Međunarodni
naučno-stručni
skup o vodi
Sajam opreme i
tehnologije za vodoprivredu
SAJAM
VODA
www.sajamvoda.rs
6 - 8. novembar 2012.
Pokrovitelji:
Organizatori:
Република Србија
Министарство пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде
Дирекција за воде
Република Србија
Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања
Република Србија
Министарство економије и
регионалног развоја
Република Србија
Министарство за инфраструктуру
и енергетику
BelEXPOCENTAR
Beograd, Srbija
A
ktuelna kretanja u svetu ukazuju da će izvorišta
čistih voda u 21.veku biti važnija od izvorišta nafte
i prirodnog gasa. Povezivanje savremenih rešenja
i naučnih dostignuća u zaštiti prirodnih izvorišta
vode i u procesu proizvodnje i prerade otpadnih
voda, doprinosi stvaranju uslova za razvoj zdrave
životne sredine sa zdravim ljudskim resursima.
Kvalitet pijaće vode predstavlja jasan pokazatelj
društveno ekononomskog stanja jedne regije ili
pak države u celini. Samo zdrava pijaća voda je
kvalitetna voda.
Sajam voda 2012 |
Jedinstvena
manifestacija u
regionu jugoistočne
Evrope koja okuplja
stručnjake iz sektora
vodoprivrede
C
ilj Sajma voda je da se definišu i pokrenu
strateška rešenja razvoja vodne infrastrukture
jugoistočne Evrope u ključnim oblastima
vodoprivrede, a koja se odnose na regionalne
sisteme za snabdevanje vodom naselja i privrede,
energetiku, navodnjavanje, zaštitu od poplava
i uređenje reka, poboljšanje režima malih voda,
zaštitu kvaliteta voda i rešenja za uticaj na okruženje.
Svi ovi projekti zahtevaju velika materijalna
sredstva, koja se obezbeđuju iz republičkih budžeta,
programa javnih investicija, kroz donacije ili kredite
koje ulažu vlade pojedinih zemalja kao i finansijske
institucije - organizacije.
Tehnologija u sektoru vode ima kompleksno
značenje, počevši sa procesom prečišćavanja pa
do snabdevanja krajnjeg korisnika, obuhvatajući i
inženjering i primenu specijalne opreme.
Sajam voda i Međunarodni naučno - stručni
skup predstavlja odgovor na gore navedene
činjenice i po četvrti put na jednom mestu okuplja
proizvođače i distributere opreme, uređaja i
hemikalija, predstavnike naučnih institucija,
projektantskih firmi, vodoprivrednih preduzeća,
lokalnih
samouprava,
javno
komunalnih
preduzeća, ministarstava kao i finansijske
institucije koje kroz donacije i zajmove investiraju
novac u vodoprivredu.
Sajam voda 2012 |
Pruža najbolji mogući:
• Pregled inovacija, proizvoda, usluga,
tehnologija i rešenja
• Ambijent za uspostavljanje novih poslovnih
kontakata i negovanje i obnavljanje starih
MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP O VODI 2012 |
Tokom trajanja Sajma voda biće održan
Međunarodni naučno - stručni skup o vodi
„Upravljanje vodama“ sa tematskim oblastima:
• Upravljanje sistemima ViK-a
• Tehnička regulativa
• Primena savremenih rešenja, softerskih
paketa i finansiranje objekata vodoprivrede
Bukirajte svoj štand.
Priključite se Sajmu voda 2012.
Profil izlagača |
• Proizvođači opreme za hidrotehničke objekte
(korišćenje i upotreba voda), zaštitu od poplava
i erozije;
• Proizvođači mernih instrumenata;
• Proizvođači opreme za automatizaciju i
kontrolu sistema (monitoring sistema);
• Proizvođači opreme i instrumentalne tehnike
za kontrolu voda i otpadnih voda;
• Projektne firme za oblast vodoprivrede:
vodosnabdevanje, kanalisanje i zaštita životne
sredine (zaštita voda od zagađenja), zaštita
od poplava i erozija i iskorišćenje i upotreba
voda (plovidba, korišćenje vodenih snaga i
navodnjavanje);
• Firme koje se bave izradom softerskih modula
i softerskih paketa u oblasti voda;
• Instituti iz oblasti voda;
• Izvođači - građevinske firme koje rade na
izgradnji vodoprivrednih objekata;
• Finansijske institucije koje doniraju novac u
vodoprivredu
Profil posetilaca |
Eksperti iz oblasti voda iz vladinog sektora
i industrije, vladini zvaničnici, predstavnici
privrednih komora, nadležni organi regionalnih
komora i lokalnih samouprava, predstavnici
finansijskih institucija;
Inženjeri, stručnjaci u građevinarstvu i bušenju
bunara, predstavnici JKP vodovoda i kanalizacije,
predstavnici javnih preduzeća, predstavnici
domaćih i međunarodnih organizacija, kupci;
Predstavnici direkcija za građevinsko zemljište,
predstavnici gradskih zavoda za javno zdravlje,
stručnjaci iz vodoprivredne delatnosti, naučnici,
direktori raznih sektora u preduzećima,
predstavnici sredstava informisanja;
Predstavnici industrije papira i celuloze, prerade
hrane, pića, farmaceutske industrije, hemijske
industrije, kao i industrije tekstila.
Sajam voda ne predstavlja samo izložbu proizvoda,
opreme i tehnologije, već je i mesto gde se razmenjuju
ideje, i gde se stiču nova znanja iz domena vodoprivrede.
www.sajamvoda.rs
Bukirajte svoj štand.
Priključite se Sajmu voda 2012.
Pozovite jednog od organizatora da potvrdite svoj prostor.
Organizatori:
Udruženje za tehnologiju vode i
sanitarno inženjerstvo
Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, Srbija
Tel: 011 2442 228
Fax: 011 2441 193
[email protected]
www.utvsi.com
Belexpo
Vojvode Dobrnjca 40, 11000 Beograd, Srbija
Tel: 011 3391 959
Fax: 011 3284 074 / 328 4103
Mob: 063 110 95 15
[email protected]
www.sajamvoda.rs
Mesto održavanja:
Belexpocentar Beograd
Španskih boraca 74a,
11070 Beograd, Srbija
Tel: 011 3133 250
Download

SAJAM VODA