SRB
Potpun sadržaj časopisa
ćasopisa zbirke
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Zlatno doba galeona1
Put za Indiju
3
Galeoni flote Puta za Indiju i galeoni Armade
5
„San Ðovani Batista“ – Galeon iz XVII veka
6
Evolucija galeona
10
Duge i teške plovidbe
11
Brodski nacrti i tehnologija u XVII veku
15
Dimenzije španskih galeona u XVII veku
18
Svaka zemlja ima sopstvene interese
22
Venecija i mediteranske zemlje
24
Razne merne jedinice i formule
26
Holandija: Laki brodovi s plitkim gazom
29
Portugal: Najbolji brodovi i brodski tesari
31
Hijerarhija na galeonima
32
Engleska, kolevka inovacija
37
Traktati o konstrukciji brodova
40
Konstrukcije brodova u XVII veku43
Računanja tesarskih majstora
47
Prvi traktati
51
Gaz holandskih brodova
53
Linija gaza ili granica između podvodnog i
nadvodnog dela brodskog korita
53
Razvoj jarbola na galeonima
57
Jarboli59
Dimenzije jarbola
61
Pomoćni jarboli, sošna jedra i jedra košnika
64
Jedra u XVII veku
66
Pravila o jarbolima
67
Epopeja o Vasi71
Neverovatna priča
73
Najveći brod epohe
75
Cilj: spasavanje jedrenjaka Vasa78
Prvi ronioci u istoriji
78
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Prošle su 333 godine do izvlačenja na površinu
79
Neverovatan brod
81
Pažljiva sanacija
81
Tragedija bez krivaca
82
Zašto je Vasa potonuo?
88
Navigacija u XVII veku91
Navigacija na Mediteranu
93
Proučavanje Zemljine kugle
96
Navigacija na okeanima
100
Galilej, Kepler i Njutn
102
Problem sa skretanjem magnetne igle na kompasu
103
Izračunavanje geografske širine: od astrolaba do Dejvisovog kvadranta
106
Praksa moreplovaca okeana
108
Karte i matematičke metode
110
Pomorske bitke u XVII veku113
Poslednje borbene galije
115
Cena promena
123
Španski ratovi za vreme vladavine Filipa IV
127
Bitke kod Pernambuka i San Martina
134
Velika bitka kod Pernambuka
136
Engleska i Francuska protiv Španije
141
Pomorski uspon Nizozemske
142
Prvi englesko-holandski rat
145
Francuska u doba Rišeljea i kardinala Mazarena
148
Dva velika začetnika razvoja ratne mornarice
150
Kalmarski rat i moć Švedske
155
Venecija i Turci
157
Drugi englesko-holandski rat
159
Veliki skok Engleske i Francuske
163
Klasifikacije ratnih brodova
165
Sve bliži lađi
165
Borbena linija
169
De Rijterova smrt
173
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Kolonizacija Severne Amerike175
Teška severna ruta
178
Prelazak severnog Atlantika
178
Smitove mape
183
Mejflauer i njegovo putovanje
184
Pokahontas185
Mejflauer188
Velika migracija
197
Unutrašnjost Mejflauera198
Prvi veliki konvoj doseljenika
199
Ruta Mejflauera201
Prava odiseja
206
Pilane i brodograditeljske radionice
211
Ekspedicije Robera Kavelijea de la Sala
213
Najbolje drvo za najbolje brodove
214
Holanđani u Severnoj Americi
218
„Grifon“ i Velika jezera
220
Spuštanje niz Misisipi
225
Takmičenje u ribolovu
228
Poslednja ekspedicija: katastrofa u Meksičkom zalivu
232
Pronalaženje Belle235
Plovidba na Orijent241
Veličanstvena bogatstva broda Madre de Deus246
Engleska Istočnoindijska kompanija
248
Prva zvanična velika engleska ekspedicija u Aziji
249
Od Londona do zaliva Tejbl, uz borbu protiv skorbuta
253
Džon Dejvis, veliki moreplovac na ruti za Orijent
254
Nephodno je dopuniti zalihe
261
Buran povratak
267
Holandska Istočnoindijska kompanija
270
Prevareni mornari
271
Najbolji brodovi za Orijent – holandski brodovi
274
Prica o požaru na brodu Nieu Hoorn277
Odiseja Holandije
284
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Strašna avantura Batavije285
Putovanje288
Replika Batavije: deset godina napornog rada
290
Otkrice i restauracija olupine
291
Ljudi u ekstremnim situacijama
292
Klimatologija ruta prema Istočnoj Indiji
292
Laki holandski brodovi297
Potreba za drugim vrstama brodova
299
Geografija Holandije
302
Boter305
Fluyut ili fluta
309
Prve jahte, prve regate
312
Boter314
Koncept broda za razonodu
316
Engleski kralj Čarls II i njegov podsticaj gradnji jahti
318
Marija323
Razvoj brodova za razonodu
325
Prva regata u istoriji
326
Pirati i gusari u Karipskom moru327
Pirati, gusari i bukaniri
331
Prethodno utvrdene rute
332
Demokratska hijerarhija
333
Napadi pirata
337
Brzi i okretni
338
Piratska zajednica: Filibusteri sa ostrva Tortuga
339
Ser Henri Morgan
341
Slava i propast Port Rojala
344
Bitka za Marakaibo
345
Osvajanje Paname
346
Borbene linije351
Rat za špansko nasleđe
354
Špijuni i veze
355
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Održavanje linije po svaku cenu
358
Borbene linije na vrhuncu
360
Kada formirati borbenu liniju i kako je postaviti
365
Straža i izvidnica
366
Borbe368
Dve različite strategije
372
Linijski brod378
Bolje manevrisanje
381
Snažniji i stabilniji trupovi
383
Spremnije posade
386
Veća jedrena površina
389
Razvoj kosnika: flokovi
397
Neverovatni mediteranski šambeci
400
Istraživanje Pacifika407
Luj Antoan de Bugenvil: poslednji „avanturista“
410
Kukov itinerar na prvom putovanju oko sveta
414
Kukova putovanja
415
Prvo putovanje: Australija i Tahiti
416
Džejms Kuk, pionir modernih naučnih ekspedicija
418
Ishrana, higijena i zdravstvena nega
422
Endevor426
Drugo putovanje: Antarktički polarni krug
430
Kukov itinerar na drugoj plovidbi oko Zemlje
436
Kukovo treće i poslednje putovanje
438
Kukov itinerar na trećoj plovidbi oko Zemlje
442
Kukovi brodovi
444
Misterija grofa Laperuza
449
U potrazi za Laperuzom
453
Putovanje i pobuna na Bauntiju457
Vilijam Blaj i Flecer Kristijan: dva suprotstavljena mornara
459
Odiseja Baunti Launča464
U potrazi za pobunjenicima
467
Alesandro Malaspina: poslednji veliki istraživac španske imperije
472
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Merenje geografske dužine477
Teško rešenje za jednostavan problem
480
Metod udaljenosti od Meseca
481
Dug spisak brodoloma
485
Problem svetskih razmera
488
Traženje načina za merenje geografske dužine
491
Luckaste ideje za merenje geografske dužine
492
Rešenje: merenje vremena
499
Instrumenti na odraz
500
Harisonov hronometar
505
Džon Harison – od drvodelje do časovničara
506
Astronomska plovidba kao nauka
508
Druga generacija linijskih brodova513
Više topova
515
Uspeh engleskih brodova ’74’
519
Niže klase
521
Kratak preporod španske flote
521
Naučni metod
526
Propadanje Holandije i baltičkih zemalja
526
Francuska naspram Engleske
528
Francuska revolucija
533
Poslednje izmene na linijskim brodovima
535
Velike bitke s kraja XVIII veka537
Engleska i Francuska licem u lice
540
’Za ohrabrenje ostalih’
542
Bitka kod Vesanta
542
Dve taktike i dva načina nišanjenja
548
Bitke iz doba Američke revolucije
551
Poraz britanske mornarice u Česapiku
554
Borba jedan na jedan
556
Nove taktike
562
Četvrti i poslednji englesko-holandski rat
563
Autentični inovator: zapovednik ser Čarls Daglas (1748–1826)
564
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Veliki inovatori Rodni i Daglas
565
Bitka kod Ostrva svetaca
569
Smrtonosne karonade
571
Pomorski problemi Francuske republike
576
Bitka ’prvog juna’
582
Neuspeli pokušaj francuskog iskrcavanja u Irskoj
585
Novi engleski stratezi: Nelsonov uspon
589
Nelsonova hrabrost u bici kod San Visentea
591
Nelsonov poraz na Tenerifama
598
Napoleonova ekspedicija u Egiptu
603
Nelson u poteri za Napoleonom na Mediteranu
604
Velika bitka kod Nila
606
Hrabrost na delu
612
Engleska flota kontroliše Mediteran
617
Bitka za Kopenhagen
619
Horejšio Nelson, jedan od najvećih heroja Engleske
624
Propadanje španske flote u doba Napoleona
633
San Huan Nepomuseno636
Sile na pragu velikog okršaja
639
Engleska objavljuje rat Francuskoj
640
Napoleonov veliki plan
641
Potera preko Atlantika
645
Poboljšana artiljerija u zalivu kod Kadiza
647
Brzi i spori brodovi
648
Čarke u Finisteru i problemi savezničke flote
648
Blokada Kadiza
654
Nelsonovi planovi
659
’Nelsonov dodir’
662
Francusko-španska linija razbijena na tri dela
666
Najkrvavija bitka
668
Santisima Trinidad, div Trafalgara
674
Konfuzija u prethodnici francusko-španske flote
676
Predaja brodova Bisentor i Santisima Trinidad677
Čurukin potez
680
Nelsonova smrt
682
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Posledice bitke kod Trafalgara
683
Dogodilo se kod Trafalgara
688
Viktori691
Rađanje mornarice Sjedinjenih Država701
Sukob interesa
703
Američki rat za nezavisnost
705
Berberski pirati
710
Na svim morima
710
Zlatno doba fregata717
Nuestra Senjora del Pilar720
Pratioci linijskih brodova
722
Moćne američke fregate
725
Počinje doba brzine
726
Hamfrizove ideje i Foksova neslaganja
729
Devet hiljada jarbola za 3 fregate
732
Ekspedicija Sjedinjenih Država na Mediteranu
733
Konstelejšen734
Drugi rat sa Engleskom
743
David protiv Golijata
746
Poslednji ratni jedrenjaci kod Navarina747
Ratni linijski brodovi nakon Trafalgara
751
Nestanak španske kolonijalne imperije
752
Brigantini, korvete, golete, barkovi, šambeci i pulake
758
Zlatno doba jedara761
Situacija u XVIII veku
765
Pomorska trgovina početkom XIX veka
767
Preteče klipera
771
Tehnički izazov brzine
774
Kliperi: uzlet i kraj jedrenjaka775
’Kliperi’ iz Baltimora
779
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Opijumski kliperi i ugovor iz Nankinga
781
Rejnbou, prvi kliper
785
Veliki kliperi
788
Od teretnog broda do klipera
792
Zlatna groznica
792
Vrhunac razvoja kvadratnih jedara
794
Najpoznatiji kliper: Kati Sark795
Prve pilotske karte
806
Velika putovanja
809
Uspon klipera
813
Slabljenje američkih i nadmoć engleskih klipera
815
Od drveta do gvožđa
817
Pojava parobroda821
Parobrod na otvorenom moru
823
Papen, Njukomen i Vat
828
Elisa i otvaranje Sueckog kanala
829
Poslednje veliko nadmetanje
831
Poslednji gorostasi na jedra
831
Ribarski brodovi835
Kratka istorija ribolova
837
Pojava glavnih tehnika ribolova
842
Glavne vrste ribarskih brodova
843
Obalski ribarski brodovi: mala velika plovila
845
Biskajske šojke
846
Ribarski brodovi sa oglavnim jedrom
848
Trapezoidno jedro: kuter
850
Mediteranska latinska jedra
855
Galicijski lonac
858
Islandska goleta
860
Ribarski brodovi za ribolov na otvorenom moru
862
Kuter, kec i šojka
863
Najveći stepen razvoja trapezoidne opreme
866
Golete velikih pristaništa
869
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Kitolovci870
Priobalna plovidba šase-mer i njeno povezivanje
sa ribolovnom aktivnošću
872
Dandi874
Doba prvih jahti za regate
876
Prva nautička udruženja
879
New York Yacht Club884
Kauz, engleska prestonica sportske nautike
884
America’s Cup u XIX veku
891
Veliki američki izazov
892
America’s Cup898
Deed of Gift899
1870–1876: period goleta
899
Kup sto gvineja
900
1881–1887: doba kutera
901
Trase Američkog kupa
902
Brodovi za obuku905
Pioniri iz XIX veka
911
1900–1930: širenje pomorskog obrazovanja o jedrenju
914
Nemački sistem
914
Skandinavska škola
920
Japanska tradicija
926
Trgovački brodovi pretvoreni u brodove za obuku: slučaj ’Sedov’
928
Ribarska škola
934
Italijanski smisao za lepotu
934
Nemačka između dva svetska rata
936
Belgija i Holandija verne svojim tradicijama
946
Penjanje na vrh i vezivanje jedra
948
Juan Sebastian Elcano: radiografija jednog broda za obuku
948
Upravljanje brodom za obuku
950
Šest puta oko sveta
953
Brojke jednog ’tall ship’
954
Karijera španskog poručnika korvete
962
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Brodovi za obuku u periodu posle Drugog svetskog rata
968
Nemački oporavak
969
Obnova južnoameričkih mornarica
971
Japan, zvezda dalekog istoka
975
Jedrenjaci za obuku otvoreni za publiku
976
Sportska plovidba krstarenjem981
Umetnost plovidbe se produbljuje
984
Velike i male jahte za krstarenje
988
Džošua Slokam, sam u plovidbi oko sveta
989
Veličanstveni razvoj priobalnih regata997
Razvoj Američkog kupa
998
Ser Tomas Lipton i epopeja Šamroka
999
Umetnost plovidbe se produbljuje
1002
Markonijeva snast
1006
Očaravajuca klasa J
1009
Era 12 m S.I.
1012
Čamci IACC
1017
Olimpijske klase
1019
Trka od pet meseci
1020
Velike priobalne i prekookeanske regate1023
Halloween, stvoren da pobedi na okeanu
1027
Formule za usklađivanje vremena i jahte za regatu
1031
Prelasci preko Atlantika, solo ili u paru: čamci sa jednim ili više trupova
1037
Regate oko sveta
1040
Rally preko Atlantika
1044
Velike serijske jedrilice
1047
The Race, put oko sveta bez ograničenja
1047
Egipćani i Feničani: prvi brodovi1051
Egipćani prave prve brodove
1054
Prva jedra
1058
Preteča Sueckog kanala
1060
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Skok u more
1060
Flota kraljice Hatšepsut
1062
Prva pomorska bitka u istoriji
1066
Preteče galija
1067
Razdvajanje, prvi tehnički problem
1069
Feničani, prvi moreplovci na otvorenom moru
1069
Počeci brodogradnje
1072
Minojci i Mikenci
1074
Prvi brodovi sa dva reda vesala
1076
Malo dalje na Mediteranu
1079
U potrazi za keltskim kalajem
1081
Hanonova afrička ekspedicija
1082
Grčka prevlast1083
Trgovački brodovi samo na jedreni pogon
1086
Grčke bireme
1087
More i brodovi ulaze u književnost
1088
Rađa se veliki ratni brod: trijera
1089
Bitka kod Salamine: rađanje taktike u pomorskim borbama
1094
Pitej: prvi matematičar moreplovac
1095
Opkoljavanje i napredovanje
1096
Trgovacki interesi na zapadnom Mediteranu
1096
Pitejeva i Eutimenova putovanja
1097
Kartagina i zvezda u usponu, Rim
1101
Punski ratovi: uloga ratne mornarice
1102
Rimska nadmoć1107
Bitka kod Mila
1109
Bitke, brodogradilišta i oluje
1110
Heterogene posade
1114
Građanski rat u I veku
1115
Strašni korvus i rušilački katapult
1116
Dizajn i konstrukcija trijere
1117
Džinovi iz legendi
1118
Aleksandrijski svetionik
1122
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Nevolje sa piratstvom
1122
Trgovački brodovi samo na jedra
1128
Veliki napredak trgovačke mornarice
1128
Vladavina Rima i njegov pad (476. god. n. e.)
1136
Rađanje Vizantije
1137
Vizantijski dromon
1139
Izmene u tehnici izgradnje
1142
Brod kod Jasi Ade
1146
Buđenje severne Evrope1149
Otkrića Julija Cezara
1151
Sasi, Angli, Jiti i Frizi
1153
Brod iz Nidama
1156
Ekspanzija anglosaksonske pomorske civilizacije
1157
Veslima protiv vetra i morskih struja
1158
Vikinški počeci
1160
Era vikinga
1164
Razvoj vikinškog broda
1165
Oseberg i Gokstad, primeri vikinškog savršenstva
1167
Usavršavanje sistema oplate od planki
1170
Andersenova replika
1171
Prvi prekookeanski brod u istoriji
1172
Pogrebne ceremonije i žrtvovanja
1174
Ratni i trgovački brodovi iz poslednjeg vikinškog doba
1177
Velika vikinška ekspanzija
1180
Usavršavanje sistema oplate od dasaka
1184
Naseljavanje Islanda i Grenlanda
1184
Vikinška plovidba
1186
Prvi Evropljani u Severnoj Americi
1187
Normanski brodovi
1191
Brodovi srednjeg veka1193
Ratni brodovi severne Evrope
1195
Kasar, inovacija srednjeg veka
1198
Pojava centralnog kormila
1200
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Živost na Mediteranu
1205
Susret sa tradicijom
1206
Od amfore do bureta
1208
Pojava latinskog jedra
1208
Mediteranske karake
1209
Magnetna igla
1213
Hanzeatska koga
1213
Bremenska koga
1214
Veliki brodovi s kraja srednjeg veka1219
Efikasne karavele
1222
Dužina brodova u kasnom srednjem veku
1226
Zaobljena karavela
1227
Razvoj karaka
1229
Jedrenjaci XV veka
1233
Uticaj koga na mediteranske karake
1234
Raznolikost brodova u kasnom srednjem veku
1240
Veličanstvene portugalske karake
1240
Širenje Portugalije na istok1247
Henrik Moreplovac
1250
Čudovišta i bezdani
1254
Bartolomeo Dijas oplovljava Rt dobre nade
1255
Da Gama stiže u Indiju
1258
Kolumbova putovanja1269
Neobične teorije o zakrivljenosti zemaljske kugle
1272
Plan Kristifora Kolumba
1277
Život posvećen ideji
1278
Teške pripreme
1289
Veliko putovanje
1290
San Salvador
1293
Kuba i Hispaniola
1296
Procenom preko Atlantika
1298
Povratak s prvog putovanja
1303
POTPUN SADRŽAJ ČASOPISA ZBIRKE
Drugo putovanje (1493–1496)
1305
Treće putovanje (1498–1500)
1307
Santa Marija1308
Četvrto putovanje (1502–1504)
1311
Galije i galijasi (velike galije)
1317
Srednjovekovne galije
1319
Mletačke trgovačke galije
1320
Oprema galija
1327
Replika „kraljevske galije“
1331
Galija kao ratni brod
1332
Bitka kod Lepanta
1334
Galijasi1334
Nestanak galija
1341
Razvoj ratnih brodova1345
Razvoj ratnih brodova
1347
Brodovi sa artiljerijom
1347
Konstrukcija broda Great Harry1348
Stvaranje britanske kraljevske mornarice
1352
Španska pomorska sila u XVI veku
1359
Pojava galeona
1360
Usavršeni engleski galeoni
1362
Katastrofa Nepobedive armade
1367
Dve koncepcije ratnog galeona
1368
Oplovljavanje sveta1373
Ponovno upoznavanje američkog kontinenta
1375
Magelanov plan
1376
Težak prelazak Atlantskog okeana
1377
Zima na južnoj hemisferi i Magelanov moreuz
1381
Mikronezijska plovila
1383
Strašan prelazak Tihog okeana
1383
Magelanova smrt i Elkanov poduhvat
1387
Čudesni azijski brodovi
1390
Preklopna oplata i oplata sa paralelnim nizovima platica
1394
Drejk stavlja Englesku u prvi plan
1396
Download

Sadržaj časopisa zbirke