Upitnik za potencijalnu investiciju
Opština
Bor
Naziv investicione
mogućnosti/projekta
Hotel HYATT REGENCY »JELEN« na Crnom Vrhu kod Bora
Opis investicije
Prodaja ili dokapitalizacija hotela Hyat regency „Jelen“ (4*)
u izgradnji na Crnom Vrhu kod Bora. Objekat je u fazi
izgrađenosti 50%.
Kompleks hotela se satoji od:
- Blok A - rezidencijalni objekti za VIP goste; 1
predsednički apartman, šest dodatnih apartmana i 2
sobe.
- Blok B - Hyat hotel , 392 ležaja u 172 sobe i 16
apartmana.
- Blok C - sportsko rekreativna zona; žičara, aperitiv
bar,sauna, tursko kupatilo,kuglana, frizerski salon,
garaže.
- Centar naselja - amfiteatar. klizalište,nacionalni
restoran, diskoteka, pošta, banka, policija.
- Regency club. Apartmantsko naselje; 4 vile, 56
apartmana, vile 16 apartmana,
- Tehnički blok. Bezinska pumpa, energana, gasni
isparivač,
- Heliodrom koji je lokaciski odredjen kod spomenika.
- Skijering 4 ski staze, žičara, ski lift.
- Rezervoari za vodu, kapaciteta 2 x 1.022 metra³ na
lokaciji iznad hotela.
UKUPNA POVRŠINA objekta, neto korisna površina
51.269,03 m², bruto površina 65.868,84 m².
Postojeća
dokumentacija
Izgradnja Turisičkog centra Hyat Regency „Jelen“ na
Crnom Vrhu kod Bora započeta je 1997.godine. Opština
Bor je obezbedila zemljište i potrebne dozvole za početak
radova.
Za izvođenje građevinskih radova postoji projektno
tehnička dokumentacija za koju je potrebno uraditi reviziju
glavnog projekta.
Vlasnički status
potencijalne investivije i
mogućnost sticanja
vlasništva
Ceo turistički kompleks je ui vlasništvu konzorcijuma koji
čine: Opština Bor, RTB Bor, Naftna industrija Srbije, JP
Srbija šume Beograd, JP PTT Srbija, Ministarstvo za
saobraćaj, JP Putevi Srbije i AD Energoprojekt Beograd.
Budućem investitoru se nudi prodaja ili dokapitalizacija
Procenjena vrednost
investicije
Potreban iznos sredstava za završetak projekta 33.000.000
evra a ukupna vrednost je oko 70.000.000 evra
Postojeća infrastruktura Infrastruktura je samo delom uređena. Potrebno je rešiti
napajanje električnom energijom, vodom i kanalizacionim
priključkom. Takođe treba urediti i prostupne saobraćajnice
Saobraćajna povezanost Lako je pristupačan iz pravca Bora i dalje na istok i sa
zapada preko Žagubice, Petrovca i Požarevca prema
Beogradu i šumadijskim gradovima.
Opis lokacije/objekta
Sam kompleks Turističkog centra obuhvata izgradnju hotela
sa 4 zvezdice i sa 408 postelja, izgradnju apartmanskog
bloka spratnosti Po+P+3, izgradnju centralnog bloka
spratnosti 2NP+P+6+Pk, izgradnju sportsko-rekreativnog
bloka spratnosti 2NP+P, izgradnju tehničkog bloka,
izgradnju tehničke baze spratnosti P+Ms+1+Pk, izgradnju
energane spratnosti prizemlje, izgradnju saobraćajnica u
krugu hotela i izgradnju hidrotehničke infrastrukture.
Lokacija se nalazi pored puta Bor – Žagubica, na obodu
šume.
Slika lokacije
Ostale informacije
Pored Banjskog i izletničkog turizma, opština Bor ima
izvanredne prirodne potencijale za razboj planinskog
turizma. Planina Crni Vrh je jedna od najlepših planina u
Srbiji i karakteriše ju duge i snežne zime i sunčana i sveža
leta sa veoma bujnom vegetacijom.
Opština je spremna je da podrži svakog investitora koji bi
ulagao u obaj sektor. Bor ima veoma dugu tradiciju u
razvoju turizma što rezultuje i veoma stručnom radnom
snagom za rad u turizmu.
Download

Hotel na Crnom Vrhu kod Bora