Proje Adı
No.
FİNANSMAN KAYNAĞI / (SORUMLU
KURUM / ORTAKLAR)
Tutar €
2015 yılının çeyreği
TARIM
1
Tarım sektörünün geliştirilmesi için uygun çevrenin
güçlendirilmesi
2
Tarımla uğraşan yerel çiftçilere desteğin sağlanması
3
Tarımla uğraşan yerel çiftçilerin güçlendirilmesi
4
Küçük altypı çalışmaları ile çiftçilere desteğin sağlanması
5
Tarım sektörünün geliştirilmesi için uygun çevrenin
güçlendirilmesi
Bağışlar, Belediye Bütçesi; (Rozaye
Belediyesi, Rozaye Tarım Birliği)
Bağışlar, Belediye Bütçesi; (Rozaje
Belediyesi, Royaje Tarım Birliği)
Bağışlar, Belediye Bütçesi; (Rozaje
Belediyesi, Rozaye Tarım Birliği)
250,000 2015-2015 (12 ay)
50,000
2015 / 8 ay
50,000
2015 / 8 ay
Bağışlar, Belediye Bütçesi; IPA fonlar
(Rozaye Belediyesi, Rozaye Tarım Birliği)
50,000
2015 / 7 ay
Bağışlar, Belediye Bütçesi; (Rozaye
Belediyesi, Rozaye Tarım Birliği)
20,000
2015 / 5 ay
43,000
2015-2016 / 12 ay
TURİZM
7
Rozaje Belediyesinde Kırsal turizmin geliştirilmesi
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaye Belediyesi,
Rozaye Turizm Organizasyonu)
8
Rozaje Belediyesinde Kırsal turizmin geliştirilmesi
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaye Belediyesi,
Rozaye Turizm Organizasyonu)
30,000
2015-2016 / 12 ay
9
İbar turisik yolunun düzenlenmesi
Bağışlar, Belediye Bütçesi; AB fonları
38,000
2015 / 3 ay
35,000
2015 / 6 ay
10 Rekreatif Rozaye
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Özel sektör,
Hükümet Bütçesi, AB fonları (Rozaye
Belediyesi, Rozaye Turizm Organizasyonu)
SOSYAL GÜVENLİĞİ
1
Küçük altypı çalışmaları ile engellilerin güvenli çevresinin
yaratılması
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaye Belediyesi)
2
Sosyal gürüşimciliği programı ile engellilerin güvenli
çevresinin yaratılması
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaye Belediyesi)
80,000
18 ay
3
Sosyal gürüşimciliği programı ile engellilere destek
sağlanması
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaye Belediyesi)
15,000
2015 /8 ay
SPOR
1
Royaje Belediyesinde spor faaliyetlerinin desteklenmesi
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaje Spor Merkezi)
5,000
2015 / 3 ay
2
Rozaye'de Karate'nin güçlendirilmesi
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaye Spor Merkezi)
15,000
2015 / 4 ay
3
Rozaye'de dağıcılık sporunun desteklenmesi
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaye Spor Merkezi)
20,000
2015 / 3 ay
KÜLTÜR
1
Rozaye'de Türk mirasının korunması
Türkiye'den bağışlar, Belediye Bütçesi;
Hükümet Bütçesi, AB fonları (Rozaye
Ganiça Kula Müzesi)
100,000
36 ay
2
Rozaye'de yaşam - dün ve bugün (1965-2015)
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaye Belediyesi,
Rozaye Kültür Merkezi)
20,000
2015 / 6 ay
3
Rozaye Kültür Merkezi'nin kapasitesinim güçlendirilmesi
Bağışlar, Belediye Bütçesi; Hükümet
Bütçesi, AB fonları (Rozaje Belediyesi,
Rozaye Kültür Merkezi)
10,000
2015 / 2 ay
BELEDİYE
1
Belediye binasının rekonstrüksiyonu
2
Rozaye Belediyesinin teknik ve insan kapasitelerinin
güçlendirilmesi
3
Şehir parkının inşaatı
Türkiye'den bağışlar, Belediye Bütçesi;
(Rozaje Belediyesi)
T.C. Podgorica Büyükelçiliği bağışı,
Belediye bütçesi (Rozaye Belediyesi)
Türkiye'den bağışlar, Belediye Bütçesi;
(Rozaye Belediyesi)
2015-2016 / 12 ay
20,000
2015 / 6 ay
20,000
2015-2016 / 12 ay
AB FONLARI
1
Atık yönetim sisteminin düzenlenmesi
Horizont 2020
8,000,000
215-2018 / 48 ay
2
Klor olmadan içme suyu arıtılması
Horizont 2020
3,000,000
2015-2017 / 36 ay
3
Içme suyu önemi hakkında farkındalığın artırılması
4
İş hakında bilgi sahibi olmak
5
Turistik yolun düzenlenmesi
Horizont 2020
Sırbistan-Karadağ sınır ötesi işbirliği İPA
programı
Sırbistan-Karadağ sınır ötesi işbirliği İPA
programı
3,000,000
2015-2017 / 36 ay
400,000
2015-2016 / 18 ay
350,000
2015-2016 / 18 ay
Download

Rozaje Belediyesi