Preliminarna analiza temperature vazduha i količine padavina za januar 2014.
Karakteristika mjeseca: temperatura vazduha se prema raspodjeli percentila kreće se u
kategoriji vrlo toplo i ekstremno toplo; najtopliji januar u većini mjesta; količina padavina se
prema raspodjeli percentila kreće u kategoriji sušno (istočni dio), normalno, vrlo kišno i
ekstremno kišno.
Srednja tempertura vazduha se kretala od 1.7oC na Žabljaku do 12.1oC u Baru, u Podgorici 9.4oC.
Odstupanja temperature vazduha od normale su bila pozitivna i kretala su se od 2.5oC u Herceg Novom
do 6.8oC u Rožajama, u Podgorici je bilo toplije za 4.0oC od prosječne januarske temperature.
Na skali najviših vrijednosti januar 2014.godine je bio najtopliji u većem dijelu Crne Gore.
U tabeli su prikazane vrijednosti srednje temperature vazduha kao i dosadašnje najviše vrijednosti i
godina kada su registrovane.
srednja temperatura
vazduha januar 2014.
Dosadašnji maksimum
9.4
5.1
12.1
3.9
10.7
3.6
1.7
11.5
5.3
5.0
4.4
3.6
3.6
Podgorica
Nikšić
Bar
Pljevlja
Ulcinj
Kolašin
Žabljak
Budva
Cetinje
B.Polje
Berane
Plav
Rožaje
8.9 (2007.)
5.1 (1955.)
11.3 (1955.)
2.9 (2001.)
10.6 (1988.)
2.5 (1955.)
0.8 (2007.)
11.5 (1955.)
5.4 (1955.)
3.1 (2001.)
3.6 (2007.)
2.8 (1988.)
1.0 (2007.)
Raspodjela percentila temperature vazduha za januar 2014.godine
Pljevlja
Zabljak
Bijelo Polje
Kolasin
Berane
Rozaje
Niksic
Plav
Danilovgrad
Podgorica
Cetinje
1E+002
Budva
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
91-98 vrlo toplo
1E+002
1E+002
Bar
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
1E+002
Ulcinj
1E+002
Herceg Novi Kotor
>98
ekstremno toplo
Količina padavina se kretala od 40lit/m2 u Rožajama do 924lit/m2 na Cetinju, u Podgorici je palo
427lit/m2 kiše što je za 123% više od prosječne količine padavina. Odstupanja količine padavina od
klimatske normale su se kretala od -47% u Rožajama, što prema raspodjeli percentila pripada
kategoriji sušno, do 138% u Budvi.
Na skali najvećih vrijednosti, januar 2014.god. je bio najkišniji u Podgorici gdje je izmjerena
količina padavina od 427lit/m2 (dosadašnji maksimum padavina je bio 381lit/m2 iz 1986.god.), u
Herceg Novom gdje je izmjerena količina padavina od 538lit/m2 (dosadašnji maksimum padavina je
bio 521lit/m2 iz 2009.god.) i na Cetinju gdje je izmjerena količina padavina od 924lit/m2 (dosadašnji
maksimum padavina je bio 903lit/m2 iz 2009.god.), drugi u Budvi sa količinom od 361lit/m2
(dosadašnji maksimum je bio 519lit/m2 iz 2009.god.)
Kišnu seriju od 18.-26.januara karakterišu i maksimalne dnevne količine padavina. Tako se
dnevna količina od 102lit/m2 na području Podgorice javlja u 0.05% slučajeva ( registrovan je samo
jedan slučaj kada je količina padavina u januaru bila >100lit/m2) , na području Herceg Novog dnevna
količina padavina od 151lit/m2 je najveća dnevna količina ikada izmjerena u januaru, a u toku godine
se javlja jednom u pet godina. Na Cetinju maksimalna dnevna količina padavina je bila 230lit/m2, i
količina padavina ≥230lit/m2 registrovana je dva puta u januaru, odnosno u 0.1% slučajeva.
Maksimalna visina sniježnog pokrivača kretala se od 2cm u Rožajama do 30cm na Žabljaku.
Raspodjela percentila kolicine padavina za januar 2014.godine
Pljevlja
Zabljak
Bijelo Polje
Kolasin
Rozaje
Berane
Niksic
Plav
Danilovgrad
Podgorica
Cetinje
Budva
15
20
25
9-25
sušno
30
35
40
45
50
Bar
55
60
25-75 normalno
65
70
75
92.5
95
98.28125
100
Ulcinj
98.75
Herceg Novi Kotor
91-98 vrlo kišno
>98 ekstremno kišno
Slavica Micev, dipl.met.
Download

Preliminarna analiza temperature vazduha i količine padavina za