Windows Server 2008 Active Directory
Page 1 of 2
Hrvatska Promijeni | Sva Microsoftova web-mjesta
Microsoft Hrvatska | Serveri i alati
Search Microsoft.com
Početna
O proizvodu
Pojedinosti o proizvodu
Tehnologije
Rješenja
Isprobajte
Usporedba izdanja
Usporedite
Kako kupiti
Novosti i recenzije
Partneri
Submit Query
Tehnički resursi
Tehnička dokumentacija
Zajednica
Prethodne verzije
Active Directory
Active Directory sredstvo je za upravljanje identitetima i odnosima od
kojih se sastoji mreža vaše tvrtke ili ustanove. Active Directory
integriran je sa sustavom Windows Server 2008 R2 i sadrži gotove
funkcije potrebne za središnju konfiguraciju i administraciju postavki
sustava, korisnika i aplikacija. U komponenti Active Directory Domain
Services (AD DS) pohranjuju se imenički podaci, a služi za upravljanje
komunikacijom korisnika s domenama, uključujući procese prijave
korisnika, provjeru autentičnosti i pretraživanja imenika. Integriranijim
ulogama uz to se omogućuju značajke i tehnologije nadzora nad
identitetom i pristupom, a to je osnovni način upravljanja
vjerodajnicama i tehnologijama pomoću kojih se pristup uređajima,
aplikacijama i podacima omogućuje samo legitimnim korisnicima.
Dodatne informacije pronaći ćete u nastavku tako da proširite svaku
sekciju, a ako želite pogledati sažetak poboljšanja u sustavu Windows
Server 2008 R2, kliknite ovdje.
Active Directory Domain Services
AD DS središnje je mjesto za informacije o konfiguraciji, zahtjeve za provjeru autentičnosti te podatke o svim objektima spremljenima unutar
šume. Pomoću servisa Active Directory učinkovito ćete i s jednog sigurnog te središnjeg mjesta upravljati korisnicima, računalima, grupama,
pisačima, aplikacijama i drugim objektima koji podržavaju imenike.
Isprobajte Windows
Server 2008 R2
Preuzmite prilagođenu
verziju
Povezane tehnologije
Windows HPC Server 2008
Microsoft Hyper-V Server 2008
Microsoft virtualizacija
Saznajte više o ovoj tehnologiji:
Posjetite web mjesto Windows
Server 2008 TechCenter
Dodatne informacije
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS), koji je prije nosio naziv Active Directory Application Mode, može služiti kao imenički
servis za aplikacije koje podržavaju imenike. Podaci aplikacija koje podržavaju imenike mogu se, umjesto u bazu podataka AD DS-a tvrtke ili
ustanove, pohranjivati u AD LDS. AD LDS može se koristiti zajedno s AD DS-om te se tako dobiva središnje mjesto za sigurnosne račune (AD
DS) te drugo mjesto koje podržava konfiguracije aplikacija i imeničke podatke (AD LDS). Pomoću AD LDS-a možete smanjiti troškove hladnog
pogona koji su vezani uz replikaciju servisa Active Directory, ne morate proširivati shemu servisa Active Directory da bi podržavala aplikacije te
možete stvoriti particije u strukturi imenika da bi se servis AD LDS implementirao samo na onim poslužiteljima koji moraju podržavati aplikacije
koje podržavaju imenike.
Dodatne informacije
Active Directory Certificate Services
Većina tvrtki i ustanova koristi certifikate za utvrđivanje identiteta korisnika ili računala te šifriranje podataka tijekom prijenosa nezaštićenim
mrežnim vezama. Komponentom Active Directory Certificate Services (AD CS) povećava se sigurnost jer se identitet osobe, uređaja i servisa
povezuje s privatnim ključem. Pohranjivanjem certifikata i privatnog ključa u Active Directory štiti se identitet, a Active Directory postaje
središnje mjesto za dohvaćanje odgovarajućih informacija kada neka aplikacija pošalje zahtjev.
Dodatne informacije
Active Directory Federation Services
Active Directory Federation Services (AD FS) sigurno je i vrlo proširivo te na internetsku razinu skalabilno rješenje za pristup identitetima kojim
se tvrtkama i ustanovama omogućuje provjera autentičnosti korisnika iz partnerskih tvrtki i ustanova. Pomoću AD FS-a u sustavu Windows
Server 2008 R2 vanjskim ćete korisnicima jednostavno i sigurno odobriti pristup resursima iz domene svoje tvrtke ili ustanove. AD FS može i
pojednostavniti integraciju nepouzdanih resursa s domenskim resursima unutar tvrtke ili ustanove.
Dodatne informacije
Active Directory Rights Management Services
Intelektualno vlasništvo tvrtke ili ustanove mora biti sigurno i dobro zaštićeno. Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
komponenta je sustava Windows Server 2008 R2 kojom se osigurava da neku datoteku mogu pogledati samo oni korisnici kojima je i
namijenjena. Datoteku možete zaštititi pomoću AD RMS-a tako da odredite prava koja neki korisnik ima za nju. Pravima se korisnicima može
odobriti otvaranje, mijenjanje, ispisivanje, prosljeđivanje ili druge aktivnosti s podacima čija su prava upravljana. Pomoću AD RMS-a podatke
sada možete zaštititi i kada se distribuiraju izvan mreže.
Dodatne informacije
Dodatna poboljšanja servisa Active Directory
Čarobnjak za instalaciju servisa Active Directory sadrži nekoliko poboljšanja u odnosu na starije verzije. Zbog njih je administratorima
jednostavnije kontrolirati instalaciju kontrolora domene unutar domene. Među poboljšanjima su:
nova funkcijska razina šume. Windows Server 2008 R2 sadrži novu funkcijsku razinu šume servisa Active Directory. Za mnoge nove
značajke poslužiteljskih uloga servisa Active Directory šuma servisa Active Directory mora se konfigurirati s tom novom funkcijskom razinom
poboljšan naredbeni redak i automatizirano upravljanje. Poslužiteljskim ulogama servisa Active Directory u potpunosti je moguće
upravljati pomoću cmdleta komponente Windows PowerShell
poboljšano automatizirano upravljanje i obavješćivanje. Pomoću ažuriranog paketa System Center Manager 2007 Management
Pack poboljšan je nadzor poslužiteljskih uloga servisa Active Directory kao i upravljanje njima
bolje upravljanje pomoću alata Server Manager. Server Manager alat je za upravljanje poslužiteljima u sustavu Windows Server 2008
R2 kojim se administratorima omogućuje predimplementacija kontrolora domene. Kada se na konzoli alata Server Manager doda uloga
kontrolora domene, na poslužitelj se kopiraju datoteke potrebne za instalaciju imeničkog servisa. Kada administrator pokrene čarobnjak za
instalaciju dcpromo.exe, datoteke su već predmemorirane i dostupne
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/hr/hr/active-directory.aspx
4.5.2013
Windows Server 2008 Active Directory
Page 2 of 2
poboljšana usklađ enost s uvriježenim standardima i najboljim praksama. U Windows Server 2008 R2 ugrađen je alat za analizu
najboljih primjera iz prakse B est Practices Analyzer za svaku poslužiteljsku ulogu. B est Practices Analyzer u alatu Server Manager stvara
popis zadataka za svaku ulogu i tako olakšava obavljanje konfiguracijskih zadataka
stvaranje datoteke odgovora. Ako više kontrolora domene prilikom instalacije koristi iste postavke, na stranici sažetka možete postavke
trenutne instalacije izvesti u datoteku odgovora. S datotekom odgovora ne izvozi se lozinka administratorskog računa za način rada za
vraćanje imeničkih servisa, a možete i postaviti da se od korisnika koji instalira kontrolor domene uvijek traži administratorska lozinka. Na
taj način lozinke neće biti dostupne korisnicima kojima je dopušten pristup mjestu na koje su pohranjene datoteke odgovora.
Instalacija kontrolora domene samo za čitanje. Uloga kontrolora domene samo za čitanje može se instalirati pomoću čarobnjaka za
instalaciju. Prilikom instalacije kontrolora domene samo za čitanje možete odrediti kome je dopušteno instalirati kontrolor domene i
upravljati njime. Administrator domene tijekom prve faze instalacije može odrediti račun koji može instalirati kontrolor domene samo za
čitanje. Kada se taj račun odredi, korisnik kojemu je pridružen taj kontrolor domene samo za čitanje ima pravo na instaliranje imeničkog
servisa
Uredi svoj profil | O bratite nam se | Uvjeti uporabe | Zaštitni znaci | Izjava o privatnosti
©
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/hr/hr/active-directory.aspx
201 0 Microsoft
4.5.2013
Download

Page 1 of 2 Windows Server 2008 Active Directory 4.5.2013 http