Analiza termičke ugodnosti u
grijanim putničkim vozilima
42. Kongres o KGH
Beograd, 30.11.-02.12.11
mr Svetozar Grahovac dipl. inž.
EvoBus GmbH
D-68301 Mannheim
Sadržaj
1.- Uvod
2.-Predskazivanje ukupne termičke neugodnosti
3.-Predskazivanje lokalne termičke neugodnosti
4.-Rezultati i zaključak
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.12.11
2
1.- Uvod
-Obezbijeñivanje termičke ugodnosti u putničkim vozilima veliki izazov za prozvoñače.
-Razlike temperatura i brzina strujanja vazduha u području glave i zglobova nogu.
2.-Predskazivanje ukupne termičke neugodnosti
Ključni parametri
-metabolična toplota (46W/m² do 232W/m²)
-Izolacija odjeće (0m²K/W do 0,310 m²K/W)
-temperatura sredine (10°C bis 30°C)
-srednja temperatura zračenja (10°C bis 40°C)
-brzina nastrujavanja osobe (0m/s do 1m/s)
-parcijalni pritisak (0Pa do 2700Pa)
PMV=[0,303—exp(-0,036—M)+0.028]—[ (M-W)±R-C-Cres-Eres-Ediff-Esw]
(1)
PPD=100-95—exp(-0.03353—PMV4-0,2179—PMV²)
(3)
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.12.11
3
2. Toplotni bilans čovjeka;S=M-W±R-C-K-Cres-Eres-Ediff-Esw
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.12.11
4
3.-Predskazivanje lokalne termičke neugodnosti
a) Promaja
PD_pr=(34-t_a)·(var-0,05)0,62·(0,37·var·Tu+3,14)
(8)
b) Razlika temperatura izmeñu glave i zglobova nogu
100
PD_g,zn= __________________________
(12)
1+exp(5,76 - 0,856·∆Tg,zn)
c) Topao i hladan pod
PD_p=100 - 94·exp(-1,387+0,118·tp-0,0025·t_p²)
(13)
d) Asimetrija temperatura zračenja
- izostavljena u radu
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.12.11
5
4. Sjedišta i mjerna tehnika
*Vlaznost vazduha
*Brzina vazduha
*Tempertura
vazduha
*Temperatura crne
kugle
S
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.11.11
S
*Temperatura poda
6
.
T
o
p
l
o
t
n
i
b
i
l
a
n
s
o
s
o
b
e
z
a
s
j
e
d
e
n
j
e
i
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.11.11
7
s
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.11.11
8
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.11.11
9
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.11.11
10
Zaključak →nehomogenu termičku sredinu prouzrokovala brzina kretanja vazduha
Grahovac, 42. KGH Kongres, Beograd, 30.11.11 – 02.11.11
11
Download

Grahovac Predavanje za 42. Kongres o KGH