[Type text]
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
KLIMATOLOŠKA
ANALIZA
MJESECA
APRIL / TRAVANJ
2014
Snijeg na MS Sarajevo1
http://fhmzbih.gov.ba
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
Srednje mjesečne temperature zraka u aprilu 2014. godine bile su iznad višegodišnjeg
prosjeka koji se odnosi na referentni niz (1961-1990). Temperaturna odstupanja kretala su se
od 0,8 oC u Sarajevu do 1,8 oC u Sanskom Mostu i Drvaru. Srednje mjesečne temperature
kretale su se od 9,7 oC u Livnu do 14,6 oC u Mostaru, a na planinskim područjima od -0,1 oC na
Bjelašnici do 7,6 oC na Ivan Sedlu.
Prema raspodjeli percentila2 temperaturne vrijednosti svrstavamo u kategoriju normalno, toplo i
vrlo toplo.
STANICA
Bihać
Bjelašnica
Bugojno
Drvar
Gradačac
Ivan Sedlo
Livno
Mostar
Sarajevo
Sanski Most
Stolac
Tuzla
Zenica
I DEKADA
2,9
1,9
2,3
2,5
3,0
2,2
2,3
2,2
1,9
2,3
2,0
0,8
2,4
II DEKADA
-0,1
-1,4
-0,6
-0,1
-0,6
-1,5
-0,3
0,0
-1,8
0,1
-0,1
-2,9
-0,8
ODSTUPANJA
III DEKADA
2,2
2,6
3,0
2,8
2,5
2,3
2,6
1,6
2,1
3,2
1,3
1,4
2,6
MJESEC
1,6
1,1
1,6
1,8
1,6
1,0
1,4
1,3
0,8
1,8
1,0
1,1
1,5
PERCENTILI
80
77
86
93
80
74
91
93
73
84
75
76
83
Tabela 1 Odstupanje srednje mjesečne i dekadne temperature u odnosu na klimatološku standardnu normalu i pripadajući
percentili
Tabela 2 Toplotni i hladni talasi u aprilu 2014. godine
Srednja mjesečna minimalna temperatura zraka u aprilu 2014. godine bila je negativna jedino
na Bjelašnici. Srednje mjesečne minimalne temperature zraka kretale su se u rasponu od -1,6
o
C na Bjelašnici do 10,5 oC u Mostaru. Odstupanja srednjih mjesečnih minimalnih temperatura
zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1961-1990) varirala su od 1,5 oC na Bjelašnici do 3,0 oC
u Gradačcu i Sanskom Mostu. Minimalne mjesečne temperature u aprilu 2014. godine kretale
su se od -8,7 oC (16.04.) na Bjelašnici do 5,4 oC (15.04.) u Mostaru.
Srednje mjesečne maksimalne temparature zraka kretale su se od 1,6 oC na Bjelašnici do
19,7oC u Mostaru. Odstupanja srednje mjesečne maksimalne temperature zraka u odnosu na
višegodišnji prosjek kretala su se između 0,7 oC u Mostaru do 2,3 oC u Zenici. Temperaturni
maksimumi za april 2014. varirali su od 5,7 oC (8. aprila) na Bjelašnici do 28,1oC (8. aprila) u
Zenici.
april / travanj 2014
2
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
o
Karta 1 Prostorna raspodjela srednje mjesečne temperature u april 2014. godine ( C)
Karta 2 Prostorna raspodjela srednje mjesečne temperature u aprilu 2014. godine metodom percentila
april / travanj 2014
3
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
Mrazni dani (minimalna temperatura ≤ 0,0 oC) nisu registrovani tokom aprila 2014. godine u
Mostaru, Gradačcu, Stocu, Bihaću i Neumu. Najviše mraznih dana (19) zabilježeno je na
Bjelašnici. U Drvaru i Livnu registrovana su po dva mrazna dana.
Hladni dani (maksimalna temperatura ≤ 0,0 oC) nisu evidentirani u aprilu 2014. godine.
Topli dani (maksimalna temperatura ≥ 25,0 oC) u aprilu 2014. godine registrovani su u Zenici (5)
i u Bihaću i Sanskom Mostu po jedan.
Izuzetno topli i izuzetno hladni dani (ITD i IHD3) nisu zabilježeni.
Srednja mjesečna temperatura na MS Sarajevo u aprilu 2014. godine iznosila je 10,2 oC i za
0,8oC april 2014. godine, bio je topliji od višegodišnje srednje temperature za isti period. Prema
raspodjeli percentila temperaturne prilke svrstavamo u kategoriju normalno. Maksimalna
mjesečna temperatura iznosila je 24,3 oC (8. april), a minimalna mjesečna temperatura iznosila
je -0,6 oC (12. april). Najveća dnevna temperaturna amplituda u Sarajevu iznosila je 20,5 oC (08.
04.). U Sarajevu je registrovan jedan mrazni dan.
U Mostaru srednja mjesečna temperatura iznosila je 14,6 oC i za 1,3 oC april 2014. godine bio
je topliji od srednje višegodišnje temperature za period (1961 – 1990). Prema raspodjeli
percentila temperaturne prilike svrstavamo u kategoriju vrlo toplo. Maksimalna mjesečna
temperatura iznosila je 24,9 oC (08. april), a minimalna temperatura od 5,4 oC (15.04.). Najveća
dnevna temperaturna amplituda iznosila je 15,1oC (04. april).
april / travanj 2014
4
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
Graf 1 – 4 Mjesečni hod srednje dnevne temperature zraka u aprilu 2014. godine
april / travanj 2014
5
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
o
C a
SARAJEVO
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
SRED.
o
C
8
9
10
11
st+2stdev
12
13
14
15
st+stdev
b
16
17
18
19
st-stdev
20
21
22
23
st-2stdev
24
25
26
27
28
29
30
25
26
27
28
29
30
2014
SARAJEVO
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
1
2
3
4
5
6
7
8
SRED.
Graf 5 – 6
o
9
10
11
12
st+2stdev
13
14
15
16
st+stdev
17
18
19
20
st-stdev
21
22
23
24
st-2stdev
2014
Mjesečni hod maksimalne (a) i minimalne (b) temperature vazduha u aprilu 2014. godine u Sarajevu
MOSTAR
C a
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
SRED.
o
9
10
11
12
st+2stdev
13
14
15
16
st+stdev
C b
17
18
19
20
st-stdev
21
22
23
24
st-2stdev
25
26
27
28
29
30
26
27
28
29
30
2014
MOSTAR
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
SRED.
Graf 7 – 8
8
9
10
11
st+2stdev
12
13
14
15
st+stdev
16
17
18
19
st-stdev
20
21
22
23
st-2stdev
24
25
2014
Mjesečni hod maksimalne (a) i minimalne (b) temperature vazduha u aprilu 2014. godine u Mostaru
april / travanj 2014
6
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
o
o
C
SARAJEVO
MOSTAR
C
20,0
20,0
15,0
15,0
10,0
10,0
5,0
5,0
0,0
0,0
-5,0
-10,0
-5,0
1
o
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
o
BIHAĆ
C
1
20,0
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
19
21
23
25
27
29
19
21
SANSKI MOST
20,0
15,0
10,0
10,0
5,0
5,0
0,0
0,0
-5,0
-5,0
-10,0
-10,0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
1
o
C
TUZLA
3
5
7
9
11
13
15
17
GRADAČAC
C
20,0
20,0
15,0
15,0
10,0
10,0
5,0
5,0
0,0
0,0
-5,0
-5,0
-10,0
1
o
5
C
15,0
o
3
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
LIVNO
C
-10,0
1
o
3
5
7
9
11
C
15
17
23
25
27
29
ZENICA
14,0
12,0
13
20,0
10,0
15,0
8,0
10,0
6,0
4,0
5,0
2,0
0,0
0,0
-2,0
-5,0
-4,0
-10,0
-6,0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
Graf 9 – 16 Mjesečni hod srednje dnevne temperature vazduha sa dnevnim anomalijama (april 2014. godine)
april / travanj 2014
7
29
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
U aprilu 2014. godine izmjerene količine padavina bile su u zavisnosti koji kraj Bosne i
Hercegovine posmatramo znatno iznad odnosno u granicama prosječne višegodišnje sume za
mjesec april. Tokom aprila 2014. godine izmjerene količine padavina kretale su se u rasponu od
116,6 l/m2 u Mostaru do 226,4 l/m2 u Bihaću. Odstupanja od prosječne sume padavina kretala
su se od 91,6 % u Mostaru do 329,7 % u Zenici. Prema raspodjeli percentila količine padavina
svrstavamo kategorije normalno, kišno, vrlo kišno i ekstremno kišno. Najviše dana (20) s
padavinama ≥ 1,0 l/m2 zabilježeno je na Bjelašnici a najmanje (11) u Livni. Najveća dnevna
količina padavina od 48,4 l/m2 (17. aprila) izmjerena je u Tuzli.
Najveća visina snježnog pokrivača na prizemnim stanicama izmjerena je u Sarajevu od 9 cm
(17. april) a na planinskim područjima najveća visina snježnog pokrivača zabilježena je na
Bjelašnici od 88 cm (18. 04.).
STANICE
Bihać
Bjelašnica
Bugojno
Drvar
Gradačac
Ivan Sedlo
PADAVINE
odstupanje (%)
163,1
264,1
238,7
201,6
199,2
139,4
4
percentil
100
100
100
100
98
94
PADAVINE
STANICE
Livno
Mostar
Sarajevo
Sanski Most
Stolac
Tuzla
Zenica
odstupanje (%)
percentil
116,8
116,6
148,5
226,4
123,0
186,9
204,5
71
44
100
100
77
100
100
Tabela 2 Odstupanje mjesečne sume padavina u odnosu na klimatološku standardnu normalu i pripadajući percentili
2
Karta 3 Prostorna raspodjela mjesečne sume padavina u aprilu 2014. godine (l/m )
april / travanj 2014
8
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
Karta 4 Prostorna raspodjela mjesečne sume padavina u aprilu 2014. godine metodom percentila
Na MS Sarajevo suma padavina u aprilu 2014. godine bila je znatno iznad višegodišnjeg prosjeka i
iznosila je 148,5 l/m2. Prema raspodjeli percentila padavine svrstavamo u kategoriju ekstremno kišno.
Najveća dnevna suma padavina iznosila je 19,9 /m2 (17.04.). Snježni pokrivač registrovan je tri dana a
najveća visina snježnog pokrivača iznosila je 9 cm.
Suma padavina u Mostaru iznosila je 116,6 l/m2 i prema raspodjeli percentila padavine svrstavamo u
kategoriju normalno. Najveća dnevna količina padavina iznosila je 16,6 l/m2 (06.04.).
april / travanj 2014
9
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
mm
25,0
mm
160,0
SARAJEVO
19,9
140,0
20,0
120,0
100,0
15,0
80,0
10,0
60,0
40,0
5,0
20,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
mm
18,0
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
mm
140
MOSTAR
16,6
16,0
120
14,0
100
12,0
10,0
80
8,0
60
6,0
40
4,0
20
2,0
0,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
mm
45,0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
mm
250
ZENICA
40,0
40,0
200
35,0
30,0
150
25,0
20,0
100
15,0
10,0
50
5,0
0,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
mm
30,0
15
16
17
BIHAĆ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
mm
200
28,4
180
25,0
160
140
20,0
120
15,0
100
80
10,0
60
40
5,0
20
0,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Graf 20 – 22 Dnevne i kumulativne sume padavina u aprilu 2014. godine sa prosječnim kumulativnim padavinama
april / travanj 2014
10
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE
U aprilu 2014. godine na prostoru Bosne i Hercegovine broj sati sijanja Sunca bio je manji od
višegodišnjeg prosjeka (1961 – 1990). Najveće negativno odstupanje zabilježeno je na MS
Sarajevo gdje je registrovano ukupno 106 sati sijanja Sunca što je za 50 sata manje od
višegodišnjeg prosjeka za april.
1
Foto: Dženan Zulum
2
TEMPERATURE
ekstremno hladno
vrlo hladno
hladno
normalno
toplo
vrlo toplo
ekstremno toplo
PERCENTILI
<2
2-9
10-25
26-74
75-90
91-98
>98
PADAVINE
ekstremno sušno
vrlo sušno
sušno
normalno
kišno
vrlo kišno
ekstremno kišno
PERCENTILI
<2
2-9
10-25
26-74
75-90
91-98
>98
3
Analiza srednjih dnevnih temperatura vazduha za meteorološke stanice Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihać, Livno,
Sanski Most i Bjelašnica odnosi se na proračun višegodišnjih temperatura i standardne devijacije. Prema kriterijima
izuzetno topao dan se smatra onaj u kojem je srednja dnevna temperatura veća od srednje višegodišnje
temperature uvećane za dvije standardne devijacije, a izuzetno hladan dan se smatra onaj u kojem je srednja
dnevna temperatura manja od srednje višegodišnje temperature umanjene za dvije standardne devijacije.
4
Ostvarene količine padavina u odnosu na prosjek
april / travanj 2014
11
Download

april / travanj - Federalni hidrometeorološki zavod BiH