,2
(0,9-4,8)
4,2
(0,9-5,6)
5,5
(0,9-6,9)
5,8
(0,8-6,3)
7,0
(1,0-7,5)
* pouze single split provedení
Ceny budou upřesněny
(předběžné parametry)
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAS SUZUMI PARAPETNÍ (CONSOLE)
…komfortní, praktické, přirozené…
Instalace na stěnu nebo pod okno
Dva výdechy pro maximální komfort uživatele
Spodní výdech pro ideální proudění při topení
Horní výdech pro přirozené proudění při chlazení
Použití obou výdechů pouze u Toshiba jednotek!
,7
až 3vitém
P
CO eno
u
jm
při výkon
Infra dálkový ovladač
Ovládací panel přímo na jednotce
Tichý provoz a variabilní přívod rozvodů
Automatický restart, servisní diagnostika
Výrobní závod Japonsko
Účinný systém “Pure-Flow” s velkoplošnými filtry
Pasivní filtrace a filtry s bioaktivními látkami
Kombinace 1:1 s venkovní jednotkou Suzumi Plus
Typ
zařízení
Tepelné čerpadlo
RAS-B10 UFV-E
RAS-10 SAV2-E
RAS-B13 UFV-E
RAS-13 SAV2-E
RAS-B18 UFV-E
RAS-18 SAV2-E
Chlazení
(kW)
Topení
(kW)
2,5
(1,1-3,1)
3,5
(0,8-4,1)
5,0
(0,8-5,0)
3,2
(0,9-4,8)
4,2
(0,9-5,6)
5,8
(0,9-6,9)
Vzduch. výkon
(m3/h)
Energ.třída
A/A
A/A
B/C
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
Cena
jednotková
Kč bez DPH
600/700/220
550/780/290
600/700/220
550/780/290
600/700/220
550/780/290
39
46
40
49
46
49
0,75 / 3,71
230
1,13 / 5,42
230
1,80 / 8,49
230
18 480,16 170,20 130,19 800,24 200,28 160,-
38/29
48
39/26
48
45/30
49
0,87 / 4,16
230
1,14 / 5,61
230
1,59 / 7,34
230
6 160,14 080,6 380,16 940,6 820,21 120,-
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
34 650,39 930,52 360,-
RAS AVANT INVERTER
...ve jménu filtrace a úspor energie
Invertorová technologie s nízkou spotřebou energie
Plynulé řízení výkonu dle okamžité potřeby
Žádné proudové nárazy při rozběhu kompresoru
Kompresor Single Rotary
Velmi tichý provoz vnitřních jednotek
Energetická třída “A/A” (vel. 10,13)
Účinný pasivní filtrační systém 3:1
Filtry s aktivními přírodními extrakty
Samočistící funkce SelfCleaning
Provoz chlazení až do -10°C (107 do 0°C)
Automatický restart, servisní diagnostika
Výrobní závod Thajsko
,6
až 3vitém
P
O
C eno
u
jm
při výkon
Tepelné čerpadlo
RAS-107SKV-E3
RAS-107SAV-E3
RAS-137SKV-E3
RAS-137SAV-E3
RAS-167SKV-E3
RAS-167SAV-E3
2,5
(1,1-3,0)
3,5
(1,1-4,0)
4,4
(1,1-5,0)
3,2
(0,9-4,1)
4,2
(0,9-5,0)
5,2
(1,0-6,2)
522
A/A
564
A/A
690
C/B
250/740/195
530/660/240
250/790/205
550/780/290
250/790/205
550/780/290
20 240,23 320,27 940,-
8 9
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
R AS F IX S P E E D
RAS FIXSPEED NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
…jednoduchost a spolehlivost za dobrou cenu
Ověřená a jednoduchá koncepce
Kompresor s pevným počtem otáček
Energetická třída “A/A”
Automatický restart, servisní diagnostika
Samočistící funkce SelfCleaning
Výrobní závod Thajsko
Snadná údržba, omyvatelný čelní panel
3-stupňový filtrační systém “7in1”
Přídavné filtry s přírodními aktivními bioenzymy
5 rychlostí ventilátoru
Typ
zařízení
až
COP
3,25
Chlazení
(kW)
Topení
(kW)
Vzduch. výkon
(m3/h)
Energ.třída
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
Cena
jednotková
Kč bez DPH
2,73
2,94
560
250/740/195
39/31
0,84 / 3,86
6 050,-
A/A
550/780/290
49
230
8 800,-
650
275/790/205
41/31
1,17 / 5,35
6 270,-
A/A
550/780/290
51
230
10 230,-
1000
320/1050/228
44/35
1,55 / 8,60
8 580,-
A/A
715/780/290
56
230
14 630,-
1100
320/1050/228
45/37
2,21 / 11,5
9 460,-
C/C
715/780/290
56
230
19 250,-
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
Tepelné čerpadlo
RAS-10 SKHP-ES
RAS-10 S2AH-ES
RAS-13 SKHP-ES2
3,75
4,20
RAS-13 S2AH-ES2
RAS-18 SKHP-ES
5,11
5,49
RAS-18 S2AH-ES
RAS-24 SKHP-ES2
RAS-24 S2AH-ES2
6,33
6,85
14 850,16 500,23 210,28 710,-
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAS - PŘEHLED FUNKCÍ A VYBAVENÍ
TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Název řady
vše tepelná čerpadla
Super Daiseikai
N3KVP
SKVP2
6,5
6
INVERTOR
Suzumi Plus
AvAnt
N3KV2
SKV2
SKV
Parapetní
UFV
Kazetové
SMUV
Mezistrop.
GDV
FIXSPEED
Nástěnné
SKHP
1:1
MULTI
-MULTI
-MULTI
1:1
--
Vyobrazení
Typ
Filtrační
systém
Ovládání
Funkce
Technika
Single Split
Multi Split
Plazmově ionizační filtr
Plasma filtr + Ionizátor
IAQ Filtersystem
3:1 Filtersystem
Plastový filtr s katech.
Základní prachový filtr
Samočistící funkce
Samočist. funkce + ozon
Infra dálkové ovládání
Kabelový ovladač
Čerpadlo kondenzátu
Řízení pohybu lamely
24 hodinový timer
One Touch Preset
Hi-Power Mode
Funkce ECO-mód
Power 100/75/50%
Automatický restart
Diagnostika poruchy
Externí On/Off
Pro technické místnosti
Ohřev vinutí kompresoru
Zimní regulace ot.vent.
1:1
MULTI

1:1
--
1:1
MULTI
1:1
MULTI




1:1
--




































































































příslušenství
příslušenství
Filtrační sada určena pro jednotky…
Sada obsahuje
RB-A602SE
RB-A604DE
RB-A604SE2
RB-A607DE
RB-A608DE
RB-A610DE
RB-A612DE
RB-A613DE
RB-A614DE
RAS 10/13UKV-E, RAS-07/10/13/18/24UKP-ES, RAS18/24UKHP-ES, RAS-18/24UF(H)P-ES
RAS-10/13UKV-E, RAS-07/10/13/18/24UKP-ES, RAS-18/24UKHP-ES, RAS-18/24UF(H)P-ES
RAS-xxUKV-ES3 (single), RAS-MxxUKCV-E3 (multi)
Daiseikai (model 2003/2004)
Daiseikai (model 2003/2004)
RAS-xx-ES4 (single), RAS-Mxx-ES4 (Multi)
RAS-xxGK(H)P-ES2, RAS-(M)xxGK(C)V-E2,RAS-xxGF(H)P-ES2
RAS-xxGK(H)P-ES2, RAS-MxxGK(C)V-ES2, RAS-xxGF(H)P-ES2
RAS-xx7SKV-E3
RAS-xxGK(H)P-ES2, RAS-xxSKV(R)-E, RAS-(M)xxSK(C)V-E2,
RAS-xxGF(H)P-ES2, RAV-SMxx2KRT-E, RAV-SMxx2XT-E
RAS-xxGK(H)P-ES2, RAS-xxSKV-E, RAS-(M)xxSK(C)V-E,
RAS-xxGF(H)P-ES2, RAV-SMxx2KRT-E, RAV-SMxx2XT-E
RAS-xxSKHP-ES, RAS-xxGFHP-ES2, RAS-xxSKV-E, RAS-xxUFV-E,
RAS-MxxSK(C)V-E, RAV-SMxx2KRT-E, RAV-SMxx2XT-E
2x Elektrostatický filtr
RB-A620DE















po úpravě
*** Ceny na vyžádání
Typ filtrační sady
RB-A616DE

příslušenství
RAS/ R AV - F I LTR AČ N Í S A DY
RB-A615DE


Cena
Kč bez DPH
1x Bioenzym filtr
1x Zeolit filtr (modrý)
1x Zeolit 3G filtr (černý)
1x Sasa-Zeolit (modrý)
2x Bioenzym Ginko filtr
2x Sasa-Zeolit-Vitamin C
2x Ativní uhlíkový filtr s katechinem
180,***
***
990,660,***
***
***
180,-
2x SuperOxiDeoFiltr (modro-oranžový)
310,-
2x SuperSterilizerFiltr (zeleno-žlutý)
310,-
2x IAQ filtr (zeleno-modrý)
310,-
10 11
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAS M U LT I I N V E RTE R
RAS MULTI INVERTER
…výkon, variabilita, spolehlivost
Provedení vnitřních jednotek:
Nástěnné Super DAISEIKAI
Nástěnné Suzumi Plus
Parapetní jednotky
Kazetové 60x60
Mezistropní
Široký výběr vnitřních jednotek
Výběr typu jednotky podle potřeb prostoru
Kombinace výkonů vnitřních jednotek dle tabulky
Kombinace jednotek 2+1, 3+1, 4+1 až 5+1
Kombinace výkonů vnitřních jednotek
10
-
13
-
10
10
-
1 až 2 vnitřní jednotky
10 13 10 10 13 13
13 13 16 18 16 18
- - - - - - - - - - -
16
16
-
16
18
-
18
18
-
10
10
10
-
10
10
13
-
10
10
16
-
10
10
18
-
MULTI-SPLIT Tepelná čerpadla
10
13
13
-
3 vnitřní jednotky
10 10 10 10 13
13 13 16 16 13
16 18 16 18 13
- - - - -
13
13
16
-
13
13
18
-
13
16
16
-
13
16
18
-
10
10
10
13
10
10
10
16
4 vnitřní jednotky
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 13
10 13 13 13 16 13
18 13 16 18 16 13
16
16
16
-
10
10
10
10
10
10
10
13
16
5 vnitřních jednotek
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
10 10 13 13 13 13
13 16 13 13 13 16
18 16 13 16 18 16
10
13
13
16
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
16
16
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
RAS-3M26UAV-E (3+1)
RAS-4M27UAV-E (4+1)
(oblast provozu s vyšší účinností a nižší spotřebou oproti 3M26)
RAS-5M34UAV-E (5+1)
RAS-M14GAV-E (2+1)
RAS-M18UAV-E (2+1)
D LO
ČERPAP)
É
N
L
E
M
TEP HEAT PU
(
13
18
18
-
3 až 4 vnitřní jednotky jen na 5+1
10 10 10 10 10 10 13 13 13 13
10 10 13 13 13 13 13 13 13 13
16 18 13 16 16 18 13 13 16 16
18 18 18 16 18 18 16 18 16 18
- - - - - - - - - -
13
13
18
18
-
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
10
10
10
10
16
10
10
10
10
18
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
16
10
13
13
13
18
RAS-5M34UAV-E (5+1)
(kvůli celkovému výkonu kombinace pouze s venkovní 5+1)
RAS MULTI - VENKOVNÍ JEDNOTKY
Provedení tepelné čerpadlo
Výběr vnitřních jednotek dle potřeby
Kompaktní provedení šetřící prostor
Velmi tichý provoz venkovní jednotky
Úsporná technologie při částečném zatížení
Vysoké hodnoty celoročního COP a EER!
Typ
zařízení
Chlazení
(kW)
Tepelné čerpadlo
Venkovní jednotky
RAS-M14GAV (2+1)
RAS-M18UAV (2+1)
RAS-3M26UAV (3+1)
RAS-4M27UAV (4+1)
RAS-5M34UAV (5+1)
Topení
(kW)
Počet
vnitřních
jednotek
Vzduchový
výkon
(m3/h)
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
Cena
jednotková
Kč bez DPH
RAS-M14 GAV-E
4,0
4,4
až 2
1820
550/780/290
46
1,02 / 4,25
28 160,-
RAS-M18 UAV-E
5,2
6,7
až 2
2100
550/780/290
49
1,44 / 6,00
29 920,-
RAS-3M26 UAV-E
7,5
9,0
až 3
3000
890/900/320
48
2,25 / 9,38
47 960,-
RAS-4M27 UAV-E
8,0
9,0
až 4
3000
890/900/320
49
2,29 / 9,55
55 440,-
RAS-5M34 UAV-E1
10,0
12,0
až 5
3562
890/900/320
51
2,93 / 12,30
64 020,-
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAS MULTI - VNITŘNÍ JEDNOTKY MULTI
Provedení tepelné čerpadlo HEAT PUMP
Výběr vnitřních jednotek dle potřeby prostoru
Kombinace výkonu dle kombinační výkonové tabulky (viz strana 10)
Typ
zařízení
Chlazení
(kW)
Topení
(kW)
Vzduchový výkon
(m3/h)
Rozměry
v/š/h (mm)
Akustický tlak
(dB(A)/1m)
Příkon/proud
(kW / A)
Cena za jednotku
Kč bez DPH
NÁSTĚNNÉ SUPER DAISEIKAI V
Aktivní filtrační systém Plasma Pure + infra ovladač
Tepelné čerpadlo
RAS-M10 PKVP-E
RAS-M13 PKVP-E
Vnitřní SUPER DAISEIKAI V
2,5
3,0
3,0
4,0
670
700
EXKLUSIVNĚ POUZE U KLIMA-CLASSIC (DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB)
295/790/242
43/27
0,03 / 0,15
12 760,295/790/242
45/27
0,03 / 0,15
12 980,-
520
560
690
275/790/205
275/790/205
275/790/205
38/26
39/26
45/30
0,04 / 0,20
0,04 / 0,20
0,04 / 0,20
8 250,8 910,9 790,-
600/700/220
600/700/220
600/700/220
39/26
40/27
46/34
0,03 / 0,20
0,03 / 0,20
0,03 / 0,2
18 480,20 130,24 200,-
268/575/575
268/575/575
268/575/575
(dB(A)/1,5m)
37/30
38/30
40/31
0,02 / 0,21
0,02 / 0,21
0,02 / 0,21
20 460,21 560,22 440,-
NÁSTĚNNÉ SUZUMI
Pasivní filtrační systém + infra ovladač
Tepelné čerpadlo
RAS-M10 SKV-E
RAS-M13 SKV-E
RAS-M16 SKV-E
Vnitřní Hybrid Inverter
2,5
3,5
4,5
3,2
4,2
5,5
PARAPETNÍ JEDNOTKY
Pasivní filtrační systém+infra ovladač+řídící panel na jednotce
Tepelné čerpadlo
RAS-B10 UFV-E
RAS-B13 UFV-E
RAS-B18 UFV-E
Vnitřní Hybrid Inverter
2,5
3,5
5,0
3,2
4,2
5,5
KAZETOVÉ JEDNOTKY
Krycí panel 700 x 700 mm (vč. infra ovladače a čerpadla kondenzátu)
Vnitřní kazetové 60x60
Tepelné čerpadlo
RAS-M10 SMUV-E
2,5
RAS-M13 SMUV-E
3,5
RAS-M16 SMUV-E
4,5
Panel pro kazetovou jednotku
RB-B11MC(W)E
3,2
4,2
5,5
590
620
660
27/700/700
4 620,-
MEZISTROPNÍ JEDNOTKY
Včetně infra dálkového ovládání a přijímače
Vnitřní mezistropní
Tepelné čerpadlo
720
RAS-M10 GDV-E
2,5
3,2
780
RAS-M13 GDV-E
3,5
4,2
780
RAS-M16 GDV-E
4,5
5,5
Pozor! K mezistropním jednotkám nejsou výrobcem dodávány filtry. Filtry nutno řešit při montáži!
Příslušenství mezistropních jednotek
Čerpadlo kondenzátu vč. příslušenství (odstředivé, bezhlučné)
RB-F81E2
Kabelový nástěnný ovladač vč. příslušenství pro mezistropní jednotky
RBC-SH-A1LE2
230/750/440
230/750/440
230/750/440
(dB(A)/1,4m)
31/23
32/24
33/25
0,11 / 0,60
0,11 / 0,60
0,11 / 0,60
15 840,16 940,18 040,-
9 240,9 240,-
12 13
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAV L IG H T C O M ME RCI A L
Řady s označením Digital Inverter (DI), Super-Digital Inverter (S-DI) a BIG Digital
Inverter (BIG-DI)
Velký výběr různých provedení vnitřních jednotek společné pro DI, BIG-DI a S-DI
Celoroční provoz i pro technické prostory (garance provozu chlazení až do -15°C)
I při nižších teplotách se zařízení nevypíná (pouze nutná ochrana před účinky větru)
Pro obchodní aplikace je možnost provozu topení až do teploty -20°C!
Digitální řídící systém TCC Link, široké možnosti řízení, kompatibilní s TOSHIBA VRV systémy
Výhody invertorové technologie:
FixSpeed jednotky kompresor neustále zapínají a vypínají při provozu na plný výkon.
Kompresor řízený invertorem dodává jen takový výkon, jaký je právě potřeba. Při
sníženém výkonu kompresoru dochází k lepšímu využití teplosměnných ploch výparníku
a kondenzátoru. Zařízení pracuje s vyšší účinností a dosahuje lepších hodnot COP (EER).
To je důvod, proč mají invertorové jednotky mnohem nižší spotřebu energie.

DIGITAL INVERTER (DI)
Označení RAV SMxxx venkovních jednotek
Kompaktní provedení venkovních jednotek
Délka rozvodů chladiva až 30 m, resp. 50 m
Optimalizace spotřeby, rozměrů a provozních parametrů
Pro neomezený celoroční provoz (např. technické prostory)
Vysoce úsporný provoz při částečném provozním zatížení
SUPER DIGITAL INVERTER (S-DI)

Označení RAV SPxxx venkovních jednotek
Nejvyšší hodnoty COP na trhu ( jednotka 4PS až 4,17)
Vyšší koeficient výkonu EER a výrazně nižší roční spotřeba energie
Výkonější kompresor a pro větší délky rozvodů chladiva až 50m, resp. 75m
Vyšší účinnost dána větší teplosměnnou plochou venkovních jednotek
Pro celoroční provoz bez omezení venkovní teplotou (např. serverovny)
Vhodné pro technické prostory (doporučená pouze ochrana proti větru)
BIG DIGITAL INVERTER (BIG-DI)

Venkovní jednotky RAV SMxxxxAT8-E o výkonu 20, resp. 23kW chladícího výkonu
Kompaktní zařízení, optimalizace výkonu a rozměrů venkovních jednotek
3-fázové napájení, možnost napájení vnitřních jednotek, invertorová technologie
Délka rozvodů chladiva až 70 metrů, převýšení až 30 m, předplněno na 30 m
Kombinace s vnitřní vysokotlakou mezistropní jednotkou o výkonu 20kW, resp. 23kW
Instalace též jako Twin/Triple/Quatro-split s libovolnými vnitřními RAV jednotkami
Pro technické prostory nebo pro rozsáhlé haly (prodejny, haly, obchodní centra,…)
SESTAVY TWIN/TRIPLE/QUATRO-SPLIT
Napojení 2, 3 nebo 4 vnitřních jednotek na 1 venkovní jednotku
Jeden společný ovladač, současný stejný provoz všech jednotek
Bez dalšího příslušenství (jen T-kus na rozvodu chladiva)
Vnitřní jednotky v jednom společném prostoru (obchody, kanceláře)
Vnitřní jednotky ze série RAV, musí být vždy typově i výkonově stejné (nelze použít
jednotky RAV SMxxxXT-E)
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAV NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
Velmi malé rozměry a kompaktní provedení
Dálkový infraovladač je součástí dodávky
Automatický restart, diagnostika poruchy
3-stupňový filtrační systém s bioenzymy
Možnost kabelového ovladače, např. RBC-AMT32E (na objednání)
Typ
zařízení
Chlazení
(kW)
Tepelné čerpadlo
Chlazení**
RAV-SM564(6) KRT-E
RAV-SM563 AT-E

RAV-SP564 AT-E

RAV-SM804(6) KRT-E
RAV-SM803 AT-E

RAV-SP804 AT-E

Topení
(kW)
Vzd.výkon
(m3/h)
Energ.třída
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
Cena
jednotková
Kč bez DPH
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
 DI - 1 fáze  S-DI - 1 fáze  S-DI - 3 fáze
** pouze chlazení je možné získat naprogramováním
5,1
5,6
840
298/998/221
39/36/33
1,74 / 8,33
11 330,-
(1,5-5,6)
(1,5-6,3)
C/C
550/780/290
46/48
230 V
29 040,-
40 370,-
A/A
550/780/290
47/48
230 V
35 640,-
46 970,-
S-DI
6,7
8,0
1110
298/998/221
45/41/36
2,72 / 13,15
11 660,-
(1,5-7,0)
(1,5-9,0)
E/D
550/780/290
48/50
230 V
37 180,-
48 840,-
890/900/320
48/49
230 V
45 760,-
57 420,-
S-DI
C/C
Přenosný infraovladač je součástí dodávky společně s jednotkou - možnost instalace kabelového ovladače (na objednání)
RAV PODSTROPNÍ JEDNOTKY
Malá konstrukční výška pouze 210 mm
Automatický restart při výpadku proudu
Nastavitelné lamely výdechu vzduchu
Nízká hmotnost
Volitelné místo měření teploty (jednotka, ovladač, prostorový termostat)
Tepelné čerpadlo
Chlazení**
RAV-SM564 CT-E
5,6
780
(1,5-6,3)
ovladač
5,0
(1,5-5,6)
RBC-AMT32E
 DI - 1 fáze  S-DI - 1 fáze  S-DI - 3 fáze
** pouze chlazení je možné získat naprogramováním
210/910/680
36/33/30
1,82 / 8,71
21 780,2 090,-
RAV-SM563 AT-E

DI
D/B
550/780/290
46/48
230 V
29 040,-
RAV-SP564 AT-E

S-DI
A/A
550/780/290
47/48
230 V
35 640,-
210/1180/680
38/36/33
2,53 / 12,23
24 420,-
RAV-SM804 CT-E
RBC-AMT32E
7,0
8,0
1110
(1,5-7,4)
(1,5-9,0)
ovladač
2 090,-
RAV-SM803 AT-E

DI
D/C
550/780/290
48/50
230 V
37 180,-
RAV-SP804 AT-E

S-DI
A/A
890/900/320
48/49
230 V
45 760,-
11,2
1620
210/1595/680
41/38/35
3,51 / 16,2
27 060,-
(3,0-12,5)
ovladač
RAV-SM1104 CT-E
10,0
(3,0-11,2)
RBC-AMT32E
RAV-SM1103 AT-E1 
RAV-SP1104 AT-E
RAV-SM1404 CT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM1403 AT-E1 
RAV-SP1404 AT-E

RAV-SP1404 AT8-E 
59 510,63 690,72 270,76 670,-
DI
C/B
795/900/320
53/54
230V
47 520,-
S-DI
A/A
1340/900/320
49/50
230V
57 860,-
87 010,-
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
49/50
3x 400V
67 100,-
96 250,-
210/1595/680
43/40/37
4,52 / 21,18
32 340,-

RAV-SP1104 AT8-E 
2 090,-
52 910,-
12,3
14,0
1800
(3,0-13,2)
(3,0-16,0)
ovladač
2 090,-
86 790,-
DI
D/C
795/900/320
53/54
230 V
52 360,-
S-DI
A/A
1340/900/320
51/52
230 V
64 680,-
99 110,-
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
51/52
3x 400V
69 960,-
104 390,-
Speciální příslušenství podstropních jednotek
TCB-DP22CE2
Čerpadlo kondenzátu odstředivé tiché pro podstropní jednotky (RAV SMxxxCT-E)
5 500,-
TCB-KP12CE2
Sada tvarovek Cu rozvodů pro úhlové připojení (RAV-SM564CT-E)
1 760,-
TCB-KP22CE2
Sada tvarovek Cu rozvodů pro úhlové připojení (RAV-SM804/1104/1404CT)
2 090,-
14 15
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
R AV L IG H T C O M ME RCI A L
RAV KAZETOVÉ 60X60 KOMPAKTNÍ JEDNOTKY
Digitální řídící systém TCC Link
Snadná instalace do rastrového podhledu 600x600 mm
Obsahuje čerpadlo kondenzátu (výtlak 850 mm)
Možnost univerzálního infa ovladače TCB-AX21E2, resp. TCB-AX32E2
Typ
zařízení
Chlazení
(kW)
Tepelné čerpadlo
RAV-SM 564 MUT-E
RBC-UM11PG(W)E
RBC-AMT32E
RAV-SM563 AT-E 
RAV-SP564 AT-E

Chlazení**
5,0
(1,5-5,6)
Topení
(kW)
Vzd.výkon
(m3/h)
Ener.třída
Rozměry
v/š/h
(mm)
(** pouze chlazení je možné získat naprogramováním)
800
268/575/575
5,6
(1,5-6,3)
panel
27/700/700
ovladač
DI
B/B
550/780/290
S-DI
A/A
550/780/290
Akustický
tlak
(dBA/1,5m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
43/39/34
1,61 / 8,42
46/48
47/48
230 V
230 V
Cena
jednotková
Kč bez DPH
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
 DI - 1 fáze  S-DI - 1 fáze
20 020,6 820,57 970,2 090,29 040,35 640,64 570,-
RAV KAZETOVÉ 4-CESTNÉ JEDNOTKY
Digitální řídící systém TCC Link
Rozměr krycího panelu 950 x 950 mm
Obsahuje čerpadlo kondenzátu (výtlak 850 mm)
Možnost bezdrátového infra ovládání RBC-AX31U(W)-E
Tepelné čerpadlo
Chlazení** ** pouze chlazení je možné získat naprogramováním
1080
256/840/840
RAV-SM564 UT-E
5,3
5,6
(1,5-5,6)
(1,5-6,3)
panel
30/950/950
RBC-U31PG(W)-E
ovladač
RBC-AMT32E
DI
A/A
550/780/290
RAV-SM563 AT-E 
S-DI
A/A
550/780/290
RAV-SP564 AT-E

1260
256/840/840
RAV-SM804 UT-E
6,7
8,0
(1,5-7,4)
(1,5-9,0)
panel
30/950/950
RBC-U31PG(W)-E
ovladač
RBC-AMT32E
DI
A/A
550/780/290
RAV-SM803 AT-E 
S-DI
A/A
890/900/320
RAV-SP804 AT-E

2040
319/840/840
RAV-SM1104 UT-E
10,0
11,2
(3,0-11,2)
(3,0-13,0)
panel
30/950/950
RBC-U31PG(W)-E
ovladač
RBC-AMT32E
DI
A/A
795/900/320
RAV-SM1103 AT-E1 
S-DI
A/A
1340/900/320
RAV-SP1104 AT-E 
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
RAV-SP1104 AT8-E 
2100
319/840/840
RAV-SM1404 UT-E
12,3
14,0
(3,0-13,2)
(3,0-16,0)
panel
30/950/950
RBC-U31PG(W)-E
ovladač
RBC-AMT32E
DI
A/A
795/900/320
RAV-SM1403 AT-E1 
S-DI
A/A
1340/900/320
RAV-SP1404 AT-E 
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
RAV-SP1404 AT8-E 
2130
319/840/840
RAV-SM1604 UT-E
14,0
16,0
(3,0-16,0)
(3,0-18,0)
panel
30/950/950
RBC-U31PG(W)-E
ovladač
RBC-AMT32E
DI
B/A
1340/900/320
RAV-SM1603 AT-E 
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
RAV-SP1604 AT8-E 
Panel pro 4-cestné kazetové jednotky
krycí panel - standardní
30/950/950
RBC-U31PG(W)-E
krycí panel - speciální
30/950/950
RBC-U31PGS(W)-E
32/29/28
46/48
47/48
35/31/28
48/50
48/49
43/38/33
53/54
49/50
49/50
44/38/34
53/54
51/52
51/52
45/40/36
51/53
51/53
 DI - 1 fáze  S-DI - 1 fáze  S-DI - 3 fáze
1,65 / 7,89
20 680,6 380,58 190,2 090,230 V
29 040,230 V
35 640,64 790,2,09 / 10,83
23 540,6 380,69 190,2 090,230 V
37 180,230 V
45 760,77 770,3,11/14,89
28 820,6 380,84 810,2 090,230 V
47 520,230 V
57 860,95 150,3x 400V
67 100,104 390,3,74 / 15,87
32 340,6 380,93 170,2 090,230 V
52 360,230 V
64 680,105 490,3x 400V
69 960,110 770,4,49 / 18,7
36 960,6 380,108 130,2 090,62 700,3x 400V
80 300,125 730,proudění vzduchu do osmi směrů
proudění vzduchu do čtyř směrů
6 380,7 040,-
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAV MEZISTROPNÍ JEDNOTKY - SÉRIE 4
Konstrukční výška 320 mm
Automatický restart při výpadku proudu
Možnost přívodu čerstvého vzduchu
Typ
zařízení
Chlazení
(kW)
Tepelné čerpadlo
RAV-SM564 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM563 AT-E 
RAV-SP564 AT-E

RAV-SM804 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM803 AT-E 
RAV-SP804 AT-E

RAV-SM1104 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM1103 AT-E1 
RAV-SP1104 AT-E 
RAV-SP1104 AT8-E 
RAV-SM1404 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM1403 AT-E1 
RAV-SP1404 AT-E 
RAV-SP1404 AT8-E 
Chlazení**
5,0
(1,5-5,6)
Externí statický tlak až 100 Pa
Obsahuje vzduchový filtr a čerpadlo
kondenzátu (290 mm)
Topení
(kW)
Vzduch. výkon
(m3/h)
Energ.třída
Rozměry
v/š/h
(mm)
** pouze chlazení je možné získat naprogramováním
780
320/700/800
5,6
(1,5-6,3)
ovladač
DI
C/C
550/780/290
S-DI
A/A
550/780/290
1140
320/1000/800
7,1
8,0
(1,5-7,4)
(1,5-9,0)
ovladač
DI
C/C
550/780/290
S-DI
A/A
890/900/320
1620
320/1350/800
10,0
11,2
(3,0-11,2)
(3,0-12,5)
ovladač
DI
C/B
795/900/320
S-DI
A/A
1340/900/320
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
1980
320/1350/800
12,5
14,0
(3,0-13,2)
(3,0-16,0)
ovladač
DI
C/B
795/900/320
S-DI
A/A
1340/900/320
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
Akustický
tlak
(dB(A)/1,5m)
40/37/33
46/48
47/48
40/37/34
48/50
48/49
42/39/36
53/54
49/50
49/50
44/41/38
53/54
51/52
51/52
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
Cena
jednotková
Kč bez DPH
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
 DI - 1 fáze  S-DI - 1 fáze  S-DI - 3 fáze
1,78 / 9,00
22 330,2 090,53 460,230 V
29 040,230 V
35 640,60 060,2,53 / 12,25
25 520,2 090,64 790,230 V
37 180,230 V
45 760,73 370,3,56 / 16,5
31 460,2 090,81 070,230 V
47 520,230 V
57 860,91 410,3x 400V
67 100,100 650,4,42 / 20,7
32 560,2 090,87 010,230 V
52 360,230 V
64 680,99 330,3x 400V
69 960 ,104 610,-
RAV MEZISTROPNÍ JEDNOTKY - SÉRIE 6
Konstrukční výška pouze 275 mm
Vzduchový filtr a čerpadlo kondenzátu (290 mm)
Tepelné čerpadlo
RAV-SM566 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM563 AT-E 
RAV-SP564 AT-E

RAV-SM806 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM803 AT-E 
RAV-SP804 AT-E

AV-SM1106 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM1103 AT-E1 
RAV-SP1104 AT-E 
RAV-SP1104 AT8-E 
RAV-SM1406 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM1403 AT-E1 
RAV-SP1404 AT-E 
RAV-SP1404 AT8-E 
RAV-SM1606 BT-E
RBC-AMT32E
RAV-SM1603 AT-E 
RAV-SP1604 AT8-E 
Vyšší externí statický tlak až 120 Pa
** pouze chlazení je možné získat naprogramováním
780
275/700/750
5,6
(1,5-6,3)
ovladač
DI
C/C
550/780/290
S-DI
A/A
550/780/290
1140
275/1000/750
7,1
8,0
(1,5-7,4)
(1,5-9,0)
ovladač
DI
C/C
550/780/290
S-DI
A/A
890/900/320
1620
275/1400/750
10,0
11,2
(3,0-11,2)
(3,0-12,5)
ovladač
DI
C/B
795/900/320
S-DI
A/A
1340/900/320
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
1980
275/1400/750
12,5
14,0
(3,0-13,2)
(3,0-16,0)
ovladač
DI
C/B
795/900/320
S-DI
A/A
1340/900/320
S-DI 3PHASE
A/A
1340/900/320
275/1400/750
14,0
16,0
(3,0-16,0)
(3,0-18,0)
ovladač
DI
D/B
1340/900/320
S-DI 3PHASE
B/B
1340/900/320
Chlazení**
5,0
(1,5-5,6)
40/37/33
46/48
47/48
40/37/34
48/50
48/49
42/39/36
53/54
49/50
49/50
44/41/38
53/54
51/52
51/52
44/41/38
51/53
51/53
 DI - 1 fáze  S-DI - 1 fáze  S-DI - 3 fáze
1,78 / 9,00
22 880,2 090,54 010,230 V
29 040,230 V
35 640,60 610,2,53 / 12,25
26 180,2 090,65 450,230 V
37 180,230 V
45 760,74 030,3,56 / 16,5
32 340,2 090,81 950,230 V
47 520,230 V
57 860,92 290,3x 400V
67 100,101 530,4,42 / 20,7
33 220,2 090,87 670,230 V
52 360,230 V
64 680,99 990,3x 400V
69 960 ,105 270,4,42 / 20,7
36 300,2 090,101 090,62 700,3x 400V
80 300,118 690,-
16 17
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
R AV L IG H T C O M ME RCI A L
RAV MEZISTROPNÍ NÍZKÉ JEDNOTKY
Malá konstrukční výška pouze 210 mm
Výborná účinnost
Možnost přívodu čerstvého vzduchu
Externí statický tlak až 44 Pa
Typ
zařízení
Chlazení
(kW)
Tepelné čerpadlo
Chlazení**
Topení
(kW)
Vzduch. výkon
(m3/h)
Energ.třída
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1 m)
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
5,6
780
(1,5-5,6)
(1,5-6,3)
ovladač
210/845/645
Cena
jednotková
Kč bez DPH
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
 DI - 1 fáze  S-DI - 1 fáze
** pouze chlazení je možné získat naprogramováním
5,0
RAV-SM 564 SDT-E
RBC-AMT32E
Automatický restart při výpadku proudu
Čerpadlo kondenzátu
s výtlakem až do 850 mm
45/40/36
1,66 / 7,26
23 100,2 090,-
RAV-SM563AT-E

DI
B/B
550/780/290
46/48
230 V
29 040,-
RAV-SP564AT-E

S-DI
A/A
550/780/290
47/48
230 V
35 640,-
54 230,60 830,-
RAV FLEXI JEDNOTKY
Instalace podle potřeby jako nástěnná,
podstropní nebo podparapetní jednotka
Automatický restart po výpadku napětí
3-stupňový filtrační systém
Vnitřní jednotka vč. IR ovladače
Tepelné čerpadlo
RAV-SM562 XT-E
5,0
5,6
840
208/1093/633
43/39/36
1,87 / 8,33A
14 520,-
RAV-SM563 AT-E
(1,5-5,6)
(1,5-6,3)
D/C
550/780/290
46/48
230 V
29 040,-
RAV-SM802 XT-E
6,7
8,0
1110
208/1093/633
46/42/37
2,72 / 13,15
15 400,-
RAV-SM803 AT-E
(1,5-7,0)
(1,5-9,0)
E/D
550/780/290
48/50
230 V
37 180,-
Příkon/proud
(kW / A)
Napětí (V)
Cena
jednotková
Kč bez DPH
43 560,52 580,-
R AV B IG D I G I TA L I N VE RTE R
Řada jednotek s vyšším chladícím a topným výkonem
3-fázové napájení, jmenovité výkony 20 a 23 kW chl. výkonu
Vyšší výkon, délka potrubí až 70 m, převýšení až 30 m
RAV MEZISTROPNÍ VYSOKOTLAKÉ JEDNOTKY (BIG DI)
Vysokotlaké kanálové jednotky s externím statickým tlakem až 196 Pa
Kombinace s venkovními jednotkami RAV BIG DIGITAL INVERTER
Možnost dlouhých vzduchotechnických rozvodů
Připojení pomocí příruby s odhlučněním (s plátnem)
Typ
zařízení
Chlazení
(kW)
Tepelné čerpadlo
Chlazení**
RAV-SM2242 DT-E
RBC-AMT32E
RBC-AMT32E
RAV-SM2804 AT8-E 
Vzduchový
výkon
(m3/h)
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
22,4
3 600
(9,8-22,4)
(9,8-25,0)
ovladač
BIG DI
54
7,20 / 13,91
105 600,2 090,-
7980
1540/900/320
56
3x 400V
108 680,-
470/1380/1250
55
8,75 / 17,11
114 400,-
23,0
27,0
4 200
(9,8-27,0)
(9,8-31,5)
ovladač
BIG DI
470/1380/1250
7980
2 090,1540/900/320
Cena
za sestavu
Kč bez DPH
 DI-BIG - 3 fáze
(** pouze chlazení je možné získat naprogramováním)
20,0
RAV-SM2244 AT8-E 
RAV-SM2802 DT-E
Topení
(kW)
57
3x 400V
119 900,-
216 370,-
236 390,-
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAV L IG H T C O M ME RCI A L
RAV DX-KIT PŘÍMÝ VÝPAR PRO VZT
Kompletní DI-kit pro připojení DI/S-DI/BIG na přímý výpar
Součástí dodávky je rozvaděč vybavený elektronikou,
PC boardem, transformátorem, svorkovnicí a kabeláží
Senzory pro instalci k výparníku na potrubí součástí dodávky
PMV ventil je součástí venkovní jednotky, není potřeba pájet
RAV DI-kit je univerzální pro všechny výkony (progamovatelný DN kódy)
Možnost použít další rozhraní pro TCC-Link, např. Analog Interface 0-10V
Typ
zařízení
Chlazení
(kW)
Tepelné čerpadlo
Chlazení**
RAV-DXC010
Topení
(kW)
Rozměry
v/š/h
(mm)
Max. délka
rozvodů
(m)
Napájení
(V)
Předplněno
Doplňování
Cena
venkovní jedn.
Kč bez DPH
** pouze chlazení je možné získat naprogramováním
5,6 - 23,0
RBC-AMT32-E
Hmotnost
(kg)
6,3 - 27,0
napájení z venkovní jednotky, odběr celého zařízení dle venk. jednotky
22 440,-
Nutné příslušenství - Ovladač s LCD displejem, plným řízením a programováním DN kódů
2 090,-
RAV Venkovní jednotky pro DI-Kit do VZT
Tepelné čerpadlo
Chlazení**
** pouze chlazení je možné získat naprogramováním
 DI - 1 fáze  S-DI - 1 fáze  S-DI - 3 fáze  DI-BIG - 3 fáze
RAV-SM563 AT-E

5,0
5,6
38
550/780/290
30 m
230 V
20m - 20g/m
29 040,-
RAV-SM803 AT-E

7,1
8,0
44
550/780/290
30 m
230 V
20m - 40g/m
37 180,-
RAV-SM1103 AT-E1 
10,0
11,2
77
795/900/320
50 m
230 V
30m - 40g/m
47 520,-
RAV-SM1403 AT-E1 
12,5
14,0
77
795/900/320
50 m
230 V
30m - 40g/m
52 360,-
RAV-SM1603 AT-E

14,0
16,0
99
1340/900/320
50 m
230 V
30m - 40g/m
62 700,-
RAV-SP564 AT-E

5,0
5,6
44
550/780/290
50 m
230 V
20m - 20g/m
35 640,-
RAV-SP804 AT-E

7,1
8,0
63
890/900/320
50 m
230 V
30m - 40g/m
45 760,-
RAV-SP1104 AT-E

10,0
11,2
93
1340/900/320
75 m
230 V
30m - 40g/m
57 860,-
RAV-SP1404 AT-E

12,5
14,0
93
1340/900/320
75 m
230 V
30m - 40g/m
64 680,-
RAV-SP1104 AT8-E 
10,0
11,2
95
1340/900/320
75 m
3x 400V
30m - 40g/m
67 100,-
RAV-SP1404 AT8-E 
12,5
14,0
95
1340/900/320
75 m
3x 400V
30m - 40g/m
69 960,-
RAV-SP1604 AT8-E 
14,0
16,0
95
1340/900/320
75 m
3x 400V
30m - 40g/m
80 300,-
RAV-SM2244 AT8-E 
20,0
22,4
134
1540/900/320
70 m
3x 400V
30m - 40g/m
108 680,-
RAV-SM2804 AT8-E 
23,0
27,0
134
1540/900/320
70 m
3x 400V
30m - 40g/m
119 900,-
Další příslušenství pro DI-Kit do VZT
RBC-FDP3-PE
Analog Interface + MODbus® - ovládání odporem nebo 0-10V, volba teploty, on/off, lamely, otáčky
12 100,-
TCB-PCOS1-E2
Power modul omezí výkon SM venkovních jednotek na 50%-75%-100% (nikoliv pro S-DI a BIG DI)
5 280,-
18 19
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
R AV MULTI KO M BI N ACE
RAV TWIN, TRIPLE A QUATRO SYSTÉMY (2+1, 3+1, 4+1)
Splitový systém Twin, Triple nebo Double-Twin (Quatro) je vhodný pro větší instalace v obchodech, kancelářích a ve skladových prostorech, ve kterých je požadavek na stejnou
teplotu, tj. jedna teplotní zóna. Přitom je možné na jednu venkovní jednotku, s chladícím výkonem 10, 12, 14, 20 nebo 23 kW, napojit dvě, tři anebo čtyři vnitřní jednotky
pomocí T-kusů, resp. 3-cestného rozdělovače.
Venkovní jednotka
RAV-SM1103AT-E
RAV-SM1403AT-E
RAV-SP1104AT(8)-E
RAV-SP1404AT(8)-E
RAV-SP1604AT(8)-E
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
50 m
15 m
10 m
30 m
15 m
0,5 m
0,5 m
7,5 m
10 x
70(75) m
20 m
10 m
30 m
30 m
0,5 m
0,5 m
4m
10 x
70 m
20 m
10 m
30 m
30 m
0,5 m
0,5 m
4m
10 x
Popis parametru rozvodů
Nejdelší trasa (L+a nebo L+b)
Max. délka odbočky (a nebo b)
Max. rozdíl délek odboček (a-b)
Převýšení, venkovní výše (DH)
Převýšení, venkovní níže (DH)
Převýšení mezi vnitřními jednotkami (Dh)
Délka rovného potrubí před T-kusy (m)
Minimální délka trasy (L+a nebo L+b)
Počet ohybů na trase (max počet)
2+1 TWIN KIT
Kombinace 2 vnitřních a 1 společné venkovní jednotky
Rozložení chladícího výkonu v jedné velké místnosti nebo hale
Vnitřní jednotky umístěny v jednom společném prostoru!
Převýšení vnitřních jednotek max 0,5 m
Automatické adresování jednotek při spuštění (master/slave)
RBC-TWP30E2
RBC-TWP50E2
RBC-TWP101E
Sada T-kusů pro připojení 2 jednotek o výkonu á 5kW chl. (T-kus 12-16-12 + T-kus 6-10-6 + 2x PC board pro odrušení)
Sada T-kusů pro připojení 2 jednotek o výkonu á 7kW chl. (T-kus 15,9-15,9-15,9 + T-kus 9,5-9,5-9,5 + 2x PC board pro odrušení )
Sada T-kusů pro připojení 2 jednotek o výkonu á 10kW nebo 12kW chl. (T-kus 16-25,4-16 + redukce 25,4-28,6 + T-kus 9,5-12,7-9,5)
1 980,2 090,4 290,-
3+1 TRIPLE KIT
Kombinace 3 vnitřních a 1 společné venkovní jednotky
Rozložení chladícího výkonu ve velkém prostoru
Vnitřní jednotky umístěny v jednom společném prostoru!
Převýšení vnitřních jednotek max 0,5 m
Automatické adresování jednotek při spuštění (master/slave)
RBC-TRP100E
Sada 3-cest. odboček pro připojení 3 jednotek o výkonu á 5kW nebo 7kW chl. (POZOR! Rozdělovače nelze nahradit pouze T-kusy kvůli stéjné délce tras rozvodů!!)
5 940,-
4+1 QUATRO KIT (DOUBLE TWIN)
Kombinace 4 vnitřních a 1 společné venkovní jednotky
Rozložení chladícího výkonu ve velkém prostoru
Vnitřní jednotky umístěny v jednom společném prostoru!
Převýšení vnitřních jednotek max 0,5 m
Automatické adresování jednotek při spuštění (master/slave)
RBC-DTWP101E
Sestava 3 setů T-kusů pro Quatro-Kit - tvarovky pro instalaci 4 vnitřních jednotek současně
sání = T-kus 16-25,4-16 +redukce 25,4-28,6 + 2xT-kus 16-16-116 + 2xT-kus 12,7-16-12,7
kapalina = T-kus 9,5-12,7-9,5 + 2xT-kus 9,5-9,5-9,5 + 2xT-kus 6,4-9,5-6,4
6 160,-
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
VĚ T R AC Í J E D N OTKY S RE KUP E RACÍ
Větrání např. nízkoenergetických staveb
Přivádějí čerstvý vzduch do místnosti
Křížový rekuperační výměník snižuje tepelné ztráty
Přívod a odvod vzduchu dle potřeby
Proti větrání bez rekuperace o 20 až 80% nižší tepelné ztráty
Zajišt´uje větrání v uzavřených prostorech bez oken
Typ zařízení
Chlad.
výk.
(kW)
Top. výk.
(kW)
Max.úč.
rekup.
(%)
Vzduch.
výkon
(m3/h)
Větrací jednotky s rekuperací
83,00%
150
VN-M150HE
81,50%
250
VN-M250HE
79,50%
350
VN-M350HE
78,00%
500
VN-M500HE
76,50%
650
VN-M650HE
77,50%
800
VN-M800HE
77,00%
1000
VN-M1000HE
79,00%
1500
VN-M1500HE
77,50%
2000
VN-M2000HE
Příslušenství rekuperačních jednotek
Dálkový ovladač pro větrací jednotky VN-MxxxHE, HEXE
NRC-01HE
On/Off adaptér pro větrací jednotky
NRB-1HE
Součástí zařízení omyvatelný prachový filtr
Stejná účinnost jak v letním tak zimním období
Plastový odolný komorový rekuperační výměník
Zpětné získávání tepla vč. odvlhčení
přiváděného/odváděného vzduchu
Možnost větrání přes bypass (bez rekuperace)
Průměr výdechu vzduchu
(mm)
Ext. stat. tlak
(Pa)
L-H-EH
Rozměry
v/š/h
(mm)
Akustický
tlak
(dB(A)/1m)
Příkon
/ proud
(W / A)
Jednotková
cena bez
DPH
100
150
150
200
200
250
250
2x 250
2x 250
64-78-102
40-65-98
94-83-125
92-99-150
96-82-107
112-132-158
127-122-150
142-129-159
143-116-143
290/900/900
290/900/900
290/900/900
350/1140/1140
350/1140/1140
400/1189/1189
400/1189/1189
810/1189/1189
810/1189/1189
20 - 28
21 - 30
27 - 35
26 - 34
31 - 36
34 - 39
34 - 41
36 - 39
37-42,5
78 / 0,35
138 / 0,60
182 / 0,79
238 / 1,04
290 / 1,26
383 / 1,66
569 / 2,47
786 / 3,41
1154 / 5,01
35 640,36 740,39 600,50 600,59 400,69 960,79 640,131 560,149 600,2 420,2 420,-
20 21
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
R AV PŘ Í S LU Š E N S T V Í
KONEKTORY PRO PCBOARD VNITŘNÍ JEDNOTKY
Konektory pro obsluhu rozhranní PCboardu
Speciální vstupní a výstupní signály, ovládací funkce
Typ
Vstup
Výstup
Popis funkce a použití konektoru
Cena Kč /1ks
TCB-KBCN32VEE

CN32 - Ext. ventilátor ON/OFF - ovládání tlačítkem na ovladači (např. čerstvý vzduch)
TCB-KBCN60OPE

CN60 - Hlášení COOL&DRY, HEAT, DEFROST, běží vnitř. ventilátor, Thermo-ON.

CN61 - HAterminal - IN - ext. ON/OFF, blokace tlač. ON/OFF; OUT signál provozu, alarmu.
TCB-KBCN61HAE

TCB-KBCN70OAE

CN70 - Vstup externí alarm (vč. signalizace na LCD, vnitř. jednotka zůstane v provozu)
TCB-KBCN73DEE

CN73 - Vynucený provoz zařízení (provoz bez ohledu na teplotu a údaje termostatu)

TCB-KBCN80EXE
CN80 - Hlášení blokace ext. alarmem a vynuceného provozu Thermo-OFF.
100,200,200,100,100,100,-
MODULY PRO HLÁŠENÍ PROVOZU A PORUCHY, PROVOZNÍ ZÁLOHA
Signalizace provozních stavů a řízení pro jiné řídící systémy
TCB-IFCB-4E2
TCB-IFCB-3E*
TCB-IFCB-2E*
TC-SMP-CTRL
TC-SMP-UNI
33NT900062M
Modul signalizace
pro vnitřní jednotky
Modul signalizace
pro vnitřní jednotky
Modul signalizace
pro vnitřní jednotky
* Neoriginální příslušenství
- hlášení poruchy zařízení
- externí zapnutí/vypnutí (přesné zapnutí/vypnutí)
- hlášení poruchy zařízení
- ext. zapnutí/vypnutí (tzv. “poslední povel”)
- hlášení poruchy zařízení
- hlášení provozu zařízení
SWITCH Box - Modul pro střídání provozu 2 jednotek vč. vyhodnocení alarmu+stejné prov. hodiny
Pozor! Nutno objednat 2x TCB-SMI-UNI (pro každou DI/S-DI/BIG) + 1xSafety Thermostat
Alarm Modul - Modul hlášení sdružené poruchy (porucha + napájení) + on/off jednotky
napojení na CN61 HAterminal+220V; výstupy alarm, provoz, vstup ON/OFF
Safety Thermostat - Bezpečnostní ochranný termostat (kontrolní termostat pro SWITCHbox)
7 150,5 720,3 960,32 780,7 920,2 420,-
MODULY PRO VNITŘNÍ JEDNOTKY
Převodníky mezi jednotkami RAV a vyšším řídícím systémem TCC-Link
TCB-IFCB-5PE
RBC-FDP3-PE
TCB-IFGSM1E
TCB-PCNT30TLE2
TCB-PX30MUE
Window Switch/Card adapter - PCboard pro okenní kontakt (nebo kartový systém)
zapnutí/vypnutí po změně - návrat do předchozího stavu X zůstaň vypnutý a čekej povel
Analog Interface - Modul řízení 0-10V - volba teploty, otáček ventilátoru, režimu, on/off, lamely
MODbus® Interface - Modul pro připojení 1 vnitřní jednotky na sběrnici MODbus® (KRT již modul obsahuje z výroby)
GSM Control Interface - Modul pro ovládání RAV DI/S-DI/BIG, SMMSi vnitřních a SuperDaiseikai
pomocí modemu GSM nebo telefonu
Adaptér TCC-Link BUS - připojení RAV DI a SDI pod adresovaný systém S-MMSi
(pro zapojení RAV DI / S-DI / BIG do TCC řídících systémů - KRT již mají převodník sériově!)
Elektrobox pro TCB-PCNT30TLE2 - (nutný pouze pro kazety 60x60 RAV-SM562MUT-E)
1 056,12 100,14 740,2 530,na dotaz
MODULY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY
Snížení výkonu venkovní jednotky DI/BIG-DI/S-DI
Omezení výkonu 0% - 50% - 75%
Např. při potřebě omezení příkonu zařízení v daném čase…
Nastavení nočního režimu provozu
Tichý režim nočního provozu (útlum až -5dB)
Signalizace poruchy DI z venkovní jednotky
TCB-PCOS1E2
TCB-KBOS1E
Power modul pro DI jednotky (nikoliv pro S-DI nebo BIG DI) - snížení výkonu venkovních
SM jednotek na 50%-75%-100%, noční tichý provoz, signalizace provozu kompresoru
Alarm modul - Modul hlášení poruchy pro umístění do venkovní jednotky
pro DI/S-DI série 4 (velikost 11, 14 a 16) a RAV BIG-DI
5 280,880,-
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAV OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM TCC-LINK
OVLADAČE KABELOVÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bipolární dvouvodičové zapojení ovládacích prvků
Obousměrné komunikace se zařízením
Výhodou v kancelářích a tech. místnostech
Možnost vzájemně kombinovat ovládací prvky
(2 ovladače, možnost umístění i ve zcela jiném prostoru
např. velín apod., ovladač + centrální ovladač, atd.)
Základní ovladač s LCD pro jednotky sysému TCC-Link
- ovladač s plným řízením a možností programování DI/S-DI
- slouží i pro programování a servisní nastavení jednotek, neztratí se!
Ovladač s týdenním časovačem a LCD
- 8 programových nastavení pro každý den
- mimo časovače stejné funkce jako AMT32E
Komfortní ovladač s podsvíceným LCD, multijazykový (E,D), HotKeys
- týdenní časovač, přesnost nastavení 0,5°C, ECO-funkce pro řízení výkonu
- moderní design, ovládání přes Menu, vestavěný teplotní senzor TA
Zjednodušený ovladač s LCD (pro RAV SM,UT,KRT a CT)
- tzv. hotelový ovladač se zjednodušenými ovládacími funkcemi
- přehledné, jednoduché ovládání srozumitelné hostům
7-denní časovač provozu (3 cykly denně/7 dní v týdnu)
- denní programování (možno speciálně pro SO a NE)
- použití v kombinaci s RBC-AMT32E nebo TCB-SC642TLE2)
Centrální ovládací ON/OFF panel až pro 16 jednotek/skupin
- přehledný panel s indikací provozu podsvětlením tlačítek
- nutno použít v kombinaci s adaptérem TCB-PCNT30E2
RBC-AMT32E
RBC-AMS41E
RBC-AMS51E-ES
RBC-AS21E2
TCB EXS21TLE
TCB-CC163TLE2
2 090,2 420,3 190,2 310,8 580,23 100,-
Příslušenství - externí měření teploty
TCB-TC21LE2
Externí teplotní senzor prostoru pro jednotky DI/S-DI/BIG
- pro všechna zařízení DI/S-DI/BIG mimo RAV SMxxxXT-E
- přesné umístění v měřené teplotní zóně, kabel 2x0,75 stíněný
2 090,-
OVLADAČE IR BEZDRÁTOVÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Možnost dálkového infra ovládaní jednotek RAV DI/S-DI
Není kompatibilní s jednotkami RAV SMxxxXT-E!
RBC-AX22CE2
RBC-AX32CE2
Sada pro 4cestné kazetové jednotky - infra dálkový ovladač a přijímač
- přijímač integrován do rohového dílu krycího panelu kazety
- pro DI/S-DI série 4, pro SMMSi série 2
pro panel RBC U31PG(W)-E (RAV)
Sada pro podstropní jednotky - infra dálkový ovladač a přijímač
- přijímač integrovatelný do šasi všech jednotek RAV SMxxxCT-E
4 840,5 280,-
TCB-AX21E2
TCB-AX32E2
Sada univerzální - infra dálkový ovladač a příjímač
- pro univerzální použití - montáž přijímače na stěnu nebo strop
4 620,7 040,-
RBC-AX31U(W)-E
5 060,-
SMART MANAGER (ŘÍZENÍ PŘES PC, MONITORING SPOTŘEBY)
Možnost řízení přes webové rozhraní standardního PC v lokální síti uživatele
Dohledové funkce (maximální teplota, minimální teplota, blokace ovladačů,…)
Jednoduché zapojení do intranetu přes IP adresu (přes HUB lokální sítě)
Až 32 uživatelů (jméno, heslo, přístupová práva), max 4 uživatelé současně, WEB přístup
Možnost dalších příslušenství: Energy Monitoring, General purpose, Analog Intergace
Napojení RAV DI/S-DI přes TCB-PCNT30E2 (KRT nástěnné jednotky adaptér nepotřebují)
Provedení ETLE - s podporou analýzy provozních dat
Smart manager (Centrální ovladač + ovládání přes PC + připojení přes HUB místní sítí Intranet)
BMS-SM1280HTLE
Smart manager s analýzou provozních dat (Centrální ovladač + ovládání přes PC + připojení přes HUB místní sítí Intranet)
BMS-SM1280ETLE
Příslušenství - rozhraní mezi DI/S-DI a Compliant manager TCC-Link
Adaptér pro připojení RAV DI a S-DI na TCC-Link BUS (řídící systém S-MMS)
TCB-PCNT30TLE2
49 500,51 700,2 530,-
BMS-IFWH5E
Interface pro měření spotřeby energie až pro 8 generátorů pulsů (RS-485)
26 400,-
Generátor pulsů
Generátor pulsů s frekvencí cca 1 puls = 1 kWh (jiný dodavatel)
na dotaz
22 23
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
VŠE OB E C N É O BCHOD N Í P O D M Í N KY
CENOVÉ PODMÍNKY
Uvedené ceny jsou doporučené MOC pro Českou republiku bez DPH!
Cenou se rozumí sklad Praha, procleno, v originál balení.
Výsledné ceny mohou být upřesněny dle množstevního odběru, obchodních dohod, charakteru zakázky (viz záruční podmínky) a podle vývoje měnového kursu Kč/EUR.
Datované nabídky vypracované dovozcem jsou pro něj jednostranně závazné, není-li uvedeno jinak.
Smluvním partnerům, montážním firmám a vyšším dodavatelům jsou poskytovány množstevní slevy a rabaty dle sjednaných obchodních podmínek. Pro bližší informace
ohledně smluvní spolupráce se obrat´te na naše obchodní oddělení.
Spediční smluvní přeprava, převzetí zboží
Zajišt´ujeme přepravu zboží do místa určení na celém území ČR ve spolupráci se smluvní spediční firmou.
Poplatky za spediční služby hradí příjemce, nestanoví-li obchodní dohoda jinak.
Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda transportní obal nevykazuje poškození a provést veškeré možné kontroly, kterými je možno ověřit, že dodané zboží je
v pořádku, a že odpovídá dodacím listům a objednávce. Po převzetí lze uplatňovat jen skryté záruční vady zjištěné po spuštění zařízení, nikoliv hrubé transportní poškození.
Zákonné normy
Jednotky splňují platné harmonizované evropské normy kompatibilní s českými normami dle prohlášení o shodě.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Plná záruka 36 měsíců (pro koncového uživatele od montážního subjektu)
Na zařízení dodávané a montované je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje, nestanoví-li obchodní dohoda jinak. Pro platnost záruky je na zařízení nutné
provádět pravidelnou odbornou údržbu a servis, dle požadavků zákonných norem a doporučení výrobce s ohledem na místní provozní podmínky zařízení.
Materiálová záruka (pro odběratele, tj. odbornou montážní firmu - pouze při dodávce zboží)
Tato záruka je poskytována dovozcem montážním organizacím, a vztahuje se na zboží, u kterého je montáž, uvedení do provozu a pravidelná údržba zajišt´ována právě
odběratelem - odbornou montážní firmou. V rámci záruky dodavatel poskytne bezplatnou dodávku dílů na jejichž závadu se záruka vztahuje. Opravu zajišt´uje odběratel,
resp. montážní firma, na vlastní náklady, což je zohledněno v obchodních podmínkách.
Výluky ze záruky
Záruka se nevztahuje na vady:
Způsobené držitelem nebo provozovatelem úmyslně nebo jeho nedbalostí
Způsobené zanedbáním údržby zařízení nebo užíváním zařízení vymykajícím se z obvyklých podmínek nebo v rozporu s předpisy stanovenými výrobcem
Způsobené živelnou událostí, havárií, krádeží nebo přepravou zařízení
Způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu na zařízení
Zapříčiněné tím, že dříve vzniklá vada byla opravena neodborně neautorizovaným servisem
Jejichž rozsah je způsoben neodborným používáním dříve poškozeného zařízení bez provedení opravy
Záruka se dále nevztahuje:
Na poruchy nebo závady na zařízení, které nebylo nainstalováno podle pokynů výrobce
Na součásti a zařízení, které byly namontovány dodatečně a neodpovídají originálnímu katalogu dílů výrobce nebo jejich použití nebylo schváleno dodavatelem
Na zařízení, která byla opravována nebo udržována neodbornou nebo neautorizovanou firmou nebo osobou
Na části zařízení, které podléhají bežnému opotřebení a jejichž životnost je kratší než doba záruky (filtry a jiný spotřební materiál)
Povinná údržba
Držitel je povinen podle pokynů výrobce, resp. dodavatele na vlastní náklady zabezpečit provádění pravidelné údržby zařízení autorizovaným odborným servisem. O provedení předepsané údržby je držitel povinen nechat si vystavit záznam podle pokynů výrobce, resp. dodavatele.
VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ
Zboží je až do úplného zaplacení výhradním majetkem dodavatele se všemi právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných norem platných na území ČR.
© Klima-Classic s.r.o. – 2012/04/01
RAS RESIDENTIAL INVERTER
Pr o tec h n ic ké m ístn o s t i n e vh o dn é . . .
Výkon
PAVP
SAVP
DAISEIKAI
Heat pump
DAISEIKAI
Max. délky
SAV2
SAV
SUZUMI
Mezní provoz
El. přívod
celk.
(m)
převýš.
(m)
výtlak
(mm)
sání
(mm)
předplněno
(m)
plnění
(g/m)
ohřev
oleje
chlazení
vypne při
topení
garant.od
RAS-10 PAVP-E
2,5
3,0
20 m
10 m
6
10
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
6A-B
out
RAS-13 PAVP-E
3,5
4,0
20 m
10 m
6
10
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
6A-B
out
RAS-16 PAVP-E
4,5
5,5
20 m
10 m
6
12
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
10A-B
out
RAS-10 SAVP2-E
2,5
3,2
25 m
10 m
6
10
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
6A-B
out
RAS-13 SAVP2-E
3,5
4,2
25 m
10 m
6
10
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
6A-B
out
RAS-16 SAVP2-E
4,5
5,5
25 m
10 m
6
12
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
10A-B
out
chl.
[kW]
top.
[kW]
celk.
(m)
převýš.
(m)
výtlak
(mm)
sání
(mm)
předplněno
(m)
plnění
(g/m)
ohřev
oleje
chlazení
vypne při
topení
garant.od
RAS-10 SAV2-E
2,5
3,2
20 m
10 m
6
10
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
6A-B
out
RAS-13 SAV2-E
3,5
4,2
20 m
10 m
6
10
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
6A-B
out
RAS-16 SAV2-E
4,5
5,5
20 m
10 m
6
12
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
10A-B
out
3x2,5
RAS-18 SAV2-E
5,0
5,8
20 m
10 m
6
12
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
10A-B
out
3x2,5
3x2,5
Výkon
Heat pump
Chladivo
top.
[kW]
INVERTER
AVANT
Připojení
chl.
[kW]
Max. délky
Připojení
Chladivo
Jištění
fází + (A)
Mezní provoz
přívod
do
přívodní
kabel
3x1,5
komun.
in-out
5x1,5
3x2,5
3x1,5
5x1,5
3x2,5
El. přívod
Jištění
fází + (A)
přívod
do
RAS-22 SAV2-E
6,0
7,0
20 m
10 m
6
12
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
16A-B
out
RAS-107 SAV-E3
2,5
3,2
10 m
8m
6
10
10 m
-
ano
0°C
-10°C
1f
6A-B
out
RAS-137 SAV-E3
3,5
4,2
20 m
10 m
6
10
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
6A-B
out
RAS-167 SAV-E3
4,4
5,2
20 m
10 m
6
12
15 m
20 g
ano
-10°C
-15°C
1f
10A-B
out
přívodní
kabel
komun.
in-out
3x1,5
3x1,5
5x1,5
5x1,5
3x2,5
Zařízení RAS Residential Inverter nejsou vhodná pro náročné technické účely a velké technické místnosti protože se při uvedených teplotách vypínají!
RAS RESIDENTIAL FixSpeed
Pr o tec h n ic ké m ístn o sti p o in sta la c i pří s l u š e n s t ví !
Výkon
S2AH
FixSpeed
Heat pump
FIXSPEED
Max. délky
Připojení
Chladivo
Mezní provoz
El. přívod
chl.
[kW]
top.
[kW]
celk.
(m)
převýš.
(m)
výtlak
(mm)
sání
(mm)
předplněno
(m)
plnění
(g/m)
ohřev
oleje
chlazení
vypne při
topení
garant.od
Jištění
fází + (A)
přívod
do
RAS-10 S2AH-ES
2,7
2,9
10 m
5m
6
10
10 m
-
ne
--**
-10°C
1f
10A-D
in
RAS-13 S2AH-ES2
3,7
4,2
15 m
6m
6
12
15 m
-
ne
--**
-10°C
1f
10A-D
in
RAS-18 S2AH-ES
5,1
5,5
20 m
8m
6
12
15 m
20 g
ne
--**
-10°C
1f
16A-D
out
RAS-24 S2AH-ES2
6,4
6,9
25 m
10 m
6
12
15 m
20 g
ne
--**
-10°C
1f
16A-D
out
přívodní
kabel
komun.
in-out
3x1,5
5x1,5
3x2,5
** Pro technické místnosti nutno doinstalovat topení kompresoru a zimní regulaci, tj. regulátor rychlosti ventilátoru podle kondenzační teploty.
RAS RESIDENTIAL MULTI INVER TER
Pr o tec h n ic ké m ístn o s t i n e vh o dn é . . .
Chladivo
Mezní provoz
El. rozvod
top.
[kW]
celkově
(m)
1 trasa
(m)
rozdíl
(m)
převýš
(m)
předplněno
(m)
plnění
(g/m)
ohřev
oleje
chlazení
vypne při
topení
garant.od
Jištění
fází + (A)
RAS-M14 GAV-E
4,0
4,4
30 m
20 m
10 m
10 m
20 m
20 g
ano
-5°C
-10°C
1f
10A-B
RAS-M18 UAV-E
5,2
6,7
30 m
20 m
10 m
10 m
20 m
20 g
ano
-5°C
-10°C
1f
10A-B
RAS-3M26 UAV-E
7,5
9,0
50 m
25 m
15 m
15 m
50 m
-
ano
-5°C
-10°C
1f
16A-B
RAS-4M27 UAV-E
8,0
9,0
70 m
25 m
15 m
15 m
70 m
-
ano
-5°C
-10°C
1f
16A-B
RAS-5M34 UAV-E
10,0
12,0
80 m
25 m
15 m
15 m
40 m
20 g
ano
-5°C
-10°C
1f
16A-B
všechny typy a
výkony
napájení každé vnitřní jednotky je součástí komunikačního kabelu CYKY 5Cx1,5mm2, přičemž hlavní přívod je jeden a to do venkovní jednotky
Cu
přívod
do
komun.
in-out
CYKY 5Cx1,5 mm2 ke
každé jednotce (včetně el.
přívodu)
UAV / GAV
Multi Inverter
Heat pump
vnitřní
Max. délky
chl.
[kW]
CYKY 3Cx2,5 mm2 hlavní
přívod do venkvní jednotky
Výkon
MULTI
průměr
(mm)
6/10
6/10 (12)
Pozn. 10(12) - 1x připojovací šroubení 12/6, ostatní připojení 10/6 (při montáži více tras 12/6 se počítá s osazením redukce z 12/6 na 10/6 před ventilem…
RAV LIGHT COMMERCIAL (RAV SM, SM BIG a SP)
Výkon
1PHASE
chl.
[kW]
1PHASE
3PHASE
SUPER DIGITAL
BIG
Heat pump / Cooling
DIGITAL
DI/S-DI
Pr o tec h n ic ké m ístn o sti z c e l a i de ál n í !
Max. délky
top.
[kW]
max.
(m)
převýš.
(m)
Připojení
Chladivo
Mezní provoz
El. přívod
výtlak
(mm)
sání
(mm)
předplněno
(m)
plnění
(g/m)
ohřev
oleje
chlazení
vypne při
topení
garant.od
Jištění
fází + (A)
přívod
do
RAV-SM 563 AT-E
5,3
5,6
30 m
30 m
6
12
20 m
20 g
ano
--*
-15°C*
1f
10A-B
out
RAV-SM 803 AT-E
7,1
8,0
30 m
30 m
10
16
20 m
40 g
ano
--*
-15°C*
1f
16A-B
out
RAV-SM1103 AT-E
10,0
11,2
50 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-15°C*
1f
20A-B
out
RAV-SM1403 AT-E
12,5
14,0
50 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-15°C*
1f
25A-B
out
RAV-SM1603 AT-E
14,0
16,0
50 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-15°C*
1f
25A-B
out
RAV-SM2244 AT8-E
20,0
22,4
70 m
30 m
12
18
30 m
40 g
ano
--*
-20°C*
3f
3x16A-B
out
RAV-SM2804 AT8-E
23,0
27,0
70 m
30 m
12
18
30 m
40 g
ano
--*
-20°C*
3f
3x20A-B
out
RAV-SP 564 AT-E
5,3
5,6
50 m
30 m
6
12
20 m
20 g
ano
--*
-20°C*
1f
10A-B
out
RAV-SP 804 AT-E
7,1
8,0
50 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-20°C*
1f
16A-B
out
RAV-SP1104 AT-E
10,0
11,2
75 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-20°C*
1f
20A-B
out
přívodní
kabel
3x2,5
5x1,5
3x4,0
3x4,0
5x1,5
3x2,5
5x1,5
3x4,0
RAV-SP1404 AT-E
12,5
14,0
75 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-20°C*
1f
25A-B
out
RAV-SP1104 AT8-E
10,0
11,2
75 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-20°C*
3f
3x10A-B
out
RAV-SP1404 AT8-E
12,5
14,0
75 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-20°C*
3f
3x10A-B
out
5x1,5
RAV-SP1604 AT8-E
14,0
16,0
75 m
30 m
10
16
30 m
40 g
ano
--*
-20°C*
3f
3x13A-B
out
5x2,5
* Zařízení RAV jsou určena pro extrémní technické aplikace a celoroční provoz - při teplotě pod -15°C zůstávají v provozu (doporučujeme venkovní jednotku chránit proti větru)
komun
in-out
5x1,5
5x1,5
Váš autorizovaný prodejce:
Autorizované zastoupení pro ČR
KLIMA - CLASSIC, s.r.o.
Kbelská 618/44, 198 00 Praha 9
tel.: 281 012 612, fax: 281 012 600
Pobočka Morava:
kancelář Kyjov
tel.: 607 622 662
info: 800 554 622 (klimac)
e-mail: [email protected]
http://www.toshiba-klima.cz
Vypracováno podle podkladů výrobce. Vydavatel neručí za
případné tiskové chyby a typové rozdíly. Uvedené technické
parametry jsou pouze informativní, při nesrovnalostech platí
katalogové údaje a servisní data.
Download

zde - Klimatizace Chomutov